AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1704 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1704

Sivu 6438AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 8 Michel Erichson 1 Auvinen
dotter Margreta 1 Auvinen
dräng Jöran Hamoin mh 2
Ryttare hust 1
d: Matz Joutein mh 2
Dub: Ryttare Påhls hustru 1
2 L.b. Lenart Hentin mh 2 Huiskanen
2 Pehr Pedickain mh 2 Pietikäinen
8 And: Anderson Aufwin mh 2 Auvinen
B:r Anders E:a 1 Auvinen
B:r Erich mh 2 Auvinen
Son Påhl 1 Auvinen
B:r Son And: Larson 1 Auvinen
Ryttare hustrun 1
2 Matz Matzson Aufwin mh 2 Auvinen
3 Niels Nielsons hust 1 Auvinen
dott:r Margreta 1 Auvinen
d. Matz Leinain 1 Leinonen
Ahola 4 Staffan Olson Laitin mh 2 Laitinen
B:r Matz mh 2 Laitinen
5 Johan Matzson Kaipoin mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
Pijga 1

Sivu 6439AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cuosmala/Kuosmala 5 Åke Månsson mh 2 Kuosmanen
B:r Olof mh 2 Kuosmanen
d: Jörans hust 1
1 2 Leut:n Tetz E:a 1 Teet
Rytt: Lars Lakoins hust: 1
Dub: Ryttare hust: Lijsa 1
2 Landb: And: Hend:son Asilain mh 2 Asilainen
4 Landb: Påhl Häliain mh 2 Heilanen
B:r Matz mh 2 Heilanen
2 Landb: And: Tarckain mh 2 Tarkiainen
2 Berndt Matzson Pijk mh 2 Piikki
3 Johan Matzson Asilain 1 Asilainen
B:r Anders mh 2 Asilainen
Harkälla/Härkälä 3 Jöran Simonson mh 2 Hämäläinen
Pijga Malin Pelckotar 1 Pelkinen
4 Dawid Hulckoin mh 2 Hulkkonen
B:M: Gösta Larson mh 2
7 Tomas Härckoin mh 2 Härkönen
Måg Olof Aufwoin mh 2 Auvinen
dotter Gestin: Dito dott:r Maria 2 Härkönen
Rytt: hustru 1
2 T. Hend: Kåndiain mh, 1 Häst 1 st Koo 2 Kontiainen
2 Olof Härckein mh 2 Härkönen
3 Lars Hulckoin mh 2 Hulkkonen
B:r Anders E:a 1 Hulkkonen
Håttila/Hottila 5 Simon Johanson mh 2 Hottinen
B:r Johan Johanson mh 2 Hottinen
Styf Mohr Helga 1
1 Tomas Kärmäl:s hust 1 Kemiläinen

Sivu 6440AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__rkäniemj/Härkälänniemi 4 Pär Anderson Harckein mh 2 Härkönen
B:r Johan mh 2 Härkönen
__etäjerfwi/Hietajärvi 2 1 Matz Pärson Puhokains E:a 1 Puhakainen
Sold: hust 1
d: Matz Pärson 1
5 Niels Kettuin 1 Kettunen
B:r Matz mh 2 Kettunen
d: Hend: Johanson 1
Rytt:re hust 1
5 Pähr Kiskins hust 1 Kiiskinen
B:r Niels mh 2 Kiiskinen
B:r Hardwik mh 2 Kiiskinen
Haikarila 3 1 Hendrich Purhoin 1 Purhonen
B:M: Lars Parckoin mh 2 Parkkonen
Sold: hust 1
Hallola/Halola 1 Matz Larson Puhakains h 1 Puhakainen
Hallola/Haikarila 3 Pär Larson Råckain mh 2 Roikonen
B:r S: Jöran Larson 1 Roikonen
4 Pär Jacobson Sunin mh 2 Summa
B:r Lars mh 2 Summa
2 Hend: Härckein 1 Härkönen
B:r Matz 1 Härkönen
Heniola/Heinola 2 Johan Larson Heinoin mh 2 Heinonen
2 Olof Heinoin mh 2 Heinonen
Hatzoila/Hatsola 4 1 Lars Kanckoin mh 2 Kankkunen
Soldatz hust: 1
d: Johan Parfwein mh 2 Parviainen
3 Michel Kemel:n 1 Kemiläinen
B:M: Lars Parfwel:n mh 2 Paavilainen

