AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1711 → Henkikirja ☰ 

Leppävirta henkikirja 1711

Sivu 2219AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Danskansari/Tanskansaari - 2 - Johan Kopoin mh 1 1
Haloila/Halola - - 2 L:B: Christer Hackarin mh 1 1
- - 2 L:B: Lahrs Lahrsson mh 1 1
- 2 - Jöran Mattssonn mh 1 1
Hofwila/Huovila - - 3 Mattz Ittkoin mh 1 1
Bror Påhl 1 -
Hapomeckj/Haapamäki - 6 1 Påhl Suhoin mh 1 1
Olof Suhoins hustru - 1
B:M: Olof Kåpoin mh 1 1
Son Olof 1 -
Solldate hustrun - 1
- 5 - Johan Tijmoin mh 1 1
B:M Jessper Hyttin 1 -
Son Adam mh 1 1
- 3 - Anders Krögare 1 -
Swåger Peer Allikain mh 1 1
Howilansalmi/Huovilansalmi - - 2 Erich Mickoin mh 1 1
Hangassmecki/Hankamäki - 2 - Erich Kinnuin mh 1 1
Juurickala/Juurikkasalmi - - 3 Hindrich Kåpoin mh 1 1
Sonn Oloff 1 -
Kånnusslax/Konnuslahti - - 2 L:B: Mattz Hardickain mh 1 1
- - 2 Erich Hyfwerins hustru - 1
Sonn Erich 1 -
- 4 - T:r Johan Parfwiain 1 -
Son Johan 1 -
M: Petter Kinnuin mh 1 1

Sivu 2220AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kånnusslax/Konnuslahti - 1 1 L:B: Bertell Kauhain 1 -
Solld: Olof Heiskas hustru - 1
- 5 - Staffan Lappalain mh 1 1
D:r Bertill Skopa 1 -
D:r Anders Lappal:s Enkia - 1
Dåtter Malin - 1
- 4 - Mattz Kinnuin mh 1 1
Bror Anders mh 1 1
- 5 - Olof Lappalains hustru - 1
Mattz Lappalain mh 1 1
Dåtter Catharina - 1
Dåtter Maria - 1
- - 3 Anders Karfwin mh 1 1
D:r Hindrich Tupurain 1 -
- - 1 Sigfredh Kinnuin 1 -
2 - - Brof: Dafwid Dafw:ss: mh 1 1
- 3 - Erich Soumalain mh 1 1
Bror Johan 1 -
Koronlanlax/Kuronlahti - 5 - Olof Kåssoin mh 1 1
Bror Hindrichz hustru - 1
B:M: Mattz Kåssoin mh 1 1
- 3 - Staffan Pelloin mh 1 1
Bror Lahrs 1 -
- 3 - Staffan Könninen 1 -
M: Michell Kuolemain mh 1 1
- 5 - Oloff Kåpoin mh 1 1
Bror Påhls hustru - 1
Bror Hindrich mh 1 1
Kurialanranda/Kurjalanranta - - 3 Johan Kassarin mh 1 1
Bror Anders 1 -
- 2 - Hindrich Kåssoin mh 1 1
2 1 Erich Mickoin mh 1 1
Solldate hustrun - 1

Sivu 2221AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kurialanranda/Kurjalanranta - 6 - Petter Nissinen mh 1 1
Bror Mattz mh 1 1
Bror Olof mh 1 1
- 2 1 Mattz Lahrss:n Araxain mh 1 1
Solldate hustrun - 1
- 2 - Johan Tirckoin mh 1 1
- 2 - Oloff Purtinen mh 1 1
- 2 - Erich Klostarin mh 1 1
Kåtalanlax/Kotalahti - 3 - Lahrs Ittkoin mh 1 1
Bror Påhl 1 -
- 3 - Johan Johansson Laitin mh 1 1
Eskell Marckain 1 -
- - 6 Håckan Hållapain mh 1 1
Bror Clemeth mh 1 1
Bror Johan Hålapain mh 1 1
- 4 - Hans Nijrain mh 1 1
Bror Oloff 1 -
Bror Anders 1 -
- 2 - Michell Herrains hustru - 1
Solld: Peer Laitins hust - 1
- 3 - Hans Niellssonn mh 1 1
Bror Niells 1 -
- - 2 Påhl Ittkoin mh 1 1
Käinälämeckj/Keinälänmäki - 2 - Påhl Johanssonn mh 1 1
- - 3 Anders Ohlsson Räss:n mh 1 1
Bror Johan 1 -
Kartasahlo/Kartasalo - 5 - Anders Peuhoin mh 1 1
Bror Olof mh 1 1
Bror Peer 1 -
Kåpola/Kopolanniemi - - 3 Staffan Lappalain mh 1 1
Bror Påhls hustru - 1

