AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1673 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1673

Sivu 749B (aukeaman 749 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerijet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Monnimekj/Männynmäki 5 Hindrich Annian mz h 2 Aniainen
Son Peter 1 Aniainen
St.S. Peter mz hust 2
Wehmais/Vehmaa 4 Sigfredh Lahmain mz hust 2 Laamanen
Rytt. Jacob Lajtin mz h 2 Laitinen
Poickala/Poikola 4 Lensm: Matz Pijck mz h 2 Piikki
Rytt: Erich Simonss 1 Hämäläinen
dreng Sigf: Matzsson 1
Kettula 7 Sigfredh Oinoin 1 Oinonen
S: Andhers Sigfredss mz hust 2 Oinonen
Rytt: Peter Sornuin mz hust 2 Sormunen
M: Peter Ingroj mz h 2 Inkeroinen
Jerfwenpä/Järvenpää 5 Joh: Muttulain mz h 2 Muttulainen
B:r S. Gabrel mz h 2 Muttulainen
Rytt: Abram 1
Taipal/Taipale 5 Andhers Taipal: mz h 2 Taipalinen
Rytt: Berthel 1 Taipalinen
S: Andhers mz hust 2 Taipalinen
Immola 3 Pehr Rångain mz h 2 Ronkainen
D: Matz Johanss 1
1 HuusM: Pehr Kurking 1
Surnemj/Suurniemi 3 Mårthen Rångains E:a 1 Ronkainen
Rytt: Oluf mz hust 2 Ronkainen
5 Lars Lahmain mz hust 2 Laamanen
S: Pehr 1 Laamanen
Rytt: Nils mz h 2
3 Mårthen Rimpj mz h 2 Rimppi
B:r S:n Påhl Larsson 1 Rimppi
Rångala/Ronkala 3 Matz Kanckuin mz h 2 Kankkunen
B:r Gustaff 1 Kankkunen
5 Hindrich Rångain mz h 2 Ronkainen
S: Oluf Hindersson 1 Ronkainen
dreng Nils mz h 2
Lauckala/Laukkala 5 Peter Lauckain mz h 2 Laukkanen
B:r Johan 1 Laukkanen
B:r Erich 1 Laukkanen
B:r Jeremias 1 Laukkanen
Härkälä 7 Hemming Härkein mz hust 2 Härkönen
Oluf Härkeins E:a 1 Härkönen
dotter Maria 1 Härkönen
Rytt: Michel mz h 2 Härkönen?
d: Christer Herrain 1 Herranen
Kisckelä/Kiiskilä 6 Berthel Kiskein 1 Kiiskinen
S:n Michel 1 Kiiskinen
Rytt: Lars mz hust 2 Kiiskinen
B:r Oluf mz hust 2 Kiiskinen
Kasckis/Kaskii 7 Oluf Kiskin mz h 2 Kiiskinen
B:r Lars mz h 2 Kiiskinen
B:r Nils mz h 2 Kiiskinen
Rytt: Påhl 1
3 Rytt: Anders Erichsson Kiskin mz h 2 Kiiskinen
B:r Berthel 1 Kiiskinen

