AloitussivuSavon henkikirjatKerimäen pitäjä1693 → Henkikirja ☰ 

Kerimäki henkikirja 1693

Sivu 2268A (aukeaman 2268 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Antoila/Anttola 12 Hindrich Mackoin mh 2
B:r Olof med hustru 2
B:r Staffan mh 2
B:r St. Pehr mh 2
B:r Johan mh 2
B:r Niels 1
Rytt hustru 1
4 Laars Erichsson mh 2
B:r Olof med hustru 2
7 Hindrich Tåifwain mh 2
S. Anders mh 2
B:r Laars med hustru 2
Pijga Anna 1
Allakona/Alakuona 2 Michell Jatin mh 2
3 Matz Jatin 1
And. Kockolain mh 2
6 Simon Jatin mh 2
B:r Hans mh 2
d. Matz Tåfwain mh 2
7 Pehr Pärttrain mh 2
B:r Hindrich mh 2
M: Pehr mh 2
S. Christer 1
Clemitila/Klemettilä 6 1 And. Mackoin mh 2
B:r Danill mh 2
Syster Sijsla 1
H.K. Clemet Tåfwans h 1
Såldatz hustru 1
Cupila/Kupiala 9 Laars Larsson 1
S. Matz 1
S.S Wallentin mh 2
Rytt hustru 1
d. Samuel Theim mh 2
d. Pehr Kockolain 1
6 Pehr Hanss Mackoin mh 2
S. Laars mh 2
d. Laars mh 2
6 Olof Mackoin mh 2
S. Hans mh 2
M: Anders mh 2
Hapalax/Haapalahti 4 Mårten Sigfredss mh 2
B:r Påhl mh 2
1 Land b Pehr Tåifwain 1
5 Johan Pittkein mh 2
S. Johan 1
d. Simon Simonss mh 2

Sivu 2268B (aukeaman 2268 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haukilax/Haukilahti 3 Matz Sajrain mh 2
S Jöran 1
Heukala/Heikkala 4 Johan Massijnn mh 2
d. Hind. Korhuin mh 2
7 1 Niels Hackin mh 2
B:r Erich mh 2
d. Hind. Hångain 1
bond. Wille undan dölin dy dubelt 1
Pijga Anna 1
Såldatz hustru 1
Hapaniemj/Haapaniemi 4 Hans Påhlss Kåssoin mh 2
B:r S. Pehr Hendss. mh 2
9 Laars Kossoin mh 2
B:r Anders mh 2
B:r Class 1
B:r S Laars 1
Thomas Laarss mh 2
B:r Johan 1
8 Hans Kåssoin mh 2
B Anders mh 2
B:r Erich mh 2
B:r S. Johan mh 2
Helfwes/Hälvä 8 Pehr Säppn mh 2
B:r Anders E:a 1
B:r Matz mh 2
B.S. Pehr mh 2
Såldatz hustru 1
Hefwosalo/Hevossalo 8 And. Karilains h 1
S. Anders mh 2
B. Mans mh 2
Mågen Niels mh 2
B:r Elias 1
Järfwenpä/Järvenpää 4 Lars Nosiains h 1
S. Laars mh 2
d. Jöran 1
6 Sigfred Sigwoin mh 2
d. Hind. Tynckin mh 2
BM Anders mh 2
2 T. Hind. Tynckin mh 2
Joutzanemij/Jouhenniemi 9 Germund Säppoin 1
B:r Påhl mh 2
B:r Anders mh 2
d. Hind. Herfwin mh 2
d. Pehr Koppioin mh 2
8 Staffan Keckein 1
B:r Anders 1
B:r S. Niels mh 2
B:r Niels Staffanss mh 2
d. Matz Silfwoin mh 2
4 Staffan Silfwoin mh 2
B:r Michell mh 2
10 Matz Sappain mh 2
B:r Staffan mh 2
B:r Pehr mh 2
B:r Germund mh 2
B:r S. Pehr mh 2
Kärumakij/Kerimäki 10 Probst: Jacob Ursinius mh 2
dåtter 1
Pijga 1
d. Johan Matson mh 2
d. Peher Lenhiun mh 2
d. Hind. Kajuttin mh 2
2 T. And. Kauttin mh 2
koo 1 st
2 T. Hind. Kautin mh 2
häst 1 - koo 1 st
1 T. Matz Parkoin 1
2 T. Jöran Tynckin mh 2
häst 1. Koo 1 st

