AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1722 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1722

Sivu 2055AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Aufwila/Auvila - 4 - Michell Erichsson 1 - Auvinen
bror Hindrich mh: 1 1 Auvinen
bror Johan 1 - Auvinen
- 3 - Anders Aufwin mh: 1 1 Auvinen
af mothwillie abs: 1 -
- 2 1 Mattz Mattss: Aufwin mh: 1 1 Auvinen
Såldat Essbiörns hustru - 1 Nordberg 40
- 2 - Mattz Haijkarin mh: 1 1 Haikarinen
- 4 - Niels Ohlsson mh: 1 1 Auvinen
Son Nielss mh: 1 1 Auvinen
Aufwila/Ahola Munsterskrif: bostelle
- - 2 Olof Staffanss: Laitin mh: 1 1 Laitinen
- 4 - Lars Parckin mh: 1 1 Parkkinen
S. Hindrich Parckin mh: 1 1 Parkkinen
- 4 - Johan Kättuin 1 - Kettunen
S. Mattz Kättuin mh: 1 1 Kettunen
Son Hindrich 1 - Kettunen

Sivu 2056AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Aufwila/Ahola - 2 - Johan Mattsson Kaipons hust - 1 Kaipainen
Son Mattz Johansson 1 - Kaipainen
Caussmala/Kuosmala - 6 - Olof Månssons hustru - 1 Kuosmanen
Son Anders mh: 1 1 Kuosmanen
bror Israell 1 - Kuosmanen
dreng Thomas Ikoin 1 - Ikonen
Rytt. Simons hustru - 1
- 5 - Johan Härckein 1 - Härkönen
bror Aron mh: 1 1 Härkönen
dreng Knuth Suutarin mh: 1 1 Suutarinen
- 4 - Johan Lipssain mh: 1 1 Lipsanen
Sts. Jacob Limatajn mh: 1 1 Liimatainen
- 2 - Johan Pajain mh: 1 1 Paajanen
Härkälä - 3 - Jöran Simonsson mh: 1 1 Hämäläinen
Son Simon 1 - Hämäläinen
- 4 - Mattz Ifoin mh: 1 1 Ilvonen
Son Anders mh: 1 1 Ilvonen
- 5 - Samuell Kåstiain mh: 1 1 Kostiainen
bror Mårten 1 - Kostiainen
dreng Mattz Kuroin mh: 1 1 Kääriäinen?
- 2 - Lars Hullkoins hustru - 1 Hulkkonen
Sonn Lars 1 - Hulkkonen
Håttila/Hottila - 3 - Mattz Kåhoin mh: 1 1 Kohonen
drengen Kumul:n 1 - Kemiläinen
- - 2 Johan Purhoin mh: 1 1 Purhonen
Härkälänemj/Härkälänniemi - 2 - Anders Purhoin mh: 1 1 Purhonen
- 2 - Petter Ihalain mh: 1 1 Ihalainen

Sivu 2057AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hetajerfwj/Hietajärvi - 3 - Mattz Mattsson Puchaka mh: 1 1 Puhakka
af mothwillie Absent 1 -
- 6 - Peer Nielsson Kettuin mh: 1 1 Kettunen
bror Påhl mh: 1 1 Kettunen
bror Johan 1 - Kettunen
B.Son Johan Johansson 1 - Kettunen
- 2 - Hindrich Såpain mh: 1 1 Sopanen
Haikarila - 6 - Anders Purhoin mh: 1 1 Purhonen
bror Peer mh: 1 1 Purhonen
dreng Mattz Härckäin mh: 1 1 Härkönen
Halola - 2 1 Påhl Säickin mh: 1 1 Säkkinen
Sold: Peer Pessoins hust - 1 Pesonen 26
Haikarila - 5 - Peer Råikoins hust - 1 Roikonen
Son Lars Råikoin mh: 1 1 Roikonen
Sonn Peer mh: 1 1 Roikonen
- 1 - Petter Jacobss. Summa 1 - Summa
- 4 - Peer Hinderssonn mh: 1 1 Härkönen
b:S: Peer Peersson mh: 1 1 Härkönen
Heinola - 2 1 Niels Heijnoin mh: 1 1 Heinonen
Soldat Olofs hustru - 1 Heinonen 25
- - 2 Bengdt Puhakain mh: 1 1 Puhakainen
Hatzola/Hatsola - 3 - Lars Pafwelain mh: 1 1 Paavilainen
af mothwil: Abs. 1 -
- 3 - Michell Kruskåp mh: 1 1 Kruskopf
Sonn Lars 1 - Kruskopf

