AloitussivuSavon henkikirjatKangasniemen pitäjä1722 → Henkikirja ☰ 

Kangasniemi henkikirja 1722

Sivu 1518AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hangamäkj/Hankamäki - 2 - Oloff Bengdtin mh: 1 1
- 3 - Peer Peerssons hustru - 1
- - 2 Adam Albrechtsson mh 1 1
Harjuma/Harjunmaa - 2 - Erich Räpoin mh: 1 1
- 2 - Peer Räpoin mh: 1 1
Hyrilä/Hyyrylä - 3 - Jacob Pynnin mh: 1 1
Bror Michell 1 -
- 3 - Lars Anderss: Håckain 1 -
Bror Jören m:h: 1 1
- 2 - Hans Tulla mh: 1 1
- 2 - Erich Christersson mh: 1 1
Haltula/Halttula - 2 - Påhl Tijhoin mh: 1 1
- 5 - Christer Mattsson mh: 1 1
Bror Jören 1 -
Måg Peer mh: 1 1
- - 4 Eskiell Suåmal: mh: 1 1
Bror Jören mh: 1 1
Håckaniemj/Hokanniemi - 2 - Hans Mannin mh: 1 1
- 4 - Dawidh Håckain mh: 1 1
B:S: Jonas mh: 1 1
- 3 - Lars Tulla mh: 1 1
bror Jonas 1 -
- 4 - Abraham Håckain mh: 1 1
Bror Lars mh: 1 1
- 2 - Mattz Hämäl: mh: 1 1

Sivu 1519AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Håckaniemj/Hokanniemi - 2 - Lars Sauckoin mh: 1 1
- 3 - Ellias Hindersson mh: 1 1
Bror Erich 1 -
- 3 - Mattz Mårtenss: mh: 1 1
Bror Johan 1 -
- - 2 Mattz Håckain mh: 1 1
- 2 - Jacob Nielsson mh: 1 1
- 3 - Johan Mannin mh: 1 1
Bror Petter 1 -
- 2 - Christer Arcko mh: 1 1
- 2 - Thomas Räinickain mh: 1 1
- 3 - Jören Håckain mh: 1 1
Sonn Jören 1 -
- - 2 Hindrich Thomass: mh: 1 1
- - 4 Johan Håckain mh: 1 1
bror Lars 1 -
Bror Hindrichz hustru - 1
- 2 - Bertill Pulliain mh: 1 1
Kutemajärfwi/Kutemajärvi - 2 Antonj Aufwickain mh: 1 1
- 3 - Johan Papuins hustru - 1
Bror Jören m:h: 1 1
- - 3 Johan Parttj mh: 1 1
Bror Thomas 1 -
- - 4 Hindrich Ylläin mh: 1 1
Bror Carll mh: 1 1
- 4 - Thomas Tijhoin mh: 1 1
B:r Lars mh: 1 1

Sivu 1520AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kutemajärfwi/Kutemajärvi - 2 - Cnuth Wänälain mh: 1 1
- - 1 Anders Hamaläin 1 -
Leut:s Bostelle
- - 2 L:b: Jören Hämäl: mh: 1 -
- - 2 L:b: Grels Kårhoins h: - 1
S: Thomas Kårhoin 1 -
1 - - Capit Thorsten Tawasts F:u - 1
- - 2 Elias Hämelein mh: 1 1
- - 3 Sigfredh Johanss: Laitain mh 1 1
Dreng Mattz 1 -
- 2 - Oloff Pistoin mh: 1 1
- 2 - Mattz Hämäläin mh: 1 1
- - 3 Marckus Lahickain 1 -
Bror Jacob mh: 1 1
- - 4 Mårthen Tarf:ain mh: 1 1
Bror Bertill mh: 1 1
- - 2 Johan Lauckarin mh: 1 1
Kaupila/Kauppila - - 2 Christer Noijain mh: 1 1
- - 5 Lars Tissare mh: 1 1
Bror Mattz mh: 1 1
Bror Påhl 1 -
Kangasniemj/Kangasniemi 6 - - Capel:n H:r Joh: Limatius mh: 1 1
dreng Sigfred 1 -
Piga Carin - 1
Styf Söner Gabriel och Gustaf 2 -
Kahilamäkj/Kaihlamäki - - 3 Bertill Pulliain 1 -
Bror Christer mh: 1 1
- - 1 Hindrich Pynnoins hust - 1

