AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1724 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1724

Sivu 3338AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila 4 Hindrich Michellsson mh 1 1 Cav Auvinen
Bror Johan 1 Auvinen
Bror Michell 1 Auvinen
2 2 Anders Aufwin mh 1 1 Cav Auvinen
3 2 1 Mattz Mattsson 1 Cav Auvinen
Bror Lahrs 1 Auvinen
Solld: Cnuth Snickarins h 1 Nikkarinen 40
4 2 Mattz Haikarain mh 1 1 Cav Haikarinen
5 3 Nills Nillsson mh 1 1 Cav Auvinen
Bror Staffan 1 Auvinen
Munster skrif:e Bost:
2 Ahola 1 Munster skrif: Lars Mörth 1
3 Olof Staffanss:n Laitin mh 1 1 Inf Laitinen
Bror Thomas 1 Laitinen
1 3 Mattz Kettuin mh 1 1 C: og: Kettunen
Son Hindrich 1 Kettunen
3 1 Mattz Johanss:n Kaipon 1 Cav Kaipainen
1 Coussmala/Kuosmala 6 Anders Ohlsson mh 1 1 Cav Kuosmanen
Bror Issraell mh 1 1 Kuosmanen
d:r Lars Larss:n Pullkin 1 Pulkkinen
drag: Simons hustru 1

Sivu 3339AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Coussmala/Kuosmala 4 Johan Herckein 1 Cav Härkönen
Bror Aron mh 1 1 Härkönen
d:r Petter Hänninen 1 Hänninen
3 2 Johan Lipsain mh 1 1 Cav Lipsanen
4 Johan Paijains Crono öde Paajanen
2 Löössd: Jacob Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
1 Härckälä/Härkälä 2 Lars Hullckoins hust 1 Cav Hulkkonen
Son Lahrs 1 Hulkkonen
2 Johan Parfwiains Crono öde Parviainen
3 6 Samuell Kåstiain mh 1 1 Cav Kostiainen
Bror Mårten 1 Kostiainen
Geskin Härckätar 1 Härkönen
d:r Michell Haloin 1 Halonen
drag: Anders hust 1
4 2 Mattz Illfwoin mh 1 1 Cav Ilvonen
5 2 Jöran Simonssons hust 1 Hämäläinen
Son Simon 1 Hämäläinen
1 Håttila/Hottila 5 Mattz Kåhoin mh 1 1 Cav Kohonen
Bror Hindrich Kåhoin 1 Kohonen
d:r Michell Kemil:n mh 1 1 Kemiläinen
2 Johan Håttins Cav: öde Hottinen
3 2 Johan Purhoin mh 1 1 Inf: Purhonen
1 Härckälänemj/Härkälänniemi 4 Anders Purhoin mh 1 1 C: og: Purhonen
Påhl Lautiain mh 1 1 Lautiainen

Sivu 3340AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Härckälänemj/Härkälänniemi 2 Peer Ihalain mh 1 1 Ihalainen
1 Heetaierf:/Hietajärvi 3 Mattz Puhackain mh 1 1 Cav Puhakainen
Bror Lahrs 1 Puhakainen
2 Peer Peersson Puhack:s C: öde Puhakainen
3.4 6 Peer Nillsson Kettuin 1 Cav: Kettunen
Bror Påhl mh 1 1 Kettunen
Bror Johan 1 Kettunen
B:r S: Johan Johansson 1 Kettunen
d:r Johan Mustoin 1 Mustonen
5 Olof Kettuins C: öde Kettunen
6 Peer Laukains C: öde Laukkanen
7 Anders Paunoins C: öde Paunonen
8 2 Hindrich Såpain mh 1 1 Cav: Sopanen
9 Johan Mustoins C: öde Mustonen
1 Halloila/Halola 2 1 Påhl Säckin mh 1 1 Cav Säkkinen
Solld: Hindrich Pafwil:s h 1 Paavilainen 26
1 3/4 SkMk af detta Hem:n C: öde
1 Haikarala/Haikarila 5 Anders Purhoin mh 1 1 C: og Purhonen
Bror Peer mh 1 1 Purhonen
d:r Lars Puhackain 1 Puhakainen
2 6 Lars Råikoin mh 1 1 Cav: Roikonen
Bror Peer mh 1 1 Roikonen
Bror Oloff 1 Roikonen
dotter Wallborg 1 Roikonen
3 1 Peer Jacobssonn Summa 1 Cav Summa
4 4 Peer Hinderssonn mh 1 1 Cav Härkönen
B:S: Peer Peerss:n mh 1 1 Härkönen

