AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1706 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1706

Sivu 4600B (aukeaman 4600 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Michell Erichss: 1 Auvinen
d: Mattz Lamain 1
Ordj: Rytt h:o 1
Dublering R: h:o 1
2 L:b: Clemedt Huskain mh 2 Huiskanen
4 Olof Turukain mh 2 Turakainen
B:r Peer 1 Pietikäinen
Syster 1
6 Anders Aufwin mh 2 Auvinen
B: Erich mh 2 Auvinen
B: S: And:s 1 Auvinen
Dub: Rytt: h:o 1
3 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
Piga Maria 1
5 Niells Oloffsson mh 2 Auvinen
d: Jöran mh 2
Rytt: Neroins h:o 1 Niiranen
Ahola 5 Mattz Laitin mh 2 Laitinen
B:r Staffans E:a 1 Laitinen
d: Johan mh 2 Ruokolainen 60
5 Johan Kåpoin mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
Piga 1
Cuosmala/Kuosmala 7 Åke Månsson mh 2 Kuosmanen
B: Olof mh 2 Kuosmanen
d: Jörans h:o 1
d: Erich mh 2

Sivu 4601A (aukeaman 4601 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cuosmala/Kuosmala 1 Leut: Thetts E:a 1 Teet
3 L:b: Christ: Pesoin mh 2 Pasonen
Dub: Rytt: h:o 2
2 L:B: And: Hassil: mh 2 Asilainen
4 L:B: Peer Heilain mh 2 Heilanen
B: Mattz mh 2 Heilanen
2 L:b: And: Tarkiain 2 Tarkiainen
2 1 Berendt Pijk mh 2 Piikki
Sold: hust 1
3 And: Asilain mh 2 Asilainen
d: Lars 1
Härkälä 3 Jöran Simonss. mh 2 Hämäläinen
Piga Margaretha 1
2 Johan Parfwiain 2 Parviainen
4 Dafwid Hulkoin mh 2 Hulkkonen
B:m: Giösta mh 2
6 Thomas Härkäin mh 2 Härkönen
dåtter G___ 1 Härkönen
dått: Maria 1 Härkönen
Ordj: Rytt: hust 1
Dub: Rytt: hust 1
2 T: Hind. Kåndiain Häst 1, Koo 1 st. 2 Kontiainen
2 Lars Hullkoin mh 2 Hulkkonen
Huttila/Hottila 2 Simon Johanss. mh 2 Hottinen
3 Johan Johansson mh 2 Hottinen
Styf Moor 1
2 Thomas Keemel: mh 2 Kemiläinen
Härkäniemj/Härkälänniemi 4 Peer Härckin mh 2 Härkönen
B: Johan mh 2 Härkönen
Hetajerfwj/Hietajärvi 1 Mattz Likains h:o 1 Liikanen
4 Peer Kiskins h:o 1 Kiiskinen
B: Hardwik mh 2 Kiiskinen
Sold: hust 1

Sivu 4601B (aukeaman 4601 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hetajerfwj/Hietajärvi 5 Niels Kettuin 1 Kettunen
B:r Mattz mh 2 Kettunen
d: Hindrich 1
Ordj: Rytt h:o 1
Haikarila 4 1 Hind: Purhoin mh 2 Purhonen
B:m: Lars mh 2 Parkkonen
Sold: hust 1
Haloila/Halola 2 Mattz Puhokain mh 2 Puhakainen
Haloila/Haikarila 4 Peer Råckain mh 2 Roikonen
B:S: Jöran mh 2 Roikonen
Haikarala/Haikarila 3 Peer Summa mh 2 Summa
B:r Lars 1 Summa
3 1 Hind: Härckein 1 Härkönen
B:r Mattz mh 2 Härkönen
Dub: Sold:s h:o 1
Heinola 2 Johan Heinoins h:o 1 Heinonen
S. Lars 1 Heinonen
2 Olof Heinoin mh 2 Heinonen
Hatzoila/Hatsola 2 1 Lars Kaukoin mh 2 Kankkunen
Sold: hust 1
3 Michel Kemel:n 1 Kemiläinen
B:m: Lars mh 2 Paavilainen
2 And: Taipol: mh 2 Taipalinen
2 Olof Turakain mh 2 Turakainen
2 Johan Dito mh 2 Turakainen
Hötenby/Hyötyy 5 Jacob Hötel: mh 2 Hyötyläinen
B:r Peer 1 Hyötyläinen
d: Erich 1
d: Påhls h:o 1
3 1 Peer Höttölein mh 2 Hyötyläinen
S Abram 1 Hyötyläinen
Sold: hustrun 1

