AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1710 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1710

Sivu 1325B (aukeaman 1325 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Aufwila/Auvila 3 Michel Erichson 1 Auvinen
S. Michel 1 Auvinen
Rytt ho 1
2 T: Niels Turackain mh 1 1 Turakainen
2 Peer Pedikain mh 1 1 Pietikäinen
6 And: Aufwin mh 1 1 Auvinen
S. Påhl 1 Auvinen
B:r Erich mh 1 1 Auvinen
Dubl: Rytt: ho 1
2 Mattz Matts Aufwin mh 1 1 Auvinen
2 Niels Ohls: mh 1 1 Auvinen
__ola/Ahola 3 Matt Ohls: Laitin mh 1 1 Laitinen
d:r Matt Rockain 1 Rokkanen
3 Joh. Kettuin mh 1 1 Kettunen
S. Matt 1 Kettunen
2 Joh. Mattz. Kaipain mh 1 1 Kaipainen
__mala/Kuosmala 6 Ohl Månss mh 1 1 Kuosmanen
B:r Håckans ho 1 Kuosmanen
d:r Jöran mh 1 1 Eerikäinen
d:r Jörans ho 1
4 Lieutn. Thetz E 1 Teet
d:r Matt Kallein 1 Kallinen
d:r Christer Paso: mh 1 1 Pasonen
2 Berndt Matts Pijk mh 1 1 Piikki
3 And. Asilain mh 1 1 Asilainen
B: Hind: 1 Asilainen 49

Sivu 1326A (aukeaman 1326 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Härkälä 2 Jöran Simonson mh 1 1 Hämäläinen
2 Joh. Parfwo: mh 1 1 Parviainen
2 Jöran And: Kånst mh 1 1 Konsti
2 4 Ol: Simons Aufwin mh 1 1 Auvinen
B. Axel mh 1 1 Auvinen
d:r Hind Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
2 Lars Hulko: mh 1 1 Hulkkonen
Huttila/Hottila 2 Simon Joh: mh 1 1 Hottinen
3 Joh: Joh: mh 1 1 Hottinen
BM Matt Wasara 1 Vasara
3 Hans Hemel: mh 1 1 Kemiläinen
S. Michel 1 Kemiläinen
Härkänemj/Härkälänniemi 4 Peer And: Härkäin mh 1 1 Härkönen
Br Johan mh 1 1 Härkönen
2 Thomas Thomasson mh 1 1 Summanen
Hetajerwj/Hietajärvi 3 Matt Lijk: mh 1 1 Liikanen
S. Matt 1 Liikanen
4 Niels Kettuin 1 Kettunen
S. Peer 1 Kettunen
d:r Hind: Joh: 1
Ord: Rytt: ho 1
4 And. Pauno: mh 1 1 Paunonen
B: Hardtwijk mh 1 1 Paunonen
4 Niels Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
B: Hardtwijk mh 1 1 Kiiskinen
Haikarala/Haikarila 4 Hind Puruin mh 1 1 Purhonen
BM Lars Park: mh 1 1 Parkkonen
Haloila/Halola 4 Matt Lars: Purkain mh 1 1 Puhakainen
B: Clas mh 1 1 Puhakainen
Haikarala/Haikarila 3 Peer Rockain mh 1 1 Roikonen
S. Lars 1 Roikonen
2 Peer Jac: Summa mh 1 1 Summa
4 Hind. Hackarin. B. Jöran 2 Härkönen
B. Matt mh 1 1 Härkönen