Sivu 750A (aukeaman 750 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Männinmekj/Männynmäki 4 R: Lars Ryhein mz hust 2 Ryhänen
B:r Johan 1 Ryhänen
B:r Påhl 1 Ryhänen
Lautiala/Lauteala 8 Lars Lautian mz h 2 Lautiainen
B:r Samuel mz h 2 Lautiainen
B:r Olufs hustro 1 Lautiainen
Rytt. Johan mz hust 2
d:r Oluf 1
Mattila 4 Joh: Arfwedhsson 1
Rytt. Matz Arfwedhss 1
dreng Jacob mz hust 2
Puhrhola/Purhola 3 Rytt. Lars Larsson Purhoin mz hust 2 Purhonen
B:r Oluf 1 Purhonen
7 Lars Larsson Kilckj mz h 2 Kilkki
S. Lars 1 Kilkki
Rytt Jören mz hust 2 Purhonen
d:r Simon Parkoin mz h 1 Parkkonen
Härckälänemj/Härkälänniemi 6 Matz Hurckeins hustro 1 Härkönen
B:r Andhers mz hust 2 Härkönen
B:r Pehr mz hust 2 Härkönen
Pehr Tönisson 1 Härkönen
Kisckilanemj/Kiiskilänniemi 5 Staffan Påhlsson 1 Kiiskinen
B:r S:n Marthn mz h 2 Kiiskinen
Rytt. Oluf Hassain mz hust 2 Hatsonen
Mäckios/Mäköis 6 Matz Andhersson Aufwin 1 Auvinen
S:n Andhers Matzss mz h 2 Auvinen
Rytt Pehr Pulckoin mz hust 2 Pulkkinen
dreng Nils Heinoin 1 Heinonen
Kaislajerfwj/Kaislajärvi 6 Hindrich Härkein mz hust 2 Härkönen
B:r Lars mz hust 2 Härkönen
Hindrich Larssons h 1 Härkönen
Rytt Matz mz hust 2 Härkönen
Randois/Rantuu 4 Ifwar Kylloin mz h 2 Kyllönen
d: Staffan Karinen mz hust 2 Karinen
Marala/Maarala 3 Måns Marain mz h 2 Maaranen
R: S: Påhl Mansson 1 Maaranen
Pitkälax/Pitkälahti 2 Rytt: Staffan Pedickain 1 Pietikäinen
Hus. Kona 1
Worilax/Vuorilahti 7 Påhl Bengtinen 1 Penttinen
R: S: Påhl mz hust 2 Penttinen
B:r Mårthen Bengt: mz h 2 Penttinen
d:r Peter Härckoin 1 Härkönen
dotter Maria 1
6 Rytt: Staffan Matzss Tarkien mz h 2 Tarkiainen
Matz Matzsson mz h 2 Tarkiainen
d: Lars Larsson 1
S. Peter 1 Tarkiainen
Aufwila/Auvila 5 Michel Thomasson mz hust 2 Auvinen
Rytt. Erich 1
d. Matz Lajtin mz h 2 Laitinen
7 Anders Aufwin 1 Auvinen
S:n Andhers mz hust 2 Auvinen
Rytt Lars mz h 2 Auvinen
B:r Oluf mz hust 2 Auvinen
3 Oluf Aufwin mz h 2 Auvinen
Modher 1
Ollickala/Ollikkala 5 Lars Nulpoin 1 Nulpponen
B:r Erich mz hust 2 Nulpponen
dotter 1
R: Erich Andherss 1 Nulpponen
Näringh/Näärinki 7 Hindrih Tarkiein mz h 2 Tarkiainen
Cousma m hust 2 Tarkiainen
Rytt Lars Larsson 1
Lars Larsson mz h 2 Tarkiainen

Sivu 750B (aukeaman 750 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näringh/Näärinki 6 Pehr Kärcken Mullj mz hust 2 Kärkkäinen Mulli
B:r Påhl 1 Kärkkäinen Mulli
Rytt: Toionen mz hust 1 Toijonen
d: Bengt Putkin 1 Putkonen
Turackala/Turakkala 6 Lars Pehrss Turackain mz hust 2 Turakainen
B:r S: Jöns 1 Turakainen
Rytt: Oluf mz hust 2 Turakainen
Peter Larsson 1 Turakainen
6 Christer Christersson mz hust 2 Turakainen
B:r Johan 1 Turakainen
B:r Andhers 1 Turakainen
Oluf Ollsson 1 Turakainen
dotter Britha 1 Turakainen
Maifwala/Maivala 6 Jören Lambin mz h 2 Lampinen
Mågh Lars mz hust 2 Lampainen
dreng Lars mz hust 2
4 Rasmus Condia mz h 2 Kontiainen
B:r Andhers mz hust 2 Kontiainen
Murdois/Murtois 8 Christer Eskelsson Härkein mz hust 2 Härkönen
B:r Carl mz hust 2 Härkönen
Rytt: Påhl Sajain z h 2
d:r Matz Eskelsson mz h 2 Härkönen
5 Gregorius Hämelein mz hust 2 Hämäläinen
Rytt: Hindrich mz hust 2 Hämäläinen
Peter Knuthsson 1 Hämäläinen
Cousmala/Kuosmala 2 Jöran Jacobsson mz hust 2
5 Lars Putekin mz hust 2 Tarkiainen
Erich Johanssons hust 1 Tarkiainen
R: Christer mz hust 2
Ingila/Inkilä 15 Matz Tohmasson mz h 2 Pistolsmed
Son Aron mz hust 2
B:r Erich Tohmass mz h 2
A__ Aufwin 1 Auvinen
dreng Tohmas mz h 2
Samuel mz hust 2 Asilainen
Påhl Helpein mz h 2 Helppanainen
Rytt: Lars mz hust 2
Knutnilanmekj/Knuutilanmäki 5 Knut Knutsson Hämelein mz hust 2 Hämäläinen
B:r S: Knut 1 Hämäläinen
d: Matz Tuckelein mz h 2 Tuhkalainen
7 Jöran Pafwilain mz h 2 Paavilainen
Rytt: Hindrich mz hust 2 Paavilainen
d: Christer mz hust 2 Paavilainen
d: Lars Larsson 1
Knutila/Knuutila 6 Påhl Pehrsson mz hust 2 Hyytiäinen
Rytt: Jöran mz hust 2 Hyytiäinen
dr Peter Andherss 1
Peter Olssons hust 1 Hyytiäinen
Remojerfwj/Remojärvi 4 Gustaff Söfwerarms d:r Sölfverarm
drengh Jacob Pulckin mz hust 2 Pulkkinen
Matz Asilain 1 Asilainen
Rytt: Hindrich 1 Sölfverarm

