AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1723 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1723

Sivu 3261AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Aufwila/Auvila - 4 - Hindrich Michelss: mh 1 1 Auvinen
Bror Johan 1 - Auvinen
Bror Michell 1 - Auvinen
- 3 - Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen
D. Rassmus Peersson 1 -
- 2 1 Matts Mattsson 1 - Auvinen
Bror Lars 1 - Auvinen
Såld. Cnuth Snickarins hustro - 1 Nikkarinen 40
- 2 - Matts Haikarain mh 1 1 Haikarinen
- 3 - Niels Nielsson mh:o 1 1 Auvinen
Bror Staffan 1 - Auvinen
Ahola 1 - - Munsterskrif: Lars Mörth 1 -
- 3 - Lars Parkoins hust, Hör stå i Maralaby - 1 Parkkinen
Hindrich Parkin mh:o 1 1 Parkkinen
- - 3 Olof Laitin mh:o 1 1 Laitinen
Bror Thomas 1 - Laitinen

Sivu 3262AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ahola - 4 - Johan Kättuin 1 - Kettunen
S. Mattz Kättuin mh 1 1 Kettunen
Son Hindrich 1 - Kettunen
- 1 - Matts Johanss. Kaipoin 1 - Kaipainen
Cuossmala/Kuosmala - 5 - Anders Ohlsson mh 1 1 Kuosmanen
Bror Israel 1 - Kuosmanen
Rytt. Simons h:o - 1
D. Lars Pulkin 1 - Pulkkinen
- 3 - Johan Härköin 1 - Härkönen
Bror Aron mh:o 1 1 Härkönen
- 2 - Johan Lipsain mh:o 1 1 Lipsanen
- 4 - Jacob Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
- - - Johan Paijain mh:o 1 1 Paajanen
Härkälä - 2 - Jöran Simonss:s h:o - 1 Hämäläinen
Son Simon 1 - Hämäläinen
- 3 - Matts Ilfwoin 1 - Ilvonen
Son Anders mh:o 1 1 Ilvonen
- 6 - Samuel Kåstiain mh 1 1 Kostiainen
Bror Mårten 1 - Kostiainen
D. Matts Käräin mh 1 1 Kääriäinen
Geskin Härkätar - 1 Härkönen
- 2 - Lars Hulkoins h:o - 1 Hulkkonen
Son Lars 1 - Hulkkonen

Sivu 3263AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hatzoila/Hatsola - 2 - Hindrich Paijuin mh 1 1 Pajunen
Håttila/Hottila - 4 - Matts Kåhoin mh 1 1 Kohonen
D. Michel Kämmil: 1 - Kemiläinen
B:r Hind. Kåhoin 1 - Kohonen
- - 2 Johan Purhoin mh:o 1 1 Purhonen
Härkäläniemj/Härkälänniemi - 2 1 And. Purhoin mh 1 1 Purhonen
Såld. Laitins hust:o - 1 Laitinen
- 2 - Peer Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen
Hetajerf:/Hietajärvi - 3 - Matts Mattss. Puhaka mh 1 1 Puhakka
Bror Lars 1 - Puhakka
- 6 - Peer Nielss. Kättuin 1 - Kettunen
B. Påhl mh 1 1 Kettunen
Bror Johan 1 - Kettunen
B.S. Johan Johanss. 1 - Kettunen
D. Johan Mustoin 1 - Mustonen
- 2 - Hind. Såppoin mh:o 1 1 Sopanen
Haikarala/Haikarila - 5 - Anders Purhoin mh 1 1 Purhonen
Bror Peer mh:o 1 1 Purhonen
D. Lars Puhakain 1 1 Puhakainen
Halloila/Halola - 2 1 Påhl Säckin mh:o 1 1 Säkkinen
Såld. Hind. Pafwil:s h:o - 1 Paavilainen 26

