AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1712 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1712

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

2286

Allexander 2286

Anders (Kettula) 2268

Anders (Männynmäki) 2272

Anders (Näärinki) 2276

Anders Eskellssonn (Karkeamaa) 2271

Carll (Murtois) 2275

Carll Hinderss:n (Murtois) 2275

Carll Peerssonn (Pohjois) 2278

Christer (Näärinki) 2275

Christer (Remojärvi) 2280

Elias Haraldhssonn (Taipale) 2282

Erich (Knuutila) 2270

Erich Christerssonn (Lauteala) 2272

Eskell Christerss:s (Tuhkala) 2283

Eskell Peerssonn (Näärinki) 2276

Hardtwijck Johanss:n (Kaislajärvi) 2270

Hindrich (Auvila) 2265

Hindrich (Kiiskilä) 2269

Hindrich (Kaislajärvi) 2270

Hindrich (Männynmäki) 2273

Hindrich Iwarsson (Pajusalmi) 2278

Hindrich Johanssonn (Hietajärvi) 2266

Hindrich Påhlsson (Ylivesi) 2286

Jacob (Vehmaa) 2284

Johan (Pajusalmi) 2278

Johan (Vuorilahti) 2284

Johan Andersson (Vehmaa) 2284

Johan Carllsson (Murtois) 2275

Johan Lahrssonn (Kaislajärvi) 2270

Johan Mattsson (Teivaa) 2283

Johan Nillsson (Kaskii) 2269

Johan Philipssonn (Maivala) 2274

Johan Schwantessonn (Kilpola) 2271

Johan Thomassonn (Kiiskilänniemi) 2269

Johan Walentijnss:n (Mattila) 2273

Jöran (Kuosmala) 2265

Jöran (Rantuu) 2280

Jöran Arfwedhss: (Ollikkala) 2276

Jöran Simonsson (Härkälä) 2266

Laars (Pajusalmi) 2278

Lahrs (Remojärvi) 2280

Lars Niellss:n (Pohjois) 2279

Lars Peerssonn (Kangas) 2268

Margetta (Männynmäki) 2273

Marria (Pitkälahti) 2278

Mattz (Näärinki) 2276

Mattz Jacobsson (Tuhkala) 2283

Mattz Ohlss: (Maivala) 2274

Mattz Ohlssonn (Inkilä) 2268

Michel Erichssonn (Auvila) 2265

Michell (Immola) 2268

Mårten Johanssonn (Kilpola) 2271

Niells (Auvila) 2265

Niells (Maivala) 2274

Niells (Pohjois) 2279

Niells (Ylivesi) 2286

Niells Frandzss:s (Murtois) 2275

Niells Ohlssonn (Auvila) 2265

Nielss (Vuorilahti) 2285

Olof (Heinola) 2267

Olof (Kettula) 2268

Olof (Männynmäki) 2272

Olof Månssonn (Kuosmala) 2265

Oloff Brussiuss:n (Ronkala) 2279

Peer (Kilpola) 2271

Peer (Näärinki) 2276

Peer (Ruokola) 2281

Peer (Vuorilahti) 2284

Peer Anderss: (Vehmaa) 2284

Peer Hinderss:n (Kaislajärvi) 2270

Peer Johanssonn (Maarala) 2273

Peer Lahrsson (Pätylä) 2277

Peer Ludwicksson 2286

Peer Ludwickssonn 2286

Petter Niellssonn (Hietajärvi) 2266

Påhl (Pohjois) 2278

Påhl (Vuorilahti) 2284

Påhl (Ylivesi) 2286

Påhl Mårtenss:n (Vuorilahti) 2284