Sivu 1521AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kahilamäkj/Kaihlamäki - 1 - Christer Hinderssonn 1 -
- 2 - Erich Pynnoin mh: 1 1
- 2 - Hindrich Liukoin mh: 1 1
- 2 - Mattz Herla mh: 1 1
- 2 - Mårthen Hämäl: mh: 1 1
- 2 - Niels Ryttkoin mh: 1 1
Kufwasmäkj/Kuvasmäki - - 3 Mattz Pylfwein mh: 1 1
Bror Jören 1 -
Kuitila/Koittila - 3 - Mattz Lauckarin m:h: 1 1
Bror Israell 1 -
Luusniemj/Luusniemi - - 3 Johan Wänäl: mh: 1 1
Bror 1 -
- - 3 Påhl Måilains Enck: - 1
Son Mattz 1 -
Son Påhl 1 -
- - 4 Eskiell Måilain mh: 1 1
St:S: Påhl Kinnar mh: 1 1
- - 2 Lars Hindrichss: Kinnar mh: 1 1
- - 2 Petter Lainains Enk: - 1
Son Niels 1 -
- - 2 Påhl Anderss: Mättö mh: 1 1
- 4 - Anders Auf:ickain mh: 1 1
Bror Påhl mh: 1 1
Laitiala - - 4 Michell Michelss: mh: 1 1
Syst:S: Michell mh: 1 1
- - 2 Michell Laitinen mh: 1 1
Murdois/Murtoinen - - 2 Mattz Nuhara mh: 1 1
- - 2 Abraham Ylloin mh: 1 1

Sivu 1522AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mackoila/Makkola - 4 - Petter Ikoin m:h: 1 1
Bror Sigfred mh: 1 1
- - 2 Anders Mackoin mh: 1 1
- - 4 Hindrich Håckain mh: 1 1
Dreng och Pijga 1 1
- 3 - Christer Ikoin mh: 1 1
bror Anders hust: - 1
- - 2 Niels Pylf:ein mh: 1 1
- - 3 Påhl Mackoin mh: 1 1
Swåger Jonas 1 -
Mannila - - 2 Peer Mannin mh: 1 1
- - 2 And:s Andersson mh: 1 1
- - 3 Påhl Suchoin mh 1 1
Son Hindrich 1 -
- - 3 Sigfred Pylf:ein mh: 1 1
b:S: Sigfredh 1 -
- 3 - Thomas Håckain mh: 1 1
S: Gustaff 1 -
Nåusiala/Nousiala - - 2 Jören Jorensson mh: 1 1
Orola/Orala - - 2 Michell Marckusson mh: 1 1
- - 3 Påhl Årain mh: 1 1
Bror Johann 1 -
Pölläkenmäkj/Pölläkkä - 4 - Lars Sigfredss: Laitin mh: 1 1
dreng Oloff mh: 1 1
Pöihälä/Pöyhö - 1 - Mattz Peuhein 1 -
Papala/Paappala - - 2 Johan Ryttkoin mh: 1 1
- - 4 Erich Larsson mh: 1 1
Bror Erich 1 -
Son Lars 1 -