Sivu 3264AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Halloila/Haikarila - 5 - Lars Råikoin mh:o 1 1 Roikonen
Bror Peer mh:o 1 1 Roikonen
Bror Olof 1 - Roikonen
- 1 - Peer Jacobss. Summa 1 - Summa
- 4 - Peer Hind.ss. mh 1 1 Härkönen
B.S. Peer Peerss. mh 1 1 Härkönen
Heinola - 2 1 Niels Häinoin mh 1 1 Heinonen
Såld. Olofz h:o - 1 Heinonen 25
- - 3 Bengdt Puhakain mh 1 1 Puhakainen
Bror Niels 1 - Puhakainen
Hatzola/Hatsola - 2 - Lars Pafwil: mh 1 1 Paavilainen
- 4 - Michel Kruskåp mh:o 1 1 Kruskopf
Son Lars 1 - Kruskopf
Dåtter Marija - 1 Kruskopf
Hötenby/Hyötyy - 3 - Sigf. Anderss mh:o 1 1 Hyötyläinen
D. Bengdt Mätzo 1 - Metso
- 2 - Eskill Hötöläin mh 1 1 Hyötyläinen
Hennilä/Hännilä - 3 - Hardw. Hardw.s. mh 1 1 Hänninen
Son Simon 1 - Hänninen
Järfwenpä/Järvenpää 5 - - Länssm. Joh. Assikain mh 1 1 Asikainen
Dräng Thomas 1 -
D. Johan Kåndia 1 - Kontio
Pijga Dorotea - 1

Sivu 3265AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Järfwenpä/Järvenpää - 6 - Johan Muttilain mh 1 1 Muttulainen
Bror Abraham mh:o 1 1 Muttulainen
D. Lars Peerss. h:o - 1
D. Påhl Muttilain 1 - Muttulainen
Immoila/Immola - - 3 Lars Lamains h:o - 1 Laamanen
Måg Michel mh:o 1 1 Ikäheimonen
Capit. Torsten Tawast Ryttare hemman Tavast
Ingiläby/Inkilä 3 - - Lieut: Lundz h:o - 1 Lund
Dräng Erich 1 -
Pijga Johanna - 1
Illamäkj/Illainmäki - 2 - T. Påhl Otin mh:o 1 1 Outinen
- 2 - T. Peer Wichawain mh 1 1 Vihavainen
Kaihumäkj/Kaihunmäki - 1 1 Elias Teitin 1 - Teittinen
Såld. Olofz hustro - 1 Teittinen 2
Sacell. H:r Abraham Poppi hemman Poppius
- 4 - L:b: Simon Hännin mh 1 1 Hänninen
B.M. Lars Hångain mh 1 1 Honkanen
Kättula/Kettula - 6 - Hindrich Oinoin mh 1 1 Oinonen
B.S. And:s Sigf.ss. mh 1 1 Oinonen
Bror Olof mh:o 1 1 Oinonen
- 1 - Christer Mardikain 1 - Martikainen

Sivu 3266AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kangais/Kangas - 1 - Jacob Hötöläin 1 - Hyötyläinen
- 4 - Hindrich Brun mh 1 1 Brun
Bror Johan mh 1 1 Brun
- 1 - Matts Paunoins h:o - 1 Paunonen
- 4 - Berendt Ahoin 1 - Ahonen
Son Matts Ahoin mh 1 1 Ahonen
Piga Anna Hirfwoin - 1 Hirvonen
Kiskilä/Kiiskilä - 5 - Bertil Kiskins h:o - 1 Kiiskinen
Son Bertil mh:o 1 1 Kiiskinen
Måg Michel Kårpin mh 1 1 Korpinen
Kaskis/Kaskii - 3 - Hind. Tannin mh:o 1 1 Tanninen
D. Olof Hackul: 1 - Hakulinen
- 2 - Erich Taskin mh:o 1 1 Taskinen
- 5 - Lars Michelss. Halloin mh 1 1 Halonen
Bror Olof mh 1 1 Halonen
D. And:s Håttinen 1 - Hottinen
- 2 1 Matts Mattss. Rotzal: mh 1 1 Ruotsalainen
Såld. Peer Hamuins h:o - 1 Hamunen 10
- 2 - Anders Rimpin mh 1 1 Rimpinen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi - 3 - Peer Kiskin mh:o 1 1 Kiiskinen
D. Simon Peerss. Håttin 1 - Hottinen
- 5 - Claes Puhaka mh:o 1 1 Puhakka
Bror Anders mh 1 1 Kiiskinen
Bror Johans h:o - 1 Kiiskinen
- 5 - Peer Kupsain 1 - Kupsanen
B. Påhl Kupsain mh 1 1 Kupsanen
Måg Peer Lautiain mh 1 1 Lautiainen

