AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Kuopion henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


A  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 A  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

AAlkuun

Airaksela

1625: Airaxinen

1635: Airaxin, Airaxinen

1645: Airaxin, Airaxinen, Laitinen

1660: Airaxinen

1672: -, Airaxin, Laitinen

1679: Airaxinen, Kockoinen, Kärckäinen

1693: -, Airaxein, Heskain, Kiärckein, Laitajn, Mackoin, Wekoin

1703: -, Morckoin

1708: -, Wenäläin

1711: -

1722: -

1725: -, Airaxin, Reininkain

1727: -, Airaxin, Reinickain

1734: Airaxin, Ajraxin

1742: Airaxin

Akonvesi

1660: Hämäläinen, Hätinen, Oinoinen, Tolpainen

1672: Hämäläin, Kankoinen, Kettuinen, Risainen, Tålpainen, Vardiain

1679: Hämäläin, Rautiainen, Rissain, Tolpainen

1693: -, Andickain, Hamiläin, Kinuin, Tijckoin, Tuckoin

1703: -, Auf:n, Hardikain, HemeLn, Hillduin

1708: Aufwin, Hardickain, Hemel:, Hilduin, Häckin, Pasoin

1711: Hardickain, Hillduin, Hämälein

1722: Hardickain, Hilduin, HämäL., Rissain

1725: -, Hardick, Hillduin, HämmäL, Rijssain, Waroin

1727: -, Hardickain, Hillduin, HämmeL:n, HämmäL, Hämälein, Rahickain, Rijssain, Waroin

1734: Agander, Hardikn, Hillduin, Hämäläin

1742: Hardickain, Hilduin, HämäL.

EAlkuun

Enonlahti

1625: -, Heishainen, Reinickan, Terfwoinen, Thomahain, Tickainen, Tijlickain

1635: Heiskainen, Ihalembinen, Reinikatar, Räsäinen, Smolander, Thomahainen, Tijlickainen, Turuinen

1645: Heiskain, Heiskainen, Kerätär, Koistinen, Räsäin, Thomahain, Thomahainen, Tijlickain, Tijlickainen

1660: Antikainen, Heiskain, Heiskainen, Hoparj, Koistinen, Thomahainen, Tilikainen

1672: Heiskain, Hilduin, Kerfwinen, Koistin, Tikainen, Tomahain

1679: Heiskainen, Hilduinen, Koistin, Thomahinen, Tilikainen

1693: Heiskain, Hildunen, Kåistinen, Tijlikain, Tommoin, Turhuin

1703: -, Heiskäin, Kåstain, SmåLr, Tillickain, Tomain, Turuin

1708: -, Heskain, Kastein, Tainoin, Thomain, Turin

1711: Hallikatar, Heiskainen, Kåistin, Tomain, Turoin

1722: -, Heiska, Heiskain, Kårhoin, Thomalain

1725: -, Heiskain, Kårhoin, Lappein, ThomaLn

1727: -, Korhoin, Lippoin, Thomalain

1734: -, Häiskain, Lippoin, Räisein, Thomain

1742: Heiskain, Lippoin, Räsein, Thomain

HAlkuun

Haatala

1625: Corhoinen, Haatainen, Huse Haatainen, Kårhoinen

1645: -, Haatainen, Hafuerinen, Haloin, Haloinen, Haloinen Lipsa, Heickin, Heickinen, Hyttinen, Korhoin, Korhoinen, Lipoitar, Lipsa, Parratar, Sipoinen

1660: -, Hatainen, Heikinen, Lackoinen, Lydikäinen, Mähöinen, Pursiainen, Pykälinen, Sipoinen, Torfuinen

1672: -, Hatain, Hatainen, Kasurinen, Kimingh, Purinen, Pursiainen, Pykäläin, Räskainen, Sipåinen

1679: Haloinen, Hatain, Hatainen, Heikinen, Kasurinen, Kiming, Lydikäinen, Pursiainen, Pykäläin, Ruskain, Sipåinen, Sipåïn

1693: -, Hackarin, Hatainen, Hattain, Kasserinen, Kijming, Purssian, Raskain, Sigwoin, Taswain

1703: -, Hatain, Kasurin, Kinuin, Nappeni, Rijkin, Ruskain, Rynäin, Sipain

1708: -, Hotain, Huckoin, Jahujain, Kimmin, Pursiain, Ruskoin, Sippoin

1711: -, Hatain, Kassoin, Kimingh, Puroin, Pyckelein, Ruskain, Röngä, Sippuin

1722: -, Hatain, Hussu, Huttuin, Kassurin, Kimming, Kopoinen, Lippoin, Ruskain, Sippoin

1725: Hatain, Hussu, Huttuin, Kassorin, Kimming, Kopoinen, Lippoin, Otin, Ruskain

1727: Hardickain, Hatain, Huttuin, Karhutar, Kimming, Kopoinen, Lippoin, Ruskain

1734: Hatain, Jack, Kiming, Lakoin, Lauckain, Lipoin, Pitkein, Ruskain, Wänäin

1742: -, Eskelin, Huikarin, Hujain, Jacks, Kimming, Lippoin, Pittkein, Ruskain

Hakkarala

1625: Hackarain, Hackarainen, Jalkain, Laackoinen, Sormuin, Warttiain, Wänthinen

1660: Hackarainen, Hackarinen, Jalkainen, Knutinen, Lackoinen, Mustoinen, Pajainen, Wardiainen

1672: Hackarain, Hakarain, Jalkainen, Knutinen, Lakoin, Lakoinen, Vardiain, Wänäin

1679: Hackarain, Immoinen, Knutinen, Lakoin, Lakoinen, Wardiain

1693: -, Hackorain, Julkoin, Kåckoin, Lackoin, Lydkäin, Lytein, Ruskain, Tofwijn, Wardein, Wardiain

1703: -, Hackarin, Jullkoin, Lydikäin, Ruskain, Wardin

1708: -, Hackarin, Hackarinen, Hauskain, Julkoin, Lydickäin, Marin, Pittkoin, Ruskoin, Wardin

1711: -, Hackarin, Lydickein, Pittkein, Ruskain, Wartiain

1722: -, Enäkäin, Hackarin, Lydickein, Pittkein, Rissainen, Wartiain

1725: -, Hackarin, Heikin, Hillduin, Lydick:n, Mustoin, Rissoin, Wartiain

1727: -, Hackarin, Heikin, Hillutar, Kårhotar, Lydick:n, Monckötar, Pittkäin, Rissain, Wartiain, Wartiatar

1734: -, Hackarain, Heikinen, Huckain, Keinoin, Lydikäin, Pittkein, Wartiain

1742: -, Hackarin, Häickin, Lydikein, Pittkein, Wartiain

Hakulila

1693: Kackon, Karhuin, Kåckoin, Lydikins

1703: -, Eskelin, Jullckoin, Karttuin

1708: Eskelin, Tarfvoin, Tarfvåin

1725: Eskellin, Karhuin, Lydickain, Tönrneqwist

1727: Karhuijn, Lydickein

1734: Karhuin

1742: -, Karhuin

Halola

1625: -, Haloinen, Kuickoi, Safwolain, Wenelein

1645: -, Haatainen, Hafuerinen, Haloin, Haloinen, Haloinen Lipsa, Heickin, Heickinen, Hyttinen, Korhoin, Korhoinen, Lipoitar, Lipsa, Parratar, Sipoinen

1660: Haloinen, Håfuinen, Karhuinen, Pardainen, Purin, Wäsäinen

1672: Haloin, Haloinen, Halåinen, Karhuinen, Pardainen, Wäisäinen

1679: Haloin, Haloinen, Heikinen, Karhuin, Kimingh, Korhoin, Niskainen, Pardainen, Roivas, Rusainen, Wäisäinen

1693: -, Halloin, Halloinen, Johain, Kardin, Karhuin, Niskain, Safwolain, Weisein

1703: -, Halloin, Haloin, Karhuin, Pardain, Safwolain, Weisäin

1708: -, Haloin, Kårhoin, Pardain, Safwol:, Siunin, Wäisain

1711: -, Haloin, Karhuin, Kimmingh, Purssiain, Routzalain, Wäissein

1722: -, Halloin, Haloin, Hilduin, Hillduin, Karhuin, Kimming, Kårhoin, Pursijain, Råif:, Wäissein

1725: -, Assickain, Haloin, Hillduin, Kimmingh, Korhoin, Kårhoin, Mardickain, Paldanius, Purssiain, Råif:n, Wäissein

1727: -, Assickain, Halloin, Karhuin, Kimming, Kårhoin, Palldanius, Rahuin, Räihä, Råifwain, Wäisein

1734: -, Halon, Karhuin, Kasuarin, Kächoin, Paldanius, Rauhin, Ruotzalain, Wäisen

1742: -, Haloin, Karhuin, Kasurin, KimaL, Kårhoin, Paldanius, Rahuin, RuotzaL, Tuofwin, Wäisein

Haluna

1703: -, Kuckin, Kåckin

1708: -, Jalkoin, Käckoin

1711: -, Jallkoises, Kåckoin

1722: -, Kåckoin

1725: -, Kåckoin

1727: Kåckoin

1734: Heickein, Kåckoin, Kåckoinen

1742: -, Heickin, Kåckoin

Haminalahti

1625: Haloinen, Happoinen, Heishain, Heishainen, Ihalainen, Lapwetelein, Purssiainen, Wainickain, Wihawainen

1635: Cårhoinen, Haloinen, Heiskainen, Korhoinen, Lapweteläin, Leskinen, Pursiain, Pursiainen, Pursiatar

1645: Hakulinen, Halois, Heiskainen, Hilduin, Kinnuin, Kinnuinen, Korhoinen, Lapweteläin, Leskinen, Pursiain, Pursiainen, Roininen, Wainikainen, Wainikatar

1660: Asikainen, Heiskainen, Knutinen, Korhoinen, Korkoinen, Könöinen, Lapweteläinen, Leskinen, Pursiainen, Rissainen, Roininen, Wainikainen

1672: Cainulainen, Cainulainn, Heiskainen, Korhoinen, Lamain, Lapweteläin, Leskinen, Pursiaianen, Rissainen, Råininen, Safwolain, Wainikainen

1679: -, Heiskain, Jäppinen, Korhoin, Korhoinen, LapweteL, Leskinen, Pursiainen, Rissainen, Roininen, Wainikainen

1693: -, Jäppin, Koppoin, Korhoin, Kårhoin, Purssiain, Rijssoin, Rånin

1703: -, Karoins, Kurhi, Kårhuin, Lakoin, Lydikäin, Pursiain, Pursin, Rappengren, Råinonen

1708: -, Kåfvoin, Lackoin, Lydikäin, Pursiain, Reinoin, Wanckon

1711: Kårhoin, Mahoin, Purssiain, Roinin

1722: Kårhoin, Mömmö, Purssiain, Roinin

1725: -, Bööchman, Helenius, Hoffreen, Kårhoin, Mömmö, Pörrein, WännäL, Öman

1727: -, Eskellin, Hoffreen, Kårhoin, Pörrein, Wännälein, Öman

1734: -, Argilander, Hoffreen, Kårhoin, Oman, Tijhotar

1742: -, Argillander, Hoffren, Kårhoin, Öman

Hamula

1625: Assikainen, Hamuinen, Härköin, Kerfwinen, Kierfwinen, Tickainen, Tolfwain

1635: Asikain, Hackaratar, Hamuinen, Hannukain, Hussoi Kasurinen, Härköinen, Kasuritar, Kejoin, Kerfuinen, Kosoin, Luckarinen, Pippurinen, Rossinen, Tickain, Toifuainen

