AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1660 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1660

Sivu 838B (aukeaman 838 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Cuopioby/Kuopio 3 Ifual Larsson Safolainen Savolainen
2 Lars Larsson Safwolain Savolainen
2 Andhers Kackinen Kakkinen
2 Andhers Lappalainen Lappalainen
3 Anders Julkuinen Julkunen
3 Sigfredh Thijtinen Tiitinen
2 Anders Johansson
5 Johan Ifuardsson
1 Hans Taskinen Taskinen
1 Staphan Taskinen Taskinen
3 Hnn: Christ: Gabrielis
4 Jonas Oluffsson
3 Kyrkioherden
2 Anders Sarainen
2 Thomas Pernainen
1 Anders Laihiainen Laajanen
1 Skräddare Oluff
2 Matz Kondioinen Kontioinen
2 Hendrich Keinäinen Keinänen
2 Hans Kekoinen Kekkonen
1 Michel Kockoinen Kokkonen
2 Lars Wänäinen Väänänen
1 Jacob Thomasson
1 Thomas Immoin Immonen
1 Matz Ihalain Ihalainen
2 Michel Hilduin Hiltunen
2 Lars Kackinen Kakkinen
2 Simon Roininen Roininen
2 Ifuar Julkuin Julkunen
1 Johan Kyreläin Kyröläinen
1 Peer Kaupinen Kauppinen
1 Lars Tackinen Takkinen
3 Pigor
2 Matz Thijle
2 Oluff Matilainen Matilainen
2 Peer Ihalainen Ihalainen
2 Michel Wänninen
1 Jöran Walkoinen Valkonen
2 Isack Pirskainen Pirskainen
1 Michel Lydikäinen Lyytikäinen
2 Markus Kackinen Kakkinen
1 Johan Tuchkainen Tuhkanen
2 Jöran Jöransson Walkoinen Valkonen
1 Anders Asikainen Asikainen
1 Hendrich Colarj Kolari
1 Thomas Thomasson
Toifualaby/Toivala 4 Jöns Lackoinen Laakkonen
2 Lars Tackinen Takkinen
3 Johan Toifuainen Toivanen
2 Greelss Toifuainen Toivanen
2 Hendrich Toifuainen Toivanen
2 Anders Pirskainen Pirskainen
Haminalax by/Haminalahti 3 Lars Roininen Roininen
2 Jöns Lapweteläinen Lapveteläinen
2 Matz Heiskainen Heiskanen
3 Hans Korhoinen Korhonen
1 Matz Korkoinen Korhonen
2 Peer Könöinen Köhönen
3 Nilss Korhoinen Korhonen
2 Matz Leskinen Leskinen
2 Matz Wainikainen Vainikainen

Sivu 839A (aukeaman 839 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Haminalax by/Haminalahti 3 Påål Pursiainen Pursiainen
2 Matz Rissainen Rissanen
1 Peer Knutinen Nuutinen
1 Anders Pursiainen Pursiainen
1 Johan Asikainen Asikainen
Hildulanlax by/Hiltulanlahti 3 Abraham Oluffsson
2 Enkia Jacob Oluffssons
4 Peer Hilduinen Hiltunen
6 Johan Wainikainen Vainikainen
2 Hendrich Kackinen Kakkinen
2 Peer Hyfärinen Hyvärinen
1 Peer Hilduinen Hiltunen
Puutussalmiby/Puutossalmi 5 Erich Hyfärinen Hyvärinen
3 Eskell ibm Hyvärinen
4 Erich Kinuinen Kinnunen
5 Staphan Soininen Soininen
5 Lars Turuinen Turunen
2 Johan Turuinen Turunen
2 Jacob Turuinen Turunen
2 Hendrich Turuinen Turunen
1 Abraham Turuinen Turunen
2 Ifuar Turuinen Turunen
4 Oluff Rautapardainen Partanen
1 Påål Tijrniä
2 Peer Tolfuainen Tolvanen
1 Lissa Kuckoitar Kukkonen
1 Jöran Olkoinen Olkkonen
2 Michel Suichkoinen
Wechmasmäkiby/Vehmasmäki 3 Peer Julkuinen Julkunen
2 Peer Collioinen Koljonen
1 Abraham Möykyinen Möykkynen
2 Oluff Möykyinen Möykkynen
2 Larss Tihoinen Tiihonen
2 Nilss Malinen Malinen
3 Pååll Laitinen Laitinen
4 Jöns Leinoinen Leinonen
2 Peer Pekurinen
1 Swen Hyfärinen Hyvärinen
2 Oluff O: Haioinen
3 Sigfredh Tuchkainen Tuhkanen
2 Peer Airaxinen Airaksinen
2 Oluff Kainulain Kainulainen
1 Anders Mustoin Mustonen
1 Peer Leskinen Leskinen
1 Lars Pekurinen
1 Lars Hytinen Hyttinen
3 Hendrich Happoinen Happonen
2 Mårthen Husuinen
3 Pål Heiskain Heiskanen
3 Matz Mallinen Malinen
1 Hindrich Hyfärinen Hyvärinen
Airaxelaby/Airaksela 4 Peer M: Airaxinen Airaksinen
1 Peer Larsson ibm Airaksinen
3 Oluff Ihanusson ibm Airaksinen
Punnonmäkiby/Punnonmäki 2 Michel Collemainen Kolehmainen
3 Peer Collemainen Kolehmainen
3 Mons Collemainen Kolehmainen
3 Påål Tarfuainen Tarvainen
4 Nils Cololemainen Kolehmainen
4 Staphan Michelsson
3 Pååll Staphansson
2 Anders Tarfuainen Tarvainen
1 Michel Lydikäinen Lyytikäinen
2 Staphan Karhuinen Karhunen
2 Peer Karhuinen Karhunen
4 Staphan Colemainen Kolehmainen
3 Hans Taskinen Taskinen

