AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1725 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1725

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abell (Kangas) 3113

Anders (Härkälä) 3110

Anders (Kiiskilänniemi) 3114

Anders Andersson (Karkeamaa) 3116

Anders Ohlsson (Kuosmala) 3109

Anders Sigfredhss:n (Kangas) 3113

Anna (Lipsala) 3117

Carll (Kilpola) 3116

Erich (Inkilä) 3112

Erich Ersson (Maarala) 3118

Erich Mårtenss: (Maarala) 3118

Essoin (Vehmaa) 3128

Grells Lahrssonn (Vuorenmaa) 3130

Gustaf Johansson (Knuutilanmäki) 3115

Hans Johansson (Ylivesi) 3130

Hardtwijck Johanss:n (Kaislajärvi) 3114

Hind: Hardtwijckss:n (Hännilä) 3112

Hindrich (Kaislajärvi) 3114

Hindrich (Männynmäki) 3117

Hindrich Ifwarss: (Pajusalmi) 3123

Hindrich Michellss:n (Auvila) 3109

Hindrich Påhlss: (Ylivesi) 3130

Hindrich Simonss:n (Mattila) 3118

Issraell (Kuosmala) 3109

Jacob (Maivala) 3119

Joh: Walentinson (Mattila) 3118

Johan (Auvila) 3109

Johan (Mattila) 3118

Johan (Ollikkala) 3121

Johan Lahrss:n (Turakkala) 3128

Johan Lahrsson (Kaislajärvi) 3114

Johan Mattsson (Teivaa) 3127

Johan Philipsson (Maivala) 3118

Johan Staffanss:n (Vuorilahti) 3129

Johanna (Knuutilanmäki) 3115

Jöns Hindersson (Leskelä) 3117

Jöran (Rantuu) 3124

Jöran Ohlssonn (Ollikkala) 3121

Jöran Simonsson (Härkälä) 3110

Karin (Knuutilanmäki) 3115

Lahrs (Auvila) 3109

Lahrs (Purhola) 3121

Lahrs Andersson (Maivala) 3119

Lahrs Peerss: (Kaskii) 3114

Lissbeta (Vehmaa) 3128

Margetta (Männynmäki) 3117

Mattz (Lehikkola) 3117

Mattz Johansson (Ylivesi) 3130

Mattz Mattssonn (Auvila) 3109

Michell (Auvila) 3109

Nills (Ylivesi) 3130

Nills Nillsson (Auvila) 3109

Olof (Kaihunmäki) 3113

Peer (Pajusalmi) 3123

Peer (Tuchkala) 3128

Peer Hinderss: (Näärinki) 3120

Peer Mårtensson (Vuorilahti) 3129

Peer Peersson (Kaskii) 3114

Petter (Pelkilä) 3121

Petter (Vuorenmaa) 3130

Petter Staffansson (Vuorilahti) 3129

Påhl (Kilpola) 3116

Påhl (Vuorilahti) 3129

Påhl (Ylivesi) 3131

Påhl Hindersson (Tuchkala) 3128

Påhl Jacobsson (Vuorilahti) 3129

Samuell (Suurniemi) 3126

Sigfredh Andersson (Hyötyy) 3112

Simoin (Kuosmala) 3109

Simon (Härkälä) 3110

Simon (Hännilä) 3112

Sophia (Murtois) 3119

Staffan (Auvila) 3109

Staffan (Pulkkila) 3124

Thomas (Kangas) 3113

Thomas Mattsson (Karkeamaa) 3116

Wallborg 3131

AAlkuun

Ahoin

(Rantuu) 3124

Anders (Hatsola) 3112

Berendt (Kangas) 3113

Mattz (Kangas) 3113

Andick:n

Joh: (Maivala) 3119

Assickain

Johan (Järvenpää) 3112

Assilain

Eskell (Tuchkala) 3127

Eskell Eskellsson (Tuchkala) 3127

Aufwin

Anders (Auvila) 3109

Lahrs (Sopala) 3127

Mattz (Mäköis) 3118

Olof (Ylivesi) 3130

BAlkuun

Bengdtin

Petter (Lehikkola) 3117

Brun

Hindrich (Kangas) 3113

Johan (Kangas) 3113

CAlkuun

Clementioff

(Murtois) 3119

Coussmain

Abraham (Maivala) 3119

