AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1682 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1682

Sivu 1043A (aukeaman 1043 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Männimäkj/Männynmäki 2 Petter Aniain mh 2 Oinonen
4 Johan Turakain mh 2 Turakainen
B:r Anders Christerss: mh 2 Turakainen
Wechmais/Vehmaa 2 Lars Lamain mh 2 Laamanen
Pouikola/Poikola 2 Länssman Matz Pijk mh 2 Piikki
Kettula 2 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
Jerfwenpä/Järvenpää 3 Isack Muttulain mh 2 Muttulainen
d: Johan Påfwelsson 1
Taipal/Taipale 5 Anders Taipalain mh 2 Taipalinen
Son Anders Andersson 1 Taipalinen
Olof Andersson 1 Taipalinen
Samuel Bertelsson 1 Taipalinen
Surniemj/Suurniemi 3 Olof Olofsson Rångain mh 2 Ronkainen
B:m: Erich Tirroin 1 Tirronen
4 Petter Rångain mh 2 Ronkainen
Thomas Päteläin 1
B:r Johan Rångain 1 Ronkainen
6 Thönnes Axelsson mh 2 Kärkkäinen
B:r Påhl Axelsson mh 2 Kärkkäinen
d: Lars Jörensson 1
d: Påhl Pennain 1 Pennanen
Rångala/Ronkala 4 Matz Kankuin med h: 2 Kankkunen
Son Matz med hustru 2 Kankkunen
4 Hindrich Rångain mh 2 Ronkainen
d: Hindrich 1
d: Erich Kankuin 1 Kankkunen
Laukala/Laukkala 5 Petter Laukain mh 2 Laukkanen
B:r Jeremias mh 2 Laukkanen
B:r Erich Erichsson 1 Laukkanen
Härkälä 5 Hemming Härkein mh 2 Härkönen
d: Lars Michelsson mh 2
R: Michels Enkia 1 Härkönen?
Kiskilä/Kiiskilä 6 Bertel Kiskin med h: 2 Kiiskinen
d: Måns Michelsson mh 2
d: Anders Heinoin mh 2 Heinonen
Kaskis/Kaskii 4 Olof Kiskin mh Kiiskinen
Son Nils mh Kiiskinen
5 Erich Mårtensson Rimppi
d: Lars Michelsson
Pijga Carin
d: Måns Pettersson
Lautiala/Lauteala 7 Lars Lautiain Lautiainen
R: B:r Samuel Peersson Lautiainen
B:r Erich Peersson Lautiainen
Elias Lautiain Lautiainen
Mattila 7 Johan Arfwedss
d: Simon Henin
d: Matz Kupsain Kupsanen
Matz Arfwedsson
Purhoila/Purhola 7 Lars Purhoin Kilkj Kilkki
S: Lars Larsson Kilkki
d: Bertel Erichss
Erich Bertelsson
4 Lars Purhoins E:a Purhonen
Johan Purhoin Purhonen
B:r Olof Larsson Purhonen
Härkälänemj/Härkälänniemi 6 Petter Härkein Härkönen
d: Matz Kipsoin
Anders Matsson Härkönen
d: Matz Sorjoin Sorjonen
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 3 Mårten Ersson Kiiskinen
d: Peer Nilsson
Mäkiöis/Mäköis 5 Anders Aufwin Auvinen
d: Christer K__
d: Matz Ihalain Ihalainen
Kaislajerfwj/Kaislajärvi 5 Lars Härkein Härkönen
S: Lars Hindersson Härkönen