1645: Asikainen, Hamuin, Hamuinen, Kerfuinen, Kinnuinen, Malitar

1660: Asikain, Hamuinen, Kerfuinen, Kinuinen, Knutinen, Tickainen, Wardiainen

1672: Hamuinen, Kasurinen, Kerfwinen, Kinnuinen, Paaiainen, Räsäinen, Tickainen

1679: Kainolain, Kasurin, Kerfuin, Kinnuinen, Pajainen, Räsäin, Tickainen, Wardiain

1693: Kassurinen, Kerwinen, Kunoin, Paijainen, Pardain, Tuckain

1703: Hyfwein, Kerf:in, Knuuin, Möuhain, Nisein, Pursiain, RuotzaL, SafwoL, Toifwin, Wänhäin

1708: -, Hyfrin, Kuckoin, Kärfwin, Paajain, Pardain, Ruotzalain, Safwolain, Tåfw., Wäisnäin, Wänoin

1711: Kuckoin, Safwolain, Wänein

1722: Safwolain, Wainika, Wäissein, Wänäin

1725: Jäskelein, Pardain, Pirskin, Purssiain, SafwoL, SafwoLn, Wainickain, Wänein

1727: -, Jäskeln, Pardain, Safwoln, Safwolain, SafwoLn, Wainickain

1734: -, Hillduin, Jullkoin, Jäskeläin, Kuroin, Pardain, SafwoL, Wainikain, Wänäin

1742: Hilduin, Julkoin, Pardain, PykeL., Safwolain, Wainikain, Wänäin

Hatsala

1693: Hera

1703: -, Kuin, Mardikain

1708: -, Kunin

1711: -, Kinnuin

1722: Taskin

1725: Jttkoin, Kröger, Taskin

1727: -, Fiandt, Ittkoin, Kroger, Taskin

1734: -, Stakelberg

1742: Taskin, Tawast

Hiltulanlahti

1625: -, Heishain, Hilduin, Hilduinen

1635: -, Haikoinen, Happoinen, Heiskainen, Hilduinen, Hyfuäri, Hyfuärinen, Kinnuinen, Kinnun Poika, Rahikatar

1645: -, Hilduinen

1660: -, Hilduinen, Hyfärinen, Kackinen, Wainikainen

1672: -, Collemain, Haioinen, Heiskainen, Hilduinen, Hyfwärinen, Jatinen, Julkuin, Julkuinen, Kackoin, Koliainen, Korhoin, Laitinen, Leinoinen, Malinen, Muckinen, Möykyinen, Pekurinen, Rautapardainen, Safuålain, Suihoinen, Tijhoinen, Tuchkainen, Wainikainen

1679: -, Hilduinen, Kächköinen, Wainikain, Wainikaine

1693: -, Hilduin, Krögare, Tockoin, Tuckoin, Wanickain

1703: -, Hillduin, Krögare, Kårhoin, Leskin, Loon, Safwolain, Tijhoin, Wainikain

1708: -, Hilduin, Krögare, Leskin, Vanickain

1711: -, Hillduin, Krögare, Kårhoin, Läskinen, Nuchkoin, Wainickain

1722: -, Hilduin, Läskin, Wainikain

1725: -, Grååsteen, Hillduin, Kårhoin, Läskin, Wainick:n

1727: -, Assickain, Grååsten, Hillduin, Kröger, Kårhoin, Lappitar, Mömmö, Roinin, Tuchkulain, Wainicka, Wrilander

1734: Aschan, Gråsteen, Hillduin, Krögare, Läsketar, Wainikain, Wirilander

1742: Gedde, Hilduin, Krögare, Läskin, Rautiain, Tihoin

Hipanlahti

1693: -, Rissain, Rissoin

1703: Rijsain

1708: Rijssoin

1711: Rissain

1722: Rissain, Rissainen

1725: Hackarain, Rissain, Rissainen

1727: Rissain

1734: Risain

1742: -, Rissain

Hirvilahti

1625: -, Cackinen, Corhoinen, Cuockainen, Eshilinen, Häckeinen, Kettuin, Mackoinen, Mahainen, Möncköinen, Owashain, Räsäin, Räsäinen, Watainen

1635: -, Cackinen, Hatzoinen, Hututar, Kettuinen, Kuroin, Kuroinen, Kurotar, Lapveteläin, Lawikainen, Marain, Myckäinen, Mäkärätär, Owaskainen, Watainen, Wenäläin, Wänäläin, Wäänäinen

1645: Cackinen, Haikoin, Haikoinen, Hututar, Kackin, Kackinen, Kasuritar, Kettuinen, Kuroin, Kuroinen, Lapweteläin, Lydickäinen, Maarainen, Myckäin, Myckäinen, Nuriainen, Owaskainen, Watainen, Wenakoitar, Wenäläinen, Wäänäin, Wäänäinen

1660: Haikoinen, Julkuinen, Kackinen, Keroinen, Kettuinen, Käroinen, Könöinen, Lapwet:, Marain, Rautiainen, Thijle, Watainen, Wenälainen, Wenäläinen

1672: Haikoinen, Julkuinen, Kackinen, Kettuinen, Leinoinen, Lydikäinen, Marainen, Rautiainen, Sipåïnen, Wenäläin

1679: Kackinen, Kettuin, Lapwet:, Linduinen, Lydikäinen, Rautiainen

1693: -, Eskelinen, Junikain, Kankoin, Linduin, Lydikain, Radikain, Taskinen, Wänheinen

1703: -, Eskelin, Huttuin, Kackoin, Kåpoin, Linduin, Rackuin, Radikain, Taskin

1708: -, Eskelin, Huttuin, Kaikoin, Kopoin, Linduin, Radickain, Venäläin

1711: -, Eskellin, Linduin, Mustoinen, Radickain, Wännälein

1722: -, Eskellin, Huttuin, Linduin, Radickain, Ruskanen, Wänälein

1725: -, Coulem:n, Eskellin, Huttuin, Kackin, Leinoin, Lunduin, Radickain, Ruskainen, WännäL, WännäLn

1727: -, Coulemain, Eskellin, Huttuin, Leinoin, Linduin, Mallitar, Radick:n, Radickain, Ruskanen, Wännälein

1734: -, Eskelin, Läinoin, Läskin, Radickain, Wänäläin

1742: -, Eskelin, Leinoin, Läskin, Radickain, Radikain, Wänäläin

Hirvimäki

1693: Korhoin, Kårhoinen

1703: Kårhoin

1708: Kårhoin

1711: Kårhuin

1722: Kårhoin

1725: Kårhoin

1727: Kårhoin, Rässiein

1734: Korhoin, Wänäin

1742: Kiärfwin, Wänäin

Horsmastenlahti

1693: Kiärein

1703: Kehoin

1708: Kehuin

1711: Keinoin

1722: -

1725: Keinoin

1727: Keinoin

1734: Käinoin

1742: Leinoin

JAlkuun

Julkula

1693: -, Julkoin, Lackoin, Mannin, Tåifwain

1703: -, Mechelin

1708: -, Mechelin, Molenius, Pesoin, Åfwaskin

1711: -, Meckelin, Owaskain, Pässoin

1722: Kinnuin, Mecklin, Mollerus

1725: Mardickain, Molleri, Mäckelin, Tåifwoin, WännäLn

1727: -, Mollerus, Mäckelin, Tåifwain

1734: Argiland:, Estlander, Mollerus

1742: -, Argilander, Estlander, Julkuin, Lakoin

Juonianlahti

1693: Soininen

1703: Såininen

1708: Säinuin

1711: Soinin

1722: Soinin

1725: Hyfwärin, Soinin, Åman

1727: -, Hofwin, Soinin, Åman

1734: Laitin

1742: Laitin

Juurikkamäki

1672: Happåin, Koistinen, Rissain, Rässäinen, Räsäin, Räsäinen, Turuin

1679: Koistinen, Poutiainen, Räsäin, Räsäinen, Soininen, Turuinen

1693: -, Ressain

1703: -, Rässain

1708: -, Rässain, Rässin

1711: -, Rässein

1722: -, Räisain, Rässein

1725: -, Reissein, Rässein, Wirnes

1727: -, Räsein, Wirnäs

1734: -, Räisein, Wirnonen

1742: Räsein, Rässein, Rässäin, Räsäin, Wirnäs

Jänissalo

1693: -, Rahuinen, Smålander

1703: -, Keckoin, Rahuin, Smålander

1708: Kanckoin, Koipoin, Räsäin, Smålander

1711: Kanckuin, Rahuin, Smålander

1722: -, Fåugdelain, Rahuin, Rahuinen, Smolander

1725: -, FougtiL:n, Ihalain, Rahuin, Smålander

1727: Fougtelain, Ihalain, Rahuin, Smålander

1734: Fougdelain, Rahuin

1742: Antikain, Fougdilain, Småländer

Jännevirta

1635: Hackarain, Hackarainen, Hartickain, Hartickain Kuppi, Heickinen, Hämäläin, Jalkainen, Korhoinen, Laackoinen, Niskainen, Rissainen, Wardiajnen

1645: -, Hackarainen, Hardickain, Hardickainen, Heickin, Heickinen, Jalkainen, Laackoinen, Niskainen, Pitkäin, Rissain, Rissainen, Rissains, Wardiatar

1660: Hardikainen, Heikinen, Kerfuitär, Kuppi, Nirainen, Niskain, Niskainen, Pitkäinen, Toifuainen, Wardiainen

1672: Hardikain, Heikin, Heikinen, Hilduin, Kippo, Mardikain, Niskainen, Pitkäin, Pitkäinen, Tåifwain, Wardiainen, Wijnikainen

1679: -, Hardikain, Hardikainen, Hilduin, Niskain

1693: -, Hardikain, Niskain, Niskin, Wartiain

1703: -, Hardikain, Niskain, Rijssain

1708: -, Haloin, Hardickain, Hardikain, Niskain

1711: -, Hardickain, Heikinen, Husso, Niskain

1722: -, Haloin, Hardickain, Niskain

1725: -, Haloin, Hardickain, Niskain, Rissain

1727: -, Halloin, Hardickain, Kanutar, Niskain

1734: -, Halonen, Hardickain, Niskain

1742: -, Haloin, Hardickain, Niskain, Rissain

KAlkuun

Kaaraslahti

1625: -, Cackinen, Canttipää, Corhoinen, Hardickainen, Hirfwoin, Hämälein, Nishainen, Petilein, Rimpi, Rissainen, Rwshainen, Tackinen, Toifwain

1635: Clemettinen, Immoinen, Pitkäinen, Ruuskainen, Uckoinen

1645: Clemettinen, Herratar, Peckarin, Peckarinen, Peckaritar, Rissatar, Ruuskainen

1660: Awikainen, Clemetinen, Luckarinen, Peckarinen, Päxäinen, Ruskainen

1672: Clemettin, Clemettinen, Hurskainen, Luckarin, Peckarinen, Pöxuinen, Ruskainen

1679: Clemettin, Peckarinen, Pöxäinen, Ruskain

1693: -, Härra, Pekurinen, Pöxa, Ruskain

1703: -, LappaL., Peckarin, Pöxä, Ruskain

1708: -, Herrain, Lappalain, Pedikain, Pekurin, Ruskain, Ruskoin

1711: Lappalain, Ruskain

1722: Kåckarin, Peckarin, Pittkuin, Ruskain

1725: Jutilain, Kåckarin, LappaL:n, Peckarin, Ruskain

1727: Jutilain, Kockarin, Lappalain, Päckarin, Ruskain, TåifwLn

1734: Jutilain, Kåckarin, Lappalain, Peckarin, Tåifwain

1742: Käckäläin, Piedikein, Ruskain, Tijhoin, Tåifoin, Tåifwain

Kaislastenlahti

1693: Lapweteläin

1703: -, LapweteL.