Sivu 3267AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kasintaipal/Kasintaipale - 2 - Hindrich Passoin mh 1 1 Pasanen
Kaislajerf:/Kaislajärvi - 4 - Hartwijk Johanss. mh 1 1 Härkönen
Fränd. Johan Larsson mh 1 1 Härkönen
Kåikala/Koikkala - - 3 Eskill Waitin mh 1 1 Väätäinen
St.S. Christer Frandtzss Nissinen 1 - Nissinen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki - 3 - Matts Cnuthsson Hämmäläins h:o - 1 Hämäläinen
Måg Mårten Peckurin mh 1 1 Pekurinen
- 2 - Johan Johansson 1 - Hämäläinen
Son Johan 1 - Hämäläinen
- 4 - Påhl Olikain mh:o 1 1 Ollikainen
B.M. Peer Heikin mh:o 1 1 Heikkinen
Knutila/Knuutila - 3 - Peer Hytiäin mh:o 1 1 Hyytiäinen
D. Matts Pylkein 1 - Pylkkänen
Killpola/Kilpola - 4 - Olof Hyttiein mh:o 1 1 Hyytiäinen
B. Jöran mh:o 1 1 Hyytiäinen
- 2 - Mårten Peckurin mh 1 1 Pekurinen
- 5 - Erich Kardinen mh:o 1 1 Kaartinen
Swåg. Carll mh:o 1 1
Rytt. Påhls h:o - 1
- 7 - Johan Skadewitz mh 1 1 Schadevitz
Bror Carll mh:o 1 1 Schadevitz
D. Christian Kåndin mh 1 1 Kontiainen
Syster Maria - 1 Schadevitz

Sivu 3268AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Karkiama/Karkeamaa - 5 - Jacob Kiukas mh:o 1 1 Kiukas
D. Matts Hirfwoin 1 - Hirvonen
- 3 - And:s Andersson mh:o 1 1 Pöyhönen
B.M. Eskill Eskillsson Pöyhäin 1 - Pöyhönen
- 2 - Eskill Häijnoin mh:o 1 1 Heinonen
- 2 - Påhl Råpoin mh:o 1 1 Roponen
- 2 - Bengdt Häinoin mh 1 1 Heinonen
Laukala/Laukkala - - 2 Abraham Mustoin mh 1 1 Mustonen
- 3 - Jöran Häisäin 1 - Häsänen
B.M. And:s Pärnoin mh 1 1 Pärnänen
- 2 - Johan Ifwarss. mh 1 1
- 5 - Lars Purhoin mh:o 1 1 Purhonen
Bror Gustaf 1 - Purhonen
Bror Samuel 1 - Purhonen
Rytt. Kiskis h:o - 1 Kiiski
Lautiala/Lauteala - 3 - Erich Christersson 1 -
B.M. Staffan Wästerin mh:o 1 1 Vesterinen
Loumala/Luomala - 4 - Peer Hackulin mh:o 1 1 Hakulinen
B.M. Erich Achtmöller 1 - Achtmöller
D. Lars Kankoin 1 - Kankkunen
Lipsala Capiteins Boställe
Lähikolla/Lehikkola - 6 - Matts Lähikoin mh 1 1 Lehikoinen
Bror Johan mh:o 1 1 Lehikoinen
D. Johan Siskoin 1 - Siiskonen
F.B.Son Peer 1 - Lehikoinen