Sivu 2058AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hötanby/Hyötyy - 5 - Sigfred Anderssonn mh 1 1 Hyötyläinen
Rytt: hust: Malin - 1
d: Bengdt Mädtzo 1 - Metso
Absent: af Mothwillie 1 -
- 2 - Eskill Höteläin m:h: 1 1 Hyötyläinen
Hännilä - 3 - Hardwig Hardwigsson mh: 1 1 Hänninen
Son Simon 1 - Hänninen
Järfwenpä/Järvenpää 4 - - Länssm:n Johan Assikain mh: 1 1 Asikainen
Swåger Erich 1 -
dreng Thomas 1 -
- 4 - Johan Muttelain mh: 1 1 Muttulainen
bror Abraham 1 - Muttulainen
d. Lars Peerssons hust. - 1
Immojla/Immola - 4 - Lars Lamain mh: 1 1 Laamanen
Måg Michell mh: 1 1 Ikäheimonen
Ingilä/Inkilä 3 - - H:r Leut Lundhz hust: - 1 Lund
dreng Erich 1 -
Pijga - 1
Ilamäkij/Illainmäki - 2 - Påhl Åtinn mh: 1 1 Outinen
- 2 - T: Per Wihawain mh: 1 1 Vihavainen
Kaijhumäkj/Kaihunmäki - 1 1 Elias Teitij 1 - Teittinen
Soldatz Olofs hustru - 1 Teittinen 2
H. Abrah:s hem:n Poppius
- 2 - Simon Hänninen mh. 1 1 Hänninen
Kättula/Kettula - 7 - Sigfred Anderssons hust - 1 Oinonen
bror Hindrich mh: 1 1 Oinonen
bS: And:s Sigfredhsson mh: 1 1 Oinonen
bror Olof mh 1 1 Oinonen

Sivu 2059AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kättula/Kettula - 1 - Christer Mardikain 1 - Martikainen
Kangais/Kangas - 3 - Jacob Hötelain mh: 1 1 Hyötyläinen
bror Peers hustru - 1 Hyötyläinen
- 4 - Hindrich Bruun mh: 1 1 Brun
bror Johan mh: 1 1 Brun
- 1 - Mattz Launoins hust: - 1 Paunonen
- 4 - Bengdt Ahoin m:h: 1 1 Ahonen
Son Mattz Ahoin mh: 1 1 Ahonen
Kiskilä/Kiiskilä - 6 - Bertill Kiskins hustru - 1 Kiiskinen
Son Bertill mh: 1 1 Kiiskinen
Måg Michell Kårpin mh: 1 1 Korpinen
Rytt. hustrun - 1
Kaskis/Kaskii - 3 - Hindrich Tannin mh: 1 1 Tanninen
drengh Olof Hakulin 1 - Hakulinen
- 2 - Erich Taskin mh: 1 1 Taskinen
- 4 - Lars Michelsson Haloin mh: 1 1 Halonen
bror Olof mh: 1 1 Halonen
- 2 1 Mattz Mattss: Ruåtzal: mh: 1 1 Ruotsalainen
Sold. Peer Hämuins hustru - 1 Hamunen 10
- 3 - Anders Rimpin mh: 1 1 Rimpinen
Sonn Anders 1 - Rimpinen
Kiskilännemj/Kiiskilänniemi - 4 - Peer Kiskin mh: 1 1 Kiiskinen
Staffan Kiskins hustru - 1 Kiiskinen
d: Simon Peersson Huttuin 1 - Huttunen

