AloitussivuSavon henkikirjatKerimäen pitäjä1727 → Nimihakemisto

Kerimäki henkikirja 1727

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  P  Q  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  P  Q  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Haapaniemi) 1993B

Adam (Kupiala) 1993A

Anders (Haapaniemi) 1993B

Anders (Makkola) 1996A

Anders (Ruokoniemi) 1998A

Anders Hindersson (Ruokoniemi) 1998A

Anders Johansson (Laukansaari) 1995B

Anna (Pappila) 2000B

Bertell (Vaara) 1999B

Brussius Peerss: (Makkola) 1996A

Dafwid Ohlssonn (Pitkälä) 1997B

Ellin (Pitkälä) 1997B

Erich (Kulennoinen) 1995A

Erich Erichssonn (Pappila) 2001A

Eskell Mattsson (Pitkälä) 1997B

Hind: Marckuss: (Moiniemi) 1995B

Hindrich Hindersson (Mannikkala) 1996A

Hindrich Nillsson (Laukansaari) 1995B

Hindrich Peersson (Pesola) 1997A

Jacob (Laukansaari) 1995B

Johan Eskellss: (Pitkälä) 1997B

Johan Johansson (Laukansaari) 1995B

Johan Johansson (Pitkälä) 1997B

Johan Johanssonn (Niinimäki) 1996B

Johan Johanssonn (Pappila) 2001A

Jöran (Simanala) 1998B

Lahrs Andersson (Haapaniemi) 1993B

Lahrs Lahrsson (Kupiala) 1993A

Lahrs Lahrsson (Haapaniemi) 1993B

Mårten Jordanssonn (Paakkunala) 1997A

Nills Nillsson (Laukansaari) 1995B

Olof (Kyllölä) 1994A

Olof (Laukansaari) 1995B

Peer (Pesola) 1997A

Peer Hindersson (Pesola) 1997A

Petter (Haapaniemi) 1993B

Thomas (Makkola) 1996A

Thomas (Pappila) 2001A

Thomas Clemethssonn (Tuunaansaari) 1999B

Thomas Hinderssonn (Yläkuona) 2000B

Wallentin Hinderss: (Mannikkala) 1996A

AAlkuun

Anttoin

Erich Peersson (Kyllölä) 1994A

Petter (Muhola) 1996A

Petter Peersson (Kyllölä) 1994A

BAlkuun

Behm

Gabriell (Mannikkala) 1996A

Hindrich (Simpala) 1998B

Mårten (Simpala) 1998B

Wallentin (Laukansaari) 1995B

Borgman

(Hannolanpelto) 1993B

Bryggare

Petter (Simpala) 1998B

Burghausen

(Kauvonniemi) 1995B

Erich Johan (Moiniemi) 1995B

Erich Johan (Pitkälä) 1997B

CAlkuun

Clemetin

Erich Hinderss:n (Anttola) 1992B

Hindrich (Anttola) 1992B

Clostarin

Johan (Luostarila) 1994A

Lahrs (Hanhijärvi) 1993B

Mattz (Luostarila) 1994A

Mattz (Yläkuona) 2000A

Petter (Luostarila) 1994A

Thomas (Yläkuona) 2000A

Coulemain

(Kaatamo) 1995A

Michell (Kaatamo) 1995A

Påhl (Kaatamo) 1995A

EAlkuun

Edberg

Anders (Hälvä) 1993B

Erickoin

Morten (Ruokojärvi) 1997B

Eskellin

Påhl (Kyllölä) 1994A

HAlkuun

Hafwerin

Olof (Kuokkala) 1994B

Peer Peersson (Kupiala) 1993A

Petter (Kuokkala) 1994B

Hanna

Issraell (Kulennoinen) 1995A

Hardickain

Johan (Paakkunala) 1997A

Peer (Paakkunala) 1997A

Henduin

Påhl (Kuokkala) 1994B

Herrain

Samuell (Simanala) 1998B

Hertuain

Eskell (Anttola) 1992B

Hindrich Hindersson (Niemensalo) 1996B

Mattz (Jouhenniemi) 1994A

Hillduin

Sigfred (Kiiskilä) 1994A

Hirfwoin

Bertell (Niinimäki) 1996B

Hindrich (Rauvanniemi) 1998A

Johan (Hevossalo) 1993B

Johan (Kaatamo) 1995A

Lahrs (Rauvanniemi) 1998A

Petter (Rauvanniemi) 1998A

Påhl Hansson (Yläkuona) 2000A

Huckain

Lahrs (Pulkkila) 1996B

Påhl (Pulkkila) 1996B

Huijain

Olof (Ruokojärvi) 1997B

Hurska

Mattz (Ruokojärvi) 1998A

Hurskain

Johan (Paakkunala) 1997A

Hynnin

Johan (Yläkuona) 2000A

Hångain

Anders (Yläkuona) 2000B

Anders Andersson (Yläkuona) 2000B

Hindrich (Yläkuona) 2000A

Johan (Niemensalo) 1996B

Johan (Ruokojärvi) 1998A

Lasticka (Sairalanmäki) 1999A

Petter (Yläkuona) 2000A

Påhl (Yläkuona) 2000A

Påhl Andersson (Yläkuona) 2000B

Hällfwä

Påhl (Kiiskilä) 1994A

Hämmäl:n

Peer (Hälvä) 1993B

Hämmälein

Daniell (Kumpuranta) 1995A

Luukas (Kumpuranta) 1995A

Nills (Muhola) 1996A

Petter (Kumpuranta) 1995A

JAlkuun

Jack

(Haapalahti) 1993A

Jannutain

Petter (Kupiala) 1993A

Jyrkin

Abraham (Heikkala) 1993A

KAlkuun

Kainul:

Petter (Kaatamo) 1995B

Kainulain

Josseph (Yläkuona) 2000B

Kammoin

Staffan (Kulennoinen) 1995A

Kanckuin

Petter (Tikkilä) 1999A

Kannifärs

(Pitkälä) 1997B

Karackain

Thomas (Kauvonniemi) 1995B

Karak:n

Nills (Kauvonniemi) 1995B

Kardin

Johan (Laukansaari) 1995B

Karfwin

Anders (Karvila) 1994A

Anders Anderssonn (Karvila) 1994B

Anders Peerss:n (Karvila) 1994B

Erich (Simanala) 1998B

Hindrich (Kaatamo) 1995B

Jacob (Karvila) 1994A

Johan (Karvila) 1994B

Lahrs (Kaatamo) 1995B

Lahrs (Simanala) 1998B

Olof (Karvila) 1994A

Olof (Simanala) 1998B

Swän (Järvenpää) 1993B

Karhu

Hindrich (Riikola) 1997B

Johan (Riikola) 1997B

Mårten (Kulennoinen) 1995A

Petter (Riikola) 1997B

Karial:n

Daniell (Hevossalo) 1993B

Karialain

Abraham (Vaara) 1999B

Daniell (Hevossalo) 1993B

Mattz (Vaara) 1999B

Olof (Hevossalo) 1993B

Petter (Hevossalo) 1993B

Petter Abrahamssonn (Vaara) 1999B

Samuell (Hevossalo) 1993B

Kassoin

Jacob (Pappila) 2000B

Kautarin

Thomas (Pitkälä) 1997B

Kaxoin

Hindrich (Kulennoinen) 1995A

Hindrich (Naukkarila) 1996B

Peer (Haapalahti) 1993A

Petter (Kulennoinen) 1995A

Kinnain

Erich (Kupiala) 1993A

Kinnuin

Olf (Haukilahti) 1993A

Kiskin

Anders (Yläkuona) 2000B

Ellias (Yläkuona) 2000B

Lahrs (Kumpuranta) 1995A

Kobin

Jacob (Raikuu) 1998A

Kondia

Olof Lahrsson (Pulkkila) 1996B

Kopaiakoin

Matzz (Pitkälä) 1997B

Krogerus

Hind: (Haapalahti) 1993A

Kubiain

Abraham (Vaara) 1999B

Petter (Vaara) 1999B

Kuha

Mattz (Pappila) 2001A

Kupiain

Hindrich (Makkola) 1996A

Peer (Klemettilä) 1993A

Peer Peersson (Vaara) 1999B

Peer Peerssonn (Vaara) 1999B

Petter (Pappila) 2000B

Påhl (Kumpuranta) 1995A

Kuutj

Anders (Pitkälä) 1997B

Kyllein

Anders (Rauvanniemi) 1998A

Erich (Simpala) 1998B

Mattz (Simpala) 1998B

Kymmälein

Olof (Pappila) 2001A

Kåckoin

Anders (Kaatamo) 1995A

Kåho

Johan (Pulkkila) 1996B

Kåikalain

Petter (Laukansaari) 1995B

Kåisti

Johnan (Luostarila) 1994A

Kåndiain

Petter (Moiniemi) 1995B

Kånttin

Påhl (Turtianniemi) 1999A

Kåppoin

Anna (Yläkuona) 2000A

Staffan (Yläkuona) 2000A

Kåpssa

Erich (Simanala) 1998B

Hindrich (Simanala) 1998B

Kårpj

Hindrich (Anttola) 1992B

Kåssoin

Anders (Haapaniemi) 1993A

Anders (Kulennoinen) 1994B

Anders (Pitkälä) 1997B

Bertell (Ruokojärvi) 1998A

Didrich (Kulennoinen) 1994B

Grells (Haapaniemi) 1993B