Sivu 4602A (aukeaman 4602 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Häinula/Hännilä 5 Hardwik Hardwikss 2 Hänninen
B: Crister 1 Hänninen
B:m: Oloff mh 2
Jerfwenpä/Järvenpää 2 1 Erich Achmöller mh 2 Achtmöller
Sold: hustrun 1
6 Isack Mutel: 1 Muttulainen
S: Johan 1 Muttulainen
B:S Johan mh 2 Muttulainen
d: Peer Larsson 1
Rytt: hust 1
Innola/Immola 7 Lars Lamain mh 2 Laamanen
B:r Mattz mh 2 Laamanen
B:r Erich mh 2 Laamanen
dåtter Maria 1 Laamanen
Ingilä/Inkilä 3 Fredred Lemkens E:a 1 Lemke
d: Olof Peersson 1
Rytt: Erichz h:o 1 Kakkonen
3 L:b: Lars Kamoin mh 2 Kammonen
Dub: Rytt hust 1
2 L:B: Matts Oloffss: mh 2
2 L:B: Thomas Pullk:n mh 2 Pulkkinen
Ickoila/Jokela 1 Simon Gevallers E:a 1
2 Påhl Härckain mh 2 Härkönen
Ilamäkj/Illainmäki 2 T: Abram Kårpin mh, Häst 1 Köör 3 st. 2 Korpinen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 2 Peer Mardikain mh 2 Martikainen
3 Hind: Rautiain 1 Rautiainen
B:m: Anders mh 2 Tirronen
Rassala/Rasala 2 Lars Räisäin mh 2 Räsänen
Kaihumäckj/Kaihunmäki 4 Anders Kåndiain 2 Kontiainen
B:r Hindrich mh 2 Kontiainen

Sivu 4602B (aukeaman 4602 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kättula/Kettula 2 Johan Kåndiain mh 2 Kontiainen
5 Sigfred Anderss: mh 2 Oinonen
B:r Anders mh 2 Oinonen
Rytt: h:o 1
Kangais/Kangas 4 Lars Immoin mh 2 Immonen
B:r Mattz mh 2 Immonen
2 Hind: Bruun 1 Brun
B: Johan 1 Brun
3 Lars Kaipain 1 Kaipainen
M: Matts mh 2 Pajunen
1 1 And: Rimpa 1 Rimppi
Sold: hust 1
4 Berendt Ahoin mh 2 Ahonen
B:r Anders mh 2 Ahonen
Kiskilä/Kiiskilä 9 Bert: Kijskin mh 2 Kiiskinen
M: Påhl mh 2 Outinen
d: Jochims h:o 1 Halonen
d: Halinen 1 Halonen
d: Matts 1
med dess Kåhna 1
Dub: Rytt h:o 1
3 Bertell Kiskin mh 2 Kiiskinen
d: Anders 1
Kaskis/Kaskii 2 Hind: Tanin h:o 1 Tanninen
d: Johans h:o 1 Kiiskinen
6 Isack Wenelein mh 2 Venäläinen
B: Crister 1 Venäläinen
d: Påhls h:o 1 Tuhkanen
Ord: Rytt: h:o 1
Dub: Rytt: h:o 1
3 1 Johan Ruotzal: mh 2 Ruotsalainen
B:r Mattz h:o 1 Ruotsalainen
Sold: h:o 1

