AloitussivuSavon henkikirjatKerimäen pitäjä1722 → Henkikirja ☰ 

Kerimäki henkikirja 1722

Sivu 2074AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Antoila/Anttola - 7 - Staffan Mackoin mh: 1 1
Son Staffan mh: 1 1
Petter Mackoins hust - 1
Bror Erich mh: 1 1
- 4 - Michell Sickain mh: 1 1
b:m: Erich Tåif:ain 1 -
dreng Johan 1 -
1 - - Fäldtwäbl: Joseph Laurins h. - 1
Alakouna/Alakuona - 6 - Oloff Turdin 1 -
Bror Axell mh 1 1
Bror Staffan mh 1 1
dreng Peer Jatin 1 -
- 4 - Niels Kächkö mh: 1 1
Son Staffan mh: 1 1
4 1 Jören Pässoin mh: 1 1
drengh Peer Kächkö mh: 1 1
Såldat Oloffs hustru - 1
Clemittilä/Klemettilä - 4 - Påhl Jörensson Tynckin 1 -
bror Hindrichz hustru - 1
Bror Peer mh: 1 1
Caupiala/Kupiala - 9 - Hindrich Pålak mh: 1 1
Bror Daniell 1 -
Bror Thomas 1 -
dreng Daniell 1 -
dräng Oloff Kättuin mh: 1 1
Bl:m: Mårten Enochsson 1 -
D: Påhl Laugain 1 -

Sivu 2075AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Caupiala/Kupiala - 1 - Lb: And:s Mattssons hustru - 1
- 5 - Lars Mackoin mh: 1 1
Son Mattz 1 -
Simon Mackoin mh: 1 1
Hapalax/Haapalahti - 4 - Mattz Sigfwoin mh: 1 1
Bror Hindrich mh: 1 1
6 - - Upbördzskr: Henr: Åbergh mh: 1 1
dreng Peer Kaxoin mh: 1 1
Pijgor - 2
Häikilä/Heikkala - 2 - Hindrich Muttilain mh: 1 1
- 3 1 Lars Larsson mh: 1 1
dreng Mattz Miskolain 1 -
Sold: Hindrichz hustru - 1
Hapanemj/Haapaniemi - 4 - Johan Kåssoin mh: 1 1
B.r.S: Peer mh: 1 1
- 3 - Lars Larssonn 1 -
Bror Anders mh: 1 1
- 6 - Lars Andersson 1 -
Sonn Lars 1
Sonn Anders mh: 1 1
d: Staffan Littmain mh: 1 1
- 3 - Grels Kåssoinen mh: 1 1
bror Staffan 1 -
Helfwäs/Hälvä - 5 - Staffan Säppäl: mh: 1 1
Swåg: Clemet Malin 1 -
bl:m: Anders Silf:oin mh: 1 1
Hefwonsahlo/Hevossalo - 7 - Petter Karialain mh: 1 1
Bror Oloff mh: 1 1
b:S: Anders mh: 1 1
Bror Daniel 1 -

Sivu 2076AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Järfwenpä/Järvenpää 3 - Anders Nåussiain 1 -
Swåg: Jören Sickoin mh 1 1
- - 2 Swen Karf:in mh: 1 1
Jåutznemj/Jouhenniemi - 4 - Hindrich Säppäin mh: 1 1
Bror Anders mh: 1 1
- 4 - Niels Kächköin m hust: 1 1
Son Mårthen mh: 1 1
- 2 - Hindrich Silfwoins hust: - 1
Son Hindrich 1 -
- 5 - Peer Peersson Säppäin mh 1 1
F:b: Oloff Säppäin mh 1 1
d: Anders Mackoin 1 -
Kärämäkj/Kerimäki - 6 - Anders Silf:oin mh: 1 1
Sonn Hindrich mh: 1 1
Sonn Påhl mh: 1 1
Kaxola/Kaksola - 1 - Petter Johansson 1 -
Klåsterila/Luostarila - 2 - Johan Klåsterin mh: 1 1
Kyllälä/Kyllölä - 2 - Göstaff Säppäin m:h: 1 1
- 2 - Peer Antonissons hust: - 1
St:S: Erich 1 -
Kiskilä/Kiiskilä - 2 - Påhl Hälfwä mh: 1 1
Karfwila/Karvila - 5 - Petter Karfwin mh: 1 1
Bror Anders mh: 1 1
b:S: Anders Peersson 1 -
6 - Oloff Karfwin mh: 1 1
Bror Anders mh: 1 1
bl: Eskeill Wärckol: 1 -