Hans (Lötjölä) 1995B

Hans (Ruokoniemi) 1998B

Hans Hansson (Lötjölä) 1995B

Hindrich (Ruokoniemi) 1998B

Hindrich (Pappila) 2000B

Hindrich Hindersson (Ruokoniemi) 1998B

Johan (Haapaniemi) 1993A

Johan (Toroppala) 1999B

Jörans (Lötjölä) 1995B

Lahrs (Haapaniemi) 1993A

Lahrs (Kulennoinen) 1994B

Lahrs (Moiniemi) 1995B

Lahrs (Ruokojärvi) 1998A

Lahrs (Ruokoniemi) 1998B

Lahrs Andersson (Haapaniemi) 1993A

Lahrs Anderssonn (Ruokolahti) 1998A

Lahrs Johanss:n (Toroppala) 1999B

Mattz (Ruokolahti) 1998A

Nills Ohlsson (Vaara) 1999B

Petter (Haapaniemi) 1993A

Petter (Hannolanpelto) 1993B

Petter (Toroppala) 1999B

Sigfred (Haapaniemi) 1993A

Staffan (Haapaniemi) 1993B

Kächkoin

Mattz (Jouhenniemi) 1994A

Mårten Nillssonn (Jouhenniemi) 1994A

Petter (Jouhenniemi) 1994A

Kächkä

Christer (Järvenpää) 1994A

Kächkö

Anders (Toroppala) 1999B

Hindrich (Alakuona) 1992B

Johan (Alakuona) 1992B

Nills (Alakuona) 1992B

Nills (Toroppala) 1999B

Petter (Alakuona) 1992B

Petter (Kulennoinen) 1994B

Petter (Makkola) 1996A

Staffan (Alakuona) 1992B

Käckj

Michell (Simanala) 1998B

Kärhä

Mattz (Pappila) 2000B

Käro

Johan (Vaahersalo) 2000A

Mattz (Vaahersalo) 2000A

Påhl Mattsson (Vaahersalo) 2000A

Kättuin

Adam (Naukkarila) 1996B

Mattz Abrahamssonn (Naukkarila) 1996B

Olof (Naukkarila) 1996B

Olof (Niemensalo) 1996B

Thomas (Naukkarila) 1996B

LAlkuun

Laakoin

Petter (Laakkola) 1995B

Simon (Laakkola) 1995B

Lafwickain

Erich (Kaatamo) 1995A

Petter (Kaatamo) 1995A

Laitin

Johan (Pitkälä) 1997B

Mårten (Kessilä) 1994A

Lamain

Jöran (Kulennoinen) 1994B

Lahrs (Simpala) 1998B

Mattz (Kulennoinen) 1994B

Petter Jöranss:n (Kulennoinen) 1994B

Zachris (Kulennoinen) 1994B

Laukain

Adam (Turtianniemi) 1999A

Anders (Laukansaari) 1995B

Anders (Turtianniemi) 1999A

Påhl (Laukansaari) 1995B

Laurin

Joseph (Anttola) 1992B

Littmain

Mattz (Pitkälä) 1997B

Staffan (Haapaniemi) 1993A

Luukoin

Mårt:n (Moiniemi) 1995B

Låikain

Anders (Karvila) 1994A

Jacob (Pulkkila) 1996B

Lång

Johan (Patasalo) 1997B

Läskin

Johan (Haukilahti) 1993A

Läxä

Mattz (Ruokojärvi) 1998A

Lödiäin

Johan Peerss:n (Hannolanpelto) 1993B

Nills (Lötjölä) 1995B

Peer (Lötjölä) 1995B

Peer Peerss:n (Hannolanpelto) 1993B

Lööf

Thomas (Haapalahti) 1993A

MAlkuun

Mackoin

Anders (Hanhijärvi) 1993B

Anders (Pesola) 1997A