Sivu 4603A (aukeaman 4603 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaskis/Kaskii 5 Lars Haloin mh 2 Halonen
d: Johan mh 2 Härkönen
Piga Sophia 1
4 Anders Wassara mh 2 Vasara
S: Johan mh 2 Vasara
2 Lars Anderss: mh 2
Kiskilaniemi/Kiiskilänniemi 6 Staffan Kiskin mh 2 Kiiskinen
S: Peer 1 Kiiskinen
d: Jöran mh 2 Haikarinen
Dub: Rytt: h:o 1
7 Mattz Kiskin mh 2 Kiiskinen
B: Anders mh 2 Kiiskinen
B: Johan mh 2 Kiiskinen
Rytt: hust 1
5 1 Hind: Kupssa 1 Kupsa
S Peer mh 2 Kupsa
S Påhl mh 2 Kupsa
Sold: hust 1
Kåskantaipall/Kasintaipale 2 Hind: Pasoin mh 2 Pasanen
Kaisenierfj/Kaislajärvi 5 Johan Larss: mh 2 Härkönen
B: S Johan 1 Härkönen
B: Hendrich mh 2 Härkönen
Kaikola/Koikkala 2 Jacob Marain mh 2 Maaranen
2 Mattz Råcka mh 2 Rokka
2 Frans Cristerss: mh 2 Nissinen
Kuntilamäkj/Knuutilanmäki 2 1 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
Sold: h:o 1
2 Mattz Hemel: mh 2 Hämäläinen
8 Peer Ollikain mh 2 Ollikainen
B: Erich mh 2 Ollikainen
B: Anders mh 2 Ollikainen
Ryttare hustrur 2

Sivu 4603B (aukeaman 4603 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Knutila/Knuutila 9 Peer Hytiein mh 2 Hyytiäinen
d: Johan mh 2 Jokelainen
d: Erich mh 2
Rytt: hust 1
Syt: S. Peers 1705 tillbak:s 2 Hyytiäinen
Kilpilä/Kilpola 5 Olof Hyttin mh 2 Hyytiäinen
B:m: Lars 1
B:r Giöran 1 Hyytiäinen
Dub: Rytt: h:o 1
2 Lars Hyttin mh 2 Hyytiäinen
3 And: Pispain mh 2 Piispanen
S: Anders 1 Piispanen
4 Johan Schadewitz mh 2 Schadevitz
Rytt: h:o 1
d. Metelinen 1 Muttulainen?
4+1 Carll Schadewitz mh 2 Schadevitz
Sonn 1
M: Peer mh 2
Karkima/Karkeamaa 7 Hend. Kiukas 1 Kiukas
B:r Jacob mh 2 Kiukas
B: Jacob Nielss: mh 2 Kiukas
B: Erich mh 2 Kiukas
5 And: Eskellss: 1 Pöyhönen
S: Anders mh 2 Pöyhönen
B: Bengdt mh 2 Pöyhönen
2 Lars Pöyhein 1 Pöyhönen
d: Johan 1
4 1 Påhl Råpoin 1 Roponen
S Påhl 1 Roponen
M. Anders mh 2 Mökkönen
Sold: Anders Matiskains hust 1 Matiskainen 54
3 Thomas Henin mh 2 Heinonen
B: Bengdt Heinonen

Sivu 4604A (aukeaman 4604 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Laukala/Laukkala 3 Påhl Pönnöin mh 2 Pennanen
Sold: hustrun 1
1 4 Mattz Pernein 1 Pärnänen
B:r Johan mh 2 Pärnänen 12
B:r Anders 1 Pärnänen
Corp: Lefwoins h:o 1 Lievonen 3
9 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
S: Lars 1 Purhonen
Ordj: R: h:o 1
Dub: R: h:o 1
S: Johan tillb:s för 703:704:705 4 Purhonen
3 Olof Pernoins h 1 Pennanen
B:m: Påhl mh 2 Mustonen
Lautiala/Lauteala 3 Elias Laitin mh 2 Lautiainen
B:r Dafwidz h:o 1 Lautiainen
2 1 Lars Laitin mh 2 Lautiainen
Sold: hustrun 1
4 Erich Erichss. mh 2 Lautiainen
B:r Oloff mh 2 Lautiainen
Lomalaby/Luomala 4 Jöran Larsson mh 2 Kupsanen
d: Peer mh 2 Hakulinen
Lipsala 4 L:b: Jacob Wetein mh 2 Väätäinen
B:m: Lars mh 2
Lechkola/Lehikkola 5 Peer Lehkoin mh 2 Lehikoinen
B:m: Anders mh 2 Lehikoinen
Rytt: hustrun 1
2 Erich Nullpoin mh 2 Nulpponen
Leskila/Leskelä 6 Peer Leskin mh 2 Leskinen
B:r Johan mh 2 Leskinen
B:r Peer 1 Leskinen
d: Johan Leskins h:o 1 Leskinen
3 1 Jöran Härckain mh 2 Haikarinen
B:r Hindrich 1 Haikarinen
Sold: hust 1