1708: Lapwetel:, Påppin

1711: Jäppin, Lapwätelein

1722: Krögare, LappwäteL:

1725: LapwäteLn

1727: -, Kartuin, Lapwätelein

1734: Eskelinen, Lapweteläin

1742: -, Lapwätelein

Kartansalo

1693: Turoin

1703: -

1711: -

1722: -

1725: -

1727: -

1734: -

1742: -

Kartasalo

1708: -

Karttula

1625: Karttuinen, Kilkainen

1645: Hakulinen, Karttuin, Karttuinen, Kilckainen, Lydickäin

1660: Haikoinen, Hakulinen, Huskoinen, Huttuinen, Karttuinen, Lydikäinen

1672: -, Hakulinen, Hutuinen, Kartuinen, Karutinen, Kilkainen, Lydikäinen

1679: Huskoinen, Huttuin, Karttuin, Lydikäinen

1693: -, Hackorinen, Huttuin, Karttuin, Lydiköin

1703: -, Cuolemain, Huskain, Huttuin, Karhuin, Karttuinen, Leskin

1708: -, Huskain, Huttuin, Kartuin, Korhoin, Leskin, Malin, Taskin

1711: -, Huskoin, Huttuin, Leskinen, Malin, Wardiatar

1722: -, Hassin, Huttuin, Kåtelain, Läskin, Wainickain

1725: -, Hassinen, Huskain, Huttuin, Kåttilain, Pirskain, Rautiain, Wainickain

1727: -, Hassinen, Hurskain, Huttuin, Kåskin, Laitin, Tijtin, Wainickain

1734: -, Bengtin, Kåskinen, Laitin, Tijtiäin, Wainik:

1742: Bengtin, Huttuin, Kartuin, Kåskin, Laitin, Wainikain

Kasurila

1625: Casurinen, Condiainen, Cossmain, Laamainen, Oinoinen, Rissainen, Råinoin

1635: Cainulain, Corhoitar, Kasurin, Kasurinen, Rissainen

1645: Hussoi Kasurin, Hussoi Kasurinen, Härköinen, Julkuinen, Kainulain, Kainulainen, Kasurin, Kasurinen, Kasuritar, Linduinen, Niskainen, Temoin, Temoinen, Wardiain, Wauchkoinen, Wäänäinen

1660: -, Husoi Kasurinen, Julkuinen, Kainulainen, Kasurin, Kasurinen, Linduinen, Luckarinen, Murto, Pennainen, Safuolainen

1672: -, Hussoi, Julkuin, Julkuinen, Kainulain, Kasurin, Kasurinen, Knutinen, Peidikain, Råtzalainen, Sawolain, Turuinen

1679: -, Husoi, Hussoi, Julkuin, Kariuin, Kasurin, Knutinen, Kyröläin, Murto, Mustoinen, Safuolain, Turuin

1693: -, Cnuttinen, Hussoin, Kassurinen, Kokoin, Mordoin, Mustoin, Pardain, Pätiläin, Safwolain, Tåssawain

1703: -, Cnutin, Hasain, Jullkoin, Kasurin, Laukoin, Meituin, Murdoin, Pardain, Peckarin, Tåifwain, Tåswain, Wetain

1708: -, Hussain, Julckoin, Kassarin, Kassorin, Kasurin, Knutin, Lauckoin, Murdon, Pockarin, Turuin, Tåsswain, Wattain

1711: -, Jullckoin, Knutin, Laakoin, Päckarin, Turuin, Tåifwain, Tåssaawain

1722: -, Julckoin, Knutin, Laakoin, Luckoin, Päckarin, Ruskain, Turuin, Tåssawain

1725: -, Flink, Hardick:n, Häckin, Jullkoin, Kassurin, Kättuin, Laakoin, Mardick:n, Meetin, Mustoin, Pittkoin, Päckarin, Ruska, Tossawain, Turoin

1727: -, Cnutin, Flink, Harroin, Jullkoin, Kassurin, Kättuin, Laackoin, Laukoin, Mardick:n, Päckarin, Ruska, Turuin, Tåssawain

1734: -, Jullkuin, Kasur, Kasurin, Knutin, Kättuin, Kåckoin, Lackoin, Mardickain, Peckarin, Ruskein, Tåifwain, Tåsawain

1742: -, Kasurin, Knutin, Kåckoin, Lakoin, Mardickain, Peckarin, Ruskain, Tåifwain

Kehvo

1679: Hirfuoin, Safuolain, Safuolainen, Wenäläinen, Wänäin, Wänäinen

1693: Wenelein, Weneläin, Wänäin

1703: -, Forstadius, Suhoin, Wanckoin, Wenaläin, WeneLn, Werein

1708: -, Forstadius, Mahoin, Pasoin, Peernoin, Suohoin, Wanickain, Wenel:, Wenäläin, Wänäin

1711: -, Forstadius, Passoin, Per__in, Wainickain, Wänein, Wänälein, WänäLn

1722: -, Wänäin, Zacheus

1725: -, Måna, Wänäin, Zachaeus

1727: -, Wänein, Zachaus

1734: Paldanius, Wänain, Wänein

1742: -, Paldanus, Wänäin

Keyritty

1693: -, Uckoin, Wikoin

1703: Luckarin, Pardain, Uckoin

1708: Luckarin, Portoin, Uckoin

1711: Uckoin

1722: Uckoin

1725: Achoin, Pardain, Uckoin

1727: Auhoin, Pardain, Uckoin

1734: Ahoin, Pardain

1742: -, Kårhoin, Pardain

Kiukoonniemi

1693: Mustoin

1703: Mustoin, Smålander

1708: Foudelain, Mustoin

1711: Tickain

1722: Tickain

1725: Must:n, Tickain

1727: Meetin, Mustoin

1734: -, Mustoin

1742: -, Mustoin

Koivulahti

1693: Tåloinen

1703: Huiskain, Knuti, Tålain

1708: -, Röndin, Tålloin

1711: Huskoin, Röndein

1722: Huskain

1725: Huskain

1727: Pirskoin

1734: Huskain

1742: Huskain

Koivumäki

1693: -, Luckarin, Luckorin, Ylleinen

1703: -, Luckarin

1708: -, Luckarin

1711: -, Luckarin, Luukarin

1722: Hilduin

1725: Hillduin

1727: Hillduin

1734: Hardick:

1742: Hardikain

Koivusaari

1693: -, Safwolain, Suckoin, Taskin

1703: -, Hirfwoin, Knutin, SafwoLn

1708: -, Safvol:, Safwol:, Safwolain, Wart

1711: -, SafwoLn

1722: -, Safwolain

1725: SafwoL, SafwoL:n

1727: SafwoL, SafwoLn

1734: Karh, Safwolain, SafwoLn, Wänätär

1742: Hyfwerin, Pardain, Safwolain, SafwoL, SafwoLn, Wänätär

Kotasalmi

1645: Cockaritar, Hackarainen, Hirfuoitar, Hååfuitar, Koistinen, Kondiatar, Laackoinen, Leefuoitar, Nijrainen, Pirskain, Puittin, Rissasinen, Rytköitär, Rämätär, Tackinen, Toifuainen, Waittinen, Wardiain, Wäätäin, Wäätäinen

1693: Pittkein, Tåifwain, Widikain, Ylliten

1703: Hyttin, Madikain, Pitkoin, Tåifwain, Wardiain

1708: Ahooin, Hyttin, Tåifwoin, Wardiain

1711: Tåifwain

1722: Tåifwain

1725: SafwoLn, Tåif:n, Tåifwain

1727: Pernain, SafwoLn, Tåifwain

1734: Safwola, Tåifwain

1742: Safwolain, Tåifwain

Kuivaniemi

1693: Cuolemain, Kinnoin, Kårhoin, Mäckeräin, Tarfwoin, Taskain

1703: Cuolemain, Karhuin

1708: -, Korhoin

1711: Colemain, Karhuin

1722: Cuålemain, Karhuin

1725: -, Karhuin, Koulemain

1727: -, Coulemain, Hackulitar, Karhuin, Kårhoin, Watain

1734: -, Karhuin, Kolemain

1742: -, Hännin, Karhuin, Kolemain

Kuopio

1645: -, Asikatar, Cackinen, Cackitar, Condiain, Eskelinen, Hilduin, Hilduinen, Hämäkötär, Ihalainen, Julkuinen, Julutar, Kekoitar, Kollinen, Korhoinen, Laitinen, Lappalain, Lappalainen, Malinen, Oinotar, Puititar, Safuolain, Safuolainen, Taskin, Taskinen, Taskitar, Tofuitar, Waris, Wenakoitar, Woris, Wäänätär

1660: -, Asikainen, Colarj, Hilduin, Ihalain, Ihalainen, Immoin, Julkuin, Julkuinen, Kackinen, Kaupinen, Keinäinen, Kekoinen, Kockoinen, Kondioinen, Kyreläin, Laihiainen, Lappalainen, Lydikäinen, Matilainen, Pernainen, Pirskainen, Roininen, Safolainen, Safwolain, Sarainen, Tackinen, Taskinen, Thijle, Thijtinen, Tuchkainen, Walkoinen, Wänninen, Wänäinen

1672: -, Asikain, Asikainen, Hara, Hilduinen, Ihalainen, Jatin, Julkuinen, Kopoin, Kyröläin, Lundh, Niskainen, Pöyhköin, Rissain, Roininen, Rotzalain, Rångain, Safwolain, Sairainen, Suhoinen, Tackinen, Taskinen, Tåifwainen, Walkoin, Walkoinen, Watainen, Wenäläin, Wänäinen

1679: -, Carlander, Hanska, Hara, Hilduinen, Ihalainen, Julku, Julkuinen, Jutinen, Kainolain, Knutinen, Kopåinen, Roininen, Safuålain, Salmenius, Suhoinen, Taskinen, Tofuinen, Toifuainen, Turkulainen, Walkoinen

1693: -, Belckoin, Hanska, Heskain, Hyfwerin, Ihalain, Ihalattar, Kaikonen, Kainol:, Karkoin, Keckoin, Lillius, Molander, Mustoin, Pockoin, Safwolain, Steckman, Willander

1703: Kackoin, Must:, Mustoin, Pirskain, Råhnein, Strenghell

1708: Karkein, Mardikain, Mustoin, Strenghel

1711: Hoffren, Kockoin

1722: -

1725: Kämitar, Läskinen, Mustoin, Sund

1727: Sund

1742: Agander, Mustoin

Kurolanlahti

1625: -, Curoinen, Hassoinen, Lapwetelein, Myckeinen, Reinickain, Suhoinen, Wathainen, Wenelain, Weneleinen

1679: Kuroinen, Myckäinen, Mähoin, Pursiainen

1693: -, Korhoin, Kurhoin, Mahoin, Marain, Mykain, Purssiainen, Wittein

1703: -, Eskelin, Kurhoin, Kurhuin, Myckein, Myckenen, Mykein, Radikain, Skåpa, Tålloin, Åfwaska

1708: -, Aufwikain, Eskelin, Karhoin, Kårhoin, Myckoin, Radikain, Skopa, Tijlickain

1711: Eskelin, Kuroin, Myckein, Radick:n, Tijllickain

1722: -, Kuroin, Leijnoin, Myckein, Myckäin, Radickain, Wänäin

1725: -, Eskellin, Karhuin, Kuroin, Kårhoin, Myckein, Niskain, Radickain, Tållf:, Wänäin

1727: Eskellin, Karhuin, Kuroin, Kårhoin, Mÿckein, Niskain, Radick:, TållfL, Wänein