Sivu 2060AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kiskilännemj/Kiiskilänniemi - 7 - Mattz Jacobsson Kiskin 1 - Kiiskinen
Måg Claes Puhaka mh: 1 1 Puhakka
Bror Anders mh: 1 1 Kiiskinen
Bror Johan mh: 1 1 Kiiskinen
- 6 - Peer Kuppssain mh: 1 1 Kupsanen
bror Påhl Kuppssain mh: 1 1 Kupsanen
Måg Peer Lautiain mh: 1 1 Lautiainen
Kassentaipal/Kasintaipale - - 3 Hindrich Passoin mh: 1 1 Pasanen
af Mothwillie Absent: 1 -
Kaisslajerfwj/Kaislajärvi - 4 - Hardwig Johansson mh: 1 1 Härkönen
Frende Johan Larsson mh: 1 1 Härkönen
Kåickala/Koikkala - 3 - Eskell Waitin mh: 1 1 Väätäinen
Absent: af Mothwillia 1 -
Knutilamäkj/Knuutilanmäki - 3 - Mattz Cnutsson Hämäl:ns hust: - 1 Hämäläinen
Måg Mårten Pakurin mh: 1 1 Pekurinen
- 3 Påhl Ållickain mh: 1 1 Ollikainen
Rytt: Mattz hustru - 1
Knutila/Knuutila - 3 - Peer Hötiäin mh: 1 1 Hyytiäinen
dreng Mattz Pullkein 1 - Pylkkänen
Kilpola - 4 - Olof Hytiäin mh: 1 1 Hyytiäinen
bror Jöran mh: 1 1 Hyytiäinen
- 3 - Mårten Päckurin mh: 1 1 Pekurinen
b:m: Sigfredh Wäpssa 1 - Vepsa
- 4 - Erich Kardinen mh: 1 1 Kaartinen
Swåger Carll mh: 1 1
- 7 - Johan Skadewitz mh: 1 1 Schadevitz
bror Carll mh: 1 1 Schadevitz
dreng Christian Smedh mh: 1 1 Smed
Pijga - 1

Sivu 2061AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Karkiama/Karkeamaa - 3 - Jacob Kiukas mh: 1 1 Kiukas
dreng Mattz Hirfwoin 1 - Hirvonen
- 4 - And:s Anderssonn mh: 1 1 Pöyhönen
d: Michell Thomass: mh: 1 1
- 2 - Eskiell Hejnoin mh: 1 1 Heinonen
- 2 1 Påhl Råpoin mh: 1 1 Roponen
Såld: Anders hustru - 1 Matiskainen 54
- 3 - Thomas Hejnoin 1 - Heinonen
Bror Bengdt mh: 1 1 Heinonen
Lauckala/Laukkala - - 2 Abraham Mustoin mh: 1 1 Mustonen
- 5 - Jören Häissein 1 - Häsänen
Måg Gustaf mh: 1 1
b:m: And:s Purnain mh: 1 1 Pärnänen
- 5 - Lars Puroin mh: 1 1 Purhonen
bror Samuell 1 - Purhonen
bror Giösta 1 - Purhonen
Rytt: Kiskis hustru - 1 Kiiski
Lautiala/Lauteala - 3 - Erich Christerssonn 1 -
b:m: Staffan Wästerin mh: 1 1 Vesterinen
Loumala/Luomala - 2 - Peer Hakulin mh: 1 1 Hakulinen
Capit: Bostelle
Lipsahla/Lipsala - - 3 L:b: Erich Warjus mh: 1 1 Varjus
Bror Påhl 1 - Varjus
Lehickola/Lehikkola - 4 - Mattz Lächickoin mh: 1 1 Lehikoinen
Bror Johan mh: 1 1 Lehikoinen
- 3 - Jöran Lächekoin mh: 1 1 Lehikoinen
Sold:s Mattz hust - 1 Lehikoinen 50

