AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1625 → Nimihakemisto

Tavinsalmi henkikirja 1625

Nimihakemisto


-  A  C  D  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  D  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Anderss (Hirvilahti) 69A

Anders Clemetssn (Kaaraslahti) 67A

Anders Clemetsson (Ritoniemi) 68A

Anders Madzssn (Sotkanniemi) 71A

Christiern Jönsson (Kaaraslahti) 67A

Clemet Madzsson (Ritoniemi) 68A

Erich Ehrsson (Vuorisalo) 68B

Erich Larsson (Nuutila) 66A

Erich Nillsson 80A

Erich Ollssonn 80B

Erich Thomasson (Enonlahti) 70A

Eschill (Punnonmäki) 71A

Gabriel Thomae (Savilahti) 65A

Hans Ehrssonn (Ritoniemi) 68A

Hendrich (Ritoniemi) 68A

Hendrich Andersson (Ritoniemi) 68A

Hendrich Ollsson (Käärmelahti) 76A

Hendrich Peersson (Ritoniemi) 68A

Hendrich Staffanss (Käärmelahti) 76A

Ifuardh Johansson (Savilahti) 65A

Lass Cnuttssonn (Nuutila) 66A

Lass Henderssonn (Puutossalmi) 70A

Lass Michillsson (Ritoniemi) 68A

Madz (Ritoniemi) 68A

Madz (Lappetelä) 76A

Madz Anderssonn (Ritoniemi) 68A

Madz Henderssonn (Kaaraslahti) 67A

Matthias Henrici (Savilahti) 65A

Michill Jöransson (Kurolanlahti) 66A

Michill Michillsson (Kurolanlahti) 66A

Ollfz (Hiltulanlahti) 69A

Olof (Kaaraslahti) 67A

Olof Andersson (Nuutila) 66A

Olof Anderssonn (Hirvilahti) 70A

Olof Ehrssonn (Punnonmäki) 71A

Olof Greellsson 80B

Olof Hemingzssn (Syvärilä) 67B

Olof Larssonn (Ritoniemi) 68A

Olof Philpusson (Halola) 76B

Pecke (Hirvilahti) 70A

Peer (Vehmasmäki) 69A

Peer Philpusson (Halola) 76B

Påll Philpusson (Kaaraslahti) 67A

Påll Pållsson 80A

Påll Thomasson (Riistavesi) 69B

Pålls (Savilahti) 65A

Thomas Madzssn (Kaaraslahti) 67A

AAlkuun

Ahfwoin

Anders (Syvärilä) 67B

Thomas (Syvärilä) 67B

Airaxinen

Anders (Airaksela) 71A

Ihanus (Airaksela) 71A

Jöns (Airaksela) 71A

Lass (Airaksela) 71A

Assickainen

Nills (Riistavesi) 69B

Assikainen

Larss (Hamula) 66B

Påll (Hamula) 66B

CAlkuun

Cackinen

Anders 80A

Hendrich (Hirvilahti) 69B

Markus (Kaaraslahti) 67A

Zacharias (Hirvilahti) 69B

Caipainen

Rossi (Tallus) 66A

Caipoinen

Madz 80A

Callinen

Cnut (Väänälä) 69A

Cankuin

Hendrich (Vehmersalmi) 68B

Canttipää

Lass (Kaaraslahti) 67B

Carhuin

Påll 80A

Carpinen

Hendrich (Ritoniemi) 68A

Casurinen

Erich (Kasurila) 66B

Hendrich (Kasurila) 66B

Mårthen (Kasurila) 66B

Olof (Kasurila) 66B

Peer (Kasurila) 66B

Thomas (Kasurila) 66B

Cnuthinen

Anders (Nuutila) 66A

Cnut (Nuutila) 66A

Peer (Riistavesi) 69B

Coistinen

Hendrich (Vehmersalmi) 68B

Colemain

Cauppi (Punnonmäki) 71A

Hendrich 80A

Hendrich Hendss: (Punnonmäki) 71A

Michill (Punnonmäki) 71A

Staffan (Punnonmäki) 71A

Colemainen

Lass (Tallus) 66A

Coljoin

Sigfredh Pållssn (Vehmasmäki) 69A

Condiainen

Lass (Kasurila) 66B

Condinen

Peer Hansson (Sotkanniemi) 71A

Cordilain

Anders (Ritoniemi) 68A

Axell (Ritoniemi) 68A