Daniel (Makkola) 1996A

Erich (Anttola) 1992B

Hans Tynnessonn (Päivilä) 1997A

Hindrich (Anttola) 1992B

Hindrich (Makkola) 1996A

Hindrich Tynness:n (Makkola) 1996A

Lahrs (Hanhijärvi) 1993B

Mattz Lahrsson (Kupiala) 1993A

Petter (Makkola) 1996A

Petter (Pulkkila) 1996B

Staffan (Anttola) 1992B

Tynnes (Makkola) 1996A

Tynnes (Päivilä) 1997A

Tynnes Hanss:n (Päivilä) 1997A

Mackon

Simon (Kupiala) 1993A

Mallin

Anders (Pihlajaniemi) 1997A

Clemeth (Hälvä) 1993B

Hindrich (Anttola) 1992B

Hindrich Johansson (Pihlajaniemi) 1997A

Johan (Pihlajaniemi) 1997B

Johan Hindrichssonn (Pihlajaniemi) 1997A

Mannin

Thomas (Haapalahti) 1993A

Marain

Anders (Kuokkala) 1994B

Hindrich (Kuokkala) 1994B

Massin

Lahrs (Muhola) 1996A

Lahrs (Pulkkila) 1996B

Mattickain

Hindrich (Heikkala) 1993A

Nills (Heikkala) 1993A

Meloin

Bertell (Kulennoinen) 1995A

Mieloin

Anders (Yläkuona) 2000B

Moberg

Mattz (Tikkilä) 1999A

Monnickain

Olof (Simanala) 1999A

Monoin

Hindrich (Paakkunala) 1997A

Muhoin

Anders (Muhola) 1996A

Anders Hindersson (Muhola) 1996A

Bertell (Pesola) 1997A

Hindrich (Muhola) 1996A

Issraell (Pesola) 1997A

Mattz (Karvila) 1994B

Olof (Karvila) 1994B

Petter (Muhola) 1996A

Mutticka

Nills (Kuokkala) 1994B

Muttickain

Erich (Kuokkala) 1994B

Nills (Tikkilä) 1999A

Muttika

Anders (Kulennoinen) 1994B

Muttka

Petter (Ruokoniemi) 1998B

Staffan (Ruokolahti) 1998A

Muukoin

Bertell (Sairalanmäki) 1999A

Hindrich (Pitkälä) 1997B

Hindrich (Simpala) 1998B

Mattz (Simpala) 1998B

Peer (Simpala) 1998B

Månnoin

Anders (Kaatamo) 1995A

Olof (Kaatamo) 1995A

Staffan Andersson (Kaatamo) 1995A

Mässa

(Kulennoinen) 1995A

Mässo

Anders (Vaara) 1999B

Petter (Vaara) 1999B

Möhäin

Petter (Yläkuona) 2000B

Möller

Erich (Hälvä) 1993B

Johan Christopher (Yläkuona) 2000B

NAlkuun

Nassock

Hans (Tikkilä) 1999A

Naukarin

Mattz (Päivilä) 1997A

Noussiain

Anders (Järvenpää) 1993B

Anders Michellssonn (Kolvosenpää) 1994B

Erich (Nousiala) 1996B

Johan (Raikuu) 1998A

Lahrs (Järvenpää) 1993B

Mattz (Raikuu) 1998A

Michell (Kolvosenpää) 1994B

Michell (Raikuu) 1998A

Michell (Ruokoniemi) 1998B

Michell Michellss:n (Raikuu) 1998A

Olof (Yläkuona) 2000A

Petter (Raikuu) 1998A

Nyrhein

Tynnes (Alakuona) 1992B

PAlkuun

Passoin

Hindrich (Kulennoinen) 1995A

Paunoin

Anders (Pesola) 1997A

Pernain

