AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1723 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1723

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And:s Andersson (Karkeamaa) 3268

Anders (Kiiskilänniemi) 3266

Anders (Poikola) 3273

Anders Ohlsson (Kuosmala) 3262

Carl Hindersson (Murtois) 3271

Carll (Kilpola) 3267

Carll Carllsson (Murtois) 3271

Christer (Rantuu) 3276

Dorotea (Järvenpää) 3264

Erich (Inkilä) 3265

Erich Christersson (Lauteala) 3268

Erich Ersson (Maarala) 3270

Erich Mårtenss. (Maarala) 3270

Essaias (Vehmaa) 3280

Fredrich (Pohjois) 3274

Hans Johansson (Ylivesi) 3281

Hardw. Hardw.s. (Hännilä) 3264

Hartwijk Johanss. (Kaislajärvi) 3267

Hind. Ifwarss:n (Pajusalmi) 3274

Hindrich (Männynmäki) 3269

Hindrich (Näärinki) 3272

Hindrich Michelss: (Auvila) 3261

Hindrich Påhlss:s (Ylivesi) 3281

Hindrich Simonss. (Mattila) 3269

Israel (Kuosmala) 3262

Johan (Auvila) 3261

Johan (Kiiskilänniemi) 3266

Johan (Knuutilanmäki) 3267

Johan (Männynmäki) 3269

Johan (Mattila) 3269

Johan Ifwarss. (Laukkala) 3268

Johan Johansson (Knuutilanmäki) 3267

Johan Larsson (Kaislajärvi) 3267

Johan Larsson (Turakkala) 3279

Johan Mattsson (Teivaa) 3279

Johan Philipss. (Maivala) 3270

Johan Staffanss. (Vuorilahti) 3280

Johan Walentinson (Mattila) 3270

Johanna (Inkilä) 3265

Johanna (Männynmäki) 3269

Jöran (Ollikkala) 3272

Jöran Ohlsson (Ollikkala) 3273

Jöran Simonss: (Härkälä) 3262

Lars (Auvila) 3261

Lars Nielsson (Pohjois) 3274

Lars Peerss. (Järvenpää) 3265

Margaretha (Männynmäki) 3269

Maria (Vehmaa) 3279

Matts (Lehikkola) 3269

Matts Johanss (Ylivesi) 3281

Matts Mattsson (Auvila) 3261

Matts Ohlss. (Maivala) 3270

Michel (Immola) 3265

Michell (Auvila) 3261

Niels (Ylivesi) 3281

Niels Nielsson (Auvila) 3261

Olof (Heinola) 3264

Olof (Kaihunmäki) 3265

Peer (Ollikkala) 3272

Peer (Pajusalmi) 3274

Peer (Tuhkala) 3279

Peer (Vuorilahti) 3280

Peer Berendtss (Poikola) 3273

Peer Hind.ss. (Haikarila) 3264

Peer Mårtenss. (Vuorilahti) 3280

Peer Peerss. (Haikarila) 3264

Peer Staffansson (Vuorilahti) 3280

Påhl (Kilpola) 3267

Påhl (Vuorilahti) 3280

Påhl Hindersson (Tuhkala) 3279

Påhl Jacobsson (Vuorilahti) 3280

Rassmus Peersson (Auvila) 3261

Samuel (Suurniemi) 3277

Sigf. Anderss (Hyötyy) 3264

Simon (Kuosmala) 3262

Simon (Härkälä) 3262

Simon (Hännilä) 3264

Staffan (Auvila) 3261

Staffan (Ylivesi) 3281

Thomas (Järvenpää) 3264

Walborg (Männynmäki) 3269

AAlkuun

Achtmöller

Erich (Luomala) 3268

Afwin

Anders (Ylivesi) 3281

Olof (Ylivesi) 3281

Ahoin

Anders (Pätylä) 3273

Berendt (Kangas) 3266

Matts (Kangas) 3266

Assikain

Joh. (Järvenpää) 3264

Assilain

Eskill (Tuhkala) 3279

Aufwin

Anders (Auvila) 3261

Lars (Sopala) 3278

Matts (Mäköis) 3270

BAlkuun

Bengtin

Peer (Vuorilahti) 3280

Brun

Hindrich (Kangas) 3266

Johan (Kangas) 3266

Busch

(Murtois) 3271

CAlkuun

Cossmain

Abraham (Maivala) 3270

Matts (Maivala) 3270

Cåndiain

Anders (Maivala) 3270

Rassmus (Maivala) 3270

FAlkuun

Fick

Gustaf (Näärinki) 3271

Johan (Näärinki) 3271

HAlkuun

Hackul:

