AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1724

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1724

Otsikkotiedot

Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
3338 Auvila, Ahola, Kuosmala
3339 Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi
3340 Härkälänniemi, Hietajärvi, Halola, Haikarila
3341 Heinola, Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää
3342 Järvenpää, Immola, Inkilä, Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula, Kangas
3343 Kangas, Kiiskilä, Kaskii
3344 Kaskii, Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala
3345 Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola, Karkeamaa
3346 Karkeamaa, Laukkala, Lauteala, Luomala, Leskelä, Lievola
3347 Lievola, Lipsala, Lehikkola, Männynmäki
3348 Männynmäki, Mattila, Mäköis, Maarala
3349 Maarala, Maivala
3350 Murtois, Miettula, Näärinki
3351 Näärinki, Narila, Ollikkala
3352 Ollikkala, Poikola, Palonen, Pelkilä, Purhola, Pohjois
3353 Pohjois, Pitkälahti
3354 Pitkälahti, Pajusalmi, Pulkkila, Pylkkälä
3355 Pylkkälä, Paatela, Pätylä, Pekurila, Pellilä, Ronkala, Rasala, Rantuu
3356 Rantuu, Remojärvi
3357 Remojärvi, Ruokola, Suurniemi, Summala
3358 Summala, Soiniemi, Sopala, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa
3359A Teivaa, Tuhkala, Turakkala, Vehmaa
3359B Vehmaa, Varparanta, Veijala, Viisala, Vuorilahti
3361 Vuorilahti, Vuorenmaa, Ylivesi
3362 Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss Witterligit warit ingen
af denne Mantalls Lengd Undan döllgd el:r uth
sluta Låtit som Mantalls Peningar betahla
bööra betyga wij weed wårt Samweete med
wåra Nampn och Signetens Undersättiande af
Jåckas Sochns Mantalls skrifning Plattz Taipal
by d: 13 Feb: 1724./.
JW Meinander
G: Wijkberg Häradz skrifwaren
Joh: Assikain Crono Länssman
Nämbdemännerne
Peer Haloin, Lars Purhoin, Peer Kupssain
Petter Peckurin, Anders Pisspain, Berendt Ahoin
Olof Tirroin, Staffan Härckein, Staffan Tuchkain
Att mig så mycket witterligit warit efter weder
börandernas Intygan ingen af denne Mantalls
Lengd Undandöllgd el:r Uthslutit som Mantalls
Peningar betahla bööra betygar jag weed mitt
Samweete med Nampn och Signetens Under
sättiande af Pumala Prestegård d: 3 Martij
1724./.
Pett:r Strengbergh Mant:s Comissarius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 566.
Veroa maksaneita yhteensä 757 henkilöä (miehiä 408, naisia 349).
Veroluokittain 56 / 556 / 149 ; yhteensä 761 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 25 sotilasta
Selvittämättömässä komppaniassa: 2 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 240 41.7 %
Mies ja vaimo 244 42.4 %
Vaimo 77 13.4 %
Leski 1 0.2 %
Muu merkintä 14 2.4 %
Kaikki yhteensä 576 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
No Talon numero
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Laji Veron käyttötarkoitus: Cav=ratsuväki, Inf=jalkaväki, Crono tai C:og:=rasitukseton kruunulle
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8774 Tositekirja 1724-1724, sivut 3338-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8774

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17231725

© Maija-Liisa Laakso 2023