Sivu 6441AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hatzoila/Hatsola 2 And:s Taipolain mh 2 Taipalinen
2 Olof Olson Turackain mh 2 Turakainen
3 Johan Turackain mh 2 Turakainen
B:r Lars 1 Turakainen
Hötenby/Hyötyy 5 And:s Hötel:s hust 1 Hyötyläinen
B:r Jacob 1 Hyötyläinen
d: Michil Michilson mh 2
Rytt: Jacobs hust 1
7 1 Abraham Hyttel:n 1 Hyötyläinen
Son Pärs hust 1 Hyötyläinen
Son Eskell 1 Hyötyläinen
Son Abram mh 2 Hyötyläinen
B:r Lars 1 Hyötyläinen
d: Påhl Rämoins hust 1 Remonen
Soldatz hust 1
Häinuila/Hännilä 6 Hardwijk Hardwijkson mh 2 Hänninen
B:r Christer 1 Hänninen
B:M: Olof mh 2
dräng Johan Rijmpoin 1
Järwenpä/Järvenpää 5 Erich Achmöller mh 2 Achtmöller
dräng Lars 1
d: Frantz Nissin mh 2 Nissinen
9 Isak Mutel:n 1 Muttulainen
B: Son Johan And:son mh 2 Muttulainen
d: Jöran Hackerin mh 2 Haikarinen
Rytt:re hust 1
d: And: Pafwel:n mh 2 Paavilainen
d: Matz Martins h: 1 Marttinen

Sivu 6442AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Imola/Immola 5 Lars Larson Lamain mh 2 Laamanen
B:r Matz 1 Laamanen
B:r Erich mh 2 Laamanen
Ingilä/Inkilä 2 Fredrich Lemkens E:a 1 Lemke
Ryttaren Erich Kackoins h 1 Kakkonen
3 Landb: Lars Kamoin mh 2 Kammonen
B:r Jöran Dub: Ryttare hust 1 Kammonen
2 Landb: Matz Olson mh 2
1 Landb: Tomas Pulckoin 1 Pulkkinen
Ickola/Jokela 2 Simon Gevaller mh 2
2 Påhl Påhlson Harckein mh 2 Härkönen
Ilamäki/Illainmäki 2 T:n Ojelain mh 2
Kaihumäki/Kaihunmäki 4 Pär Mardikain mh 2 Martikainen
d: Hend: Aijnain 1 Aniainen
Pijga 1
3 Hend: Rautiain mh 2 Rautiainen
B:M:n Anders Tijrain 1 Tirronen
Kaihumäki/Koikkala 2 Lars Räisein mh 2 Räsänen
Kaihumäki/Kaihunmäki 4 Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Henrich mh 2 Kontiainen
Kättula/Kettula 2 Johan Kåndiain mh 2 Kontiainen
7 Siffred Anderson mh 2 Oinonen
B:r Anders mh 2 Oinonen
d: Olof Håfwin 1
Rytt:re hustrun 1
Kangasby/Kangas 4 1 Lars Larson Immoin mh 2 Immonen
B:r Påhl 1 Immonen
B:r Matz hust: 1 Immonen
Såldatz hust: 1
3 Lars Pärson Kaipoin 1 Kaipainen
B:M: Pajunen mh 2 Pajunen

Sivu 6443AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kangasby/Kangas 2 1 And: Rympä mh 2 Rimppi
Soldatz hust 1
5 Berent Ahoin mh 2 Ahonen
B:r Anders 1 Ahonen
d: Johan Martin mh 2 Marttinen
Kiskilä/Kiiskilä 8 Bertil Kijskin mh 2 Kiiskinen
B: Son Bärtill mh 2 Kiiskinen
d: Johan Haloins h 1 Halonen
d: Niels Wassarain 1 Vasara
2:ne Ryttare hust:r 2
Kaskis/Kaskii 3 Henrich Tamuin mh 2 Tanninen
d: Olof
8 Isak Larson Wänel:n mh 2 Venäläinen
B:r Christer mh 2 Venäläinen
d: Påhl Tuckoin mh 2 Tuhkanen
Ryttare Pährs hust 1
Pijga Lijsa 1
4 Lars Michilson Halloin mh 2 Halonen
d: Johan Härckein 2 Härkönen
3 1 Johan Ruotzalain mh 2 Ruotsalainen
B:r Matz hust 1 Ruotsalainen
Soldatz hust 1
4 Anders Person Wässär mh 2 Vasara
Son Johan mh 2 Vasara
2 Lars Anderson mh 2
Kiskilänniemj/Kiiskilänniemi 5 Staffan Kijskin mh 2 Kiiskinen
Son Lars mh 2 Kiiskinen
dräng Mårten 1
8 Matz Johanson Kijskin mh 2 Kiiskinen
B:r Anders mh 2 Kiiskinen
Bror Johan mh 2 Kiiskinen
Ryttare hust 1
d: Tomas Tomason 1