Sivu 1326B (aukeaman 1326 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Heinola 2 Lars Heino: mh 1 1 Heinonen
3 Ohl Henoins ho 1 Heinonen
S. Ohl mh 1 1 Heinonen 25
Hatzoila/Hatsola 2 Lars Kanko: mh 1 1 Kankkunen
3 Michel Hemel: ho 1 Kemiläinen
B:M: Lars Pawo: mh 1 1 Paavilainen
2 And: Taipal: mh 1 1 Taipalinen
5 Ohl Turakain mh 1 1 Turakainen
B: Lars 1 Turakainen
B. Johan mh 1 1 Turakainen
Hötenby/Hyötyy 4 Sifr. And: mh 1 1 Hyötyläinen
Ord. Rytt: ho 1
Dub: Rytt: ho 1
4 Abram Hötel: mh 1 1 Hyötyläinen
B: Eskel mh 1 1 Hyötyläinen
Hamula/Hännilä 5 Hartwijk Hartwijks. mh 1 1 Hänninen
B: Christer mh 1 1 Hänninen
Ord. Sold: ho 1
Järvenpä/Järvenpää 2 Erich Achtmöllr mh 1 1 Achtmöller
8 Isak Muttel: mh 1 1 Muttulainen
S. Joh: mh 1 1 Muttulainen
B.S. Joh: mh 1 1 Muttulainen
d:r Peer Larss 1
Dub: Rytt: ho 1
Imola/Immola 4 Lars Lamain mh 1 1 Laamanen
B. Matt mh 1 1 Laamanen
Ingilä/Inkilä 1 Friderich Lemkens E. 1 Lemke
2 Landb. Påhl Mannin 1 Manninen
Syst. S. Jac 1
1 Landb. Matt Ohlss 1
Ikoila/Jokela 3 Joh. Tolwain mh 1 1 Tolvanen
B. Jonas 1 Tolvanen
2 Påhl Påhls: Härkain mh 1 1 Härkönen
Ilamäki/Illainmäki 1 Hind Ilwains ho 1 Ilvonen

Sivu 1327A (aukeaman 1327 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kaihumäkij/Kaihunmäki 3 Peer Mardickain mh 1 1 Martikainen
d:r Ohl 1
3 Hind: Rautiain 1 Rautiainen
B.M. And: Tirro: mh 1 1 Tirronen
5 1 And: Kondiains E 1 Kontiainen
B:r Hind: mh 1 1 Kontiainen
B:r S. Lars Lars: mh 1 1 Kontiainen
Dub: Sold: ho 1
Kettula 2 Lars And: Wasara mh 1 1 Vasara
7 Sifr. And: mh 1 1 Oinonen
B. Ohl mh 1 1 Oinonen
B. And: mh 1 1 Oinonen
Dub: Rytt: ho 1
Kangaisby/Kangas 3 Jacob Hötyl: mh 1 1 Hyötyläinen
B: Peer 1 Hyötyläinen
2 Hind. Brun 1 Brun
B: Joh: 1 Brun
2 Matt Pauno: mh 1 1 Paunonen
2 1 And. Rimpi 1 Rimppi
St. S. 1
Ord Sold: ho 1
4 Berndt Aho: mh 1 1 Ahonen
B. And: mh 1 1 Ahonen
Kijskilä/Kiiskilä 5 Påhl Otin mh 1 1 Outinen
d:r Rasmus 1
d:r Michel Korpin 1 Korpinen
Rytt: ho 1
Kaskis/Kaskii 2 Hind: Tannin mh 1 1 Tanninen
5 Isack Wenel: mh 1 1 Venäläinen
B. Christr 1 Venäläinen
Ord: Rytt. ho 1
d:r Joh: Hännin 1 Hänninen
3 Lars Mich: Halo: mh 1 1 Halonen
S. Ohl 1 Halonen

Sivu 1327B (aukeaman 1327 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kaskis/Kaskii 4 Joh. Rotzal: mh 1 1 Ruotsalainen
M. Joh. Michels mh 1 1
4 And. Wasarin 1 1 Vasara
S. Johan mh 1 1 Vasara
Kijskilänemj/Kiiskilänniemi 7 Staff: Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
S. Staff: 1 Kiiskinen
S. Peer mh 1 1 Kiiskinen
d:r Hind: Henno: mh 1 1
6 Matt Joh: Kijskin 1 Kiiskinen
B: And: mh 1 1 Kiiskinen
B: Johan mh 1 1 Kiiskinen
d:r Joh: Thomass 1
6 Hind Kupsa 1 Kupsa
S. Peer mh 1 1 Kupsa
S. Påhl mh 1 1 Kupsa
S. Hind: 1 Kupsa
Kåskentaipal/Kasintaipale 2 Hind Paso: mh 1 1 Pasanen
Kåskijerwij/Kaislajärvi 8 Joh: Larsson mh 1 1 Härkönen
B:S. Peer Hind: mh 1 1 Härkönen
B. Hind: ho 1 Härkönen
B.S. Joh: Lars 1 Härkönen
B:r Hartwij Joh: 1 Härkönen
d:r Erich Marain 1 Maaranen 70
Kaickula/Koikkala 2 Eskel Wattin mh 1 1 Väätäinen
Knutilamäki/Knuutilanmäki 1 1 Joh: Larss: Hemel: 1 Hämäläinen
Sold: ho 1
2 Matt Knuths Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
5 Per Olk: mh 1 1 Ollikainen
B.S. Påhl mh 1 1 Ollikainen
Dub Rytt: ho 1
Kautila/Knuutila 7 Peer Hyttin 1 Hyytiäinen
B: Michel mh 1 1 Hyytiäinen
d:r Erich ss mh 1 1
d:r Peer Lacko: 1
Ord. Rytt ho 1