Sivu 839B (aukeaman 839 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Punnonmäkiby/Punnonmäki 2 Erich Turuinen Turunen
2 Matz O: Karhuinen Karhunen
2 Pååll Karhuinen Karhunen
1 Jöns Taskinen Taskinen
Tallusby/Tallus 2 Oluff Karhuinen Karhunen
4 Peer Karhuinen Karhunen
4 Matz Karhuinen Karhunen
1 Lars Knutinen Nuutinen
3 Oluff Knutinen Nuutinen
3 Erich Knutinen Nuutinen
2 Matz Mäckäräinen Mäkäräinen
2 Oluff Watainen Vatanen
3 Oluff Mähöinen Mähönen
2 Pååll Marainen Maaranen
2 Pål Toloinen Tolonen
2 Anders Toloinen Tolonen
2 Thomas Marainen Maaranen
2 Christer Linduinen Lintunen
2 Matz Knutinen Nuutinen
Kartulaby/Karttula 2 Jöran Lydikäinen Lyytikäinen
3 Peer Karttuinen Karttunen
5 Pååll Karttuinen Karttunen
2 Matz O: Hakulinen Hakulinen
1 Mårthen Huskoinen Huuskonen
2 Philpus Haikoinen Haikonen
2 Peer Huttuinen Huttunen
Lydikäläby/Lyytikkälä 2 Hans Lydikäinen Lyytikäinen
1 Oluff ibm Lyytikäinen
4 Peer Eskelinen Eskelinen
3 Peer O: Colemainen Kolehmainen
3 Hans Hakulinen Hakulinen
5 Peer Owaskainen Ovaskainen
2 Johan Räsäinen Räsänen
2 Ifuar Karhuinen Karhunen
2 Hans Hansson Lydikäinen Lyytikäinen
Hirfwilax/Hirvilahti 2 Matz Haikoinen Haikonen
2 Peer Kackinen Kaikki
1 Matz Watainen Vatanen
2 Erich Thijle
2 Peer Julkuinen Julkunen
2 Anders Kettuinen Kettunen
2 Matz Käroinen
3 Matz Rautiainen Rautiainen
1 Matz Wenälainen Venäläinen
2 Matz Marain Maaranen
2 Michel Lapwet: Lapveteläinen
3 Hans Wenäläinen Venäläinen
2 Hendrich Kackinen Kakkinen
2 Staphan Könöinen Könönen
1 Peer Keroinen
Rockowesby/Ruokovesi 4 Pååll Wänäinen Väänänen
2 Anders Pålsson ibm Väänänen
1 Peer Pålsson Wänuinen Väänänen
4 Oluff Huskoinen Huuskonen
3 Pål Myckäinen Mykkänen
2 Hendrich Marainen Maaranen
1 Michel Lydikäinen Lyytikäinen
1 Peer Wenäläin Venäläinen
2 Mons Mähöinen Mähönen
2 Mcihel A: Kuroinen Kuronen
Kiermelax/Käärmelahti 3 Staphan Kinnunen Kinnunen
5 Thomas Hyttinen Hyttinen
3 Hendrich Kerfuinen Kervinen
1 Hendrich Hyttinen Hyttinen
4 Pål Radikainen Raatikainen