Sivu 2062AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Läskilä/Leskelä - 2 - Johan Läskin mh: 1 1 Leskinen
- 3 - Jören Hajkarin mh: 1 1 Haikarinen
Måg Påhls hustru - 1
Liefwola/Lievola - 2 - Erich Limatain mh: 1 1 Liimatainen
- 2 - And:s Anderss Läskin mh: 1 1 Leskinen
H: Probsten Poppij Hem:n Poppius
Männimäkj/Männynmäki - 3 - Lb: Mattz Mardickain mh: 1 1 Martikainen
dreng Påhl Kaipain 1 - Kaipainen
- 3 - Petter Tirroin mh: 1 1 Tirronen
Bror Carll 1 - Tirronen
5 - - Cap: H: Abrah: Poppius mh: 1 1 Poppius
dreng Lars 1 -
Pijga Johanna - 1
dreng Johan 1 -
Mattila - 4 - Thönis Parckin 1 - Parkkinen
Måg Hind. Sumiain mh: 1 1 Summanen
Fb:S: Johan 1 - Parkkinen
- 3 - Johan Vallentinsson mh: 1 1
dreng Påhl Lautiain 1 - Lautiainen
Mietula/Miettula - 2 - Olof Tirroin mh: 1 1 Tirronen
Mäkiöis/Mäköis - 4 - Mattz Aufwin mh: 1 1 Auvinen
Måg Hind. Paijuin mh: 1 1 Pajunen
- 2 - Anders Åjnoin mh: 1 1 Oinonen
Marala/Maarala - 2 - Mårten Marain 1 - Maaranen
Son Christer 1 - Maaranen
- 3 - Erich Mårtensson mh: 1 1
Son Erich Ersson 1 -

Sivu 2063AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Marala/Maarala - 2 - Hindrich Haickarin mh: 1 1 Haikarinen
- - 4 Anders Marain mh: 1 1 Maaranen
Son Påhl mh: 1 1 Maaranen
Maifwala/Maivala - 2 - Johan Philipsson mh: 1 1 Hämäläinen
- 4 - Rassmus Kåndiain mh: 1 1 Kontiainen
Sonn Anders 1 - Kontiainen
Rytt: Mattz Ohlssons hust. - 1
- 4 1 Hindrich Haickarin mh: 1 1 Haikarinen
bror Johan mh: 1 1 Haikarinen
Sold: Hend: Täifwas hust: - 1 Teivainen 72
- - 4 Staffan Härckäin mh: 1 1 Härkönen
bror Johan mh: 1 1 Härkönen
- - 2 Lars Härckäin mh: 1 1 Härkönen
- - 2 Olof Hunninen mh: 1 1 Hänninen
- 2 - Hindrich Käistis hustru - 1 Keistinen
Son Abraham 1 - Keistinen
Cornetz Bostelle
- 2 - Hindrich Haikarin mh: 1 1 Haikarinen
Scherg: Bostelle
Murdois/Murtois 1 3 - Scherg: Wehmans hustru - 1 Weman
Lb: Olof Hämäl: mh: 1 1 Hämäläinen
Son Hindrich 1 - Hämäläinen
Major Buschs RH: Busk
- 1 - L:b: Carl Hindersson 1 Hämäläinen
- 2 - Carll Carlsson mh: 1 1 Härkönen
Näringe/Näärinki - 6 - Petter Tarckiain mh: 1 1 Tarkiainen
b:S: Lars mh: 1 1 Tarkiainen
dreng Peer Tannin mh: 1 1 Tanninen

