AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1693 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1693

Sivu 2277B (aukeaman 2277 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 2 Michell Aufwin mh 2 Auvinen
3 Pehr Huttins E:a 1 Huttunen
d. Hind. Killckin mh 2 Kilkki
6 And. Andersson mh 2 Auvinen
B:r Olof Encka 1 Auvinen
B:r Anders mh 2 Auvinen
Rytt hustru 1
3 Niels Olofss. mh 2 Auvinen
B:r Erich 1 Auvinen
Ahila/Ahola 3 Staffan Latin mh 2 Laitinen
B:r Matz 1 Laitinen
6 Matz Caipiain mh 2 Kaipainen
B:r Laars mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
Ahila/Auvila 2 Matz Aufwin mh 2 Auvinen
Cousmasla/Kuosmala 5 Åcka Månsson 1 Kuosmanen
B:r Olof mh 2 Kuosmanen
Rytt hustru 1
d. Philip Hindsson 1
2 Cornet Tettens h 1 Teet
d. Joran Tucklain 1 Tuhkalainen
4 Berndt Pijck mh 2 Piikki
d. Pehr Harkein mh 2 Härkönen
2 Påhl Asilain 1 Asilainen
St. Mohr 1
Härkäla/Härkälä 4 Anders Pehrss. mh 2 Härkönen
Olof med hustru 2 Härkönen
4 Bengdt Haloin mh 2 Halonen
d. Matz Rasin mh 2
4 Thomas Hemingss mh 2 Härkönen
B:r S Olof mh 2 Härkönen
4 And. Hulkin 1 Hulkkonen
B:r Dawid mh 2 Hulkkonen
B:r Laars 1 Hulkkonen
2 Johan Häckoin mh 2 Härkönen
Håttila/Hottila 2 Simon Johanss mh 2 Hottinen
3 Esaias Hindrichss mh 2 Hottinen
B:r Anders 1 Hottinen
2 Thomas Kainol: mh 2 Kemiläinen
Härkäniemij/Härkälänniemi 6 And. Härkein mh 2 Härkönen
F.B.S. Anders mh 2 Härkönen
F.B.S. Pehr mh 2 Härkönen
Hetaejerf:ij/Hietajärvi 1 Johan Huttun 1 Huttunen
6 1 Laars Puhkain 1 Puhakainen
B:r S. Matz mh 2 Puhakainen
S. Matz Larsson 1 Puhakainen
d. Påhl Andsson 1
Saldatz hustru 1
9 Olof Kåttin 1 Kettunen
B:r S. Niels mh 2 Kettunen
B:r Johan Påhlss mh 2 Kettunen
BS. Johan Matss mh 2 Kettunen
d. Joran Kilkin 1 Kilkki
Rytt hustru 1
4 Pehr Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Johan mh 2 Luukkonen
4 Johan Mortenss. med hustru 2 Marttinen
B:r Anders mh 2 Marttinen 12

Sivu 2278A (aukeaman 2278 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hetaejerf:ij/Hietajärvi 4 1 And. Kettuin mh 2 Kettunen
B:r M: Hindrich mh 2
Såldatz hustru 1
4 Pehr Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r Niels mh 2 Kiiskinen
Haloila/Halola 2 Johan Halloin mh 2 Halonen
2 Pehr Michelsson mh 2 Halonen
Haikarila 6 Joran Johanss. mh 2 Haikarinen
B.B. Joran mh 2 Haikarinen
d. Pehr Pulkin 1 Pulkkinen
pro 692 tillbackas 1