Sivu 4604B (aukeaman 4604 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lefwola/Lievola 2 Thomas Purhoin mh 2 Purhonen
5 Crister Limatin mh 2 Liimatainen
B:r Erich mh 2 Liimatainen
1705 tillbakars Män 1
2 Anders Leskin mh 2 Leskinen
1 Johan Martin 1 Marttinen
Männimäkj/Männynmäki 5 Johan Hemelein mh 2 Hämäläinen
d: Jöran 1 Muttulainen
d: Niells 1 Kammonen
Piga 1
3 Hans Tjroin mh 2 Tirronen
dåtter 1
2 Jöran Carllss: mh 2 Nigraeus
5 Cap: H:r Lars Bronerj mh 2 Brunnerus
d: Johan 1
d: Lars 1
Piga 1
3 Cap: H:r Fred: Seconius 2 Sveconius
d: Anders 1
Mattila 5 Claus Parckoin mh 2 Parkkonen
B:r Tynnes mh 2 Parkkonen
B: Simons h:o 1 Parkkonen
4 Johan Walentinss: 2
B:m: Johan mh 2 Lautiainen
Mäkiös/Mäköis 4 Matts Aufwin mh 2 Auvinen
B:m: Mattz mh 2 Savolainen
6 Påhl Såpoin mh 2 Sopanen
B: Jöran mh 2 Sopanen 20
Sold: h:o 1
Piga Anna 1
4 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen 32
B: Grells 1 Kiiskinen
Syster 1

Sivu 4605A (aukeaman 4605 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mäkiös/Mäköis 6 1 Mårt: Åjnoin mh 2 Oinonen
S: Johan mh 2 Oinonen
B:r Lars h:o 1 Oinonen
Piga Elin 1
Marala/Maarala 5 Mårt: Marain mh 2 Maaranen
B: Peer mh 2 Maaranen
B: Påhl 1 Maaranen
2 Peer Johansson mh 2 Maaranen
1 Matts Marain 1 Maaranen 19
Mietula/Miettula 3 Grells Kåttelain mh 2 Kotilainen
Piga Walborg 1
Maifwala/Maivala 2 Hind: Pedikain mh 2 Pietikäinen
7 Rasmus Kåndin mh 2 Kontiainen
B: Johan 1 Kontiainen
B: Peers h:o 1 Kontiainen
B: Crist:r mh 2 Kontiainen
Ordj: Rytt: h:o 1
5 Lars Hackarain mh 2 Haikarinen
S: Mattz 1 Haikarinen
S: Hindrich 1 Haikarinen
B:r Petter 1 Haikarinen
3 Staffan Herkein mh 2 Härkönen
B:r Simon 1 Härkönen
2 Eskell Hemel: mh 2 Hämäläinen
3 1 Cnuth Henins h:o 1 Hänninen
S: Olof 1 Hänninen
dåtter Anna 1 Hänninen
Sold: hust 1
3 Hind: Kiskin mh 2 Keistinen
S: Johan Keistinen
4 Hind: Tarkoin mh 2 Tarkiainen
B:m: Niells mh 2 Heilanen