Sivu 6444AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kiskilänniemj/Kiiskilänniemi 6 Henrich Kupsa 1 Kupsa
Son Pähr mh 2 Kupsa
Son Påhl mh 2 Kupsa
d: Anders Häckel:s E:a 1 Hakulinen
Kåskentaipal/Kasintaipale 2 Henrich Päsoin mh 2 Pasanen
_eisenJerfwi/Kaislajärvi 6 1 Johan Larson mh 2 Härkönen
B:r Hendrich mh 2 Härkönen
d: Johan Rokolain mh 2 Ruokolainen 60
Såldatz Johans hust 1 Haikarinen 75
Kaikala/Koikkala 2 Jacob Marain mh 2 Maaranen
2 Matz Råcka mh 2 Rokka
2 Frantz Christerson mh 2 Nissinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 2 1 Johan Larson Hämel:n mh 2 Hämäläinen
Soldatz hustru 1
3 Matz Cnutson Hämel:n mh 2 Hämäläinen
d: Pähr Hyttoläin 1 Hyötyläinen
8 Pähr Matzson Ollikain mh 2 Ollikainen
B:r Erich mh 2 Ollikainen
B:r Påhls E:a 1 Ollikainen
B:r Anders mh 2 Ollikainen
Rytt:n Matz hust: 1
Knutila/Knuutila 6 Pähr Hyttiäin mh 2 Hyytiäinen
d. Johan Jäckol:n mh 2 Jokelainen
d. Erich Erichson 1
Rytt:re hust:n 1
Killpilä/Kilpola 2 Påhl Hyttin 1 Hyytiäinen
Dub: Rytt: Olofz hust: 1 Hyytiäinen
2 Lars Johanson Hyttin mh 2 Hyytiäinen
2 Anders Pijspains hust 1 Piispanen
Son Anders 1 Piispanen
2 Johan Schadewitz mh 2 Schadevitz

Sivu 6445AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Killpilä/Kilpola 5 Carl Schadewitz mh 2 Schadevitz
B:M: Matz Jacobson 1
Måg:n Pähr mh 2
Karkima/Karkeamaa 9 Erich Larson Kiukas mh 2 Kiukas
B:r Jacob Larson mh 2 Kiukas
B:r J Nielson mh 2 Kiukas
B: Erich Nielson mh 2 Kiukas
dräng Christer 1
5 Anders Eskilson mh 2 Pöyhönen
Son Anders 1 Pöyhönen
B:r Bengt mh 2 Pöyhönen
3 Lars Pöyhöin mh 2 Pöyhönen
d: Johan Pöckerin 1
4 Påhl Matzson Råpåin 1 Roponen
Son Påhl 1 Roponen
M: Anders Mäckoin mh 2 Mökkönen
3 Tomas Hänein mh 2 Heinonen
Bror Son Matz Nielson 1 Heinonen
Laukala/Laukkala 3 Påhl Matzon Poinöin mh 2 Pennanen
Soldatz hust 1
5 1 Påhl Matzson Pernoin 1 Pärnänen
B:r Johan mh 2 Pärnänen 12
B:r Anders mh 2 Pärnänen
Sold: Lefwoins hust 1 Lievonen 3
7 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
Son Lars 1 Purhonen
d. Elias Hettoin mh 2 Hottinen?
dräng Staffan Päsoin 1 Pasanen
Dub: Ryttare h: 1
2 Olof Pernoin mh 2 Pennanen

Sivu 6446AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__uiliala/Lauteala 3 Elias Laitin mh 2 Lautiainen
B:r Dawidz hust 1 Lautiainen
2 1 Lars Laituin mh 2 Lautiainen
Soldatz hust 1
4 Erich Erichson mh 2 Lautiainen
B:r Olof mh 2 Lautiainen
Lomolaby/Luomala 4 Jöran Larson mh 2 Kupsanen
dräng Pär Håckal:n mh 2 Hakulinen
Lipsala Capit: Böllias Boställe
3 Landb: Jacob Wettein mh 2 Väätäinen
B:M:n Greels 1
Lechkola/Lehikkola 5 Pähr Läckoin mh 2 Lehikoinen
S:Son Anders mh 2 Lehikoinen
Rytt:re hust: 1
Leskilä/Leskelä 4 Pär Anderson Läskin mh 2 Leskinen
B:r Johan mh 2 Leskinen
2 1 Jöran Harackain mh 2 Haikarinen
Sold: hust 1
Lefwola/Lievola 3 Tomas Larson Purhoin mh 2 Purhonen
Pijga Malin 1
2 Christer Lijmatin 1 Liimatainen
B:r Erich 1 Liimatainen
2 And: Anderson Laskin mh 2 Leskinen
2 Johan Martinen mh 2 Marttinen
Mannimäki/Männynmäki 5 Johan Kemoin mh 2 Kammonen
B:r Pähr dub: Rytt: hust 1 Kammonen
Pijga Anna 1
dräng Matz 1