Sivu 840A (aukeaman 840 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Kiermelax/Käärmelahti 3 Matz O: Mähöinen Mähönen
2 Bengt Räsäinen Räsänen
3 Hendrich Wenäläinen Venäläinen
2 Pauilan Paetoj
1 Peer Hamuinen Hamunen
2 Michel Haloinen Halonen
1 Jöns Nickinen Nikkinen
2 Hendrich Lappalain Lappalainen
1 Pååll Toifuainen Toivanen
3 Matz Rässuinen
1 Hendrich Haloinen Halonen
2 Christer Toifuainen Toivanen
2 Philpus Kalames
2 Erich Linduinen Lintunen
Hatalaby/Haatala 2 Christer Hatainen Haatainen
3 Hendrich Sipoinen Siponen
3 Lars Hatainen Haatainen
3 Sigfred Hatainen Haatainen
1 Pååll Torfuinen Torvinen
2 Hans Mähöinen Mähönen
1 Hans Pykälinen Pykäläinen
2 Pål Lackoinen Laakkonen
2 Anders Heikinen Heikkinen
2 Matz Josephsson
2 Jossa Pursiainen Pursiainen
2 Peer Lydikäinen Lyytikäinen
Halloilaby/Halola 2 Peer Haloinen Halonen
1 Philpus Haloinen Halonen
2 Pål Pålson Pardainen Partanen
2 Oluff Wäsäinen Väisänen
2 Anders Håfuinen
1 Peer Karhuinen Karhunen
2 Christer Purin Puurunen
2 Oluff Haloinen Halonen
1 Pååll ibm Halonen
Tofwilanlax/Tuovilanlahti 4 Erich Tofuinen Tuovinen
Matz Matzson Ketho
2 Jöran Tofuinen Tuovinen
2 Peer Tofuinen Tuovinen
2 Lars Tofuinen Tuovinen
3 Anders Rekinen Riekkinen
2 Erich Hyttinen Hyttinen
1 Lars Ruskainen Ruuskanen
4 Anders Raska
2 Jöran Hämälin Hämäläinen
Hamulaby/Hamula 2 Lars Kinuinen Kinnunen
1 Jöns Wardiainen Vartiainen
1 Hendrich Wardiainen Vartiainen
2 Christer Hamuinen Hamunen
1 Oluff Asikain Asikainen
2 Hans Kerfuinen Kervinen
1 Matz A: Knutinen Nuutinen
2 Thomas Tickainen Tikkanen
Pölliäby/Pöljä 3 Pååll Linduinen Lintunen
2 Hans Hirfuoinen Hirvonen
2 Hendrich Kejoinen Kejonen
3 Pååll Kackinen Kakkinen
3 Matz Kejoinen Kejonen
2 Anders Kackinen Kakkinen
2 Oluff Kejoinen Kejonen
4 Peer Jönson Julkuinen Julkunen
Kasurilaby/Kasurila 5 Matz Husoi Kasurinen Husso
5 Matz Peersson Kasurin Kasurinen
2 Peer Safuolainen Savolainen
3 Erich Kasurinen Kasurinen
2 Mårthen Kasurinen Kasurinen
2 Oluff Kasurinen Kasurinen

