AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1707

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1707

Otsikkotiedot

Mantals Längd öfwer Safwolax
Häradz Nedredehl Pro Anno 1707
Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
5029 Auvila, Ahola, Kuosmala
5030 Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi
5031 Härkälänniemi, Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola
5032 Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä
5033 Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula, Kangas
5034 Kangas, Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
5035 Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
5036 Kilpola, Karkeamaa, Laukkala
5037 Laukkala, Lauteala, Hottila, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä
5038 Lievola, Männynmäki, Mattila, Mäköis
5039 Mäköis, Maarala, Miettula, Maivala
5040 Maivala, Murtois, Näärinki
5041 Näärinki, Narila, Ollikkala
5042 Ollikkala, Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila
5043 Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois, Pajusalmi, Pekurila
5044 Pitkälahti, Pohjois
5045 Pohjois, Ronkala, Rasala, Rantuu, Remojärvi
5046 Remojärvi, Ruokola, Suurniemi, Summala
5047 Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala, Tuhkala
5048 Tuhkala, Vehmaa, Varparanta, Veijala
5049 Vuorilahti, Vuorenmaa
5050 Viisala, Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen
af denne Mantals Längd undandölg el:r
uthsluta Låtit, som Mantals Penningar
betahla böhre, betyga wij wedh wåhr Siähls
Salligheet, medh wåra nampns och Signetes
under sättiande Datum Jockas Sochn d:
11 Feb - Anno 1707.
Henricus Poppius P. et P. M Joccas
And:s Pijck Crono Läntzman
Nembdens Nampn
Hindrich Kåpssa Michell Kemelein
Johan Summa Peer Ollikain
Anders Tette Niels Ketteuein
Laars Hackorein Mårten Åhjnoin
Mattz Wijssa Mattz Paujnoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 576.
Veroa maksaneita 1000 henkilöä.
Veroluokittain 37 / 915 / 54 ; yhteensä 1006 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 15 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 170 28.9 %
Mies ja vaimo 350 59.4 %
Vaimo 51 8.7 %
Leski 7 1.2 %
Muu merkintä 11 1.9 %
Kaikki yhteensä 589 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8750 Tositekirja 1707-1707, sivut 5029-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8750

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17061708

© Maija-Liisa Laaso 2023