B:S: Peer Peersson Härkönen
Randois/Rantuu 5 Ifwar Kyllein Kyllönen
St:S: Thomas Narinen
d: Carl Carlsson
Marala/Maarala 6 Måns Marain Maaranen
d: Jöns Marain Maaranen
S: Erich med hust Maaranen

Sivu 1043B (aukeaman 1043 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
___/Halola 7 Johan Halloin mh 2 Halonen
B:r Abraham mh 2 Halonen
B:r Matz 1 Halonen
B:r Lars med hustru 2 Halonen
___/Vuorilahti 5 Påhl Bengtin med hust: 2 Penttinen
Mårten Bengtin 1 Penttinen
M: Johan Leikoin mh 2 Lehikoinen
7 Staffan Tarkiain mh 2 Tarkiainen
B:r Matz Matsson mh 2 Tarkiainen
B:r Petter Matsson mh 2 Tarkiainen
B:r Anders 1 Tarkiainen
__ila/Auvila 4 Michel Thomasson mh 2 Auvinen
d: Olof Olofsson mh 2 Teivainen
6 Anders Aufwin mh 2 Auvinen
Anders Aufwin Dito mh 2 Auvinen
B:r Olof Andersson mh 2 Auvinen
3 Nils Aufwin 1 Auvinen
Olof Nilssons Enkia 1 Auvinen
d: Johan Wachwoin 1 Vahvanen
__ala/Ollikkala 7 Lars Nulpoin mh 2 Nulpponen
And: Larsson Nulpoin 1 Nulpponen
B:r Erich med Kona 2 Nulpponen
d: Anders Hulkoin mh 2 Hulkkonen
__g/Näärinki 6 Cossma Tahrkiain mh 2 Tarkiainen
St:S: Lars Larsson mh 2 Tarkiainen
B:r Johan Tarkiain mh 2 Tarkiainen
5 Påhl Mullj med hust: 2 Mulli
Anders Peersson 1 Mulli
Peer Peersson mh 2 Mulli
__kala/Turakkala 5 Lars Turukains E:a 1 Turakainen
Petter Larsson mh 2 Turakainen
B:S: Anders mh 2 Turakainen
__la/Maivala 5 Jöran Lambins hust: 1 Lampinen
S: Erich Jöransson mh 2 Lampinen
d: Lars Nilsson mh 2
6 Rasmus Condia mh 2 Kontiainen
B:r Anders mh 2 Kontiainen
S: Brusius Rasmusson med hustru 2 Kontiainen
Murdois/Murtois 4 Carl Härkein med h: 2 Härkönen
B:r Gustaf Eskelsson mh 2 Härkönen
1 H:M: Pähr Hämäläins h: 1 Hämäläinen
Koo 1: Häst 1 st:
2 Gregorius Hämel: mh 2 Hämäläinen
Cossmala/Kuosmala 3 Jören Jacobsson mh 2
Hendrichz Enkia 1
4 Hans Tarkiain mh 2 Tarkiainen
Påfwel Staffanssons E: 1
Lahrs Mustoin 1 Mustonen
2 Jören Thomasson mh 2
Ingilä/Inkilä 8 Matz Laitin mh 2 Laitinen
Hend: Majasson mh 2
Simon Brusisson mh 2
B:r Blasius mh 2
2 Anders Kotilain mh 2 Kotilainen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 5 Jören Påfwilain mh 2 Paavilainen
d: Matz Olofsson mh 2
R: Hindrichz Enkia 1 Paavilainen
Knutila/Knuutila 5 Påhl Hytiein mh 2 Hyytiäinen
B:r Peer Peersson 1 Hyytiäinen
d: Petter Hirfwoin mh 2 Hirvonen
Remoijerfwj/Remojärvi 3 Cap: Leut: Johan Rotz hustru 1
Johan Petkin mh 2 Putkonen?