Sivu 3269AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lähikolla/Lehikkola - 1 1 Jöran Lähikoin 1 - Lehikoinen
Såld. Matts h:o - 1 Lehikoinen 50
Läskilä/Leskelä - 2 - Johan Läskin mh:o 1 1 Leskinen
- 2 - Jöran Haikarin mh:o 1 1 Haikarinen
Liefwola/Lievola - 2 - Erich Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
- 2 - And:s Anderss. Läskin mh:o 1 1 Leskinen
H:r Probsten Poppi Ryttare hemman Poppius
Männimäkj/Männynmäki - 6 - L:b: Matts Mardikain mh 1 1 Martikainen
D. Påhl Kaipoin 1 - Kaipainen
Samuel Hassuins h:o - 1 Hasunen
Rytt. Hindrichz h:o - 1
Pijga Margaretha - 1
- 3 - Peer Tirroin mh:o 1 1 Tirronen
Bror Carll 1 - Tirronen
Cappelans hem:n
- 2 - L:b: Johan Hämmäl: 1 - Hämäläinen
B.M. Christ. Härkäin 1 - Härkönen
5 - - Sacellanen H:r Abraham Poppius mh:o 1 1 Poppius
Piga Johanna - 1
Dräng Johan 1 -
Piga Walborg - 1
Mattila - 3 - Hindrich Simonss. mh 1 1 Summanen
F.B.Son Johan 1 - Parkkinen

Sivu 3270AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mattila - 2 - Johan Walentinson mh 1 1
Mietula/Miettula - 1 - Olof Tirroin 1 - Tirronen
Mäckois/Mäköis - 2 - Matts Aufwin mh:o 1 1 Auvinen
- 3 - Anders Åinoin mh:o 1 1 Oinonen
Son Anders 1 - Oinonen
Marala/Maarala - 2 - Mårten Marain 1 - Maaranen
Son Christer 1 - Maaranen
- 3 - Erich Mårtenss. mh:o 1 1
Son Erich Ersson 1 -
- 2 - Hindrich Haikarin mh 1 1 Haikarinen
- - 4 Anders Marain mh 1 1 Maaranen
Son Påhl mh:o 1 1 Maaranen
Maifwala/Maivala - 2 - Johan Philipss. mh:o 1 1 Hämäläinen
- 5 - Rassmus Cåndiain mh 1 1 Kontiainen
Son Anders mh:o 1 1 Kontiainen
Rytt. Matts Ohlss. hust:o - 1
- 4 1 Hindrich Haikarin mh 1 1 Haikarinen
Bror Johan mh 1 1 Haikarinen
Såld. Hind. Tåifwas h:o - 1 Teivainen 72
- 4 - Staffan Härkein mh 1 1 Härkönen
Bror Johan mh:o 1 1 Härkönen
- - 2 Lars Härkein mh:o 1 1 Härkönen
- - 3 Olof Hänninen mh 1 1 Hänninen
B.M. Peer Hallinen 1 - Halinen
- 2 - Abraham Cossmain 1 - Kuosmanen
Bror Matts 1 - Kuosmanen

Sivu 3271AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Maifwala/Maivala Cornettens Boställe
- 2 - Hindrich Haikarin mh 1 1 Haikarinen
Schergiants Boställe
Murdois/Murtois - 3 - L:b: Olof Hämmäl: 1 - Hämäläinen
Son Hindrich mh:o 1 1 Hämäläinen
Majoren Sahl: Buschs Ryttare Hemman som possideres af Lejenschiölds Erfwingar Busk
D:r Jacob Hötöläin Niuta löhn och Kåst hoos adelsm. Hyötyläinen
Cnuth Marain Niuta löhn och Kåst hoos adelsm. Maaranen
- 1 - L:b: Carl Hindersson 1 - Hämäläinen
- 2 - T:n Gustaf Härkein mh 1 1 Härkönen
1 - - Schergiant Weehmans hustro - 1 Weman
- 1 - Carll Carllsson 1 - Härkönen
Näringe/Näärinki - 7 - Peer Tarkiain mh:o 1 1 Tarkiainen
Bror Son Lars mh:o 1 1 Tarkiainen
D. Peer Tanninen mh:o 1 1 Tanninen
Piga Isack Wänäläins h:o - 1 Venäläinen
- 2 - Gustaf Fick 1 - Fick
Son Johan 1 - Fick
- 2 - Christer Kaipain mh:o 1 1 Kaipainen
- 2 1 Markus Immoin mh 1 1 Immonen
Såldath Hindrich Jarins hustro - 1 Jaara 30