Sivu 3341AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Heinola 3 Bengdt Puhackain mh 1 1 Inf Puhakainen
Bror Nills 1 Puhakainen
2 5 1 Nills Heinoin mh 1 1 Cav Heinonen
Bror Olof mh 1 1 Heinonen 25
d:r Lars Purhoin 1 Purhonen
Solld: Johan Läskins hust 1 Leskinen 25
1 Hatziola/Hatsola 2 Anders Ahoin mh 1 1 Cav Ahonen
2 2 Hindrich Paijuin mh 1 1 Cav: Pajunen
3 2 Lars Pafwilain 1 Cav Paavilainen
Dotter Maria 1 Paavilainen
4 4 1 Michell Kruusskåp mh 1 1 Cav Kruskopf
Son Lahrs 1 Kruskopf
dotter Maria 1 Kruskopf
Solld: Anders Westerins h 1 Vesterinen 36
5 Petter Pöiheins Cav: öde Pöyhönen
1 Hötenby/Hyötyy 3 Sigfred Andersson mh 1 1 Cav: Hyötyläinen
d:r Bengdt Mättzo 1 Metso
2 2 Eskell Hötelein mh 1 1 Cav Hyötyläinen
1 Hännilä 3 Hardtwick Hardtwss:n mh 1 1 Cav Hänninen
Sonn Simon 1 Hänninen
1 Järfwenpä/Järvenpää 5 Länssm:n Johan Assikain mh 1 1 Cav Asikainen
d:r Johan Kåndia 1 Kontio
Pigan Dorotea 1
d:r Christer Nissinen 1 Nissinen

Sivu 3342AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Järfwenpä/Järvenpää 5 Johan Muttul: 1 Cav Muttulainen
Bror Abraham mh 1 1 Muttulainen
d:r Påhl Muttul: 1 Muttulainen
Rytt: And:s Wätteins hust 1 Väätäinen
1 Immoila/Immola 2 Michell Ikäheimoin mh 1 1 Inf: Ikäheimonen
1 Ingilä/Inkilä 6 Lieut: Wahl mh 1 1 Cav Wahl
d:r Påhl Ållickain mh 1 1 Ollikainen
Pigan Johanna 1
d:r Erich 1
1 Illameckj/Illainmäki 2 Tårp:n Påhl Otin mh 1 1 Outinen
1 st häst, 1 st: Koo
1 Kaihumäckj/Kaihunmäki 2 Simon Hännin mh 1 1 Cav Hänninen
2 1 1 Ellias Teitin 1 Cav Teittinen
Solld: Olofz hust 1 Teittinen 2
3 Anders Rautiains C: öde Rautiainen
2 Kättula/Kettula 4 Olof Åinoin mh 1 1 Cav Oinonen
Bror Hindrich mh 1 1 Oinonen
1 1 Christer Mardickain 1 Martikainen
1 Kangais/Kangas 2 Jacob Hötel:n 1 Cav: Hyötyläinen
Pigan Magdalena 1
2 3 Anders Sigfredss:n mh 1 1 Cav: Oinonen?
Bror Thomas hust 1 Oinonen?
3 3 Johan Bruun mh 1 1 Cav: Brun
Bror Hindrichz hust 1 Brun

Sivu 3343AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Kangais/Kangas 2 Christer Paunoin 1 Cav Paunonen
Mattz Paunoins hust 1 Paunonen
5 4 1 Berendt Ahoin 1 Cav: Ahonen
Son Mattz Ahoin mh 1 1 Ahonen
Pigan Anna Hirf:n 1 Hirvonen
Solld: Abells hustru 1 Pitkänen 32
1 Kiskilä/Kiiskilä 6 Bertell Kiskins hust 1 Cav Kiiskinen
Son Bertell mh 1 1 Kiiskinen
M: Michell Kårpin mh 1 1 Korpinen
Pigan Ellin Tirroin 1 Tirronen
1 Kaskis/Kaskii 3 Hindrich Tannin med hust 1 1 C: og Tanninen
d:r Olof Hackulin 1 Hakulinen
2 4 Erich Taskin mh 1 1 Cav Taskinen
Bror Anders hust 1 Taskinen
Pigan Margareta 1
3 2 1 Mattz Mattsson Routzalain mh 1 1 Cav Ruotsalainen
Solld: Peer Hamuins h 1 Hamunen 10
4 6 Lars Michellsson Haloin mh 1 1 Cav Halonen
Bror Olof mh 1 1 Halonen
d:r Anders Hottinen 1 Hottinen
d:r Anders Hackulin 1 Hakulinen

