AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1700 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1700

Sivu 2548B (aukeaman 2548 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Aufwila/Auvila 5 Michell Ersonn 1 2 1 1 Caval: Auvinen
3 Peer Pedickain 2 1 Caval: Pietikäinen
7 Anders Ands. Aufwins E:a 1 5 1 Caval: Auvinen
4 Niels Olofs. Aufwin 1 2 1 Caval: Auvinen
Ahola 4 Staffan Olofson Laitin 2 2 Inf:e Laitinen
5 Matz Johans. Kaipoin 1 2 2 Caval: Kaipainen
Cuosmala/Kuosmala 4 Åke Måns. 1 1 1 1 Caval: Kuosmanen
3 1 Cornet Teetz ho 1 2 1 Ståndzp. Teet
2 Lb. Påhl Henoin 1 1 Caval: Heilanen
3 Berndt Mats. Pijk 2 1 Caval: Piikki
4 1 Påhl Asilain 1 2 1 1 Caval: Asilainen
Härkala/Härkälä 1 Jöran Simonson 1 Crono Hämäläinen
4 1 Dawid Hulkoin 2 2 1 Caval: Hulkkonen
5 Hemming Thomes. Härkein 1 3 1 Caval: Härkönen
1 Smeden Olof Afwoin 1 Ståndzp. Auvinen
2 Olof Härckein 2 Caval: Härkönen
4 Lars Hulkoin 2 2 Caval: Hulkkonen
Huttila/Hottila 3 Simon Johanson 2 1 Crono Hottinen
2 Johan Simons 2 Crono Hottinen
2 Thomas Thomas. Kämel: 2 Cav: Kemiläinen
Härkänemj/Härkälänniemi 5 Peer Ands. Härkein 2 1 1 1 Crono Härkönen
Hetaierfwj/Hietajärvi 6 1 Matz Pers. Puhkain 2 4 1 Caval: Puhakainen
6 Niels Kettuin 1 3 1 1 Caval: Kettunen
5 Peer Kiskin 2 3 Caval: Kiiskinen
Haloila/Halola 2 Hindrich Haloin 1 1 Caval: Halonen
Haikarila 5 Lars Lars. Puhroin 1 3 1 Caval: Purhonen
2 Peer Larson Råckain 2 Caval: Roikonen
2 Peer Jacobs. Summa 2 Caval: Summa

Sivu 2549A (aukeaman 2549 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Haikarila 3 1 Hindrich Härckein 1 2 1 Caval: Härkönen
Heniola/Heinola 2 Johan Lars. Heinoin 1 1 Inf:e Heinonen
2 Olof Hennin 2 Inf:e Heinonen
Hatzoila/Hatsola 3 Michell Kemel:n 2 1 Crono Kemiläinen
2 Anders Taipalain 2 Cav: Taipalinen
2 Olof Oloffson Tårckain 2 Cav: Turakainen
4 1 Johan Tårckain 2 2 1 Cav: Turakainen
Hötenby/Hyötyy 9 Anders Hötel:n 2 4 2 1 Cav: Hyötyläinen
4 Abraham Hötel:n 2 2 Cav: Hyötyläinen
Hainula/Hännilä 5 Hardtwick Hartwiksonn 2 2 1 Cav: Hänninen
Jerfwenpä/Järvenpää 2 Erich Achmöller 2 Cav: Achtmöller
8 Isack Mutel: 2 2 4 Cav: Muttulainen
Innola/Immola 5 Lars Lars. Lamain 2 3 Inf:e Laamanen
Ingilä/Inkilä 3 Cornet Lembken 2 1 Ståndzp. Lemke
5 Lb. Hindrich Kackoin 2 2 1 Caval: Kakkonen
Jokola/Jokela 1 6 Simon Gevaller 2 2 1 2 Ståndzp.Inf:
Kaihumäkj/Kaihunmäki 4 Peer Mardickain 2 1 1 Cav: Martikainen
3 Anders Kåndiain 2 1 Cav: Kontiainen
Kättula/Kettula 2 Johan Kåndiain 2 Crono Kontiainen
4 Sigfredh Anders. 2 1 1 Caval: Oinonen
Kangaisby/Kangas 2 1 Lars Lars. Imoin 1 1 1 Caval: Immonen
3 Peer Mats. Rijmpa 2 1 Caval: Rimppi
3 Lars Pers. Kaipain 1 2 Caval: Kaipainen
5 Matz Philips. Ahoin 2 3 Caval: Ahonen
Kiskilä/Kiiskilä 14 Erich Kiskins E:a 1 5 1 3 1 3 Caval: Kiiskinen
2 T: Johan Haloin 2 Caval: Halonen