Sivu 4605B (aukeaman 4605 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 2 Oloff Hemelein mh 2 Hämäläinen
2 Isak Hemelein mh 2 Hämäläinen
2 1 Olof Olofsson 1 Snickare
Syster Maria 1
Sold: Pål Olofsson Snickarins hust 1 Nikkarinen 67
4 Capit: Busckz hemman Busk
d: Hans Parkoin mh 2 Parkkonen
d: Jöran Hammoin 2 Hamunen
2 L:b: Påhl Kaupin 1 Kaipainen
B:r Jacob 1 Kaipainen
5 Johan Carllsson mh 2
B:r Eskell 1
B:r Carll mh 2
Näring/Näärinki 8 Lars Tarkinen mh 2 Tarkiainen
B:r Peer mh 2 Tarkiainen
B:r Johans h:o 1 Tarkiainen
B:r S: Lars 1 Tarkiainen
Ordj: Rytt. h:o 1
Dub: Rytt: h:o 1
1 Isack Wenelein 1 Venäläinen
7 Eskell Persson 1 Kärkkäinen
S: Anders mh 2 Kärkkäinen
S: Matts 1 Kärkkäinen
S. Anders 1 Kärkkäinen
Rytt: hustrun 1
4 Lars Turakain mh 2 Turakainen
M: Påhl mh 2
2 Olof Erichss: mh 2
4 Peer Lambin mh 2 Lampainen
B: Påhl mh 2 Lampainen
4 1 Matz Witikain mh 2 Vitikainen
B: Niels 1 Vitikainen 38
Sold: h:o 1

Sivu 4606A (aukeaman 4606 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näring/Näärinki 2 Bengdt Hauska mh 2 Hauska
3 Johan Mickain mh 2 Muikkunen
d: Johan 1 Hulkkonen
Narila 4 And: Puttkoin mh 2 Putkonen
S: Mattz 1 Putkonen
Sold: hust 1
10 Hind: Pajuin 1 Paunonen
B: Anders mh 2 Paunonen
B: Peer mh 2 Paunonen
B: Olof mh 2 Paunonen
B: Hardwik mh 2 Paunonen
Sold: hustrun 1
Ollikala/Ollikkala 5 Matz Kiskin mh 2 Kiiskinen
Rytt: hust 1
d. Johan 1 Kiiskinen
d. Simon 1
4 Hind: Nullpoin 2 Nulpponen
B. S Lars 1 Nulpponen
Rytt: hust 1
3 Crist:r Pettuin mh 2 Pätynen
B: Anders E:a 1 Pätynen
2 1 Olof Nullpoin mh 2 Nulpponen
Sold: hust 1
2 Jöran Arfwedss: mh 2 Ihalainen
4 1 Jöran Pedikain mh 2 Pietikäinen
B: Peer 1 Pietikäinen
d. Olof 1
Sold: hust 1
2 Peer Staffanss: mh 2 Pasanen
Paikola/Poikola 3 Lendzm: And: Pjk mh 2 Piikki
S:n Petter 1 Piikki
Pallois/Palonen 3 Marckus Imoin mh 2 Immonen
S: Johan 1 Immonen

Sivu 4606B (aukeaman 4606 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pellkilä/Pelkilä 2 Grels Nåusiain mh 2 Nousiainen
2 Hind: Åjnoin mh 2 Aniainen?
Pöllökälä/Pellilä 3 Johan Hansson mh 2 Pohjalainen
S: Påhl Pohjalainen
Pattela/Paatela 3 Matts Tirroin 1 Tirronen
dått. Anna 1 Tirronen
d. Johan 1
Pattela/Paatela 4 Leut: Nalenstats Bostelle Nandelstadh
L:b: Olof Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Johan 1 Ukkonen
d: Michell
Pättilä/Pätylä 4 Lars Tannin mh 2 Tanninen
d: Niells mh 2
Purhola 5 Hind: Purhoin mh 2 Purhonen
B:r Lars mh 2 Purhonen
Rytt: h:o 1
Pulkila/Pulkkila 2 Påhl Pullkin mh 2 Pulkkinen
2 Johan Månoin mh 2 Mononen
2 And: Pulckoin mh 2 Pulkkinen
2 Johan dito mh 2 Pulkkinen
4 Peer Pajuin mh 2 Pajunen
B:m: Lars mh 2 Pulkkinen
Pulkila/Purhola 6 Gustaf Killkj mh 2 Kilkki
B: Axell mh 2 Kilkki
B: Anders mh 2 Kilkki
Pyllkelä/Pylkkälä 4 1 Eskell Pyllkein mh 2 Pylkkänen
B: Mattz mh 2 Pylkkänen
Sold: hust 1
Poihiois/Pohjois 4 Staff: Henin mh 2 Hänninen
B: Johans h:o 1 Hänninen
d: Anders 1 Teivainen

