AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1711 → Kylät

Kuopio henkikirja 1711

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Airaksela (Airaxela) 2231
Akonvesi (Ackowässi) 2231
Enonlahti (Ennolax) 2231
Haatala (Hatalaby) 2232, 2233
Hakkarala (Hackarala) 2233
Halola (Halola) 2234
Haluna (Haluna) 2233
Haminalahti (Haminalax) 2232
Hamula (Hamula) 2233
Hatsala (Hattzola) 2231
Hiltulanlahti (Hilldulalax) 2232
Hipanlahti (Hippanlax) 2233
Hirvilahti (Hirfwilax) 2232
Hirvimäki (Hirfwimeckj) 2232
Horsmastenlahti (Hårssmalax) 2233
Julkula (Jullkolla) 2234
Juonianlahti (Jonialax) 2235
Juurikkamäki (Jurickameckj) 2235
Jänissalo (Jennisahlo) 2235
Jännevirta (Jennenwirda) 2234, 2235
Kaaraslahti (Karasslax) 2235
Kaislastenlahti (Kaisslastenlax) 2235
Kartansalo (Kartasahlo) 2238
Karttula (Kartula) 2236
Kasurila (Kassurila) 2237, 2238
Kehvo (Kechwoby, Safwola) 2237, 2246
Keyritty (Keirytenby) 2238
Kiukoonniemi (Kiukanemj) 2238
Koivulahti (Kåifwulax) 2236
Koivumäki (Kåifwumeckj) 2237
Koivusaari (Koifwusari) 2236
Kotasalmi (Kåtasallmj) 2238
Kuivaniemi (Kuifwanemj) 2236
Kuopio (Cuopioby) 2231
Kurolanlahti (Kuronlax) 2236, 2237
Kärsämäki (Karsanmeckj) 2238
Käärmelahti (Kärmelax) 2238, 2239
Lamperila (Lamberila) 2239
Lapvetelänlahti (Lapwetelax) 2239
Litmaniemi (Lijttmanemj) 2240
Lohilahti (Låhilax) 2239, 2240
Lyytikkälä (Lydickälä) 2239
Melaniemi (Mällanemj) 2240
Miettilä (Mietila, Mietiläby) 2239, 2240
Murtolahti (Murdolax) 2240
Niinimäki (Ninimäkj) 2240, 2241
Nilsiä (Nillsiaby) 2241
Niuvanniemi (Niufwanemi) 2240
Nuutila (Knutila) 2236
Ohtaanniemi (Ochtanemj) 2241
Palonurmi (Palonnurmj) 2242
Pappila 2251, 2252
Pellosmäki (Pöllesmeckj) 2241
Pelonniemi (Pellonemj) 2242
Pieksä (Piexäby) 2242
Punnonmäki (Punnomeckj) 2241, 2242
Putroniemi (Putronemj) 2242
Puutosmäki (Putussmeckj) 2243
Puutossalmi (Putussallmj) 2242, 2243
Pöljä (Pölliä) 2242
Reittiö (Räitiäby) 2244
Riistavesi (Rijstawässi) 2244, 2245
Rissala (Rissala) 2243
Ritisenlahti (Ritisenlax) 2243
Ritoniemi (Ritanemj) 2245
Riuttala (Riutila) 2246
Roikansaari (Roikonsarij) 2245
Rytky (Ryttkeby) 2243
Ryönä (Rönoby) 2244
Räimä (Reimä) 2243
Räsälä (Rässäläby) 2245, 2246
Savilahti (Safwilax) 2246
Savisaari (Safwisarj) 2246
Soinlahti (Soinilax) 2246
Sotkanniemi (Såtkanemj) 2247
Suojärvi (Sojerfwj) 2247
Syrjänsaari (Syrriesarj) 2247
Syvärilä (Syfwerj) 2247
Sänkimäki (Sängemeckj) 2247
Tallus (Tallusby) 2248
Tavinsalmi (Tafwisallmj) 2249
Toivala (Toifwola) 2248
Tuovilanlahti (Towilalax) 2248
Tuusniemi (Tuusnemj) 2249
Ukonlahti (Uckonlax) 2251
Urimolahti (Urimolax) 2250
Utrianlahti (Utrialax) 2250
Vehkalahti (Wächkalax) 2251
Vehmasmäki (Wächmasmeckj) 2249, 2250
Vehmersalmi (Wechmarsalmj) 2251
Venäjänsaari (Wännänsarj) 2250
Viitataival (Wijtataipall) 2250
Vuorisalo (Worisahlo) 2251
Vuotjärvi (Wotjerfwj) 2250, 2251
Västinniemi (Wästinemj) 2251
Väänälä (Wänälä) 2250

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023