Sivu 3272AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Näringe/Näärinki - 5 - Anders Mullj mh:o 1 1 Mulli
Bror Peer mh:o 1 1 Mulli
B.S. Peer Eskillss. 1 Mulli
- 4 - Cassper Linduin mh 1 1 Lintunen
Frende Hindrich mh:o 1 1
- 2 - Johan Muickoin 1 - Muikkunen
Son Peer 1 - Muikkunen
- 2 1 Peer Rotzalain mh 1 1 Ruotsalainen
Såld. Pondins hust:o - 1 Pöntinen 67
Narila - 2 - Matts Putkin mh:o 1 1 Putkinen
- 4 - Hardwick Paunoin mh 1 1 Paunonen
Bror Son Anders mh 1 1 Paunonen
Ollikala/Ollikkala - 3 - Lars Kiskin mh:o 1 1 Kiiskinen
B.M. Peers hustro - 1
- 2 - Schwante Kaipoin mh:o 1 1 Kaiponen
- 3 1 Lars Pätuin mh:o 1 1 Pätynen
D. Matts Kåhoin 1 - Kohonen
Såld. Peer Laitins h:o - 1 Laitinen 35
- 4 - Lars Nulpois hust:o - 1 Nulpponen
B.S. Peer mh:o 1 1 Nulpponen
Ryttaren Jörans h:o - 1
- 2 - Erich Nulpoin mh:o 1 1 Nulpponen
- 3 - Matts Härkein mh:o 1 1 Härkönen
Staffan Tarkiains h:o - 1 Tarkiainen
- 3 - Sigfredh Wäpsä mh 1 1 Vepsa
And:s Möukäins h:o - 1 Mönkkönen

Sivu 3273AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ollikala/Ollikkala - 6 - Jöran Pedikäin 1 - Pietikäinen
Bror Matts hustro - 1 Pietikäinen
Bror Son Peer mh:o 1 1 Pietikäinen
Jöran Ohlsson mh:o 1 1 Pietikäinen
Ollikala/Poikola - 5 - Peer Pijk mh:o 1 1 Piikki
B.M. Peer Berendtss 1 -
Frände Anders mh:o 1 1
Pallois/Palonen - 2 - Anders Tuppurain mh 1 1 Tuppurainen
Pelkilä - 4 - Johan Immoin 1 - Immonen
Bror Sigfredh mh:o 1 1 Immonen
Pijga Anna Härkäin - 1 Härkönen
Patela/Paatela - 2 - Christer Pylkäin mh:o 1 1 Pylkkänen
Lieut:s Boställe af Cav.
- 1 - Matts Uckoin 1 - Ukkonen
Pätylä - 4 - Anders Ahoin mh:o 1 1 Ahonen
Amos Kuckoin mh:o 1 1 Kukkonen
1 - - Corp. Kexlers hust:o - 1 Kexler
Purhoila/Purhola - 5 - Lars Purhoin mh:o 1 1 Purhonen
B: Son Lars mh:o 1 1 Purhonen
B:r Son Olofs hust:o - 1 Purhonen
- 5 - Axel Purhoins h:o 1 1 Purhonen
S. Lars Axelss. mh 1 1 Purhonen
Bror Johan 1 - Purhonen
Bror Anders 1 - Purhonen

Sivu 3274AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pulkila/Pulkkila - 1 - Påhl Pulkin 1 - Pulkkinen
- 2 - Chlemeth Malliain mh 1 1 Maljanen
- 2 - Påhl Kårhoin mh 1 1 Korhonen
- 2 - Johan Pulkin 1 - Pulkkinen
Bror Michel 1 - Pulkkinen
- 2 - Gustaf Härkoin mh 1 1 Härkönen
- 2 - Christer Pässoin mh:o 1 1 Pasanen
Pylkälä/Pylkkälä - 3 - Eskill Pylkin mh:o 1 1 Pylkkänen
Bror Erich 1 - Pylkkänen
- 2 - Christer Lappalain mh 1 1 Lappalainen
Påhiois/Pohjois - 2 - Matts Råckain mh 1 1 Rokkanen
- 2 - Bertill Waldoin mh 1 1 Valtonen
Fru Catharina Lillienschiölds Rusthåldh Lilliesköld
Dräng Påhl Såppain Niuta löhn och Kåst hoos adelsmannen Sopanen
D:r Johan Wijsain Niuta löhn och Kåst hoos adelsmannen Viisanen
D:r Johan Kaipoin Niuta löhn och Kåst hoos adelsmannen Kaipainen
- 2 - T. Niels Råckain mh 1 1 Rokkanen
- 4 - T. Lars Nielsson 1 -
Niels Kucko 1 - Kukko
St. Son Fredrich mh 1 1 Kotro?
- 2 - Anders Kåttro mh 1 1 Kotro
Pajusalmj/Pajusalmi - 3 - Hind. Ifwarss:ns h:o - 1 Leskinen
Bror Peer mh:o 1 1 Leskinen