Sivu 1328A (aukeaman 1328 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kilpilä/Kilpola 5 Ohl Hyttiäin mh 1 1 Hyytiäinen
B. Jöran 1 Hyytiäinen
Dub: Rytt: ho 1
dr Joh. Påhlss: 1
2 Lars Joh: Hyttin mh 1 1 Hyytiäinen
3 And. Pijspain mh 1 1 Piispanen
Mohr 1
8 Joh Schadevitz mh 1 1 Schadevitz
Ord. Rytt: ho 1
Dub: dito ho 1
d:r Joh Lambin mh 1 1 Lampinen
d:r Hind Jalko: 1 Jakonen
d:r Mart Johans 1
6 Carl Schadwitz 1 Schadevitz
S. Johan 1 Schadevitz
M. Peers h 1
Dub: Rytt: ho 1
d:r Matt Jacobs mh 1 1
Karkuma/Karkeamaa 4 Jacob Kuicka mh 1 1 Kiukas
d:r Thomas Mulkain mh 1 1
6 1 And: Eskelss mh 1 1 Pöyhönen
S. And: mh 1 1 Pöyhönen
B. Bengt mh 1 1 Pöyhönen
Ord. Sold: Peter Samuelsson Teitins ho 1 Teittinen 54
3 Lars Pöyhe: 1 Pöyhönen
B.M. Joh: Harmain mh 1 1 Harmainen
4 1 And: Möcke: mh 1 1 Mökkönen
B:r Påhl Ropel: mh 1 1 Roponen
Dub: Sold: Anders Matiskains ho 1 Matiskainen 54
6 Thomas Höijnen mh 1 1 Heinonen
B: Eskel mh 1 1 Heinonen
B Bengt 1 Heinonen
d:r Sifr. Karjas ho 1 Kauria
Lauckola/Laukkala 2 Påhl Matt: Pönnin mh 1 1 Pennanen
2 And: Perno: mh 1 1 Pärnänen

Sivu 1328B (aukeaman 1328 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lauckola/Laukkala 6 Joh: Pur: mh 1 1 Purhonen
S. Lars 1 Purhonen
S. Johan 1 Purhonen
S. Samuel 1 Purhonen
Dub: Rytt: ho 1
3 Ohl Pernoins ho 1 Pennanen
B:M: Peer Muck: 1
Påhl Must: Mustonen
Liutiala/Lauteala 2 Ehr Ehrsson mh 1 1 Lautiainen
Lomalaby/Luomala 3 Peer Hakolin mh 1 1 Hakulinen
B.M. Jör: Lars: ho 1 Kupsanen
Lipsala 3 Landb. Hind: Otin mh 1 1 Outinen
B Peer 1 Outinen
Lehickola/Lehikkola 8 Peer Leck: mh 1 1 Lehikoinen
B. S. Matt 1 Lehikoinen
B.M. And: mh 1 1 Lehikoinen
B: Ohl 1 Lehikoinen
Rytt: ho 1
d:r Clemet Malian 1 Maljanen
4 Lars Kamo: mh 1 1 Kammonen
B. Mårten mh 1 1 Kammonen
Leskilä/Leskelä 4 Joh: And: Leskin mh 1 1 Leskinen
B:M: Joh: Martin mh 1 1 Marttinen
4 1 Joh: Hackar: mh 1 1 Haikarinen
B: Hind: mh 1 1 Haikarinen
Sold: ho 1
Lefwola/Lievola 2 Thomas Lars: Pur: mh 1 1 Purhonen
4 Christr Limatain mh 1 1 Liimatainen
B: Erich mh 1 1 Liimatainen
2 Joh: Wawain mh 1 1 Vahvanen
4 1 And: Leskin mh 1 1 Leskinen
S. And: 1 Leskinen
Ord. Sold: ho 1
dått: 1
Månimäki/Männynmäki Probstens Poppii Rytt hemman Poppius
2 d:r Joh: Hemel: 1 Hämäläinen
d:r Lars Sorvain 1 Sorvanen