5 Johan Rånkain mh 2 Roikonen
B:r Pehr Larsson mh 2 Roikonen
Absentia 1
2 Matz Terfwoin mh 2 Teivainen
3 Joran Hackain 1 Härkönen
S. Hindrich mh 2 Härkönen
Hemmola/Heinola 4 Johan Hamoin mh 2 Heinonen
B:r Pehr 1 Heinonen
d. Staffan 1 Kemiläinen
5 Christer Nysenen mh 2 Nissinen
Swåg Olof mh 2
Såldatz hustru 1
Hatzoila/Hatsola 3 Laars Mestoins h 1 Mustonen
S. Michell 1 Mustonen
B:r Laars 1 Mustonen
3 1 Pehr Räisain 1 Räisänen
B:r Matz E:a 1 Räisänen
B:r Hindrich 1 Räisänen
Såldatz hustru 1
2 Michell Mustoin mh 2 Mustonen
4 Olof Terijkain mh 2 Turakainen
B:r Johan 1 Turakainen
B:r Heming 1 Turakainen
Hattenby/Hyötyy 4 And. Hyttlein 1 Hyötyläinen
B:r Sigfred mh 2 Hyötyläinen
Rytt hustru 1
3 Påhl Harmein mh 2 Harmainen
B:r Johan 1 Harmainen
4 Abraham Hyttla mh 2 Hyötyläinen
S. Pehr 2 Hyötyläinen
Hämulla/Hännilä 2 Hans Hämoin mh 2 Hänninen
Järfwanpä/Järvenpää 6 Erich Ackmöller mh 2
d. Påhl 1
d. Pehr Westerin mh 2 Vesterinen 75
Rytt hustru 1
7 Isack Metel: mh 2 Muttulainen
B S. Johan mh 2 Muttulainen
Rytt hustru 1
d. Sigfred Lambein mh 2 Lampainen 57
Immoila/Immola 2 Laars Larss Lamain mh 2 Laamanen
Ingilla/Inkilä 11 Corent. Lemkens h 1 Lemke
d. Laars Bengtin 1 Penttinen
d. Eskell Jöranss mh 2
d. Hindrich 1
d. Pehr Hemelain 1 Hämäläinen
Pijga 1
Rytt hustru 1
d. Frans med h 2
d. Pehr Hemin 1
Ingilla/Jokela 4 Simon Gewallers h 1
d. Erich Musstoin mh 2 Mustonen
Absentia 1

Sivu 2278B (aukeaman 2278 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrkioby/Kirkonkylä 9 Probst H:r Abraham Bromerius mh 2 Brunnerus
S. H:r Lars 1 Brunnerus
d. Stafwan Larsson 1
Pijga Anna 1
d. Johan Eskelss. mh 2
d. Matz Sigfredss mh 2
1 Klåck. Johan Larsson 1
1 Sundius Sigfred Matss 1
Keuhmäkij/Kaihunmäki 4 Laars Mardikain nh 2 Martikainen
B:r Matz mh 2 Martikainen
4 And. Kandioin nh 2 Kontiainen
B:r Johan mh 2 Kontiainen
3 Olof Olofsson 1
d. Pehr Pasoin mh 2 Pasanen
Kättula/Kettula 3 Matz Olofss mh 2 Hyvönen
B:r Olofs hustru 1 Hyvönen
3 And: Sigfredss E:a 1 Oinonen
Rytt hustru 1
d. Laars Hindss 1
Kangaisby/Kangas 4 Pehr Imoin mh 2 Immonen
B:r Michell mh 2 Immonen
2 Johan Röppoin mh 2
4 Laars Kiopoin mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
2 Pehr Philipss Åhoin mh 2 Ahonen
Kiskilla/Kiiskilä 10 Erich Kiskin mh 2 Kiiskinen
S. Johan mh 2 Kiiskinen
B:r Bertell mh 2 Kiiskinen
d. Carll Andss. med hustru 2
d. Påhl Kijnkain mh 2 Kiukkonen?