Sivu 6447AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mannimäki/Männynmäki 4 1 Hans Pärson Tijroin mh 2 Tirronen
M: Påhl Lambin mh 2 Lampinen
Soldatz hust 1
2 Jöran Carlson mh 2 Nigraeus
4 Cap: Lars Bronnerus mh 2 Brunnerus
d: Matz Hämäl:n 1 Hämäläinen
d: Johan Mackol:n 1
2 Capp: H:r Siff: Sveconius mh 2 Sveconius
2 Landb: Niels Nielson 1 3
Pijga Elin
Mättilä/Mattila 5 Clas Parckuin mh 2 Parkkonen
B:r Tynnis mh 2 Parkkonen
Son Simons hust 1 Parkkonen
3 Johan Wallentson mh 2
Måg Johan Läiniein 1 Lautiainen
Mäckois/Mäköis 3 Matz Aufwin mh 2 Auvinen
d: Matz Safwolain 1 Savolainen
5 Påhl Person Såpon mh 2 Sopanen
B:r Jöran mh 2 Sopanen 20
Såldatz hust 1
6 Mårthen Åinoin mh 2 Oinonen
B:r Johan mh 2 Oinonen
B:r Lars hust 1 Oinonen
B:r Son Johan Siff:son 1 Oinonen 28
3 Johan Kijskin mh 2 Kiiskinen 32
Syster 1
Marala/Maarala 5 Mårten Marain mh 2 Maaranen
B:r Anders 1 Maaranen
B:r Pähr mh 2 Maaranen

Sivu 6448AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Marala/Maarala 2 Pähr Johanson mh 2 Maaranen
1 1 Matz Marain 1 Maaranen 19
Soldatz hust 1
Mietula/Miettula 2 1 Pähr Kåtilain mh 2 Kotilainen
Sold: hust 1
Mietula/Maivala 2 Hend: Pedikain mh 2 Pietikäinen
Maifwala/Maivala 6 Rasmus Kåndin mh 2 Kontiainen
B:r Pärs hust 1 Kontiainen
d: Hans Parkoin mh 2 Parkkonen
Rytt:re hust:n 1
2 Lars Hackarain mh 2 Haikarinen
2 2 Staffan Hackarain mh 2 Härkönen
B:r Simon 1 Härkönen
Soldat Pähr Pundain h 1 Puntanen 72
1703 tillbackas 1
2 Eskell Hämel:n mh 2 Hämäläinen
4 1 Cnut Olofson Hanin mh 2 Hänninen
Son Olof 1 Hänninen
d:r Gärtru 1 Hänninen
Såld: hust 1
2 Hend: Keistein mh 2 Keistinen
5 Hend: Tarckain mh 2 Tarkiainen
d: Jöran Johanson
B:M: Niels Heijnul:n mh 2 Heilanen
Murdois/Murtois 3 Johan Hamel:s E:a 1 Hämäläinen
B:r Olof mh 2 Hämäläinen
2 Isak Hämel:n mh 2 Hämäläinen
1 Landb: Carl Murdoins h 1 Murtonen
2 Landb: Hend: Kaupin mh 2

Sivu 6449AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 2 Capit:n Buskz Hemman Busk
dräng Johan Kiskin 1 Kiiskinen
dräng Olof Olofson 1
2 Landb: Påhl Kaupin mh 2 Kaipainen
7 Landb: Johan Carlson mh 2
B:r Carl mh 2
B:r Gösta 1
B:M: Eskill 1 Härkönen
d: Niels Häineläins E 1
Näring/Näärinki 7 Lars Hendson Tarkin mh 2 Tarkiainen
B:r Pähr Hendson mh 2 Tarkiainen
B:r Johans hust 1 Tarkiainen
B:r S:n Lars 1 Tarkiainen
Ryttare hust 1
2 Isak Wänel:s hust 1 Venäläinen
B:r Elias hust 1 Venäläinen
7 Eskill Pärson mh 2 Kärkkäinen
B:r Anders mh 2 Kärkkäinen
d: Pär Mulli 1 Mulli
d: Pär Päckoin 1 Pekkonen
Rytt:re hust 1
4 Lars Turackain mh 2 Turakainen
Mågh Påhl mh 2
1 Olof Erichson 1
4 Pähr Lambain mh 2 Lampainen
B:r Påhl mh 2 Lampainen
4 1 Matz Wijtickain mh 2 Vitikainen
dräng Johan Laitin mh 2 Laitinen
Soldat Niels hust 1 Vitikainen 38