Sivu 1329A (aukeaman 1329 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Månimäki/Männynmäki 1 Dub: Rytt: ho 1
1 Joh: Hemel: ho 1 Hämäläinen
4 Hans Tirro: mh 1 1 Tirronen
d:r Johanna 1 Tirronen
d:r Hind: Oinoins ho 1 Aniainen
4 Cap: H: Abrah: Poppius mh 1 1 Poppius
d:r Påhl Keck: 1
Piga Maria 1
3 Cap: H: Fredrich Swensk 1 1 Sveconius
__ dr. Hind Oino: 1 Aniainen
Muttila/Mattila 5 Työns Parckuin 1 Parkkonen
B. Clas ho 1 Parkkonen
B. Työns 1 Parkkonen
B. Simon mh 1 1 Parkkonen
4 Joh: Walentinss mh 1 1
B.M. Joh. Laitin mh 1 1 Lautiainen
Mäkiös/Mäköis 4 Matt Aufw: mh 1 1 Auvinen
B.M. Matt Savo: mh 1 1 Savolainen
4 Påhl Sep: mh 1 1 Sopanen
B: Jöran mh 1 1 Sopanen 20
5 1 Mart: Oin: mh 1 1 Oinonen
S. Joh: mh 1 1 Oinonen
B. Lars ho 1 Oinonen
Dub: Sold: Johan Sigfredsson Oinoins ho 1 Oinonen 28
4 Joh: Kijskin mh 1 1 Kiiskinen 32
B: Hind: 1 Kiiskinen
B: Grels 1 Kiiskinen
Marala/Maarala 6 Mart Marain mh 1 1 Maaranen
B: Peer mh 1 1 Maaranen
S. Påhl Peers 1 Maaranen
B. And: 1 Maaranen
2 Peer Johanss mh 1 1 Maaranen
2 Matt Marain mh 1 1 Maaranen 19
Maiwala/Maivala 2 Joh. Philipss mh 1 1

Sivu 1329B (aukeaman 1329 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Maiwala/Maivala 8 Rasmus Kondin mh 1 1 Kontiainen
B: And: And: mh 1 1 Kontiainen
B: Peer 1 Kontiainen
B: Christer mh 1 1 Kontiainen
Ord. Rytt: ho 1
7 Lars Haikarin mh 1 1 Haikarinen
B.S. Hind: 1 Haikarinen
S. Hind: 1 Haikarinen
S. Matt 1 Haikarinen
S. Joh 1 Haikarinen
d:r Hans Parkoins ho 1 Parkkonen
6 Staff: Härkäin mh 1 1 Härkönen
B: Ohl 1 Härkönen
B: Peer 1 Härkönen
B: Johan mh 1 1 Härkönen
4 Eskel Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
B.M. Christer Pyl: 1 Pylkkänen
B:r Erichs ho 1 Pylkkänen
5 Cnut Ohls Hynnin mh 1 1 Hännin
S. Ohl 1 Hännin
dått Anna 1 Hännin
Ord. Rytt: ho 1
2 Hind Kijskin mh 1 1 Keistinen
5 Hind Tarck: mh 1 1 Tarkiainen
B.M. Niels mh 1 1 Heilanen
dr. Ohl Tarfw: 1 Teivainen
Murdois/Murtois 2 Ohl Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
2 Isach Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
2 Ohl Ohls: mh 1 1 Snickare
2 Capit Busck Rytt hemman Busk
d:r Joh: Rimp: 1 Rimppi
d:r Grels Lefw: 1 Lievonen
3 Landb. Påhl Kop: 1 Kaipainen
B. Jacob 1 Kaipainen
d:r Jöran Homain 1 Hamunen