Sivu 751A (aukeaman 751 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Remojerfwj/Remojärvi 4 Abraham Remoins hust 1 Remonen
Johan Hindrichsson mz hust 2 Remonen
R: S:n Pehr 1 Remonen
Peckurila/Pekurila 9 Jacob Peckurin mz h 2 Pekurinen
Påhl Mårthensson mz h 2 Pekurinen
Rytt: Hindrich Parckoin mz h 2 Parkkonen
Peter Jörensson 1
Hindrich Påhlsson mz hust 2 Pekurinen
2 Huus Man Oluf Matzsson mz h 2
häst 1, koo 1
Kilpola 4 Påhl Hytiein 1 Hyytiäinen
Rytt: Peter Lambain mz hust 2 Lampainen
Erich Erichsson 1
4 Christer Kilpolain mz h 2 Kilponen
d Johan Putckin mz hust 2 Putkonen
Hötenby/Hyötyy 4 Jacob Höteleins h 1 Hyötyläinen
Jacob Hindersson mz hust 2 Hyötyläinen
Rytt: Peter Kaipain 1 Kaipainen
Karckiamas/Karkeamaa 5 Lars Kiukas mz h 2 Kiukas
B:r Nils mz hust 2 Kiukas
Rytt: Barth: 1 Kiukas
Karckiamas/Vuorenmaa 6 Peter Oickarain mz h 2 Oikarinen
M: Påhl Palloin mz h 2 Pallonen
R: Jöran mz hust 2
5 Hindrich Rångain mz h 2 Ronkainen
Rytt: Andhers mz h 2 Paavilainen
dreng Oluf Hötelein 1 Hyötyläinen

Cavallerijetz Frij= och Tilldel:s h:n

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpola 5 Cornet Skadhewitz hem:n Schadevitz
Joh: Matzsson mz hust 2 Schadevitz
B:r Swante 1 Schadevitz
B:r Carl 1 Schadevitz
dreng Johan Brussiuss 1
Kaskis/Kaskii 3 Michel Larsson mz hust 2 Halonen
B:r Pehr Larsson 1 Halonen
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi 3 Påhl Påhlsson Kupssain 1 Kupsa
B:r Hindrich mz hust 2 Kupsa
Soinemj/Soiniemi 3 Matz Uckoin mz hust 2 Ukkonen
St.S: Eskel Olsson 1
2 Matz Nilsson Otin mz h 2 Outinen
Haickarala/Haikarila 2 Lars Rockain mz h 2 Roikonen
Koikala/Koikkala 2 Jöns Marain mz hust 2 Maaranen
2 Hans Sigfredhsson mz h 2 Kainulainen?
2 Hans Ollsson Ickoin mz h 2 Ikonen
Aufwila/Auvila 2 Hindrich Huttuin mz h 2 Huttunen
Teifwala/Teivaa 2 Pehr Mårthensson Oickarin mz hust 2 Oikarinen
5 Nils Teifwain mz hust 2 Teivainen
B:r S: Matz Matzsson mz h 2 Teivainen
Matz Teifwans hust 1 Teivainen
4 Michell Teifwain mz h 2 Teivainen
S: Johan mz hust 2 Teivainen
Ollickala/Ollikkala 2 Jöns Jöranss Piedickein 1 Pietikäinen
Modher 1