Sivu 2077AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Karfwila/Karvila - 4 - Matz Muhoin mh: 1 1
Bror Oloff mh: 1 1
Kåckola/Kuokkala - 3 1 Erich Muttickain mh: 1 1
Anders Sickains hustru - 1
Soldat:s Olofz hustru - 1
- 3 - Anders Marain m:h: 1 1
dreng Erich Wäräin 1 -
- 4 - Hindrich Spannin mh 1 1
Bl:M: Peer Nåussiain mh: 1 1
- 2 - Petter Härf:arin mh: 1 1
Kållfwisenpä/Kolvosenpää 4 - Michell Nåussiain 1 -
Son Michell mh: 1 1
dreng Peer Turuin 1 -
- 6 - Johan Turuin mh: 1 1
d: Peer Kächkö mh: 1 1
F:bS: Erich mh: 1 1
Kullenåis/Kulennoinen - 6 - Diderich Kåssoin mh: 1 1
Bror Anders mh: 1 1
Bror Lars mh: 1 1
- 6 - Peer Jöränsson Lamain mh: 1 1
Bror Zachries mh: 1 1
Bror Jörän mh: 1 1
- 2 - Erich Turdiain mh: 1 1
- 2 1 Petter Kaxoin mh: 1 1
Sold: Mosses hustru - 1
- 2 - Mårten Karhu mh: 1 1
- 2 - Bertill Mieloin mh: 1 1
- 2 - Hans Silfwoin mh: 1 1

Sivu 2078AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kullenåis/Kulennoinen - 3 - Simon Turdia mh: 1 1
dreng Abrah: Behm 1 -
- 4 - Hindrich Silf:enoin mh: 1 1
Bror Eskiell mh: 1 1
Kumburanda/Kumpuranta 9 - Anders Kiskin mh: 1 1
Bror Johan Kiskin mh: 1 1
Bror Sonn Lars mh: 1 1
dreng Mattz Hångain 1 -
Måg Hindrich Hångain mh: 1 1
- 2 - Daniell Hämäläin mh: 1 1
Katamo/Kaatamo - 3 - Lars Kärfwin mh: 1 1
Bror Hindrich 1 -
- 4 - Staffan Månoin mh: 1 1
dreng Michel Andersson mh: 1 1
- 5 - Staffan Månoin mh: 1 1
Bror Oloff mh: 1 1
1/2 bror Anders mh: 1 1
- 5 - Lars Laf:oikaisses Enk: - 1
Bror Peer mh: 1 1
Bror Erich mh: 1 1
- 4 - Michell Kårhoin mh: 1 1
bl:m: Anders Kåckoin mh: 1 1
- 5 - Påhl Kuålemain mh: 1 1
b: Johan Kuålemains hustru - 1
Bror Michell mh: 1 1

Sivu 2079AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kaufwonemj/Kauvonniemi - 4 - Öfwerste Burghaus:s hem:n
L:b: Niels Karackain 1 -
bl:M: Joachim Wichawain 1 -
dreng Hnd: Rässain mh 1 1
Laukansarij/Laukansaari - 2 - Vallenttin Behm mh: 1 1
- 4 - Påhl Lauckain mh: 1 1
bror Anders 1 -
bror Adams hustru - 1
- 2 - Peer Kåickalain mh: 1 1
- 3 - Johan Johanssonn mh: 1 1
Bror Oloff 1 -
- 3 - Anders Johansson mh: 1 1
bror Jacob 1 -
Lödiälä/Lötjölä - 6 - Niels Lödiäin mh: 1 1
Son Peer mh: 1 1
Son Michell mh: 1 1
- 4 - Hans Kåssoin mh: 1 1
bror Jören mh: 1 1
Laakola/Laakkola - 3 - Simon Laakoin mh: 1 1
af motwill: Absent 1 -
Måinemj/Moiniemi H: Öfwerste Burghaus: hem:n
dreng Johan Kåssoin mh 1 1
d: Eskiell Pittkoin 1 -
d: Thomas Puttkoin mh: 1 1
d: Peer Kåndiain mh: 1 1