Sivu 3275AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pajusalmj/Pajusalmi - 2 - T. Anders Läinoin mh 1 1 Leinonen
Päckurila/Pekurila - 2 - Påhl Rokolain mh 1 1 Ruokolainen
Pitkälax/Pitkälahti - 2 - Peer Nåppoin mh:o 1 1 Noponen
- 4 - Lars Ohlsson Noppoin 1 - Noponen
Bror Staffan mh:o 1 1 Noponen
D. Michel Ilfwoin 1 - Ilvonen
- 2 - Christer Pedikäin mh 1 1 Pietikäinen
- 2 - Johan Pedikäin mh 1 1 Pietikäinen
- 3 - Hans Wänäin mh 1 1 Väänänen
D. Anders Teinus 1 - Teinus
- 2 - Jöran Säijlain mh:o 1 1 Seilonen
- 6 - Berendt Ikoin mh:o 1 1 Ikonen
B.S. Abrahams h:o - 1 Ikonen
Bror Peer mh:o 1 1 Ikonen
Bror Christer 1 - Ikonen
Rångala/Ronkala - 2 - Daniel Otinen mh:o 1 1 Outinen
- 2 - Gustaf Hardikain mh 1 1 Hartikainen
- 4 - Lars Kånstj mh:o 1 1 Konsti
Bror Olof mh:o 1 1 Konsti
- 1 - Matts Rimpi 1 - Rimppi
- 3 - Anders Janhuin mh 1 1 Janhunen
D. Anders Sårfwain 1 - Sorvanen
- 2 - Erich Wäijalain mh 1 1 Veijalainen
Rassala/Rasala - 2 - Matts Hackulin mh 1 1 Hakulinen

Sivu 3276AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rassala/Rasala - 3 - Johan Larsson Härkoin 1 - Härkönen
S. Lars Johansson mh 1 1 Härkönen
Randois/Rantuu - 9 - Matts Narinen mh 1 1 Narinen
Bror Thomas 1 - Narinen
B.S. Brussius Grelsson mh:o 1 1 Narinen
D. Lars Purains h:o - 1 Puranen
Son Abraham 1 - Narinen
Rytt. Wåghals h:o - 1
D:r Peer Marain 1 - Maaranen
- 4 - Christer Läskin 1 - Leskinen
Bror Matts mh:o 1 1 Leskinen
D. Christer 1 -
Rämojerf:/Remojärvi - 7 - Peer Michelsson Halloin 1 - Halonen
Bror Lars mh:o 1 1 Halonen
Bror Michels h:o - 1 Halonen
B.S. Michel mh:o 1 1 Halonen
Rytt. Simon Haikarains h:o - 1 Haikarinen
- 5 - Jacob Kaipiain 1 - Kaipainen
Bror Peer mh:o 1 1 Kaipainen
Bror Lars mh:o 1 1 Kaipainen
- 2 1 Påhl Hämmäl: mh 1 1 Hämäläinen
Såld. Hindrich Leinoins hustro - 1 Leinonen 43