Kaskis/Kaskii 4 Niels Olofsson mh 2 Kiiskinen
B:r Olofs hustru 1 Kiiskinen
d. Niels Pehrsson 1
5 Erich Rumpin mh 2 Rimpinen
BM Isack 1 Venäläinen
d Joran 1
Rytt hustru 1
5 Hans Johanss Rondzal: mh 2 Ruotsalainen
B:r Matz hustru 1 Ruotsalainen
B:r Johan mh 2 Ruotsalainen
5 Michel Haloins h 1 Halonen
B:r Pehr mh 2 Halonen
d. Pehr Olofss. mh 2
3 Pehr Wasera mh 2 Vasara
B:r Anders 1 Vasara
Kiskilännmeij/Kiiskilänniemi 5 Staffan Kiskin mh 2 Kiiskinen
F.B.S. Karll 1 Kiiskinen
Rytt hustru 1
d. Anders hustru 1
5 Matz Johansson mh 2 Kiiskinen
Rytt hustru 1
Lössd Matz 1
Lössd Mårten 1
4 Påhl Kupssa 1 Kupsa
B. Hindrich mh 2 Kupsa
d. Michel Bengtin 1 Penttinen
Kaisentaipa/Kasintaipale 4 Johan Hackelein mh 2 Hakulinen
B. Anders mh 2 Hakulinen
Kåislajerf:/Kaislajärvi 6 Laars Hackin mh 2 Härkönen
B. Johan mh 2 Härkönen
Son Johan med hustru 2 Härkönen

Sivu 2279A (aukeaman 2279 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Koikiala/Koikkala 3 Jacob Marain mh 2 Maaranen
S. Laars 1 Maaranen
2 Påhl Langain mh 2 Länkinen
Knutilamäckij/Knuutilanmäki 2 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
2 Matz Hemel: mh 2 Hämäläinen
5 Pehr Mats. Olckain mh 2 Ollikainen
B:r Påhl mh 2 Ollikainen
Rytt hustru 1
Knutila/Knuutila 7 Isack Thomasson 1 Hämäläinen
Påhl Hyttin 1 Hyytiäinen
B:r Pehr 1 Hyytiäinen
d. Pehr Hijrfwin mh 2 Hirvonen
d. Johan Jockolain mh 2 Jokelainen
Kilpoila/Kilpola 5 Påhl Hyttin mh 2 Hyytiäinen
B:r Jöran mh 2 Hyytiäinen
Rytt hustru 1
4 Corp: Swante Schadewidz h 1 Schadevitz
Rytt hustru 1
d. Joran Ilfwoin 1 Ilvonen
d. Pehr Kecke 1
7 Karll Schadewidz mh 2 Schadevitz
S. Matz mh 2 Schadevitz
d. Jonas Imoin mh 2 Immonen
Rytt hustru 1
4 And. Rijmpin mh 2 Rimpinen
Johan Puttoin mh 2 Puttonen
1 Matz Latin 1 Laitinen
Karkiama/Karkeamaa 4 Nielse Kiukens med hustru 2 Kiukas
B:r S. Erich 1 Kiukas
Rytt hustru 1
4 And. Pyijhin mh 2 Pöyhönen
B:r Eskell mh 2 Pöyhönen
5 Laars Pöhoin mh 2 Pöyhönen
B:r M Olof mh 2 Hurskainen
d: Niels Thomasson 1
3 Påhl Ropoin mh 2 Roponen
B:r Anders hustru 1 Roponen
2 Eskell Pöhoin mh 2 Pöyhönen
Laukala/Laukkala 4 Påhl Peerin mh 2 Pennanen
B:r Olof mh 2 Pennanen
5 1 Olof Peerrain mh 2 Pärnänen
B:r Matz mh 2 Pärnänen
S. Påhl 1 Pärnänen
Såldatz hustru 1
5 Johan Perhoin mh 2 Purhonen
Rytt hustru 1
d. Olof 1
d. Thomas 1
4 Olof Hemoin mh 2 Heinonen
BM. Laars mh 2 Heinonen
Lauliala/Lauteala 5 Elias Lattiain mh 2 Lautiainen
B:r Dawid 1 Lautiainen
d Laars Halloin mh 2 Halonen