Sivu 2549B (aukeaman 2549 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Kaskis/Kaskii 4 Hindrich Tannin 2 2 Caval: Tanninen
5 Crister Tannin 2 2 1 Cav: Tanninen
7 Hans Johans. Ruotz: 1 3 2 1 Cav: Ruotsalainen
6 Lars Michels. Haloin 1 2 3 Cav: Halonen
4 Peer Ands. Wassara 2 2 Cav: Vasara
4 Anders Andersonn 1 3 Cav: Vasara
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 3 Staffan Kiskin 2 1 Cav: Kiiskinen
7 Matz Johans. Kiskin 2 3 1 1 Cav: Kiiskinen
4 Hindrich Kupsa 1 2 1 Cav: Kupsa
Kaskentaipal/Kasintaipale 1 Hindrich Passoin 1 Cav: Pasanen
Kaisleijerf:/Kaislajärvi 8 1 Johan Larsonn 2 2 2 2 1 Cav: Härkönen
Kåckiala/Koikkala 4 Johan Marain 2 2 Crono Maaranen
2 Matz Råcka 2 Crono Rokka
4 Crister Franson Nijsein 2 2 Crono Nissinen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki 2 1 Johan Lars. Hemel:n 2 1 Caval: Hämäläinen
2 Matz Cnuts. Hemel:n 2 Caval: Hämäläinen
6 Peer Mats. Ollickain 2 4 Caval: Ollikainen
Knutila/Knuutila 8 Påhl Pers. Hyttins E:a 1 2 3 1 1 Caval: Hyytiäinen
Killpoila/Kilpola 4 Påhl Hyttin 1 1 2 Caval: Hyytiäinen
3 Swante Schadewitz E:a 1 1 1 Caval: Schadevitz
5 Carl Schadewitz 2 2 1 Caval: Schadevitz
Karckiama/Karkeamaa 4 Jacob Kiukas 1 2 1 Caval: Kiukas
5 Anders Eskellsonn 2 3 Caval: Pöyhönen
3 Lars Pöyhöin 2 1 Caval: Pöyhönen

Sivu 2550A (aukeaman 2550 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Karckiama/Karkeamaa 4 Påhl Matson Räpein 2 2 Cav: Roponen
4 Eskell Pöyhin 2 1 1 Cav: Pöyhönen
Laukala/Laukkala 2 Påhl Matzs. Penoin 2 Inf: Pennanen
5 Matz Pernoin 1 4 Caval: Pärnänen
6 Johan Purhoin 2 1 1 1 1 Caval: Purhonen
2 Oloff Pinnoin 2 Caval: Pennanen
Lautiala/Lauteala 3 Elias Lars. Latiain 2 1 Crono Lautiainen
5 Lars Lautiain 1 3 1 Crono Lautiainen
Lomalaby/Luomala 5 Jöran Larson 3 2 Crono Kupsanen
Far Påhl Kupsain Kupsanen
Lipsala Capit. Gyllenspång Boostell Gyllenspång
1 Lb: Anders Rimpuin 1 Inf: Rimppi
1 Lb: Jacob Rimpuin 1 Inf: Rimppi
Lehikola/Lehikkola 5 Peer Läckoin 2 2 1 Caval: Lehikoinen
2 Peer Anders. Bengtin 2 Caval: Penttinen
Leskilä/Leskelä 5 Peer Ands. Läskin 2 1 2 Inf:e Leskinen
3 1 Hind. Jörans. Harekin 1 2 1 Caval: Haikarinen
Lefwola/Lievola 2 Thomas Lars. Purhuin 2 Caval: Purhonen
2 And:s Anders. Läskin 2 Caval: Leskinen
Männimäkj/Männynmäki 4 Johan Kamoin 1 1 1 1 Caval: Kammonen
3 1 Hans Person Tijroin 2 1 1 Caval: Tirronen
3 Lb: Matz Laitiain 2 1 Caval:

Sivu 2550B (aukeaman 2550 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Männimäkj/Männynmäki 2 Cap: H:r Fredrick Sveconius 2 Ståndzp. Sveconius
Mattila 4 Claus Parkoinen 2 2 Cav: Parkkonen
Mäkiös/Mäköis 3 Anders Mats. Aufwoin 1 1 1 Cav: Auvinen
7 Påhl Person Såpoin 3 2 1 1 Inf:e Sopanen
5 Mårten Oinoin 2 3 Caval: Oinonen
2 Johan Kiskin 2 Caval: Kiiskinen
Marala/Maarala 5 Mårten Marain 2 3 Caval: Maaranen
2 Peer Johans. Marain 2 Caval: Maaranen
1 1 Matz Mats. Marain 1 1 Caval: Maaranen
Mietula/Miettula 3 Johan Kåttelain 1 2 Crono Kotilainen
Maifwala/Maivala 3 Crister Pättein 2 1 Crono Pätynen
7 Brusius Kåndeins E:a 1 4 1 1 Crono Kontiainen
3 1 Lars Heckorain 1 2 1 Caval: Haikarinen
2 Staffan Härckein 1 1 Crono Härkönen
4 1 Eskell Hämelein 2 2 1 Caval: Hämäläinen
1 Trumsl: Hind. Ohlsonn 1 Ståndzp.
1 Trumsl: Joh: Dyster 1 Ståndzp. Dyster 17
1 1 Cnut Ohls. Hamuin 1 1 Caval: Hänninen
2 Hind: Kåstiain 2 Caval: Keistinen
4 Hind: Tarkoin 2 2 Caval: Tarkiainen
Murdois/Murtois 4 Johan Hemel:n 2 2 Inf:e Hämäläinen

Sivu 2551A (aukeaman 2551 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Murdois/Murtois 2 Isack Hemelein 2 Crono Hämäläinen
2 Sergiant Carstenj h:o 1 1 Ståndzp. Karsten
5 1 Fend: Buscks hustro 1 3 1 1 Ståndzp.
1 Lb. Påhl Thomasonn 1 Cav:
Näringh/Näärinki 7 Lars Henders. Tarckoin 2 2 2 1 Cav: Tarkiainen
7 Peer Person Kerckein 1 2 2 1 1 Cav: Kärkkäinen
1 1 Elias Wännälein 1 1 Cav: Venäläinen
4 Lars Turackain 2 2 Cav: Turakainen
2 Snick. Olof Erichsonn 2 Cav:
5 1 Påhl Muhli 2 1 2 1 Cav: Mulli
4 Matz Wijtickain 2 2 Cav: Vitikainen
2 Bengt Hans. Hauska 2 Cav: Hauska
1 Johan Muokoin 1 Cav: Muikkunen
Narila 3 Anders Puttkoin 2 1 Cav: Putkonen
7 Thomas Pauiains E:a 1 5 Cav: Paunonen
Ollikala/Ollikkala 7 Matz Larson Kiskin 2 5 Cav: Kiiskinen
5 Hemming Abrahams. 2 1 1 1 Cav: Nulpponen
2 Anders Puttuin 2 Cav: Pätynen
6 1 Oloff Nulpoin 2 1 2 1 1 Cav: Nulpponen
3 Jöran Arfwedson 2 1 Crono Ihalainen
6 Olof Jörans. Pedik E:a 1 4 1 Cav: Pietikäinen
3 Peer Staffans. 2 1 Cav: Pasanen

Sivu 2551B (aukeaman 2551 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Puikola/Poikola 4 Lendzm. Anders Pijck 2 1 1 Ståndzp. Piikki
Pallois/Palonen 3 Marckus Immoin 2 1 Cav: Immonen
Pellkila/Pelkilä 2 Grels Påhls. Nousiain 2 Crono Nousiainen
Peer Kaipiain dubb:...(yliviivattu) 2
2 Hindrich Kåndiain 2 Kontiainen
Pölliälä/Pellilä 3 Johan Hans. Pöhlolain 2 1 Caval: Pohjalainen
Patela/Paatela 2 Matz Tijroin 2 Caval: Tirronen
2 T. Anders Lautiain 2 Caval: Lautiainen
Pättila/Pätylä 1 Corporal Lars Asikains ho 1 Ståndzp. Asikainen
Pättila/Paatela 4 Matz Sigfreds. Hemel:n 2 2 Caval: Hämäläinen
Purhola 4 Hindrich Purhoin 2 1 1 Caval: Purhonen
Pulkila/Pulkkila 3 Påhl Peers. Pullkoin 2 1 Caval: Pulkkinen
2 Joh. Ands. Månoin 2 Caval: Mononen
4 Anders Anderson Pulkoin 2 2 Caval: Pulkkinen
3 Anders Tarckoin 2 1 Caval: Tarkiainen
2 1 Peer Paijuin 2 1 Caval: Pajunen
Pulkila/Purhola 5 Gustaf Kilckj 2 3 Caval: Kilkki
Pylkelä/Pylkkälä 3 Eskell Pyllkein 1 2 Caval: Pylkkänen
3 Clemet Cristers. 2 1 Caval: Pylkkänen
Poihiois/Pohjois 5 Staffan Hännin 2 2 1 Caval: Hänninen