1734: Eskelein, Kuroin, Myckein, Mycköin, Radickain, Ruotzalain, Wänäin

1742: Eskelin, Myckein, Möckein, Radickain, RuotzaLn, Tuofwin, Wänäin

Kärsämäki

1693: Ollikain

1703: Ollikain

1708: -, Ikoin, Ollickain

1711: Ållickain

1722: Ålickain

1725: Taskin, Ållickain

1727: Taskin, Ållickain

1734: Ollikain, Rytköin

1742: -, Ålckoin

Käärmelahti

1625: -, Cackinen, Caipoinen, Carhuin, Colemain, Curoinen, Erfwes, Haloinen, Hilduin, Hyfwerinen, Hyttinen, Ihalain, Jauhiain, Kecköinen, Kekelein, Kerfwinen, Kijshinen, Kinnuin, Kirkin, Kyfwelein, Lafikainen, Laittinen, Lappalain, Launoinen, Leshinen, Lewiäin, Linduin, Lippoinen, Marain, Mähöinen, Nauckarin, Nickin, Olkoin, Pardainen, Pechkain, Puittin, Pulliain, Pursiain, Pölleinen, Radickain, Randoinen, Rasainen, Safwolain, Safwolainen, Sallinen, Suripä, Tanninen, Tarfwoin, Tijhoinen, Toloinen, Törröin, Wantain, Waris, Wauchkoin, Wenelein

1635: Hirfuoinen Lotwoi, Hyttinen, Hämäläinen, Ilo, Jauhiainen, Kinnuinen, Kuroinen, Kuroitar, Mähöinen, Raatickain, Raatickatar, Tanninen, Tijhoinen, Timpoli, Toloinen, Törröi

1645: Asikainen, Eskelin, Hane, Hannuinen, Herrainen, Hyttinen, Kinnuinen, Mähöinen, Owaskainen, Radickain, Räsäinen, Wenäläinen

1660: Haloinen, Hamuinen, Hyttinen, Kalames, Kerfuinen, Kinnunen, Lappalain, Linduinen, Mähöinen, Nickinen, Paetoj, Radikainen, Rässuinen, Räsäinen, Toifuainen, Wenäläinen

1672: -, Asikain, Herrainen, Huttinen, Hyttinen, Karhuinen, Kerfwinen, Kinnuinen, Mähöinen, Radikainen, Räsäinen, Wenäläin

1679: Huttuinen, Hyttin, Hyttinen, Karhuinen, Kerfuin, Kinnuinen, Mähoin, Radikain, Radikainen, Räsäin, Räsäinen, Wenälain, Wenäläin

1693: HinneLn, Huttein, Huttuin, Hyttuin, Ickahenn, Jäskeläinen, Kerfwinen, Korhuin, Kuroinen, Myckoin, Radikain, Ruodjlain, Rässein, Röngia, Wäneläin

1703: -, Hyfwerin, Hytteter, Hyttin, JeskeLn, Jullckoin, Karhuin, Kerfwoin, Kinnuin, Radikain, Resin, RuotzaLn, Tåilfn, WeneLn

1708: -, Hyttin, Julckoin, Jäskeläin, Karhuin, Kinin, Kiuckoin, Kärfvin, Lappal:, Radickain, Rässoin, Toifwoin, Venäl:

1711: -, Hyttin, Hyttinen, Jullckoin, Jäskelein, Karhuin, Kerfwin, Kinnuin, Radickain, Rässein, Towin, Wännälein

1722: Hyttinen, Julckoin, Jäskeläin, Karhuin, Kinnuin, Kärfwin, Radickain, Rautiain, Rässäin, Skopa, Tåfwin, Wänälein

1725: -, Hytiäin, Hyttinen, Jullckoin, Jäskelein, JäskeLn, Karhu, Kinnuin, Kärfwin, Radick:n, Radickain, Rautiain, Rässein, Wännälein

1727: -, Hillutar, Hyttinen, Hyttöin, Hÿttinen, Jullkoin, Jäskelein, JäskeLn, Karhu, Kinnuin, Kärfwin, Mähöin, Radick:n, Radickain, Rautiain, Ryttkein, Rässein, Wännälein

1734: Hyttin, Jullkuin, Jäskelain, Kinnuin, Lapweteläin, Radickn, Radickain, Rautiain, Rotzalain, Ruskain, Räisein, SafwoLn, Wänäin, Wänäläin

1742: -, Julkuin, JäskeL, Kinnuin, KuosL, LapwäteL., Radickain, Rautiain, Rissain, Ruskain, Räsäin, Safwolain, Wätäin

LAlkuun

Lamperila

1693: Kåpoin

1703: Kåpoin

1708: Kåpoin

1711: Kåpoin

1722: Kåpoin

1725: Kåppoin

1727: Kåpp:n, Kåppoin

1734: -, Kapain

1742: -

Lapvetelänlahti

1693: Julkoins, Leinoin

1703: Jullckoin, Jullkin, Lechnuin

1708: Julckoin, Tehnein

1711: Jullckoin, Leihnien

1722: Leinoin, Röngä

1725: Leinoin, Röngä

1727: -, Röngä

1734: Länoin, Röngä

1742: Läinoin, Röngä

Leppäranta

1693: Worinen

1703: Warhonen

1708: Vorhoin

1722: Waroinen

1725: Waroin

1727: Waroin

1734: Waroin

1742: Waroin

Litmaniemi

1672: Hapåinen, Hartikain

1679: Happåinen, Hardikainen

1693: -, Happoin, Hardikain, Huttinen

1703: Happoin, Hardikain, Känne, Safwolain

1708: -, Happoin, Hardikain, Kenuin, Rassin

1711: Happoin, Hardickain, Kinnuin

1722: -, Happoin, Hardickain, Kinnuin, Mietin

1725: -, Happoin, Keinoin, Metijn

1727: -, Happoin, Keinoin, Meetin

1734: -, Käinoin, Mähöin

1742: Hardikain, Keinoin, Mietinen

Lohilahti

1672: -, Hakarain, Kopåinen, Smolander, Tofwinen, Toifwain, Tuofwoinen, Waroin

1679: -, Hackarain, Smolander, Tofuin, Tofuinen, Waroin, Waroinen

1693: -, Hackarin, Toifwain, Tåifwain

1703: -, Hackarinen, Tåif:n

1708: -, Hackarin, Nijrain, Toifvoin, Toifwain

1711: Hackarin, Laakoin, Lippoin, Towin

1722: Hackari, Hackarin, Pöyhein, Tåfwin

1725: Hackara, HämäL, Tofwin

1727: Hackara, Pittkein, Puhacka, Tofwin

1734: -, Hakarain, Tofwin

1742: Hackarin, Tuowin

Lyytikkälä

1625: Hakulin, Lydhikeinen

1645: Kilckain, Kinnutar, Knutin, Knutinen, Lydickäin, Lydickäinen, Maarain, Mähöinen

1660: Colemainen, Eskelinen, Hakulinen, Karhuinen, Lydikäinen, Owaskainen, Räsäinen

1672: Collemain, Eskelinen, Hakulinen, Keinäinen, Lydikäin, Owaskain, Owaskainen, Räsäinen

1679: Collemain, Eskelin, Eskelinen, Hakulinen, Lydikäin, Lydikäinen, Owaskain, Räsäin

1693: Lydekein, Turhoin, Äskelinen

1703: EskeLn, Lydikäin

1708: Eskelin, Lydickäin

1711: -

1722: Eskelein, Eskelin

1725: Eskellin

1727: Eskellin

1734: Eskelin

1742: -, Eskelin, EskeL

MAlkuun

Maaninkavesi

1635: -, Corhoinen, Haatainen, Haloinen, Pölläin, Safuolain, Tanninen

1645: -, Haatainen, Hafuerinen, Haloin, Haloinen, Haloinen Lipsa, Heickin, Heickinen, Hyttinen, Korhoin, Korhoinen, Lipoitar, Lipsa, Parratar, Sipoinen

Melaniemi

1693: Toifwain

1703: -, Tåfwain

1708: -, Pijtkoin, Tefwoin, Tåsswain

1711: Pittkoin, Towinen

1722: Pittkoin, Tåfwinen

1725: Pittkoin, Tofwin

1727: Pittkein, Tofwin

1734: -, Pittkein, Tofwin, Tåfwin

1742: Pittkein, Tuofwin

Miettilä

1645: Hallikain, Hallikainen, Hålapain, Järfueläinen, Kanckuin, Kankutar, Mahainen, Mahatar, Miettin, Miettinen, Möncköinen, Mööhäin, Mööhäinen, Räsain, Räsäin, Räsäinen

1660: Hallikainen, Mietinen, Mönköinen

1672: Hallikain, Keioin, Mietinen, Mönköin

1679: Heiskain, Miettin, Miettinen, Mönköinen

1693: Halckoin, Mietinen, Turuun

1703: Hallkoin, Meetin, Metin

1708: Hallickain, Meetin

1711: Metein, Mietinen

1722: Mietin, Mietinen, Mietjn

1725: -, Meetin

1727: -, Koistin, Meetin, Waroin

1734: -, Mietinen

1742: -, Mietin

Murtolahti

1679: Jalkain, Jalkainen

1693: Jalkain, Ruskain

1703: HemeL, Jallkain, Peckarinen

1708: Haloin, Hemel:, Julckoin, Peckorin, Vännäin

1711: Haloin, Hämäläin, Jallckoin, Pittkoin

1722: Haloin, Hämälein, Jalckoinen, Mönckenen

1725: Bengdtinen, Hämmälein, Mönkinen

1727: Bengdtickain, Hämmälein, Mönkinen, Taskin

1734: -, Bengtikain, Hämäläin, Mönckoin

1742: Bentikein, HemäLn, Wänäin

NAlkuun

Niemisjärvi

1693: Heiskain, Ofwaskain, Rissainen

1703: -, Mykein, Radikain

1708: -, Myckoin, Radickain

1722: Karhuin, Tirickain

1725: Karhuin, Tijrickain

1727: Karhuin, Tijrickain

1734: Karhuin, Kåfwotar, Tirikain

1742: Kårhoin, Tirckoin

Niinimäki

1693: -, Mönckain, Safwolain, Wackoin

1703: -, Mönckoin, SafwoLn, Tåfwin

1708: -, Safwol:, Tåfwoin

1711: -, SafwoLn

1722: -, Safwolain

1725: -, Mönckein, SafwoLn

1727: -, Laitin, Möncköin, Safwolain

1734: -, Mönckein, Safwolain

1742: Möncköin, SafwoL

Nilsiä

1672: Ahoinen, Lakoinen, Linduinen, Luttinen, Taskinen

1679: Ahoinen, Linduin, Luttinen, Pirinen, Taskinen

1693: -, LappaLn, Luttinen, Luttuin, Luttunen, Taskin

1703: Aufwoin, Ickoinen, Parttain, Taskin, Weinen

1708: Ahoin, Auhoin, Heikein, Ollickain, Taskin, Vänäin

1711: Ahoin

1722: Achoinen, Cuåssmain, Taskin, Tuåfwinen

1725: -, Achoin, Coussmain, Taskinen, Tofwin, Wänäin

1727: Achoin, Coussmain, Hofwin, Taskin, Taskinen, Tofwin

1734: Ahoin, Kosmain, Rissain, Taski, Taskin, Tåfwin

1742: Ahoin, Kuossmain, Pirin, Rissain, Taskin, Tuofwin

Niuvanniemi

1693: Skoppa

1703: Kenneter, Skåpa

1708: Skåpa

1711: Skopa

1722: Skopa

1725: Skopa

1727: Skopa

1734: -

1742: -, Argilander

Nuutila

1625: -, Cnuthinen, Lussiainen, Mukelo

1679: Knutinen, Toloinen

1693: -, Knuttinen, Knutuin, Lydikein

1703: -, Huskain, Knutin

1708: -, Huskain, Knutin

1711: -

1722: -, Huskain, Röndä

1725: -, Cnutin, Huskoin, Röndä, Tåloin

1727: -, Cnutin, Huskain, Röndä, Tåloin

1734: -, Huskain, Röndinen

1742: -, Knutin, Mähöin, Röndöin

OAlkuun

Ohtaanniemi

1672: Mietin, Mietinen, Mustoin, Mätinen, Räsäinen, Smoland.