Sivu 2064AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Näringe/Näärinki - 1 - Gustaf Ficke 1 - Fick
- 2 - Christer Kaipain mh: 1 1 Kaipainen
- 4 - Hindrich Rautiains hust: - 1 Rautiainen
b:M: Markus Immoin mh: 1 1 Immonen
dreng Cnut Marain 1 - Maaranen
- 4 - Anders Mullij mh: 1 1 Mulli
Bror Peer mh: 1 1 Mulli
- 3 - Casper Linduin mh: 1 1 Lintunen
frende Hindrich 1 -
- 2 - Johan Muickoin mh: 1 1 Muikkunen
- 2 1 Peer Ruåtzalain mh: 1 1 Ruotsalainen
Sold: Pöndins hustru - 1 Pöntinen 67
Narila - 2 - Mattz Puttkin mh: 1 1 Putkinen
- 4 - Hardtwig Paunoin mh: 1 1 Paunonen
bS: Anders mh: 1 1 Paunonen
Ollickala/Ollikkala - 2 - Lars Kiskin 1 - Kiiskinen
b:M: Peers hustru - 1
- 2 - Lars Patuin mh: 1 1 Pätynen
- 4 - Lars Nulpoins hust: - 1 Nulpponen
brorS: Peer mh: 1 1 Nulpponen
Rytt: Jörans hustru - 1
- 2 - Erich Nulpoin mh: 1 1 Nulpponen
- 3 - Jören Arfedssons hust - 1 Ihalainen
Swantte Kaipoin mh: 1 1 Kaipainen
- - 2 Anders Mönckoin mh: 1 1 Mönkkönen

Sivu 2065AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ollickala/Ollikkala - 5 - Jören Piedickain mh: 1 1 Pietikäinen
Bror Mattz 1 - Pietikäinen
brorSon Peer mh: 1 1 Pietikäinen
Påikola/Poikola - 5 - Peer Pijck mh: 1 1 Piikki
b:m: Peer Berendtsson 1 -
frende And:s hustru - 1
Rytt: Kiukas hustru - 1 Kiukas
Palois/Palonen - 2 - Anders Tuppurain mh: 1 1 Tuppurainen
Pelckila/Pelkilä - 4 - Johan Immoin mh: 1 1 Immonen
bror Sigfred mh: 1 1 Immonen
Patela/Paatela - 2 - Christer Pylkäin mh: 1 1 Pylkkänen
Leut: Bostel: af Caval:
- 1 - Mattz Uckoin 1 - Ukkonen
Pättylä/Pätylä - 2 - Anders Ahoin mh: 1 1 Ahonen
Purhoila/Purhola - 5 - Lars Puroin mh: 1 1 Purhonen
bS: Lars mh: 1 1 Purhonen
af Mothwil: Absent 1 -
- 5 - Axell Purhoins hustru - 1 Purhonen
Son Lars Axellsson m:h: 1 1 Purhonen
bror Anders 1 - Purhonen
bror Johan 1 - Purhonen
Pulkila/Pulkkila - 1 - Påhl Pulckin 1 - Pulkkinen
- 2 - Clemet Malliain mh: 1 1 Maljanen
- 2 - Påhl Kårhoin mh: 1 1 Korhonen
- 2 - Johan Pulckin 1 - Pulkkinen
bror Staffan 1 - Pulkkinen
2 - - Besöckaren Gust: Härkein mh: 1 1 Härkönen