Sivu 1330A (aukeaman 1330 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Murdois/Murtois 3 Landb. Carl Hind mh 1 1 Hämäläinen
dr. Niels Frantzsons ho 1
5 Joh. Carlss mh 1 1
B. Carl mh 1 1
d:r Matt Lamain Laamanen
Näring/Näärinki 8 Peer Tark: mh 1 1 Tarkiainen
B.S. Eskel 1 Tarkiainen
B.S. Lars mh 1 1 Tarkiainen
Ord. Rytt: ho 1
Dub: Rytt: ho 1
d. Johan Pöndin 1 Pöntinen
3 Isack Wenel: 1 Venäläinen
B.M. Christer mh 1 1
9 Eskel Peerson mh 1 1 Kärkkäinen
B: Peer 1 Kärkkäinen
B. And: ho 1 Kärkkäinen
S. Matt mh 1 1 Kärkkäinen
S. And: mh 1 1 Kärkkäinen
Dub: Rytt: ho 1
2 Bertel Larss Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
3 Peer Lambain mh 1 1 Lampainen
dr. Hind: Johans. 1
3 Matt Witikains E:a 1 Vitikainen
B. Niels mh 1 1 Vitikainen 38
2 Joh. Mijck: mh 1 1 Muikkunen
Närila/Narila 4 And: Pulk: mh 1 1 Putkonen
S. Mattz 1 Putkonen
S. And: 1 Putkonen
4 Mattz Pauno: 1 Paunonen
B: Peer mh 1 1 Paunonen
B. Ohls ho 1 Paunonen
Ollickala/Ollikkala 6 Matt Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
S. Berendt mh 1 1 Kiiskinen
dr. And Parw: mh 1 1 Parviainen
2 Christer Pettuin mh 1 1 Pätynen

Sivu 1330B (aukeaman 1330 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ollickala/Ollikkala 5 Hind: Nulpoin mh 1 1 Nulpponen
B.S. Lars mh 1 1 Nulpponen
Dub: Rytt. ho 1
4 Ohl Nulp: mh 1 1 Nulpponen
d. Hind: Täfwain mh 1 1 Teivainen 72
2 Jöran Arwedson mh 1 1 Ihalainen
4 Jöran Pedikain mh 1 1 Pietikäinen
S. Matt 1 Pietikäinen
B Peer 1 Pietikäinen
2 Peer Staffanson mh 1 1 Pasanen
Paickola/Poikola 4 LensM. And: Pij: mh 1 1 Piikki
S. Peer 1 Piikki
B: S. ho 1
2 Uthrijd: Christ: Paunoin mh 1 1 Paunonen
Palois/Palonen 3 Marcus Imm: mh 1 1 Immonen
S. Johan 1 Immonen
Pulckila/Pelkilä 4 Grels Nousiain mh 1 1 Nousiainen
S. Sifred Båck mh 1 1 Nousiainen
Pöllelä/Pellilä 3 Joh: Hans: Pöll: mh 1 1 Pöllönen
S. Påhl 1 Pöllönen
Patela/Paatela 4 Matt Tyrro: mh 1 1 Tirronen
d:r And: Lautiains ho 1 Lautiainen
1709 tilbaka 1
2 Landb Ohl Uck: mh 1 1 Ukkonen
Patela/Pätylä 2 Lars Hind: Tannin mh 1 1 Tanninen
Purhola 5 Hind: Purh: mh 1 1 Purhonen
B. Lars mh 1 1 Purhonen
Ord. Rytt: ho 1
Pulckila/Pulkkila 2 Joh: Christ: Itko: mh 1 1 Ikonen
2 Joh: And: Mon: mh 1 1 Mononen
2 And: And: Pulkoin mh 1 1 Pulkkinen
2 Joh: Pulk: mh 1 1 Pulkkinen
2 Lars Pulk: mh 1 1 Pulkkinen
Pulckila/Purhola 6 Giösta Puruin mh 1 1 Purhonen
B. Axel mh 1 1 Purhonen
B. And: mh 1 1 Purhonen

