AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1722

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1722

Otsikkotiedot

Safwolax Nedredehls Häradz
Mantahls Längdh med Effterfölliande Sochnar
Pro A:o 1722
Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2055 Auvila, Ahola
2056 Ahola, Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi
2057 Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola
2058 Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula
2059 Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
2060 Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
2061 Karkeamaa, Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola
2062 Leskelä, Lievola, Männynmäki, Mattila, Miettula, Mäköis, Maarala
2063 Maarala, Maivala, Murtois, Näärinki
2064 Näärinki, Narila, Ollikkala
2065 Ollikkala, Poikola, Palonen, Pelkilä, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila
2066 Pulkkila, Pylkkälä, Pohjois, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
2067 Pitkälahti, Ronkala, Rasala, Rantuu
2068 Remojärvi, Ruokola, Suurniemi
2069 Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa
2070 Teivaa, Turakkala, Tuhkala, Vehmaa
2071 Vehmaa, Veijala, Vuorilahti, Vuorenmaa
2072 Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen aff
denne Mantahls Längdh Undandölgdh eller uth:
:sluta låtit som Mantahls Penningar betahla
böhra; betyga wij wedh wår Siähl och Salighet
med wåre nampn och Signetens undersättiande
Datum Jåckas Sochns Mantahls Skrifning Platz
hoos H. Abraham Poppius d: 9 Maij: A:o 1722
Hen: Poppius P: et P:m Joccas
Utj H: Befallningsmannen Meinanders frånwaro B. Myrell
Johan Assickain Cron: Länssman
Nämbdemänn
Peer Michelsson Haloin, Peer Kupssain
Lars Purhoin, Peer Päkurin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 448.
Veroa maksaneita yhteensä 733 henkilöä (miehiä 401, naisia 332).
Veroluokittain 39 / 644 / 47 ; yhteensä 730 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 11 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 126 27.8 %
Mies ja vaimo 270 59.5 %
Vaimo 50 11.0 %
Leski 1 0.2 %
Muu merkintä 7 1.5 %
Kaikki yhteensä 454 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8768 Tositekirja 1722-1722, sivut 2055-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8768

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17121723

© Maija-Liisa Laakso 2023