1679: Miettin, Miettinen, Mustoin, Räsäinen, Smolander

1693: Holopa, Metein, Mietinen, Mietinens, Smålander

1703: Hålappa, Meitnes, Mietin, Smålander

1708: Hålapain, Meitin, Meituin, Smålander

1711: Heikisses, Hållopain, Metinen, Mietinen, Rässätär, Smålander

1722: -, Holopain, Mietin, Mietinen, Smålander

1725: -, Hållopain, Karhuin, KäckeL:, Meetin, SmåL:r

1727: -, Hållapain, KäckeL:, Meetin, SmåL:r

1734: -, Hålopain, Metin, Miet:, Mietin, Smålander

1742: -, Hålopain, Mietin, Småländer

PAlkuun

Palonurmi

1693: Kainlain, Kainulain

1703: -, Pardain

1708: -, Pardain

1711: -

1722: Kainulain

1725: KainuL:n

1727: Kainulain

1734: Kajnulain

1742: KainoLn

Pappila

1703: -, Hanska, Hoffrenius, Karttuinen, Molenius, Pesoin

1708: -, Hoffren, Hänin, Lackoin, Leskin, Lång, Mustoin, Skopa

1711: -, Hoffren, Koutin, Meetinen, Pernoin, Pirskoin, Steckman, Strangh:, Tihjoin

1722: -, Argilander, Carmis, LappaL., Tijhoinen

1725: -, Argilander, Carmis, Hanska, Kårhoin, LappaL, Tihjoin

1727: -, Argilander, Houska, LappaLn, Tijhoin

1734: -, Argill:, Paldan, Starck

1742: -, Argillander, Asickain, Immoin, Kåpoin, Lydickein, Olander, Paldanius, Pirskain, Rissain

Pellosmäki

1693: -, Laitinen, Tuchkain

1703: Laitin, Tuchkain

1708: Laitin, Tuchoin

1711: Tuchkoin

1722: Hyfwerin

1725: Hardickain, Hyfwarin, Tuchkoin

1727: Hardickain, Hyfwärin

1734: Hardickain, Hyfwärin

1742: Hardickain, Hyfwerin

Pelonniemi

1679: Heikinen, Heiskain, Pitkäin, Toifuain, Winikainen

1693: -, Heckinen, Heckinens, Häckinen, Häikenen

1703: -, Heickain, Heikain, Tåif:n

1708: -, Häckin, Häckoin

1711: -, Häikin

1722: -, Häckinen, Safwolain

1725: -, Heikinen, Häckin, Mickoin, SafwoL:n

1727: -, Heikin, Häikinen, Mickoin, SafwoLn

1734: -, Heikin, Häikinen

1742: -, Heickin, Hyfwerin

Pieksä

1625: Horttoinen, Pollwinen, Safwolain, Yletöinen

1635: -, Heickinen, Horttanain, Polfuinen, Safuolain

1645: Heickin, Heickinen, Horttanatar, Knutinen, Laitar, Pålfuin, Pålfuinen, Pållfuin, Tihjoin, Tijhoinen

1660: Heikinen, Hårtanain, Hårtanainen, Ketho, Ketto, Pälfuinen, Staphanainen, Tihoinen

1672: Heikin, Heikinen, Hårtanain, Keto, Knutinen, Staphanain, Tihoinen, Vauhkoinen, Wijnikain

1679: Heikinen, Knutin, Staphanain, Tijhoinen, Wauchkoin, Winikainen, Ylletyinen

1693: -, Heckein, Häckinen, Tijhoinen, Winickens

1703: -, Heickin

1708: -, Tijhoin

1711: -

1722: -, Tihoinen

1725: -, Tijhonen

1727: -, Heikin, Tijhonen

1734: -, Hardikain, Heikinen, Tijoin

1742: -, Hardickain, Heickin

Punnonmäki

1625: -, Colemain, Haikoinen, Teppoi, Uckoinen

1635: Colemain, Colemainen, Haikoin, Karhuinen Worrinsell, Karttuinen, Kilckainen, Uckoinen

1645: -, Colemain, Hara, Karhuin, Karhuinen, Karhutar, Uckoin

1660: -, Colemainen, Collemainen, Cololemainen, Karhuinen, Lydikäinen, Tarfuainen, Taskinen, Turuinen

1672: -, Colemain, Collemain, Karhuin, Karhuinen, Lydikäin, Radikain, Tarfwåin, Taskinen, Turuinen

1679: Cockoi, Colemain, Colemainen, Karhuin, Karhuinen, Lydikäinen, Tarfuainen, Taskin, Turuin

1693: -, Cuolemain, Karhuin, Karttuin, Kuolemain, Lydikein, Terhuin

1703: -, Collimain, Cuolemain, Karhuin, Korttuin, Taskin, Tålloin

1708: -, Colmain, Cuolemain, Hakoin, Karhuin, Kartuin, Kuolemain, Kålloin, Kårhoin, Watain

1711: -, Colemain, Kartuin, Kårhoin

1722: -, Cuålemain, Karttuin, Lytinen

1725: -, Coulemain, Jullkoin, Kartuin, Lytinen

1727: -, Coulemain, Jullkoin, Kartuin, Lÿtinen, Passoin

1734: -, Karfwuin, Kartuin, Kolemain, KoLn, Lytinen, Pirskain

1742: -, Kartuin, Kålemain, Pirskain, Watain

Putroniemi

1693: Hålapa, Ihalembinen

1703: Hålapain, Ihalembin

1708: Hålapain, Iholambin

1711: Hållopain

1722: Hålopain, Ihalembin

1725: Hållopain, Lämbin

1727: Hållopain, Lämbin

1734: -, Lämbinen

1742: -, Hålopain, Lämbin

Puutosmäki

1635: Nissinen, Soininen, Turuinen

1645: -, Hackaratar, Happoinen, Hyfuärinen, Hyfuäritär, Kinnuin, Laitinen, Mustoinen, Orawain, Orawainen, Soinin, Soininen, Turuin, Turuinen

1672: Soininen, Turuin

1679: Lappalainen, Möykyin, Soininen, Turuin

1693: Soininen, Turoin, Turuin, Turunen

1703: -, Turuin

1708: -, Turuin

1711: -, Krögare, Turuin

1722: Kåpoin, Soininen

1725: -, Kåppoin, Pustinen, Roinin, Soinin

1727: -, Keinoin, Kopoin, Pustinen, Soinin, Turuin

1734: -, Pustin, Sojni

1742: -, Keinoin, Pustin, Soinin

Puutossalmi

1625: -, Hyfwerinen, Orawain, Soininen, Turinen, Turuinen, Wiljakain

1660: Hyfärinen, Kinuinen, Kuckoitar, Olkoinen, Rautapardainen, Soininen, Suichkoinen, Tijrniä, Tolfuainen, Turuinen

1672: Airaxin, Hyfwärin, Jatinen, Kinnuin, Kuckoin, Meetin

1679: Hyfuärinen, Kinnuinen, Miettin, Mustoinen

1693: Hyfwerin

1703: Hackarin, Hyfrin, Hyfwerin

1708: -, Höfrin, Kåpoin

1711: -, Hyfwärin, Krögare, Kåpoin

1722: -, Hyfwerin

1725: -, Hyfwärin, JuteLn

1727: -, Hÿfwärin, JutiLn

1734: -, Hyfwerin, JuutiL, Räsäin

1742: -, Hyfwerin

Pöljä

1625: Cosoinen, Pippurinen, Toifwainen

1645: Kejoin, Kejoinen, Linduin, Linduinen, Puumalainen, Toifuain, Toifuainen

1660: Hirfuoinen, Julkuinen, Kackinen, Kejoinen, Linduinen

1672: Kackinen, Keioin, Keioinen, Kejoin, Linduin, Linduinen, Mietinen, Pomalain, Rynäinen, Toifwain, Toifwainen

1679: Kackinen, Keijoin, Keijoinen, Keijonen, Linduin, Luckarinen, Miettinen, Toifuain

1693: Kehoin, Kockinen, Linduin, Lydeckein, Mattelainen, Meitinen, Mietien, Ruskain, Safwolain

1703: -, Karfuain, Kasorin, Kårhoin, Lydikäin, Mietuin, Mustoin, Purin, SafwoLm, Tåif:n

1708: -, Kaihoin, Käfwin, Kårhoin, Lydickäin, Mietuin, Mustoin, Safvol:

1711: Keijoin, Mietinen, Safwolain

1722: Keijoin, Keijoinen, Kejoin, Kejonen, Mietinen, Safwolain, Tåifwain, Ålickain

1725: Hillduin, Käijonen, Kåppoin, Meetin, Pardain, Pöyhein, SafwoLn, Tåifwain, Ållickain

1727: Hilduin, Käijoinen, Kåppoin, Meetin, Pöihein, SafwoLn, Tåifwain

1734: -, Kinuin, Käijoin, Kåpoin, Mietin, Safwolain

1742: -, Keijoin, Mietin, Wänäin

RAlkuun

Reittiö

1693: Wähnen

1703: Wenein

1708: Cuosmain, Wännäin

1711: Wänein

1722: Wänäin

1725: Pöyhein, Wänäin

1727: -, Pöihein

1734: -

1742: -

Riistavesi

1625: -, Assickainen, Cnuthinen, Danshinen, Haloin, Hiethainen, Häthinen, Kekälein, Kettuinen, Könöinen, Laihiain, Laihiainen, Othinen, Parfwiain, Suihkoinen, Tofwinen, Waroinen

1635: Asikain, Copoinen, Hackarain, Haloinen, Heetainen, Heinoinen, Hätinen, Kekälehinen, Kettuinen, Knutinen, Laihiainen, Parfuiain, Pöyhöinen, Sichwoinen, Sjtoinen, Toofuinen, Waldiaj, Waroinen

1645: Asikain, Asikainen, Hackarain, Hackarainen, Heetain, Heetainen, Houkatar, Hätinen, Jäsketär, Kekälehinen, Kerfuitär, Kettuinen, Kopoin, Kopoinen, Kowoitar, Laihiain, Parfuiain, Parfuiainen, Sichwoinen, Smolander, Suchoitar, Tofuinen, Toofuin, Toofuinen, Wardiain, Waroin, Waroinen

1660: -, Assikainen, Hackarainen, Hetainen, Hätinen, Ihalainen, Kekäläinen, Kerfuinen, Kinuinen, Kopoinen, Laihiainen, Malinen, Mietinen, Nisinen, Parfwiainen, Rissainen, Sichfwoinen, Smolander, Tofuinen, Wardiainen, Waroinen

1672: Asikain, Hackarain, Hatain, Hetinen, Kekäläin, Kopoin, Kopåin, Kopåinen, Laihiain, Malinen, Mietin, Nirain, Nissin, Nissinen, Parfwiain, Pennain, Sichwoin, Tenhoinen, Wardiain, Wardiainen

1679: Asikainen, Haloinen, Heikinen, Hietainen, Hussoi, Hätinen, Kariuinen, Kekälinen, Kinnuinen, Kopåin, Kopåinen, Laihiainen, Malinen, Nissinen, Parfuiain, Sichwåinen, Toifuainen, Wardiainen, Waroin, Waroinen