Olof (Kaskii) 3266

Hackulin

Matts (Rasala) 3275

Peer (Luomala) 3268

Haikarain

Matts (Auvila) 3261

Simon (Remojärvi) 3276

Haikarin

Hindrich (Maarala) 3270

Hindrich (Maivala) 3270

Hindrich (Maivala) 3271

Johan (Maivala) 3270

Jöran (Leskelä) 3269

Hallinen

Peer (Maivala) 3270

Halloin

Jacob (Soiniemi) 3278

Lars (Remojärvi) 3276

Lars Michelss. (Kaskii) 3266

Matts (Ylivesi) 3281

Michel (Remojärvi) 3276

Olof (Kaskii) 3266

Peer Michelsson (Remojärvi) 3276

Staffan (Ylivesi) 3281

Hamuin

Peer (Kaskii) 3266

Hardikain

Gustaf (Ronkala) 3275

Hassuin

Samuel (Männynmäki) 3269

Heikin

Peer (Knuutilanmäki) 3267

Heilain

Peer (Ruokola) 3277

Hennin

Rassmus (Teivaa) 3278

Staffan (Teivaa) 3278

Henninen

Christ. (Taipale) 3278

Hirfwoin

Anna (Kangas) 3266

Matts (Karkeamaa) 3268

Hujain

Peer 3282

Hulkoin

Lars (Härkälä) 3262

Huttuin

Johan (Soiniemi) 3278

Hyfwäin

Sigfred (Vuorilahti) 3280

Hynninen

Thomas (Vuorenmaa) 3280

Hytiäin

Peer (Knuutila) 3267

Hyttiein

Jöran (Kilpola) 3267

Olof (Kilpola) 3267

Hångain

Lars (Kaihunmäki) 3265

Håttin

Simon Peerss. (Kiiskilänniemi) 3266

Håttinen

And:s (Kaskii) 3266

Häijnoin

Eskill (Karkeamaa) 3268

Häinoin

Bengdt (Karkeamaa) 3268

Niels (Heinola) 3264

Häisäin

Jöran (Laukkala) 3268

Hämmäl:

Hindrich (Murtois) 3271

Johan (Männynmäki) 3269

Olof (Murtois) 3271

Påhl (Remojärvi) 3276

Hämmäläin

Johan (Remojärvi) 3277

Matts (Remojärvi) 3277

Matts Cnuthsson (Knuutilanmäki) 3267

Hännin

Simon (Kaihunmäki) 3265

Hänninen

Olof (Maivala) 3270

Peer (Vehmaa) 3279

Härkein

Gustaf (Murtois) 3271

Johan (Maivala) 3270

Lars (Maivala) 3270

Matts (Ollikkala) 3272

Staffan (Maivala) 3270

Härkoin

Gustaf (Pulkkila) 3274

Johan Larsson (Rasala) 3276

Lars Johansson (Rasala) 3276

Thomas (Vehmaa) 3279

Härkäin

Anna (Pelkilä) 3273

Christ. (Männynmäki) 3269

Härkätar

Geskin (Härkälä) 3262

Härköin

Aron (Kuosmala) 3262

Johan (Kuosmala) 3262

Hötöl:

Anders (Vuorenmaa) 3280

Hötöläin

(Vuorenmaa) 3280

Eskill (Hyötyy) 3264

Jacob (Kangas) 3266

Jacob (Murtois) 3271

Peer 3282

IAlkuun

Ickoin

Johan (Ruokola) 3277

Ihalain

Peer (Härkälänniemi) 3263

Ikoin

Abraham (Pitkälahti) 3275

Berendt (Pitkälahti) 3275

Christer (Pitkälahti) 3275

Peer (Pitkälahti) 3275

Ilfwoin

Anders (Härkälä) 3262

Matts (Härkälä) 3262

Michel (Pitkälahti) 3275

Immoin

Johan (Pelkilä) 3273

Markus (Näärinki) 3271

Sigfredh (Pelkilä) 3273

JAlkuun

Janhuin

Anders (Ronkala) 3275

Jarin

Hindrich (Näärinki) 3271

KAlkuun

Kaipain

Christer (Näärinki) 3271

Matts (Tyrynmäki) 3278

Kaipiain

Jacob (Remojärvi) 3276

Lars (Remojärvi) 3276

Peer (Remojärvi) 3276

Kaipoin

Johan (Pohjois) 3274

Matts Johanss. (Ahola) 3262

Påhl (Männynmäki) 3269

Schwante (Ollikkala) 3272

Kankoin

Lars (Luomala) 3268

Kardinen

Erich (Kilpola) 3267

Karialain

(Remojärvi) 3277

Kaukoin

Grels Larsson (Vuorenmaa) 3280

Lars (Vuorenmaa) 3280

Kexler

(Pätylä) 3273

Kiski

(Laukkala) 3268

Kiskin

Bertil (Kiiskilä) 3266

Lars (Ollikkala) 3272

Peer (Kiiskilänniemi) 3266

Kiukas

Jacob (Karkeamaa) 3268

Kosterus

Joh. 3282

Marja 3282

Kruskåp

Lars (Hatsola) 3264

Marija (Hatsola) 3264

Michel (Hatsola) 3264

Kucko

Niels (Pohjois) 3274

Kuckoin

Amos (Pätylä) 3273

Kupsain

Hindrich (Veijala) 3280

Peer (Kiiskilänniemi) 3266

Påhl (Kiiskilänniemi) 3266

Kåckoin

Anders (Ruokola) 3277

Erich (Ruokola) 3277

Kåhoin

Hind. (Hottila) 3263

Matts (Hottila) 3263

Matts (Ollikkala) 3272

Kåndia

Johan (Järvenpää) 3264

Kåndin

And:s Anderss. (Ylivesi) 3281

Christian (Kilpola) 3267

Peer (Ylivesi) 3281

Kånstj

Lars (Ronkala) 3275

Olof (Ronkala) 3275

Kårhoin

Påhl (Pulkkila) 3274

Kårpin

Michel (Kiiskilä) 3266

Kåstiain

Mårten (Härkälä) 3262

Samuel (Härkälä) 3262

Kåttro

Anders (Pohjois) 3274

Kächkoin

Jacob (Ruokola) 3277

Kämmil:

Michel (Hottila) 3263

Käräin

Matts (Härkälä) 3262

Kättuin

Hindrich (Ahola) 3262

Johan (Ahola) 3262

Johan (Hietajärvi) 3263

Johan Johanss. (Hietajärvi) 3263

Mattz (Ahola) 3262

Peer Nielss. (Hietajärvi) 3263

Påhl (Hietajärvi) 3263

LAlkuun

Laitin

(Härkälänniemi) 3263

Olof (Ahola) 3261

Peer (Ollikkala) 3272

Thomas (Ahola) 3261

Lamain

Lars (Immola) 3265

Swante (Vehmaa) 3279

Lambain

Peer (Vuorenmaa) 3280

Lappalain

Christer (Pylkkälä) 3274

Lautiain

Peer (Kiiskilänniemi) 3266

Leinoin

Hindrich (Remojärvi) 3276

Lijmatain

Erich (Lievola) 3269

Jacob (Kuosmala) 3262

Lillienschiöld

Catharina (Pohjois) 3274

Linduin

Cassper (Näärinki) 3272

Lipsain

Johan (Kuosmala) 3262

Matts (Vehmaa) 3279

Thomas (Vehmaa) 3279

Lund

(Inkilä) 3265

Luukoin

Erich (Suurniemi) 3277

Lähikoin

Johan (Lehikkola) 3268

Jöran (Lehikkola) 3269

Matts (Lehikkola) 3268

Peer (Lehikkola) 3268

Läinoin

Anders (Pajusalmi) 3275

Läskin

And:s Anderss. (Lievola) 3269

Christer (Rantuu) 3276

Johan (Leskelä) 3269

Matts (Rantuu) 3276

Wisentzius (Viisala) 3281

MAlkuun

Malliain

Chlemeth (Pulkkila) 3274

Marain

Anders (Maarala) 3270

Anna 3282

Christer (Maarala) 3270

Cnuth (Murtois) 3271

Mårten (Maarala) 3270

Peer (Rantuu) 3276

Påhl (Maarala) 3270

Mardikain

Christer (Kettula) 3265

Jacob (Vehmaa) 3280

Matts (Männynmäki) 3269

Muickoin

Johan (Näärinki) 3272

Peer (Näärinki) 3272

Mullj

Anders (Näärinki) 3272

Peer (Näärinki) 3272

Peer Eskillss. (Näärinki) 3272

Påhl Påhlss. (Vuorenmaa) 3281

Mustoin

Abraham (Laukkala) 3268

Johan (Hietajärvi) 3263

Muttilain

Abraham (Järvenpää) 3265

Johan (Järvenpää) 3265

Påhl (Järvenpää) 3265

Muttul:

And:s (Vehmaa) 3279

Myryläin

Christer (Remojärvi) 3277

Niels (Remojärvi) 3277

Måndoin

Olof (Ruokola) 3277

Mätzo

Bengdt (Hyötyy) 3264

Mörth

Lars (Ahola) 3261

Möukäin

And:s (Ollikkala) 3272

NAlkuun

Narinen

Abraham (Rantuu) 3276

Brussius Grelsson (Rantuu) 3276

Matts (Rantuu) 3276

Thomas (Rantuu) 3276

Nissinen

Christer Frandtzss (Koikkala) 3267

Noppoin

Lars Ohlsson (Pitkälahti) 3275

Staffan (Pitkälahti) 3275

Nulpoin

Erich (Ollikkala) 3272

Lars (Ollikkala) 3272

Peer (Ollikkala) 3272

Nåppoin

Peer (Pitkälahti) 3275

OAlkuun

Oinoin

And:s Sigf.ss. (Kettula) 3265

Hindrich (Kettula) 3265

Olof (Kettula) 3265

Olikain

Påhl (Knuutilanmäki) 3267

Otin

Påhl (Illainmäki) 3265

Otinen

Daniel (Ronkala) 3275

PAlkuun

Pafwil:

Alexander (Remojärvi) 3277

Hind. (Halola) 3263

Lars (Hatsola) 3264

Paijain

Johan (Kuosmala) 3262

Paijuin

Hindrich (Hatsola) 3263

Parkin

Hindrich (Ahola) 3261

Parkoin

Lars (Ahola) 3261

Passoin

Hindrich (Kasintaipale) 3267

Paunoin

Anders (Narila) 3272

Hardwick (Narila) 3272

Matts (Kangas) 3266

Peer (Tuhkala) 3279

Thomas (Suurniemi) 3277

Peckurin

Mårten (Knuutilanmäki) 3267

Mårten (Kilpola) 3267

Pedikäin

Christer (Pitkälahti) 3275

Johan (Pitkälahti) 3275

Jöran (Ollikkala) 3273

Matts (Ollikkala) 3273

Peer (Ollikkala) 3273

Peijn

Olof (Vuorenmaa) 3280

Peer (Vuorenmaa) 3280

Pijk

Peer (Poikola) 3273

Pispain

Abraham (Vuorenmaa) 3281

Anders (Vuorenmaa) 3281

Christer (Vuorenmaa) 3281

Matts (Vuorenmaa) 3281

Pondin

(Näärinki) 3272

Poppius

(Lievola) 3269

Abraham (Kaihunmäki) 3265

Abraham (Männynmäki) 3269

Gertrudh 3282

Hindrich 3282

Puhaka

Claes (Kiiskilänniemi) 3266

Lars (Hietajärvi) 3263

Lars (Veijala) 3280

Matts Mattss. (Hietajärvi) 3263

Niels Peersson (Sopala) 3278

Peer Peerss. (Sopala) 3278

Puhakain

Bengdt (Heinola) 3264

Lars (Haikarila) 3263

Niels (Heinola) 3264

Pulkin

Johan (Pulkkila) 3274

Lars (Kuosmala) 3262

Michel (Pulkkila) 3274

Påhl (Pulkkila) 3274

Thomas (Remojärvi) 3277

Purain

Lars (Rantuu) 3276

Purhoin

And. (Härkälänniemi) 3263

Anders (Haikarila) 3263

Anders (Purhola) 3273

Axel (Purhola) 3273

Gustaf (Laukkala) 3268

Johan (Hottila) 3263

Johan (Purhola) 3273

Lars (Laukkala) 3268

Lars (Purhola) 3273

Lars Axelss. (Purhola) 3273

Olof (Purhola) 3273

Peer (Haikarila) 3263

Samuel (Laukkala) 3268

Pussoin

Peer (Soiniemi) 3278

Putkin

Matts (Narila) 3272

Pylkein

Matts (Knuutila) 3267

Pylkin

Erich (Pylkkälä) 3274

Eskill (Pylkkälä) 3274

Pylkäin

Christer (Paatela) 3273

Pärnoin

And:s (Laukkala) 3268

Pässoin

Christer (Pulkkila) 3274

Pätuin

Lars (Ollikkala) 3272

Pölläin

Sigf. (Suurniemi) 3277

Pöyhäin

Elias (Tuhkala) 3279

Eskill Eskillsson (Karkeamaa) 3268

Michel (Tuhkala) 3279

Pöyhöin

Erich (Vehmaa) 3279

RAlkuun

Rautias

Erich (Summala) 3278

Johan Thomasson (Summala) 3278

Rimpi

Matts (Ronkala) 3275

Rimpin

Anders (Kaskii) 3266

Rokol:n

Hans (Ruokola) 3277

Rokolain

Påhl (Pekurila) 3275

Zacharias (Ruokola) 3277

Rotzal:

Matts Mattss. (Kaskii) 3266

Rotzalain

Peer (Näärinki) 3272

Råcka

Peer (Teivaa) 3278

Råckain

Matts (Pohjois) 3274

Niels (Pohjois) 3274

Råikoin

Lars (Haikarila) 3264

Olof (Haikarila) 3264

Peer (Haikarila) 3264

Rångain

Matts (Suurniemi) 3277

Olof (Suurniemi) 3277

Råpoin

Påhl (Karkeamaa) 3268

SAlkuun

Seijlain

Anders (Ylivesi) 3281

Sidesnör

Nicolas (Taipale) 3278

Siskoin

Johan (Lehikkola) 3268

Skadewitz

Carll (Kilpola) 3267

Johan (Kilpola) 3267

Maria (Kilpola) 3267

Snickarin

Cnuth (Auvila) 3261

Sorioin

Lars (Soiniemi) 3278

Summa

Peer Jacobss. (Haikarila) 3264

Summain

Påhl (Summala) 3278

Thomas (Summala) 3278

Sutarin

(Suurniemi) 3277

Såppain

Påhl (Pohjois) 3274

Såppoin

Hind. (Hietajärvi) 3263

Sårfwain

Anders (Ronkala) 3275

Säckin

Påhl (Halola) 3263

Säijlain

Jöran (Pitkälahti) 3275

TAlkuun

Tackin

Alexander 3282

Tannin

Hind. (Kaskii) 3266

Tanninen

And:s 3282

Hindrich (Vehmaa) 3279

Peer (Näärinki) 3271

Schwante (Vehmaa) 3279

Tarkiain

Eskill (Vehmaa) 3279

Lars (Näärinki) 3271

Peer (Näärinki) 3271

Påhl Mattss. (Soiniemi) 3278

Staffan (Ollikkala) 3272

Taskin

Erich (Kaskii) 3266

Tawast

Torsten (Immola) 3265

Teinus

Anders (Pitkälahti) 3275

Teitin

Anders (Taipale) 3278

Elias (Kaihunmäki) 3265

Matts (Taipale) 3278

Olof (Taipale) 3278

Tirroin

Abraham (Suurniemi) 3277

Carll (Männynmäki) 3269

Olof (Miettula) 3270

Peer (Männynmäki) 3269

Tuchkal:n

Staffan (Ylivesi) 3281

Tuppurain

Anders (Palonen) 3273

Turakain

Oloff (Turakkala) 3279

Peer (Turakkala) 3279

Tåifwas

Hind. (Maivala) 3270

Täifwain

Erich (Teivaa) 3278

Michel (Teivaa) 3278

Michell (Teivaa) 3278

UAlkuun

Uckoin

Matts (Paatela) 3273

Uimi

Elias (Ylivesi) 3281

Matts (Ylivesi) 3281

Simon (Ylivesi) 3281

VWAlkuun

Wahl

Johan (Vehmaa) 3279

Waitin

Eskill (Koikkala) 3267

Waldoin

Bertill (Pohjois) 3274

Warius

Erich (Vuorenmaa) 3280

Påhl (Vuorenmaa) 3280

Weehman

(Murtois) 3271

Wichawain

Peer (Illainmäki) 3265

Wijsain

Johan (Pohjois) 3274

Wåghal

(Rantuu) 3276

Wäijal:

Johan (Veijala) 3280

Wäijal:n

Olof (Suurniemi) 3277

Wäijalain

Erich (Ronkala) 3275

Wänäin

Hans (Pitkälahti) 3275

Wänäläin

Isack (Näärinki) 3271

Wäpsä

Sigfredh (Ollikkala) 3272

Wästerin

Anders (Vehmaa) 3279

Jacob (Vehmaa) 3280

Peer (Vehmaa) 3280

Staffan (Lauteala) 3268

ÅAlkuun

Åinoin

Anders (Mäköis) 3270

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 485 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023