4 Johan Remoin mh 2 Remonen
Son Hendrich mh 2 Remonen
Pekurila 10 Jacob Pekurin mh 2 Pekurinen
B:r Påhl med h: 2 Pekurinen
B:S: Påhl Påhlsson mh 2 Pekurinen
B:r Hendrich mh 2 Pekurinen
Peer Jörensson mh 2
Kilpoila/Kilpola 2 Påhl Hytiain mh 2 Hyytiäinen
3 Corp: Swante Skadawitz hustru 1 Schadevitz
Bengt Putkin mh 2 Putkonen
Kilpoila/Hyötyy 3 Johan Hötylein mh 2 Hyötyläinen
d: Lars Kerwin 1 Kervinen

Sivu 1044A (aukeaman 1044 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Carkiama/Karkeamaa 4 Nils Kiukas mh 2 Kiukas
d: Anders Turpin mh 2
Worenma/Vuorenmaa 4 Petter Oikarin mh 2 Oikarinen
Michel Läfwoin mh 2 Lievonen
Kilpoila/Kilpola 3 Johan Skadawitz mh 2 Schadevitz
B:r Carl 1 Schadevitz
Wechmais med Näringh/Vehmaa 3 Cap: Rosenous Enkia 1 Rosenau
dotter Hedewig 1 Rosenau
d: Daniel Johansson 1
Wechmais med Näringh/Näärinki 3 Olof Wänelein mh 2 Venäläinen
B:r Isackz Enkia 1 Venäläinen
Wechmais med Näringh/Vehmaa 3 Johan Pöndin 1 Pöntinen
d: Matz Persson 1
Hans Sairins E:a 1 Sorjonen
Jerfwanpä/Järvenpää 1 Capit: Achmollers hem:n Achtmöller
Hendrich Kartin 1 Kaartinen
Laukala/Laukkala 4 Peer Pärnein mh 2 Pärnänen
Petter med hustru 2
Weijala/Veijala 5 Hind: Weijalains h: 1 Veijalainen
B:r Sigfred Peersson mh 2 Veijalainen
Petter Pettersson mh 2 Veijalainen
Håttila/Hottila 3 Michel Kenilein mh 2 Kemiläinen
Moder 1
Härkälänemj/Härkälänniemi 2 Gabriel Muttulain medh hustru 2 Muttulainen
Lohmala/Luomala 2 Grels Lohmain 1 Luomanen
Son Grels 1 Luomanen
Hietajerfwj/Hietajärvi 2 Olof Kettuin 1 Kettunen
d: Anders Olofsson 1
Haikarala/Haikarila 3 Matz Teifwain 1 Teivainen
B:r Jöns Olofsson 1 Teivainen
Pijga Caisa 1
Ollikala/Ollikkala 3 Petter Anderss: mh 2 Hulkkonen
d: Matz Waras hust: 1 Vara
5 Lars Kiskin mh 2 Kiiskinen
Johan Kiskis Enka 1 Kiiskinen
S: Matz Larsson mh 2 Kiiskinen
Pelkilä 2 Anders Taipalain mh 2 Taipalinen
Wourenma/Vuorenmaa 4 Olof Lambains E: 1 Lampainen
S: Peer mh 2 Lampainen
Syster Caisa 1 Lampainen
Kettula 2 Olof Hyfwöin mh 2 Hyvönen
Summala 4 Johan Pardain Partanen
B:r Jören Thomass Partanen
Moder
d: Thomas Safwo__ Savolainen
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 5 Johan Kiskin mh Kiiskinen
d: Olof Kilkj Kilkki
d: Anders Olofsson
Son Matz Kiiskinen
Hatzoila/Hatsola 2 Matz Räsein mh Räsänen
Maifwala/Maivala 2 Påfwel Keistin mh Keistinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 2 Lars Hämeläin mh Hämäläinen
Hötenby/Hyötyy 3 Påhl Harmain mh Harmainen
d:S: Påhl Larsson
Kårkiama/Karkeamaa 3 Påhl Råpoin mh Roponen
B:r Anders hust Roponen
Wourema/Vuorenmaa 2 Johan Kaupinen Kauppinen
Maifwala/Maivala 6 Peer Hindersson Haikarinen
B:r Jöns med hust Haikarinen
B:r Lars med hust Haikarinen
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 2 Anders Kiskin Kiiskinen

Cavall: Frij och T___