Sivu 6450AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näring/Näärinki 2 Bengt Hanson Hauska mh 2 Hauska
2 Johan Mijckoin mh 2 Muikkunen
Narila 2 Anders Putkoin mh 2 Putkonen
7 1 Matz Paujain 1 Paunonen
B:r Anders mh 2 Paunonen
B:r Pähr mh 2 Paunonen
B:r Olof mh 2 Paunonen
Soldatz hust 1
Ollikala/Ollikkala 2 Matz Larson Kiskin 1 Kiiskinen
d: Michil Morein 1 Maaranen
6 Hend: Abramsons h 1 Nulpponen
B:r Hendrich mh 2 Nulpponen
d: Pähr Olson mh 2
Ryttare hust 1
3 Anders Pättuin 1 Pätynen
B:r Christ:r mh 2 Pätynen
6 1 Olof Nulpoin mh 2 Nulpponen
B:r Erich mh 2 Nulpponen
B:r Lars mh 2 Nulpponen
Såldatz hust 1
3 Jöran Arfwedson mh 2 Ihalainen
Mohr 1
5 Jöran Pedekain mh 2 Pietikäinen
Bror Pähr 1 Pietikäinen
d: Påhl 1
Pijga Christin 1
2 1 Pähr Staffanson mh 2 Pasanen
Soldatz hust 1

Sivu 6451AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Påickola/Poikola 3 Länsman And:s Pijk mh 2 Piikki
B:r Carl 1 Piikki
Pallois/Palonen 2 Marckus Innoin mh 2 Immonen
Pelkila/Pelkilä 4 Grels Påhlson Nous:n mh 2 Nousiainen
Son Siffredh mh 2 Nousiainen
Poiliala/Pellilä 3 Johan Hanson mh 2 Pohjalainen
Son Påhl 1 Pohjalainen
2 Beng Hardikain mh 2 Hartikainen
Patela/Paatela 2 Matz Tirroin mh 2 Tirronen
3 Matz Hamel:s E:a 1 Hämäläinen
d: Olof Uckoin mh 2 Ukkonen
Purhola 6 Hend: Purhoin mh 2 Purhonen
B:r Lars mh 2 Purhonen
Ryttare hust 1
Pijga Maria 1
Pulkila/Pulkkila 4 Påhl Pärson Pulckoin mh 2 Pulkkinen
B:r Lars mh 2 Pulkkinen
2 Johan And: Månoin mh 2 Mononen
2 And: Anderson Pulkoin mh 2 Pulkkinen
2 Johan Pullckoin mh 2 Pulkkinen
2 Pähr Pajain mh 2 Pajunen
Purhoila/Purhola 6 Gösta Kilcki mh 2 Kilkki
B:r Axel mh 2 Kilkki
B:r And:s Larson mh 2 Kilkki
Pylkelä/Pylkkälä 5 Eskill Pölckein mh 2 Pylkkänen
B:r Erich 1 Pylkkänen
B:r Matz medh hust 2 Pylkkänen

Sivu 6452AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pochiois/Pohjois 5 Staffan Hänin mh 2 Hänninen
B:r Johans hust 1 Hänninen
d: Anders Tefwoin 1 Teivainen
d: Erich Larson 1
4 Johan Wanhain mh 2 Vahvanen
Son Johan 1 Vahvanen
B:r And:s hust 1 Vahvanen
5 Elias Pärson Hamel: mh 2 Hämäläinen
Son Matz mh 2 Hämäläinen
B:r Erich 1 Hämäläinen
Pajasalmj/Pajusalmi 3 Ifwar Wissarsons h 1 Leskinen
Son Wissar 1 Leskinen
Son Henrich 1 Leskinen
Pakaille/Pekurila 3 Mårthen Parckurin mh 2 Pekurinen
Ryttare hust 1
Pittkäläx/Pitkälahti 6 Pähr Nuppan mh 2 Noponen
Son Påhl 1 Noponen
Son Olof mh 2 Noponen
Son Staffan 1 Noponen
3 Jonas Påhlson Pedikoin 1 Pietikäinen
B:r Staffan mh 2 Pietikäinen
3 Christer Pedickain mh 2 Pietikäinen
Soldatz hustru 1
4 Johan Ingoin mh 2 Inkinen
Pijga Elin 1
Pijga Maria 1
2 Hans Wänein mh 2 Väänänen