1693: -, Asikain, Fougdlain, Hättin, Kassurinen, Keckelein, Koppoin, Lochkoin, Nissinen, Parfwiain, Rasein, Sigwoin, Sijfwoin, Wardiain, Wartiain, Wättein

1703: -, Asikain, FougdL., Hattuin, Hetain, Hyppoin, Hättoin, Kasurin, Knutin, Koppoin, Käckeläin, Lahianj, Meetein, Nijrain, Parfwoin, Pijrain, Sigwoin, Tåif:n, Wartiain, Wetain

1708: -, Asickain, Foudelain, Hackorin, Hettain, Hilduin, Häckein, Hättinen, Kasurin, Käckol:, Kåpoin, Lajain, Metin, Sifwoin, Wardiain, Wartiain, Wättain

1711: -, Assikkain, FougteLn, Heetatar, Heikin, Hillduin, Hållopain, KäckeLn, Kåpoin, Nissin, Sigfwoin, Smålander, Towinen, Wartiain, Wätein

1722: -, Assickain, FoudiLain, Heickin, Holopain, Käckeläin, KäckeLn, Kåpoin, Lappalain, Mietinen, Mönck:, Mönckein, Pöyhinen, Rässäin, Sigfwoinen, Tåfwinen, Wartiain, Wäteinen

1725: -, Assickain, FougtiL, Hackarain, Häikinen, Hätin, Hållopain, KäckeL, KäckeLn, Kåffers, Kåppoin, Lappalain, Meetin, Mönckein, Pöihein, Rässein, Sigfwoin, Tofwinen, Wainicka, Waroin, Wartiain, Wätein

1727: -, Assickain, FougteLn, Hackarain, Häikinen, Hätein, Hållopain, Karhuin, Käckelein, Kåffers, Kåppoin, Lappalain, Meetin, Mönckein, Mönckoin, Råsein, Tofwin, Waroin, Wartiain, Wätein

1734: -, Asickain, Fougdelain, Heikin, Hättin, Hålopain, Kafwatar, Karhuin, Käckälainen, Kåpoin, Lappalain, Mietin, Mönkoin, Mönköin, Parfwiain, Räisein, Tofwin, Wartiain, Wätäin

1742: -, FogdeL., Hättin, Hålopain, Karhuin, KäkäL, Kåpoin, Lappalain, Möncköin, Parfwia, Wartiain, Wätäin

Rissala

1660: Hackarinen, Rissainen, Wardiain

1672: Rissainen, Rissaisses

1679: Rissain

1693: -, Hallonen, Hilldin, Kiskein, Kondiain, Niskin, Rijssein, Rijssoin, Smålander, Stränghäll

1703: -, Halloin, Lackoin, Molenius, Perfwain, Pesoin, Rijssäin, Skåpa

1708: -, Lippin, Mollenius, Rijsain, Rijssain, Skopa

1711: -, Rissain

1722: -, Hämäläin, Rissain

1725: -, HämmäLn, Lytin, Rijssain, Rissain

1727: -, Hämmälein, Lambin, Lÿtin, Rissain

1734: -, Hämäläin, Risain, Rissain

1742: -, HämäL, Rissain

Ritisenlahti

1693: Mallin, Rautaparta

1703: Rautaparda

1708: Junoin, Pardain, Rautaparda

1711: Rautaparda

1722: Hussu, Rautaparda

1725: Rautap:, Rautaparda, Tuhutar

1727: Rautaparda

1734: -

1742: -, Rautaparda

Ritoniemi

1625: -, Carpinen, Cordilain, Happoinen, Hilduin, Hålåpain, Miettin, Miettuin, Möcköi, Ollkoin, Reinickain, Sallinen, Turuinen, Turun

1635: Cordilain, Hallikainen, Happoinen, Hilduinen, Holapainen, Kanckuinen, Karppinen, Koistinen, Maheinen, Miettinen, Olckoinen, Reinikainen, Sallinen, Turuinen

1645: Cordilainen, Happoinen, Heiskain, Heiskainen, Hilduin, Hilduinen, Hålapain, Hålapainen, Hålapains, Jäskeläin, Kanckuin, Kanckuinen, Keinäises, Koistinen, Koistitar, Langitar, Lipoitar, Mietti, Nissin, Nissinen, Olkoitar, Parckutar, Rahuin, Reinikainen, Sallin, Sallinen, Sijstoinen, Sijtoin, Tossawatar

1660: Antikainen, Happoinen, Heiskainen, Hilduinen, Hålopainen, Kankuinen, Koistin, Koistinen, Kordilainen, Laitinen, Lippoin, Nisinen, Pannuinen, Rahuinen, Reinikainen, Sallinen, Torfuinen

1672: Antikain, Happåin, Happåinen, Heiskain, Hålapain, Jalkainen, Kordilain, Kordilainen, Rautiain, Såikainen

1679: -, Antikainen, Cordilainen, Happåin, Happåinen, Hålapain, Sallin

1693: -, Andikain, Halloinen, Happoinen, Hålopain, Håloppa, Kordilain, Kårdilain

1703: -, Andikain, Happoin, Holopa, Hålopa, Keckoin, Koponen, Kordelain, Mardikain, Tijckein

1708: -, Andickain, Happain, Hålapain, Hålopain, Kackoin, Kåpoin, Kårdickain, Mardickain

1711: Andickain, Hapoin, Hållopain, Kårdilain

1722: Andickain, Happoin, Holopain, Hålopain, Kordilain, Kåpoin

1725: -, Andickain, Antickain, Happoin, Hållopn, Hållopain, Kordilain, Pennain

1727: -, Antikatar, Happoin, Hållopain, Kårdilain, Pennain

1734: Andickain, Hapåin, Holåp:, Hålopain, Kårdilain

1742: Antikain, Hålapain, Hålop, Hålopain, KäkeL, Kårdilain, Mietin, Mönckein, Tåifwain

Riuttala

1693: Wardiain

1703: Huttuin

1708: -, Huttuin

1711: -, Huttuin

1722: Tijtinen

1725: Karkoin, Tijtin

1727: Kåckoin, Riutain, Sairain

1734: Heikin

1742: Tijtin

Roikansaari

1693: Ehlain

1703: Ihalain, Olckoin

1708: Ihalain, Ollickain

1711: Ihalain, Ållckain

1722: -

1725: -

1727: -, Tårfwin

1734: -, Ollickain

1742: -

Ruokovesi

1645: Cackinen, Haikoin, Haikoinen, Hututar, Kackin, Kackinen, Kasuritar, Kettuinen, Kuroin, Kuroinen, Lapweteläin, Lydickäinen, Maarainen, Myckäin, Myckäinen, Nuriainen, Owaskainen, Watainen, Wenakoitar, Wenäläinen, Wäänäin, Wäänäinen

1660: Huskoinen, Kuroinen, Lydikäinen, Marainen, Myckäinen, Mähöinen, Wenäläin, Wänuinen, Wänäinen

1672: Kuroinen, Lakåin, Marainen, Myckäinen, Mykäinen, Mähöinen, Pelkoinen, Pursiainen

Rytky

1693: Gappoin, Kårhoin, Wännäin

1703: Kårhoin

1708: Kårhoin, Vänäin

1711: Kårhoin, Mömmö

1722: Kårhoin, Mömmö

1725: Kårhoin, Mömmö

1727: Korhoin, Mömmö

1734: -, Kårhoin, Råckain

1742: -, Kårhuin

Ryönä

1625: Heickinen, Laacko, Lappalain, Wartiain, Wäthäinen

1635: Laackoinen, Nijrainen, Tackinen, Torikain, Waittinen, Wardiain, Wäätäinen

1645: Cockaritar, Hackarainen, Hirfuoitar, Hååfuitar, Koistinen, Kondiatar, Laackoinen, Laakkoinen, Leefuoitar, Nijrainen, Pirskain, Puittin, Puittinen, Rissasinen, Rytköitär, Rämätär, Tackinen, Toifuainen, Waittinen, Wardiain, Wenäläinen, Wäätäin, Wäätäinen

1660: Hackarainen, Kinus, Lackoinen, Parfuiainen, Pennäin, Tackinen, Turuinen, Waitinen, Wardiainen, Wätäin, Wätäinen, Wätätär

1672: Hackarain, Hyfuärin, Vaitinen, Vardiainen, Wardiainen, Wätäinen

1679: Hackarain, Laihiainen, Tackinen, Waittinen, Wardiain, Wardiainen, Wätäinen

1693: -, Tackein, Wardian, Wetein, Wätein, Wäten

1703: -, Hårttuin, Pitkoin, Tackuin, Wettäin

1708: -, Heckin, Räsin, Tackuin, Wättain, Wättäin

1711: -, Häckin, Rässein, Tackurin, Wätein, Wättein

1722: -, Häikin, Tackin, Wätäin

1725: -, Hackarain, Häckin, Tackin, Wätein

1727: -, Hackarain, Tackin, Wätein

1734: -, Käkäläin, Laitin, Tackin, Wätein

1742: -, Hatein, Käkäläin, Laitin, Småländer, Wätäin

Räimä

1693: Julkin, Julkoin, Korhoin, Korholain

1703: Jullkoin, Juntin, Kåndain, Rautiain, Tåif:n

1708: -, Julckoin, Kassorin, Rijsain, Tofvoin

1711: LapwäteLn, Meckelin, Towin, Wartiain

1722: Lappwätelein, Meckelin

1725: -, Harroin, LapwäteL, Pirskain

1727: -, LappwäteL, Pirskoin, Wijhoitar

1734: -, Hyfwärin, LapwetLn

1742: Argillander, Kackoin, Kröger, Mömmö, Wänäin

Räsälä

1635: Järfueläin, Mahainen, Möncköinen, Mööhäinen, Räsäinen

1645: Hallikain, Hallikainen, Hålapain, Järfueläinen, Kanckuin, Kankutar, Mahainen, Mahatar, Miettin, Miettinen, Möncköinen, Mööhäin, Mööhäinen, Räsain, Räsäin, Räsäinen

1660: Haukainen, Hufuinen, Hämälain, Järfweläinen, Kankuinen, Mohainen, Möhäinen, Mönköinen, Räsäinen

1672: -, Järfweläin, Karhuin, Mähöin, Mönkööin, Räsäin, Räsäinen, Villikain

1679: Jerfueläin, Kankuinen, Möhäinen, Mönköinen, Räsainen, Räsäinen

1693: -, Jerwelein, Kankuinen, Möhein, Mönckein, Resein, Ressein, Rässein

1703: -, Jerfwilein, Kauckuin, Möncköin, Resein, Räsäin, Tuppriain

1708: -, Jerfwilain, Kanckoin, Möhein, Mönckoin, Rässain, Tuproin

1711: -, Kanckuin, Mönckein, Rässein

1722: -, Kanckuin, Mönckönen, Rässäin, Turuin

1725: Kanckuin, Kåistin, Möhäin, Mönckein, Räss:n, Rässein, Turuin

1727: Kanckuin, Kåïstin, Möhäin, Mönckein, Päckurin, Rässein

1734: Kanckuin, Kastin, Kåistin, Möhein, Mönckoin, Päckarin, Räsäin

1742: -, Kanckuin, Kåistin, Möhuin, Möncköin, Päkarin, Räsäin

SAlkuun

Savilahti

1625: -, Julkuinen, Keinoin, Leshinen, Taickinain, Tashinen

1635: -, Cackinen, Hilduinen, Hillutar, Julkuinen, Kallinen, Karttuin, Keinäinen, Kijskinen, Kondiain, Räsäinen, Safuolainen, Taikinain, Taskinen, Tolotar, Walkoinen, Waris, Wäänäin