Sivu 3344AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kaskis/Kaskii 3 Anders Rimpins hust 1 Rimpinen
d:r Lars Peerss:ns hust 1
Sonn Petter 1 Rimpinen
6 Anders Wassaras Cav: öde Vasara
1 Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 2 Petter Kiskin mh 1 1 Cav Kiiskinen
2.3 5 Claes Puhackain mh 1 1 Cav Puhakainen
Bror Anders mh 1 1 Kiiskinen
Drag: Härckeins hust 1 Härkönen
4.5 5 1 Petter Kupsain 1 Cav Kupsanen
B:r Påhl Kupsain mh 1 1 Kupsanen
M: Peer Lautiain mh 1 1 Lautiainen
Solld: Anders Laut:ns hust 1 Lautiainen 13
1 Kassintaipall/Kasintaipale 2 Hindrich Passoin mh 1 1 Inf Pasanen
1 Kaislaierfwj/Kaislajärvi 5 1 Hardtwick Johanss:n mh 1 1 Cav Härkönen
Frende Johan Lahrsson 1 Härkönen
Bror Hindrich 1 Härkönen
D:r Staffan Passoin 1 Pasanen
Solld: Puhackas hust 1 Puhakka 75
1 Kåikala/Koikkala Under ett bruuk med Randois Rusthålld
2 Johan Läskins C: öde Leskinen
3 3 1 Johan Larss Harckein 1 Cav Härkönen
Son Lars Johanss:n mh 1 1 Härkönen
Solld: Himains hustru 1 Himanen
4 Jacob Marains Cav: öde Maaranen

Sivu 3345AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Knuttilanmeckj/Knuutilanmäki 2 Johan Johansson 1 Cav Hämäläinen
Son Johan 1 Hämäläinen
2 3 Mattz Cnuthsson Hämäl: h 1 Cav Hämäläinen
M: Morten Peckurin mh 1 1 Pekurinen
3 Ryttmäst: Nandelstads h:u Nandelstadh
1 Knutila/Knuutila 4 Pååhl Kaipoin mh 1 1 Cav Kaipainen
Peer Hytiäins hust 1 Hyytiäinen
D:r Mattz Pyllckein 1 Pylkkänen
1 Killpola/Kilpola 4 Olof Hytiäin mh 1 1 Cav: Hyytiäinen
Bror Jöran mh 1 1 Hyytiäinen
2 7 Johan Schadevitz mh 1 1 Cav Schadevitz
Bror Carll mh 1 1 Schadevitz
D:r Christian Kåndia mh 1 1 Kontiainen
Syster Maria 1 Schadevitz
3 6 Erich Kardinen mh 1 1 Cav Kaartinen
Swåger Carll mh 1 1
D:r Petter Hämäl:n 1 Hämäläinen
Drag: Påhls hust 1
4 Lars Muttulains C: öde Muttulainen
5 2 Mårten Peckurin mh 1 1 C: og Pekurinen
1 Karckiama/Karkeamaa 4 Jacob Ersson Kiukas 1 Cav: Kiukas
Jacob Kiukas hust 1 Kiukas
D:r Thomas Mattsson mh 1 1
2 3 Anders Andersson mh 1 1 Cav Pöyhönen
B:m: Eskell Pöihein 1 Pöyhönen

Sivu 3346AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Karckiama/Karkeamaa 2 Påhl Råpoin mh 1 1 Cav Roponen
4 2 Eskell Heinoin mh 1 1 Cav Heinonen
5 2 Bengdt Heinoin mh 1 1 Cav Heinonen
1 Laukala/Laukkala 3 Jöran Hässein 1 Cav: Häsänen
D:r Anders Pernoin mh 1 1 Pärnänen
2 Under ett bruuk med Stommen i Randasa:
3 4 Lars Purhoin mh 1 1 Cav Purhonen
Bror Samuell 1 Purhonen
Bror Gustaf 1 Purhonen
4 Olof Pennoins C: öde Pennanen
5 3 Abraham Mustoin mh 1 1 Inf Mustonen
Bror Påhl 1 Mustonen
1 Lautiala/Lauteala 3 Erich Christersson 1 Crono og:
B:m: Staffan Wästerin mh 1 1 Vesterinen
1 Loumala/Luomala 3 Peer Hackulins hust 1 Cav: Hakulinen
D:r Erich Achtmoller 1 Achtmöller
D:r Lars Kanckuin 1 Kankkunen
1 Läskilä/Leskelä 3 Johan Läskin mh 1 1 Inf Leskinen
Son Johan 1 Leskinen
2 Johan Påhlss: Läskin C: öde Leskinen
3 2 Jöran Haikarin mh 1 1 Haikarinen
1 Liefwola/Lievola Johan Martins C: öde Marttinen

Sivu 3347AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Liefwola/Lievola 5 1 Mattz Härckein mh 1 1 Cav: Härkönen
D:r Anders Andersson Läskin mh 1 1 Leskinen
Staffan Tarckiains hust 1 Tarkiainen
Solld: Nills Sparres hust 1 Sparre 23
3 3 Erich Lijmatain mh 1 1 C: og Liimatainen
Solld: Johan Läskins hust 1 Leskinen 31
4 Thomas Piroins Inf öde Purhonen
1 Lipsala 1 Capit:n Schuldz Bost Inf Schulte
D:r Jacob Hirfwoin 1 Hirvonen
1 Lähickola/Lehikkola 7 Mattz Lähickoin mh 1 1 Cav Lehikoinen
Bror Johan mh 1 1 Lehikoinen
F:B: Son Petter 1 Lehikoinen
D:r Jöran Siskoin 1 Siiskonen
Drag: Petter Bengtins hust 1 Penttinen
2 2 Jöran Lähickoin 1 C: og Lehikoinen
Solld: Mattz hustru 1 Lehikoinen 50
1 Männimackj/Männynmäki 4 1 Höglärde H:r Probsten Poppi Drag:n Hem:n Poppius
D:r Mattz Hardickain mh 1 1 Hartikainen
D:r Carll Kåtilain 1 Kotilainen
Pigan Agneta Hämäl:n 1 Hämäläinen
Drag:n Hindrichz hust 1
2 5 Petter Tirroin mh 1 1 C: og Tirronen
Bror Carll 1 Tirronen