Sivu 2222AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kåpola/Kopolanniemi - - 3 Erich Klostarins hustru - 1
Bror Arfwedh mh 1 1
- - 6 Johan Kåpoin 1 -
Bror Anders mh 1 1
Bror Michell 1 -
Drengh Nississes hustru - 1
Solldate hustrun - 1
- 2 - Erich Hämälein mh 1 1
Läppäwirda/Leppävirta - 2 - Johan Ifwarssonn 1 -
Syster Maria - 1
- 2 - Erich Pullkin mh 1 1
3 - - Capl:n H:r Johan Montanus mh 1 1
Drengh Påhl 1 -
- 1 - Lahrs Jutelains hustru - 1
Lieut:n Buschous
Drengh Johan Sutinen - -
- 2 - Johan Hämälein mh 1 1
- 2 - Bertell Henduin mh 1 1
- 5 - Sigfredh Mustoin mh 1 1
Son Michell mh 1 1
Son Johan 1 -
- 3 - Anders Kinnuin mh 1 1
Dåtter Anna - 1
2 - - Länssm:n Lahrs Niellss:n mh 1 1
- 3 - Christer Kåpoins hustru - 1
Son Påhl mh 1 1
- 2 - Petter Kämmärein mh 1 1
- - 2 Bengdt Nyckein mh 1 1
4 - - Capl:n H:r Joh:n Ursinus mh 1 1
Sonn Erich mh 1 1

Sivu 2223AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lietameckj/Lietemäki - 4 - Thomas Laitin mh 1 1
Bror Lahrs mh 1 1
Läppämeckj/Leppämäki - - 2 Påhl Safwolains hustru - 1
Son Påhl 1 -
- 4 1 Cnuth Parckoins hustru - 1
Son Peer mh 1 1
gl: Solldate hustrun - 1
Solldate hustrun Karin - 1
- - 2 Hindrich Kåssoin mh 1 1
Lylemeckj/Lylymäki - 3 - Grells Johanssonn mh 1 1
Drengh Mattz Kåpoin 1 -
- 4 - Hindrich Kanckoin mh 1 1
Bror Adam mh 1 1
- 2 - Mattz Kåpoin mh 1 1
Luttila - 3 - Peer Ohlssonn 1 -
Sonn Peer 1 -
Sonn Oloff 1 -
- - 3 Erich Junnickoin mh 1 1
Drengh Mattz Hardickain 1 -
Lappimeckj/Lapinmäki - 2 - Anders Hålopain mh 1 1
- 2 - Eskell Lappalain mh 1 1
Mustameckj/Mustinmäki - 3 - Johan Nickoin 1 -
Son Johan 1 -
Dåtter Anna - 1
- 4 - Jöran Karfwoin mh 1 1
Bror Hindrich mh 1 1
- 4 - Olof Lappalain 1 -
B:r S: Peer 1 -
Bror Erich Ohlssonn 1 -
Syster Margareta - 1
- 2 - Mattz Liuckoin mh 1 1

