AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1699 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1699

Nimihakemisto


-  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Clemet Christerss (Pylkkälä) 3022

Hardwik Hardwiksson (Hännilä) 3018

Heming Abrahamss. (Ollikkala) 3021

Hindrich (Inkilä) 3018

Hindrich Jöransson (Leskelä) 3019

Ifwar Wisentzin (Viisala) 3024

Johan Larss. (Kirkonkylä) 3025

Johan Simonsson (Hottila) 3017

Jöran Larsson (Luomala) 3019

Mattz Sigfredsson (Vehmaa) 3023

Michel Eriksson (Auvila) 3017

Niels Michelsson (Ylivesi) 3025

Oloff (Kirkonkylä) 3025

Oloff Brusiuss (Ronkala) 3022

Oloff Christersson (Varparanta) 3024

Peer Oloffss. (Illainmäki) 3025

Peer Sigfredsson (Veijala) 3024

Påhl Eskellsson (Ruokola) 3024

Påhl Thomass: (Murtois) 3020

Sigfred Anderss: (Kettula) 3018

Sigfred Mattss. (Kirkonkylä) 3025

Simon Johansson (Hottila) 3017

Simon Mårtenss. (Kirkonkylä) 3025

Staffan Staffanss (Ollikkala) 3021

Åcke Monsson (Kuosmala) 3017

AAlkuun

Achmöller

Erich (Järvenpää) 3018

Ahoin

Mattz Philipss. (Kangas) 3018

Asikain

(Taipale) 3023

Laars (Pätylä) 3021

Asilain

Påhl (Kuosmala) 3017

Aufwin

And. Mattss. (Mäköis) 3020

Anders Andss (Auvila) 3017

Mattz Larss. (Soiniemi) 3023

Aufwoin

Mattz Matss (Auvila) 3017

Niels Oloffs. (Auvila) 3017

BAlkuun

Bengtin

Peer Andss. (Lehikkola) 3019

Påhl Påhlss. (Vuorilahti) 3024

Bronerius

Lars (Männynmäki) 3020

Bronerus

(Vehmaa) 3023

Busk

(Murtois) 3020

CAlkuun

Carstenius

(Murtois) 3020

GAlkuun

Gevaller

Simon (Jokela) 3018

Gyllenspån

(Lipsala) 3019

HAlkuun

Hackorin

Johan (Maivala) 3020

Halloin

Staffan (Soiniemi) 3023

Haloin

Hindrich (Halola) 3017

Laars Michelss. (Kaskii) 3018

Peer (Pitkälahti) 3024

Peer Michelss (Remojärvi) 3022

Hamal:

Johan Larss. (Knuutilanmäki) 3019

Mattz Cnuthss. (Knuutilanmäki) 3019

Hamel:

Mårten (Remojärvi) 3022

Harmain

Mattz Påhlss. (Ylivesi) 3025

Hauska

Bengdt (Näärinki) 3021

Hemel:

Elias Peerss (Pohjois) 3022

Isack (Murtois) 3020

Johan (Murtois) 3020

Johan (Vuorenmaa) 3024

Johan Michelss (Remojärvi) 3022

Hemeloin

Eskell (Maivala) 3020

Hemoin

Påhl (Kuosmala) 3017

Henioin

Johan Larss. (Heinola) 3017

Hirfwin

Mattz (Vuorenmaa) 3024

Hulkoin

Dawid (Härkälä) 3017

Hulkoinen

Lars (Härkälä) 3017

Huttin

Johan Johanss. (Soiniemi) 3023

Hytel:

Abraham (Hyötyy) 3018

Hyttin

Påhl (Kilpola) 3019

Påhl Peerss. (Knuutila) 3019

Hänin

Staffan (Pohjois) 3022

Härckein

Staffan (Maivala) 3020

Härkeiin

Oloff (Härkälä) 3017

Härkein

Heming Thomass (Härkälä) 3017

Peer Anders (Härkälänniemi) 3017

Simon (Rantuu) 3022

Härkeinn

Hindrich (Haikarila) 3017

Härkoin

Johan Larss. (Kaislajärvi) 3019

Hönen

Cnuth Olofss. (Maivala) 3020

Hötel:

Anders (Hyötyy) 3018

Peer Peerss. (Vuorenmaa) 3024

IAlkuun

Ikoin

Anders (Pitkälahti) 3024

Johan (Pitkälahti) 3024

Mårten (Pitkälahti) 3024

Immoin

Markus (Palonen) 3021

Imoin

Laars Larss. (Kangas) 3018

Peer Peerss. (Remojärvi) 3022

Ingoin

Johan (Pitkälahti) 3024

JAlkuun

Jörckoin

Mattz (Männynmäki) 3020

KAlkuun

Kaipain

Laars Påhlss. (Tyrynmäki) 3023

Kaipoin

Laars Peerss. (Kangas) 3018

Mattz Johanss (Ahola) 3017

Kamoin

Johan (Männynmäki) 3020

Kandiain

Anders (Kaihunmäki) 3018

Johan (Kettula) 3018

Kardin

Anders Nielss (Suurniemi) 3023

Karkein

Peer Peerss. (Näärinki) 3020

Kattelain

Johan (Miettula) 3020

Kaukun

Mattz (Ronkala) 3022

Kaupin

Johan (Vuorenmaa) 3024

Kemel:

Michell (Hatsola) 3017

Kettuin

Niels (Hietajärvi) 3017

Keturin

Johan Mattz (Viisala) 3024

Kilkj

Gustaff (Purhola) 3022

Kiprin

Laars (Remojärvi) 3022

Kiskin

Grelss (Mäköis) 3020

Mattz Johanss. (Kiiskilänniemi) 3018

Mattz Larss. (Ollikkala) 3021

Peer (Hietajärvi) 3017

Staffan (Kiiskilänniemi) 3018

Kiskinn

Erich (Kiiskilä) 3018

Kiukas

Jacob (Karkeamaa) 3019

Kockoin

Hindrich (Ruokola) 3025

Kupsa

Hindrich (Kiiskilänniemi) 3018

Kåndein

Brusius (Maivala) 3020

Kånstig

Hindrich (Ronkala) 3022

Kårhoin

Eskell (Ylivesi) 3025

Kåstiein

Hind. (Maivala) 3020

Käckel:

Erich (Vuorenmaa) 3024

Kämälein

Thomas Thomass (Hottila) 3017

Käriain

Jöran (Ylivesi) 3025

LAlkuun

Lamain

Laars (Vehmaa) 3023

Laars Larss. (Immola) 3018

Lambin

Peer (Vuorenmaa) 3024

Latiain

Elias Larss. (Lauteala) 3019

Latin

Staffan Olofss (Ahola) 3017

Lautiain

Anders (Paatela) 3021

Laars (Lauteala) 3019

Lekoin

Peer (Lehikkola) 3019

Lembein

Erich Jöranss (Kilpola) 3019

Lemk

Fredrich (Inkilä) 3018

Leskein

Peer Andss. (Leskelä) 3019

Lilensköldt

Carll (Pohjois) 3025

Lipssoin

Grelss (Vehmaa) 3023

Läskin

Anders (Rantuu) 3022

Anders Andss (Lievola) 3020

MAlkuun

Marain

Jacob (Koikkala) 3019

Mattz Mattss. (Maarala) 3020

Mårten (Maarala) 3020

Peer Johanss (Maarala) 3020

Påhl (Paatela) 3021

Thomas Grelss. (Rantuu) 3022

Mardikain

Peer Oloffss (Vehmaa) 3023

Mardkain

Peer (Kaihunmäki) 3018

Marttin

Påhl Påhlss. (Kaskii) 3018

Mondoin

Christer (Ruokola) 3025

Muhlij

Påhl (Näärinki) 3021

Mukoin

Johan (Näärinki) 3021

Mutel:

Isack (Järvenpää) 3018

Måndoin

Anders (Ruokola) 3025

NAlkuun

Nijsein

Christer Franss. (Heinola) 3017

Nousain

Grelss Påhlss. (Pelkilä) 3021

Nulpoin

Oloff (Ollikkala) 3021

Nuppuins

Peer (Pitkälahti) 3024

OAlkuun

Ollckain

Peer Mattss. (Knuutilanmäki) 3019

PAlkuun

Pafwil:

Peer Jacobss (Remojärvi) 3022

Pafwilain

Jöran (Pitkälahti) 3022

Paiun

Johan Mattss. (Suurniemi) 3023

Pajain

Peer (Pulkkila) 3022

Parckoin

Mattz (Ylivesi) 3025

Parkoin

Claus (Mattila) 3020

Johan Andss. (Ylivesi) 3025

Pasoin

Måns Johanss. (Pitkälahti) 3024

Passoin

Hindrich (Kasintaipale) 3018

Pauiain

Thomas (Narila) 3021

Pedikain

Oloff Jöranss (Ollikkala) 3021

Peer (Auvila) 3017

Pedikein

Jonas Påhlss. (Pitkälahti) 3024

Peer Påhlss (Pitkälahti) 3024

Peekurin

Mårten (Pekurila) 3022

Pehkain

Mattz Pehrss (Hietajärvi) 3017

Penoin

Oloff (Laukkala) 3019

Påhl Mattss (Laukkala) 3019

Pernain

Mattz (Laukkala) 3019

Pijck

Anders (Poikola) 3021

Pijk

Berndt (Kuosmala) 3017

Poijel:

Niels (Tuhkala) 3023

Pottrin

Christer (Maivala) 3020

Puhroin

Laars Larss. (Haikarila) 3017

Pulkoin

Anders Andss. (Pulkkila) 3021

Påhl Peerss. (Pulkkila) 3021

Purhoin

Hindrich (Purhola) 3021

Johan (Laukkala) 3019

Thomas Larss. (Lievola) 3019

Puttkoin

Anders (Narila) 3021

Pylkein

Eskell (Pylkkälä) 3022

Påhl (Vuorenmaa) 3024

Pålak

Casper (Pulkkila) 3021

Påpius

Hind. (Kirkonkylä) 3025

Pättuin

Anders (Ollikkala) 3021

Pöhelein

Johan Hanss. (Pellilä) 3021

Pöndin

Johan (Vehmaa) 3023

Pöyhein

Eskell (Karkeamaa) 3019

Laars (Karkeamaa) 3019

RAlkuun

Rauitain

Thomas (Summala) 3023

Rijmpo

Peer Mattss. (Kangas) 3018

Rijpsander

(Kirkonkylä) 3025

Rimpin

Anders (Kilpola) 3019

Rockoin

Påhl (Pohjois) 3025

Ropoin

Mattz Andss. (Vuorenmaa) 3024

Ruotz.

Hans Johanss (Kaskii) 3018

Råckain

Peer Laarss. (Haikarila) 3017

Råckel:

Hans (Ruokola) 3025

Rångain

Peer Johanss. (Suurniemi) 3023

Rångoin

Erich Dawidss (Suurniemi) 3022

Råpoin

Påhl Matz. (Karkeamaa) 3019

Räsain

Peer Peerss (Rasala) 3022

SAlkuun

Schadewidz

Carl (Kilpola) 3019

Swante (Kilpola) 3019

Sopoin

Påhl Peerss. (Mäköis) 3020

Sorfwoin

Oloff (Ronkala) 3022

Soroin

Christer (Soiniemi) 3023

Summa

Johan Thomass (Summala) 3023

Peer Jacobss (Haikarila) 3017

Sveconia

Marghareata (Vehmaa) 3023

Sveconius

Fred. (Männynmäki) 3020

Fred: (Vehmaa) 3023

Såppoin

Eskell (Pajusalmi) 3022

TAlkuun

Taif:n

Niels Mattss. (Teivaa) 3023

Taifwain

Oloff (Teivaa) 3023

Taipalain

And: (Hatsola) 3018

Taipel:

Oloff Andss (Taipale) 3023

Tannin

Hindrich (Kaskii) 3018

Tarckain

Hind. (Maivala) 3020

Tarkoin

Anders (Pulkkila) 3022

Peer Hindss (Näärinki) 3020

Peer Hindss (Soiniemi) 3023

Staffan (Vuorilahti) 3024

Thet

(Kuosmala) 3017

Tijroin

Mattz (Paatela) 3021

Torckain

Johan (Hatsola) 3018

Olof Olofs. (Hatsola) 3018

Turackain

Anders (Männynmäki) 3020

Peer (Turakkala) 3023

Turakain

Laars (Näärinki) 3021

Täifwain

Michell (Teivaa) 3023

UAlkuun

Uckoin

Oloff (Paatela) 3021

VWAlkuun

Walijn

Abram (Teivaa) 3023

Wasara

Peer Andss. (Kaskii) 3018

Wauhwain

Johan (Pohjois) 3022

Weinein

Påhl Peerss (Tuhkala) 3023

Westerin

Peer (Vehmaa) 3023

Wijdickain

Jöran (Paatela) 3021

Wijsa

Mattz Peerss. (Ronkala) 3022

Wijtickoin

Mattz (Näärinki) 3021

Wänhoin

Aron Bengdts. (Vuorenmaa) 3024

Wänian

Peer (Pitkälahti) 3024

Wännel:

Elias (Näärinki) 3021

Wäseinn

Laars (Vuorenmaa) 3024

ÅAlkuun

Åinain

Mårten (Mäköis) 3020

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 249 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023