Sivu 1331A (aukeaman 1331 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pulckila/Pylkkälä 2 Eskell Pylck: mh 1 1 Pylkkänen
Poisiois/Pohjois 4 Staff: Hennin mh 1 1 Hänninen
B: Joh: mh 1 1 Hänninen
5 Carl Peerss: mh 1 1 Kaipainen
B: Påhl mh 1 1 Kaipainen
Mohr 1
Mäckisby/Mäköis 5 Clas Peers. Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
S Matt mh 1 1 Hämäläinen
B. Erich 1 Hämäläinen
Pajusalmj/Pajusalmi 6 Iwar Vijsasons ho 1 Leskinen
S. Vijsa mh 1 1 Leskinen
S. Hind: mh 1 1 Leskinen
S. Johan 1 Leskinen
Päkrila/Pekurila 5 Mart Päkurin mh 1 1 Pekurinen
B.M. Lars Pylk: mh 1 1 Pylkkänen
Dub: R: ho 1 1
Pitkelax/Pitkälahti 2 Staff: Hal: mh 1 1 Halonen
9 Peer Nup: mh 1 1 Noponen
B: Påhl mh 1 1 Noponen
B: Ohl mh 1 1 Noponen
S. Staff: mh 1 1 Noponen
S. Peer Matts 1 Noponen
5 Jonas Pedkain mh 1 1 Pietikäinen
S. Joh: 1 Pietikäinen
M. Pohl Räsain mh 1 1 Räsänen
2 1 Christ: Pedkain mh 1 1 Pietikäinen
Sold: ho 1
3 Joh: Ingin mh 1 1 Inkinen
Pijga Mari 1
4 Hans Vänain mh 1 1 Väänänen
B.M. And Olk: mh 1 1 Ollikainen
2 Mort Ik: mh 1 1 Ikonen
1 Abr. Itk: 1 Ikonen
1 And. Itkoins E:a 1 Ikonen
2 Peer Hal: mh 1 1 Halonen

Sivu 1331B (aukeaman 1331 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pitkelax/Pitkälahti 3 Jöran Seelain mh 1 1 Seilonen
B. Anders 1 Seilonen
Paihiois/Pohjois Capit Lilliensköldz Rytt: hemman Lilliesköld
d:r Joh: Hal: niuta Löhn osv Halonen?
7 Landb Påhl Råckain mh 1 1 Rokkanen
S. hust Maria 1
d:r Lars Leskin 1 Leskinen
Rytt: ho 1
d:r Joh: Leskin mh 1 1 Leskinen
3 Landb. Lars Niels: mh 1 1
B. Niels 1
3 And. Kåttro 1 Kotro
S. Ohl 1 Kotro
Piga Kirstin 1
Rångala/Ronkala 2 Ohl Häyrin mh 1 1 Häyrinen
2 Daniel Otin mh 1 1 Outinen
3 Lars Konstig mh 1 1 Konsti
B: Ohl 1 Konsti
3 Erich Kanck: mh 1 1 Kankkunen
S. Erich 1 Kankkunen
2 Ohl Brusius: mh 1 1 Laukkanen
Rajala/Rasala 2 1 Matt Hakolin mh 1 1 Hakulinen
Dub: Sold: ho 1
4 Lars Rässain mh 1 1 Räsänen
d:r Joh. Rokol: mh 1 1 Ruokolainen 60
Randois/Rantuu 9 Thomas Grels. Näring mh 1 1 Narinen
S. Matt 1 Narinen
d. And. Bertelson 1
d:r Jör: Larss: mh 1 1 Roikonen?
Dub: Rytt: ho 1
d:r Lars Mulk: mh 1 1
2 Eskel Sepp: mh 1 1 Sopanen
3 And. Leskins ho 1 Leskinen
S. Christ: mh 1 1 Leskinen