Sivu 2080AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Måinemj/Moiniemi - 2 - Niels Kächkö mh: 1 1
Manickala/Mannikkala 6 - Vallenttin Hindersson mh: 1 1
B: Hind: Hindersson mh: 1 1
St.B: Gabriel Behm 1 -
d: Elias Ryttkoin 1 -
2 - - Lenssm:n Dawid Enochsson Skeffning mh: 1 1
- 4 - L:b: Hindrich Karhu mh: 1 1
d: Mattz Tåif:ain mh: 1 1
2 - - Uthrijd: Eskiell Hertuin mh: 1 1
Muhoila/Muhola - 6 - Petter Muhoin mh: 1 1
Bror Oloff mh: 1 1
d: Anders Muhoin 1 -
d: Germund Pässoin 1 -
- 3 - Hindrich Muhoin mh: 1 1
dreng Peer Pykänen 1 -
Mackoila/Makkola - 5 - Tönis Hinderss: Mackoin 1 -
Hindrich Tönissonn mh 1 1
B: Tönnis hustru - 1
dreng Hindrich Kupiain 1 -
- 5 - Petter Mackoin mh: 1 1
Bror Son Daniel mh: 1 1
d: Sigfred Hilduin 1 -
- 4 - Brussius Peerss: mh: 1 1
bror Thomas mh: 1 1

Sivu 2081AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mackoila/Makkola - 3 - Hindrich Pässoins h: - 1
Niels Pässoin mh: 1 1
Naukarila/Naukkarila - 6 - Abraham Kättuin mh: 1 1
Son Mattz 1 -
Bror Oloff mh: 1 1
Bror Thomas 1 -
- 6 1 Petter Wästerin mh: 1 1
bror Oloff mh: 1 1
bror Lars mh: 1 1
Såldatz hustru Marja
Ninimäkj/Niinimäki - 4 - Johan Silf:onoin mh: 1 1
1/2 B: Mårthen Behm mh: 1 1
- 5 - Johan Pernain mh: 1 1
B:S: Anders mh: 1 1
d: Mattz Hurskain 1 -
Nåusialamäkj/Nousiala - 4 - Jören Saijrainen mh: 1 1
Son Bengdt mh: 1 1
Infant: Leut:s Bostelle
- - 4 L:b: Erich Nåussiain mh: 1 1
Bror Jacob mh: 1 1
Niemensahlo/Niemensalo - 3 - Hindrich Hertiain mh: 1 1
Son Hindrich 1 -
Pulckila/Pulkkila - 5 - Oloff Larsson mh: 1 1
d: Lars Massinen 1 -
d: Påhl Mattickain 1 -
Pijga Elin - 1

Sivu 2082AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pakunala/Paakkunala - 6 - Petter Hardickain mh: 1 1
Bror Mattz mh: 1 1
d: Johan Hurskain 1 1
- 5 - Bengdt Bengdtss: Sajrain mh: 1 1
b: Sylf:ester Saijrain mh: 1 1
Son Bengdt 1 -
Päifwilä/Päivilä - 4 - Hans Tonisson Makoin 1 -
d: Hindrich Mannoin 1 -
d: And:s Mackoin mh: 1 1
- 3 - Petter Pöllein 1 -
B: Mattz Pöllein mh: 1 1
- 1 - Tönius Mackoin 1 -
Pässola/Pesola - 4 - Hindrich Tåif:ain 1 -
F:b:S: Hind: Peersson mh: 1 1
Bror Peer 1 -
- 4 - Israell Muhoin mh: 1 1
d: Brusius Turuin mh: 1 1
Puchlaianemj/Pihlajaniemi - 4 - Brussius Suåmal: mh: 1 1
Bror Lucas mh: 1 1
- 6 - Peer Hendersson Malin 1 -
Johan Malin mh: 1 1
Bror Niels mh: 1 1
Bror Hans 1 -
- 2 - Johan Clemetss: Malin mh: 1 1