Anders (Niinimäki) 1996B

Johan (Niinimäki) 1996B

Michell (Niinimäki) 1996B

Pittkein

Petter (Simanala) 1998B

Petter (Turtianniemi) 1999A

Pittkoin

Anders (Hanhijärvi) 1993B

Lahrs (Pappila) 2000B

Mattz (Tikkilä) 1999A

Petter (Pappila) 2000B

Poppius

Peer Johanss:n (Luostarila) 1994A

Pumal:

Hindrich (Niinimäki) 1996B

Puttkin

Thomas (Moiniemi) 1995B

Pållack

Simon (Alakuona) 1992B

Thomas (Nousiala) 1996B

Pässoin

Anders (Simanala) 1998B

Jöran (Kolvosenpää) 1994B

Lahrs Nillssonn (Makkola) 1996A

Nills (Makkola) 1996A

Pässotar

Caissa (Yläkuona) 2000A

Pättrein

Petter (Kuokkala) 1994B

Pöllein

Mattz (Päivilä) 1997A

Peer Peerssonn (Päivilä) 1997A

QAlkuun

Qwist

Nils (Sairalanmäki) 1999A

RAlkuun

Redswän

Ingeborg (Simanala) 1999A

Johan (Simanala) 1999A

Rijkoin

(Simanala) 1998B

Hindrich (Sairalanmäki) 1999A

Johan (Sairalanmäki) 1999A

Mattz (Alakuona) 1992B

Ringin

Hindrich (Makkola) 1996A

Peer (Pappila) 2001A

Petter (Tikkilä) 1999A

Påhl (Patasalo) 1997B

Simon (Ruokoniemi) 1998A

Ryttkein

Ellias (Hannolanpelto) 1993B

Råckain

Anders (Simanala) 1998B

Rämein

Jacob (Vaara) 2000A

Rännan

Erich (Pappila) 2001A

Röppöti

(Yläkuona) 2000A

SAlkuun

Sairain

Bengdt (Nousiala) 1996B

Bengdt (Paakkunala) 1997A

Bengt (Paakkunala) 1997A

Erich (Tikkilä) 1999B

Jöran (Nousiala) 1996B

Peer Peerssonn (Tikkilä) 1999A

Petter (Paakkunala) 1997A

Syllfwäster (Paakkunala) 1997A

Sallmenius

Johan (Pappila) 2001A

Scherring

Dafwid Enochsson (Mannikkala) 1996A

Schmidt

Johan (Haapalahti) 1993A

Sickain

Jöran (Makkola) 1996A

Sigfwoin

Ellias (Haapalahti) 1993A

Hindrich (Ruokojärvi) 1997B

Mattz (Haapalahti) 1993A

Sijck

Olof (Hanhijärvi) 1993B

Sillf:n

Anders (Simpala) 1998B

Petter (Kulennoinen) 1995A

Sillfwenoin

(Pappila) 2000B

Eskells (Kulennoinen) 1995A

Hans (Kulennoinen) 1995A

Hindrich (Kerimäki) 1994A

Hindrich (Kulennoinen) 1995A

Hindrich (Ruokolahti) 1998A

Hindrich (Yläkuona) 2000B

Hindrich Hindersson (Jouhenniemi) 1994A

Lahrs (Ruokolahti) 1998A

Nills (Kerimäki) 1994A

Nills (Laukansaari) 1995B

Olof (Patasalo) 1997B

Olof (Yläkuona) 2000B

Peer (Ruokolahti) 1998A

Påhl (Kerimäki) 1994A

Simoin

Hans Peerss:n (Niinimäki) 1996B

Hindrich (Ruokojärvi) 1998A

Samuell (Ruokojärvi) 1998A

Walentin (Ruokojärvi) 1998A

Snickarin

Petter (Toroppala) 1999B

Soumal:

Brussius (Pihlajaniemi) 1997A

Luukas (Pihlajaniemi) 1997A

Petter (Pihlajaniemi) 1997A

Soumal:n

Michel (Alakuona) 1992B

Soumalain

Petter (Yläkuona) 2000A

Stannin

Hindrich (Kuokkala) 1994B

Stråhlman

Johan (Pappila) 2000B

Swart

Daniell (Anttola) 1992B

Säppein

Anders (Jouhenniemi) 1994A

Gustaf (Kyllölä) 1994A

Hindrich (Jouhenniemi) 1994A

Johan (Pappila) 2000B

Mattz (Ruokolahti) 1998A

Mattz (Yläkuona) 2000A

Olof (Jouhenniemi) 1994A

Peer Peerss:n (Jouhenniemi) 1994A

Petter (Kumpuranta) 1995A

Påhl Peersson (Jouhenniemi) 1994A

Staffan (Hälvä) 1993B

Söderman

Thomas (Muhola) 1996A

TAlkuun

Tawast

Christopher (Hannolanpelto) 1993B

Tijlickain

Olof (Päivilä) 1997A

Tuchkutar

Caissa (Yläkuona) 2000B

Tunain

Hans (Tuunaansaari) 1999B

Hindrich (Tuunaansaari) 1999B

Johan (Tuunaansaari) 1999B

Johan Hanssonn (Tuunaansaari) 1999B

Turckul:

Olof (Moiniemi) 1995B

Turdiain

(Pihlajaniemi) 1997B

Axell (Alakuona) 1992B

Brussius (Nousiala) 1996B

Erich (Kulennoinen) 1994B

Johan (Järvenpää) 1994A

Mattz (Simanala) 1999A

Mattz (Sairalanmäki) 1999A

Mattz (Turtianniemi) 1999A

Olof (Alakuona) 1992B

Olof (Simanala) 1999A

Olof (Sairalanmäki) 1999A

Peer (Turtianniemi) 1999A

Påhl (Yläkuona) 2000A

Simon (Kulennoinen) 1995A

Simon (Pihlajaniemi) 1997B

Staffan (Alakuona) 1992B

Staffan (Turtianniemi) 1999A

Turdin

Olof (Muhola) 1996A

Turuin

Brussius (Karvila) 1994B

Erich (Kolvosenpää) 1994B

Johan (Kolvosenpää) 1994B

Petter (Yläkuona) 2000A

Tynckein

Anders (Ruokoniemi) 1998B

Ellias (Tynkkylä) 1999A

Hindrich (Tynkkylä) 1999A

Lahrs (Tynkkylä) 1999A

Olof (Tynkkylä) 1999A

Peer (Klemettilä) 1993A

Peer (Tynkkylä) 1999A

Påhl (Ruokoniemi) 1998A

Påhl Jöransson (Klemettilä) 1993A

Tynkein

Anna (Yläkuona) 2000A

Hindrich (Vaara) 2000A

Michell (Vaara) 2000A

Peer Peersson (Vaara) 2000A

Tåif:n

Lahrs Erss:n (Ruokojärvi) 1997B

Tåifwain

Hindrich (Niinimäki) 1996B

Hindrich (Sairalanmäki) 1999A

Mattz (Mannikkala) 1996A

Petter (Sairalanmäki) 1999A

Söfring (Pappila) 2000B

Tårrapain

Anders (Toroppala) 1999B

Tårropain

Christer (Toroppala) 1999B

Tärfwoin

Erich (Makkola) 1996A

UAlkuun

Uttriain

Påhl (Simpala) 1998B

VWAlkuun

Waris

Lahrs (Yläkuona) 2000A

Watain

Johan (Kolvosenpää) 1994B

Wijhawain

Jochim (Kulennoinen) 1994B

Wännäl:n

Erich (Yläkuona) 2000A

Wännälein

Hindrich (Yläkuona) 2000B

Thomas (Yläkuona) 2000B

Wärckolain

Eskell (Niinimäki) 1996B

Wärdin

Hans (Simanala) 1998B

Wästerin

Lahrs (Naukkarila) 1996B

Olof (Naukkarila) 1996B

Petter (Naukkarila) 1996B

ÅAlkuun

Ållfwoin

Chatarina (Pitkälä) 1997B

Eskell (Laukansaari) 1995B

Ållickain

Johan (Hannolanpelto) 1993B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 508 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023