Sivu 1332A (aukeaman 1332 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Remojerwj/Remojärvi 7 Peer Michels. Hal: 1 Halonen
S. Lars 1 Halonen
B: Hind: mh 1 1 Halonen
B: Michel mh 1 1 Halonen
BM. Matt Haloins ho 1
5 Peer Peers. Im: mh 1 1 Immonen
M. Michel mh 1 1 Immonen
dr. Isach 1
5 Mart Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
B. Joh. E 1 Hämäläinen
B: Hind: mh 1 1 Hämäläinen
2 Thomas Pulk: mh 1 1 Pulkkinen
Remojerwj/Tuhkala 2 Sifr. Myryl: mh 1 1 Myyryläinen
Remojerwj/Remojärvi 5 Jacob Pawol: mh 1 1 Paavilainen
B. Erichs ho 1 Paavilainen
B. Alexandr 1 Paavilainen
S. Joh. Peers. 1 Paavilainen
3 Joh. Michels: Hemel: mh 1 1 Hämäläinen
S. Johan 1 Hämäläinen
Rokola/Ruokola 1 Dawid Tuckol: 1 Tuhkalainen
3 Hind: Kock: mh 1 1 Kokkonen
d:r Staff: Pedikains ho 1 Pietikäinen
3 Thomas Hanss Rokol: mh 1 1 Ruokolainen
B.S. Zachris 1 Ruokolainen
4 Thomas Christers. mh 1 1
M: Peer mh 1 1
2 And. Mond: mh 1 1 Montonen
Surienemj/Suurniemi 4 Joh. Rångain mh 1 1 Ronkainen
dr Matt Ohls. Tero: 1 Tirronen
Rytt. ho 1
5 Joh. Paunoins ho 1 Paunonen
S. Thomas 1 Paunonen
S. Johan 1 Paunonen
d:r Matt Pir: 1 Piironen
Dub: R: ho 1

Sivu 1332B (aukeaman 1332 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Surienemj/Suurniemi 2 Peer Rångain mh 1 1 Ronkainen
3 1 And. Kardin 1 Kaartinen
M. Sifr. Pöllein mh 1 1 Pöllänen
Dub: Sold ho 1
Sumalla/Summala 5 Peer Summa 1 Summa
B. Påhl mh 1 1 Summa
B. Hind: mh 1 1 Summa
2 Thomas Rautiain mh 1 1 Rautiainen
Seppola/Sopala 4 Lars Aufwoin mh 1 1 Auvinen
B. Hind: mh 1 1 Auvinen
2 Peer Peers. Puhikain mh 1 1 Puhakainen
Suoniemj/Soiniemi 1 Peer Hind: Tarkoins E 1 Tarkiainen
2 Joh: Huskain mh 1 1
2 Staff: Hal: mh 1 1 Halonen
5 Lars Sorain mh 1 1 Sorjonen
B. Christr mh 1 1 Sorjonen
B: Matt 1 Sorjonen
2 Joh. Johans. mh 1 1 Huttunen
Taipalanby/Taipale 4 Ohl Taipal: 1 Taipalinen
S. Ohl mh 1 1 Taipalinen
Dub: Rytt: ho 1
2 Joh. Asikain mh 1 1 Asikainen
Tyrinmäkj/Tyrynmäki 6 Per Påhls Kaipain mh 1 1 Kaipainen
S. Johan mh 1 1 Kaipainen
S. Matt mh 1 1 Kaipainen
Taifwala/Teivaa 2 Abram Walliin mh 1 1 Wallin
2 And. Terw: mh 1 1 Teivainen
3 Michel Terw: mh 1 1 Teivainen
S. Lars 1 Teivainen
4 Erich Terw: mh 1 1 Teivainen
d:r Niels Wahvain mh 1 1 Vahvanen
2 Joh: Matts mh 1 1 Teivainen
Turackala/Turakkala 6 Peer Turakain mh 1 1 Turakainen
S. And 1 Turakainen
Rytt: ho 1
B:r Ohl Turakain mh 1 1 Turakainen

Sivu 1333A (aukeaman 1333 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tiuckala/Tuhkala 3 Eskel Christerss mh 1 1 Härkönen
B. Per 1 Härkönen
2 Eskel Pöh: mh 1 1 Pöyhönen
2 Eskel Asil: mh 1 1 Asilainen
4 Peer Wännains ho 1 Väänänen
B. Hind: mh 1 1 Väänänen
B. Påhl Hind: Väänänen
3 Matt And: Pulk: mh 1 1 Pulkkinen
S. And: 1 Pulkkinen 44
Wehmais/Vehmaa 6 Grels Lipsain mh 1 1 Lipsanen
S. Påhl mh 1 1 Lipsanen
S. Joh: 1 Lipsanen
S. Peer 1 Lipsanen
3 Sifr. Weijal: 1 Veijalainen
M. Ohl Kordin 1 Kaartinen
d:r Lars Pöso: 1 Pöntinen 67
6 Joh. Lamain mh 1 1 Laamanen
B. Svante mh 1 1 Laamanen
dr. Lars Sorwains ho 1 Sorvanen
Rytt: ho 1
4 Jacob Lipsains ho 1 Lipsanen
S. Påhl 1 Lipsanen
S. Thomas 1 Lipsanen
S. Johan 1 Lipsanen
2 Cap: H: Fredrich Sweconi Rytt: hemman Sveconius
dåtter Margetha 1 Sveconius
d:r Lars Länoin 1 Länkinen
2 Peer Ohls. Mardikain 1 1 Martikainen
3 Jacob Mardikain mh 1 1 Martikainen
S. Ohl 1 Martikainen 3
4 Peer Vestrins E 1 Vesterinen
M. Peer And: mh 1 1
B: Joh: And: 1
Warparanda/Varparanta 2 Peer Pöh: mh 1 1 Pöyhönen