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kangais/Kangas 3 Matz Ahoins h Ahonen
Matz Ahoin mh Ahonen
Patela/Paatela 5 Peer Tirroin mh Tirronen
S: Matz med hust Tirronen
S: Hans Tirronen
Surniemj/Suurniemi 2 Christer Immoin Immonen
Kaskis/Kaskii 4 Michel Haloin Halonen
B:r Petter Larsson Halonen
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 4 Påhl Kupsa Kupsa
Hendrich Kupsa Kupsa
Haikarala/Haikarila 3 Johan Roikoin Roikonen
B:r Petter Roikonen
Aufwila/Auvila 3 Hendrich Huttuin Huttunen
Son Petter Huttunen
Teifwala/Teivaa 4 Nils Teifwain Teivainen
B:r Matz mh Teivainen
3 Michel Teifwain Teivainen
S: Staffan mh Teivainen
Ollickala/Ollikkala 8 Olof Pedikein Pietikäinen
B:r Jöns med h Pietikäinen
B:r Christer Pietikäinen
S: Brijta Pietikäinen
S: Caisa Pietikäinen
Dito pro___

Sivu 1044B (aukeaman 1044 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__ala/Maivala 6 Olof Hännin med h: 2 Hänninen
B:r Petter mh 2 Hänninen
B:r Cnut mh 2 Hänninen
__ä/Pylkkälä 2 Lars Häckinen Häkkinen
d: Anders Peersson
__lämäkj/Knuutilanmäki 3 Cnut Hämälein mh 2 Hämäläinen
Son Samuel 1 Hämäläinen
__mj/Soiniemi 4 Mårten Totinen mh 2 Outinen
B:r Petter Tarkiain 1 Tarkiainen
Matz Uckoin 1 Ukkonen
__la/Kilpola 4 Påhl Kelniein mh 2 Kallinen
B:r Matz Matsson mh 2 Kallinen
__nma/Vuorenmaa 2 Erich Käckeläin mh 2 Kekäläinen
5 Lars Tarfuoins E:a 1 Tarvainen
M: Erich Mustoin mh 2 Mustonen
dotter Sophia 1
d: Nels Kondiain 1 Kontiainen
__la/Kuosmala 2 Cap: H:r And: Thomae E:s Iskanius
d: Petter Härköin mh 2
__ais/Vehmaa 4 Anders Härkein 1 Härkönen
Påhl Härkein mh 2 Härkönen
B:r Anders 1 Härkönen
6 Past: D: Sigfridj Gustavj h:n Porthanus
Lodwick Rimpis E: 1 Rimppi
Matz Eskelsson mh 2 Härkönen
H:K: Annj 1
Anders Ilfwoin mh 2 Ilvonen
__ä/Pätylä 2 Michel Kemiläin mh 2 Kemiläinen
__is/Kangas 2 Matz Rimpin mh 2 Rimppi
___/Paatela 3 Hindrich Uikain 1 Ukkonen
B:r Olof med hust: 2 Ukkonen
__sen_anda/Varparanta 1 Hindrich Kiskins E:a 1 Kiiskinen
__lä/Härkälä 6 Hans Härkein mh 2 Härkönen
B:r Petter Pettersson mh 2 Härkönen
Olof Peersson mh 2 Härkönen
4 Anders Hulkoin mh 2 Hulkkonen
B:r Dawid mh 2 Hulkkonen
__mala/Summala 3 Johan Wäteins E:a 1 Väätäinen
St:S: Thomas Matss mh 2 Rautiainen
2 Jacob Wänäläin mh 2 Venäläinen
Mäkiöis/Mäköis 6 Staffan Kemiläin mh 2 Kemiläinen
B:r Petter 1 Kemiläinen
B:r Lars mh 2 Kemiläinen
dotter Sussanna 1 Kemiläinen
Hietajerfwj/Hietajärvi 4 Jöns Kettuin mh 2 Kettunen
B:r Anders mh 2 Kettunen
Pajusalmj/Pajusalmi 2 Simon Heijnoin mh 2 Heinonen
2 H:M: Anders Aohoin mh 2 Ahonen
Koor 2 st:
Ollikahla/Ollikkala 3 Anders Ihalain mh 2 Ihalainen
Pijga Sussanna 1
2 Olof Hamunen mh 2 Hamunen
Näringe/Ollikkala 4 Olof Turakain mh 2 Turakainen
B:r Lars Ollsson 1 Turakainen
Hindrich Ollsson 1 Turakainen
Ollikahla/Ollikkala 5 Erich Nulpoin 1 Nulpponen