Sivu 2066AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pulkila/Pulkkila - 3 - Christer Pessoin m:h: 1 1 Pasanen
dreng Gustaf Härkein 1 - Härkönen
Pylckälä/Pylkkälä - 2 - Eskiell Pylckein mh: 1 1 Pylkkänen
- 2 - Christer Lappalain mh: 1 1 Lappalainen
Påchiois/Pohjois - 2 - Mattz Råckain mh: 1 1 Rokkanen
- 2 - Bertill Waldoin mh: 1 1 Valtonen
Fru Catharina Lillieschöldz R: H: Lilliesköld
dreng Påhl Såpain 1 - Sopanen
dreng Jören Wäissein 1 - Väisänen
d. Johan Kaipain 1 - Kaipainen
- 2 - T: Niels Råckain mh: 1 1 Rokkanen
- 3 - T: Lars Nielssonn 1 -
Niels Kucko 1 - Kukko
St:S. Fredrich 1 - Kotro?
- 2 - Anders Kåttro mh: 1 1 Kotro
Paijusallmj/Pajusalmi - 6 - Hindrich Ifwarsson mh: 1 1 Leskinen
bror Johan mh: 1 1 Leskinen
bror Peer mh: 1 1 Leskinen
Päckurila/Pekurila - 2 - Påhl Ruåkolain mh: 1 1 Ruokolainen
Pittkälax/Pitkälahti - 2 - Peer Nåpoin mh: 1 1 Noponen
- 6 - Olof Nåpoin 1 - Noponen
Bror Staffan mh: 1 1 Noponen
b:S: Peer mh: 1 1 Noponen
d: Michell Ilfwoin 1 - Ilvonen
- 2 - Christer Piedeckein m:h: 1 1 Pietikäinen
1 - - Samuel Kiljander 1 - Kiljander

Sivu 2067AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pittkälax/Pitkälahti - 2 - Johan Piedickein mh: 1 1 Pietikäinen
- 3 - Hans Wänäin mh: 1 1 Väänänen
d: Anders Teinus 1 - Teinus
- 2 - Jöran Säijlain mh: 1 1 Seilonen
- 2 - Simon Inginen mh: 1 1 Inkinen
- 4 - Berendt Ikoin mh: 1 1 Ikonen
BS: Abraham 1 - Ikonen
Bror Peer 1 - Ikonen
Rångala/Ronkala - 3 - Daniel Åtenen mh: 1 1 Outinen
b:m: Anders Sårfin 1 - Sorvanen
- 3 - Lars Kånstij mh: 1 1 Konsti
bror Olof 1 - Konsti
- 2 - Anders Janhuin mh: 1 1 Janhunen
- 1 - Lars Kanckuin 1 - Kankkunen
- 3 - Erich Wäijalain mh: 1 1 Veijalainen
Swåg: Johan Pyrhoins h: - 1 Pyrhönen
Rassala/Rasala - 2 - Mattz Hackulin mh: 1 1 Hakulinen
- 3 - Johan Larsson Härkein 1 - Härkönen
S: Lars Johansson mh: 1 1 Härkönen
Randois/Rantuu - 9 - Thomas Narinen mh: 1 1 Narinen
S: Mattz Narinen 1 - Narinen
B:r Thomas Thomasson 1 - Narinen
bS. Brussius Grelss. mh: 1 1 Narinen
dreng Lars Puroin mh: 1 1 Puranen
Rytt: Jörens hust: - 1
- - 3 Christer Läskin 1 - Leskinen
bror Mattz mh: 1 1 Leskinen

Sivu 2068AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Remojerfwij/Remojärvi - 5 - Peer Michelsson Haloin 1 - Halonen
bror Lars mh: 1 1 Halonen
bror Michels hustru - 1 Halonen
b:S: Michell 1 - Halonen
- 5 - Jacob Kaipiain 1 - Kaipainen
Bror Peer mh: 1 1 Kaipainen
Bror Lars mh: 1 1 Kaipainen
- 2 - Påhl Hämäläin mh: 1 1 Hämäläinen
- 2 - Thomas Pulckin mh: 1 1 Pulkkinen
- 4 1 Sigfredh Myryläin 1 - Myyryläinen
S: Niels Myrylain mh: 1 1 Myyryläinen
bror Christer 1 - Myyryläinen
Såld: Karial:s hust: - 1 Karjalainen 45
- 3 - Jacob Pafelain 1 - Paavilainen
Bror Alexander mh: 1 1 Paavilainen
- 2 - Johan Hämäläin mh: 1 1 Hämäläinen
Ruåkola/Ruokola - 2 - Anders Kåckoin mh: 1 1 Kokkonen
- 1 - Olof Måndoin 1 - Montonen
- 3 - Thomas Hanss. Ruok: E:a - 1 Ruokolainen
b:S: Zacharias 1 1 Ruokolainen
- 2 - Peer Häijlain mh: 1 1 Heilanen
- 2 - Jacob Käritoin mh: 1 1 Kähkönen
Suurnemj/Suurniemi - 6 - Olof Rångain mh: 1 1 Ronkainen
d: Abraham Tirroin mh: 1 1 Tirronen
d: Olof Wäijalain mh: 1 1 Veijalainen
- 2 - Thomas Pauoin mh: 1 1 Paunoin
- 2 1 Sigfred Pöllein mh: 1 1 Pöllänen
Såld: Sutarins hust - 1 Suutarinen