Mattz (Maivala) 3119

Simon (Pohjois) 3122

FAlkuun

Ficke

Gustaf (Remojärvi) 3124

Johan (Remojärvi) 3124

Finne

(Vehmaa) 3128

GAlkuun

Gadda

Mort: (Maivala) 3119

Grönberg

Hind: (Vehmaa) 3128

HAlkuun

Hackarain

Hindrich (Maivala) 3119

Johan (Maivala) 3119

Hackul:n

Anders (Kaskii) 3114

Hackulin

Mattz (Rasala) 3124

Olof (Kaskii) 3113

Peer (Luomala) 3116

Haikarain

Hindrich (Maivala) 3119

Hindrich (Pellilä) 3122

Jöran (Leskelä) 3117

Mattz (Auvila) 3109

Simon (Remojärvi) 3124

Hallinen

Petter (Maivala) 3119

Halloin

Jacob (Soiniemi) 3127

Peer (Ruokola) 3126

Haloin

Lahrs (Remojärvi) 3124

Lahrs Mich:ss:n (Kaskii) 3114

Michell (Härkälä) 3110

Michell (Remojärvi) 3124

Mårten (Pitkälahti) 3123

Olof (Kaskii) 3114

Peer Michelss:n (Remojärvi) 3124

Peer Peersson (Remojärvi) 3124

Petter (Veijala) 3129

Staffan (Pitkälahti) 3123

Hamuin

Petter (Kaskii) 3114

Hardickain

Gustaf (Ronkala) 3124

Harmain

Staffan (Ylivesi) 3130

Heilain

Påhl (Pitkälahti) 3123

Heinoin

(Laukkala) 3116

(Soiniemi) 3127

Bengdt (Karkeamaa) 3116

Eskell (Karkeamaa) 3116

Nills (Heinola) 3111

Olof (Heinola) 3111

Herrain

Petter (Soiniemi) 3127

Hirfwoin

Dafwid (Näärinki) 3120

Jacob (Lipsala) 3117

Hottin

Mattz (Vehmaa) 3128

Huijain

(Männynmäki) 3118

Huiskain

Lahrs (Miettula) 3119

Hullckoin

Lahrs (Härkälä) 3110

Huttuin

Johan (Soiniemi) 3127

Hyfwein

Sigfred (Ollikkala) 3121

Hynnin

Thomas (Vuorenmaa) 3130

Hytiäin

Olof (Hyötyy) 3112

Peer (Knuutila) 3115

Hångain

Lahrs (Kaihunmäki) 3113

Håttin

Johan Coussmass:n (Hottila) 3110

Håttinen

Anders (Kaskii) 3114

Häckin

Petter (Pitkälahti) 3122

Hämmäl:

(Vuorenmaa) 3129

(Ylivesi) 3130

Hämmäl:n

Johan (Remojärvi) 3124

Hämäl:

Mattz Cnuthss:n (Knuutilanmäki) 3115

Påhl (Remojärvi) 3124

Hämäl:n

Carll Hindrichss:n (Murtois) 3119

Hindrich (Murtois) 3119

Petter (Kilpola) 3116

Hännin

Olof (Maivala) 3119

Petter (Kuosmala) 3109

Rassmus (Teivaa) 3127

Staffan (Teivaa) 3127

Hänninen

Simon (Kaihunmäki) 3113

Härck:n

Thomas (Vehmaa) 3128

Härckein

(Kiiskilänniemi) 3114

(Pelkilä) 3121

(Pitkälahti) 3123

And:s (Härkälä) 3110

Aron (Kuosmala) 3109

Christer (Männynmäki) 3117

Gustaf (Murtois) 3119

Johan (Kuosmala) 3109

Johan (Maivala) 3118

Johan Lahrsson (Koikkala) 3115

Lahrs (Maivala) 3119

Lahrs Johanss:n (Koikkala) 3115

Lasticka (Hietajärvi) 3110

Mattz (Haikarila) 3111

Olof (Pitkälahti) 3123

Peer (Rantuu) 3124

Staffan (Maivala) 3118

Härckätar

Geskin (Härkälä) 3110

Hässein

Jöran (Laukkala) 3116

Hötel:

3131

Hötelein

Anders (Vuorenmaa) 3130

Eskell (Hyötyy) 3112

Jacob (Kangas) 3113

IAlkuun

Ickoin

(Koikkala) 3115

Abraham (Pitkälahti) 3123

And:s (Pitkälahti) 3123

Christer (Pitkälahti) 3123

Hans (Pitkälahti) 3123

Johan (Ruokola) 3126

Lahrs (Taipale) 3127

Mattz (Pitkälahti) 3123

Petter (Pitkälahti) 3123

Ihal:

Jöran Arfwedss:n (Ollikkala) 3121

Ihalain

Peer (Härkälänniemi) 3110

Ikäheimoin

Michell (Immola) 3112

Illfwoin

Mattz (Härkälä) 3110

Michell (Pitkälahti) 3123

Immoin

Ellias (Remojärvi) 3124

Johan (Pelkilä) 3121

Marckus (Näärinki) 3120

Sigfred (Pelkilä) 3121

Ingin

Simon (Pitkälahti) 3122

JAlkuun

Janhuin

Anders (Ronkala) 3124

Jora

Hindrich (Näärinki) 3120

KAlkuun

Kaipain

Christer (Näärinki) 3120

Johan (Murtois) 3119

Påhl (Knuutila) 3115

Kaipoin

Jacob (Remojärvi) 3124

Lahrs (Remojärvi) 3124

Mattz (Tyrynmäki) 3127

Mattz Johanss:n (Ahola) 3109

Peer (Remojärvi) 3124

Schwante (Ollikkala) 3120

Kanckuin

Lahrs (Luomala) 3116

Kardinen

Erich (Kilpola) 3116

Karfwin

Maria (Näärinki) 3120

Karialain

(Tuchkala) 3127

Kerckesudd

(Näärinki) 3120

Kettuin

Johan (Hietajärvi) 3111

Johan Johansson (Hietajärvi) 3111

Mårt:n (Hietajärvi) 3111

Olof (Hietajärvi) 3111

Peer Nillss:n (Hietajärvi) 3111

Påhl (Hietajärvi) 3111

Kexler

(Pätylä) 3121

Killcki

Lahrs (Jokela) 3112

Kiskin

Bertell (Kiskilä) 3113

Grells (Mäköis) 3118

Hindrich (Varparanta) 3129

Johan (Mäköis) 3118

Lahrs (Ollikkala) 3120

Petter (Kiiskilänniemi) 3114

Kiukas

Jacob (Karkeamaa) 3116

Jacob Ersson (Karkeamaa) 3116

Nills (Vuorenmaa) 3129

Staffan (Veijala) 3129

Kondia

Anders And:ss:n (Ylivesi) 3131

Petter (Ylivesi) 3131

Kreutlein

(Kilpola) 3115

Kruusskop

Lahrs (Hatsola) 3112

Michell (Hatsola) 3112

Kucko

(Näärinki) 3120

Nills (Pohjois) 3122

Kuckoin

Erich (Soiniemi) 3126

Mattz Hind:sson (Pohjois) 3122

Olof Michelss:n (Pohjois) 3122

Kupsain

Hindrich (Veijala) 3129

Petter (Kiiskilänniemi) 3114

Kupssain

Påhl (Kiiskilänniemi) 3114

Kåckoin

Anders (Ruokola) 3126

Erich (Ruokola) 3126

Lahrs Michelss:n (Pohjois) 3122

Kåhoin

Mattz (Hottila) 3110

Mattz (Ollikkala) 3121

Kåndia

Johan (Järvenpää) 3112

Rassmus (Hatsola) 3112

Kåndiain

Anders (Maivala) 3119

Christer (Kilpola) 3115

Rassmus (Maivala) 3119

Kånstj

Lahrs (Ronkala) 3124

Olof (Ronkala) 3124

Kårhoin

Påhl (Pulkkila) 3124

Kårpin

Michell (Kiskilä) 3113

Kåsterus

Joh: 3131

Maija 3131

Kåstiain

Mårten (Härkälä) 3110

Samuell (Härkälä) 3110

Kåttilain

Carll (Järvenpää) 3112

Kåttro

Anders (Pohjois) 3122

Fredrich (Pohjois) 3122

Kämil:n

Michell (Hottila) 3110

Kämmil:

Eskell (Mäköis) 3118

Kämpi

Hans (Tuchkala) 3128

Kättuin

Anders (Hietajärvi) 3111

Hindrich (Ahola) 3109

Lahrs (Hietajärvi) 3111

Lahrs Ohlss:n (Ylivesi) 3130

Mattz (Ahola) 3109

LAlkuun

Laitin

Olof Staffanss:n (Ahola) 3109

Peer (Ollikkala) 3121

Thomas (Ahola) 3109

Lambain

Peer (Vuorenmaa) 3130

Lambin

Olof (Kilpola) 3115

Lappal:n

Christer (Pylkkälä) 3124

Mattz (Vuorilahti) 3129

Lautiain

And:s (Kiiskilänniemi) 3114

Peer (Kiiskilänniemi) 3114

Leinoin

Anders 3131

Hind: (Remojärvi) 3124

Påhl 3131

Lijkain

(Lievola) 3117

Lijmat:

Christ: (Rantuu) 3124

Lijmatain

Erich (Lievola) 3117

Jacob (Tuchkala) 3128

Mattz (Hietajärvi) 3111

Lillieschöld

(Pohjois) 3122

Linduin

Christer (Näärinki) 3120

Lipsain

Mattz (Vehmaa) 3129

Thomas (Vehmaa) 3129

Lipssain

Ellias (Kuosmala) 3110

Johan (Kuosmala) 3110

Luukoin

Erich (Suurniemi) 3126

Lång

Mårt: 3131

Lähickoin

Johan (Lehikkola) 3117

Jöran (Lehikkola) 3117

Mattz (Lehikkola) 3117

Petter (Lehikkola) 3117

Läskin

Anders (Viisala) 3129

Anders Anderss:n (Lievola) 3117

Johan (Haikarila) 3111

Johan (Heinola) 3111

Johan (Leskelä) 3117

Mattz (Rantuu) 3124

Påhl (Lievola) 3117

Wicent:s (Viisala) 3129

MAlkuun

Malliain

Clemeth (Pulkkila) 3124

Marain

Anders (Maarala) 3118

Christer (Maarala) 3118

Cnut (Turakkala) 3128

Jacob (Koikkala) 3115

Johan (Koikkala) 3115

Petter (Maarala) 3118

Petter (Rantuu) 3124

Påhl (Maarala) 3118

Mardickain

(Vuorenmaa) 3130

Christer (Kettula) 3113

Jacob (Vehmaa) 3129

Mattz (Männynmäki) 3117

Martin

Ifwar (Rantuu) 3124

Joh: (Lievola) 3117

Michell (Rantuu) 3124

Simon (Rantuu) 3124

Mullj

Anders (Näärinki) 3120

Peer (Näärinki) 3120

Peer Eskellsson (Näärinki) 3120

Påhl Påhlss:n (Vuorenmaa) 3130

Mustoin

Abraham (Laukkala) 3116

Johan (Hietajärvi) 3111

Påhl (Laukkala) 3116

Muttul:n

Påhl (Taipale) 3127

Muttulain

Abraham (Järvenpää) 3112

Anders (Vehmaa) 3128

Johan (Järvenpää) 3112

Muukoin

Johan (Näärinki) 3120

Myrelein

Christer (Tuchkala) 3127

Nills (Tuchkala) 3127

Måndoin

Olof (Ruokola) 3126

Mättzo

Mattz (Hyötyy) 3112

NAlkuun

Nandelstadh

(Knuutilanmäki) 3115

Narin

Abraham (Rantuu) 3124

Brussius Grellss: (Rantuu) 3124

Lahrs (Pohjois) 3122

Mattz (Rantuu) 3124

Thomas (Rantuu) 3124

Nissain

Jöran (Pohjois) 3122

Nissinen

Christer (Järvenpää) 3112

Nordberg

(Vehmaa) 3128

Nullpoin

Erich (Ollikkala) 3121

Lahrs (Ollikkala) 3121

Peer (Ollikkala) 3121

Nåpoin

Lahrs (Pitkälahti) 3123

Nåppoin

Lahrs Ohlss:n (Pitkälahti) 3123

Mattz (Pitkälahti) 3123

Peer (Pitkälahti) 3123

Staffan (Pitkälahti) 3123

OAlkuun

Otin

(Pelkilä) 3121

Daniell (Ronkala) 3124

Påhl (Illainmäki) 3113

PAlkuun

Pafwil:

Hind: (Halola) 3111

Pafwil:n

Allexander (Remojärvi) 3124

Carin (Remojärvi) 3124

Pafwilain

(Kuosmala) 3110

Lahrs (Hatsola) 3112

Maria (Hatsola) 3112

Paijain

Johan (Tuchkala) 3128

Paijuin

Hindrich (Hatsola) 3112

Parckin

Hindrich (Maarala) 3118

Mattz (Ylivesi) 3130

Pardain

Olof (Soiniemi) 3126

Passain

Staffan (Kaislajärvi) 3114

Passoin

Hindrich (Kasintaipale) 3114

Paunoin

Anders (Narila) 3120

Christer (Kangas) 3113

Hardtwijck (Narila) 3120

Jeremias (Narila) 3120

Johan (Suurniemi) 3126

Thomas (Suurniemi) 3126

Peckurin

(Vuorenmaa) 3130

Mårten (Knuutilanmäki) 3115

Mårten (Kilpola) 3116

Pennoin

Peer (Tuchkala) 3128

Pernain

Anders (Laukkala) 3116

Pernoin

Olof (Mattila) 3118

Piedickein

Christer (Pitkälahti) 3123

Johan (Pitkälahti) 3123

Jöran Johanss:n (Ollikkala) 3121

Mattz (Ollikkala) 3121

Mattz (Pitkälahti) 3123

Peer (Pitkälahti) 3123

Pijck

Anders (Karkeamaa) 3116

Peer (Poikola) 3121

Peer Berendtsson 3131

Piroin

Påhl (Narila) 3120

Pisspain

Abraham (Vuorenmaa) 3130

Anders (Vuorenmaa) 3130

Christer (Vuorenmaa) 3130

Mattz (Vuorenmaa) 3130

Poppi

(Männynmäki) 3117

Poppius

Abraham (Männynmäki) 3117

Abraham (Männynmäki) 3118

Hind: 3131

Pouhein

Erich (Näärinki) 3120

Puhack:n

Peer Peerss: (Sopala) 3127

Puhacka

(Kaislajärvi) 3114

Lahrs (Hietajärvi) 3110

Mattz Mattss:n (Hietajärvi) 3110

Puhackain

Bengdt (Heinola) 3111

Claes (Kiiskilänniemi) 3114

Lahrs (Luomala) 3116

Niells (Hietajärvi) 3110

Nills (Heinola) 3111

Peer (Hietajärvi) 3110

Pullckin

Anders (Pitkälahti) 3123

Anders (Pulkkila) 3124

Johan (Pulkkila) 3124

Michell (Pulkkila) 3124

Påhl (Pulkkila) 3124

Pullk:n

Lahrs Lahrss:n (Kuosmala) 3109

Pullkin

Thomas (Remojärvi) 3124

Purain

Lahrs (Rantuu) 3124

Purh:n

Johan (Purhola) 3122

Lahrs Axellss:n (Purhola) 3122

Purhoin

Anders (Härkälänniemi) 3110

Anders (Haikarila) 3111

Gustaf (Laukkala) 3116

Johan (Hottila) 3110

Lahrs (Heinola) 3111

Lahrs (Laukkala) 3116

Lahrs (Purhola) 3121

Olof (Purhola) 3121

Peer (Haikarila) 3111

Samuell (Laukkala) 3116

Pussoin

Peer (Soiniemi) 3126

Puttkin

Mattz (Narila) 3120

Pyllckein

Christer (Paatela) 3121

Erich (Pylkkälä) 3124

Eskell (Pylkkälä) 3124

Pässoin

Christer (Pulkkila) 3124

Pätuin

Lahrs (Ollikkala) 3121

Pöchein

Eskell (Karkeamaa) 3116

Pöihein

Ellias (Tuchkala) 3128

Maria (Vuorenmaa) 3130

Pöllein

Sigfred (Suurniemi) 3126

Pöndin

(Näärinki) 3120

Pöriäin

(Auvila) 3109

Pöyhein

Olof (Vuorenmaa) 3129

Petter (Vuorenmaa) 3129

RAlkuun

Rautiain

Erich (Summala) 3126

Johan Thomasson (Summala) 3126

Rimpi

Anders (Kaskii) 3114

Petter (Kaskii) 3114

Rimpj

Mattz (Ronkala) 3124

Thomas 3131

Rookol:n

Zacharias (Ruokola) 3126

Routzal:n

Mattz Mattss:n (Kaskii) 3114

Routzalain

Peer (Näärinki) 3120

Råcka

Peer (Teivaa) 3127

Råckain

Lahrs (Haikarila) 3111

Mattz (Pohjois) 3122

Nills (Pohjois) 3122