Sivu 2269A (aukeaman 2269 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kärumakij/Kerimäki 6 Hind. Silfwoin 1
S. Hindrich 1
B:r Laars 1
B:r Anders 1
d. Bertel Tåifwain mh 2
Kaijoila/Kaksola 4 Capl: Petrus Salmenius mh 2
d. Laars Tåifwain mh 2
Kasila/Kessilä 4 Pehr Kexoin mh 2
B:r Laars mh 2
Klostarila/Luostarila 7 Olof Klostarin mh 2
B:r Johan mh 2
B:r Anders mh 2
Syster Anna 1
Kyllälä/Kyllölä 4 Christer Tyncke 1
S. Anders h 1
B:r Mans mh 2
4 Mans Tynckein mh 2
B:r S. Thomas mh 2
2 Laars Tynckein mh 2
Kiskila/Kiiskilä 4 Laars Turdin mh 2
S. Brussius mh 2
Karfwila/Karvila 3 And. Olofssons h 1
S. Anders 1
Såldatz hustru 1
10 And. Karfwins E:a 1
B:r Jöran mh 2
B:r Olof mh 2
B:S. Olof Andsson 1
d. Pehr Wättain 1
d. Hind. Sijstoin mh 2
Rytt hustru 1
4 Olof Muhoin mh 2
B:r Luckos mh 2
Kaukala/Kuokkala 4 Påhl Noisian mh 2
B:r Pehr mh 2
8 Clemet Siskain mh 2
B:r Jöran mh 2
B:r Clemet mh 2
B:r Pehr mh 2
5 Olof Märoin mh 2
S. Hindrich mh 2
d. Daniel Jatin 1
2 T. Påhl Kandiain mh 2
Koor 2 st
1 Pehr Jumpin 1
2 T: Erich Wättin 1
S. Hindrich 1
Häst 1, Koo 1 st
Kolfwoisenpä/Kolvosenpää 8 Anders Nousiain mh 2
S. Michell mh 2
Såldatz hustru 1
d: Olof Turdin 1
d: Matz Tarfwoin mh 2
6 Johan Teroin mh 2
B:r Ifwar mh 2
B:r Pehr mh 2
3 Joran Turdein mh 2
d. Thomas Spanin 1
Kulenois/Kulennoinen 5 Påhl Turdein mh 2
B:r Laars 1
B:r Hans 1
Rytt hustru 1
2 Simon Turdein mh 2
8 Pehr Lamain mh 2
B:r Jöran mh 2
B:r Matz mh 2
Rytt hustru 1
d. Anders Pehrsson 1
4 Hind. Kexoin mh 2
S. Pehr mh 2
3 Carll Hindrichsson 1
d Johan med h 2

Sivu 2269B (aukeaman 2269 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kulenois/Kulennoinen 6 Anders Mieloin 1
S. Anders mh 2
B:r Bertell 1
B:r Hindrich mh 2
3 Hind. Pausa E:a 1
S: Pehr mh 2
2 Erich Turdin mh 2
2 Hind. Silfwain mh 2
Kamburanda/Kumpuranta 9 And. Kiskain mh 2
B:r Påhl mh 2
S. Staffan mh 2
S. Johan 1
S. Hindrich mh 2
10 Hind: Kuopiain mh 2
S. Hindrich mh 2
B:r S. Michell mh 2
S. Pehr mh 2
d. Hind. Peerss. mh 2
2 And. Kuopiain mh 2
Katamo/Kaatamo 9 Staffan Mondoin mh 2
S. Anders mh 2
B:r Peer mh 2
B:r Elias mh 2
Absentia 1
4 Hind. Kerfwin mh 2
S Matz mh 2
4 Erich Laarsson mh 2
Laars Larckoin mh 2
2 Olof Lefwckoin mh 2
7 Michell Coleian mh 2
B:r Hindrich mh 2
S. Michell mh 2
Absentia 1
Kauoniemij/Kauvonniemi 9 T. And. Lackein mh 2
Michell Matzon 1
B:r Hindrich mh 2
B:r Laars mh 2
T: Johan Kåsoin mh 2
Laukansarj/Laukansaari 2 Staffan Turdiain mh 2
4 Hind. Kardin mh 2
S. Mattz mh 2
5 Matz Lankoin mh 2
B:r Anders mh 2
B:r Jöran mh 2
Lödiol/Lötjölä 4 Peer Bertelsson mh 2
B:r Anders 1
S. Niels 1
6 Christer Hindrichss mh 2
B:r Hindrich mh 2
B:r Johan mh 2
Laakoila/Laakkola 3 Pehr Lanckoin mh 2
B:r Påhl 1
Mannikala/Mannikkala 7 Ländz M: Elias Berman mh 2
d. Mårten mh 2
d. Erich Pehrsson mh 2
Pijga 1
5 Hindrich Wallentins. mh 2
B:r Swen md hustru 2
Syster Anna 1
Muchoila/Muhola 7 Olof Muhoin mh 2
B:r Erich mh 2
Rytt hustru 1
d. Matz med hustru 2
4 Pehr Pittkoin mh 2
d: Christer Hijldoin mh 2
5 1 And. Muhoin mh 2
S. Matz 1
d. Anna 1
d. Anders Sarain 1
Såldatz hustru 1
Mackoila/Makkola 2 Hind. Mackoin mh 2
3 Tönnes Hindrichsson Mackoin 1
S. Hindrich 1
d. Hindrich Mackoin 1