Sivu 751B (aukeaman 751 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pulkila/Pulkkila 1 Pehr Pulckins hust 1 Pulkkinen
Pulkila/Pylkkälä 2 Lars Häckin mz hust 2 Häkkinen
4 Christer Pylckein mz hust 2 Pylkkänen
B:r Lars mz hust 2 Pylkkänen
Maifwala/Maivala 4 Oluf Ollsson Hännin mz hust 2 Hänninen
B:r Pehr mz hust 2 Hänninen
Maifwala/Kilpola 4 Matz Kallin mz h 2 Kallinen
S: Påhl medh hust 2 Kallinen
Worenmas/Vuorenmaa 2 Erich Kackelein mz h 2 Kekäläinen
3 Jöns Lambain 1 Lampainen
Michel Larsson mz h 2 Lampainen
2 Lars Terfwien mh 2 Tarvainen
Surnemj/Suurniemi 2 Christer Immoin mz h 2 Immonen
Kangais/Kangas 4 Matz Matzsson Ahoin mz hust 2 Ahonen
Hans Parfwinen mz h 2 Parviainen
Kaihumeckj/Kaihunmäki 2 Lars Passain mz h 2 Pasanen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wehmais/Vehmaa 2 Cap: Rossenhoufs E:a Rosenau
Drag: Tohmas Johan mz hust 2
4 Andhers Herkein mz hust 2 Härkönen
S: Påhl 1 Härkönen
Drag: Johan 1
4 Lars Pöndins hust 1 Pöntinen
S: Johan 1 Pöntinen
Drag: Hans Sorein mz h 2 Sorjonen
3 D: Hindrich Jackoin mz h 2 Jakonen
d: Johan Wätain 1 Väätäinen
Pätilä/Pätylä 3 Michel Kämelein mz h 2 Kemiläinen
Joh: Ollckoin 1 Olkkonen
Kangais/Kangas 6 Matz Persson Rimpj mz hust 2 Rimppi
B:r Lodewikh mz hust 2 Rimppi
Drag: Påhl Lambain mz hust 2 Lampainen
Jerfwenpäs/Järvenpää 3 Cap: Leonharth Ackmöllers hust 1 Achtmöller
dreng Johan 1
dotter Elisabeth 1 Achtmöller
Patela/Paatela 6 Thomas Brussiuson Uckoin mz hust 2 Ukkonen
S: Hindrich 1 Ukkonen
Oluf Brussiusson 1 Ukkonen
Drag: Anders Linduin mz hust 2 Lintunen
Warpasenranda/Varparanta 4 Hindrich Kiskin mz h 2 Kiiskinen
Drag: Jöran mz hust 2
Lauckala/Laukkala 2 Peter Pernain mz hust 2 Pärnänen
2 H:M: Johan Herrain mz hust 2 Herranen
Härckälä/Härkälä 7 Pehr Härkein mz hust 2 Härkönen
S: Hans mz hust 2 Härkönen
S: Pehr mz hust 2 Härkönen
Drag: Andhers 1 Härkönen

Sivu 752A (aukeaman 752 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Härckälä/Härkälä 5 Drag: Peter Korpelain mz hust 2 Korpelainen
dreng Lars Wihawain mz hust 2 Vihavainen
Joh: Pelckins hust 1 Pelkinen
Pälkila/Pelkilä 3 Matz Otin mz hust 2 Outinen
D: Staphan Linduin 1 Lintunen
Wejala/Veijala 3 Johan Kiskin mz h 2 Kiiskinen
D: Pehr Andherss 1
Summala 4 Pehr Jacobsson Wätein mz hust 2 Väätäinen
Drag: Johan mz h 2 Väätäinen
Härckälänemj/Härkälänniemi 2 Påhl Aufwin mz h 2 Auvinen
Hottila 2 Drag: Isack Nilsson Kemilein 1 Kemiläinen
B:r Michel 1 Kemiläinen
Lomala/Luomala 4 Grels Jacobsson 1 Luomanen
Drag: Hindrich Jacobsson mz h 2 Luomanen
dreng Hind: Ollsson 1
Mäckiös/Mäköis 5 Eskel Kämeleins h 1 Kemiläinen
S: Staffan mz hust 2 Kemiläinen
Drag: Hindrich Härckein mz h 2 Härkönen
Hetajerfwj/Hietajärvi 1 Drag: Oluf Ollsson Weialain 1 Veijalainen
4 Jöns Pehrsson Kettuin mz hust 2 Kettunen
B:r Andhers 1 Kettunen
Drag: Daniel Simonsson 1
Wisala/Viisala 2 Andhers Pehrsson Leskin mz hust 2 Leskinen
Pajusalmj/Pajusalmi 4 Hindrich Heinoinz h 1 Heinonen
Son Simon 1 Heinonen
B:r Påhl medh hust 2 Heinonen
Randois/Rantuu 4 Matz Oinoin 1 Oinonen
Drag: Michel Erichsson mz hust 2 Marttinen
Jöns Längens h 1 Länkinen
Haickarala/Haikarila 4 Johan Haloin mz h 2 Halonen
Drag: Eskel mz h 2
Ollickala/Ollikkala 3 Lars Sallin mz hust 2 Sallinen
Matz Pehrssons E:a 1 Vahvanen
7 Nils Ihalains hust 1 Ihalainen
B:r Arfwedh Andherss medh hust 2 Ihalainen
B:r Andhers mz hust 2 Ihalainen
Drag: Casimier mz h 2
5 Lars Kiskin mz hust 2 Kiiskinen
dreng Christer 1 Ollikainen
Drag: Mårthen Håtacka mz hust 2 Hotakka
4 Drag: Jacob Hammuin mz hust 2 Hamunen
B:r Andhers mz h 2 Hamunen
3 Oluf Pehrsson Lambain mz hust 2 Lampainen
Drag: Johan Mårthensson 1
2 Eskell Pasain mz h 2 Pasanen