Olof (Haikarila) 3111

Peer (Haikarila) 3111

Rångain

Mattz (Suurniemi) 3126

Olof (Suurniemi) 3126

Råpoin

Påhl (Karkeamaa) 3116

Räpoin

(Vuorenmaa) 3130

Rässein

(Mattila) 3118

SAlkuun

Safwol:n

Hind: (Knuutilanmäki) 3115

Schadevitz

Carll (Kilpola) 3115

Johan (Kilpola) 3115

Maria (Kilpola) 3115

Petter (Vuorilahti) 3129

Schultz

(Lipsala) 3117

Seijloin

Anders (Ylivesi) 3131

Seiloin

Jöran (Pitkälahti) 3123

Sidensnöhr

Nicklas (Taipale) 3127

Sidensnör

Claes (Remojärvi) 3124

Siskoin

Jöran (Lehikkola) 3117

Snickarin

Cnuth (Auvila) 3109

Sorrioin

Lahrs (Soiniemi) 3126

Sparre

Nills (Lievola) 3117

Summa

Peer Jacobsson (Haikarila) 3111

Summain

Anders (Summala) 3126

Thomas (Summala) 3126

Såikain

Hindrich (Ylivesi) 3130

Såpain

Hindrich (Hietajärvi) 3111

Mattz (Rantuu) 3124

Påhl (Pohjois) 3122

Säckin

Påhl (Halola) 3111

TAlkuun

Tackin

Allexander 3131

Tannin

Hindrich (Kaskii) 3113

Hindrich (Vehmaa) 3128

Schwante (Vehmaa) 3128

Tanninen

Anders 3131

Petter (Näärinki) 3120

Tarck:n

Påhl Mattsson (Soiniemi) 3126

Tarckiain

Eskell (Vehmaa) 3128

Lahrs (Näärinki) 3119

Petter (Näärinki) 3119

Staffan (Haikarila) 3111

Taskin

Anders (Kaskii) 3113

Erich (Kaskii) 3113

Teif:

Anders (Maivala) 3118

Teifwa

Hind: (Maivala) 3119

Teifwain

Erich (Teivaa) 3127

Michell (Teivaa) 3127

Teitin

Anders (Taipale) 3127

Ellias (Kaihunmäki) 3113

Mattz (Taipale) 3127

Olof (Taipale) 3127

Tirroin

Abraham (Suurniemi) 3126

Carll (Männynmäki) 3118

Mattz (Pitkälahti) 3122

Olof (Miettula) 3119

Petter (Männynmäki) 3118

Tuchkal:n

Staffan (Ylivesi) 3130

Tukain

Abraham (Pohjois) 3122

Tuppurain

Anders (Palonen) 3121

Turackain

Olof (Hatsola) 3112

Olof (Turakkala) 3128

Peer (Turakkala) 3128

Täinus

Anders (Pitkälahti) 3123

UAlkuun

Uckoin

Mattz (Paatela) 3121

Uimis

Ellias (Ylivesi) 3130

Mattz (Ylivesi) 3130

VWAlkuun

Wahl

(Inkilä) 3112

Waitin

Eskell (Koikkala) 3115

Walldoin

Bertell (Pohjois) 3122

Warius

Erich (Vuorenmaa) 3129

Påhl (Vuorenmaa) 3129

Wassara

Petter (Kaskii) 3114

Weeman

(Murtois) 3119

Wijhawain

Petter (Paatela) 3121

Wäijal:

Johan (Veijala) 3129

Wäijal:n

Olof (Suurniemi) 3126

Wäijalain

Erich (Ronkala) 3124

Wäissein

Bertell (Vehmaa) 3129

Thomas (Näärinki) 3120

Thomas (Remojärvi) 3124

Wännäl:n

Agneta (Luomala) 3116

Wänäin

Hans (Pitkälahti) 3123

Wänäl:

Issack (Näärinki) 3120

Wäpssa

Sigfred (Ollikkala) 3121

Wästerin

And:s (Hatsola) 3112

Jacob (Vehmaa) 3128

Petter (Vehmaa) 3128

Staffan (Lauteala) 3116

Wätein

And:s (Järvenpää) 3112

ÅAlkuun

Åinoin

Anders (Mäköis) 3118

Hindrich (Kettula) 3113

Olof (Kettula) 3113

Sigfred (Pätylä) 3121

Ållickain

Peer (Ruokola) 3126

Påhl (Knuutilanmäki) 3115

Ållkoin

Mattz (Ruokola) 3126

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 570 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023