Sivu 2270A (aukeaman 2270 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mackoila/Makkola 8 Hindrich Mackoin mh 2
S. Hindrich mh 2
B:r Olof mh 2
dåtter 1
d. Grelss Terfwin 1
6 1 Peer Brusiusson 1
B:r Brusius 1
B:r Olof mh 2
B:r Laars mh 2
Såldatz hustru 1
3 Mårten Wallents. mh 2
B:r Dawid 1
Naukarila/Naukkarila 5 Pehr Staffanss mh 2
S. Peer Pehrsson 1
S. Staffan 1
Syster Anna 1
1 Johan Nielsson 1
6 Thomas Kettuin mh 2
B:r Grelss mh 2
B:r Anders mh 2
Ninimakij/Niinimäki 8 Matz Sillfwenoin mh 2
B:r Jacob mh 2
B:r Johan mh 2
B:r Olof 1
Rytt hustru 1
2 T. Matz Kankoin mh 2
3 Olof Simonss. mh 2
dåtter 1
Nousila/Nousiala 6 Landb. Elias Andss mh 2
Swåg. Michell mh 2
d. Thomas mh 2
6 Pistol Smed Erich 1
S. Peer med hustu 2
d. Clemet Påhlsson mh 2
d. Hind Kojrilain 1
Niemisalo/Niemensalo 5 Hind. Hertuain mh 2
B:r Niels mh 2
B:r Påhl 1
3 Påhl Hertuain mh 2
Thomas 1
2 T. Påhl Larss Hangain mh 2
Pullkila/Pulkkila 5 Laars Olofssons E:a 1
B:r Hindrich mh 2
d. Olof Olofsson mh 2
2 T. Matz Andsson mh 2
häst 1, koor 2 st
2 Hindrich Tynckin 1
S. Mårten 1
Pakumala/Paakkunala 3 Erich Rijkuin mh 2
B.M. Laars 1
5 Peer Mässin mh 2
B:r Staffan h 1
B:r Olof mh 2
10 Syllfwäster Sajrain 1
S. Olof mh 2
B:r Bengdt mh 2
S. Anders mh 2
Rytt hustru 1
d. Thomas Hångain 1
Thomas Mohr 1
Päifwila/Päivilä 8 Peer Harkain mh 2
B:r Danuiel Harkain mh 2
d. Erich Lappel: 1
Pijga Karin 1
d. Johan Kockoin 1
d. Laars Hemel: 1
2 Johan Hardikain mh 2
8 Hindrich Turdin mh 2
B:r Olof mh 2
d. Johan Wattain 1
dåtter Lijsa 1
d. Jöran Halloin mh 2