Johan Larsson mh 2
Son Anders mh 2 Nulpponen
Näringh/Näärinki 2 Petter Wihawain mh 2 Vihavainen
Maiwala/Maivala 3 Staffan Tarkiain mh 2 Tarkiainen
B:r Hendrich 1 Tarkiainen
Leihikola/Lehikkola 5 Matz Leikonen mh 2 Lehikoinen
B:r Petter Matsson 1 Lehikoinen
Christer Hämel: mh 2 Hämäläinen
Tuckala/Tuhkala 2 Petter Mässj mh 2 Messo
5 Påhl Wänäin mh 2 Väänänen
B:r Petter mh 2 Väänänen
d: Matz 1
2 Lars Kipriäin mh 2 Kiprinen
Remojerfwj/Remojärvi 5 Hindrich Hämel: mh 2 Hämäläinen
bolagzm: Johan Olss: mh 2 Pekurinen
dotter Marj 1
5 Johan Pirin mh 2 Pirinen
d: Hend: Käriein mh 2 Kääriäinen
Olof Piris Enka 1 Pirinen
Kilpoila/Kilpola 2 Michel Lambin mh 2 Lampinen
Karkiama/Karkeamaa 3 Olof Hurskain mh 2 Hurskainen
B:r Påfwel 1 Hurskainen
Wourenma/Vuorenmaa 2 Lars Koilain mh 2
2 Anders Hamuin mh 2 Hamunen

Sivu 1045A (aukeaman 1045 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Narila 3 Thomas Paunoin 1 Paunonen
Matz Andersson mh 2 Paunonen
1 H:M: Lars Olofsson 1 Paunonen
Hännilä 3 Hardwik Hennin mh 2 Hänninen
Michel Christerssons h: 1 Hänninen
Hietajerfwj/Hietajärvi 4 Lars Puhakain mh 2 Puhakainen
Matz mh 2 Puhakainen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 4 Lars Mardikain mh 2 Martikainen
B:r Petter 1 Martikainen
B:r Matz 1 Martikainen
3 Anders Michelsson 1 Kontiainen
B:r Lars med hust: 2 Kontiainen
Kangais/Kangas 3 Petter Kaipiain 1 Kaipainen
Lars Kaipiain mh 2 Kaipainen
Taipal/Taipale 2 H:r Simon Christernj Tarvonius
d: Johan Huttuin mh 2 Huttunen
Rångala/Ronkala 2 Matz Peerss: Leskin mh 2 Leskinen
Laukala/Laukkala 5 Matz Permäin mh 2 Pärnänen
Son Matz 1 Pärnänen
Simon Toropain mh 2 Toropainen
Kaskis/Kaskii 4 Johan Rotzalain mh 2 Ruotsalainen
Son Hans Johansson 1 Ruotsalainen
B:r Matz 1 Ruotsalainen
Pättilä/Hottila 2 Johan Håttain mh 2 Hottinen
Pättilä/Kaskii 4 Petter Wasarain mh 2 Vasara
B:r Anders mh 2 Vasara
Tirinmäkj/Tyrynmäki 5 Petter Kaipain mh 2 Kaipainen
Lars Påhlsson mh 2 Kaipainen
B:r Petter 1 Kaipainen
Pohias/Pohjois 7 Lars Kuckoin 1 Kukkonen
Son Nels mh 2 Kukkonen
Dito pro A:o 680 och 681 4
Soinemj/Soiniemi 3 Lars Sårios hustru 1 Sorjonen
M: Christer med h: 2 Kukkonen
Randois/Rantuu 2 Matz Härkein mh 2 Härkönen
Marala/Maarala 3 Matz Marain mh 2 Maaranen
Son Michel 1 Maaranen
Aufwila/Auvila 4 Matz Aufwin 1 Auvinen
Son Matz 1 Auvinen
M: Thomas mh 2
Ollikala/Ollikkala 2 Staffan Passoin mh 2 Pasanen
Hatzoila/Hatsola 2 Michel Mustoin mh 2 Mustonen
Näringh/Näärinki 2 Petter Muikoin mh 2 Muikkunen
Teifwala/Teivaa 3 Anders Teifwain Teivainen
Son Olof Teivainen
Murdois/Murtois 2 Peer Hämeläin Hämäläinen
Lehikola/Lehikkola 3 Anders Bengtin Penttinen
Son Petter Penttinen
Tuhkala 2 Nils Hämeläin Hämäläinen
Kårkiama/Karkeamaa 2 Eskel Pöhöin Pöyhönen
Männimäkj/Männynmäki 4 Cap: bohl H:r Carl N___ medh hustru Nigraeus
d: Johan