Sivu 752B (aukeaman 752 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollickala/Ollikkala 2 Lars Nulpoin mz hust 2 Nulpponen
Näring/Näärinki 4 Hindrich Jacobss Hemeläin mz h 2 Hämäläinen
Drag: Hind: Polack mz h 2 Polakka
5 Tohmas Pekurin mz hust 2 Pekurinen
Drag: Christer mz h 2
dreng Hindrich Pardain 1 Partanen
4 Peter Wihawain mz h 2 Vihavainen
d: Christer mz hust 2
4 Oluf Isacksson mz hust 2 Venäläinen
Drag: Isack mz hust 2 Venäläinen
Majfwala/Maivala 6 Staffan Tarkin mz h 2 Tarkiainen
Påhl Heilain mz hust 2 Heilanen
dreng Matz Condia mz h 2 Kontiainen
Cousmala/Kuosmala 4 Andhers Asilain mz h 2 Asilainen
Drag: Jöran 1 Asilainen
Johan Andherssons E:a 1 Asilainen
Lehickola/Lehikkola 2 Jöran Påhlsson Lehickoin 1 Lehikoinen
Drag: Johan Matzsson 1
Tuckala/Tuhkala 3 Erich Nilsson Solkj mz h 2 Solki
dreng Lars Sigfredhsson 1
Remojerfwj/Remojärvi 3 Corp: Johan Weissens h 1 Väisänen
Drag: Andhers mz h 2
3 Hindrich Hemelein mz h 2 Hämäläinen
Drag: Johan Ollsson 1 Pekurinen?
Kilpola 4 Michel Lambinen mz h 2 Lampinen
Drag: Hindrich 1
Oluf Lambins h 1 Lampinen
Karkiamas/Karkeamaa 7 Andhers Pöyhen 1 Pöyhönen
S: Andhers mz hust 1 Pöyhönen
Drag: Hemmingh mz h 2
d: Oluf Kaipain mz h 2 Kaipainen
Karkiamas/Vuorenmaa 2 Bengt Weneins h 1 Väänänen
dreng Lars 1
Drag: Christer 1
Karkiamas/Mäköis 3 Mårthen Oinoin mz h 2 Oinonen
Drag: Andhers
Narila 5 Andhers Paunoin 1 Paunonen
Lars Olufsson mz h 2 Paunonen
Drag: Hemming mz h 2 Mykkänen
Hännilä 4 Hartwich Christersson mz h 2 Hänninen
B:r Michel 1 Hänninen
Andhers Michelss 1 Hänninen
Tuckala/Tuhkala 3 Hans Kiprein mz h 2 Kiprinen
dreng Ollickain 1 Ollikainen
4 Påhl Wänein mz h 2 Väänänen
Drag: Peter mz h 2 Väänänen

Dito Frij och Tild:t

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihunmäki 2 Peter Larsson Mardickains hust 1 Martikainen
Son Lars Petersson 1 Martikainen
3 Hindrich Erichsson Condia mz h 2 Kontiainen
St.S: Lars 1
Kettula 2 Oluf Hyfwoin mz h 2 Hyvönen

