AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1700 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1700

Nimihakemisto


-  A  B  C  D  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  D  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Andersonn (Kaskii) 2549B

Anders Eskellsonn (Karkeamaa) 2549B

Clemet Cristers. (Pylkkälä) 2551B

Eskell Cristersonn (Tuhkala) 2553A

Hardtwick Hartwiksonn (Hännilä) 2549A

Hemming Abrahams. (Ollikkala) 2551A

Hind. Ohlsonn (Maivala) 2550B

Ifwar Wisentzin (Viisala) 2553B

Johan Lars. (Kirkonkylä) 2554B

Johan Larsonn (Kaislajärvi) 2549B

Johan Simons (Hottila) 2548B

Jöran Arfwedson (Ollikkala) 2551A

Jöran Simonson (Härkälä) 2548B

Lars Niels. (Pohjois) 2554A

Matz Sigfredsonn (Vehmaa) 2553A

Michell Ersonn (Auvila) 2548B

Niels Michels. (Ylivesi) 2554A

Olof Brusiison (Ronkala) 2552A

Olof Cristersonn (Varparanta) 2553A

Olof Erichsonn (Näärinki) 2551A

Peer Staffans. (Ollikkala) 2551A

Påhl Thomasonn (Murtois) 2551A

Sigfred Mats. (Kirkonkylä) 2554B

Sigfredh Anders. (Kettula) 2549A

Sigfredh Anderson (Remojärvi) 2552A

Simon Johanson (Hottila) 2548B

Simon Mårtenson (Kirkonkylä) 2554B

Åke Måns. (Kuosmala) 2548B

AAlkuun

Achmöller

Erich (Järvenpää) 2549A

Afwoin

Olof (Härkälä) 2548B

Ahoin

Matz Philips. (Kangas) 2549A

Asickain

(Taipale) 2552B

Asikain

Lars (Pätylä) 2551B

Asilain

Eskell (Tuhkala) 2553A

Påhl (Kuosmala) 2548B

Aufwin

Anders Ands. (Auvila) 2548B

Matz Larson (Soiniemi) 2552B

Niels Olofs. (Auvila) 2548B

Aufwoin

Anders Mats. (Mäköis) 2550B

Hindrich (Sopala) 2552B

BAlkuun

Bengtin

Peer Anders. (Lehikkola) 2550A

Bengtnin

Påhl Påhlson (Vuorilahti) 2553A

Brunnerus

(Kirkonkylä) 2554B

Busck

(Murtois) 2551A

CAlkuun

Carstenius

(Murtois) 2551A

DAlkuun

Dyster

Joh: (Maivala) 2550B

GAlkuun

Gevaller

Simon (Jokela) 2549A

Gyllenspång

(Lipsala) 2550A

HAlkuun

Halloin

Staffan (Soiniemi) 2552B

Haloin

Hindrich (Halola) 2548B

Johan (Kiiskilä) 2549A

Lars Michels. (Kaskii) 2549B

Peer (Pitkälahti) 2554A

Peer Michels. (Remojärvi) 2552A

Hamuin

Cnut Ohls. (Maivala) 2550B

Harekin

Hind. Jörans. (Leskelä) 2550A

Harmain

Matz Påhls. (Ylivesi) 2554A

Hauska

Bengt Hans. (Näärinki) 2551A

Heckorain

Lars (Maivala) 2550B

Heinoin

Johan Lars. (Heinola) 2549A

Hemel:

Mårten (Remojärvi) 2552A

Hemel:n

Johan (Murtois) 2550B

Johan Lars. (Knuutilanmäki) 2549B

Johan Michels. (Remojärvi) 2552B

Matz Cnuts. (Knuutilanmäki) 2549B

Matz Sigfreds. (Paatela) 2551B

Hemelein

Isack (Murtois) 2551A

Johan (Vuorenmaa) 2553B

Hennain

Peer Påhlsonn (Ruokola) 2554A

Hennin

Olof (Heinola) 2549A

Henoin

Påhl (Kuosmala) 2548B

Herckein

Simon (Rantuu) 2552B

Hirfwin

Matz (Vuorenmaa) 2553B

Hottin

Johan Johans. (Soiniemi) 2552B

Hulkoin

Dawid (Härkälä) 2548B

Lars (Härkälä) 2548B

Hyttin

Påhl (Kilpola) 2549B

Påhl Pers. (Knuutila) 2549B

Hämelein

Eskell (Maivala) 2550B

Hänel:n

Elias Person (Pohjois) 2552A

Hännin

Staffan (Pohjois) 2551B

Härckein

Hindrich (Haikarila) 2549A

Olof (Härkälä) 2548B

Staffan (Maivala) 2550B

Härkein

Hemming Thomes. (Härkälä) 2548B

Peer Ands. (Härkälänniemi) 2548B

Hötel:n

Abraham (Hyötyy) 2549A

Anders (Hyötyy) 2549A

Peer Pers. (Vuorenmaa) 2553B

IAlkuun

Ickoin

Anders (Pitkälahti) 2554A

Johan (Pitkälahti) 2554A

Ikoin

Mårten (Pitkälahti) 2554A

Immoin

Marckus (Palonen) 2551B

Peer Person (Remojärvi) 2552A

Imoin

Lars Lars. (Kangas) 2549A

Ingoin

Johan (Pitkälahti) 2553B

KAlkuun

Kackoin

Hindrich (Inkilä) 2549A

Kaipain

Lars Pers. (Kangas) 2549A

Kaipiain

Peer (Pelkilä) 2551B

Kaipoin

Larss Påhlsonn (Tyrynmäki) 2552B

Matz Johans. (Ahola) 2548B

Kamoin

Johan (Männynmäki) 2550A

Kanckuin

Matz (Ronkala) 2552A

Kardin

Anders Nielson (Suurniemi) 2552B

Kaupin

Johan (Vuorenmaa) 2553B

Kemel:n

Michell (Hatsola) 2549A

Kerckein

Peer Person (Näärinki) 2551A

Kettuin

Niels (Hietajärvi) 2548B

Kettuinen

Johan Mats. (Viisala) 2553B

Kilckj

Gustaf (Purhola) 2551B

Kiskin

Erich (Kiiskilä) 2549A

Johan (Mäköis) 2550B

Matz Johans. (Kiiskilänniemi) 2549B

Matz Larson (Ollikkala) 2551A

Peer (Hietajärvi) 2548B

Staffan (Kiiskilänniemi) 2549B

Kiukas

Jacob (Karkeamaa) 2549B

Kockoin

Hindrich (Ruokola) 2554A

Kupsa

Hindrich (Kiiskilänniemi) 2549B

Kupsain

Jöran Larson (Luomala) 2550A

Påhl (Luomala) 2550A

Kåhroin

Eskell (Ylivesi) 2554A

Påhl (Ylivesi) 2554A

Kåndein

Brusius (Maivala) 2550B

Kåndiain

Anders (Kaihunmäki) 2549A

Hindrich (Pelkilä) 2551B

Johan (Kettula) 2549A

Kånstig

Anders (Ronkala) 2552A

Kånstigh

Hindrich (Ronkala) 2552A

Kåstiain

Hind: (Maivala) 2550B

Kåttelain

Johan (Miettula) 2550B

Kåttro

Anders (Pohjois) 2554A

Käckel:n

Erich (Vuorenmaa) 2553B

Kämel:

Thomas Thomas. (Hottila) 2548B

Käprin

Lars (Remojärvi) 2552A

Käriain

Jöran (Ylivesi) 2554A

LAlkuun

Laitiain

Matz (Männynmäki) 2550A

Laitin

Staffan Olofson (Ahola) 2548B

Lamain

Lars (Vehmaa) 2553A

Lars Lars. (Immola) 2549A

Lambin

Erich (Illainmäki) 2554B

Peer (Vuorenmaa) 2553B

Latiain

Elias Lars. (Lauteala) 2550A

Lautiain

Anders (Paatela) 2551B

Lars (Lauteala) 2550A

Leinoin

Peer Michels. (Kirkonkylä) 2554B

Lembken

(Inkilä) 2549A

Lillienskiöldh

Carl (Pohjois) 2554B

Lipsoin

Jacob (Vehmaa) 2553A

Läckoin

Peer (Lehikkola) 2550A

Läskin

And:s Anders. (Lievola) 2550A

Anders (Rantuu) 2552A

Peer Ands. (Leskelä) 2550A

MAlkuun

Marain

Johan (Koikkala) 2549B

Matz Mats. (Maarala) 2550B

Mårten (Maarala) 2550B

Peer Johans. (Maarala) 2550B

Mardickain

Peer (Kaihunmäki) 2549A

Mardikain

Peer Ohlson (Vehmaa) 2553A

Muhli

Påhl (Näärinki) 2551A

Muokoin

Johan (Näärinki) 2551A

Mutel:

Isack (Järvenpää) 2549A

Måndoin

Anders (Ruokola) 2554A

Månoin

Joh. Ands. (Pulkkila) 2551B

NAlkuun

Narinen

Thomas Grels. (Rantuu) 2552A

Nijsein

Crister Franson (Koikkala) 2549B

Nousiain

Grels Påhls. (Pelkilä) 2551B

Nulpoin

Oloff (Ollikkala) 2551A

Nuppoin

Peer (Pitkälahti) 2553B

OAlkuun

Oinoin

Mårten (Mäköis) 2550B

Ollickain

Peer Mats. (Knuutilanmäki) 2549B

PAlkuun

Pafwilain

Erich (Pitkälahti) 2552A

Peer Jacobs. (Remojärvi) 2552A

Paijuin

Peer (Pulkkila) 2551B

Parfwiain

Anders (Kirkonkylä) 2554B

Parkoin

Johan Anders. (Ylivesi) 2554A

Matz (Ylivesi) 2554A

Parkoinen

Claus (Mattila) 2550B

Passoin

Hindrich (Kasintaipale) 2549B

Pauiain

Thomas (Narila) 2551A

Paunoin

Johan Mats. (Suurniemi) 2552B

Peckurin

Mårten (Pekurila) 2552A

Pedickain

Peer (Auvila) 2548B

Pedickein

Peer Påhlson (Pitkälahti) 2553B

Pedik

Olof Jörans. (Ollikkala) 2551A

Pedikein

Jonas Påhls. (Pitkälahti) 2553B

Penoin

Påhl Matzs. (Laukkala) 2550A

Pernoin

Matz (Laukkala) 2550A

Pesoin

Måns Johans. (Pitkälahti) 2553B

Pijck

Anders (Poikola) 2551B

Pijk

Berndt Mats. (Kuosmala) 2548B

Pinnoin

Oloff (Laukkala) 2550A

Poppius

Hind: (Kirkonkylä) 2554B

Puhkain

Matz Pers. (Hietajärvi) 2548B

Puhroin

Lars Lars. (Haikarila) 2548B

Pulkoin

Anders Anderson (Pulkkila) 2551B

Pullkoin

Påhl Peers. (Pulkkila) 2551B

Purhoin

Hindrich (Purhola) 2551B

Johan (Laukkala) 2550A

Purhuin

Thomas Lars. (Lievola) 2550A

Puttkoin

Anders (Narila) 2551A

Puttuin

Anders (Ollikkala) 2551A

Pyckein

Påhl (Vuorenmaa) 2553B

Pyllkein

Eskell (Pylkkälä) 2551B

Påijal:n

Niels (Tuhkala) 2553A

Pättein

Crister (Maivala) 2550B

Pöhlolain

Johan Hans. (Pellilä) 2551B

Pöyhin

Eskell (Karkeamaa) 2550A

Pöyhöin

Lars (Karkeamaa) 2549B

RAlkuun

Rautijan

Hindrich (Taipale) 2552B

Rautin

Thomas (Summala) 2552B

Rijmpa

Peer Mats. (Kangas) 2549A

Rimpuin

Anders (Lipsala) 2550A

Jacob (Lipsala) 2550A

Ripsander

(Kirkonkylä) 2554B

Ruotz:

Hans Johans. (Kaskii) 2549B

Råcka

Matz (Koikkala) 2549B

Råckain

Anders (Pohjois) 2554A

Peer Larson (Haikarila) 2548B

Råckol:n

Hans (Ruokola) 2554A

Rångain

Peer Johans. (Suurniemi) 2552B

Rångan

Erich Dawids. (Suurniemi) 2552B

Råpoin

Matz Olofson (Vuorenmaa) 2553B

Räisain

Lars (Koikkala) 2553B

Räpein

Påhl Matson (Karkeamaa) 2550A

Räsein

Peer Person (Rasala) 2552A

SAlkuun

Schadewitz

Carl (Kilpola) 2549B

Swante (Kilpola) 2549B

Sehloin

Hind: (Teivaa) 2552B

Sorfwain

Olof (Ronkala) 2552A

Summa

Johan Thomas. (Summala) 2552B

Peer Jacobs. (Haikarila) 2548B

Sveconia

Margreta (Vehmaa) 2553A

Sveconius

Fredrich (Vehmaa) 2553A

Fredrick (Männynmäki) 2550B

Såpoin

Påhl Person (Mäköis) 2550B

Såppoin

Eskell (Pajusalmi) 2552A

Såroin

Crister (Soiniemi) 2552B

TAlkuun

Taipal:n

Oloff Anderson (Taipale) 2552B

Taipalain

Anders (Hatsola) 2549A

Tannin

Crister (Kaskii) 2549B

Hindrich (Kaskii) 2549B

Tarckoin

Anders (Pulkkila) 2551B

Lars Henders. (Näärinki) 2551A

Staffan (Vuorilahti) 2553A

Tarkoin

Hind: (Maivala) 2550B

Peer Hinders. (Soiniemi) 2552B

Teet

(Kuosmala) 2548B

Tijroin

Hans Person (Männynmäki) 2550A

Matz (Paatela) 2551B

Tuckolain

Peer Person (Ruokola) 2554A

Turackain

Lars (Näärinki) 2551A

Turukain

Peer (Turakkala) 2553A

Tårckain

Johan (Hatsola) 2549A

Olof Oloffson (Hatsola) 2549A

Täifwain

Michell (Teivaa) 2553A

Niels Matzs. (Teivaa) 2553A

Oloff (Teivaa) 2553A

VWAlkuun

Walijn

Abraham (Teivaa) 2552B

Wassara

Peer Ands. (Kaskii) 2549B

Wauhwain

Johan (Pohjois) 2552A

Weijal:n

Hendrich Peers. (Veijala) 2553A

Wennein

Påhl Pers. (Tuhkala) 2553A

Westerin

Peer (Vehmaa) 2553A

Wijsa

Matz Peers. (Ronkala) 2552A

Wijtickain

Matz (Näärinki) 2551A

Wäjoloin

Sigfredh (Vehmaa) 2553A

Wänhoin

Aron Bengts. (Vuorenmaa) 2553B

Wännälein

Elias (Näärinki) 2551A

Wänäin

Peer (Pitkälahti) 2553B

Wäsein

Lars Larsonn (Vuorenmaa) 2553B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 271 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023