Lomalaby/Luomala 5 Christer Lochmain mh 2 Luomanen
B:r Jacob 1 Luomanen 41
B:r Grelss mh 2 Luomanen
Lipsala 6 Grelss Lijpsain med hustru 2 Lipsanen
B:r Jacob mh 2 Lipsanen
d. Thomas Parkin 1 Parkkonen
Såldatz hustru 1

Sivu 2279B (aukeaman 2279 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lehikola/Lehikkola 4 Matz Lechikoins E:a 1 Lehikoinen
B Pehr mh 2 Lehikoinen
Rytt hustru 1
2 Pehr Andss Bengtin mh 2 Penttinen
Leskila/Leskelä 6 Pehr Anderss. mh 2 Leskinen
B:r Johan mh 2 Leskinen
B:r S. Johan Påhlsson 1 Leskinen
Såldatz hustru 1
2 Pehr Johanss. mh 2 Leskinen
Lefwola/Leskelä 2 Hindrich Härkarin mh 2 Haikarinen
Lefwola/Lievola 2 Påhl Läskein mh 2 Leskinen
2 Anders Laskin mh 2 Leskinen
4 Pehr Olofss. mh 2 Liikanen
B:r Hans 1 Liikanen
Såldatz hustru 1
2 Pehr Lefwoin mh 2 Lievonen
Maninmäkij/Männynmäki 4 Matz Wanelain mh 2 Venäläinen
Rytt hustru 1
d. Christer 1
5 Johan Turakain mh 2 Turakainen
B:r Anders mh 2 Turakainen
Rytt hustru 1
4 Capl: H:r Carl Nigreus mh 2 Nigraeus
d. Michell Kurhoin 1
d. Matz 1
Mattila 3 Class Parkenen mh 2 Parkkonen
Rytt hustru 1
2 Tönnes Axelsson mh 2 Kärkkäinen
3 Olof Uckoin med hustru 2 Ukkonen
Swoger Arfwe 1
4 Michell Kiemel: mh 2 Kemiläinen
B:r Niels mh 2 Kemiläinen
Mäkiös/Mäköis 4 And. Aufwoin mh 2 Auvinen
B. Pehr mh 2 Auvinen
2 Påhl Soppain mh 2 Sopanen
3 1 Mårten Oijnoin mh 2 Oinonen
B:r Laars 1 Oinonen
Soldatz hustru 1
2 Grelss Kiskin mh 2 Kiiskinen
Marala/Maarala 6 Erich Marain mh 2 Maaranen
B:r Mårten 1 Maaranen
B:r Pehr mh 2 Maaranen
Rytt hustru 1
3 Laars Halloin mh 2 Halonen
B:r Matz 1 Halonen
3 1 Pehr Johanss. mh 2 Maaranen
B. Johan 1 Maaranen
Såldatz hustru 1
2 Michell Michelss mh 2 Maaranen
Maitula/Miettula 3 And. Pehrss. mh 2 Ruokolainen
B:r Johan 1 Ruokolainen 60
Maifwala/Maivala 5 Erich Lambain mh 2 Lampinen
BM Påhl mh 2 Pekurinen
Rytt hustru 1
5 Brusius Kandin mh 2 Kontiainen
B:r Anders mh 2 Kontiainen
Rytt hustru 1
7 Johan Haickarain mh 2 Haikarinen
B:r Laars mh 2 Haikarinen
Rytt hustru 1
d. Gustaff mh 2 Härkönen

Sivu 2280A (aukeaman 2280 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maifwala/Maivala 2 Påhl Jusorin 1 Jusseroinen
S. Johan 1 Jusseroinen 43
3 1 Cnuth Heniens E:a 1 Hänninen
Pehr mh 2 Hänninen
Soldatz hustru 1
2 Påhl Olofsson mh 2 Keistinen
3 Frans Nielsson 1 Heilanen
B:r Niels mh 2 Heilanen
5 Staffan Tarkoin mh 2 Tarkiainen
B:r Hindrich mh 2 Tarkiainen
S. Påhl 1 Tarkiainen
Murdois/Murtois 6 Pehr Hemelain 1 Hämäläinen
S. Johan mh 2 Hämäläinen