Sivu 2552A (aukeaman 2552 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Poihiois/Pohjois 2 Johan Wauhwain 2 Caval:e Vahvanen
4 Elias Person Hänel:n 2 1 1 Caval:e Hämäläinen
Pajusallmj/Pajusalmi 5 Eskell Såppoin 2 3 Caval:e Sopanen
Pitkalax/Pitkälahti 5 Erich Pafwilain 2 3 Caval:e Paavilainen
Päkarila/Pekurila 3 Mårten Peckurin 2 1 Caval:e Pekurinen
Rångala/Ronkala 3 Matz Kanckuin 2 1 Caval:e Kankkunen
5 Olof Sorfwain 2 2 1 Caval:e Sorvanen
1 Hindrich Kånstigh 1 Caval:e Konsti
2 Anders Kånstig 2 Caval:e Konsti
4 Matz Peers. Wijsa 2 2 Caval:e Viisanen
4 Olof Brusiison 1 3 Caval:e Laukkanen
Rasala 2 Peer Person Räsein 2 Caval:e Rasanen
Randois/Rantuu 8 Thomas Grels. Narinen 2 4 1 1 Caval:e Narinen
3 Anders Läskin 2 1 Crono Leskinen
Remojerfwj/Remojärvi 3 Peer Michels. Haloin 2 1 Caval: Halonen
6 Peer Person Immoin 2 2 2 Caval: Immonen
3 Mårten Hemel: 2 1 Caval: Hämäläinen
2 Lars Käprin 2 Caval: Kiprinen
2 Sigfredh Anderson 2 Crono
8 Peer Jacobs. Pafwilain 2 3 1 Cav. Paavilainen

Sivu 2552B (aukeaman 2552 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Remojerfwj/Remojärvi 2 Johan Michels. Hemel:n 2 Cav: Hämäläinen
Randois/Rantuu 3 Simon Herckein 2 1 Inf:e Härkönen
Surniemj/Suurniemi 5 Erich Dawids. Rångans E:a 1 2 1 1 Cav: Ronkainen
3 Johan Mats. Paunoin 1 1 1 Cav: Paunonen
5 Peer Johans. Rångain 2 1 1 1 Cav: Ronkainen
1 1 Anders Nielson Kardin 1 1 Cav: Kaartinen
Summala 9 Johan Thomas. Summa 2 5 1 1 Cav: Summa
2 Thomas Rautin 2 Inf:e Rautiainen
Såppala/Sopala 1 Hindrich Aufwoin 1 Crono Auvinen
Suoniemj/Soiniemi 7 Peer Hinders. Tarkoin 2 1 1 2 1 Cav. Tarkiainen
2 1 Matz Larson Aufwin 2 1 Cav. Auvinen
3 1 Staffan Halloin 2 1 1 Cav. Halonen
6 Crister Såroin 2 2 2 Cav. Sorjonen
2 Johan Johans. Hottin 2 Cav. Huttunen
Taipalaby/Taipale 4 Oloff Anderson Taipal:n 2 2 Cav. Taipalinen
2 Corporal Asickains Hem:n Cav. Asikainen
Lb. Hindrich Rautijan 2 Rautiainen
Tyrinmäkj/Tyrynmäki 6 Larss Påhlsonn Kaipoin 2 1 1 2 Cav. Kaipainen
Täifwala/Teivaa 2 4 Opbördzskrif: Abraham Walijn 2 Ståndzp. Wallin
L:b: Hind: Sehloin 1 3 Inf: Seilonen

Sivu 2553A (aukeaman 2553 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Täifwala/Teivaa 5 Oloff Täifwain 1 2 1 1 Cav: Teivainen
6 Michell Täifwain 2 1 1 2 Cav: Teivainen
7 Niels Matzs. Täifwain 2 2 2 1 Cav: Teivainen
Turackala/Turakkala 12 Peer Turukains h:o 1 6 3 1 1 Cav: Turakainen
Tiukela/Tuhkala 2 Niels Påijal:n 2 Cav: Pohjalainen
2 Eskell Cristersonn 1 1 Crono
2 Eskell Asilain 2 Crono Asilainen
4 Påhl Pers. Wennein 2 2 Cav: Väänänen
Wächmais/Vehmaa 3 Jacob Lipsoin 2 1 Cav: Lipsanen
5 1 Sigfredh Wäjoloin 2 2 1 1 Cav: Veijalainen
4 Lars Lamain 2 2 Cav: Laamanen
7 Landb: Matz Sigfredsonn 1 6 Cav:
3 1 Cap: H:r Fredrich Sveconius dåtter Margreta 1 2 1 Ståndzp. Sveconius
4 Peer Ohlson Mardikain 2 2 Cav: Martikainen
5 Peer Westerin 2 3 Cav: Vesterinen
Warparanda/Varparanta 3 Olof Cristersonn 1 2 Cav: Immonen
Wäijala/Veijala 10 Hendrich Peers. Weijal:n 2 2 2 4 Cav: Veijalainen
Worolax/Vuorilahti 4 Påhl Påhlson Bengtnin 2 2 Cav: Penttinen
5 Staffan Tarckoins h:o 1 1 2 1 Cav: Tarkiainen