Sivu 3277AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rämojerf:/Remojärvi - 2 - Thomas Pulkin mh:o 1 1 Pulkkinen
- 3 1 Niels Myryläin mh 1 1 Myyryläinen
Bror Christer 1 - Myyryläinen
Såld. Karialains h:o - 1 Karjalainen 45
- 3 - Alexander Pafwil: mh 1 1 Paavilainen
D:r Matts Hämmäläin 1 - Hämäläinen
- 2 - Johan Hämmäläin mh 1 1 Hämäläinen
Rookola/Ruokola - 3 - Anders Kåckoin mh 1 1 Kokkonen
Bror Erich 1 - Kokkonen
- 1 - Olof Måndoin 1 - Montonen
- 3 - Zacharias Rokolain mh 1 1 Ruokolainen
B.M. Hans Rokol:n 1 - Ruokolainen
- 1 - Peer Heilain 1 - Heilanen
- 3 - Jacob Kächkoin mh:o 1 1 Kähkönen
B.M. Johan Ickoin 1 - Ikonen
Suurniemj/Suurniemi - 6 - Olof Rångain mh 1 1 Ronkainen
D. Abraham Tirroin mh 1 1 Tirronen
D. Olof Wäijal:n mh:o 1 1 Veijalainen
- 2 - Thomas Paunoin mh:o 1 1 Paunonen
- 2 1 Sigf. Pölläin mh:o 1 1 Pöllänen
Såld. Sutarins h:o - 1 Suutarinen 5
- 5 - Matts Rångain mh:o 1 1 Ronkainen
Swåg:r Erich Luukoin mh 1 1 Luukkonen
Ryttaren Samuels h:o - 1

Sivu 3278AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Summala - 3 - Thomas Summain mh 1 1 Summanen
Bror Påhl Summain 1 - Summanen
- 3 - Erich Rautias mh:o 1 1 Rautiainen
B:r Johan Thomasson 1 - Rautiainen
Såppala/Sopala - 2 - Lars Aufwin mh 1 1 Auvinen
- 3 - Peer Peerss. Puhaka mh 1 1 Puhakka
Son Niels Peersson 1 - Puhakka
Såiniemj/Soiniemi - 2 - Johan Huttuin mh 1 1 Huttunen
- 2 - Jacob Halloin mh 1 1 Halonen
- 2 - Påhl Mattss. Tarkiain mh 1 1 Tarkiainen
- 2 1 Lars Sorioin mh:o 1 1 Sorjonen
Såld. Peer Pussoins h:o 1 1 Pussinen 31
Taipalby/Taipale - 4 - Olof Teitin 1 - Teittinen
Bror Anders mh 1 1 Teittinen
Bror Matts 1 - Teittinen
- 4 - Nicolas Sidesnör mh 1 1 Sidensnöre
D. Christ. Henninen mh 1 1 Hänninen
Tyrinmäkj/Tyrynmäki - 2 - Matts Kaipain mh 1 1 Kaipainen
Täifwala/Teivaa - - 2 Peer Råcka mh:o 1 1 Rokka
- 2 - Michel Täifwain mh 1 1 Teivainen
- - 2 Rassmus Hennin 1 - Hänninen
Bror Staffan 1 - Hänninen
- 3 - Erich Täifwain mh 1 1 Teivainen
Son Michell 1 - Teivainen

Sivu 3279AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Täifwala/Teivaa - 2 - Johan Mattsson mh 1 1 Teivainen
Turakala/Turakkala - 5 - Oloff Turakain mh 1 1 Turakainen
B.M. Johan Larsson mh 1 1
Bror Peer 1 - Turakainen
Tuchkala/Tuhkala - 3 - Elias Pöyhäin mh:o 1 1 Pöyhönen
Bror Michel 1 - Pöyhönen
- 2 - Eskill Assilain mh 1 1 Asilainen
- 2 - Peer Paunoin mh 1 1 Pennanen
- 2 - Påhl Hindersson 1 - Hulkkonen
Bror Peer 1 - Hulkkonen
Wächmais/Vehmaa - 3 - Hindrich Tanninen mh:o 1 1 Tanninen
Bror Schwante 1 - Tanninen
- 3 - Eskill Tarkiain mh 1 1 Tarkiainen
B.M. Thomas Härkoin 1 - Härkönen
- 2 - Swante Lamain 1 - Laamanen
B.M. And:s Muttul: 1 - Muttulainen
- 5 - Thomas Lipsain mh:o 1 1 Lipsanen
Bror Matts mh 1 1 Lipsanen
D. Erich Pöyhöin 1 - Pöyhönen
5 - - Handelsm. Johan Wahl mh:o 1 1 Wahl
D. Anders Wästerins h:o - 1 Vesterinen
D. Peer Hänninen 1 - Hänninen
Pijga Maria - 1