Corhoinen

Berthell (Haatala) 76A

Lasse (Kaaraslahti) 67A

Nillhs (Hirvilahti) 69B

Peer (Syvärilä) 67B

Cosoinen

Greels (Pöljä) 66A

Hendrich (Pöljä) 66B

Cossmain

Lass (Kasurila) 66B

Cuckoinen

Anders (Vehmasmäki) 68B

Hendrich (Vehmasmäki) 68B

Olof (Vehmasmäki) 68B

Tönne (Vehmasmäki) 68B

Cuockainen

Hendrich (Hirvilahti) 69B

Curoinen

Anders (Kurolanlahti) 66A

Eshill (Kurolanlahti) 66A

Hendrich 80A

Michill 80A

Mårthen (Kurolanlahti) 66A

Sigfredh (Kurolanlahti) 66A

DAlkuun

Danshinen

Jöns (Riistavesi) 69B

Nillhs (Riistavesi) 69B

EAlkuun

Erfwes

Madz 80B

Eshilinen

Peer (Hirvilahti) 69B

Påll (Hirvilahti) 69B

HAlkuun

Haatainen

Lauri (Haatala) 76A

Olof (Haatala) 76A

Peer (Haatala) 76A

Hackarain

Jöran (Hakkarala) 67A

Hackarainen

Påll (Hakkarala) 67A

Haikoinen

Olof (Punnonmäki) 71A

Hakulin

Madz (Lyytikkälä) 65A

Påll Andersson (Lyytikkälä) 65A

Haloin

Hend Peerssn (Riistavesi) 69B

Haloinen

Olof (Haminalahti) 69A

Olof Ollsson (Halola) 76B

Peer 80A

Philpus (Halola) 76B

Hamuinen

Olof (Hamula) 66B

Happoinen

Lass (Haminalahti) 69A

Madz (Ritoniemi) 68A

Hardickain

Anders (Vuorisalo) 68B

Hardickainen

Hendrich (Kaaraslahti) 67A

Johan (Kaaraslahti) 67A

Olof (Kaaraslahti) 67A

Hassoinen

Jönss (Kurolanlahti) 66A

Heickinen

Jöns (Ryönä) 67B

Lasse (Ryönä) 67B

Peer (Ryönä) 67B

Heishain

Anders Peerssn (Haminalahti) 69A

Casper (Hiltulanlahti) 69A

Påll (Haminalahti) 69A

Heishainen

Cauppi (Vehmasmäki) 68B

Lass (Haminalahti) 69A

Påll (Enonlahti) 70A

Hiethainen

Hardwijck (Riistavesi) 69B

Peer (Riistavesi) 69B

Hilduin

Anders (Ritoniemi) 68A

Anders (Vehmasmäki) 68B

Anders (Hiltulanlahti) 69A

Arfwedh 80A

Hilduinen

Madz (Hiltulanlahti) 69A

Pecher (Hiltulanlahti) 69A

Hirfwoin

Madz Hendssn (Kaaraslahti) 67A

Horttoinen

Peer (Pieksä) 67B

Huse Haatainen

Madz (Haatala) 76A

Hyfwerinen

Hendrich (Puutossalmi) 70A

Jöns 80B

Påll (Puutossalmi) 70A

Hyttinen

Madz (Käärmelahti) 76B

Olof (Käärmelahti) 76B

Peer (Käärmelahti) 76B

Hålåpain

Olof (Ritoniemi) 68A

Häckeinen

Påll (Hirvilahti) 69A

Hämälein

Lasse (Kaaraslahti) 67A

Staffan (Kaaraslahti) 67A

Härköin

Peer (Hamula) 66B

Häthinen

Pååll (Riistavesi) 69B

IAlkuun

Ihalain

Peer 80A

Ihalainen

Anders (Haminalahti) 69A

Olof (Tallus) 66A

JAlkuun

Jalkain

Peer Ollsson (Hakkarala) 66B

Jauhiain

Hendrich (Käärmelahti) 76B

Julkuinen

Peer (Savilahti) 65A

KAlkuun

Kallinen

Peer (Syvärilä) 67B

Karttuinen

Madz (Karttula) 65A

Olof (Karttula) 65A

Oluf (Karttula) 65A

Peer (Karttula) 65A

Påll (Karttula) 65A

Kecköinen

Peer 80A

Keinoin

Hemingh (Savilahti) 65A

Keinoinen

Biörn (Vuorisalo) 68B

Kekelein

Lasse 80A

Kekälein

Hendrich Peerssn (Riistavesi) 69B

Kerfwinen

Jöns (Hamula) 66B

Thomas 80A

Kettuin

Peer (Hirvilahti) 69B

Kettuinen

Påll (Riistavesi) 69B

Kierfwinen

Madz (Hamula) 66B

Kijshinen