Sivu 6453AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pittkäläx/Pitkälahti 2 Mårten Ikoin mh 2 Ikonen
2 Anders Ikoin mh 2 Ikonen
2 Johan Ikoin mh 2 Ikonen
9 Pär Haloin mh 2 Halonen
B:r Staffan mh 2 Halonen
B:r Mårthen mh 2 Halonen
B:r Son Staffan Pålson 1 Halonen
B:r Johan mh 2 Halonen
4 Jöran Sallin mh 2 Seilonen
B:r Henrich 1 Seilonen
B:r Anders 1 Seilonen
Påchiois/Pohjois 2 Anders Kåttra mh 2 Kotro
3 Landb: Påhl Råckoin mh 2 Rokkanen
Ryttaren Bertils h 1
3 Landb: Lars Nielson mh 2
Pijga Anna 1
Regemtz: quart:s Carl Lilienskiöldz hemman Lilliesköld
d: Johan Wifwilain Niuta Löhn och Kåst
d: Påhl Anderson Kättuin Niuta Löhn och Kåst Kettunen
d: Påhl Anderson Niuta Löhn och Kåst
Rångala/Ronkala 5 Matz Kärckuin mh 2 Kankkunen
Son Påhl mh 2 Kankkunen
dotter 1
4 Daniel Outin mh 2 Outinen
d: Johan Anderson 1
R: Olofs hust 1
2 Anders Kånstig mh 2 Konsti
2 Erich Kanckoin mh 2 Kankkunen

Sivu 6454AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rångala/Ronkala 2 1 Matz Pärson Wissa 1 Viisanen
Såldat Matz Outins h: 1 Outinen
dott:r Elin 1 Viisanen
2 Olof Brusiusson 1 Laukkanen
B:r Brusi 1 Laukkanen
Räsala/Rasala 2 1 Pär Pärson Räsein 1 Räsänen
B:M Matz Hakel:n 1 Hakulinen
Sold: Johans hust 1
Randois/Rantuu 8 Tomas Naring:n mh 2 Narinen
d: Påhl Mustoin 1 Mustonen
d: Tomas Käckoin 1 Kekkonen
d: Johan Morain 1 Maaranen
d: Hend: Såpain 1 Sopanen
Ryttare hust 1
Pijga Carin 1
4 Anders Läskain mh 2 Leskinen
Son Christer mh 2 Leskinen
RemoJärwj/Remojärvi 6 Pär Michilson Hollain mh 2 Halonen
B:r Henrich mh 2 Halonen
d. Matz Kolloin 1 Kallinen
Pijga Maria 1
6 1 Pähr Pärson Immoin mh 2 Immonen
B:r Michil mh 2 Immonen
B:M: Clemet Christ:rson mh 2
Såldat Johans hust 1
5 Mårten Hämel:n mh 2 Hämäläinen
B:r Johan 1 Hämäläinen
B:r Henrich mh 2 Hämäläinen

Sivu 6455AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
RemoJärwj/Remojärvi 3 Lars Kijprin 1 Kiprinen
H:M: Henrich mh 2
5 Niels Påcholain mh 2 Pohjalainen
M: Sifred Anderson mh 2
Rytt: Hyttäleins E:a 1 Hyötyläinen
6 Pär Jacob Pafwel:s h: 1 Paavilainen
Son Erich mh 2 Paavilainen
S:n Jacob mh 2 Paavilainen
Pijga Cirstin 1
3 Johan Michilson Hamel:n mh 2 Hämäläinen
Pijga Cirstin 1
Rokola/Ruokola 3 Peer Tuckal:s h: 1 Tuhkalainen
Son Staffan mh 2 Tuhkalainen
3 Hend: Kaikoin mh 2 Kokkonen
Styf Mohr 1
3 Tomas Hanson Rokol: mh 2 Ruokolainen
B:S: Zachris 1 Ruokolainen
4 Tomas Christerson mh 2
Måg:n Pähr mh 2
3 Anders Måndoin mh 2 Montonen
Pijga Maria 1
Surinemj/Suurniemi 3 Johan Rångain mh 2 Ronkainen
Rytt: Axels hust 1
4 Johan Paijunens h 1 Paunonen
Son Matz 1 Paunonen
Rytt:re hust 1
d: Matz Pijrin 1 Piironen

