AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1680 → Kylät

Juva henkikirja 1680

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Ahola 849A
Auvila (Aufwila, Auvila) 846A, 847A, 848A
Haikarila (Haikarala, Haloila) 846B, 847B, 848B
Halola (Haloila) 848B
Hatsola (Hatzoila) 848A, 848B
Heinola (Heinola) 848B
Hietajärvi (Hietajerfwj) 847A, 847B, 848B
Hottila (Håttila) 847B, 848B
Hyötyy (Hötenby, Hötyis, Kilpoila) 846B, 848A, 848B
Hännilä (Hännilä) 847A
Härkälä (Härkälä) 846A, 847B, 848B, 849A
Härkälänniemi (Härkälänemj) 846A, 847B
Immola (Immoila) 848A
Inkilä (Ingilä) 846B
Jokela (Jåckela) 849A
Järvenpää (Järfwenpä) 845B, 847B
Kaihunmäki (Kaihumäkj) 847B, 848B
Kaislajärvi (Kaislajerfwj) 846A
Kangas (Kangais) 846B, 847B, 848B
Karkeamaa (Carkiama, Karkiama) 846B, 847A, 848A, 848B
Kasintaipale (Kaskintaipal) 848B
Kaskii (Kaskis, Näringh) 846A, 846B, 847A, 847B, 848A
Kettula (Kettula) 845B, 847B
Kiiskilä (Kiskilä) 846A
Kiiskilänniemi (Kiskilänemj, Kiskiläniemj) 846A, 846B, 848A, 848B
Kilpola (Kilpoila) 846B, 847A
Knuutila (Knutila) 846B
Knuutilanmäki (Knutilamäkj) 846B, 847A, 848A
Koikkala (Koikala) 846B, 848A, 849A
Kuosmala (Cossmala) 846B, 847A
Laukkala (Laukala, Låukiala) 846A, 847B, 849A
Lauteala (Lautiala) 846A
Lehikkola (Lehikola) 847A, 848A
Leskelä (Läskälä) 849A
Lievola (Lefwola) 849A
Lipsala (Lipsala) 853B
Luomala (Lohmala) 847B
Maarala (Marala) 846A, 848A, 849A
Maivala (Maifwala, Maiwala) 846B, 847A, 848A, 848B
Mattila (Mattila) 846A, 849A
Miettula (Mietula) 849A
Murtois (Murdois) 846B, 848A
Mäköis (Lohmala, Mäkiöis) 846A, 847B, 848B
Männynmäki (Männimäkj) 845B, 848A
Narila (Narila, Närilä) 847A, 848B
Näärinki (Näringh) 846B, 848A, 848B
Ollikkala (Ollikala) 846A, 847A, 847B, 848A
Paatela (Patela) 846B, 847B
Pajusalmi (Pajusalmj) 847B
Palonen (Paluois) 847B
Pekurila (Peckurila) 846B
Pitkälahti (Pitkalax, Pitkälax) 846A, 848B, 853B
Pohjois (Pohiois, Pohios, Pöhwis) 848A, 848B
Poikola (Poukola) 845B
Pulkkila (Pulkila) 849A
Purhola (Purhoila) 846A
Pylkkälä (Pylckälä, Pylkälä) 847A, 848B
Pätylä (Pettilä, Pättilä) 847B
Rantuu (Hietajerfwj, Randois) 846A, 848A, 848B, 849A
Rasala (Räisälä) 849A
Remojärvi (Remojerfwj) 846B, 847A, 848B
Ronkala (Rångala) 846A, 847B
Ruokola (Rokola) 849A
Soiniemi (Soiniemj) 847A, 848A
Sopala (Såpala) 849A
Summala (Summala) 847B, 848A
Suurniemi (Suurniemj) 845B, 846A, 846B, 847A, 848B
Taipale (Taipal) 845B, 847B
Teivaa (Teifuala, Teifwala) 847A, 848A
Tuhkala (Tuckala, Tuhkala) 847A, 848A
Turakkala (Turakala) 846B
Tyrynmäki (Tirinmäkj) 848A
Varparanta (Warpaisenranda) 847B
Vehmaa (Håttila, Wechmais) 845B, 847A, 847B, 848A, 848B
Veijala (Weijala) 847B
Viisala (Wijsala) 849A
Vuorenmaa (Pylkälä, Worenma, Wuorenma) 846B, 847A, 848A, 853B
Vuorilahti (Worilahx) 846A
Ylivesi (Yliwesj) 848B, 849A

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023