AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1704 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1704

Nimihakemisto


-  A  B  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Agneta 6462

Anders (Kettula) 6442

Anders (Karkeamaa) 6445

Anders (Näärinki) 6449

Anders (Teivaa) 6457

Anders (Vehmaa) 6458

Anders Eskilson (Karkeamaa) 6445

Anna (Männynmäki) 6446

Anna (Pohjois) 6453

Anna 6462

Aron Bengtson (Vuorenmaa) 6460

Axel (Suurniemi) 6455

Bengt (Karkeamaa) 6445

Bengt (Vuorenmaa) 6460

Bertil (Pohjois) 6453

Brusi (Ronkala) 6454

Carin (Rantuu) 6454

Carl (Murtois) 6449

Carl (Tuhkala) 6458

Chirstin 6461

Christer (Hännilä) 6441

Christer (Karkeamaa) 6445

Christin (Ollikkala) 6450

Cirstin (Remojärvi) 6455

Clemet Christ:rson (Remojärvi) 6454

Daniel Christerson (Varparanta) 6459

Elin (Männynmäki) 6447

Elin (Pitkälahti) 6452

Elin (Teivaa) 6457

Erich Erichson (Knuutila) 6444

Erich Erichson (Lauteala) 6446

Erich Larson (Pohjois) 6452

Eskill (Murtois) 6449

Eskill Christerson (Tuhkala) 6458

Eskill Pärson (Näärinki) 6449

Frantz Christerson (Koikkala) 6444

Greels (Lipsala) 6446

Gösta (Murtois) 6449

Gösta Larson (Härkälä) 6439

Hardwijk Hardwijkson (Hännilä) 6441

Helga (Hottila) 6439

Hend: Abramson (Ollikkala) 6450

Hend: Johanson (Hietajärvi) 6440

Hendrich (Kaislajärvi) 6444

Hendrich (Ollikkala) 6450

Henrich (Pajusalmi) 6452

Henrich (Remojärvi) 6455

Henrich Larson (Vuorenmaa) 6460

Ifwar Wissarson (Pajusalmi) 6452

Jacob (Hyötyy) 6441

Joh: Lars: 6461

Johan (Kaislajärvi) 6444

Johan (Rasala) 6454

Johan (Remojärvi) 6454

Johan (Taipale) 6457

Johan (Vuorilahti) 6459

Johan Anderson (Ronkala) 6453

Johan Carlson (Murtois) 6449

Johan Hanson (Pellilä) 6451

Johan Johanson (Hottila) 6439

Johan Larson (Kaislajärvi) 6444

Johan Matzson (Teivaa) 6457

Johan Wallentson (Mattila) 6447

Jöran (Kuosmala) 6439

Jöran (Summala) 6456

Jöran Arfwedson (Ollikkala) 6450

Jöran Carlson (Männynmäki) 6447

Jöran Johanson (Maivala) 6448

Jöran Johanson (Vuorilahti) 6459

Jöran Larson (Luomala) 6446

Jöran Simonson (Härkälä) 6439

Jöran Tomason (Summala) 6456

Lars (Järvenpää) 6441

Lars Anderson (Kaskii) 6443

Lars Johanson (Vehmaa) 6458

Lars Nielson (Pohjois) 6453

Lasticka (Vehmaa) 6458

Lijsa (Kuosmala) 6439

Lijsa (Kaskii) 6443

Malin (Lievola) 6446

Margreta (Auvila) 6438

Maria (Purhola) 6451

Maria (Pitkälahti) 6452

Maria (Remojärvi) 6454

Maria (Ruokola) 6455

Matz (Knuutilanmäki) 6444

Matz (Männynmäki) 6446

Matz Anderson (Vuorenmaa) 6460

Matz Jacobson (Kilpola) 6445