Sivu 3348AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Männimackj/Männynmäki Swåger Huijains Enk 1 Hujanen
Pigan Margareta 1
3 5 2:dra Caplans Bohl
Sacell:n H:r Abraham Poppius mh 1 1 Poppius
D:r Johan Hämälein 1 Hämäläinen
D:r Christer Harckein 1 Härkönen
Pigan Johanna 1
4 1.sta Cappelans Bohl
2 Lars Hångain mh 1 1 Honkanen
1 Mattila 3 Hindrich Simonss:n mh 1 1 Cav Summanen
F:B:S: Johan 1 Parkkinen
2 Johan Walentinss:n mh 1 1 C: og:
3 Mattz Uckoins Crono öde Ukkonen
4 Michell Kämiläins C: öde Kemiläinen
1 Mäckiös/Mäköis 2 Mattz Aufwin mh 1 1 Cav: Auvinen
2 Påhl Sångoins Inf: öde Sopanen
3 4 Anders Åinoin mh 1 1 Cav Oinonen
Sonn Anders mh 1 1 Oinonen
4 Johan Kiskins Cav: öde Kiiskinen
1 Maarala 5 Anders Marain mh 1 1 Inf: Maaranen
Son Petter 1 Maaranen
Sonn Påhl mh 1 1 Maaranen

Sivu 3349AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Maarala 2 Hindrich Parckin mh 1 1 C: og: Parkkinen
3 2 Erich Mårtenss:s hust 1
Son Erich Erichsson 1
4 2 Mårten Maarain 1 Maaranen
Sonn Christer 1 Maaranen
1 Maifwala/Maivala 3 1 Staffan Härckein 1 Cav Härkönen
Bror Johan mh 1 1 Härkönen
Solld: Anders Teif:s hust 1 Teivainen 71
2 Johan Philipsson mh 1 1 C:og Hämäläinen
2 5 Rassmus Condiain mh 1 1 Cav Kontiainen
Son Anders mh 1 1 Kontiainen
Drag: Mattz Ohlss:s hust 1
3 5 1 Hindrich Harckein mh 1 1 Cav Haikarinen
Bror Johan mh 1 1 Haikarinen
D:r Rassmus Peersson 1
Solld: Hind: Täifwains h 1 Teivainen 72
4 2 Abraham Coussmain 1 Cav Kuosmanen
Bror Mattz 1 Kuosmanen
5 2 Hindrich Haikarain mh 1 1 Cav Haikarainen
6 2 Lars Härckein mh 1 1 Inf: Härkönen
7 3 3 Olof Hänninen mh 1 1 Inf: Hänninen
B:m: Petter Hallinen 1 Halinen
C Trumbsl:n Jacob 1
Trumbsl: Joh: Andick:n 1 Antikainen
pro 1723 tillbaaka 1
8 Hans Heilains Inf: öde Heilanen

Sivu 3350AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Murdois/Murtois 1 Sergiant: Wehmans h 1 Weman
3 Olof Hämälein 1 Inf: Hämäläinen
Son Hindrich mh 1 1 Hämäläinen
2 1 Carll Carllsson 1 Cav Härkönen
3 Capit:n Clementioffz Hem:n Klementjeff
D:r Gustaf Härckein mh Niuta Löhn och Kost hooss adellsm:n Härkönen
Pigan Sophia Niuta Löhn och Kost hooss adellsm:n
1 Torp:n Carll Hinderss:n 1 Hämäläinen
1 Mietula/Miettula 1 Olof Tirroin 1 C: og: Tirronen
1 Näringe/Näärinki 9 Petter Tarckiain mh 1 1 Cav: Tarkiainen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Tarkiainen
D:r Petter Tanninen mh 1 1 Tanninen
D:r Thomas Wäissein 1 Väisänen
D:r Erich Pouhein 1 Pöyhönen
Pigan Issack Wanal:s hust 1 Venäläinen
2.3 6 Anders Mullj mh 1 1 Cav Mulli
Bror Peer mh 1 1 Mulli
Bror Son Peer Eskelss 1 Mulli
Drag: Kuckos hustru 1 Kukko
4 2 Christer Kaipoin mh 1 1 Cav Kaipainen
5 2 Cassper Linduin mh 1 1 Cav Lintunen
6 2 Capit:n Kärckeuddz hust 1 Cav Kärkisudd
D:r Dafwid Hirfwoin 1 Hirvonen
7 2 Marckus Immoin mh 1 1 Cav Immonen