Staffan 80B

Kilkainen

Olof (Karttula) 65A

Påll (Karttula) 65A

Kinnuin

Olof (Käärmelahti) 76A

Kirkin

Peer 80A

Kithuinen

Mårthen (Vehmasmäki) 68B

Kuickoi

Peer (Halola) 76B

Kyfwelein

Knut 80A

Kårhoinen

Anders (Haatala) 76A

Nills (Haatala) 76A

Olof (Haatala) 76A

Könöinen

Olof (Riistavesi) 69B

LAlkuun

Laacko

Hendrich (Ryönä) 67B

Peer Larsson (Ryönä) 67B

Laackoinen

Pessi (Hakkarala) 67A

Laamainen

Henrich (Kasurila) 66B

Lafikainen

Jöns 80A

Laihiain

Simon (Riistavesi) 69B

Laihiainen

Anders (Riistavesi) 69B

Laittinen

Peer 80B

Lappalain

Hendrich 80B

Johan 80B

Markus (Ryönä) 67B

Nills 80B

Lapwetelein

Anders (Kurolanlahti) 66A

Erich (Tuovilanlahti) 76B

Hans (Kurolanlahti) 66A

Påll (Haminalahti) 69A

Launoinen

Lasse 80B

Leshinen

Hendrich (Käärmelahti) 76B

Madz (Savilahti) 65A

Peer (Käärmelahti) 76B

Lewiäin

Nills 80B

Linduin

Michill 80A

Lippoinen

Hans 80A

Loppoinen

Lasse (Vuorisalo) 68B

Lussiainen

Thomas (Nuutila) 66A

Lydhikeinen

Hans (Lyytikkälä) 65A

MAlkuun

Mackoinen

Percka (Hirvilahti) 70A

Mahainen

Anders (Hirvilahti) 70A

Malinen

Philpus (Vehmasmäki) 68B

Marain

Erich 80A

Marcus 80A

Miettin

Lass (Ritoniemi) 68A

Miettuin

Hendrich (Ritoniemi) 68A

Olof (Ritoniemi) 68A

Mukelo

Lass (Nuutila) 65A

Mustoinen

Lass (Sotkanniemi) 71A

Madz (Vuorisalo) 68B

Påll (Sotkanniemi) 71A

Thomas (Sotkanniemi) 71A

Myckeinen

Påll (Kurolanlahti) 66A

Mähöinen

Madz (Käärmelahti) 76B

Olof (Käärmelahti) 76B

Mäkäräinen

Peer (Tallus) 66A

Möcköi

Clemet (Ritoniemi) 68A

Möncköinen

Olof (Hirvilahti) 70A

Möyckynen

Olof (Vehmasmäki) 68B

NAlkuun

Nauckarin

Erich 80A

Nickin

Christier 80B

Nishainen

Anders (Kaaraslahti) 67A

OAlkuun

Oinoinen

Madz (Kasurila) 66B

Olkoin

Hendrich 80B

Ollkoin

Mågns (Ritoniemi) 68A

Orawain

Staffan (Puutossalmi) 70A

Othinen

Erich (Riistavesi) 69B

Owashain

Hendrich (Hirvilahti) 69B

PAlkuun

Pardainen

Olof 80B

Parfwiain

Hendrich (Riistavesi) 69B

Pechkain

Nills 80A

Pelkoinen

Lasse Ehrssonn (Vuorisalo) 68B

Olof (Vuorisalo) 68B

Petilein

Staffan (Kaaraslahti) 67A

Pippurinen

Hendrich (Pöljä) 66B

Jöns (Pöljä) 66B

Madz (Pöljä) 66B

Olof (Pöljä) 66B

Pirinen

Lasse (Syvärilä) 67B

Peer (Syvärilä) 67B

Pollwinen

Thomas (Pieksä) 67B

Puittin

Thomas 80A

Pulliain

Lass 80B

Pursiain

Lass 80B

Tyshä 80B

Purssiainen

Casper (Haminalahti) 69A

Jöns (Haminalahti) 69A

Lasse (Haminalahti) 69A

Pölleinen

Olof 80B

RAlkuun

Raasha

Olof (Tuovilanlahti) 76B

Radickain

Olof (Käärmelahti) 76B

Påål (Käärmelahti) 76B

Randoinen

Michill 80B

Olof 80A

Rasainen

Bengdtd 80A

Reinickain

Olof (Kurolanlahti) 66A

Påll (Ritoniemi) 68A

Reinickan

Michill (Enonlahti) 70A

Thomas (Enonlahti) 70A

Rimpi

Lass (Kaaraslahti) 67B

Rissainen

Hendrich (Kasurila) 66B

Nillhs (Kaaraslahti) 67A

Peer (Kasurila) 66B

Peer (Kaaraslahti) 67A