Sivu 2224AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mustameckj/Mustinmäki - 2 1 Erich Kinnuin mh 1 1
Solldate hustrun - 1
Månnimäckj/Monninmäki - 2 - Oloff Phillpuxin mh 1 1
- - 1 Johan Safwolains hustru - 1
Ninimäckj/Niinimäki - 1 - Olof Kåssoin 1 -
- 2 - Anders Pirin mh 1 1
- 3 - Ifwar Könningh mh 1 1
Son Hans 1 -
- 2 - Olof Abrahamsson Kåssoin 1 -
Oloff Mattssonn 1 -
- 3 - Hindrich Tirckoin mh 1 1
Sonn Peer 1 -
- - 3 Påhl Tirckoin mh 1 1
Solldate hustrun - 1
- 2 - Mattz Tirckoin mh 1 1
Ossmaierfwi/Osmajärvi - 3 - Christer Laitin mh 1 1
Syst:r Son Mattz Jämssä 1 -
- 4 - Mattz Timmoin mh 1 1
Son Mattz mh 1 1
- 1 - Petter Utriain 1 -
- 2 - Giöstaf Utriain mh 1 1
- 4 - Johan Passoin mh 1 1
M: Mattz mh 1 1
- 2 - Hindrich Reinickain mh 1 1
- 3 - Oloff Laitin mh 1 1
Sonn Påhl 1 -
- 3 - Issraell Jossepssonn mh 1 1
Bror Ifwar 1 -
Paukarlax/Paukarlahti - 2 1 Oloff Heiskain 1 -
Son Anders 1 -
Solldate hustrun - 1

Sivu 2225AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Paukarlax/Paukarlahti - 3 - Påhl Reinikain mh 1 1
Bror Bertell 1 -
- 2 - Christer Kåntin mh 1 1
- 2 - Johan Kåntin mh 1 1
Petronmeckj/Petromäki - 3 - Hindrich Hindersson mh 1 1
D:r Oloff Ittkoin 1 -
Pållfwijerfwi/Polvijärvi - 5 - Anders Pirin mh 1 1
Bror Lahrs mh 1 1
Bror Oloffz hustru - 1
- 3 - Mattz Törrein mh 1 1
Bror Michell 1 -
- 5 - Jöran Påhlssonn mh 1 1
B:M Michell Backarin medh hustrun 1 1
Bror Thomas 1 -
Pitkälänemj/Pitkälänniemi - 3 - Carl Affleck mh 1 1
Drengh Peer Parfwiain 1 -
- 1 - Giöstaf Affleck 1 -
- 4 - Carll Pittkoin mh 1 1
Bror Clemeth mh 1 1
Pussilantaipal/Pussilantaival - 4 - Måns Lappalain 1 -
D:r Johan Möukein mh 1 1
D:r Lahrs Kärckein 1 -
Puurdila/Puurtila - 3 - Mattz Hållapain mh 1 1
Son Mattz 1 -
- 2 - Mattz Könein mh 1 1
- 2 - Hindrich Ahokain mh 1 1
Reinickala/Reinikkala - 4 - Påhl Reinickain mh 1 1
Bror Peer mh 1 1

Sivu 2226AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rummuckala/Rummukkala - - 2 Mattz Törrin 1 -
Solldate hustrun - 1
- - 2 Staffan Heiskain mh 1 1
- 2 - Erich Kinnuinen mh 1 1
- 3 - Christin Kinnusses hustru - 1
B:M: Anders Backarin mh 1 1
Rijhiranda/Riihiranta - 4 - Jöran Kåpoin mh 1 1
B:r Oloff mh 1 1
- 4 - Petter Marckain mh 1 1
Sonn Lahrs mh 1 1
Sydenma/Sydänmaa - 4 - Abraham Laitin mh 1 1
B:r Son Oloff mh 1 1
- 3 - Hindrich Clemethssonn mh 1 1
Son Hans 1 -
Samais/Saamainen - 6 - Sigfredh Hardickain mh 1 1
Bror Erich mh 1 1
Bror Anders mh 1 1
- 2 1 Petter Haloins hustru - 1
Bror Johan 1 -
Solldate hustrun - 1
- 2 - Petter Torwain mh 1 1
- 3 - Erich Peerssonn 1 -
Petter Pisspa 1 -
Bror Lahrs 1 -
- 4 - Petter Käriäin mh 1 1
Christer Hålapain mh 1 1
- 2 - Lahrs Råinin mh 1 1