Sivu 4607A (aukeaman 4607 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Poihiois/Pohjois 3 Carll Peersson 1 Kaipainen
B:r Påhl 1 Kaipainen
Mohr 1
5 Elias Hemel: mh 2 Hämäläinen
S: Mattz mh 2 Hämäläinen
B: Erich 1 Hämäläinen
Paiasalmj/Pajusalmi 4 Ifwar Wissarss:s h:o 1 Leskinen
S: Wissar mh 2 Leskinen
S: Hindrich 1 Leskinen
Pakarila/Pekurila 6 Mårt: Pakarin mh 2 Pekurinen
d: Peer 1
Rytt: h:o 1
B: Mattz mh 2 Pekurinen
Pitkelax/Pitkälahti 2 Staff: Haloin mh 2 Halonen
7 Peer Nuppoin mh 2 Noponen
S. Påhl mh 2 Noponen
S. Olof mh 2 Noponen
S. Staffan 1 Noponen
2 Jonas Pedikain mh 2 Pietikäinen
2 1 Crist:r Pedikain mh 2 Pietikäinen
Sold: h:o 1
3 Johan Ingein mh 2 Inkinen
Piga Maria 1
2 Hans Wenein mh 2 Väänänen
2 Mårt: Ikoin mh 2 Ikonen
2 And: Dito mh 2 Ikonen
3 Johan Ikoin mh 2 Ikonen
B: S. Crist:r 1 Ikonen
2 Johan Ikoin mh 2 Ikonen
2 Peer Haloin mh 2 Halonen
3 Jöran Säloin mh 2 Seilonen
B: Hindrich 1 Seilonen

Sivu 4607B (aukeaman 4607 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Poihiois/Pohjois 2 And: Kåttrå 1 Kotro
B: Olof 1 Kotro
4 T: Påhl Råckain mh 2 Rokkanen
Rytt: Bertells h:o 1
Syster 1
4 T: Lars Niellss. mh 2
d: Peers h:o 1
Piga 1
5 L:b: Johan Wachwain 2 Vahvanen
S: Johan mh 2 Vahvanen
Rytt: hust 1
Regementz qwartermest:n Lillienschiöldz Hem:n Lilliesköld
d: Peer Olofsson niuther Löhn och Kåst
d: Johan Läskin niuther Löhn och Kåst Leskinen
d: Niels Kockoin niuther Löhn och Kåst Kokkonen
d: Påhl Saikoin niuther Löhn och Kåst Saikkonen
Piga niuther Löhn och Kåst
Rångala/Ronkala 5 Mattz Kanckuin mh 2 Kankkunen
B:r Påhl mh 2 Kankkunen
dåtter 1
4 Daniel Ottin mh 2 Outinen
d Johan 1
Rytt: h:o 1
3 And: Kånstig mh 2 Konsti
S: Lars 1 Konsti
2 Erich Kanckoin mh 2 Kankkunen
4 Mattz Wissa 1 Viisanen
M: Samuell mh 2
dåtter 1
3 Olof Brusiusson mh 2 Laukkanen
Faar Brusius 1 Laukkanen
Räsälä/Rasala 4 1 Peer Rässäin mh 2 Räsänen
B:m: Mattz mh 2 Hakulinen
Sold: hust 1

Sivu 4608A (aukeaman 4608 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Randois/Rantuu 7 Thomas Näring mh 2 Narinen
d Thomas 1 Kekkonen
d Johan 1
d Johan Marain 1 Maaranen
Rytt: hust 1
Piga 1
4 And: Läskin mh 2 Leskinen
S Crister mh 2 Leskinen
Remoierfwj/Remojärvi 9 Peer Haloin mh 2 Halonen
B: Hindrich mh 2 Halonen
B: Michell mh 2 Halonen
B:m: Matz mh 2
Piga Maria 1
6 Peer Immoin 2 Immonen
B: Michell mh 2 Immonen
B:m: Clemeth mh 2
5 Mårt: Hemel: 1 Hämäläinen
B: Johan mh 2 Hämäläinen
B: Hindrich mh 2 Hämäläinen
1 Lars Kiprinen 1 Kiprinen
4 Niells Pohialain mh 2 Pohjalainen
M: Sigfred mh 2
4 Jacob Pafwol: mh 2 Paavilainen
B: Erich mh 2 Paavilainen
3 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
Rytt hust 1
Rokola/Ruokola 3 Staffan Tiukul: mh 2 Tuhkalainen
B: Dafwid 1 Tuhkalainen
3 Hind: Kåckoin mh 2 Kokkonen
d Staffans h:o 1 Pietikäinen