Sivu 753A (aukeaman 753 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kangais/Kangas 3 Peter Påhlsson Kaipain mz h 2 Kaipainen
S: Peter 1 Kaipainen
Taipal/Taipale 3 Johan Huttuin 1 Huttunen
St:S: Hindrich mz h 2
Rångala/Ronkala 2 Andhers Petersson mz h 2
Laukala/Laukkala 2 Matz Peterss Pernein mz h 2 Pärnänen
Palois/Palonen 2 Andhers Hulckoin mz h 2 Hulkkonen
Weiala/Veijala 4 Pehr Pehr: Weialain mz h 2 Veijalainen
B:r Hindrich 1 Veijalainen
Modher 1
Kaskis/Kaskii 3 Johan Rotzelain mz h 2 Ruotsalainen
Corp: Mottis hust 1 Ruotsalainen
3 Peter Wassara mz h 2 Vasara
B:r Andhers 1 Vasara
Tirrimäkj/Tyrynmäki 4 Påhl Kaipain 1 Kaipainen
B:r Peter mz h 2 Kaipainen
d: Tohmas Safwolain 1 Savolainen
Summala 3 Tohmas Pardain mz h 2 Partanen
Jacob Pardains hust 1 Partanen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 5 Johan Påhlsson Kiskin mz h 2 Kiiskinen
d: Johan Herckein 1 Härkönen
Grels mz hust 2 Kiiskinen?
Pohias/Pohjois 2 Nils Larsson mz h 2 Narinen
Randois/Rantuu 2 Andhers Harmain mz h 2 Heinonen
Marala/Maarala 2 Matz Marrain mz h 2 Maaranen
Koikala/Koikkala 4 Andhers Lengein mz h 2 Länkinen
S:n Påhl mz h 2 Länkinen
Aufwila/Auvila 2 Matz Matzsson Aufwin mz h 2 Auvinen
Teifwala/Teivaa 5 Andhers Teifwain 1 Teivainen
B:r Oluf mz h 2 Teivainen
B:r Joh 1 Teivainen
Matz 1 Teivainen
Hatzola/Hatsola 1 Matz Reissens h 1 Räsänen
Näringh/Näärinki 4 Peter Muicko mz h 2 Muikkunen
dreng Hindrich Herckein mz h 2 Härkönen
3 Lars Isackssons h 1 Venäläinen
dreng Hans mz h 2
Hatzola/Hatsola 3 Lars Mustoin mz h 2 Mustonen
B:r Michel 1 Mustonen
Maiuala/Maivala 4 Hindrich Staphanss 1 Kuosmanen
S: Abram mz h 2 Kuosmanen
B:r Hindrich 1 Kuosmanen
Leikola/Lehikkola 4 Andhers Bengdin mz h 2 Penttinen
B:r Samuel mz h 2 Penttinen
Knutilamakj/Knuutilanmäki 2 Lars Hemmelein mz h 2 Hämäläinen
Tuckala/Tuhkala 1 Matz Solckis E:a 1 Solki
Hötenby/Hyötyy 3 Påhl Harmain 1 Harmainen
Mågh Bengdt mz h 2
Karkiama/Karkeamaa 3 Eskel Pöyhen mz h 2 Pöyhönen
B:r Andhers 1 Pöyhönen
3 Matz Ropoin mz h 2 Roponen
S. Påhl 1 Roponen
2 Matz Aslain mz h 2 Asilainen
Waronma/Vuorenmaa 2 Peter Lejnoin mz h 2 Leinonen
2 Johan Caupin mz h 2 Kauppinen
Soiniemj/Soiniemi 2 Lars Sorin mz h 2 Sorjonen
Murdois/Murtois 4 Oluf Pehrss Hemelein mz h 2 Hämäläinen
B:r Peter mz h 2 Hämäläinen

Sivu 753B (aukeaman 753 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Infanterietz Frij Hemman

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wehmais/Vehmaa 5 Oluf Mardickain mz h 2 Martikainen
B:r Matz mz hust 2 Martikainen
B:r Påhl 1 Martikainen
5 Andhers Westerin mz hust 2 Vesterinen
B:r Peter mz hust 2 Vesterinen
Jacobs E:a 1 Vesterinen
Kangais/Kangas 4 Pehr Immoin 1 Immonen
Lars Pehrsson mz h 2 Immonen
B:r Hindrichs E:a 1 Immonen
2 Lars Berthelsson mz hust 2 Muttilainen
Surnemj/Suurniemi 2 Hans Tirroin mz h 2 Tirronen
Härkälä 5 Per Sigfredhsson Haloin mz hust 2 Halonen
d:r Grels Soickain mz hust 2 Soikkanen
dotter 1
Hottila 3 Johan Coussma Hottin mz hust 2 Hottinen
Esaias 1 Hottinen
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi 2 Andhers Andherss 1 Kiiskinen
B:r Thomas 1 Kiiskinen 8
Kassentaipal/Kasintaipale 3 Johan Lajtin 1 Lautiainen
S:n Hans mz hust 2 Lautiainen
Pohais/Pohjois 3 Hindrich Ickoin 1 Ikonen
S:n Lars Hindersson 2 Ikonen
Möckiös/Mäköis 2 Påhl Phelpissons h 1 Kontiainen
S:n Johan 1 Kontiainen
Pohiois/Pohjois 3 Oluf Wahwoin 1 Vahvanen
Mågh Johan mz hust 2
Möckiös/Mäköis 1 Nils Michelsson Kämilein 1 Kemiläinen
Hietajerfwj/Hietajärvi 3 Påhl Puhackain 1 Puhakainen
B:r Lars mz hust 2 Puhakainen
3 Oluf Joh: Kettuin mz h 2 Kettunen
B:r S:n Nils 1 Kettunen
Randois/Rantuu 2 Andhers Ahoin mz h 2 Ahonen
Marala/Maarala 2 Nils Heinonen mz h 2 Heilanen?
Halola 6 Pehr Haloin 1 Halonen
Son Hans mz hust 2 Halonen
B:r Michels hust 1 Halonen
B:r Abram 1 Halonen
Lars 1 Halonen
Haikarala/Haikarila 8 Hindrich Haikarain 1 Haikarinen
S:n Pehr mz hust 2 Haikarinen
B:r Jörans hust 1 Haikarinen
Simon Jöransson mz h 2 Haikarinen
B:r Hindrich mz hust 2 Haikarinen
2 Jöran Härkein mz h 2 Härkönen
Heinola 3 Lars Heinoin mz hust 2 Heinonen
B:r Johan 1 Heinonen
Hatzola/Hatsola 2 Oluf Turackain mz h 2 Turakainen
2 Mårthen Berthelsson mz hust 2 Puttonen
Nähring/Näärinki 2 Pehr Råpoin mz hust 2 Roponen
Heinola 3 Oluf Heinoin mz h 2 Heinonen
dotter 1