Sivu 2069AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Suurnemj/Suurniemi - 5 - Mattz Rangain mh: 1 1 Ronkainen
Swåg: Erich Luckoin mh: 1 1 Luukkonen
Rytt: Samuels hustru - 1
Summala - 2 - Thomas Summain 1 - Summanen
Bror Påhl 1 - Summanen
- 3 - Thomas Rautins hust - 1 Rautiainen
Son Erich mh: 1 1 Rautiainen
Såppala/Sopala - 4 - Lars Aufwin m:h: 1 1 Auvinen
bror Hindrichs hust - 1 Auvinen
af motwil: absentiet 1 -
- 2 - Peer Peersson Puhaka mh: 1 1 Puhakka
Såinemj/Soiniemi - 2 - Johan Huttuin mh: 1 1 Huttunen
- 3 - Staffan Haloins hust - 1 Halonen
Son Jacob mh: 1 1 Halonen
- 2 1 Lars Sårioin mh: 1 1 Sorjonen
Sold: Peer Pussoins hust - 1 Pussinen 31
Taipalby/Taipale - 5 - Olof Taipalain mh: 1 1 Taipalainen
bror Anders mh: 1 1 Taipalainen
bror Mattz 1 - Taipalainen
4 - - Borg: Niclas Sidensnör mh: 1 1 Sidensnöre
dreng Christer Henninen mh: 1 1 Hänninen
Tyrinmäkj/Tyrynmäki - 2 - Mattz Kaipain mh: 1 1 Kaipainen
Tåifwola/Teivaa - - 3 Eskiell Pistohlsmedh 1 - Pistolsmed
Petter Råcka mh: 1 1 Rokka
- 2 - Michell Täifain mh: 1 1 Teivainen

Sivu 2070AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tåifwola/Teivaa - - 2 Rassmus Hännin 1 - Hänninen
Bror Staffan 1 - Hänninen
- 2 - Erich Täifain mh: 1 1 Teivainen
- 2 - Johan Mattsson mh: 1 1 Teivainen
Turakala/Turakkala - 7 - Olof Turakain mh: 1 1 Turakainen
b:m: Johan Larsson 1 -
bror Peer 1 - Turakainen
d: Anders Hötölain m.h. 1 1 Hyötyläinen
Rytt. hustru - 1
Tuchkala/Tuhkala - 2 - Elias Pöyhain mh 1 1 Pöyhönen
1 - - Inhy: Peer Hänninen haar hwarken Häst el: Koo 1 - Hänninen
- 3 - Eskiell Asselain mh: 1 1 Asilainen
Son Eskiel Eskielsson 1 - Asilainen
- 3 - Isach Pennoin 1 - Pennanen
Son Peer Pennoin mh: 1 1 Pennanen
- 3 - Påhl Hindersson mh: 1 1 Hulkkonen
Bror Petter 1 - Hulkkonen
Wächmais/Vehmaa - 2 - Lars Tanninen m.h. 1 1 Tanninen
- 3 - Eskiell Tarckiain mh: 1 1 Tarkiainen
b:m: Thomas Härkain 1 - Härkönen
- 2 - Schwantte Lamain 1 - Laamanen
b:m: And:s Mutilin 1 - Muttulainen
- 5 - Thomas Lippsain mh: 1 1 Lipsanen
bror Mattz mh: 1 1 Lipsanen
Jacob Lippais hust - 1 Lipsanen

