AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1708 → Nimihakemisto

Leppävirta henkikirja 1708

Nimihakemisto


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Haapamäki) 3386

Adam (Lylymäki) 3393

Anders (Petromäki) 3397

Anders Anderson (Saamainen) 3398_2

Anders Johanson (Leppävirta) 3391

Anna (Kotalahti) 3390

Anna (Leppävirta) 3391

Anna (Petromäki) 3396

Anna (Pussilantaival) 3397

Anna (Pappila) 3403

Bertell Bertellson (Leppävirta) 3391

Carin (Riihiranta) 3398

Christer (Petromäki) 3397

Christer (Rummukkala) 3398

Christer (Saamainen) 3398_2

Clemet Hanson (Sydänmaa) 3398

David (Tahvanala) 3399

Elin (Varkaus) 3403

Erich (Vehvilä) 3402

Erich (Varistaipale) 3403

Erich Johanson (Vehvilä) 3402

Eskell (Osmajärvi) 3396

Giertrud (Saamainen) 3398_2

Grels Johanson (Lylymäki) 3393

Hans (Sydänmaa) 3398

Hans Christerson (Petromäki) 3397

Hans Nielson (Kotalahti) 3390

Hindrich (Kuronlahti) 3387

Hindrich (Sydänmaa) 3398

Hindrich (Timola) 3401

Hindrich (Varkaus) 3403

Hindrich Hinderson (Petromäki) 3396

Hindrich Staffanson (Varkaus) 3403

Ifwar (Petromäki) 3397

Ifwar Johanson (Leppävirta) 3390

Johan (Halola) 3385

Johan (Kotalahti) 3389

Johan (Unnukansalo) 3403

Johan (Pappila) 3403

Johan Johansson (Kotalahti) 3389

Johan Påhlson (Polvijärvi) 3397

Josep Israelson (Osmajärvi) 3396

Jöran Mattson (Halola) 3385

Kirstin (Leppävirta) 3391

Lars (Pappila) 3403

Lars Larson (Konnuslahti) 3386

Lars Nielson (Pappila) 3403

Lars Peerson (Vehvilä) 3402

Margretha (Leppävirta) 3392

Mattz (Huovila) 3386

Mattz (Osmajärvi) 3396

Michel (Tuppurinmäki) 3401

Mårthen (Varkaus) 3403

Niels (Kotalahti) 3390

Olof (Huovilansalmi) 3386

Olof (Kuronlahti) 3387

Olof (Kurjalanranta) 3388

Olof (Saamainen) 3398_2

Olof (Sarkamäki) 3400

Olof Simonson (Unnukansalo) 3403

Oloff (Luttila) 3393

Peer (Konnuslahti) 3387

Peer (Luttila) 3393

Peer (Tahvanala) 3399

Peer Olofson (Huovilansalmi) 3386

Peer Olofson (Luttila) 3393

Påhl Johanson (Keinälänmäki) 3390

Sifred (Varistaipale) 3403

Sifred Anderson (Paukarlahti) 3396

Wänela (Varistaipale) 3403

AAlkuun

Affleck

Carl (Pitkälänniemi) 3397

Giösta (Pitkälänniemi) 3397

Aickas

Peer (Sarkamäki) 3400

Argillander

Ifwarg (Pappila) 3403

BAlkuun

Bollia

(Leppävirta) 3392

Bomen

(Leppävirta) 3391

Buske

(Leppävirta) 3391

CAlkuun

Cauhanen

Abram (Saamainen) 3399

Bertell (Saamainen) 3399

Johan (Saamainen) 3399

Michell (Saamainen) 3399

Collenius

Eskell (Soinilansalmi) 3399

Lars (Soinilansalmi) 3399

Peer (Soinilansalmi) 3399

HAlkuun

Hackarin

Christer (Halola) 3385

Haiuckain

Johan (Leppävirta) 3392

Hallapain

Anders (Lapinmäki) 3394

Haloin

Johan (Saamainen) 3398_2

Peer (Saamainen) 3398_2

Hara

(Konnuslahti) 3387

Hardickain

Erich (Saamainen) 3398_2

Matt (Konnuslahti) 3386

Olof (Leppämäki) 3392

Sifred (Saamainen) 3398_2

Hardikain

Johan (Sarkamäki) 3400

Michell (Konnuslahti) 3387

Heiskain

Lars (Valkeamäki) 3402

Olof (Paukarlahti) 3396

Påhl (Rummukkala) 3398

Staffan (Rummukkala) 3398

Heiskan

Erich (Valkeamäki) 3402

Olof Johanson (Valkeamäki) 3402

Hemel.