1693: -, Biörn, Hanska, Kinun, Paldanius, Wackoin

1703: -, Biörn, Myckoin

1708: -, Biörn, Mönkoin

1711: Biörn, Jallckoin, Mönckein, Purssiain

1722: -, Forstads, Hoffreen

1725: -, Hoffreen, Jauhiain, Läskin, Palldanius, Soinin

1727: -, Hoffreen, Kårhoin, Läskinen, Palldanius, Råckain

1734: -, Hoffreen, Kackin, Palds

1742: -, Hoffreen, Hyfwerin, Kauhain, Kinnuin, Kärain, Läskin, Mietin, Moukin, Möcköin, Paldanius, Soini

Savisaari

1693: Argilander, Kockinen, Kukuoin

1703: -, Lackoin

1708: -, Jälkoin

1711: -, Mollerus, Tårf:n

1722: -, Mollerus

1725: -, Mollerus

1727: -, Mardickain, Mollerus

1734: Mollerus, Tåifwain

1742: -, Hardikain, HämäLn, Toifwain

Soinlahti

1693: -, Collmain, Cuolemain, Hemoin, Laitainen, Lydikein, Taskin

1703: -, Cuolemain, Cuolimain, Hammunen, Hamuin, Kuckoin, Kuolemain, Laitin, Laitinen, Lydickein, Mallin

1708: -, Hamuin, Kaukin, Laituin, Lydickäin, Malin, Pursiain

1711: -, Hamuin, Kuckoin, Laitin, Malin, Purssiain

1722: -, Karakoin, Keinoin, Kuckoin, Kuckoinen, Purssiain

1725: -, Karckoin, Kuckoin, Käijoin, Kårhoin, Niskain, Purssiain

1727: Coulemain, Hamuin, Karakain, Kuckoin, Käijoin, Kårhoin, Niskain, Purssiain

1734: -, Karckein, Kolemain, Kuckoin, Niskain, Pursain

1742: -, Karkoin, Knutin, Kuckoin, Pursiain

Sotkanniemi

1625: -, Condinen, Mustoinen

1693: Kinnuin, Kinuin, Mietinen

1703: -, Arixain, Kaurinen

1708: -, Kunoin

1711: -, Keinoin

1722: -, Kinnuin

1725: -, Kinnuin

1727: -, Kinnuin

1734: -, Kinnuin

1742: -, Kinnuin

Suojärvi

1693: -, Ahoin, Cosmain, Kärcke, Kårhoin

1703: -, Ahoin, Kerckoin, Korhoin, Kårhoin, Taskin

1708: Haskoin, Kainulain, Käckoin, Kärkin, Kårhoin

1711: -, Kårhoin

1722: -, Kårhoin, LappaL.

1725: -, Achoin, Kårhoin, LappaLn

1727: -, Achoin, Junduin, Kättuin, Kårhoin, Lappalain, Turuin

1734: -, Ahoin, Junduin, Kårhoin, Lappalain, Turuin

1742: -, Ahoin, Junduin, Kårhoin, Lappalain

Syrjänsaari

1693: -, Smålander, Waronen, Weroin, Wåroinen

1703: -, Smålander, Warain, Warnärin

1708: -, Smålander, Waroin, Wäran

1711: Andickain, Rissoin, Waroin

1722: -, Andickain, Rissain, Smålander

1725: -, Andickain, Rissain, Smålander, Waroin

1727: -, Andickain, Rissain, Smålander

1734: -, Andickain, Risain, Småland

1742: -, Rissain, Småländer

Syvärilä

1625: -, Ahfwoin, Corhoinen, Kallinen, Pirinen, Safwolain, Tiainen

1635: Hackarainen, Hartickain, Horttanain, Hätinen, Kallinen, Kluckarinen, Koosmainen, Korhoinen, Kumbulainen, Luttinen, Matila, Parfuiainen, Pykäläin, Yletöinen Höylä

1645: Ahoinen, Hackarainen, Huckainen, Kluckarinen, Koosmain, Koosmainen, Korhoinen, Kumbulainen, Linduinen, Luckarin, Luttinen, Pirinen, Ryynäinen, Röncköi, Toloinen, Wäänäinen

1660: Achoinen, Cossmainen, Hackarainen, Kainulain, Kainulainen, Korhoinen, Käikin, Linduinen, Luttinen, Niskain, Pirinen, Saikoinen, Uckoinen, Wänäinen

1672: -, Hackarain, Kainulain, Korhoinen, Kuossmain, Kårhåin, Kårhåinen, Lakoin, Lukarin, Pirin, Pirinen, Tiainen, Wänäinen

1679: -, Cuossmainen, Kainolain, Korhoin, Kärkinen, Luckarin, Ollikainen, Pirinen, Vckoin, Wckoinen, Wänäin

1693: -

1703: Pirrinen

1708: Ahwin, Pijrain

1711: Pirin

1722: Pirjnen

1725: Pirrinen

1727: Pirrinen

1734: Pirinen

1742: Pirin

Sänkimäki

1645: Pitkäin, Pitkäinen

1660: Lydikäinen, Pitkäinen, Toifuainen

1672: Kuroinen, Kyröläin, Pitkäinen, Toifwain

1679: -, Lappalainen, Pitkäin, Pitkäinen

1693: -, Kyrelein, Myckein, Petkein, Pittkein

1703: -, Hillduin, Myckoin, Pitkoin, Pitkuin, Pitkuinen, Ramain

1708: -, Pitkoin, Rämöin

1711: Häikoin, Pittkein, Pittkoin

1722: -, Heickinen, Pittkoin

1725: Häikinen, Pittk:n, Pittkoin

1727: Häckinen, Lappfiähl, Pittkoin

1734: -, Häikinen, Mietin, Pitkänen

1742: -, Huikare, Pittkein

TAlkuun

Tallus

1625: Caipainen, Colemainen, Ihalainen, Mäkäräinen

1635: -, Hakulinen, Karhuinen, Loomalainen, Lydickäin, Maarainen, Mukelo, Mäkäräinen, Owaskain

1645: Hakulinen, Karhuinen, Knutinen, Mukelo, Mähöinen, Mäkäräin, Mäkäräinen, Toloinen, Watainen

1660: Karhuinen, Knutinen, Linduinen, Marainen, Mäckäräinen, Mähöinen, Toloinen, Watainen

1672: -, Kainulain, Karheinen, Karhuin, Knutinen, Marainen, Mähöinen, Mäkärain, Tålåinen, Watainen

1679: Hamuinen, Herrainen, Karhuin, Marainen, Mähoinen, Mäkärain, Tarfuainen, Watainen

1693: -, Karhuin, Meckerein, Möhnoin, Möhoinen, Påcka, Wattein, Åfwiskain

1703: -, Hattain, Kårhoin, Meckerin, Muhoin, Mähäin, Tårfwin, Wartiain

1708: -, Hättäin, Kahroter, Kårhoin, Muhoin, Mäcköräin, Mähoin, Vättäin

1711: -, Karhuin, Knutin, Marain, Mähöin

1722: Karhuin, Knutin, Mähoin, Åfwaskainen

1725: Cnutin, Jullk:, Karhuin, Malin, Mähöin, Puhack, Åfwaskain

1727: Cnutin, Hamuin, Huuk:, Karhuin, Malin, Mähoin, Åfwaskain

1734: -, Huttuin, Karfwin, Karhuin, Knutin, Mähöin, Ryttikäin, Åman

1742: -, Karhuin, Knutin, Mähöin

Tavinniemi

1672: Heiskin, Huttuinen, Kainulainen, KalaMies, Karhuinen, Kaupinen, Lappalain, Mietinen

1679: Haloin, Hamuinen, Kainolain, Karhuinen, Kauppinen, Lappalain, Nickinen, Owaskainen

Tavinsalmi

1693: -, EijkeL, Hainoin, Halloin, Huttuin, Hyttin, Håffwaska, Kaiulain, Lappalain, Pullkoin

1703: -, Halloin, Hussain, JeskeL., KainuL, LappaLn, Nerfwäin, PijttkeL., Pöhiain

1708: -, Haloin, Hussoin, Jäskel:, Kainulain, Lappal:, Pittkoin, Pöjhiäin

1711: -, Hussoin, Keinulain, Meetin, PyckeLn

1722: -, Eskelinen, Hussoin, Jäppinen, Kainulain, Pyckelein

1725: -, Eskellin, Hoffreen, Hussuin, Kainulain, Keijonen, Kärck:n, Nissinen, Purssiain, Pyckelein, Sifwotar

1727: -, Eskellein, Hussuin, Jutilain, Keijoinen, Komulain, Kärckein, PÿckeL:, Swanberg

1734: -, Eskelin, Hoffreen, Kainulain, Kajnulain, Karhuinen, Käijoin, Nissin, Pyckeläin

1742: -, Eskelin, Hoffreen, Jäppin, Kainolain, Kaupin, Ruskain

Toivala

1635: Hackarain, Hirfuoinen, Julutar, Laackoinen, Pirskainen, Pirskatar, Tackinen, Toifuain, Toifuainen

1645: Hirfuoinen, Jalkainen, Laackoinen, Leinoinen, Mähöitär, Pirskainen, Toifuainen

1660: Lackoinen, Pirskainen, Tackinen, Toifuainen

1672: -, Hackarain, Keto, Kondiain, Laakoin, Laakoinen, Pirskain, Swawolain, Tackinen, Toifwain, Tåifwain, Tåifwainen, Wänäinen

1679: -, Lakoin, Måna, Pirskainen, Rautiain, Tackin, Toifuainen, Walkoin, Wänäin

1693: -, HendeLn, Lackoin, Leskin, Måhne, Perska, Raijutiain, Tackinen, Tåifwoin

1703: -, Leskinen, Liutins, Pirskain, Pitkoin, Rautiain, Steckman, Tackuin

1708: -, Leskin, Månna, Pitkoin, Rautiain, Steckman, Tackuin

1711: -, Läskinen, Monna, Pittkain, Rautiain, Ruskain, Sacheaus, Tåssawain

1722: Hoffren, Kackin, Karhuin, Läskinen, Måhne, Pittkoin, Tåifwin, Tåssawain

1725: -, Hillduin, Hoffreen, Kackin, Karhuin, Kinnuin, Kårhotar, Läskinen, Pittkoin

1727: Hardickain, Heikutar, Hoffreen, Kackin, Karhuin, Kinnuin, Lukutar, Läskinen, Läskitar, Pittkoin, Salatar

1734: Asickain, Hoffreen, Karhuin, Knorring, Läskin, Pittkn

1742: -, Asikain, Håffren, Knorring, Malin, Pittkein, Tåifwain, WänäL

Tuovilanlahti

1625: Lapwetelein, Raasha, Tofwinen

1635: Kiro, Ruska, Toofuinen

1645: Lille, Raaska, Reeckinen, Toofuin, Toofuinen, Ulmatar

1660: Hyttinen, Hämälin, Ketho, Raska, Rekinen, Ruskainen, Tofuinen

1672: Hyttinen, Jäskeläin, Keikin, Keto, Mähöinen, Raska, Rekin, Rekinen, Tofwin, Tåfwinen

1679: Hyttin, Karhuin, Ketto, Kockoinen, Mustoinen, Riekin, Tofuin, Tofuinen

1693: -, Hyttinen, Ickonen, Kiettuin, Reckoinen, Tåfwoin, Tåifwain

1703: -, Hijtiäin, Jeskin, Myckoin, Ryhein, Räikoin, Tåifwin

1708: -, Hyttiain, Ikoin, Jaskelain, Kuttuin, Leckoin, Myckoin, Rickain, Rynnin, Taifwoin