Sivu 2553B (aukeaman 2553 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Worenma/Vuorenmaa 5 Matz Hirfwin 2 1 1 1 Caval: Hirvonen
5 Johan Kaupin 1 4 Caval: Kauppinen
3 Påhl Pyckein 2 1 Caval: Pylkkänen
2 Erich Käckel:n 1 1 Caval: Kekäläinen
4 Peer Lambin 2 2 Caval: Lampinen
3 Johan Hemelein 2 1 Caval: Hämäläinen
2 Matz Olofson Råpoin 2 Caval: Roponen
2 Lars Larsonn Wäsein 2 Caval: Väisänen
3 Peer Pers. Hötel:n 2 1 Caval: Hyötyläinen
3 Aron Bengts. Wänhoin 2 1 Inf:e Väänänen
Wijsala/Viisala 6 Ifwar Wisentzin 2 2 2 Cav. Leskinen
2 1 Johan Mats. Kettuinen 2 1 Cav. Kettunen
Koikola/Koikkala 2 Lars Räisain 2 Cav. Räsänen
Pitkälax/Pitkälahti 3 Måns Johans. Pesoins E:a 1 2 Cav. Pasanen
6 Peer Nuppoin 2 3 1 Cav. Noponen
4 Jonas Påhls. Pedikein 2 2 Cav. Pietikäinen
5 Peer Påhlson Pedickein 1 4 Cav. Pietikäinen
3 Johan Ingoin 2 1 Cav. Inkinen
3 Peer Wänäin 1 2 Cav. Väänänen

Sivu 2554A (aukeaman 2554 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Pitkälax/Pitkälahti 2 Mårten Ikoin 2 Caval: Ikonen
2 Anders Ickoin 2 Caval: Ikonen
3 Johan Ickoin 2 1 Caval: Ikonen
7 Peer Haloin 2 5 Caval: Halonen
Rokola/Ruokola 2 Peer Person Tuckolain 2 Caval: Tuhkalainen
5 Hindrich Kockoin 2 3 Caval: Kokkonen
3 Hans Råckol:n 1 2 Caval: Ruokolainen
5 Peer Påhlsonn Hennain 1 2 1 1 Caval:
2 Anders Måndoin 2 Crono Montonen
Ylwese/Ylivesi 2 Matz Påhls. Harmains E:a 1 1 Caval: Harmainen
3 Matz Parkoin 2 1 Caval: Parkkinen
3 Johan Anders. Parkoin 2 1 Caval: Parkkinen
3 Jöran Käriain 2 1 Crono Kääriäinen
2 Niels Michels. 2 Caval: Heilanen
4 Påhl Kåhroin 2 2 Crono Korhonen
3 Eskell Kåhroins E:a 1 2 Caval: Korhonen
Påihioise/Pohjois 2 Anders Kåttro 2 Crono Kotro
5 T. Anders Råckain 1 koo och 1 häst 2 1 1 1 Caval: Rokkanen
2 Torparen Lars Niels. 1 1 Caval:

Sivu 2554B (aukeaman 2554 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Påihioise/Pohjois Fend: Carl Lillienskiöldh medh sin fru adell Lilliesköld
dräng __ gå dagel: till disk och duuk på gården
Ilamäckj/Illainmäki 2 T: Erich Lambin 2 Caval: Lampinen
Kyrckioby/Kirkonkylä 12 Probsten och Kyrckioheerden H:r Hind: Poppius 2 1 7 1 Ståndzp. Poppius
Sahl. Probst. Bromeri E:a 1 Brunnerus
1 Klåckaren Johan Lars. 1 Ståndzp.
2 Sochne Skollmestaren Ripsander 2 Ståndzp. Ripsander
2 Simon Mårtenson 1 1
2 Spögubben Sigfred Mats. 2
1 Anders Parfwiain 1 Parviainen
1 Prestegårdz Torpare Peer Michels. Leinoin 1 Leinonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16991701

© Maija-Liisa Laaso 2023