Sivu 2071AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wächmais/Vehmaa 6 - - Handelsm: Joh: Wahl mh: 1 1 Wahl
d: Elias Immoin 1 - Immonen
d: Anders Tannin 1 - Tanninen
d: And:s Wästerin mh: 1 1 Vesterinen
- 3 - Peer Ohlss. Mardikain 1 - Martikainen
Frend: Jacob Mardik: mh: 1 1 Martikainen
- 2 - Landb: Johannes Rimpij mh: 1 1 Rimppi
- 4 - Peer Wästerin mh: 1 1 Vesterinen
b: Jacob And:ss: Wästerin mh: 1 1 Vesterinen
Wäijala/Veijala - 3 - Hindrich Kuppssain mh: 1 1 Kupsanen
Swåg: Lars Puhaka 1 - Puhakka
Worilax/Vuorilahti - 5 - Peer Mårtensson mh: 1 1 Penttinen
Frend: Påhls hustru - 1
d: Sigfred Hyfwein 1 - Hyvönen
d: Peer Bengtinen 1 - Penttinen
- 8 - Staffan Tarckiain mh: 1 1 Tarkiainen
f:b: Påhl Mattss. Tarckiain 1 - Tarkiainen
b: Johan Staffansson mh: 1 1 Tarkiainen
b:S: Påhl Jacobsson mh: 1 1 Tarkiainen
Rytt: Peers hustru - 1
Wårenma/Vuorenmaa - 3 - Lars Kauckoin mh: 1 1 Kaukonen
Son Grels Larsson 1 - Kaukonen
- 3 - Peer Pöijä mh: 1 1 Pöyhönen
Son Olof 1 - Pöyhönen
- 2 - Thomas Hynnin mh: 1 1 Hynninen

Sivu 2072AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wårenma/Vuorenmaa - 6 - Anders Pispain mh: 1 1 Piispanen
bror Abraham mh: 1 1 Piispanen
bror Christer mh: 1 1 Piispanen
- 2 - Påhl Påhlsson Mullj mh: 1 1 Mulli
Wijssala/Viisala - 2 - Winsensius Läskin mh: 1 1 Leskinen
Ylläwässj/Ylivesi - 3 - Staffan Haloin mh: 1 1 Halonen
Son Mattz 1 - Halonen
- 3 - Swen Uimij mh: 1 1 Uimi
Bror Mattz 1 - Uimi
- 5 - Hindrich Påhlsons hust: - 1 Harmainen
bror Niels 1 - Harmainen
bror Påhls hustru - 1 Harmainen
bror Staffan mh: 1 1 Harmainen
- 3 - And:s Anderss Kåndia mh: 1 1 Kontio
bror Peer 1 - Kontio
- 3 - Anders Seijlain mh: 1 1 Seilonen
Swåg: Johan Ikoin 1 Ikonen
- 2 - Lb. Anders Leinoin mh: 1 1 Leinonen
- 2 - Anders Aufwinen mh: 1 1 Auvinen
- 2 - Hindrich Pafelain mh: 1 1 Paavilainen
- 2 - Johan Pochialains h: - 1 Pohjalainen
Son Hans Johansson 1 - Pohjalainen
- 2 - Staffan Tuchkalain mh: 1 1 Tuhkalainen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 2 - - Klåck: Joh: Kåsterus mh: 1 1 Costerus
-- 2 - - Brofoug: Alexan: Tackin mh: 1 1 Takkinen

Sivu 2073AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
-- 2 - - Uthrijd: Petter Hujain mh: 1 1 Hujanen
-- 6 - - Probsten och Kyrckioherd: Högl: Henr: Poppius mh: 1 1 Poppius
-- dreng Mattz Rimpij 1 - Rimppi
-- Pijga Anna Marija - 1
-- Son Hindrich 1 - Poppius
-- dotter Poppia - 1 Poppius

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17121723

© Maija-Liisa Laakso 2023