AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1693 → Kylät

Leppävirta henkikirja 1693

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Haapamäki (Hapamäkj) 2080A
Halola (Haikoila) 2080A
Hankamäki (Hangasmäkij) 2080B
Huovila (Hofwila) 2080A
Huovilansalmi (Hofwilasalmj) 2080A, 2080B
Juurikkasalmi (Jurikala) 2080B
Kartasalo (Kartasalo) 2081A
Keinälänmäki (Käinalamäkj) 2081A
Konnuslahti (Kannuslax) 2080B
Kopolanniemi (Kasoila) 2081A
Kotalahti (Kåtalax) 2081A
Kurjalanranta (Kuriularanda) 2080B, 2081A
Kuronlahti (Kurolanlax) 2080B
Lapinmäki (Lappimäki) 2082A
Leppämäki (Leppämäkj) 2082A
Leppävirta (Läppäwirda) 2081A, 2081B
Lietemäki (Letackmäki) 2081B
Luttila (Luttila) 2082A
Lylymäki (Lyllemäki) 2082A
Monninmäki (Månnimäkj) 2082A, 2082B
Mustinmäki (Mustamäkij) 2082A
Niinimäki (Ninimäki) 2082B
Osmajärvi (Osmajärfj) 2082B
Paukarlahti (Paukarlax) 2082B
Petromäki (Pätromäki) 2082B, 2083A
Pitkälänniemi (Pitkäläniemij) 2083A
Polvijärvi (Pålfwijärfj) 2083A
Pussilantaival (Pusilantaipall) 2083A
Puurtila (Purdila) 2083A
Reinikkala (Reinikala) 2083A
Riihiranta (Rijhiranda) 2083A
Rummukkala (Rumukala) 2083A
Saahkarlahti (Sakarlax) 2083B, 2084A
Saamainen (Suhmais) 2083A, 2083B
Saijanlahti (Seijerlax) 2083B
Sarkamäki (Sarkamäki) 2084A
Sarkaniemi (Sarkaniemj) 2083B
Soinilansalmi (Soinilansalmij) 2083B
Sydänmaa (Sydenma) 2083A
Tahvanala (Staffanalamäki) 2083B
Tanskansaari (Danskansarj) 2080A
Timola (Tunola) 2084A
Tuppurinmäki (Tuopuralamäki) 2084A
Unnukansalo (Wanukansalo) 2084B
Valkeamäki (Walkiamäkj) 2084A
Varistaipale (Waristaipall) 2084A
Varkaus (Warkaus) 2084B
Vehvilä (Wähwilä) 2084A

NimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023