B:r Hindrich 1 Hämäläinen
Syster Karin dito Maria 2 Hämäläinen
3 Siersandt Carstenius h 1 Karsten
d. Laars med hustru 2
3 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:r Olof 1 Hämäläinen
5 Fendrich Busch Hemman
d. Abraham Halloin 1 Halonen
d. And. Kondin mh 2 Kontiainen
d. Morten Rockol:n 1 Ruokolainen
Rytt hustru 1
Näringh/Näärinki 6 Laars Tarkoin mh 2 Tarkiainen
B:r Johan mh 2 Tarkiainen
B:r Anders mh 2 Tarkiainen
5 Pehr Kärkain mh 2 Kärkkäinen
B:r Anders mh 2 Kärkkäinen
Rytt hustru 1
3 Olof Wännelain mh 2 Venäläinen
S. Johan 1 Venäläinen
7 Ländz M. Hind Lillius mh 2 Lilius
d. Pehr Lambein mh 2 Lampainen
d. Johan mh 2
d. Pehr Brusiusson 1
3 Pehr Wittikain mh 2 Vitikainen
S. Matz 1 Vitikainen
4 Laars Tarkoin mh 2 Turakainen
Swåg Påhl mh 2
2 Bengdt Hauska mh 2 Hauska
2 Matz Muckoin mh 2 Muikkunen
Narila 4 And. Puttkin mh 2 Putkonen
B:r Matz hustru 1 Putkonen
d. Michell 1
5 Thomas Penoin mh 2 Paunonen
B:r Matz mh 2 Paunonen
B:r Pehr Andsson 1 Paunonen
Ollikala/Ollikkala 6 Matz Olofss Kiskin mh 2 Kiiskinen
d. Johan Johansson 1
d. Jöran Gabrilss nh 2 Muttulainen?
Rytt hustru 1
4 Lars Nullpoin mh 2 Nulpponen
Rytt hustru 1
d. Heming 1
3 Matz Hamoin mh 2 Hamunen
Såldatz hustru 1
4 And. Nullpoin mh 2 Nulpponen
B:r Olof mh 2 Nulpponen
4 Arfwed Ihalain med hustru 2 Ihalainen
S. Anders 1 Ihalainen 40
B S. Laars 1 Ihalainen

Sivu 2280B (aukeaman 2280 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala/Ollikkala 3 Johan Påhlsson mh 2 Pasanen
B:r Staffan 1 Pasanen
4 Olof Peedickain mh 2 Pietikäinen
B:r Christer 1 Pietikäinen
B:r Laars Joross 1 Pietikäinen
Pockola/Poikola 5 Anders Pijck mh 2 Piikki
B:r Johan mh 2 Piikki
Rytt hustru 1
Pallois/Palonen 2 Johan Ihalain mh 2 Ihalainen
Pöllili/Pelkilä 4 And. Ihlfwin mh 2 Ilvonen
Pellilä Johan Pojolain mh 2 Pohjalainen
Pättila/Pätylä 5 Michell Kamelain 1 Kemiläinen
St. S. Christer mh 2
B:r Anders mh 2 Kemiläinen
Pattela/Paatela 4 Matz Tirroin mh 2 Tirronen
B:r Hans mh 2 Tirronen
5 Hind. Ukoins E:a 1 Ukkonen
B:r Olof mh 2 Ukkonen
B:r Thomas mh 2 Ukkonen
Purhala/Purhola 5 Hind. Purhoin mh 2 Purhonen
B.M Anders mh 2 Kotro
d. Hindrich Pasain 1 Pasanen
5 Laars Killinkj mh 2 Kilkki
B:r Thomas mh 2 Kilkki
Rytt hustru 1
Pohios/Pohjois 2 Niels Laarson 1 Kukkonen
Son 1
5 Laars Ickoin mh 2 Ikonen
S. Hindrich 1 Ikonen
B Pehr mh 2 Ikonen
5 Staffan Hennain mh 2 Hänninen
B:r Johan 1 Hänninen
d. Johan Koppoin mh 2
2 Johan Wauhwain mh 2 Vahvanen