Sivu 840B (aukeaman 840 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Kasurilaby/Kasurila 4 Jöns Julkuinen Julkunen
1 Hendrich Kasurinen Kasurinen
1 Johan Mårthenson
3 Hendrich Luckarinen Lukkarinen
2 Casper Julkuinen Julkunen
1 Oluff Pennainen
1 Anders Linduinen Lintunen
1 Matz Murto
1 Jose Kainulainen Kainulainen
Hackaralaby/Hakkarala 2 Lars Lackoinen Laakkonen
3 Jacob Hackarainen Hakkarainen
3 Jören Hackarainen Hakkarainen
1 Matz Jalkainen Jalkanen
2 Oluff Wardiainen Vartiainen
2 Jöns Lackoinen Laakkonen
2 Thomas Hackarinen Hakkarainen
2 Anders Mustoinen Mustonen
1 Peer Pajainen
4 Oluff Jalkainen Jalkanen
2 Pååll Jalkainen Jalkanen
2 Jöran Knutinen Nuutinen
Rissalaby/Rissala 6 Thomas Rissainen Rissanen
2 Pååll Rissainen Rissanen
3 Johan Rissainen Rissanen
3 Jöran Rissainen Rissanen
2 Sigfredh Rissainen Rissanen
1 Eskell Hackarinen Hakkarainen
2 Peer Wardiain Vartiainen
Kareslax/Kaaraslahti 3 Oluff Clemetinen Lemettinen
4 Nilss Peckarinen Pekkarinen
5 Påål Ruskainen Ruuskanen
1 Hendrich Ruskainen Ruuskanen
3 Peer Päxäinen
1 Jöns Awikainen
1 Jöns Luckarinen Lukkarinen
Sängimäkiby/Sänkimäki 2 Hendrich Pitkäinen Pitkänen
5 Jöns Pitkäinen Pitkänen
1 Matz Lydikäinen Lyytikäinen
2 Mårthen Toifuainen Toivanen
2 Thomas Toifuainen Toivanen
3 Sigfredh Pitkäinen Pitkänen
Jännenwirdaby/Jännevirta 2 Oluff Heikinen Heikkinen
4 Peer Heikinen Heikkinen
2 Larss Heikinen Heikkinen
5 Hendrich Toifuainen Toivanen
2 Hendrich Kuppi
2 Oluff Pitkäinen Pitkänen
5 Sigfredh Hardikainen Hartikainen
4 Påål Niskainen Niskanen
2 Swen Wardiainen Vartiainen
1 Anna Kerfuitär Kervinen
1 Hendrich Niskain Niskanen
1 Peer Nirainen Niiranen
Rönäby/Ryönä 4 Matz Wardiainen Vartiainen
2 Matz Tackinen Takkinen
3 Oluff O: Wätäinen Väätäinen
2 Oluff Andersson ibm Väätäinen
2 Peer Turuinen Turunen
1 Hendrich Wätäin Väätäinen
4 Clemet Waitinen Vaittinen
3 Peer Lackoinen Laakkonen
2 Larss Wardiainen Vartiainen
2 Thomas Hackarainen Hakkarainen
2 Hendrich Wätäinen Väätäinen
2 Nilss Parfuiainen Parviainen

Sivu 841A (aukeaman 841 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Rönäby/Ryönä 1 Allo Wätätär Väätäinen
1 Peer Pennäin
1 dotter Hendrich Kinus
RistaJärfwiby/Riistavesi 4 Hendrich Kekäläinen Kekäläinen
2 Anders Sichfwoinen Sihvonen
2 Nils Sichfwoinen Sihvonen
1 Hardtwick Persson
2 Bertill Wardiainen Vartiainen
2 Oluff Kopoinen Koponen
2 Nils Kinuinen Kinnunen
2 Jacob Laihiainen Laajanen
2 Nils Wardiainen Vartiainen
3 Christer Tofuinen Tuovinen
4 Hendrich Hackarainen Hakkarainen
3 Grels Malinen Malinen
3 Nils Waroinen Varonen
2 Anders Smolander Smolander
3 Bertill Tofuinen Tuovinen
2 Hardtwick Hetainen Hietanen
2 Hendrich Hetainen Hietanen
2 Jöran Hätinen Hätinen
3 Swen Parfwiainen Parviainen
2 Peer Rissainen Rissanen
3 Nils Assikainen Asikainen
2 Thomas Assikainen Asikainen
2 Pål Hanson Waroinen Varonen
2 Hans Nisinen Nissinen
2 Oluff Ihalainen Ihalainen
2 Pål Kekäläinen Kekäläinen
3 Abraham Hackarainen Hakkarainen
1 Lars Mietinen Miettinen
2 Oluff Kerfuinen Kervinen
Ackonwesiby/Akonvesi 3 Peer Tolpainen Tolppanen
6 Mårthen Hämäläinen Hämäläinen
3 Anders Hätinen Hätinen
2 Lars Oinoinen Oinonen
WotiJärfwiby/Vuotjärvi 3 Anders Pasainen Pasanen
2 Hendrich Hardikainen Hartikainen
2 Jöns Leskinen Leskinen
2 Peer Julkuinen Julkunen
1 Hendrich Häckinen
Syfwäriby/Syvärilä 4 Pååll Achoinen Ahonen
2 Lars Linduinen Lintunen
2 Anders Luttinen Luttinen
1 Anders Linduinen Lintunen
5 Jöns Uckoinen Ukkonen
2 Johan Cossmainen Kuosmanen
5 Hendrich Korhoinen Korhonen
4 Sigfredh Korhoinen Korhonen
2 Philpus Korhoinen Korhonen
2 Matz Wänäinen Väänänen
6 Nils Hackarainen Hakkarainen
3 Oluff Pirinen Pirinen
2 Anders A: Luttinen Luttinen
2 Anders Niskain Niskanen
2 Oluff Kainulainen Kainulainen
1 Lars Käikin
2 Hendrich Kainulain Kainulainen
2 Saikoinen
Piexäby/Pieksä 3 Thomas Heikinen Heikkinen
2 Hendrich Pälfuinen Polvinen
1 Oluff Hårtanainen Horttanainen
3 Matz Tihoinen Tiihonen
5 Hendrich Staphanainen Tahvanainen
2 Gabriel Ketto
1 Peer Hårtanain Horttanainen
2 Peer Ketho
Worisaloby/Vuorisalo 4 Oluff Hålapainen Holopainen
6 Peer Smolander Smolander
2 Daniel Hardikainen Hartikainen