Sivu 2083AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Puchlaianemj/Pihlajaniemi - 3 - Johan Turdiain mh: 1 1
d: Christer Kächkö 1 -
- 4 - Simon Turdiain mh: 1 1
Son Johan mh: 1 1
Patasohlo/Patasalo - 4 - Oloff Silfwoin mh: 1 1
d: Påhl Ringin mh: 1 1
H:r Öfwerste Burghausens hem:n
Pittkälä/Pitkälä - 2 - L:b: Johan Eskielss: m:h: 1 1
- 1 - L:b: Sigf Kuutij 1 -
- 2 - L:b: And:s Mardick:n mh: 1 1
- 1 - Petter Wichawains hust - 1
- 2 - Mattz Kapaiacko mh: 1 1
Rijkola/Riikola - 2 - Hindrich Behm mh: 1 1
- 4 - Johan Hardickain mh: 1 1
d: Zacharies Mackoin mh: 1 1
Ruåkojerfwi/Ruokojärvi - 8 - Joseph Hirfwoin mh: 1 1
St:S: Anders 1 -
af Motwill: absent 1 -
d: Mårten Erickain mh: 1 1
d: Swän Böhms hustru - 1
Bror Johan Behm 1 -
- 4 - Samuel Simoin m:h: 1 1
Bror Hindrich m:h: 1 1
- 8 - Mattz Löxkssä m:h: 1 1
bror Jacob m:h: 1 1
bl:M: Simon Pålack mh: 1 1
d: Jören Jatinen mh: 1 1

Sivu 2084AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ruåkojerfwi/Ruokojärvi - 2 - Inhy: Johan Hångain mh: haar hwarken häst el: Koo 1 1
Rauhanemj/Rauvanniemi - 8 - Hind: Hirfwoin mh: 1 1
Bror Lars mh: 1 1
Bror Petter 1 -
d: Anders Kyllein mh: 1 1
F:b:S Lars 1 -
Raikus/Raikuu - 10 Michel Nåussiains h. - 1
Bror Mattz mh: 1 1
Bror Johan 1 -
Bror Petter mh: 1 1
Michell Michelss: mh: 1 1
bror Staffan mh: 1 1
Ruåkolax/Ruokolahti - 9 - Lars Silf:enoin mh: 1 1
bror Petter mh: 1 1
bror Niels mh: 1 1
af Mothwillie Absent 1 -
d: Peer Januttuin 1 -
dreng Mattz 1 -
- 5 - Mattz Kåssoinen m.h: 1 1
F:b:S: Bertill mh: 1 1
Ruåkonemj/Ruokoniemi - 5 - Anders Hinderss: mh: 1 1
Frende Simon Ringin mh: 1 1
dreng Anders Mutka 1 -
- 5 - Hind: Hindress: Kåssoin mh: 1 1
Bror Lars mh: 1 1
d: Anders Tyncky 1 -

Sivu 2085AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ruåkonemj/Ruokoniemi 2 4 - Petter Johanss: Muttka mh: 1 1
L:b: Hans mh: 1 1
d: Nicodemus Tuunain mh: 1 1
- 2 - Michell Noussiain m:h: 1 1
Simbala/Simpala - 6 - Mattz Muckoin mh: 1 1
bror Hindrich Muckoin mh: 1 1
d: Peer Mutickain mh: 1 1
- 4 - Jacob Kylloins hust: - 1
Måg Pittkoin mh: 1 1
b:S: Erich 1 -
- 4 - Petter Bryggare mh: 1 1
bror Johan mh: 1 1
- 2 - Erich Muckoin mh: 1 1
Sijmanala/Simanala 3 - - Kåpparschl: Lars Karf:in mh: 1 1
D: Anders Henduin 1 -
- 2 - Gustaff Qwittinen mh: 1 1
- 3 - Hans Danielssons hust - 1
Mattz Turdin mh: 1 1
- 2 - Erich Kåpssa m:h: 1 1
- 2 - Oloff Turdin m:h: 1 1
- 2 - Anders Pässoin m:h: 1 1
- 2 - Hans Wärdin m:h: 1 1
Rustmest:e Bostelle
Sairalanmäkij/Sairalanmäki - - 3 L:b: Oloff Kinnoin mh: 1 1
bror Lars hustru - 1
- 4 - Peer Hinderss: Tåif:ain mh: 1 1
bror Erich mh: 1 1