Sivu 2227AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Samais/Saamainen - 2 - Swen Hofwin mh 1 1
- 4 - Petter Pullckin mh 1 1
B:M: Mattz Tomain mh 1 1
- 4 - Lahrs Karfwoin mh 1 1
Bror Hindrich mh 1 1
- 6 - Johan Kouhiain mh 1 1
Bror Bertell mh 1 1
Bror Michell mh 1 1
Soinilansalmj/Soinilansalmi - 2 - Erich Suhoin mh 1 1
- 6 - Petter Kotennius 1 -
Bror Ellias 1 -
Bror Lahrs mh 1 1
Bror Eskell mh 1 1
- 2 - Mattz Simonssonn mh 1 1
- 3 - Oloff Mickoin mh 1 1
Bror Johan 1 -
Sarckanemj/Sarkaniemi - 2 - Hans Keinein 1 -
Bror Hindrich 1 -
Staffalameckj/Tahvanala - 2 - Samuell Ittkoin mh 1 1
Seijerlax/Saijanlahti - 3 - Lahrs Wäntin mh 1 1
Son Michell 1 -
- 4 - Cnuth Lappalain mh 1 1
M: Niells mh 1 1
Sachkerlax/Saahkarlahti - 4 - Petter Kopoin mh 1 1
M: Lahrs Langin mh 1 1
- 2 - Hindrich Ropoin mh 1 1
- 2 - Oloff Råpoin mh 1 1

Sivu 2228AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Sachkerlax/Saahkarlahti - 5 - Staffan Kåtalain mh 1 1
Bror Giöstaf mh 1 1
Son Lahrs 1 -
- 2 - Mattz Kuroin mh 1 1
- 4 - Hindrich Pittkoin mh 1 1
Bror Jöran 1 -
Bror Johan 1 -
Sarckomeckj/Sarkaniemi - 2 - Oloff Heiskain mh 1 1
- 3 - Petter Ahokas mh 1 1
Swägerska Ellin - 1
- 4 - Mattz Heiskain 1 -
Bror Oloff mh 1 1
Bror Jöran mh 1 1
- 4 - Anders Kåpoin mh 1 1
Son Hindrichz Enkia - 1
Bror Staffans hustru - 1
- 3 - Petter Törrein mh 1 1
Bror Mattz 1 -
- 1 1 Erich Lamain 1 -
Solld: Anders hustru - 1
Tuppurala/Tuppurinmäki - 2 - Petter Kinnuin mh 1 1
- 2 - Petter Kaipoin mh 1 1
- 4 - Anders Käinoin 1 -
Son Oloff mh 1 1
Dåtter Anna - 1
Timola - 2 - Oloff Glomerus mh 1 1
- 4 - Sigfredh Kåpoin 1 -
Son Oloff mh 1 1
Son Hindrich 1 -

Sivu 2229AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wächwiälä/Vehvilä - 4 - Erich Johanssonn 1 -
M: Erich Wäpsälein mh 1 1
D:r Niellss Sijckain 1 -
Wallkiameckj/Valkeamäki - 4 - Mattz Ifwanain mh 1 1
Son Michell mh 1 1
- 2 - Michell Harain mh 1 1
- 3 1 Lahrs Ifwanain mh 1 1
Dåtter Kirstin - 1
Solld: Ellias Turuins hust - 1
- 3 - Mattz Jöranss:n Karfwin mh 1 1
Son Olof Laitins Enk - 1
- 4 - Anders Hyttin mh 1 1
Bror Jöran mh 1 1
Waristaipall/Varistaipale - 6 - Påhl Kåpoins hustru - 1
Son Johan mh 1 1
Bror Axell 1 -
B:r S: Johan Mattss:n mh 1 1
- 4 - Erich Kåpoin mh 1 1
Bror Sigfredh mh 1 1
Unnuckansahlo/Unnukansalo - 4 - Oloff Simonssonn mh 1 1
Bror Johan mh 1 1
Warckaus/Varkaus - 3 - Hindrich Turuin mh 1 1
Dåtter Ellin - 1
- 2 - Johan Kåssoin 1 -
Syster Karin - 1

Sivu 2230AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pappila 3 - - Kyrckioh:d H:r Ivarus Argilander mh 1 1
Piga - 1
2 - - Klåck:n Bertell Åxman mh 1 1
- 2 - Spöögubben Sigf: Mustoin mh 1 1
- 1 - Dodgräf:n Johan 1 -
1 - - Sochne Skomak: Johan Thijle 1 -
- 1 - Uthrijdaren Adam Kåssoin 1 -

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17081722

© Väinö Holopainen 2023