Sivu 4608B (aukeaman 4608 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokola/Ruokola 4 Thomas Rokol: mh 2 Ruokolainen
B:S Zacharias 1 Ruokolainen
Sold: hust 1
4 Thomas Cristerss: mh 2
M: Peer mh 2
4 Anders Måndoin mh 2 Montonen
d: And:s h:o 1
Piga Karin 1
Suriniemj/Suurniemi 3 Johan Rångain mh 2 Ronkainen
Rytt: h:o 1
4 Johan Pajunens E:a 1 Paunonen
S: Mattz 1 Paunonen
Ord: Dub: Rytt. h:o 2
7 Peer Rångains h:o 1 Ronkainen
S: Peer mh 2 Ronkainen
S: Johan mh 2 Ronkainen
Ordj Rytt: hust:o, Dub: Rytt h:o 2
1 1 And: Kardin 1 Kaartinen
Sold: h:o 1
Summala 11 Johan Thomass: mh 2 Summa
B:r Jöran mh 2 Summa
B: Thomas mh 2 Summa
B: Påhl mh 2 Summa
B: Hindrich mh 2 Summa
Rytt: hust 1
2 Thomas Rautiain 2 Rautiainen
Såppola/Sopala 4 Hind: Aufwin mh 2 Auvinen
B:r Lars mh 2 Auvinen
2 Peer Puikoin mh 2 Puhakainen
Suoniemj/Soiniemi 5 Peer Tarckin mh 2 Tarkiainen
S: Hindrich mh 2 Tarkiainen
S: Peer 1 Tarkiainen

Sivu 4609A (aukeaman 4609 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suoniemj/Soiniemi 2 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
4 Staff: Haloin mh 2 Halonen
d: Hind: mh 2
4 Crist: Sårrin mh 2 Sorjonen
S. Lars mh 2 Sorjonen
3 Johan Huttuin mh 2 Huttunen
B:r Matts 1 Huttunen
Taipala/Taipale 5 Olof Taipalain mh 2 Taipalinen
B:r Mattz h:o 1 Taipalinen
Rytt: hustrur 2
1 Johan Asikain 1 Asikainen
Tyrinmä/Tyrynmäki 4 Lars Kaipoin mh 2 Kaipainen
S. Johan 1 Kaipainen
S. Mattz 1 Kaipainen
Teifvala/Teivaa 2 Opbördzskr: Abram Waljn 2 Wallin
3 Olof Tefwoin 1 Teivainen
S. Anders mh 2 Teivainen
4 Mich: Tefwain mh 2 Teivainen
B: Erich mh 2 Teivainen
2 Johan Mattsson mh 2 Teivainen
Turakala/Turakkala 7 Peer Turakain 1 Turakainen
S. Peer mh 2 Turakainen
B:S. Niells mh 2 Turakainen
B. Lars mh 2 Turakainen
Tukela/Tuhkala 3 Eskell Cristerss: mh 2 Härkönen
Rytt: E:a 1 Härkönen
2 Eskell Pöhöin mh 2 Pöyhönen
2 Eskell Asillain mh 2 Asilainen
3 Påhl Weneins h:o 1 Väänänen
B: Hindrich mh 2 Hulkkonen
2 Matz Pullkoin mh 2 Pulkkinen