Erich (Kopolanniemi) 3390

Johan (Leppävirta) 3391

Henduin

Bertell (Leppävirta) 3391

Herrain

Anders (Kotalahti) 3390

Michell (Valkeamäki) 3402

Heskain

Anders (Keinälänmäki) 3390

Sifred (Tahvanala) 3399

Hijppain

Olof (Mustinmäki) 3394

Hyfrin

Erich (Konnuslahti) 3386

Hyttetor

(Varistaipale) 3402

Hyttin

Anders (Valkeamäki) 3402

Jesper (Haapamäki) 3386

Jöran (Valkeamäki) 3402

Simon (Valkeamäki) 3402

Håfwain

Johan (Saamainen) 3398_2

Svven (Saamainen) 3398_2

Hålapa

Matt (Puurtila) 3397

Hålapain

Anders (Varistaipale) 3403

Clemet (Kotalahti) 3389

Håkan (Kotalahti) 3389

Hållapa

Hans (Lapinmäki) 3393

Mattz (Lapinmäki) 3393

Olof (Lapinmäki) 3393

Hållapain

Olof (Puurtila) 3398

Håpain

Olof (Konnuslahti) 3387

Håppain

Olof (Leppävirta) 3392

IAlkuun

Ifwoin

Lars (Valkeamäki) 3402

Matt (Valkeamäki) 3402

Michell (Valkeamäki) 3402

Ilkoin

Mattz (Huovila) 3386

Itkoin

Eskell (Kotalahti) 3390

Hindrich (Mustinmäki) 3394

Johan (Kotalahti) 3390

Lars (Kotalahti) 3389

Nielss (Kotalahti) 3389

Påhl (Kotalahti) 3389

Påhl (Kotalahti) 3390

Påhl (Tahvanala) 3399

Samuel (Tahvanala) 3399

JAlkuun

Julkoin

Hans (Kotalahti) 3389

Junckain

Erich (Luttila) 3393

KAlkuun

Kackorin

Jacob (Paukarlahti) 3396

Kaipiain

Peer (Keinälänmäki) 3390

Kanckain

Matt (Sarkamäki) 3401

Peer (Sarkamäki) 3401

Kanckoin

Hindrich (Lylymäki) 3393

Kappoin

Johan (Leppävirta) 3391

Karfwain

Joran (Mustinmäki) 3394

Jöran (Petromäki) 3396

Peer (Mustinmäki) 3394

Karfwiain

Erich (Konnuslahti) 3387

Hindrich (Konnuslahti) 3387

Karfwin

Anders (Konnuslahti) 3387

Hindrich (Saamainen) 3398_2

Johan (Konnuslahti) 3387

Lars (Saamainen) 3398_2

Matt Jörans. (Valkeamäki) 3402

Peer (Timola) 3401

Karpin

Lars (Rummukkala) 3398

Peer (Rummukkala) 3398

Karpoin

Hinddrich (Saijanlahti) 3399

Kasurin

Anders (Kurjalanranta) 3388

Johan (Kurjalanranta) 3388

Kattel:

Giösta (Saahkarlahti) 3400

Lars (Saahkarlahti) 3400

Staffan (Saahkarlahti) 3400

Keijnon

Anders (Tuppurinmäki) 3401

Olof (Tuppurinmäki) 3401

Kemerain

Peer (Leppävirta) 3392

Kerfain

Peer (Saamainen) 3398_2

Kinnuin

Anders (Leppävirta) 3392

Anna (Leppävirta) 3392

Erich (Mustinmäki) 3394

Hindrich (Kurjalanranta) 3389

Olof (Mustinmäki) 3394

Kinnun

Erich (Hankamäki) 3386

Erich (Rummukkala) 3398

Hans (Lylymäki) 3393

Olof (Timola) 3401

Peer (Rummukkala) 3398

Peer (Tuppurinmäki) 3401

Påhl (Tuppurinmäki) 3401

Sifred (Konnuslahti) 3387

Kinuin

Hindrich (Saamainen) 3398_2

Måns (Saamainen) 3398_2

Klosterin

Anders (Haapamäki) 3386

Anders (Niinimäki) 3395

Arfved (Kopolanniemi) 3390

Erich (Kurjalanranta) 3389

Erich (Kopolanniemi) 3390

Hindrich (Kurjalanranta) 3389

Hindrich (Niinimäki) 3395

Matt (Haapamäki) 3386

Knutin

Olof (Kotalahti) 3389

Påhl (Kotalahti) 3389

Koning

Stafan (Kuronlahti) 3388

Konuin

Påhl (Leppävirta) 3391

Kossoin

Adam (Mustinmäki) 3394

Carin (Pappila) 3403

Johan (Pappila) 3403

Niels Johanson (Mustinmäki) 3394

Olof (Pappila) 3403

Krogare

Anders (Haapamäki) 3386

Joren (Haapamäki) 3386

Krögare

Samuel (Halola) 3385

Kunin

Anders (Konnuslahti) 3387

Matt K (Konnuslahti) 3387

Kyrel:

Eskell (Varkaus) 3403

Kållimain

Michell (Leppävirta) 3392

Kåntein

Christer (Paukarlahti) 3396

Johan (Paukarlahti) 3396

Kåpoin

(Pitkälänniemi) 3397

Anders (Kopolanniemi) 3390

Anders (Lylymäki) 3393

Anders (Niinimäki) 3395

Anders (Sarkamäki) 3401

Christer (Leppävirta) 3392

Hindrich (Juurikkasalmi) 3386

Hindrich (Lylymäki) 3393

Hindrich (Sarkamäki) 3401

Hindrich Olofs. (Leppävirta) 3391

Johan (Kurjalanranta) 3388

Johan (Kopolanniemi) 3390

Johan (Leppävirta) 3391

Johan (Sarkamäki) 3401

Johan (Varistaipale) 3402

Jöran (Riihiranta) 3398

Lars (Leppävirta) 3391

Matt (Lylymäki) 3393

Mattz (Varistaipale) 3402

Michell (Kopolanniemi) 3390

Olof (Juurikkasalmi) 3386

Olof (Niinimäki) 3395

Olof (Riihiranta) 3398

Olof (Timola) 3401

Oloff (Haapamäki) 3386

Peer (Saahkarlahti) 3400

Påhl (Leppävirta) 3392

Påhl (Varistaipale) 3402

Sifred (Timola) 3401

Staffan (Sarkamäki) 3401

Kåppoin

Hindrich (Kuronlahti) 3388

Olof (Kuronlahti) 3388

Påhl (Kuronlahti) 3388

Kårhoin

Matt (Saahkarlahti) 3400

Kåsoin

Erich Larson (Kurjalanranta) 3389

Kåssoin

Hindrich (Leppämäki) 3393

Lars (Niinimäki) 3395

Matt (Kuronlahti) 3387

Mattz (Leppämäki) 3393

Olof (Niinimäki) 3395

Staffan (Leppämäki) 3393

Kännin

Hans (Sarkaniemi) 3399

Hindrich (Sarkaniemi) 3399

Käwing

Ifwar (Niinimäki) 3395

LAlkuun

Laitin

Adam (Sydänmaa) 3398

Christer (Osmajärvi) 3396

Erich (Kotalahti) 3389

Johan (Osmajärvi) 3395

Lars Peerson (Lietemäki) 3392

Olof (Osmajärvi) 3396

Olof (Sydänmaa) 3398

Olof (Valkeamäki) 3402

Peer (Kotalahti) 3390

Peer Thomason (Lietemäki) 3392

Påhl (Osmajärvi) 3396

Thomas (Lietemäki) 3392

Thomas (Tuppurinmäki) 3401

Lamain

Anders (Sarkamäki) 3401

Erich (Sarkamäki) 3401

Lappal.