Sivu 6456AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surinemj/Suurniemi 7 Pähr Johanson Rongains h 1 Ronkainen
Son Pähr mh 2 Ronkainen
Son Johan mh 2 Ronkainen
Ryttare hust 1
Dub: Ryttare hust 1
1 1 Anders Nielson Kardin 1 Kaartinen
Såldatz hust 1
Summala 11 Jöran Tomason mh 2 Summa
B:r Jöran mh 2 Summa
B:r Tomas mh 2 Summa
B:r Pähr mh 2 Summa
Dito Pär pro A:o 1703 1
B:r Påhl mh 2 Summa
3 Tomas Rautiain mh 2 Rautiainen
Son Tomas 1 Rautiainen 1
Såppola/Sopala 2 1 Henrich Aufwoin mh 2 Auvinen
Såldat hust 1
2 Pär Pärson Puchkain mh 2 Puhakainen
__niemi/Soiniemi 4 Per Henderson Tarckein mh 2 Tarkiainen
Son Henrich mh 2 Tarkiainen
2 Matz Larson Aufwoin mh 2 Auvinen
4 Staffan Holloin mh 2 Halonen
d: Hend: Hennoin mh 2
2 1 Christ:r Såroin mh 2 Sorjonen
Sold: Lars hust 1 Sorjonen
1 Johan Johanson Huttins h 1 Huttunen

Sivu 6457AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Taipalaby/Taipale 7 Olof Anderson Taipal: mh 2 Taipalinen
B:r Matz mh 2 Taipalinen
d: Påhl Martin mh 2 Marttinen
Rytt:re Johans hust 1
2 Lars Assickain 1 Asikainen
Son Johan Larsson 1 Asikainen
Tyrinmäki/Tyrynmäki 7 Lars Pålson Kaipoin mh 2 Kaipainen
Son Johan 1 Kaipainen
Son Pähr mh 2 Kaipainen
Son Carl 1 Kaipainen
Son Matz Larson 1 Kaipainen
Teifwala/Teivaa 3 Opbördzskrif:n Abram Wallin mh 2 Wallin
Pijga 1
4 Olof Teifwain 1 Teivainen
Son Anders mh 2 Teivainen
Pijga Elin 1
5 Michil Terfwoin mh 2 Teivainen
B:S: Michil Staffanson 1 Teivainen
B:r Erich mh 2 Teivainen
3 1 Johan Matzson mh 2 Teivainen
d: Olof Olofson 1
Sold: Anders h: 1
Turackala/Turakkala 7 Pär Turackains h: 1 Turakainen
Son Pähr mh 2 Turakainen
B:r Son Niels mh 2 Turakainen
Bror Lars mh 2 Turakainen

Sivu 6458AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tiukela/Tuhkala 5 Eskill Christerson mh 2 Härkönen
B:r Carl mh 2 Härkönen
Pijga Karin Möste 1
2 Eskill Pörhöin mh 2 Pöyhönen
4 Eskill Assilain mh 2 Asilainen
B:M: Olof Turckain mh 2 Turakainen
3 Påhl Pärson Wäneins h 1 Väänänen
B:r Hend: Hulckoin mh 2 Hulkkonen
2 Matz Anderson Pulckoin mh 2 Pulkkinen
2 Anders Tarckein mh 2 Tarkiainen
Wächmas/Vehmaa 4 Jacob Lipsoin mh 2 Lipsanen
Son Påhl 1 Lipsanen
B:r Greels hust 1 Lipsanen
4 Siffredh Wajolain 1 Veijalainen
M: Olof Kardin mh 2 Kaartinen
d: Lars Johanson 1
5 Lars Lamains E:a 1 Laamanen
Son Johan 1 Laamanen
B:r Swante mh 2 Laamanen
Ryttaren Anders h: 1
5 Probstinnan Sahl: Abraham Bronnerj E:a 1 Brunnerus
d: Hend: Olckoin 1 Ollikainen
d: Lars Länge 1 Länkinen
d: Matz Wästerin 1 Vesterinen
Pijga Lasticka 1