Sivu 1523AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Papala/Paappala - - 2 Hindrich Ohlsson m:h: 1 1
Pylfwänälä/Pylvänälä - - 2 Påhl Påhlsson mh: 1 1
- - 2 Sigfred Sigfredss: mh: 1 1
- - 3 Lars Thomasson mh: 1 1
Son Eskiell 1 -
Reinickala/Reinikkala - 2 - Sigfredh Säppäin mh: 1 1
2 - - Upbördzskrif:n Johan Tujulin mh: 1 1
- 3 - Thomas Reijnickain mh: 1 1
Bror Påhl 1 -
Rauhajerfwi/Rauhajärvi - - 2 Erich Råmuin mh: 1 1
- - 2 Påhl Sijtare mh: 1 1
Ryttkilä/Rytkölä - - 2 Daniel Hindrichsson mh: 1 1
Räckola/Rekola - 3 - Sigfredh Winnukain mh: 1 1
Såldatz hustru - 1
- 2 - Påhl Winickain mh: 1 1
Sallmenby/Salmenkylä - 2 - Daniel Tissare mh: 1 1
- 3 - Niels Moskorij mh: 1 1
Bror Erich 1 -
Synsiälä/Synsiölä - 3 - Hindrich Andersson mh: 1 1
Sonn Måns 1 -
- 2 - Johan Tuchkoin mh: 1 1
- 2 - Lars Håckain mh: 1 1
- 3 - And. Luckarins hust - 1
Son Lars mh: 1 1
- 3 - Jören Nåijoin mh 1 1
Syster Malin - 1
- 2 - Niels Monnin m:h: 1 1

Sivu 1524AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Synsiälä/Synsiölä - 2 - Johan Haltuin mh: 1 1
- 4 - Jören Bengdtin mh: 1 1
Bror Oloff mh: 1 1
- 2 - Måns Ohlssonn mh: 1 1
- 4 - Jören Laitin mh: 1 1
S: Sigfred mh: 1 1
- - 2 Staffan Sickoin mh: 1 1
Säppälä/Seppälä - - 2 Eskiell Sigfredhss: mh: 1 1
- - 2 Sigfred Säppäin mh: 1 1
- - 2 Eskiell Säppäin mh: 1 1
Suåålax/Suurola - - 1 Mattz Pullain 1 -
H: Leut: Anthons H:n
2 - - Dreng Thomas 1 -
Pijga Agnetha - 1
2 - - Uthrijd: And:s Hangain mh. 1 1
Synsiänranda/Synsiöranta - 3 - Deonicius Pynnoin mh 1 1
Son Hindrich 1 -
Tijhola/Tiihola - - 3 Anders Tijhoins h: - 1
Son Påhl Anderss: mh 1 1
- - 2 Påhl Larssonn mh: 1 1
Wunnukala/Unnukkala - - 1 Bertill Jacobssonn 1 -
Wärälä/Väärälä - 2 - Clemet Laitin mh: 1 1
- 2 - Hindrich Wainickain mh: 1 1
Wåialax/Vuojalahti - 2 - Michell Peersson mh: 1 1
Wächmais/Vehmaskylä - - 2 Olof Clemetsson Håkain mh 1 1
- - 2 Anders Tijhoin mh 1 1
- - 2 Simon Ikoin mh: 1 1

Sivu 1525AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Äkrontaipall/Äkryntaipale - - 2 Isach Ikoin mh 1 1
- 2 - Erich Jurf:oin mh: 1 1
- 3 - Sigfredh Meskolain mh: 1 1
Bror Jacob 1 -
- 2 - Staffan Kaupelain mh 1 1
Äkronmäkj/Äkrynmäki - 4 - Anders Mannin mh: 1 1
Måg Jacob Nuårain mh: 1 1
- 2 - Mattz Mannin mh: 1 1
Pappila Prästerskapet
3 - - Kyrckioherden H:r Hindrich Agander mh: 1 1
Dreng Lars 1 -
Klåckaren
1 - - Johan Ursinius 1 -
3 - - Spödgubben Jacob Märkoin 1 -
Son Jacob mh: 1 1
1 - - Brofåugden Aders 1 -
1 - - Länssmannen Johan Ahlqvist 1 -

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17111727

© Väinö Holopainen 2023