Sivu 2086AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Sairalanmäkij/Sairalanmäki - 3 - Oloff Turdinen 1 -
bror Gustaff mh: 1 1
- 4 - Hindrich Rjckoin mh: 1 1
Bror Johan 1 -
Dreng Påhl Kardin 1 -
Tynckila/Tynkkylä - 5 - Peer Tynckein mh 1 1
bror Elias 1 -
F:b: Hindrich mh: 1 1
Turdianemj/Turtianniemi - 7 - Mattz Turdinen mh: 1 1
Sonn Peer 1 -
d: Petter Kåssoin mh: 1 1
d: Hindrich Silf:enoin mh: 1 1
Tickiälä/Tikkilä - 6 - Peer Persson Sairain mh: 1 1
Bror Erich mh: 1 1
dreng Mattz Pittkein mh: 1 1
- 2 - Niels Muttikain mh: 1 1
Tårapala/Toroppala - 5 - Lars Johanss: Kåssoin mh: 1 1
Bror Johan 1 -
Bror Petter mh: 1 1
- 4 - And:s Tårapain mh: 1 1
d: Anders Kächkö mh: 1 1
Tunansarj/Tuunaansaari - 6 - Hans Tunain mh: 1 1
bror Hindrich mh: 1 1
bror S: Hans 1 -
bror Johan 1 -
Waraby/Vaara - 2 - Abraham Kuåpiain mh: 1 1
- 3 - Peer Persson Kuåpiains h: - 1
Son Peer Peersson mh: 1 1

Sivu 2087AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Waraby/Vaara - 5 - Abraham Karial: mh: 1 1
bror Mattz 1 -
bror Staffan mh 1 1
- 3 - Peer Musso mh: 1 1
Son Anders 1 -
- 4 - Peer Peersson Tynckin mh: 1 1
B:S: Hindrich mh: 1 1
Wahersahlo/Vaahersalo - 5 - Mattz Kächro mh: 1 1
Son Påhl 1 -
F:b: Johan 1 -
Yllickona/Yläkuona - 6 - Påhl Hångain 1 -
Son Påhl mh: 1 1
bror Petter 1 -
d: Erich Wänälain mh: 1 1
- 4 - Anders Hångain mh: 1 1
d: Thomas Hirf:oin 1 -
d: Peer Möhoin 1 -
- 2 - Påhl Hanss: Hirf:i mh: 1 1
- 4 - Mattz Kåstarin mh: 1 1
Bror Thomas mh: 1 1
- 4 - Hans Larsson Hirf:n mh: 1 1
d: Thomas Hirf:oin m:h: 1 1
- 6 - Hindrich Tynckeins Enk. - 1
b. Påhl Tynckein mh: 1 1
bl:m: Hind: Wänäl: 1 -
d: Thomas Wänäl: mh: 1 1
- 2 - Elias Kiskin mh: 1 1

Sivu 2088AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hännolanpeldo/Hannolanpelto 6 - - Fäldwäbl: Christop: Tawast mh 1 1
dreng Olof Mannickain 1 -
d: Johan Allickain mh: 1 1
Piga Marja Kinnuin - 1
- 3 - L:b: Peer Lödiäin mh: 1 1
bl: Vallentins hustru - 1
Hanhijärfwj/Hanhijärvi - 5 - Anders Mackoin mh: 1 1
bror Lars mh: 1 1
dreng Erich Kåpssa 1 -
- 4 - Petter Klåstarin mh: 1 1
Bror Lars mh: 1 1
Pappila 3 - - Kl: Erich Erichsson 1 -
Son Erich mh: 1 1
2 - - Brofåug: Erich Reijman mh: 1 1
2 - - Spöd gub: Mattz Kuhain mh: 1 1
4 - - Sacell: H: Joh: Sallmenius mh: 1 1
d: Peer Ringin 1 -
Piga Susanna - 1
6 - - Kyrckio herd: H: Johan Stråhlman mh: 1 1
dreng Mårten Kärä 1 -
d: Mattz Mattz Kärhä 1 -
dreng Påhl 1 -
Pijga Brijta - 1
- 4 - Lb: Hindrich Tåif:ain mh 1 1
B: Söfring mh: 1 1

Sivu 2089AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pappila - 4 - L:b: Petter Pittkoin mh 1 1
bl:m: Johan Säppäin mh: 1 1
Cupiala/Kupiala 4 - - Landz Handels Man Petter Suåmalain mh: 1 1
d: Hind: Skinnare 1 -
Pijga - 1

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17111727

© Väinö Holopainen 2023