Sivu 3351AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
8 Näringe/Näärinki 2 1 Peer Routzal:n mh 1 1 Cav Ruotsalainen
Solld: Pondins hust 1 Pöntinen 67
9 2 Johan Muikoin 1 Cav Muikkunen
Sonn Peer 1 Muikkunen
1 Narila 2 1 Mattz Putkin mh 1 1 Cav Putkinen
Solld: Påhl Pirrins hust 1 Piironen 53
2 4 Hardtwick Paunoin mh 1 1 Cav Paunonen
Bror Son Anders mh 1 1 Paunonen
1.2 Ollickala/Ollikkala 4 Lars Kiskin mh 1 1 Cav Kiiskinen
D:r Schwante Kaipoin mh 1 1 Kaipainen
3 5 Lars Nullpoins hust 1 Cav Nulpponen
Bror Son Peer mh 1 1 Nulpponen
D:r Lars Huiskoin 1 Huiskanen
Drag: Johans hustru 1
4 5 Lars Pätuin mh 1 1 C: ogr Pätynen
D:r Mattz Kåhoin 1 Kohonen
Pigan Margareta 1
Solld: Peer Laitins hust Laitinen 35
5 4 Erich Nullpoin mh 1 1 Cav Nulpponen
Swåg:r Sigfred Hyf:n mh 1 1 Hyvönen
6 Jöran Arfw:ss: Ihal:ns C: öde Ihalainen
7.8 5 Jöran Piedickein 1 Pietikäinen
Bror Mattz hustru 1 Pietikäinen
Bror Son Peer 1 Pietikäinen
Jöran Ohlsson mh 1 1 Pietikäinen

Sivu 3352AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
9 Ollickala/Ollikkala 1 Sigfred Wäpsä 1 Cav: Vepsa
1 Påikola/Poikola 4 Peer Pijck mh 1 1 Cav Piikki
1 Pallois/Palonen 2 Anders Tuppurain mh 1 1 Cav Tuppurainen
1 Pellckilä/Pelkilä 5 Johan Immoin 1 C: og: Immonen
Bror Sigfred mh 1 1 Immonen
½Bror Petter 1
2 Illfwoins Cav: öde Ilvonen
1 Purhoila/Purhola 6 Lars Purhoin mh 1 1 Cav Purhonen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Purhonen
Bror Son Olofz hust 1 Purhonen
Drag: Lahrs hustru 1
2 3 Lars Axellss:n Purhoin mh 1 1 Cav: Purhonen
Bror Johan 1 Purhonen
1 Påchiåis/Pohjois Nills Kuckoins Crono öde Kukkonen
2 2 Anders Kåttro mh 1 1 C: og Kotro
3 1 Abraham Tuchkain 1 Cav Tuhkanen
4 2 Mattz Råckain mh 1 1 Cav Rokkanen
5 Lars Michellss:n Kockoins C: öde Kokkonen
6-10 H:r Regementz q: Lillie Schiöldz Erfwingars Hem:n Lilliesköld
D:r Påhl Såpain Niuta Löhn och Kåst - Sopanen
D:r Jöran Nissoin mh Niuta Löhn och Kåst - Nissinen
D:r Jöran Kaipoin Niuta Löhn och Kåst - Kaiponen
D:r Fredrich Kåttro mh Niuta Löhn och Kåst - Kotro

Sivu 3353AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Påchiåis/Pohjois 2 Torp:n Nills Råckain mh 1 1 Rokkanen
2 st: Kiör, 2 st: Fåår
2 Torp:n Lars Nillsson 1
Nills Kucko 1 Kukko
2 st:n Kiör
11 2 Bertell Walldoin mh 1 1 Cav Valtonen
12 Simon Coussmains C: öde Kuosmanen
13 Olof Mich:ss Kuckoins C: öde Kukkonen
14 Mattz Hind:ss:n Kuckoins C: öde Kukkonen
1 Pittkälax/Pitkälahti Påhl Hyfweins C: öde Hyvönen
2 6 Simon Ingin mh 1 1 Cav Inkinen
Pro 1723 tillb mh 1 1
D:r Petter Heikin mh 1 1 Heikkinen
3 3 Staffan Haloin mh 1 1 Cav Halonen
Son Mattz 1 Halonen
4.12 4 Lars Ohlsson Nåp:n 1 Cav Noponen
Bror Staffan mh 1 1 Noponen
D:r Michell Illfwoin 1 Ilvonen
5 Mattz Ikoins Cav: öde Ikonen
6 Johan Ingins Cav: öde Inkinen
7 Anders Pullkins C: öde Pulkkinen
8 Anders Ikoins Cav: öde Ikonen
9 Staffan Haloins Crono öde Halonen
10 2 Johan Piedickäin mh 1 1 Cav: Pietikäinen