Peer (Vehmersalmi) 68B

Rwshainen

Madz (Kaaraslahti) 67A

Råinoin

Lass (Kasurila) 66B

Räsäin

Erich (Hirvilahti) 70A

Jören (Hirvilahti) 70A

Räsäinen

Olof (Hirvilahti) 70A

Påll (Hirvilahti) 70A

SAlkuun

Safwolain

Hendrich 80B

Michill (Halola) 76B

Olof (Pieksä) 67B

Olof 80A

Pessi (Syvärilä) 67B

Safwolainen

Jöns 80B

Madz 80B

Sallinen

Jöns (Ritoniemi) 68A

Påll 80B

Smolander

Peer (Vuorisalo) 68B

Soininen

Staffan (Puutossalmi) 70A

Sormuin

Olof (Hakkarala) 67A

Suhoinen

Olof (Kurolanlahti) 66A

Suihkoinen

Lass (Riistavesi) 69B

Suripä

Olof 80B

TAlkuun

Tackinen

Allbricht (Kaaraslahti) 67A

Madz (Kaaraslahti) 67A

Taickinain

Mågns (Savilahti) 65A

Tanninen

Madz (Käärmelahti) 76B

Tarfwoin

Mårthen 80B

Tashinen

Hans Peersson (Savilahti) 65A

Staffan Peersson (Savilahti) 65A

Teppoi

Peer (Punnonmäki) 71A

Terfwoinen

Olof (Enonlahti) 70A

Thomahain

Hendrich (Enonlahti) 70A

Swen (Enonlahti) 70A

Tiainen

Anders (Syvärilä) 67B

Tickainen

Olof (Enonlahti) 70A

Thomas (Hamula) 66B

Tijhoinen

Anders (Käärmelahti) 76B

Tijlickain

Michill (Enonlahti) 70A

Tofwinen

Erich (Tuovilanlahti) 76B

Jöns (Riistavesi) 69B

Jören (Tuovilanlahti) 76B

Michill (Tuovilanlahti) 76B

Olof Ollsson (Tuovilanlahti) 76B

Peer (Tuovilanlahti) 76B

Philpus (Tuovilanlahti) 76A

Toifwain

Anders (Kaaraslahti) 67A

Mårthen (Kaaraslahti) 67A

Nillhs (Kaaraslahti) 67A

Toifwainen

Olof (Pöljä) 66A

Påll (Pöljä) 66A

Tolfwain

Anders Henderssn (Hamula) 66B

Tollfwain

Hemingh (Vehmasmäki) 68B

Peer Ollsson (Vehmasmäki) 68B

Tollfwainen

Jöns (Vehmasmäki) 68B

Lass (Vehmasmäki) 68B

Toloinen

Philpus 80A

Torfwinen

Lass (Vehmasmäki) 68B

Oluf (Vehmasmäki) 69A

Tuhkainen

Nillhs (Vehmasmäki) 68B

Turinen

Madz (Puutossalmi) 70A

Turuinen

Jöns (Puutossalmi) 70A

Lass (Ritoniemi) 68A

Peer Jönssn (Puutossalmi) 70A

Turun

Eshill (Ritoniemi) 68A

Hendrich (Ritoniemi) 68A

Törröin

Anders 80B

UAlkuun

Uckoinen

Anders (Punnonmäki) 71A

VWAlkuun

Wainickain

Staffan (Haminalahti) 69A

Waittin

Peer Peersson (Vuorisalo) 68B

Wantain

Mårthen 80A

Waris

Anders 80A

Waroinen

Påll (Riistavesi) 69B

Wartiain

Jöns (Ryönä) 67B

Nillhs (Ryönä) 67B

Pååll (Ryönä) 67B

Warttiain

Eshill (Hakkarala) 66B

Mårthen (Hakkarala) 66B

Watainen

Olof (Hirvilahti) 69B

Swen (Hirvilahti) 69B

Wathainen

Olof (Kurolanlahti) 66A

Wauchkoin

Lass 80A

Wenelain

Peer (Kurolanlahti) 66A

Wenelein

Anders (Väänälä) 69A

Jöns (Väänälä) 69A

Madz (Väänälä) 69A

Madz (Halola) 76B

Michill (Väänälä) 69A

Peer 80B

Weneleinen

Peer (Kurolanlahti) 66A

Wihawainen

Sigfredh (Haminalahti) 69A

Wiljakain

Staffan (Puutossalmi) 70A

Wänthinen

Hendrich (Hakkarala) 67A

Wäthäinen

Lass (Ryönä) 67B

Olof (Ryönä) 67B

YAlkuun

Yletöinen

Olof (Pieksä) 67B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 384 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023