Pijga
Wehmais/Vehmaa 3 Hend: Jackoin Jakonen
Johan Ochtoin Ohtonen
Immoila/Immola 2 Lars Lamain Laamanen
Pohiois/Pohjois 3 Staffan Hennin Hänninen
Son Staffan Hänninen
Maiwala/Maivala 5 Nils Heilain Heilanen
S: Frantz mh Heilanen
Son Nils Heilanen
Randois/Rantuu 2 Lars Oinoin Oinonen
Wehmais/Vehmaa 2 Matz Mardikain Martikainen
4 Petter Westerin Vesterinen
B:S: Peer Anderss Vesterinen
d: Matz Lefwoin Lievonen
Kangais/Kangas 5 Lars Immoin Immonen
B:r Petter med h Immonen
B:r Michel Immonen
3 Lars Bertelssons Muttilainen
Johan Larsson Muttilainen
Surniemj/Suurniemi 2 Påhl Rimpj Rimppi
Härkälä 3 Peer Halloin Halonen
S: Bengdt Peersson Halonen
Håttila/Hottila 4 Elias Hindersson Hottinen
B:r Christer med h Hottinen
Kasintaipal/Kasintaipale 2 Johan Lautiain Lautiainen
Pohiois/Pohjois 5 Hendrich Ickoin Ikonen
S: Lars med h Ikonen
Pijga Sussanna
Dito Carin
4 Olof Wachwain Vahvanen
d: Johan Kaipain Kaipainen

Sivu 1045B (aukeaman 1045 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
___/Mäköis 3 Mårten Oinoin mh 2 Oinonen
Son Mårten 1 Oinonen
1 Grels Påhlsson Condia 1 Kontiainen
___/Rantuu 4 Christer Limatain mh 2 Liimatainen
B:r Hendrich mh 2 Liimatainen
___/Haikarila 2 Jöran Härkein mh 2 Härkönen
1 H:M: Påhl Mahrains h: 1 Maaranen
___/Heinola 4 Lars Heinoin mh 2 Heinonen
B:r Johan Larsson mh 2 Heinonen
2 Christer Nilsson mh 2 Nissinen
___/Hatsola 3 Olof Tålska mh 2 Tolska
Son Olof 1 Tolska
___/Näärinki 7 Philpus Hämel: mh 2 Hämäläinen
Jöns Hämel:s E: 1 Hämäläinen
Lars Larsson mh 2
Johan Murdoin mh 2 Murtonen
__h/Näärinki 2 Bengt Hauska mh 2 Hauska
__la/Maivala 4 Påhl Jusseroin mh 2 Jusseroinen
d: Michel Haloin mh 2 Halonen
__wj/Remojärvi 2 Petter Jacobsson mh 2 Paavilainen
__/Karkeamaa 3 Bengt Heinoin mh 2 Heinonen
B:r Olof 1 Heinonen
__/Narila 3 Anders Putkin mh 2 Putkonen
B:r Matz 1 Putkonen
__/Hyötyy 4 Abram Hötylein mh 2 Hyötyläinen
B:r Petter mh 2 Hyötyläinen
Länsmans hemman
__äkj/Kaihunmäki 3 Michel Pasain mh 2 Pasanen
B:r Petter Larsson 1 Pasanen
__a/Vuorenmaa? 2 Johan Kaupoin mh 2 Kaipainen
2 Thomas Hämel: mh 2 Hämäläinen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__la/Koikkala 2 Påhl Långa mh 2 Länkinen
__/Haikarila 4 Simon Haikar mh 2 Haikarinen
B:r Hindrich mh 2 Haikarinen
__lä/Pylkkälä 4 Lars Pylkein mh 2 Pylkkänen
B:S: Eskel Christerss: mh 2 Pylkkänen

Frällsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Welb: Erich Lillielskiöldz
Pöhiöis/Pohjois 2 Peer Hämeläin mh 2 Hämäläinen
2 Anders Råckain mh 2 Rokkanen
Marala/Maarala 2 Peer Marain mh 2 Maaranen
Sahl: Jacob Nazakens F:
Marala/Ahola 4 Olof Smed mh 2 Laitinen
S: Staffan Laitin Laitinen
1 Eskel Putkin 1 Pulkkinen
Randois/Rantuu 4 Petter Härkein mh 2 Härkönen
Simon Härkein mh 2 Härkönen
2 Olof Thomass: mh 2
Likola/Leskelä 3 Erich Läskins h: 1 Leskinen