Sivu 3354AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
11 Pittkälax/Pitkälahti Johan Ikoins C: öde Ikonen
13 2 Christer Piedickein mh 1 1 Cav Pietikäinen
14 Mattz Piedickeins Cav: öde Pietikäinen
15 3 Hans Wänäin mh 1 1 Cav Väänänen
D:r Anders Täinus hust 1 Teinus
16 Johan Ikoins Cav öde Ikonen
17 2 Jöran Seiloin mh 1 1 Crono og Seilonen
18 5 Berendt Ikoins hust 1 Cav Ikonen
B:r Son Abrahams hust 1 Ikonen
Bror Peer mh 1 1 Ikonen
Bror Christer 1 Ikonen
19 2 Petter Nåppoin mh 1 1 Cav Noponen
1 Paijusallmj/Pajusalmi 3 Hindrich Ifwarssons hust 1 Cav Leskinen
Bror Peer mh 1 1 Leskinen
1 Pullkila/Pulkkila 2 Påhl Kårhoin mh 1 1 Cav Korhonen
2 4 Gustaf Härckein mh 1 1 C: og Härkönen
D:r Christer Passoin mh 1 1 Pasanen
3 1 Påhl Pulckin 1 Cav Pulkkinen
4 2 Clemeth Malliain mh 1 1 Cav Maljanen
5 2 1 Johan Pullckin 1 Cav Pulkkinen
Bror Michell 1 Pulkkinen
Solld: Staffans hust 1 Pulkkinen 55
1 Pyllckälä/Pylkkälä 3 Eskell Pyllckein mh 1 1 Inf Pylkkänen
Bror Erich 1 Pylkkänen

Sivu 3355AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Pyllckälä/Pylkkälä 2 Christer Lappal:n mh 1 1 Cav Lappalainen
1.2 Patela/Paatela 2 Christer Pyllckein mh 1 1 Cav Pylkkänen
Lieutenant:s Bostelle
3 3 Mattz Uckoin 1 Cav Ukkonen
D:r Petter Wijhaw: mh 1 1 Vihavainen
3:die Corporal:s Bost:
1 Pätilä/Pätylä 2 Corporal:n Kexlers hust 1 Cav Kexler
D:r Sigfred Åinoin 1 Oinonen
1 Päckurila/Pekurila 3 Påhl Roukol:n mh 1 1 Cav Ruokolainen
Drag: Johan Hämäl:ns hust 1 Hämäläinen
1 Pällilä/Pellilä 2 Hindrich Haikarain mh 1 1 Cav Haikarinen
1 Rångala/Ronkala 3 Gustaf Hardickain mh 1 1 C: og Hartikainen
D:r Daniell Otins hust 1 Outinen
2 4 Lars Kånstj mh 1 1 C: og: Konsti
Bror Olof mh 1 1 Konsti
1 1 Mattz Rimpj 1 Rimppi
4 2 Anders Janhuin mh 1 1 Cav Janhunen
3 2 Erich Wäijal:n mh 1 1 Cav: Veijalainen
1 Rassala/Rasala 2 Mattz Hackulin mh 1 1 Cav: Hakulinen
1.2 Randois/Rantuu 10 Mattz Narin mh 1 1 Cav: Narinen
Bror Thomas 1 Narinen
B:S: Bruss: Grellss:n mh 1 1 Narinen
Son Abraham 1 Narinen
D:r Lars Purains hust 1 Puranen
D:r Petter Marain 1 Maaranen
D:r Mattz Såpain 1 Sopanen
Drag: Michells hust 1

Sivu 3356AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Randois/Rantuu Ifwar Martins C: öde Marttinen
4 Eskell Såpains C: öde Sopanen
5 Christer Lijmatains C: öde Liimatainen
6 Simon Harckeins C: öde Härkönen
7 3 Christer Läskin 1 Inf: Leskinen
Bror Mattz mh 1 1 Leskinen
1 Remoierfwj/Remojärvi 8 Peer Michellss:n Haloin 1 Cav: Halonen
Bror Lahrs hustru 1 Halonen
Bror Michells hust 1 Halonen
Bror Son Michell mh 1 1 Halonen
Son Peer Peersson 1 Halonen
D:r Ellias Immoin 1 Immonen
Drag: Simon Haikarains hust 1 Haikarinen
2.3 6 Jacob Kaipoin mh 1 1 Cav Kaipainen
Bror Peer mh 1 1 Kaipainen
Bror Lahrs mh 1 1 Kaipainen
4 2 1 Påhl Hämälein mh 1 1 Hämäläinen
Solld: Hind: Leinoins hust 1 Leinonen 43
5 4 Allexand: Pafwil: mh 1 1 Paavilainen
D:r Mattz Hämäl:n mh 1 1 Hämäläinen
6 2 Thomas Pullckin mh 1 1 Pulkkinen
7 Crono öde
1 Lieut. Claes Sijdensnohr 1 C: Upt: öde Sidensnöre