Sivu 2270B (aukeaman 2270 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Päsoila/Pesola 8 And. Tållfwåin 1
S. Hindrich 1
S. Heming mh 2
B:r Hindrich mh 2
d. Ifwar mh 2
4 Hind. Tålfwain mh 2
B:r Olof h 1
Germins hustru 1
4 Johan Hardikain mh 2
d. Hindrich mh 2
Puhaniemj/Pihlajaniemi 7 Luckas Sumalain mh 2
B:r Christer mh 2
B:r Staffan mh 2
d. Påhl Toropain 1
4 Hind. Simonssos E:a 1
S. Hindrich mh 2
d. And. Hijrfwin 1
10 And. Masoin mh 2
Johan Simonss mh 2
B:r Clemet mh 2
B:r Michell mh 2
S. Johan mh 2
4 Simon Turdain mh 2
S. Simon mh 2
Pattasalo/Patasalo 6 Pehr Larss Sijlfwoin 1
B Laars mh 2
M. Pehr mh 2
d. Hindrich Nielss 1
Pittkälä/Pitkälä 6 Pehr Pittkin mh 2
B:r Matz mh 2
B:r Laars 1
Såldatz hustru 1
3 T. Samuel Lamain 1
B.M: Hindrich mh 2
1 T. Pehr Kiettuin 1
Rijkoill/Riikola 4 Hindrich Hindss mh 2
B:r Hindrich 1
B:r Erich 1
Rokojerfwij/Ruokojärvi 6 And. Rocka mh 2
BM Bertel 1
d. Laars Marain mh 2
d. Olof Hafwerin 1
6 Matz Läpssa 1
M. Abraham mh 2
B.S. Laars 1
B:r S. Jöran 1
Rytt hustru 1
7 Johan Simonsson 1
S. Anders mh 2
B:r Pehr mh 2
Rytt hustru 1
d. Dawid Laarsson 1
2 T. Michel Johanss. mh 2
Rauhaniemj/Rauvanniemi 8 Laars Hirfwoin mh 2
B:r Olofs hustru 1
B:r S. Laars mh 2
B:r S. Bertell mh 2
d. Laars 1
Raikuus/Raikuu 6 1 Pehr Nousiain mh 2
B:r Michell mh 2
B:r Anders 1
B:r Christers E:a 1
2 Löss d. Laarss Michelss mh 2
Rokolax/Ruokolahti 7 Hindrich Silfwain mh 2
S. Laars mh 2
B:r Hindrich mh 2
pro 692 till backas 1
9 Bertel Kassoin mh 2
S. Matz mh 2
B:r S. Abraham mh 2
Saldatz hustru 1
d. Jöran Ljttmain 1
d. Staffan 1
Rokoniemij/Ruokoniemi 2 Niels Nousiain med hustru 2

Sivu 2271A (aukeaman 2271 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokoniemij/Ruokoniemi 8 Hindrich Rijngin mh 2
B:r Simon 1
B:r Johan 1
B:r Hindrich mh 2
B:r Pehr Hindss. mh 2
4 Pehr Mutka mh 2
B:r Olof 1
B:r Matz 1
2 Stafwan Nousiain mh 2
Simbala/Simpala 10 Matz Muuckoin mh 2
B. Johan mh 2
B Påhl mh 2
B:r Erich mh 2
Pijga Karin 1
Rytt hustru 1
2 Hans Månckain mh 2
4 Brusius Brygare mh 2
d. Johan Gyrkein mh 2
4 Germund Mackoins E:a 1
d. And. Kexa mh 2
Pijga 1
2 Johan Niels Köchockoin mh 2
Simanala 8 Mårten Sarain mh 2
B:r Bengdt mh 2
B:r Jöran mh 2
d. Laars Fijskare mh 2
4 Påhl Turuin mh 2
B:r Peer mh 2
4 Olof Fijck mh 2
B. Pehr B. Erich 2
4 Hindrich Sajrain mh 2
d. Olof mh 2
7 Peer Kamoin 1
S. Matz mh 2
B Erich mh 2
B.M. Hindrich Hirfwin mh 2
4 Johan med hustru 2
d. Anders mh 2
6 1 Pehr Turdien mh 2
B:r Brusius mh 2
d. Elias mh 2
Saldatz hustru 1
4 Laars Clemetss: mh 2
Clemet Karfwains E:a 1
d. Samuel 1
Sairalamäkij/Sairalanmäki 5 Pehr Rocka 1
S. Elias mh 2
B:r Wallentin 1
Munsskrif:e Hållenders h 1
6 Hans Tillikain mh 2
B:r Olof mh 2
B:r S. Anders 1
B:r Simon 1
4 Erich Rijkoins mh 2
B.M. Laars 1
Feldwebles hustru 1
Tynckila/Tynkkylä 6 Peer Tynckin mh 2
pro 692 till backas 2
B:r Olof pro 692 till backas 2
3 Påhl Tynckein 1
S. Joran mh 2
Turdianiemij/Turtianniemi 9 Abraham Turdin mh 2
S. Anders mh 2
B:r Matz mh 2
d. Laars mh 2
pro 692 till backas 1
Tickila/Tikkilä 9 Johan Sajrain mh 2
B:r Erich mh 2
B:r Peer mh 2
d. Pehr Pehrsson 1
B:r Hindrich mh 2
6 Niels Muckoin 1
S. Niels Muttekain mh 2
B. Pehr mh 2
HK. Jons Tickens h 1