Sivu 3280AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wächmais/Vehmaa - 2 - Jacob Mardikain mh 1 1 Martikainen
- 3 1 Peer Wästerin 1 - Vesterinen
B. Jacob Wästerin mh 1 1 Vesterinen
Såld. Essaias hust:o - 1 Matilainen 4
Wäijala/Veijala - 4 - Hindrich Kupsain mh 1 1 Kupsanen
Swåg:r Lars Puhaka 1 - Puhakka
Rytt. Johan Wäijal:s h:o - 1 Veijalainen
Wuorilax/Vuorilahti - 5 - Peer Mårtenss. mh 1 1 Penttinen
Frände Påhls hust:o - 1
D. Sigfred Hyfwäin 1 - Hyvönen
D. Peer Bengtin 1 - Penttinen
- 5 - Johan Staffanss. mh:o 1 1 Tarkiainen
b.S. Påhl Jacobsson 1 - Tarkiainen
Bror Peer Staffansson 1 - Tarkiainen
Rytt. Peers h:o - 1
Wuorenma/Vuorenmaa - 2 - Lars Kaukoins h:o - 1 Kaukonen
Son Grels Larsson 1 - Kaukonen
- 3 - Peer Peijn mh 1 1 Pöyhönen
Son Olof 1 - Pöyhönen
- 2 - Thomas Hynninen mh 1 1 Hynninen
- 5 - Erich Warius mh:o 1 1 Varjus
Bror Påhl mh:o 1 1 Varjus
Rytt. Hötöläins h:o - 1 Hyötyläinen
- 3 - Anders Hötöl: mh 1 1 Hyötyläinen
B.M. Peer Lambain 1 - Lampainen

Sivu 3281AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wuorenma/Vuorenmaa - 6 - Anders Pispain 1 - Piispanen
B:r Abraham mh:o 1 1 Piispanen
B. Christer mh:o 1 1 Piispanen
Bror Matts 1 - Piispanen
- 2 - Påhl Påhlss. Mullj mh:o 1 1 Mulli
Wijsala/Viisala - 2 - Wisentzius Läskin mh 1 1 Leskinen
Ylläwäsj/Ylivesi - 3 - Staffan Halloin mh:o 1 1 Halonen
Son Matts 1 - Halonen
- 4 - Simon Uimis h:o - 1 Uimi
Bror Matts mh:o 1 1 Uimi
Bror Elias 1 - Uimi
- 5 - Hindrich Påhlss:s h:o - 1 Harmainen
Bror Niels mh:o 1 1 Harmainen
Bror Staffan mh:o 1 1 Harmainen
- 4 - And:s Anderss. Kåndin mh:o 1 1 Kontinen
Bror Peer mh:o 1 1 Kontinen
- 2 - Anders Seijlain mh 1 1 Seilonen
- 2 - Anders Afwins h:o - 1 Auvinen
B:r Olofs hust:o - 1 Auvinen
- 2 - Hans Johansson 1 - Pohjalainen
Bror Matts Johanss 1 - Pohjalainen
- 2 - Staffan Tuchkal:n mh 1 1 Tuhkalainen

Sivu 3282AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pappilat ja virkamiestalot
-- 3 - - Klåck. Joh. Kosterus mh 1 1 Costerus
-- Dåtter Marja - 1 Costerus
-- 2 - - Brofoug. Alexander Tackin mh:o 1 1 Takkinen
-- - 2 - Peer Hujain mh:o 1 1 Hujanen
-- 5 - - Probsten H:r Hindrich Poppius mh:o 1 1 Poppius
-- Dåtter Gertrudh - 1 Poppius
-- Pijga Anna Marain - 1 Maaranen
-- D. And:s Tanninen 1 - Tanninen
-- - 1 - T. Peer Hötöläins hust:o - 1 Hyötyläinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17221724

© Maija-Liisa Laakso 2023