Anders (Konnuslahti) 3387

Anders (Saijanlahti) 3400

Christer (Mustinmäki) 3394

Eskell (Lapinmäki) 3394

Knut (Saijanlahti) 3400

Matt (Konnuslahti) 3387

Matt (Kotalahti) 3389

Matt (Lapinmäki) 3394

Måns (Pussilantaival) 3397

Niels (Saijanlahti) 3400

Olof (Konnuslahti) 3387

Olof (Mustinmäki) 3394

Påhl (Kopolanniemi) 3390

Staffan (Kopolanniemi) 3390

Staffan (Leppävirta) 3391

Lappalain

Hindrich (Lapinmäki) 3394

Lars (Lapinmäki) 3394

Leskin

Johan (Kotalahti) 3390

Lindotar

Maria (Saamainen) 3398_2

Linduin

Peer (Huovila) 3386

Littuin

Anders (Leppävirta) 3392

Lotin

Erich (Pappila) 3403

Luckoin

Matt (Mustinmäki) 3394

MAlkuun

Marberg

Johan (Timola) 3401

Marckoin

Lars (Polvijärvi) 3397

Lars (Riihiranta) 3398

Peer (Riihiranta) 3398

Minckoin

Erich (Huovilansalmi) 3386

Montan

Johan (Leppävirta) 3392

Mustoin

Anna (Leppävirta) 3392

Michel (Leppävirta) 3392

Sifred (Leppävirta) 3392

Sifred (Pappila) 3403

Myckoin

Erich (Kurjalanranta) 3388

Möckoin

Johan (Pussilantaival) 3397

Möhoin

Håkan (Pitkälänniemi) 3397

Mattz (Pappila) 3403

NAlkuun

Nackarin

Erich (Pitkälänniemi) 3397

Nickoin

Anna (Mustinmäki) 3394

Bengt (Leppävirta) 3392

Johan (Mustinmäki) 3394

Nijrain

Hans (Kotalahti) 3389

Olof (Kotalahti) 3389

Nissain

Mattz (Kurjalanranta) 3388

Olof (Kurjalanranta) 3388

Peer (Kurjalanranta) 3388

OAlkuun

Ollickain

Peer (Haapamäki) 3386

PAlkuun

Parckain

Erich (Leppämäki) 3393

Jäsper (Leppämäki) 3393

Peer (Leppämäki) 3393

Parfwain

Johan (Pitkälänniemi) 3397

Parfwin

Anna (Konnuslahti) 3387

Johan (Konnuslahti) 3387

Parfwoin

Peer (Leppävirta) 3391

Passoin

Johan (Osmajärvi) 3396

Philipuxin

Hindrich (Monninmäki) 3394

Hindrich (Monninmäki) 3395

Olof (Monninmäki) 3394

Olof (Monninmäki) 3395

Pijspain

Peer (Vehvilä) 3402

Pillckain

Anders (Paukarlahti) 3396

Piron

Anders (Polvijärvi) 3397

Grels (Polvijärvi) 3397

Lars (Polvijärvi) 3397

Margretha (Polvijärvi) 3397

Olof (Polvijärvi) 3397

Pitkoin

Carl (Pitkälänniemi) 3397

Hindrich (Saahkarlahti) 3400

Johan (Saahkarlahti) 3400

Joran (Saahkarlahti) 3400

Jöran (Saahkarlahti) 3400

Olof (Kuronlahti) 3388

Påhls (Kuronlahti) 3388

Pocktor

Anna (Konnuslahti) 3387

Maria (Konnuslahti) 3387

Pulcki

Johan (Saamainen) 3398_2

Pulckij

Bengt (Saamainen) 3398_2

Peer (Saamainen) 3398_2

Pulckin

Anders (Osmajärvi) 3395

Peer (Osmajärvi) 3395

Pulckoin

Anders (Leppävirta) 3391

Hindrich (Osmajärvi) 3395

Lars (Valkeamäki) 3402

Niels (Valkeamäki) 3402

Olof (Valkeamäki) 3402

Peer (Leppävirta) 3391

Påhl (Tahvanala) 3399

Purdin

Olof (Kurjalanranta) 3389

Purdinen

Peer (Puurtila) 3398

Puruin

Anders Lars. (Leppävirta) 3391

Samuel (Leppävirta) 3391

Pyrrein