Sivu 2271B (aukeaman 2271 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tickila/Tikkilä 3 Peer Silfwoin mh 2
B:r Michell 1
Tåråpala/Toroppala 3 Simon Christerss. mh 2
B:r Johans E:a 1
6 Niels Pehrss. mh 2
B:r Christer mh 2
B:r Peer 1
B:r Staffan 1
Tunansarj/Tuunaansaari 5 Hans Staffansson 1
B:r Staffan mh 2
B:r Thomas mh 2
Waraby/Vaara 4 1 Bertel Muuckoin mh 2
S. Johan 1
d. Erich 1
Såldatz hustru 1
4 Peer Kupiain mh 2
BS. Peer mh 2
11 Matz Abramss. mh 2
B:r Anders mh 2
B:r Peer mh 2
B:r Staffan mh 2
B:r S. Abram mh 2
B:r S. Abram 1
3 Christer Michelsson 1
Pehr Pehrsson 1
d. Erich Staffanss. 1
1 HK. Michell Cajalains h 1
Koor 2 st, fohr 2 st
7 Erich Månss Tijkin 1
B:r S. Påhl 1
B S. Pehr mh 2
B S. Anders mh 2
B Påhl 1
Warosalo/Vaahersalo 10 Matz Karoins E:a 1
B:r Påhl 1
B:r Thomas mh 2
B:r Bertell mh 2
B:r Johan mh 2
B S. Matz Matss. 1
Ylikona/Yläkuona 8 Påhl Hångain mh 2
B:r Hindrich mh 2
B:r Anders 1
B:r Olof mh 2
Mohr 1
5 Laars Silfwoin 1
S. Påhl mh 2
BM Påhl mh 2
7 Hind. Hijrfwoin mh 2
B:r Pehr mh 2
B:r Anders hustru 1
d. Thomas mh 2
4 1 Matz Clostriain mh 2
d. Hans mh 2
Såldatz hustru 1
5 Hans Hijrfwoin mh 2
d. Hindrich Tyckein mh 2
d. Hind. Thomasson 1
4 Christer Muckoin mh 2
S. Christer 1
Pijga 1
2 Clemet Sigfredss mh 2
6 Hind. Wänal: mh 2
B:r Niels Wänal: mh 2
B:r S. Laars Wänal: mh 2
2 Landb. Thomas Jöranss mh 2
1 Matz Hångains E:a 1
2 Laars Imoin mh 2
2 T. Peer Soppoin mh 2
1 T. Michell Pijttukin 1
Måimenemij/Moiniemi 2 T. Påhl Wehwain mh 2
1 T. Laars Luckoin 1
4 T. And. Räsain mh 2
B:r Staffan mh 2
2 T. Pehr Tuckin mh 2
1 T. Hind: Kappoin 1
1 T. Eskell Ollfwain 1

Sivu 2272A (aukeaman 2272 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Laukansarj/Laukansaari 6 Niels Rautiain mh 2
B:r Anders mh 2
B:r Johan mh 2
Hauhijerf:/Hanhijärvi 6 Niels Hindrichss. mh 2
B Hindrich mh 2
S. Niels mh 2
6 Thomas Klöstarein mh 2
B:r Simon mh 2
Mohr 1
d. Clemet Jattin 1
Sijmaula/Simanala 2 Olof Sijckoin mh 2
2 Klock:e Erich mh 2
2 Sochneskräd: Matz Matson mh 2
1 Sundius Matz 1

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1711

© Väinö Holopainen 2023