2 Pehr Hemel: mh 2 Hämäläinen
Pitkälax/Pitkälahti 4 Jöran Panlain mh 2 Paavilainen
S. Erich 1 Paavilainen
B:r Hindrich 1 Paavilainen
Painsalmij/Pajusalmi 2 1 Simon Hoijnen mh 2 Heinonen
Soldatz hustru 1
Pulkilaby/Pulkkila 5 1 Bengdt Pullkins h 1 Pulkkinen
B. Matz mh 2 Pulkkinen
B:r Johan mh 2 Pulkkinen
Soldatz hustru 1
3 Jacob Pullkein mh 2 Pulkkinen
B:r Påhl 1 Pulkkinen
3 Jöran Kärain mh 2 Kääriäinen
Pijga Anna 1
4 And. Anderss mh 2 Pulkkinen
B:r Matz mh 2 Pulkkinen
Pulkila 4 Matz Pehrss: mh 2 Härkönen
B M Pehr mh 2
Pyllkälla/Pylkkälä 4 Eskell Christerss mh 2 Pylkkänen
B:r Matz mh 2 Pylkkänen
4 And. Häckein mh 2 Tarkiainen
B:r Jacob mh 2 Tarkiainen
Peckurila/Pekurila 8 Jacob Pokerins h 1 Pekurinen
B:r Påhl mh 2 Pekurinen
B:r Hindrich mh 2 Pekurinen
S. Morten mh 2 Pekurinen
Rytt hustru 1

Sivu 2281A (aukeaman 2281 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rångala/Ronkala 4 1 Matz Kanckuines h 1 Kankkunen
S. Påhl 1 Kankkunen
d. Johan Huttein mh 2 Huttunen
Såldatz hustru 1
4 Påhl Ottin mh 2 Outinen 6
B:r Pehr mh 2 Outinen 130
7 Hindrich Rångain mh 2 Ronkainen
B:r Arfwe mh 2 Ronkainen
B:r Olof mh 2 Ronkainen
Rytt hustru 1
4 Matz Wisa mh 2 Viisanen
B:r Matz mh 2 Outinen
2 Johan Anjain mh 2 Aniainen
Räsäla/Rasala 4 Pehr Pehrsson 1 Rasanen
Olof Rasain mh 2 Rasanen
Soldatz hustru 1
Randois/Rantuu 4 Thomas Grelss. mh 2 Narinen
d. Påhl mh 2 Mustonen
2 Matz Härakain mh 2 Härkönen
2 Laars Åhoin mh 2 Oinonen
4 Christer Lijmatin mh 2 Liimatainen
B:r Anders mh 2 Liimatainen
Remujärf/Remojärvi 5 Pehr Mardikain mh 2 Martikainen
d. Matz medh hustru 2 Tuhkalainen
Rytt hustru 1
4 Hindrich Rämoin mh 2 Remonen
B:r Påhl mh 2 Remonen
4 Hind. Hemel: mh 2 Hämäläinen
S. Mårten mh 2 Hämäläinen
2 Laars Kiprin med hustru 2 Kiprinen
3 Pehr Pafwolain mh 2 Paavilainen
S. Jacob 1 Paavilainen
2 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
2 Hind. Tarkoin mh 2 Tarkiainen
Randois/Rantuu 4 Johan Huttein mh 2 Huttunen
Pehr Lefwoin mh 2 Lievonen
2 Simon Hörkein mh 2 Härkönen
Surniemij/Suurniemi 7 Erich Rångain mh 2 Ronkainen
B.S. Johan mh 2 Ronkainen
Rytt hustru 1
d. Erich Juckeroin mh 2 Jukarainen
7 Pehr Johansson mh 2 Ronkainen
B:r Markus 1 Ronkainen
B:r Johan 1 Ronkainen
Rytt hustru 1
d. Matz Kurhoin mh 2
4 Johan Pajnuin mh 2 Paunonen
d. Markus 1 Kohonen
Rytt hustru 1
3 Hind. Hindrichsson mh 2
d. Anders 1
Summala 7 Johan Pardain mh 2 Partanen
B:r Jöran 1 Partanen
B:r Pehr 1 Partanen
Rytt hustru 1
d. Christer mh 2