Matz Olofsson (Ylivesi) 6461

Matz Olson (Inkilä) 6442

Matz Påhlson (Ylivesi) 6460

Matz Pärson (Hietajärvi) 6440

Michel Erichson (Auvila) 6438

Michil Michilson (Hyötyy) 6441

Mårten (Kiiskilänniemi) 6443

Mårten (Ylivesi) 6461

Niels (Näärinki) 6449

Niels Nielson (Auvila) 6438

Niels Nielson (Männynmäki) 6447

Olof (Kuosmala) 6439

Olof (Hännilä) 6441

Olof (Kaskii) 6443

Olof (Kilpola) 6444

Olof (Lauteala) 6446

Olof (Ronkala) 6453

Olof Brusiusson (Ronkala) 6454

Olof Erichson (Näärinki) 6449

Olof Olofson (Murtois) 6449

Olof Olofson (Teivaa) 6457

Påhl (Auvila) 6438

Påhl (Näärinki) 6449

Påhl (Ollikkala) 6450

Påhl (Pellilä) 6451

Påhl (Summala) 6456

Påhl (Vuorilahti) 6459

Påhl (Ylivesi) 6460

Påhl (Ylivesi) 6461

Påhl Anderson (Pohjois) 6453

Påhl Mårtenson (Vuorilahti) 6459

Pähr (Kaskii) 6443

Pähr (Kilpola) 6445

Pähr (Ruokola) 6455

Pähr (Summala) 6456

Pähr Johanson (Maarala) 6448

Pähr Ludwijkson 6462

Pähr Ludwikson 6461

Pähr Olson (Ollikkala) 6450

Pähr Staffanson (Ollikkala) 6450

Pär (Vuorilahti) 6459

Pär Larson (Vuorenmaa) 6460

Sara (Vuorenmaa) 6460

Siffred Anderson (Kettula) 6442

Siffredh 6461

Sifred Anderson (Remojärvi) 6455

Simon Johanson (Hottila) 6439

Simon Mårtens: 6461

Tomas (Summala) 6456

Tomas Christerson (Ruokola) 6455

Tomas Tomason (Kiiskilänniemi) 6443

Wissar (Pajusalmi) 6452

Åke Månsson (Kuosmala) 6439

AAlkuun

Achmöller

Erich (Järvenpää) 6441

Ahoin

Anders (Kangas) 6443

Berent (Kangas) 6443

Aijnain

Hend: (Kaihunmäki) 6442

Asilain

And: Hend:son (Kuosmala) 6439

Anders (Kuosmala) 6439

Johan Matzson (Kuosmala) 6439

Assickain

Johan Larsson (Taipale) 6457

Lars (Taipale) 6457

Assilain

Eskill (Tuhkala) 6458

Aufwin

And: Anderson (Auvila) 6438

And: Larson (Auvila) 6438

Anders (Auvila) 6438

Erich (Auvila) 6438

Matz (Mäköis) 6447

Matz Matzson (Auvila) 6438

Påhl (Auvila) 6438

Aufwoin

Henrich (Sopala) 6456

Matz Larson (Soiniemi) 6456

Olof (Härkälä) 6439

BAlkuun

Bronnerj

Abraham (Vehmaa) 6458

Bronnerus

Lars (Männynmäki) 6447

Bruun

Hend: 6462

Johan 6462

Busk

(Murtois) 6449

Böllia

(Lipsala) 6446

GAlkuun

Gevaller

Simon (Jokela) 6442

HAlkuun

Hackarain

Lars (Maivala) 6448

Simon (Maivala) 6448

Staffan (Maivala) 6448

Hackerin

Jöran (Järvenpää) 6441

Hakel:n

Matz (Rasala) 6454

Halloin

Lars Michilson (Kaskii) 6443

Haloin

Johan (Kiiskilä) 6443

Johan (Pitkälahti) 6453

Matz (Veijala) 6459

Mårthen (Pitkälahti) 6453

Pär (Pitkälahti) 6453

Staffan (Pitkälahti) 6453

Staffan Pålson (Pitkälahti) 6453

Hamel:

Elias Pärson (Pohjois) 6452

Erich (Pohjois) 6452

Johan (Murtois) 6448

Matz (Paatela) 6451

Matz (Pohjois) 6452

Olof (Murtois) 6448

Hamel:n

Johan Michilson (Remojärvi) 6455

Hamoin

Jöran (Auvila) 6438

Hanin

Cnut Olofson (Maivala) 6448

Gärtru (Maivala) 6448

Olof (Maivala) 6448

Harackain

Jöran (Leskelä) 6446

Harckein

Johan (Härkälänniemi) 6440

Påhl Påhlson (Jokela) 6442

Pär Anderson (Härkälänniemi) 6440

Hardikain

Beng (Pellilä) 6451

Hauska

Bengt Hanson (Näärinki) 6450

Heijnul:n

Niels (Maivala) 6448

Heinoin

Johan Larson (Heinola) 6440

Olof (Heinola) 6440

Hennoin

Hend: (Soiniemi) 6456

Hentin

Lenart (Auvila) 6438

Hettoin

Elias (Laukkala) 6445

Hirfwin

Anders (Vuorenmaa) 6459

Mattz (Vuorenmaa) 6459

Hollain

Henrich (Remojärvi) 6454

Pär Michilson (Remojärvi) 6454

Holloin

Staffan (Soiniemi) 6456

Hulckoin

Anders (Härkälä) 6439

Dawid (Härkälä) 6439

Hend: (Tuhkala) 6458

Lars (Härkälä) 6439

Huttin

Johan Johanson (Soiniemi) 6456

Hyttel:n

Abraham (Hyötyy) 6441

Abram (Hyötyy) 6441

Eskell (Hyötyy) 6441

Lars (Hyötyy) 6441

Pär (Hyötyy) 6441

Hyttin

Lars Johanson (Kilpola) 6444

Påhl (Kilpola) 6444

Hyttiäin

Pähr (Knuutila) 6444

Hyttoläin

Pähr (Knuutilanmäki) 6444

Hyttälein

(Remojärvi) 6455

Håckal:n

Pär (Luomala) 6446

Håfwin

Olof (Kettula) 6442

Häckel:

Anders (Kiiskilänniemi) 6444

Häineläin

Niels (Murtois) 6449

Häliain

Matz (Kuosmala) 6439

Påhl (Kuosmala) 6439

Hämel:n

Eskell (Maivala) 6448

Henrich (Remojärvi) 6454

Isak (Murtois) 6448

Johan (Remojärvi) 6454

Johan (Vuorenmaa) 6460

Johan 6462

Johan Larson (Knuutilanmäki) 6444

Lars (Vuorenmaa) 6460

Matz Cnutson (Knuutilanmäki) 6444

Mårten (Remojärvi) 6454

Hämäl:n

Matz (Männynmäki) 6447

Hänein

Matz Nielson (Karkeamaa) 6445

Tomas (Karkeamaa) 6445

Hänin

Johan (Pohjois) 6452

Staffan (Pohjois) 6452

Härckein

Hend: (Haikarila) 6440

Johan (Kaskii) 6443

Matz (Haikarila) 6440

Olof (Härkälä) 6439

Härckoin

Gestin (Härkälä) 6439

Maria (Härkälä) 6439

Tomas (Härkälä) 6439

Hötel:

And:s (Hyötyy) 6441

Jacob (Hyötyy) 6441

Pär Pärson (Vuorenmaa) 6460

Hötel:n

Lars (Vuorenmaa) 6459

IAlkuun

Ikoin

Anders (Pitkälahti) 6453

Johan (Pitkälahti) 6453

Mårten (Pitkälahti) 6453

Immoin

Lars Larson (Kangas) 6442

Matz (Kangas) 6442

Michil (Remojärvi) 6454

Påhl (Kangas) 6442

Pähr Pärson (Remojärvi) 6454

Ingoin

Johan (Pitkälahti) 6452

Innoin

Marckus (Palonen) 6451

JAlkuun

Joutein

Matz (Auvila) 6438

Jäckol:n

Johan (Knuutila) 6444

Järf:

Christer 6461

KAlkuun

Kackoin

Erich (Inkilä) 6442

Kaikoin

Hend: (Ruokola) 6455

Kaipoin

Carl (Tyrynmäki) 6457

Johan (Ahola) 6438

Johan (Tyrynmäki) 6457

Johan Matzson (Ahola) 6438

Lars Pålson (Tyrynmäki) 6457

Lars Pärson (Kangas) 6442

Matz Larson (Tyrynmäki) 6457

Pähr (Tyrynmäki) 6457

Rasmus (Vuorenmaa) 6459

Kamoin

Jöran (Inkilä) 6442

Lars (Inkilä) 6442

Kanckoin

Erich (Ronkala) 6453

Lars (Hatsola) 6440

Kardin

Anders Nielson (Suurniemi) 6456

Olof (Vehmaa) 6458

Kariain

Jöran (Ylivesi) 6461

Kaupin

Hend: (Murtois) 6448

Påhl (Murtois) 6449

Kaupoin

Johan (Vuorenmaa) 6460

Lars (Vuorenmaa) 6460

Mårthen (Vuorenmaa) 6460

Keistein

Hend: (Maivala) 6448

Kemel:n

Michel (Hatsola) 6440

Kemoin

Johan (Männynmäki) 6446

Pähr (Männynmäki) 6446

Kettuin

Matz (Hietajärvi) 6440

Niels (Hietajärvi) 6440

Ketuin

Johan Matzson (Viisala) 6460

Kijprin

Lars (Remojärvi) 6455

Kijskin

Anders (Kiiskilänniemi) 6443

Bertil (Kiiskilä) 6443

Bärtill (Kiiskilä) 6443

Johan (Kiiskilänniemi) 6443

Johan (Mäköis) 6447

Lars (Kiiskilänniemi) 6443

Matz Johanson (Kiiskilänniemi) 6443

Staffan (Kiiskilänniemi) 6443

Kilcki

And:s Larson (Purhola) 6451

Axel (Purhola) 6451

Gösta (Purhola) 6451

Kiskin

Hardwik (Hietajärvi) 6440

Johan (Murtois) 6449

Matz Larson (Ollikkala) 6450

Niels (Hietajärvi) 6440

Pähr (Hietajärvi) 6440

Kiukas

Erich Larson (Karkeamaa) 6445

Erich Nielson (Karkeamaa) 6445

J Nielson (Karkeamaa) 6445

Jacob Larson (Karkeamaa) 6445

Kolloin

Matz (Remojärvi) 6454

Kupsa

Henrich (Kiiskilänniemi) 6444

Påhl (Kiiskilänniemi) 6444

Pähr (Kiiskilänniemi) 6444

Kåhroin

Johan (Ylivesi) 6461

Kåikalain

Erich (Vuorenmaa) 6460

Pähr (Vuorenmaa) 6460

Kåndiain

Anders (Kaihunmäki) 6442

Hend: (Härkälä) 6439

Henrich (Kaihunmäki) 6442

Johan (Kettula) 6442

Kåndin

Pär (Maivala) 6448

Rasmus (Maivala) 6448

Kånstig

Anders (Ronkala) 6453

Kåtilain

Pähr (Miettula) 6448

Kåttra

Anders (Pohjois) 6453

Käckoin

Tomas (Rantuu) 6454

Kärckuin

Matz (Ronkala) 6453

Påhl (Ronkala) 6453

Kärmäl:

Tomas (Hottila) 6439

Kättuin

Påhl Anderson (Pohjois) 6453

LAlkuun

Laitin

Dawid (Lauteala) 6446

Elias (Lauteala) 6446

Johan (Näärinki) 6449

Matz (Ahola) 6438

Staffan Olson (Ahola) 6438

Laituin

Lars (Lauteala) 6446

Lakoin

Lars (Kuosmala) 6439

Lamain

Erich (Immola) 6442

Johan (Vehmaa) 6458

Lars (Vehmaa) 6458

Lars Larson (Immola) 6442

Matz (Immola) 6442

Swante (Vehmaa) 6458

Lambain

Påhl (Näärinki) 6449

Pähr (Näärinki) 6449

Lambin

Påhl (Männynmäki) 6447

Laskin

And: Anderson (Lievola) 6446

Lefwoin

(Laukkala) 6445

Leinain

Matz (Auvila) 6438

Lemken

Fredrich (Inkilä) 6442

Lenhoin

Anders 6461

Lars (Vuorilahti) 6459

Michil 6461

Lijmatin

Christer (Lievola) 6446

Erich (Lievola) 6446

Lilienskiöld

Carl (Pohjois) 6453

Lipsoin

Greels (Vehmaa) 6458

Jacob (Vehmaa) 6458

Påhl (Vehmaa) 6458

Läckoin

Anders (Lehikkola) 6446

Pähr (Lehikkola) 6446

Läiniein

Johan (Mattila) 6447

Länge

Lars (Vehmaa) 6458

Läskain

Anders (Rantuu) 6454

Christer (Rantuu) 6454

Läskin

Johan (Leskelä) 6446

Lars (Vehmaa) 6459

Pär Anderson (Leskelä) 6446

MAlkuun

Mackol:n

Johan (Männynmäki) 6447

Marain

Anders (Maarala) 6447

Jacob (Koikkala) 6444

Matz (Maarala) 6448

Mårten (Maarala) 6447

Pähr (Maarala) 6447

Mardikain

Jacob (Vehmaa) 6459

Matz (Vehmaa) 6459

Pär (Kaihunmäki) 6442

Pär Olson (Vehmaa) 6459

Martin

Johan (Kangas) 6443

Matz (Järvenpää) 6441

Påhl (Taipale) 6457

Martinen

Johan (Lievola) 6446

Mijckoin

Johan (Näärinki) 6450

Morain

Johan (Rantuu) 6454

Morein

Michil (Ollikkala) 6450

Muhlj

Erich (Vuorenmaa) 6460

Pähr (Vuorenmaa) 6460

Mulli

Pär (Näärinki) 6449

Murdoin

Carl (Murtois) 6448

Mustoin

Påhl (Rantuu) 6454

Mutel:

Jöran 6461

Mutel:n

Isak (Järvenpää) 6441

Johan And:son (Järvenpää) 6441

Måndoin

Anders (Ruokola) 6455

Månoin

Johan And: (Pulkkila) 6451

Mäckoin

Anders (Karkeamaa) 6445

Möste

Karin (Tuhkala) 6458

NAlkuun

Naring:n

Tomas (Rantuu) 6454

Nissin

Frantz (Järvenpää) 6441

Nous:n

Grels Påhlson (Pelkilä) 6451

Siffredh (Pelkilä) 6451

Nulpoin

Erich (Ollikkala) 6450

Lars (Ollikkala) 6450

Olof (Ollikkala) 6450

Nuppan

Olof (Pitkälahti) 6452

Påhl (Pitkälahti) 6452

Pähr (Pitkälahti) 6452

Staffan (Pitkälahti) 6452

OAlkuun

Ojelain

(Illainmäki) 6442

Olckoin

Hend: (Vehmaa) 6458

Ollikain

Anders (Knuutilanmäki) 6444

Bertil (Ylivesi) 6461

Erich (Knuutilanmäki) 6444

Påhl (Knuutilanmäki) 6444

Pähr Matzson (Knuutilanmäki) 6444

Outin

Daniel (Ronkala) 6453

Matz (Ronkala) 6454

PAlkuun

Pafwel:

Erich (Remojärvi) 6455

Jacob (Remojärvi) 6455

Pär Jacob (Remojärvi) 6455

Pafwel:n

And: (Järvenpää) 6441

Pafwol:n

Erich (Ylivesi) 6461

Henrich (Ylivesi) 6461

Jöran (Ylivesi) 6461

Paijunen

Johan (Suurniemi) 6455

Matz (Suurniemi) 6455

Pajain

Pähr (Pulkkila) 6451

Pajunen

(Kangas) 6442

Parckoin

Johan And: (Ylivesi) 6461

Lars (Haikarila) 6440

Matz (Ylivesi) 6461

Parckuin

Clas (Mattila) 6447

Simon (Mattila) 6447

Tynnis (Mattila) 6447

Parckurin

Mårthen (Pekurila) 6452

Parfwain

And: 6461

Parfwein

Johan (Hatsola) 6440

Parfwel:n

Lars (Hatsola) 6440

Parkoin

Hans (Maivala) 6448

Paujain

Anders (Narila) 6450

Matz (Narila) 6450

Olof (Narila) 6450

Pähr (Narila) 6450

Pedekain

Jöran (Ollikkala) 6450

Pähr (Ollikkala) 6450

Pedickain

Christer (Pitkälahti) 6452

Pehr (Auvila) 6438

Pedikain

Hend: (Maivala) 6448

Pedikoin

Jonas Påhlson (Pitkälahti) 6452

Staffan (Pitkälahti) 6452

Pelckotar

Malin (Härkälä) 6439

Pernoin

Anders (Laukkala) 6445

Johan (Laukkala) 6445

Olof (Laukkala) 6445

Påhl Matzson (Laukkala) 6445

Pijk

And:s (Poikola) 6451

Berndt Matzson (Kuosmala) 6439

Carl (Poikola) 6451

Pijrin

Matz (Suurniemi) 6455

Pijspain

Anders (Kilpola) 6444

Poinöin

Påhl Matzon (Laukkala) 6445

Poppius

Hend: 6461

Puchkain

Pär Pärson (Sopala) 6456

Puhakain

Matz Larson (Halola) 6440

Puhokain

Matz Pärson (Hietajärvi) 6440

Pulckoin

Lars (Pulkkila) 6451

Matz Anderson (Tuhkala) 6458

Påhl Pärson (Pulkkila) 6451

Tomas (Inkilä) 6442

Pulkoin

And: Anderson (Pulkkila) 6451

Pullckoin

Johan (Pulkkila) 6451

Pundain

Pähr (Maivala) 6448

Purhoin

Hend: (Purhola) 6451

Hendrich (Haikarila) 6440

Johan (Laukkala) 6445

Lars (Laukkala) 6445

Lars (Purhola) 6451

Tomas Larson (Lievola) 6446

Putkoin

Anders (Narila) 6450

Pylckein

Lars (Vuorenmaa) 6460

Påhl (Vuorenmaa) 6460

Påcholain

Niels (Remojärvi) 6455

Päckoin

Pär (Näärinki) 6449

Päsoin

Henrich (Kasintaipale) 6444

Staffan (Laukkala) 6445

Pättuin

Anders (Ollikkala) 6450

Christ:r (Ollikkala) 6450

Pöckerin

Johan (Karkeamaa) 6445

Pölckein

Erich (Pylkkälä) 6451

Eskill (Pylkkälä) 6451

Matz (Pylkkälä) 6451

Pörhöin

Eskill (Tuhkala) 6458

Pöyhöin

Lars (Karkeamaa) 6445

RAlkuun

Rautiain

Hend: (Kaihunmäki) 6442

Tomas (Summala) 6456

Repsander

6461

Rijmpoin

Johan (Hännilä) 6441

Rokol:

Tomas Hanson (Ruokola) 6455

Zachris (Ruokola) 6455

Rokolain

Johan (Kaislajärvi) 6444

Rongain

Johan (Suurniemi) 6456

Pähr (Suurniemi) 6456

Pähr Johanson (Suurniemi) 6456

Ruotzalain

Johan (Kaskii) 6443

Matz (Kaskii) 6443

Rympä

And: (Kangas) 6443

Råcka

Matz (Koikkala) 6444

Råckain

Jöran Larson (Haikarila) 6440

Pär Larson (Haikarila) 6440

Råckoin

Påhl (Pohjois) 6453

Rångain

Johan (Suurniemi) 6455

Råpoin

Anders (Vuorenmaa) 6460

Råpåin

Påhl (Karkeamaa) 6445

Påhl Matzson (Karkeamaa) 6445

Räisein

Lars (Koikkala) 6442

Rämoin

Påhl (Hyötyy) 6441

Räsein

Pär Pärson (Rasala) 6454

SAlkuun

Safwolain

Matz (Mäköis) 6447

Sallin

Anders (Pitkälahti) 6453

Henrich (Pitkälahti) 6453

Jöran (Pitkälahti) 6453

Schadewitz

Carl (Kilpola) 6445

Johan (Kilpola) 6444

Sunin

Lars (Haikarila) 6440

Pär Jacobson (Haikarila) 6440

Sveconia

Margareta (Vehmaa) 6459

Sveconij

(Vehmaa) 6459

Sveconius

Siff: (Männynmäki) 6447

Sylpoin

Matz (Ylivesi) 6461

Såpain

Hend: (Rantuu) 6454

Såpon

Jöran (Mäköis) 6447

Påhl Person (Mäköis) 6447

Såppoin

Eskill (Viisala) 6460

Matz (Viisala) 6460

Såroin

Christ:r (Soiniemi) 6456

Lars (Soiniemi) 6456

TAlkuun

Tackinen

Alexander 6462

Taipal:

Matz (Taipale) 6457

Olof Anderson (Taipale) 6457

Taipolain

And:s (Hatsola) 6441

Tamuin

Henrich (Kaskii) 6443

Tarckain

And: (Kuosmala) 6439

Hend: (Maivala) 6448

Tarckein

Anders (Tuhkala) 6458

Henrich (Soiniemi) 6456

Per Henderson (Soiniemi) 6456

Tarckiain

Jacob (Vuorilahti) 6459

Staffan (Vuorilahti) 6459

Tarkin

Johan (Näärinki) 6449

Lars (Näärinki) 6449

Lars Hendson (Näärinki) 6449

Pähr Hendson (Näärinki) 6449

Tefwoin

Anders (Pohjois) 6452

Teifwain

Anders (Teivaa) 6457

Olof (Teivaa) 6457

Terfwoin

Erich (Teivaa) 6457

Michil (Teivaa) 6457

Michil Staffanson (Teivaa) 6457

Tet

(Kuosmala) 6439

Tijrain

Anders (Kaihunmäki) 6442

Tijroin

Hans Pärson (Männynmäki) 6447

Tirroin

Matz (Paatela) 6451

Tuckal:

Peer (Ruokola) 6455

Staffan (Ruokola) 6455

Tuckoin

Påhl (Kaskii) 6443

Turackain

Johan (Hatsola) 6441

Lars (Hatsola) 6441

Lars (Näärinki) 6449

Lars (Turakkala) 6457

Niels (Turakkala) 6457

Olof Olson (Hatsola) 6441

Pähr (Turakkala) 6457

Pär (Turakkala) 6457

Turckain

Olof (Tuhkala) 6458

UAlkuun

Uckoin

Olof (Paatela) 6451

VWAlkuun

Waijel:

Erich (Veijala) 6459

Hend: Pärson (Veijala) 6459

Pähr (Veijala) 6459

Siffredh (Veijala) 6459

Wajolain

Siffredh (Vehmaa) 6458

Wallin

Abram (Teivaa) 6457

Wanhain

And:s (Pohjois) 6452

Johan (Pohjois) 6452

Wassarain

Niels (Kiiskilä) 6443

Wettein

Jacob (Lipsala) 6446

Wifwilain

Johan (Pohjois) 6453

Wijtickain

Matz (Näärinki) 6449

Wissa

Elin (Ronkala) 6454

Matz Pärson (Ronkala) 6454

Wänein

Hans (Pitkälahti) 6452

Påhl Pärson (Tuhkala) 6458

Wänel:

Elias (Näärinki) 6449

Isak (Näärinki) 6449

Wänel:n

Christer (Kaskii) 6443

Isak Larson (Kaskii) 6443

Wäsen

Lars Larson (Vuorenmaa) 6460

Wässär

Anders Person (Kaskii) 6443

Johan (Kaskii) 6443

Wästerin

Anders (Vehmaa) 6459

Matz (Vehmaa) 6458

Matz (Vehmaa) 6459

Pähr (Vehmaa) 6459

ÅAlkuun

Åinoin

Johan (Mäköis) 6447

Johan Siff:son (Mäköis) 6447

Lars (Mäköis) 6447

Mårthen (Mäköis) 6447

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 618 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023