1711: -, Kårhoin, Rijkoin, Rynein, Towin

1722: -, Kiskinen, Kåckoin, Kårhoin, Röngä, Tuåfwin

1725: -, Kiskin, Kåckoin, Kårhoin, Mardickain, Rijtin, Röngä, Tofwin

1727: -, Kiskin, Kåckoin, Kårhoin, Munck, Röngä, Tofwin

1734: -, Jullk, Kartman, Kåckoin, Kårhoin, Munk, Röngä, Tåfwin

1742: -, Hussu, Julckuin, Kåckoin, Lippoin, RåtzaLn, Röngä, Tuofwin

Tuusniemi

1635: Cordilain, Heiskainen, Ifuanain, Keinäinen, Liucko, Miettinen, Mustoinen, Nykäinen, Pennainen, Räsäinen, Turuinen

1645: Cauppin, Cauppinen, Colematar, Heiskainen, Keinäin, Keinäinen, Miettinen, Mustoinen, Räsäinen, Saarainen, Smolander, Turuin, Turuinen

1660: Kasinen, Keinäinen, Kekäläinen, Kosuinen, Mietinen, Mustoinen, Parfuiainen, Räsäinen, Smolander, Taskinen, Turuinen

1672: -, Kasurinen, Kei, Keinäin, Turuin, Turuinen

1679: Collemainen, Keijnain, Keijnåin, Keijnåinen, Kosuinen, Smolander, Taskinen, Turuinen

1693: Kehuin, Keihun, Keinoin, Metein, Smålander, Taskinen, Tolloin, Turoin, Tållonen

1703: Kanhuin, Kenhuin, Kenhuinen, Kinnunen, Kännuin, Kåpp.n, Mietuin, SmåLr, Turuin, Tålloin

1708: -, Kainoin, Kenhuin, Kenoin, Malin, Smålander, Taskinen, Turuin

1711: -, Keinoin, Keinuin, Smålander, Taskinen, Turuin

1722: -, Hyfwerin, Hyfwärin, Keijnoin, Käinonen, Kåpoin, Smolander

1725: FougteLn, Hyfwärin, Keijnoin, Keinoin, Kåppoin, Meetin, SmåL:r, Turuin

1727: Hÿfwärin, Keinoin, Kåppoin, Smålander, Turuin

1734: FougdeL., Hyfwärin, Käinoin, Kåpoin, Mietin

1742: Hyfwerin, Keinoin, Kåistin, Kåpoin, Mietuin, Småländer

UAlkuun

Ukonlahti

1693: Hilduin

1703: Hillduin

1708: Hilduin

1711: -, Hillduin

1722: -, Hilduin

1725: -, Hilld:n, Pernoin, Turuin

1727: -, Hillduin

1734: -, Hillduin

1742: -, Kåpoin

Urimolahti

1693: Cuossmain

1703: Cuosmainen, LappaL

1708: Cuosmain

1711: Coussmain

1722: Cuossmain, Kåussmain

1725: Coussm:n, RoutzaL:

1727: Coussmain, Routzalain

1734: Kosmain, Kåsmain

1742: Kuossmain

Utrianlahti

1693: Töllenen

1703: -, Tålloin

1708: Talloin

1711: Tåloin

1722: -, Colemain, Hirsen, Tålloin

1725: Koulemain

1727: Coulemain

1734: Kolemain, Tåloin

1742: -, Tålloin

VWAlkuun

Vehkalahti

1635: Ahoinen, Kettuinen, Kärckäinen, Laamatar, Laihiai, Onkori, Rissainen, Torfuinen, Waittinen

1645: Hämäläin, Hämäläinen, Karttuinen, Kettuinen, Laukatar, Tolpain, Tolpainen, Waittin

1693: Rissain, Tålpain

1703: Hackarin, Parfwoin, Rijsain

1708: Parfwoin, Rissain, Rissoin

1711: Parfwoin, Rijssain

1722: Hackarin, Parfwiain, Rissain

1725: Parfwiain, Rissain, Rässein

1727: Parfwiain, Rijssain

1734: Parfwiain, Risain, Risanen

1742: Parfwiain, Rissain

Vehkasaari

1693: -, Pitken

1703: Pitkein

1708: Pitkon, Tafwain

1722: Pitkäin

1725: Pittk:n

1727: Pittkoin

1734: -

1742: -, Pittkein

Vehmasmäki

1625: -, Coljoin, Cuckoinen, Heishainen, Hilduin, Kithuinen, Malinen, Möyckynen, Tollfwain, Tollfwainen, Torfwinen, Tuhkainen

1635: Cuckoin, Cuckoinen, Haikoin, Heiskainen, Jaatinen, Julkuinen, Kituinen, Kolioinen, Malinen, Möycköinen, Tolfuainen, Tuchkainen

1645: Airaxetar, Cuckoin, Cuckoinen, Heiskainen, Julkuinen, Kejoitar, Kolioinen, Möyckyinen, Tolfuainen, Tuchkainen

1660: Airaxinen, Collioinen, Haioinen, Happoinen, Heiskain, Husuinen, Hyfärinen, Hytinen, Julkuinen, Kainulain, Laitinen, Leinoinen, Leskinen, Malinen, Mallinen, Mustoin, Möykyinen, Pekurinen, Tihoinen, Tuchkainen

1679: -, Airaxin, Colioinen, Haikoinen, Heiskain, Kinnuinen, Laitinen, Leinoinen, Malinen, Muikuinen, Möykyinen, Pekurin, Rautapardain, Tijhoinen, Tuikain

1693: Airaxain, Hilduin, Jäppin, Kockoin, Kåloinen, Laitinen, Leinoin, Malinen, Myckein, Mykein, Reinkain, SafwoL, Tihjoinen

1703: -, Hillduin, Juttutar, Kahroin, KaLn, Krögare, Laitin, Lanhuin, Mallinen, Mocköin, Reinikain, Saf:n, Tijhoin

1708: -, Hilduin, Höfrin, Korhoin, Krögare, Kålihoin, Laitin, Läiwoin, Mallinen, Ranickain, Reinick:, Safwol:, Tijhoin

1711: Hillduin, Hyfwerin, Krögare, Kållioin, Kårhoin, Laitinen, Safwolain, Tijhoin

1722: Hilduin, Hyfwärin, Kårhoin, Laitin, Safwolain, Tihjoin

1725: -, Airaxin, Hillduin, Hyfwärin, Ittkoin, Kackin, Kårhoin, Laitin, Leinoin, Lämb:n, Routzain, SafwoL:, Tijhoin

1727: Airaxin, Hillduin, Hyfwärin, Kackin, Kårhoin, Laitin, Rässäin, SafwoLn, Tijhoin

1734: -, Ajraxin, Hillduin, Hyfwarin, Jatin, Kårhoin, Laitin, Safwolain, Tackin

1742: -, Airaxin, Hyfwerin, Kackin, Kinnuin, Kårhoin, Laitin, Safwolain, SafwoLn

Vehmersalmi

1625: Cankuin, Coistinen, Rissainen

1672: Antikain, Hilduin, Kankuin, Kåistin, Reinikain

1679: Happåinen, Hilduinen, Jalkainen, Kankuinen, Koistin, Miettin, Reinikain, Wiliakainen

1693: Hyfwerinen, Häppäinen, Kåistin, Mietinen, Reinckain

1703: -, Hapain, Hyfwein, Hålapain, Kastiain, Kåtlain, Mietin, Rasain, Reinikain

1708: -, Happin, Hyfvoin, Kattel:, Kåstiain, Metein, Reinilain, Wätein

1711: -, Awickain, Hapoin, Hyfwerin, Kåstiain

1722: -, Andikain, Hapoin, Kåistin, Mietin, Påutiain, Rejnickain

1725: -, Andick:n, Hapoin, Kåistin, Meetin, Rautiain, Reinick:n

1727: -, Andickain, Hapoin, Hillduin, Kåistin, Meetin, Poutiain, Reinickain

1734: -, Happoin, Kåist, Kåistin, Reinick

1742: -, Happoin, Hyfwerin, Kåistin, Kåpoin, Poutiain

Venäjänsaari

1679: Julkuinen, Kuckoin, Leinoinen, Marainen, Wenäläin

1693: LappweteL, Wänäläin

1703: -

1708: -

1711: -, Hatain

1722: -

1725: -, Ickäheimoin, Kuroin, Myckein, Purss:n

1727: -, Jikäheimoin, Jullkoin, Kurroin, Purssiain

1734: Creutlein, Kuroin

1742: -, Creitlein

Viitataival

1693: Karhuinen, Lydikain, Tarfwoin, Wackolain

1703: -, KuroL, Lydikain

1708: Kårhoin, Lydickäin

1711: -, Karhuin

1722: Karhuin

1725: Karhuin, Koulemain

1727: Coulemain, Karhuin, Purssiain, Sallacka

1734: -

1742: -, Karhuin

Vuorisalo

1625: -, Hardickain, Keinoinen, Loppoinen, Mustoinen, Pelkoinen, Smolander, Waittin

1635: Hartickain, Keinäinen, Lappalain, Leppäinen, Pelkoinen, Toloinen

1645: Hardickain, Pelkoinen, Smolander

1660: Hardikainen, Hilduinen, Hålapainen, Knutinen, Mustoinen, Pelkoinen, Smolander

1672: Hilduin, Ihalain, Ihalembin, Mustoinen, Pelkoin, Rahuinen, Smoland.

1679: Hilduinen, Hålapain, Ihalainen, Ihalembinen, Keijnäin, Muståinen, Pelkoinen, Rahuinen, Smolander

1693: Pölkein, Williakain

1703: Pölkeneinen, Reiseinen

1708: Pölikoin, Rässain

1711: Pällckoin, Rässein

1722: Pälckoin

1725: -, Pällkoin, Rässein

1727: -, Pällckoin, Rässein, SafwoLn

1734: Pälkoin, Räisein, SafwoL

1742: -, Räsäin

Vuotjärvi

1645: Hardickain, Leskinen, Pasainen, Rissainen

1660: Hardikainen, Häckinen, Julkuinen, Leskinen, Pasainen

1672: Hardikain, Heikinen, Julkuinen, Leskinen, Pasainen

1679: -, Hardikain, Leskin, Pasainen

1693: Hardikain, Läskinen, Passoin

1703: Hardikain, Leskein, Pasoin

1708: -, Hardickain, Leskoin, Passoin

1711: -, Läskinen, Passain, Passoin

1722: -, Hardikain, Läskin, Passain, Passoin

1725: -, Hardick:n, Läskin, Passain, Waroin

1727: -, Hardickain, Läskin, Passain, Waroin

1734: -, Hardickain, Läskin, Pasain

1742: -, Hardickain, Läskin, Passain

Västinniemi

1693: Hackorin, Tåssawain, Wartiainen

1703: Tossawain, Wartin

1708: -, Tåssavain, Vartin, Vijnickoin

1711: Wartuin

1722: -, Nissin

1725: -, Hackarin, Nissin

1727: Hackarin, Lappalain, Wartia

1734: Hackarain, Wartiain

1742: -, Hackarain, Wartiain

Väänälä

1625: Callinen, Wenelein

1672: Taskin, Wänäinen

1679: Taskinen, Wänäin, Wänäinen

1693: -, Cnutin, Kårhoin, Radikain, Wännin

1703: -, Asikain, Halloin, Malinn, Ruotzalain, RuotzL., Wänäin

1708: -, Asickain, Mallin, Ruotzalain, Vänäin

1711: -, Jäskelein, Routzalain, Wainickain, Wänein

1722: Jäskeläin, Kröger, Ruåtzalain, Wainickain, Wänäin

1725: Jäskeläin, Kröger, Wainickain, Wänäin

1727: -, Eskellin, Kröger, Kåppoin, Wijnickain, Wänein, Wänäin

1734: Krogare, RuotzaL., Wainickain, Wänäin

1742: -, Krögare, Råtzalain, Wainickain, Wänäin

© Väinö Holopainen 2023