Sivu 754A (aukeaman 754 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maifwala/Maivala 4 Jöns Grelsson mz h 2 Kuosmanen
M: Påhl Huttuin mz h 2 Huttunen
Murdois/Murtois 3 Hindrich Hämelein mz hust 2 Hämäläinen
B:r Philpus 1 Hämäläinen
Remojerfwj/Remojärvi 5 Påhl Pafwilain mz h 2 Paavilainen
B:r S:n Pehr mz hust 2 Paavilainen
dreng Matz 1 Tuhkalainen
Hötenby/Hyötyy 4 Pehr Hötelein 1 Hyötyläinen
S:n Adam mz hust 2 Hyötyläinen
B:r Peter 1 Hyötyläinen
Karkiama/Karkeamaa 2 För: Oluf Jegers hust 1
d. Nils Pöyhen 1 Pöyhönen
Narila 3 Matz Putckins h 1 Putkonen
S:n Andhers mz hust 2 Putkonen
2 H:M: Påhl Ifwarss: mz h 2
häst 1, koo 1

Frällsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wälb: Erich Lilieskiöldz
Mattila 2 Hindrich Passain mz h 2 Pasanen
2 Peter Kotilain mz h 2 Kotilainen
Marala/Maarala 2 Johan Andhersson Passain mz hust 2 Pasanen
Maifwala/Maivala 2 Påhl Kaipain mz h 2 Kaipainen
Maifwala/Pohjois 3 Peter Hämelein mz h 2 Hämäläinen
B:r Michel 1 Hämäläinen
Sahl: Nasackens Frelsse
Randois/Ahola 3 Eskel Pulckons h 1 Pulkkinen
St:S Eskel Erichsson mz hust 2 Pulkkinen
6 Staffan Lajtin mz h 2 Laitinen
Oluf Staffansson mz hust 2 Laitinen
d:r Jacob mz hust 2
Randois/Rantuu 3 Peter Nilsson Härckein mz hust 2 Härkönen
d: Simon 1
1 Jöns Huttuins hust 1 Huttunen
Leskilä/Leskelä 5 Andhers Leskins hust 1 Leskinen
B S: Erich mz h 2 Leskinen
Påhl Leskins hust 1 Leskinen
B:r Peter 1 Leskinen
2 Påhl Leskin mz h 2 Leskinen
Härkälä 2 Jöns Påhlss Herckein mz h 2 Härkönen
Mietula/Miettula 3 Peter Andhersson Rockalain mz hust 2 Ruokolainen
S: Andhers 1 Ruokolainen
Liefwola/Lievola 2 Pehr Lickoin mz h 2 Liikanen
3 Oluf Påhlsson Lefwoin mz hust 2 Lievonen
StyfS Lars 1
Liefwola/Sopala 2 Johan Sopain mz h 2 Sopanen