B:r Petter mh 2 Leskinen
3 Johan Anderss: mh 2 Leskinen
B:r Petter 1 Leskinen
1 Påhl Läskins h: 1 Leskinen
Mietula/Miettula 4 Petter Råkolain mh 2 Ruokolainen
And: Petterss: mh 2 Ruokolainen
Härkälä 2 Johan Härkein mh 2 Härkönen
Lefwola/Lievola 3 Petter Lijkain mh 2 Liikanen
Son Hans 1 Liikanen
4 Anders Leskin mh 2 Leskinen
Lars Hamuin mh 2 Hamunen
3 Anders Leskin mh 2 Leskinen
Son Jöns 1 Leskinen
2 Påhl Leskin mh 2 Leskinen
Såpala/Sopala 2 Hendrich Såpain mh 2 Sopanen
2 Johan Hinderss: mh 2 Sopanen
Räisälä/Rasala 2 Petter Räsäin mh 2 Rasanen
Laukala/Laukkala 3 Jacob Limatain mh 2 Liimatainen
Son Matz 1 Liimatainen
2 Påfwel Mustoin 1 Mustonen
Moder 1
Jockela/Jokela 2 Michel Hämel: mh 2 Hämäläinen
Wijsala/Viisala 4 Ifwar Wisentzison mh 2 Leskinen
B:r Anders mh 2 Leskinen
Lipsala 4 Peer Såpain mh 2 Sopanen
S: (NB h:) Grels Lipsain mh 1 Lipsanen
Son Jacob 1 Lipsanen

Sivu 1046A (aukeaman 1046 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Öfwerst: Clas Johan Baranofz F:e
Pitkälax/Pitkälahti 2 Simon Ingin mh 2 Inkinen
2 Peer Peckin mh 2 Pietikäinen
4 Petter Nupoin mh 2 Noponen
Son Matz mh 2 Noponen
1 H:M: And: Säckin 1 Säkkinen
6 Påhl Petikein mh 2 Pietikäinen
S: Petter mh 2 Pietikäinen
S: Jonas mh 2 Pietikäinen
4 Matz Petikein mh 2 Pietikäinen
Abram Haloin mh 2 Halonen
2 Peer Wänäin mh 2 Väänänen
2 Johan Peerss: mh 2 Seilonen
4 Christer Ikoin mh 2 Ikonen
Son Petter mh 2 Ikonen
4 Petter Haloin mh 2 Halonen
B:r Påhl mh 2 Halonen
hon pro 681 1
Bönder
Yliwesj/Ylivesi 2 Måns Påsain mh 2 Pasanen
7 Påhl Harmain mh 2 Harmainen
Matz Harmains E: 1 Harmainen
S: Matz mh 2 Harmainen
M: Matz mh 2 Laurikainen
4 Påhl Heilain mh 2 Heilanen
Son Nels mh 2 Heilanen
3 And: Parkinen mh 2 Parkkinen
Son Johan 1 Parkkinen
3 Jacob Limatain mh 2 Liimatainen
B:r Petter 1 Liimatainen
2 Nils Heijlain mh 2 Heilanen
4 Eskel Korhoin Korhonen
Son Olof Korhonen
4 Jöran Kårhoin Korhonen
Son Mårten Korhonen
2 Olof Westoin Vestonen
Råkola/Ruokola 5 Lars Råkolain Ruokolainen
Anders Dito Ruokolainen
Nils Larsson Ruokolainen
6 Lars Hansson Ruokolainen
B:r Anders mh Ruokolainen
B:r Hans mh Ruokolainen
6 Hans Mondoin Montonen
Christer mh Montonen
S: Anders mh Montonen
Pulkila/Pulkkila 4 Bengt Pulkin Pulkkinen
B:r Matz mh Pulkkinen
2 Jacob Pulkin Pulkkinen
5 Bengt Pulkin Pulkkinen
B:r Anders mh Pulkkinen
S: Anders Pulkkinen
2 Jören Käriein Kääriäinen
Koikala/Koikkala 2 Michel Nupoin Noponen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappilat ja virkamiestalot
-- 10 Past: D: Hend: Savon__ Savonius
-- H:r Fredrich ___ Sveconius
-- d: Johan Peerss
-- Johan Lehikoin Lehikoinen
-- d: Grels Kiskin Kiiskinen
-- 2 Broof:de Anders Paavilainen
-- Dito pro A:o 16__
-- 1 Klåckare Johan Larsson

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16801688

© Maija-Liisa Laaso 2023