AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä → 1711

Savon keskinen kihlakunta

Leppävirta henkikirja 1711

Otsikkotiedot

Läppäwirda S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2219 Tanskansaari, Halola, Huovila, Haapamäki, Huovilansalmi, Hankamäki, Juurikkasalmi, Konnuslahti
2220 Konnuslahti, Kuronlahti, Kurjalanranta
2221 Kurjalanranta, Kotalahti, Keinälänmäki, Kartasalo, Kopolanniemi
2222 Kopolanniemi, Leppävirta
2223 Lietemäki, Leppämäki, Lylymäki, Luttila, Lapinmäki, Mustinmäki
2224 Mustinmäki, Monninmäki, Niinimäki, Osmajärvi, Paukarlahti
2225 Paukarlahti, Petromäki, Polvijärvi, Pitkälänniemi, Pussilantaival, Puurtila, Reinikkala
2226 Rummukkala, Riihiranta, Sydänmaa, Saamainen
2227 Saamainen, Soinilansalmi, Sarkaniemi, Tahvanala, Saijanlahti, Saahkarlahti
2228 Saahkarlahti, Sarkaniemi, Tuppurinmäki, Timola
2229 Vehvilä, Valkeamäki, Varistaipale, Unnukansalo, Varkaus
2230 Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen af
denne Mantahls Lengdh undagollgt el:r Uth-
sluta låtit som Mantahls Peningar betahla
böra btyge wij weedh wår Siähls Saligheet
medh wåre Nampn och Signetes Undersättian-
de, Dat:m Läppäwirda Länssmans Gårdh d:
6. Februarij A:o 1711
Ivarus Argillander pastor
N:J: Södermarck Heradz fougde
Lars Nielson Crono Lensman
Nämbdemän
Petter Marckain Erich Mickoin
Johan Kauhain Bertell Henduin
Kyrckiones Säxmän
Oloff Kåpoin Hindrich Turuin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 304.
Veroa maksaneita yhteensä 509 henkilöä (miehiä 273, naisia 236).
Veroluokittain 17 / 418 / 73 ; yhteensä 508 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 101 32.3 %
Mies ja vaimo 186 59.4 %
Vaimo 23 7.3 %
Leski 3 1.0 %
Kaikki yhteensä 313 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8762 Tositekirja 1711-1711, sivut 2219-2230
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8762
Mikrofilmi LT1209

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17081722

© Väinö Holopainen 2023