Sivu 754B (aukeaman 754 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sopola/Sopala 2 Hindrich Sopain mz h 2 Keistinen
2 Johan Sopain 1 Sopanen
Hindrich Sopains h 1 Sopanen
Rasala 3 Pehr Rassain mz h 2 Rasanen
Faar Pehr 1 Rasanen
Lauckala/Laukkala 2 Lars Heinoin mz h 2 Heinonen
2 Jöns Pehrsson Mustoin mz hust 2 Mustonen
Wijssala/Viisala 4 Wijssa Leskin mz h 2 Leskinen
S: Ifwar 1 Leskinen
dotter 1
Pöllölä/Pellilä 2 Påhl Marain mz h 2 Maaranen
Lipsola/Lipsala 3 Påhl Lipsains h 1 Lipsanen
Mågh Pehr Sopain mz h 2 Sopanen
Wälb: Rosensmitz Frelsse
Patela/Paatela 4 Peter Tirroin mz h 2 Tirronen
Cousmala/Tuhkala 2 Nils Hämelein mz h 2 Hämäläinen
1 Peter Tuckalains hust 1 Tuhkalainen
Wälb: Claus Johan Branofz Frelsse
Pitkälax/Pitkälahti 3 Måns Passain mz h 2 Pasanen
B:r Jöns hustro 1 Pasanen
2 Jöns Kiukas mz h 2 Kiukas
4 Christer Ickoin mz h 2 Ikonen
S: Christer mz h 2 Ikonen
3 Peter Johansson Langain mz hust 2 Länkinen
S: Jöns Petersson 1 Länkinen
2 Peter Nuppoin mz hust 2 Noponen
3 Påhl Piedickein mz h 2 Pietikäinen
S:n Pehr Påhlsson 1 Pietikäinen
3 Matz Matzsson dito mz h 2 Pietikäinen
B:r Pehr 1 Pietikäinen
4 Påhl Wänein mz h 2 Väänänen
S:n Peter mz hust 2 Väänänen
3 Pehr Joh: Seiloin 1 Seilonen
S:n Johan Pehrsson mz h 2 Seilonen
3 Påhl Pehrsson Haloin mz hust 2 Halonen
S:n Peter 1 Halonen
Ylewesj/Ylivesi 4 Hindrich Harmain mz hust 2 Harmainen
B:r Påhl mz hust 2 Harmainen
2 Påhl Heilain mz h 2 Heilanen
2 Andhers Pehrsson Parkinen mz h 2 Parkkinen

Sivu 755A (aukeaman 755 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ylewesj/Ylivesi 1 Lars Pehrsson Tolwainz h 1 Tolvanen
2 Jacob Lijmatain mz hust 2 Liimatainen
3 Johan Pehrsson Heilains hust 1 Heilanen
S: Nils mz hust 2 Heilanen
4 Eskel Oll: Korhoin mz hust 2 Korhonen
S:n Påhl mz hust 2 Korhonen
2 Jöran Hansson Korhoin mz hust 2 Korhonen
1 Lars Olsson Kituin 1 Kitunen
Pulckila/Pulkkila 4 Jöns Bengtsson Pulckin 1 Pulkkinen
B:r Isack mz hust 2 Pulkkinen
S: Bengt 1 Pulkkinen
2 Påhl Petersson Pulckin mz hust 2 Pulkkinen
2 Pehr Per Kerein mz h 2 Kääriäinen
4 Andhers Bengtsson Pulckin mz h 2 Pulkkinen
B:r Bengt mz hust 2 Pulkkinen
Rockala/Ruokola 3 Lars Andhersson Rockolain 1 Ruokolainen
B:r S: Lars mz hust 2 Ruokolainen
2 Mårthen Rockalain mz h 2 Ruokolainen
2 Hans Hansson mz h 2 Ruokolainen
3 Christer Mondoin mz hust 2 Montonen
S: Hans 1 Montonen
Rockala/Koikkala 5 Pehr Hansson Noppain mz hust 2 Noponen
S: Michell mz hust 2 Noponen
Piga Cajssa 1
Rockala/Männynmäki 2 Berent Grabbe mz hust 2 Grabbe
-- 2 Pehr Månsson Sorin mz hust 2 Sorjonen
-- En häst, 2 st köör
-- 1 Helga Påhlsdotter 1
-- 1 Cajssa Sorin 1 Sorjonen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappilat ja virkamiestalot
-- 6 Pastor H:r Mathias Nicolaj mz hust 2 Ignatius
-- dr: Eskel Hamuckain mz hust 2 Hannukainen
-- Andhers Julckuin 1 Julkunen
-- Piga Kirstin 1
-- 6 Caplan H:r Sigfridh mz hust 2 Porthanus
-- dr: Peter Hytiein mz hust 2 Hyytiäinen
-- Drag: Eskel Jeskelein mz hust 2 Jääskeläinen

Sivu 755B (aukeaman 755 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
-- 2 Klåckaren Johan mz hust 2
-- 1 Johan Hyfwoin 1 Hyvönen
-- 2 Opbördzskrif: Hindrich Lilius mz hust 2 Lillius

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16691675

© Maija-Liisa Laaso 2023