Sivu 841B (aukeaman 841 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Worisaloby/Vuorisalo 3 Anders Hardikainen Hartikainen
4 Oluff Pelkoinen Pelkonen
2 Matz Mustoinen Mustonen
2 Jören Hilduinen Hiltunen
2 Erich Knutinen Nuutinen
2 Peer Persson Smolander Smolander
Tuusnemiby/Tuusniemi 3 Swen Räsäinen Räsänen
6 Mons Räsäinen Räsänen
2 Oluff ibm Räsänen
3 Anders Räsäinen Räsänen
6 Matz Keinäinen Keinänen
4 Matz Larsson ibm Keinänen
3 Peer Mietinen Miettinen
2 Oluff Mietinen Miettinen
2 Hans Keinäinen Keinänen
2 Lars Mustoinen Mustonen
3 Hans Mustoinen Mustonen
2 Oluff Kasinen
2 Matz Smolander Smolander
2 Pål Turuinen Turunen
1 Lars Turuinen Turunen
3 Jöns Mietinen Miettinen
3 Per Kosuinen Kosunen
2 Hendrich Parfuiainen Parviainen
2 Hendrich Kekäläinen Kekäläinen
2 Matz Taskinen Taskinen
2 Hendrich Turuinen Turunen
1 Anders Mustoinen Mustonen
Rittoinemiby/Ritoniemi 3 Abraham Happoinen Happonen
3 Anders Hålopainen Holopainen
2 Johan Torfuinen Torvinen
3 Oluff Antikainen Antikainen
4 Lars Kordilainen Kortelainen
1 Staphan Kankuinen Kankkunen
3 Hendrich Reinikainen Reinikainen
1 Oluff Sallinen Sallinen
4 Hendrich Hålopainen Holopainen
2 Hendrich Koistinen Koistinen
3 Anders M: Hilduinen Hiltunen
2 Anders Antikainen Antikainen
1 Thomas Heiskainen Heiskanen
3 Peer Rahuinen Rahunen
1 Pål Lippoin Lipponen
1 Hendrich Koistin Koistinen
3 Peer Happoinen Happonen
2 Matz Pannuinen
2 Peer Nisinen
1 Lars Laitinen Laitinen
Mietiläby/Miettilä 8 Lars Mietinen Miettinen
1 Lars Hallikainen Hallikainen
1 Peer Mönköinen Mönkkönen
3 Hendrich Mönköinen Mönkkönen
Räsäläby/Räsälä 5 Oluff Räsäinen Räsänen
2 Anders Möhäinen
2 Oluff Räsäinen Räsänen
2 Swen Anderson Räsäinen Räsänen
2 Sigfredh Mohainen
1 Anders Hufuinen
1 Lars Mönköinen Mönkkönen
2 Erich Kankuinen Kankkunen
2 Pål Järfweläinen Järveläinen
4 Johan Haukainen
1 Hendrich Kankuinen Kankkunen
1 Anders O: Räsäinen Räsänen
2 Mårthen Hämälain Hämäläinen
Ennanlaxby/Enonlahti 4 Michel Tilikainen Tiilikainen
2 Matz Thomahainen Tuomainen
3 Oluff Heiskainen Heiskanen
1 Pål Heiskain Heiskanen
3 Pål Koistinen Koistinen
1 Anders Koistinen Koistinen
2 Anders Antikainen Antikainen
2 Peer Hoparj

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16451672

© Väinö Holopainen 2023