Sivu 6459AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wächmas/Vehmaa 2 Cap:n H:r Sveconij dotter Margareta 1 Sveconius
d: Lars Läskin 1 Leskinen
6 Pär Olson Mardikain mh 2 Martikainen
B:r Son Jacob mh 2 Martikainen
Son Matz 1 Martikainen
d: Matz Wästerins h: 1 Vesterinen
3 Pähr Wästerin mh 2 Vesterinen
B:r Anders hust 1 Vesterinen
Warparanda/Varparanta 2 Daniel Christerson mh 2 Immonen
Wäijälä/Veijala 9 Hend: Pärson Waijel: mh 2 Veijalainen
B:r Pähr mh 2 Veijalainen
B:r Erich 1 Veijalainen
B:r Siffredh mh 2 Veijalainen
d: Matz Haloin mh 2 Halonen
Worolax/Vuorilahti 8 Påhl Mårtenson mh 2 Penttinen
Son Påhl 1 Penttinen
d: Lars Lenhoin mh 2
d: Jöran Johanson mh 2
Ryttaren Johans h 1
6 Jacob Tarckiain mh 2 Tarkiainen
B:r Staffans hust 1 Tarkiainen
B:r Son Staffan mh 2 Tarkiainen
Rytt:n Pärs hust 1
Worolax/Vuorenmaa 2 Lars Hötel:n mh 2 Hyötyläinen
Woronma/Vuorenmaa 5 Mattz Hirfwin mh 2 Hirvonen
B:r S: Anders h 1 Hirvonen
M: Rasmus Kaipoin mh 2 Kaipainen

Sivu 6460AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Woronma/Vuorenmaa 5 Påhl Pylckein mh 2 Pylkkänen
B:r Lars mh 2 Pylkkänen
d: Pär Larson 1
5 Johan Kaupoin 1 Kauppinen
Son Mårthen mh 2 Kauppinen
Son Johan 1 Kauppinen
Son Lars 1 Kauppinen
3 Erich Kåikalain 1 Kekäläinen
Pijga Sara 1
Son Pähr 1 Kekäläinen
4 Erich Muhlj mh 2 Mulli
B:r Pähr 1 Mulli
d: Henrich Larson 1
3 Johan Hämel:n mh 2 Hämäläinen
B:r Lars 1 Hämäläinen
1 1 Anders Råpoins h 1 Roponen
Sold: Matz Andersons h 1
2 Lars Larson Wäsens h 1 Väisänen
Mohr 1
2 Pär Pärson Hötel: mh 2 Hyötyläinen
4 1 Aron Bengtson mh 2 Väänänen
B:r Bengt mh 2 Väänänen
Sold: hust 1
_ijsala/Viisala 4 Eskill Såppoin mh 2 Sopanen
B:r Matz mh 2 Sopanen
2 Johan Matzson Ketuin mh 2 Kettunen
__wese/Ylivesi 2 Matz Påhlsons E:a 1 Harmainen
Son Påhl 1 Harmainen

Sivu 6461AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__wese/Ylivesi 2 Matz Parckoin mh 2 Parkkinen
2 Johan And: Parckoin mh 2 Parkkinen
6 1 Erich Pafwol:n mh 2 Paavilainen
B:r Henrich mh 2 Paavilainen
B:r Jöran mh 2 Paavilainen
Sold: Mårtens hust 1
1 Jöran Kariains hust 1 Kääriäinen
2 2 Johan Kåhroin mh 2 Korhonen
Sold: Påhls hust 1
Matz Sylpoins Såld: h 1 Silponen
3 Matz Olofsson 1
B:M: Bertil Ollikain mh 2 Ollikainen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 2 Klackaren Joh: Lars: mh 2
-- 2 Sochn Scholmest:n Repsander 1 Ripsander
-- dotter 1
-- 3 Simon Mårtens: mh 2
-- Syster Chirstin 1
-- 2 Spögubben Siffredh mh 2
-- 1 And: Parfwain 1 Parviainen
-- 2 Michil Lenhoin mh 2 Leinonen
-- 8 1 Probsten H:r Hend: Poppius mh 2 Poppius
-- dräng Jöran Mutel: 1 Muttulainen
-- d: Pähr Ludwikson 1 Rimppi
-- d: Christer Järf: 1 Järveläinen
-- d: Anders Lenhoin 1 Leinonen

Sivu 6462AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
-- d: Johan Hämel:n 1 Hämäläinen
-- Dragon hust: Anna 1
-- Pijga Agneta 1
-- 1 Pähr Ludwijksons hust 1 Rimppi
-- 2 Hend: Bruun 1 Brun
-- B:r Johan 1 Brun
-- Brofougden Alexander Tackinen står i Jorois, men Contribution betahls här Tarkiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17031705

© Maija-Liisa Laaso 2023