3 Thomas Rajntoin mh 2 Rautiainen
d. Anders 1
Säpällä/Sopala 2 Mårten Capain med hustru 2 Kaipainen

Sivu 2281B (aukeaman 2281 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Säpällä/Sopala 3 Michell Hemel: mh 2 Hämäläinen
Johan Soppoins h E:a 1 Sopanen
Suoniemij/Soiniemi 3 Pehr Tarkoin mh 2 Tarkiainen
Mårten Ottens h 1 Outinen
1 Matz Aufwin 1 Auvinen
4 Staffan Halein mh 2 Halonen
B:r Jacob mh 2 Halonen
5 Christer Sajroin mh 2 Sorjonen
S. Johan mh 2 Sorjonen
d. Pehr 1
1 Johan Huttein 1 Huttunen
Taipale 5 Olof Taipilain mh 2 Taipalinen
B:r Anders mh 2 Taipalinen
Rytt hustru 1
2 Corp: Asikains h 1 Asikainen
d. Pehr Aufwin 1 Auvinen
Tyriremäkij/Tyrynmäki 5 1 Laars Kaipain mh 2 Kaipainen
B:r Pehr mh 2 Kaipainen
s Peers E:a 1
Såldatz hustru 1
Tuofwala/Teivaa 3 Hind. Långain mh 2 Länkinen
Corp: Jörans Cnutel: 1 Nuutilainen
2 Olof Tefwoin 1 Teivainen
S. Olof 1 Teivainen
4 Michell Tärfwoin 1 Teivainen
Bror Johan med hustru 2 Teivainen
Bror Erich Michelsson 1 Teivainen
6 1 Niels Taifwoin mh 2 Teivainen
B:r S. Matz mh 2 Teivainen
B:r Anders mh 2 Teivainen
Såldatz hustru 1
Turakala/Turakkala 9 Pehr Turakain mh 2 Turakainen
B:r S. Anders mh 2 Turakainen
S. Pehr 1 Turakainen
BS. Niels 1 Turakainen
B:r Olof 1 Turakainen
B:r Laars 1 Turakainen
Rytt hustru 1
Tuckela/Tuhkala 1 Niels Hemel: 1 Hämäläinen
4 Niels Pojelain med hustru 2 Pohjalainen
M: Sigfred mh 2
3 Pehr Mässij mh 2 Messo
S. Pehr 1 Messo
3 Clemet Sallckj mh 2 Solki
B:r Johan 1 Solki
4 1 Påhl Wänein mh 2 Väänänen
M: Hind. mh 2 Hulkkonen
Såldatz hustru 1
Wachmas/Vehmaa 4 Capt: Rosenhåffs h: Rosenau
Rytt hustru 1
d. Staffan Michelss mh 2
Frans Matss. 1
4 Johan Pöndin med hustru 2 Pöntinen
B:r S. Johan mh 2 Pöntinen

Sivu 2282A (aukeaman 2282 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wachmas/Vehmaa 3 Laars Lamain mh 2 Laamanen
B:r Swandt 1 Laamanen
2 Johan Larsson 1
Hindrich Thomasson 1
2 Pehr Mardikain mh 2 Martikainen
6 Capl: H: Fredrich mh 2 Sveconius
d. Niels Kåndain mh 2 Kontiainen
d. Johan Pryss mh 2 70
4 1 Matz Wästerein mh 2 Vesterinen
B:r S. Pehr mh 2 Vesterinen
Såldatz hustru 1
Majala/Veijala 6 Sigfred Wajlain mh 2 Veijalainen
B:r Hindrich mh 2 Veijalainen
B:r S Hindrich mh 2 Veijalainen
Worilax/Vuorilahti 3 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
Rytt hustru 1
8 Staffan Tarkoin mh 2 Tarkiainen
B:r Matz 1 Tarkiainen
B:r Pehr mh 2 Tarkiainen
B:r Anders mh 2 Tarkiainen
Rytt hustru 1
Wårema/Vuorenmaa 5 Matz Hijrfwein mh 2 Hirvonen
