AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1723

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1723

Otsikkotiedot

Jåckas S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
3261 Auvila, Ahola
3262 Ahola, Kuosmala, Härkälä
3263 Hatsola, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi, Haikarila, Halola
3264 Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää
3265 Järvenpää, Immola, Inkilä, Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula
3266 Kangas, Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
3267 Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
3268 Karkeamaa, Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola
3269 Lehikkola, Leskelä, Lievola, Männynmäki, Mattila
3270 Mattila, Miettula, Mäköis, Maarala, Maivala
3271 Maivala, Murtois, Näärinki
3272 Näärinki, Narila, Ollikkala
3273 Ollikkala, Poikola, Palonen, Pelkilä, Paatela, Pätylä, Purhola
3274 Pulkkila, Pylkkälä, Pohjois, Pajusalmi
3275 Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti, Ronkala, Rasala
3276 Rasala, Rantuu, Remojärvi
3277 Remojärvi, Ruokola, Suurniemi
3278 Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa
3279 Teivaa, Turakkala, Tuhkala, Vehmaa
3280 Vehmaa, Veijala, Vuorilahti, Vuorenmaa
3281 Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit, ingen af
denne Mantahls Längdh undandölgd eller uthsluta
låtit, som Mantahls Peningar betahla böra
betyga wij på wårt Samwete, medh wåra Nampns
och Signetens undersättiande. Datum Jåckas
Sochns Mantahls Skrifning Platz i Oinola d: 7
Februarj år 1723./.
JW Meinander
Hen: Poppius P. et P.m Joccas
Abr. Poppius Sac. af Joccas
Joh: Asikain Crono Länsman
Nämbdemänn
Peer Kupsain, Peer Peckurin, Lars Purhoin
Olof Tirroin, Beredt Ahoin, Anders Pisspain
Staffan Härkäin, Staffan Tuchkalain

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 485.
Veroa maksaneita yhteensä 739 henkilöä (miehiä 407, naisia 332).
Veroluokittain 31 / 662 / 45 ; yhteensä 738 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 15 sotilasta
Selvittämättömässä komppaniassa: 1 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 163 33.3 %
Mies ja vaimo 256 52.2 %
Vaimo 61 12.4 %
Muu merkintä 10 2.0 %
Kaikki yhteensä 490 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8771a Tositekirja, f. 1945-3652 1723-1723, sivut 3261-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8771a

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17221724

© Maija-Liisa Laakso 2023