Sivu 4609B (aukeaman 4609 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tukela/Tuhkala 5 Lars Purhoin mh 2 Puranen
d Anders h:o 1
B: Hind: mh 2 Puranen
Wächmais/Vehmaa 5 Jacob Lipsain mh 2 Lipsanen
S. Påhl mh 2 Lipsanen
B. Grells h:o 1 Lipsanen
3 Sigfred Wejalain 1 Veijalainen
M: Olof 1 Kaartinen
Sold. h:o 1
6 Lars Lamains E:a 1 Laamanen
S: Johan mh 2 Laamanen
B: Swante mh 2 Laamanen
Rytt: hust 1
3 Probst: Sahl: Bronerj E:a 1 Brunnerus
d. Matts 1 Vesterinen
d. Lars 1 Länkinen
d: Anders Wissa 1 Viisanen
4 Cap: H:r Sveconj hemman
dåtter Margaretha 1 Sveconius
d: Johan 1 Rimpinen
d: Lars 1 Leskinen
Piga 1
6 Peer Mardikain mh 2 Martikainen
B:S: Jacob mh 2 Martikainen
d: Matts h:o 1 Vesterinen
Piga 1
3 Peer Westerinen mh 2 Vesterinen
B: Anders h:o 1 Vesterinen
Warparanda/Varparanta 2 Daniell Cristerss mh 2 Immonen
Wäjäla/Veijala 7 Hind: Wejel:n mh 2 Veijalainen
B:r Peer mh 2 Veijalainen
B:r Erich 1 Veijalainen
B:r Crister mh 2 Veijalainen
Worolax/Vuorilahti 6 Påhl Mårthenss: mh 2 Penttinen
S. Påhl 1 Penttinen
d Lars mh 2
Rytt: h:o 1

Sivu 4610A (aukeaman 4610 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worolax/Vuorilahti 6 Johan Tarckoin mh 2 Tarkiainen
B Staffans E:a 1 Tarkiainen
B: S: Staffan mh 2 Tarkiainen
Rytt: hust 1
Wourenma/Vuorenmaa 3 Lars Höttel:n mh 2 Hyötyläinen
d: Anders h:o 1
Weroma/Vuorenmaa 4 Mattz Hirfwin mh 2 Hirvonen
M: Rasmus mh 2 Kaipainen
4 Påhl Pyllkein mh 2 Pylkkänen
B:r Lars mh 2 Pylkkänen
5 Mårt: Kaupinen mh 2 Kauppinen
S: Johan 1 Kauppinen
S: Lars mh 2 Kauppinen
2 Peer Kackel:n mh 2 Kekäläinen
6 Erich Mullj mh 2 Mulli
B: Peer mh 2 Mulli
d: Crist:r mh 2 Turakainen
2 1 Anders Råpoin mh 2 Roponen
Sold: h:o 1
2 1 Mich: Hennin mh 2 Hänninen
Sold: h:o 1
2 Peer Höttelein mh 2 Hyötyläinen
3 Aron Bengdtss: mh 2 Väänänen
B:r Bengdt 1 Väänänen
Wissala/Viisala 4 Eskell Såpoin mh 2 Sopanen
B: Matz mh 2 Sopanen
2 Johan Kettuin mh 2 Kettunen
Yllwessj/Ylivesi 2 1 Matz Påhlssons E:a 1 Harmainen
S: Påhl 1 Harmainen
Sold: E:a 1
2 Matz Parckain mh 2 Parkkinen
2 1 Johan Parckoin mh 2 Parkkinen
Sold: h:o 1

Sivu 4610B (aukeaman 4610 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Yllwessj/Ylivesi 5 1 Erich Pafwilain mh 2 Paavilainen
B:r Hindrich h:o 1 Paavilainen
B:r Jöran mh 2 Paavilainen
Sold: h:o 1
2 Jöran Kiäriäin mh 2 Kääriäinen
2 1 Johan Kähroin mh 2 Korhonen
Sold: h:o 1
2 1 Matz Olofss: mh 2
Sold: h:o 1
Pappilat ja virkamiestalot
-- 2 Klåck: Johan Larss: 1
-- S. Michell Dragon, gifwit ingen tienst 1
-- 2 Sohne Skohlm: Ripsander 1
-- dåtter 1
-- 3 Simon Mårtenss: 2
-- Syster 1
-- 1 F: Karl And: Parfwoin 1 Parviainen
-- 3 T: Michel Lenhoin mh 2 Leinonen
-- B: Anders 1 Leinonen
-- 6 Probst: H: Hind: Popius 2 Poppius
-- d: Peer 1 Rimppi
-- d: Crister 1 Järveläinen
-- d: Hindrich 1 Aniainen?
-- Piga 1
-- 1 Brofougd: Alexand: Tack:n 1 Tarkiainen
-- 1 Peer Ludwichss:s h:o 1 Rimppi

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17051707

© Maija-Liisa Laaso 2023