Anders (Niinimäki) 3395

Michell (Niinimäki) 3395

Påhl (Niinimäki) 3395

Pöllein

Matt (Sarkamäki) 3400

Olof (Sarkamäki) 3400

Oloff (Sarkamäki) 3400

Pölloin

Lars (Kuronlahti) 3388

Staffan (Kuronlahti) 3388

Pöuhuin

And. Anderson (Kartasalo) 3390

Olof (Kartasalo) 3390

RAlkuun

Rahimoin

Lars (Saamainen) 3398_2

Reinickain

Hindrich (Osmajärvi) 3396

Peer (Reinikkala) 3398

Påhl (Reinikkala) 3398

Renickain

Erich (Paukarlahti) 3396

Påhl (Paukarlahti) 3396

Råpoin

Hindrich (Saahkarlahti) 3400

Olof (Saahkarlahti) 3400

Rässain

Anders (Saamainen) 3398_2

Rönberg

Jacob (Pappila) 3403

SAlkuun

Safwal:

Johan (Monninmäki) 3394

Safwol.

Mårthen (Lylymäki) 3393

Safwolain

Erich (Kotalahti) 3389

Påhl (Leppämäki) 3392

Sainan

Hindrich (Kurjalanranta) 3388

Sainoin

Hindrich Peerss. (Kurjalanranta) 3388

Sarain

(Kurjalanranta) 3388

Sijattor

Anna (Konnuslahti) 3387

Suhoin

Erich (Kurjalanranta) 3399

Ifvar (Rummukkala) 3398

Mattz (Kurjalanranta) 3399

Suomalain

Axell (Konnuslahti) 3387

Erich (Konnuslahti) 3387

Suonin

Olof (Haapamäki) 3386

Suttuin

Anders (Leppävirta) 3391

Bertell (Leppävirta) 3391

Johan (Leppävirta) 3391

Niels (Leppävirta) 3391

Peer (Leppävirta) 3391

Påhl (Timola) 3401

Säinein

Matt (Soinilansalmi) 3399

TAlkuun

Tackain

Matt (Osmajärvi) 3396

Tallotar

Walborg (Luttila) 3393

Tarfwin

Peer (Saamainen) 3398_2

Terroin

Peer (Sarkamäki) 3401

Thil

Johan (Pappila) 3403

Thomain

Matt (Saamainen) 3398_2

Tijmmon

Peer (Kotalahti) 3390

Tijmoin

Johan (Haapamäki) 3386

Matt (Osmajärvi) 3396

Mattz (Osmajärvi) 3396

Tijrckoin

Hindrich (Niinimäki) 3395

Johan (Niinimäki) 3395

Matt (Niinimäki) 3395

Tirckain

Peer (Niinimäki) 3395

Påhl (Niinimäki) 3395

Tordin

Lars (Rummukkala) 3398

Tunnin

Jacob (Lapinmäki) 3393

Tuporain

Hindrich (Tuppurinmäki) 3401

Olof (Tuppurinmäki) 3401

Tupporin

Johan (Tuppurinmäki) 3401

Turuin

Hindrich (Kurjalanranta) 3388

Jesper (Kurjalanranta) 3388

Johan (Kotalahti) 3389

Olof (Sarkamäki) 3400

Påhl (Kotalahti) 3389

Tyroin

Påhl (Kurjalanranta) 3389

Tåssoin

Abram (Niinimäki) 3395

Matt (Niinimäki) 3395

Olof (Niinimäki) 3395

Törroin

Bertill (Polvijärvi) 3397

Matt (Polvijärvi) 3397

UAlkuun

Ursinius

Johan (Konnuslahti) 3387

Johan (Leppävirta) 3392

Utriain

Peer (Osmajärvi) 3396

VWAlkuun

Wapsalain

Erich (Vehvilä) 3402

Wirilander

Johan (Tanskansaari) 3385

Våckel:

Hans (Leppävirta) 3391

Väioil:

Erich (Kotalahti) 3389

Wättein

Lars (Saijanlahti) 3399

Michell (Saijanlahti) 3399

ÅAlkuun

Årarain

Matt Lars. (Kurjalanranta) 3389

Åxmann

(Pappila) 3403

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 446 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023