AloitussivuSavon henkikirjatKangasniemen pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Kangasniemen henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ä 
 H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ä

HAlkuun

Halttula

1693: -, Hemel:, Suroin

1711: -, Surroin, Tijhoin

1722: -, Suåmal:, Tijhoin

1727: -, Suroinen, Suronen, Tijhoin

Hankamäki

1693: -, Hijmottar, Kåfwoin

1711: -, Bengdtin, Paapain

1722: -, Bengdtin

1727: -, Laitin, Markain

Harjunmaa

1693: -, Ylloin

1711: -, Romuin

1722: Räpoin

1727: Martin, Räpoin, Råmoin, Willskain

Heijala

1693: -

1727: -, Håckain

Hokanniemi

1693: -, Aufwikain, Hemel:, Håckain, Koppen, Spen, Tull, Tullo, Wäsnen

1711: -, Arcko, Askoin, Hämälein, Håckain, Manninen, Murdoin, Pulliein, Reinickain, Tulla

1722: -, Arcko, Hämäl:, Håckain, Mannin, Pulliain, Räinickain, Sauckoin, Tulla

1727: -, Cavaler, Hämäl:, Håckain, Håckanen, Mannin, Partj, Pulliain, Reinikain, Sauko, Tulla

Hyyrylä

1693: -, Koroin, Manin, Pyinäin

1711: -, Heulä, Hijrain, Pynninen, Tulla

1722: -, Håckain, Pynnin, Tulla

1727: Kauko, Pynnöin, Tulla

IAlkuun

Ikola

1727: Hämälein

KAlkuun

Kaihlamäki

1693: -, Henian, Henoin, Nijckoin, Nuroin, Pulljain, Pynein, Pynin, Sackoin, Suroin, Tojoihin

1711: Heulä, Hämälein, Laukain, Pulliain, Ryttköin

1722: -, Herla, Hämäl:, Liukoin, Pulliain, Pynnoin, Ryttkoin

1727: Heinoin, Hämäläin, Hännin, Liukoin, Peckoin, Pulliain, Pynninen, Pynnöin, Ryttköyin

Kangasniemi

1711: -, Limatius

1722: -, Limatius

1727: Tuderus

Kauppila

1693: -, Hockoin, Kyrjlain, Nåjoin, Waroin

1711: Noijoin, Tissare

1722: Noijain, Tissare

1727: Pappi, Tissarj

Koittila

1693: Koitiain

1711: Laukarin

1722: Lauckarin

1727: Laukarin

Kutemajärvi

1693: -, Hemel:, Hockoin, Isoin, Kafwikain, Karfwin, Kierelain, Korhoin, Lachoin, Matlain, Orain, Pijstin, Roppoin, Rähuin, Tarfwain, Wenel:, Ylloin

1711: -, Hämälein, Hänninen, Issoin, Kåchwacka, Kårhoin, Laitin, Luukoin, Paapain, Pistinen, Saxbeck, Tarfwoin, Tijhoin, Wänälein, Yloin

1722: -, Aufwickain, Hamaläin, Hämelein, Hämäl:, Hämäläin, Kårhoin, Lahickain, Laitain, Lauckarin, Papuin, Parttj, Pistoin, Tarf:ain, Tawast, Tijhoin, Wänälain, Ylläin

1727: -, Bohm, Friberg, Hämäl:, Hännin, Kohwaka, Korhoin, Lahikain, Laitin, Laukarin, Partin, Pystyin, Pöyhein, Rapa, Rasto, Repoin, Räppo, Suronen, Tarf:oin, Tavast, Tijhoin, Wänäl:, Yllönen, Årain

Kuvasmäki

1693: -, Kattuin, Pyllfwain

1711: Pyllfwein

1722: Pylfwein

1727: Pyllfwein

Kähkölä

1727: Puttoin, Winikain

LAlkuun

Laitiala

1693: -

1711: -, Laitinen

1722: -, Laitinen

1727: -, Laitin, Pundain

Luusniemi

1693: -, Aufwikain, Hemelain, Knuin, Mätte, Måilin, Roppoin, Tarfwin, Tijmare

1711: -, Aufwickain, Kimare, Moilain, Mättö, Måilain, Råpoin, Wännälein

1722: Auf:ickain, Kinnar, Lainain, Mättö, Måilain, Wänäl:

1727: -, Aufwikain, Bengtin, Kimarj, Launiain, Måilain, Möttö, Sijtarij

MAlkuun

Makkola

1693: -, Kauppin, Mackoin, Winijkain

1711: -, Icckoin, Ickoin, Kucko, Mackoin, Puttkin, Pyllfwein

1722: -, Håckain, Ikoin, Mackoin, Pylf:ein

1727: -, Ickoin, Kaupin, Kyryläin, Mackoin, Manninen

Mannila

1693: -, Hockoin, Mannin, Suroin, Syllwain, Widikain

1711: -, Håckain, Manninen, Suhoin

1722: -, Håckain, Mannin, Pylf:ein, Suchoin

1727: -, Håckain, Mannin, Pyllfwein, Suchoin

Murtoinen

1693: Murdoin, Ylloin

1711: Yloin

1722: Nuhara, Ylloin

1727: Wänäl:in, Yllöin

NAlkuun

Nousiala

1693: Nousiain

1711: -

1722: -

1727: -, Kouka, Kuika

OAlkuun

Orala

1693: -, Orrain

1711: -, Åroin

1722: -, Årain

1727: -, Ånoin

PAlkuun

Paappala

1693: -

1711: -

1722: -, Ryttkoin

1727: -, Måilain, Pylfwein, Ryttkein

Pappila

1693: -, Hemmel:, Mackoin, Pyllfwin

1711: -, Agand:, Borgare, Himaeus, Himatar, Ursinus

1722: -, Agander, Ahlqvist, Märkoin, Ursinius

1727: -, Agander, Himotu, Möckeräin, Ursinus

Pylvänälä

1693: -, Hockoin, Hångan, Jurfwin, Kuttin, Kuttoin, Pulliain, Pössoin

1711: -

1722: -

1727: -, Häckin

Pölläkkä

1693: Hijmatar, Pijstin, Pijstoin, Tarfwain

1711: Laitin

1722: -, Laitin

1727: Laitin, Wänäl:

Pöyhö

1693: -, Hemel:

1711: Poyhein, Soukain

1722: Peuhein

1727: Pöihein

RAlkuun

Rauhajärvi

1693: Lattin, Lijckoin, Murdoin, Sittar

1711: Murdoin, Romain, Sijtare

1722: Råmuin, Sijtare

1727: -, Råmo

Reinikkala

1693: -, Henel:, Pundoin

1711: Jachenij, Karial:n, Seppein

1722: -, Reijnickain, Säppäin, Tujulin

1727: Ahlquist, Bengtin, Mannin, Pöcköin, Reinikain, Tuiulin

Rekola

1693: -, Kockoin, Rommander, Sorfwoin, Tijsari, Tijsarj, Winikain

1711: Kurckj, Winnickain

1722: Winickain, Winnukain

1727: -, Normoin, Wunukain

Rytkölä

1693: -, Kockoin

1711: -

1722: -

1727: -, Assikain

SAlkuun

Salmenkylä

1711: Tijssare

1722: Moskorij, Tissare

1727: -, Moskarj, Pyf:win, Tissarj

Seppälä

1693: -, Lackoin

1711: -, Hinkoin, Laurickain, Säppäin

1722: -, Säppäin

1727: -, Laukarin, Mannin, Rafwio

Suurola

1693: -, Mannin

1711: Hångain, Pöllein, Årre

1722: -, Anthon, Hangain, Pullain

1727: -, Anthonj, Haltuin, Hångain, Knutj, Mörskman, Räpo

Synsiö

1727: -, Bengtin, Halttuin, Haltuin, Huiskain, Håckain, Laitin, Reinikain, Tuderus

Synsiölä

1693: -, Bengdtin, Haldtun, Haltin, Hemel:n, Hockoin, Kerpain, Laitin, Latein, Latin, Luckarin, Mannin, Noioin, Wattel:

1711: Bengdtin, Halltuin, Huikain, Hämälein, Laitin, Luukarin, Noijoin, Årain

1722: -, Bengdtin, Haltuin, Håckain, Laitin, Luckarin, Monnin, Nåijoin, Sickoin, Tuchkoin

1727: -, Håckain, Laukarin, Naijanen

Synsiöranta

1693: Lanckoin

1711: Kåfwackain, Pyllwäl:n

1722: Pynnoin

1727: -, Pynnöin

TAlkuun

Tiihola

1693: -, Kercke

1711: Tijhoin

1722: -, Tijhoin

1727: -, Kochwaka, Tihoin, Tijhoin

UAlkuun

Unnukkala

1711: -

1722: -

1727: -

VWAlkuun

Vehmaskylä

1693: -, Ickoin, Konko

1711: Hackain, Ickoin, Kåckoin

1722: Håkain, Ikoin, Tijhoin

1727: -, Hafwj, Ickoin, Ikoin, Pöitur, Tijhoin

Vuojalahti

1693: Martin

1711: Martin

1722: -

1727: -

Väärälä

1693: -, Ickoin, Pockolain

1711: Påikolain, Wunnuckain

1722: Laitin, Wainickain

1727: Hänninen, Kimarj, Laitinen

ÄAlkuun

Äkrynmäki

1693: -, Pulliain

1711: -, Manninen, Pulliain

1722: Mannin, Nuårain

1727: Pynnöin, Warpo

Äkryntaipale

1693: -, Kaupein, Kauppoin, Lajkain, Pulliain, Sorroin, Tijhoin

1711: -, Kaupin, Laitin

1722: Ikoin, Jurf:oin, Kaupelain, Meskolain

1727: Ickoin, Jurfwin, Kaupin, Kuituin, Manninen, Moskolain, Säppälein, Wäisein

© Väinö Holopainen 2023