Sivu 1333B (aukeaman 1333 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wäijala/Veijala 9 Hind: Peers Wäijal: mh 1 1 Veijalainen
B. Peer mh 1 1 Veijalainen
B. Erich mh 1 1 Veijalainen
B. Sifred mh 1 1 Veijalainen
Ord. Rytt: ho 1
Worolax/Vuorilahti 9 Påhl Mart: mh 1 1 Penttinen
S. Påhl mh 1 1 Penttinen
B. Peer 1 Penttinen
B. Johan mh 1 1 Penttinen
dr Matt War: 1 Vahvanen 11
Dub: Rytt ho 1
8 Jacob Tark: mh 1 1 Tarkiainen
B. Staff E 1 Tarkiainen
S. Påhl Matss 1 Tarkiainen
B.S. Staff mh 1 1 Tarkiainen
d:r Brita 1 Tarkiainen
Ord. Rytt: ho 1
Woromma/Vuorenmaa 4 Jacob Niels: Kiukas mh 1 1 Kiukas
B. Erich mh 1 1 Kiukas
2 Påhl Pylk: mh 1 1 Pylkkänen
4 Mart Kaupiain mh 1 1 Kauppinen
B. Johan 1 Kauppinen
B. Lars 1 Kauppinen
2 Peer Erichs Kackol: 1 1 Kekäläinen
4 Erich Muhli mh 1 1 Mulli
B. Peer mh 1 1 Mulli
4 And Råpoins h 1 Roponen
S. And: 1 Roponen
d:r Lisaoch Brita 2 Roponen
3 Michel Hännin mh 1 1 Hänninen
B. Christr 1 Hänninen
2 Bertel Kuikas mh 1 1 Kiukas
2 Bengt Pöh: mh 1 1 Paukonen
2 And: Wänäin 1 Väänänen
B.M. Joh: Tarvains ho 1 Tarvainen
Wijsälä/Viisala 2 Matt Säpo: mh 1 1 Sopanen

Sivu 1334A (aukeaman 1334 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wijsälä/Viisala 2 Matt Kettuin mh 1 1 Kettunen
Yliwesij/Ylivesi 4 Matt Påhls E 1 Harmainen
S. Påhl 1 Harmainen
B. Hind: 1 Harmainen
B. Niels 1 Harmainen
2 Erich Randal: mh 1 1 Rantalainen
2 Clemet Pylk: mh 1 1 Pylkkänen
2 Christ: Peers Itk: mh 1 1 Ikonen
2 Matt Ohls: mh 1 1
Pappilat ja virkamiestalot
-- 1 Sochne Skohlm. Ripsander 1 Ripsander
-- 2 Simon Mårtens 1
-- Syst: Beatha 1
-- 6 Landb. Michel Lenhoin mh 1 1 Leinonen
-- B: And: mh 1 1 Leinonen
-- B. Michel 1 Leinonen
-- dåttr 1
-- 2 Klåckare Johan mh 1 1
-- 2 Brof. Alexand: mh 1 1 Tarkiainen
-- 2 Utrijd: Hujain mh 1 1 Hujanen
-- 5 Probst H: Hind: Poppis mh 1 1 Poppius
-- dr Peer Ludwijkss 1 Rimppi
-- d:r Staff. Bengtin 1 Penttinen
-- Piga Regina 1
-- 1 Peer Ludviksons ho 1 Rimppi
-- 1 Staff: Bengtins ho 1 Penttinen
-- 2 Opbördsm. Joh. Tujulain mh 1 1 Tujulainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17091711

© Maija-Liisa Laakso 2023