Rigina 2286

Sigfredh Anderss: (Kettula) 2268

Sigfredh Andersson (Hyötyy) 2267

Simon Johanssonn (Hottila) 2266

Thomas Christerssonn (Ruokola) 2281

Åcke (Kuosmala) 2265

AAlkuun

Ahoin

Anders (Kangas) 2268

Berendt (Kangas) 2268

Mattz (Näärinki) 2276

Assikain

Johan (Järvenpää) 2267

Assilain

Anders (Kuosmala) 2266

Eskell (Tuhkala) 2283

Aufwin

Anders (Auvila) 2265

Erich (Ollikkala) 2276

Hindrich (Sopala) 2282

Lars (Sopala) 2282

Mattz (Mäköis) 2273

Mattz Mattss: (Auvila) 2265

Olof (Härkälä) 2266

Påhl (Auvila) 2265

BAlkuun

Bengdtin

Staffan (Kiiskilänniemi) 2269

Brun

Hindrich (Kangas) 2268

Johan (Kangas) 2268

Busk

Jean (Murtois) 2275

HAlkuun

H__

Staffan (Soiniemi) 2282

Hackulin

Mattz (Rasala) 2279

Petter (Luomala) 2272

Haikarain

Hindrich (Leskelä) 2272

Hindrich (Maivala) 2274

Johan (Maivala) 2274

Jöran (Leskelä) 2272

Lars (Maivala) 2274

Mattz (Maivala) 2274

Haloin

Hindrich (Remojärvi) 2280

Johan (Pitkälahti) 2278

Lahrs (Remojärvi) 2280

Lars Michelss: (Kaskii) 2269

Michell (Remojärvi) 2280

Olof (Kaskii) 2269

Peer Michellss:n (Remojärvi) 2280

Staffan (Ylivesi) 2286

Hamuin

Jöran (Murtois) 2275

Harckain?

Petter (Murtois) 2275

Harmain

Johan (Vehmaa) 2283

Heinoin

Bengdt (Karkeamaa) 2271

Eskell (Karkeamaa) 2271

Niells (Heinola) 2267

Thomas (Karkeamaa) 2271

Hemel:

Ellias Peerss. (Mäköis) 2278

Erich (Mäköis) 2278

Mattz (Mäköis) 2278

Hemel:n

Hindrich (Remojärvi) 2280

Johan (Remojärvi) 2280

Johan (Remojärvi) 2281

Johan Michelss:n (Remojärvi) 2281

Hirfwoin

Mattz (Hyötyy) 2267

Huckain

Johan (Pätylä) 2277

Hullkoin

Lahrs (Härkälä) 2266

Huttuin

Johan (Soiniemi) 2282

Hyfwöin

Olof (Kettula) 2268

Hynninen

Petter (Vuorenmaa) 2285

Thomas (Vuorenmaa) 2285

Hytiäin

Jöran (Kilpola) 2270

Michell (Knuutila) 2270

Olof (Kilpola) 2270

Petter (Knuutila) 2270

Hämel:n

Olof (Murtois) 2275

Hämäl:

Mattz Cnuthssonn (Knuutilanmäki) 2270

Hämäl:n

Johan Lahrss:n (Knuutilanmäki) 2270

Hänninen

Anna (Maivala) 2274

Christer (Hännilä) 2267

Christer (Vuorenmaa) 2285

Hardtwijck Hardtwijckssonn (Hännilä) 2267

Johan (Kaskii) 2269

Michell (Vuorenmaa) 2285

Olof (Maivala) 2274

Staffan (Pohjois) 2277

Härckäin

Hindrich (Haikarila) 2267

Johan (Härkälänniemi) 2266

Mattz (Haikarila) 2267

Härkein

Johan (Maivala) 2274

Olof (Maivala) 2274

Peer (Maivala) 2274

Påhl Påhlss: (Jokela) 2268

Staffan (Maivala) 2274

Hässein

Jöran (Laukkala) 2271

Hötel:

Abraham (Hyötyy) 2267

Eskell (Hyötyy) 2267

Hötelein

Jacob (Kangas) 2268

Peer (Kangas) 2268

IAlkuun

Ihalain

Petter (Härkälänniemi) 2266

Ikoin

Abraham (Pitkälahti) 2279

Berendt (Pitkälahti) 2279

Johan Christerss: (Pulkkila) 2277

Mårten (Pitkälahti) 2279

Immoin

And: (Näärinki) 2275

Ellias (Remojärvi) 2280

Johannes (Palonen) 2277

Marckus (Palonen) 2277

Michell (Remojärvi) 2280

Petter (Remojärvi) 2280

Ingin

Johan (Pitkälahti) 2278

KAlkuun

Kaipain

Johan (Tyrynmäki) 2283

Johan Mattss: (Ahola) 2265

Mattz (Tyrynmäki) 2283

Kammoin

Mårten (Maivala) 2274

Kanckuin

Erich (Ronkala) 2279

Lars (Ronkala) 2279

Kapiain

Jacob (Murtois) 2275

Påhl (Murtois) 2275

Kardin

Olof (Vehmaa) 2283

Kaukoin

Johan (Vuorenmaa) 2285

Lahrs (Hatsola) 2267

Mårten (Vuorenmaa) 2285

Kauroin

Sigfredh (Karkeamaa) 2271

Keistin

Hindrich (Maivala) 2274

Kettuin

Johan (Ahola) 2265

Mattz (Ahola) 2265

Mattz (Viisala) 2286

Niells (Hietajärvi) 2266

Kijskin

Anders (Kiiskilänniemi) 2269

Berendt (Ollikkala) 2276

Grells (Pohjois) 2279

Hardtwijck (Hietajärvi) 2265

Johan (Kiiskilänniemi) 2269

Mattz (Ollikkala) 2276

Mattz Johanss. (Kiiskilänniemi) 2269

Niells (Hietajärvi) 2265

Peer (Kiiskilänniemi) 2269

Staffan (Kiiskilänniemi) 2269

Kiskin

Johan Grelsson (Kangas) 2268

Kiukas

Erich (Vuorenmaa) 2285

Jacob (Karkeamaa) 2271

Jacob (Vuorenmaa) 2285

Kondia

Anders (Ylivesi) 2286

Korpin

Michel (Kiiskilä) 2269

Kuckoin

Anders (Vuorenmaa) 2285

Kupssain

Hindrich (Kiiskilänniemi) 2269

Petter (Kiiskilänniemi) 2269

Påhl (Kiiskilänniemi) 2269

Kåckoin

Hindrich (Ruokola) 2281

Kåndiain

Brussius (Maivala) 2274

Christer (Murtois) 2275

Hindrich (Kaihunmäki) 2268

Lahrs Larss: (Kaihunmäki) 2268

Peer (Maivala) 2274

Kånstj

Jöran Anderss: (Härkälä) 2266

Lars (Ronkala) 2279

Olof (Ronkala) 2279

Kåsterus

2286

Kåttro

Johan (Pohjois) 2279

Olof (Pohjois) 2279

Kämel:

Michell (Hottila) 2266

LAlkuun

Laitin

Mattz Ohlss: (Ahola) 2265

Lamain

Johan (Vehmaa) 2283

Lars (Immola) 2268

Mattz (Illainmäki) 2268

Schwante (Vehmaa) 2283

Lambain

Petter (Näärinki) 2275

Langin

Lahrs (Vehmaa) 2284

Lautiain

Johan (Mattila) 2273

Johan (Tyrynmäki) 2283

Lehickoin

Anders (Lehikkola) 2272

Mattz (Lehikkola) 2272

Olof (Lehikkola) 2272

Leinoin

Anders 2286

Michell 2286

Leskin

Anders (Lievola) 2272

Catharina (Lievola) 2272

Christer (Rantuu) 2280

Lijkain

Mattz (Hietajärvi) 2266

Mattz Peerss: (Härkälä) 2266

Lijmatain

Christer (Lievola) 2272

Erich (Lievola) 2272

Lillieschiold

(Pohjois) 2279

Lipsain

Jacob (Vehmaa) 2284

Johan (Vehmaa) 2284

Påhl (Vehmaa) 2284

Thomas (Vehmaa) 2284

Lipssain

Johan (Vehmaa) 2283

Påhl (Vehmaa) 2283

Läfwiäin

Grells (Maivala) 2274

Läskin

Johan (Leskelä) 2272

Johan (Pohjois) 2279

Läskinen

Wijssa (Laukkala) 2271

MAlkuun

Malliain

Clemeth (Pulkkila) 2277

Marain

Anders (Maarala) 2273

Erich (Kaislajärvi) 2270

Mattz (Maarala) 2273

Måns (Maarala) 2273

Mårten (Maarala) 2273

Peer (Maarala) 2273

Påhl Peerssonn (Maarala) 2273

Mardick:

Peer Ohlss:n (Vehmaa) 2284

Mardickain

Jacob (Vehmaa) 2284

Muickain

Johan (Näärinki) 2275

Mullj

Erich (Vuorenmaa) 2285

Peer (Vuorenmaa) 2285

Påhl (Vuorenmaa) 2285

Mullko

Thomas (Karkeamaa) 2271

Muttul:

Isack (Järvenpää) 2267

Johan (Järvenpää) 2267

Muukoin

Petter (Vuorilahti) 2284

Myryläin

Sigfredh (Tuhkala) 2280

Måndoin

Anders (Ruokola) 2281

Möckein

Anders (Karkeamaa) 2271

NAlkuun

Narin

Mattz (Rantuu) 2280

Thomas (Rantuu) 2280

Noussiain

Grells (Pelkilä) 2277

Nullpoin

Hindrich (Ollikkala) 2276

Lahrs (Ollikkala) 2276

Olof (Ollikkala) 2276

Nåpoin

Grells (Pitkälahti) 2278

Olof (Pitkälahti) 2278

Påhl (Pitkälahti) 2278

Staffan (Pitkälahti) 2278

OAlkuun

Ollickain

Anders (Pitkälahti) 2279

Otin

Daniell (Ronkala) 2279

Hindrich (Lipsala) 2272

Peer (Lipsala) 2272

Påhl (Kiiskilä) 2269

PAlkuun

Pafwilain

Allexander (Remojärvi) 2281

Erich (Remojärvi) 2281

Jacob (Remojärvi) 2281

Johan Peerssonn (Remojärvi) 2281

Lars (Hatsola) 2267

Paijuin

Christer (Poikola) 2277

Parckin

Hans (Maivala) 2274

Parckuin

Elias (Mattila) 2273

Simon (Mattila) 2273

Tynnes (Mattila) 2273

Parfwiain

Anders (Ollikkala) 2276

Passain

Hindrich (Kasintaipale) 2270

Passoin

Christer (Kuosmala) 2265

Paukoin

Bengdt (Vuorenmaa) 2285

Paunoin

Anders (Hietajärvi) 2266

Catharina (Suurniemi) 2281

Hardtwijck (Hietajärvi) 2266

Mattz (Kangas) 2268

Mattz (Narila) 2276

Olof (Narila) 2276

Peer (Narila) 2276

Thomas (Suurniemi) 2281

Penna

Påhl Mattss:n (Laukkala) 2271

Pennain

Olof (Laukkala) 2272

Pernoin

Johan (Paatela) 2277

Pettuin

Christer (Ollikkala) 2276

Piedickein

Christer (Pitkälahti) 2278

Johan (Pitkälahti) 2278

Jonas (Pitkälahti) 2278

Jöran (Ollikkala) 2276

Mattz (Ollikkala) 2276

Peer (Ollikkala) 2276

Pijck

Anders (Poikola) 2276

Berendt (Kuosmala) 2265

Peer (Poikola) 2276

Pijsspain

Anders (Kilpola) 2270

Pijstohlsmedh

Eskell (Teivaa) 2283

Pirr__

Mattz (Suurniemi) 2281

Poppius

Abrah (Männynmäki) 2273

Hind: 2286

Puhacka

Lahrs (Halola) 2266

Mattz Lahrss: (Halola) 2266

Petter (Sopala) 2282

Pullkin

Anders (Pulkkila) 2277

Johan Anderssonn (Pulkkila) 2277

Lars (Pulkkila) 2277

Thomas (Remojärvi) 2280

Purdin

Lars (Rantuu) 2280

Purhoin

Anders (Härkälänniemi) 2266

Axell (Purhola) 2277

Gustaf (Purhola) 2277

Hindrich (Haikarila) 2266

Hindrich (Purhola) 2277

Johan (Laukkala) 2271

Lahrs (Laukkala) 2271

Lahrs (Purhola) 2277

Samuell (Laukkala) 2271

Puttkinen

Maria (Maivala) 2274

Puttkon

Mattz (Narila) 2276

Pyllkein

Christer (Maivala) 2274

Eskell (Pylkkälä) 2277

Lahrs (Vuorenmaa) 2285

Påhl (Vuorenmaa) 2285

Päckurin

Mårthen (Pekurila) 2278

Pälckin

Johan Hanss:n (Pelkilä) 2277

Pär__

Lahrs (Hyötyy) 2267

Pöihein

Eskell (Tuhkala) 2283

Lars (Karkeamaa) 2271

Petter (Varparanta) 2284

Pölläin

Sigfredh (Suurniemi) 2282

Pöndin

Johan (Näärinki) 2275

Lars (Vehmaa) 2283

RAlkuun

Rautiain

Hindrich (Näärinki) 2275

Thomas (Summala) 2282

Rimpj

Anders (Kangas) 2268

Rittz

Hind: (Männynmäki) 2272

Rookolain

Johan (Rasala) 2280

Roukol:

Thomas (Ruokola) 2281

Zachris (Ruokola) 2281

Routzleain

Johan (Kaskii) 2269

Råckain

Mattz (Ahola) 2265

Påhl (Pohjois) 2279

Råikoin

Lahrs (Haikarila) 2266

Peer (Haikarila) 2266

Petter (Haikarila) 2266

Rångain

Johan (Suurniemi) 2281

Mattz (Suurniemi) 2281

Peer (Suurniemi) 2281

Råpoin

Anders (Vuorenmaa) 2285

Lijssa (Vuorenmaa) 2285

Råpoinen

Påhl (Karkeamaa) 2271

Rässein

Påhl (Pitkälahti) 2278

Rässiein

Lars (Rasala) 2280

SAlkuun

Safwol:n

Mattz (Mäköis) 2273

Schadewitz

Johan (Kilpola) 2271

Seilain

Anders (Pitkälahti) 2278

Jöran (Pitkälahti) 2278

Sorrioin

Christer (Soiniemi) 2282

Lars (Soiniemi) 2282

Mattz (Soiniemi) 2282

Soumalain

Hans (Suurniemi) 2282

Summain

Hindrich (Summala) 2282

Petter (Summala) 2282

Petter Jacobss: (Haikarila) 2267

Påhl (Summala) 2282

Sveconius

(Vehmaa) 2284

Margaretta (Vehmaa) 2284

Sophia (Vehmaa) 2284

Swensk

Fred: (Männynmäki) 2272

Såpain

Eskell (Rantuu) 2280

Jöran (Rantuu) 2280

Mattz (Viisala) 2285

Påhl (Mäköis) 2273

Säckin

Påhl (Pohjois) 2279

TAlkuun

Taipalin

Anders (Taipale) 2282

Olof (Taipale) 2282

Tannin

Lars (Pätylä) 2277

Tanninen

Hindrich (Kaskii) 2269

Tarckiain

Eskell (Näärinki) 2275

Hindrich (Maivala) 2274

Hindrich (Soiniemi) 2282

Jacob (Vuorilahti) 2285

Lahrs (Näärinki) 2275

Petter (Näärinki) 2275

Petter (Soiniemi) 2282

Påhl Mattssonn (Vuorilahti) 2285

Staffan (Vuorilahti) 2285

Teet

(Kuosmala) 2265

Teifwain

Erich (Teivaa) 2283

Michell (Teivaa) 2283

Olof (Maivala) 2274

Teitin

Anders (Hatsola) 2267

Terfwoin

Johan (Hyötyy) 2267

Tirroin

Anders (Kaskii) 2269

Anders (Näärinki) 2275

Hans (Männynmäki) 2272

Mattz (Paatela) 2277

Mattz Olofss:n (Suurniemi) 2281

Olof (Miettula) 2273

Toifwain

Hindrich (Maivala) 2274

Tuijulin

Joh: (Hatsola) 2267

Turackain

Niells (Auvila) 2265

Olof (Hatsola) 2267

Olof Andersson (Turakkala) 2283

Petter (Turakkala) 2283

Tyckemies

Joh: (Taipale) 2282

Tållfwain

Johan (Jokela) 2268

Jonas (Jokela) 2268

UAlkuun

Uckoin

Michell (Härkälä) 2266

Olof (Paatela) 2277

Ullmoin

Michell (Männynmäki) 2272

VWAlkuun

Wachwoin

Johan (Pohjois) 2279

Watain

Eskell (Koikkala) 2270

Wittickain

Niells (Näärinki) 2275

Wäijalain

Erich (Veijala) 2284

Hindrich (Veijala) 2284

Peer (Veijala) 2284

Wänäin

Hindrich (Tuhkala) 2283

Påhl Hinderssonn (Tuhkala) 2283

Wänäl:

Christer (Kaskii) 2269

Issack (Kaskii) 2269

Wänälein

Issack (Näärinki) 2275

ÅAlkuun

Åinoin

Johan (Mäköis) 2273

Johan Sigfredsson (Mäköis) 2273

Lars (Mäköis) 2273

Ållikain

Petter (Knuutilanmäki) 2270

Påhl (Knuutilanmäki) 2270

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 468 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023