Sivu 3357AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
8 Remoierfwj/Remojärvi 2 Johan Hämel:n mh 1 1 Cav Hämäläinen
9 2 Gustaf Ficke 1 C: öde Ficke
Sonn Johan 1 Ficke
1 Rookola/Ruokola 1 1 Olof Måndoin 1 Cav Montonen
Solld: Mattz Ållik:ns hust 1 Ollikainen 60
2 2 Johan Ickoin 1 C: og: Ikonen
Jacob Kårhoins hust 1 Kähkönen
3 3 Zacharias Rokol:n mh 1 1 Cav Ruokolainen
D:r Hans Rockol:n 1 Ruokolainen
4 1 Peer Heilain 1 Cav Heilanen
5 3 Anders Kockoin mh 1 1 C: og Kokkonen
Bror Erich 1 Kokkonen
1 Suurnemj/Suurniemi 2 Sigfred Pöllein mh 1 1 Cav Pöllänen
2 5 Olof Rångoin mh 1 1 Cav Ronkainen
D:r Abraham Tirroins hust 1 Tirronen
D:r Olof Wäijal:n mh 1 1 Veijalainen
3 5 Mattz Rångoin mh 1 1 Cav Ronkainen
Swåg:r Erich Luuk:n mh 1 1 Luukkonen
4.5 3 Thomas Paunoin mh 1 1 Cav Paunonen
D:r Johan Paunoins hust 1 Paunonen
1.2 Summala 4 Thomas Summain mh 1 1 Cav Summanen
Bror Påhl Summain 1 Summanen
D:r Anders Summain 1 Summanen

Sivu 3358AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Summala 3 Erich Rautiain mh 1 1 Cav Rautiainen
Bror Johan Thomass 1 Rautiainen
1 Såinemj/Soiniemi Peer Tarckiains Cav: öde Tarkiainen
2 2 1 Lars Sorrioin mh 1 1 Cav: Sorjonen
Solld: Peer Pussiains h 1 Pussiainen 31
3 2 Påhl Matts:n Tarck:n mh 1 1 Tarkiainen
4 Johan Huttuins C: öde Huttunen
5 Lars Sorrioins Cav: öde Sorjonen
6 3 Johan Huttuin mh 1 1 Cav Huttunen
Son Johan 1 Huttunen
7 2 Jacob Halloin mh 1 1 Cav Halonen
1 Såpala/Sopala 2 Lars Aufwin mh 1 1 C: og Auvinen
2 3 Peer Peerss:n Puhacka mh 1 1 C: og: Puhakka
Piga Lasticka Härckein 1 Härkönen
1 Taipall/Taipale 3 Olof Teitin 1 Cav Teittinen
Bror Anders hust 1 Teittinen
Bror Mattz 1 Teittinen
2 2 Niclas Sidensnöhr mh 1 1 Cav Sidensnöre
1 Tyrinmäkj/Tyrynmäki 2 Mattz Kaipoin mh 1 1 Cav Kaipainen
1 Teifwala/Teivaa 2 Petter Råcka mh 1 1 Inf: Rokka
2 3 Rassmus Hännin mh 1 1 Inf Hänninen
Bror Staffan 1 Hänninen

Sivu 3359A (aukeaman 3359 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Teifwala/Teivaa 2 Michell Taifwain mh 1 1 Cav: Teivainen
4 2 Erich Täifwain mh 1 1 Cav Teivainen
5 2 Johan Matts:n mh 1 1 Cav Teivainen
1 Tuchkala/Tuhkala 2 Eskell Assilains hust 1 C: og Asilainen
Son Eskell Eskelss:n 1 Asilainen
2 3 1 Nills Myrel:n mh 1 1 Cav: Myyryläinen
Bror Christer 1 Myyryläinen
Solld: Karrial:ns hust 1 Karjalainen 45
3 2 Peer Pennoin mh 1 1 C: og Pennanen
4 3 Ellias Pöihein mh 1 1 C: og Pöyhönen
Solld: Hans Kämpes h 1 Kämpe 68
5 2 Johan Paijoin mh 1 1 Cav Paajanen
6 3 Påhl Hinderss:n mh 1 1 Cav Hulkkonen
Bror Peer 1 Hulkkonen
1 Turackala/Turakkala 7 Olof Turackain mh 1 1 Cav Turakainen
B:m: Johan Lahrss:n mh 1 1
Bror Peer 1 Turakainen
D:r Cnut Marain mh 1 1 Maaranen
1.2.3 Wächmais/Vehmaa 4 H:r Regementz q: Finnes Fruu 1 Finne
D:r Christer Hänninen 1 Hänninen
Pigan Anna 1
Pigan Carin 1