B:r S. Anders mh 2 Hirvonen
Rytt hustru 1
4 Mårten Kaupin mh 2 Kauppinen
B:r Laars mh 2 Kauppinen
4 Erich Kockolain med hustru 2 Kekäläinen
d. Olof Thomasson Kockilain mh 2 Kekäläinen
5 Laars Packerin mh 2 Pekurinen
Anders E:a 1 Pekurinen
B:r S. Pehr mh 2 Pekurinen
2 And. Hauin mh 2 Hamunen
2 And. Pafwolain mh 2 Paavilainen
1 Christer Rimpi 1 Rimppi
2 Aron Bengtss: mh 2 Väänänen
Wijsala/Viisala 5 Ifwar Wissein mh 2 Leskinen
B:r Anders 1 Leskinen
Fahrs hustru 1
pro 692 till backas 1
Kockala/Koikkala 4 Pehr Räsiain mh 2 Räsänen
B:r Laars mh 2 Räsänen
Pillkalax/Pitkälahti 2 Måns Passoin mh 2 Pasanen
6 Jost Matson mh 2 Paajanen
S. Thomas mh 2 Paajanen
B:r Laars mh 2 Paajanen
4 Matz Nåppoin 1 Noponen
B:r Pehr mh 2 Noponen
S. Olof 1 Noponen
3 Simon Ingens h 1 Inkinen
S. Morten mh 2 Inkinen
2 Pehr Pedikains mh 2 Pietikäinen
5 Pehr Pedikains h 1 Pietikäinen
B:r Jonas mh 2 Pietikäinen
S. Christer 1 Pietikäinen
B: Staffan mh 2 Pietikäinen
3 Johan Bengdtss Ingoin med hust 2 Inkinen
d. Påhl 1

Sivu 2282B (aukeaman 2282 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pillkalax/Pitkälahti 4 1 Pehr Wännain mh 2 Väänänen
B:r M. Hans mh 2 Väänänen
Soldatz hustru
7 Christer Ikoin 1 Ikonen
S. Mårten mh 2 Ikonen
B:r Anders mh 2 Ikonen
B:r Johan mh 2 Ikonen
6 Pehr Halloin 1 Halonen
B:r Påhl mh 2 Halonen
B:r Staffan mh 2 Halonen
B:r Matz 1 Halonen
Rokola/Ruokola 4 And. Laarsson 1 Ruokolainen
M. Laars mh 2
Anders hustru 1 Ruokolainen
8 And Rockolain 1 Ruokolainen
S. Hans mh 2 Ruokolainen
B:r S. Hans mh 2 Ruokolainen
B:r Bengts hustru 1 Ruokolainen
Simon Hanssons h 1 Ruokolainen
B:r S. Thomas 1 Ruokolainen
5 1 Hans Måndoin mh 2 Montonen
B:r Christers h 1 Montonen
B:r Anders mh 2 Montonen
Soldatz hustru 1
Yliuasij/Ylivesi 2 1 Matz Harmain mh 2 Harmainen
Soldatz hustru 1
2 1 Johan Perckin mh 2 Parkkinen
Soldatz hustru 1
2 Markus Hemel: mh 2 Hämäläinen
5 Jacob Lijmattin mh 2 Liimatainen
B:r Hindrich mh 2 Liimatainen
S Matz 1 Liimatainen
2 Niels Michellsson mh 2 Heilanen
4 Niels Haylein mh 2 Heilanen
B:r Påhl mh 2 Heilanen
4 Olof Korhoin mh 2 Korhonen
B:r Johan mh 2 Korhonen
4 1 Mårten Jöranss. mh 2 Korhonen
M. Påhl mh 2
Soldatz hustru 1
2 Niels Kittuin mh 2 Kitunen
Pachiois/Pohjois 2 T. Anders Rockoin med hustru 2 Rokkanen
häst 1 st
Ilamäkij/Illainmäki 4 T. Pehr Olofsson mh 2
d. Pehr Lankain mh 2 Laukkanen?
häst 1 Koor 2 st

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16901694

© Väinö Holopainen 2023