Sivu 3359B (aukeaman 3359 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Wächmais/Vehmaa 4 Eskell Tarckiain mh 1 1 Cav Tarkiainen
B:m: Johan Härckein mh 1 1 Härkönen
7 1 Lieut:nt Nordbergz Fruu 1 Nordberg
1 Anders Muttul:n 1 Cav Muttulainen
6 2 1 Petter Wästerin 1 Cav Vesterinen
Bror Jacob Wästerins h 1 Vesterinen
Solld: Essaias hust 1 Matilainen 4
8 4 Thomas Lipsain mh 1 1 Cav Lipsanen
Bror Mattz mh 1 1 Lipsanen
9 3 Jacob Mardickain mh 1 1 Cav Martikainen
D:r Bertell Wäissein 1 Väisänen
4 3 Hindrich Tannin mh 1 1 Cav Tanninen
Bror Schwante 1 Tanninen
1 Warpaisenranda/Varparanta Petter Pöihens Cav: öde Pöyhönen
1.2 Wäijala/Veijala 6 Hindrich Kupsain mh 1 1 Kupsanen
Swåg:r Lars Puhacka 1 Puhakka
D:r Staffan Kiukas mh 1 1 Kiukas
Drag: Johan Wäijal: hust 1 Veijalainen
1 Wijsala/Viisala Johan Kettuins Cav: öde Kettunen
2 2 Wicentus Läskin mh 1 1 Leskinen
1 Wourilax/Vuorilahti 3 Peer Mortenss:n mh 1 1 Penttinen
Frende Påhls hust 1

Sivu 3361AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Wourilax/Vuorilahti 4 Johan Staffansson mh 1 1 Cav Tarkiainen
B:r S: Påhl Jacobsson 1 Tarkiainen
B: Petter Staffansson 1 Tarkiainen
1 Wourenma/Vuorenmaa 5 Erich Warius mh 1 1 Cav Varjus
Bror Påhl mh 1 1 Varjus
Drag: Hämäl:ns hust 1 Hämäläinen
2 3 Petter Pöyhein mh 1 1 Cav: Pöyhönen
Sonn Olof 1 Pöyhönen
3 2 Grells Lahrsson mh 1 1 Cav Kaukonen
4 2 Thomas Hynninen mh 1 1 Cav Hynninen
5.6 5 Anders Pisspain 1 Cav Piispanen
Bror Abraham mh 1 1 Piispanen
Bror Christer 1 Piispanen
Bror Mattz 1 Piispanen
7 Mattz Räpoins Crono öde Roponen
8 Mattz Hirfwoins C: öde Hirvonen
9 1 Påhl Påhlsson Mullj 1 C: og Mulli
10 3 Anders Hötel:n mh 1 1 Cav: Hyötyläinen
B:m: Petter Lambain 1 Lampainen
1 Ylliwässj/Ylivesi Anders Kåndiains Cav: öde Kontiainen
2 4 Hindrich Påhlss:ns hust 1 Harmainen
Bror Niells hust 1 Harmainen
Bror Staffan mh 1 1 Harmainen

Sivu 3362AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Ylliwässj/Ylivesi 2 Hans Johanssonn 1 Cav Pohjalainen
Bror Mattz Johanss 1 Pohjalainen
4 Mattz Parckins Cav: öde Parkkinen
5 2 Staffan Tuchkal:n mh 1 1 C: og: Tuhkalainen
6 2 Anders Aufwins hust 1 C: og: Auvinen
Bror Olofz hustru 1 Auvinen
7 5 Mattz Uimis mh 1 1 C: og: Uimi
Bror Ellias mh 1 1 Uimi
Hon pro 1793 tillb: 1
8 Lars Ohlss:n Kettuins C: öde Kettunen
9 4 1 Anders Anderss:n Kåndia mh 1 1 Cav: Kontio
Bror Peer mh Kontio
Solldat Påhls hust 1 1
10 2 Anders Seijloin mh 1 1 Cav Seilonen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 1 Brofougd Allexander Tackin 1 Takkinen
-- 1 Uthrijd: Påhl Leinoin 1 Leinonen
-- 12 Probst: och Kyrckioheerd: Högl: H:r Hind: Poppius med hustru 1 1 Poppius
-- Dåtter Giertrud 1 Poppius
-- D:r Anders Leinoin mh 1 1 Leinonen
-- D:r Anders Tanninen 1 Tanninen
-- D:r Thomas Rimpi mh 1 1 Rimppi
-- Pro 1723 tillb: mh 1 1

Sivu 3363AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
-- Pigan Anna Marain 1 Maaranen
-- Pigan Höteleins hust 1 Hyötyläinen
-- 1 Snickaren Peer Berendtssonn Pijck 1 Piikki
-- 3 Klåckaren Joh: Kåsterus mh 1 1 Costerus
-- Dåtter Maisa 1 Costerus

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17231725

© Maija-Liisa Laakso 2023