AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1725 → Nimihakemisto

Leppävirta henkikirja 1725

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Adam (Haapamäki) 2613

Adam (Petromäki) 2623

Anders (Kotalahti) 2617

Anna (Leppävirta) 2620

Anna (Pappila) 2630

Bertell (Rummukkala) 2625

Brita (Leppävirta) 2619

Brita (Pussilantaival) 2624

Carll Johansson (Leppävirta) 2619

Cassper (Timola) 2628

Clemet (Leppävirta) 2619

Dafwid Dafwidss:n (Konnuslahti) 2615

Erich Joh:ss:n (Pappila) 2630

Hans Clemethss:n (Sydänmaa) 2625

Hans Nillsson (Kotalahti) 2617

Hindrich (Petromäki) 2623

Hindrich (Soinilansalmi) 2626

Hindrich Hindersson (Petromäki) 2623

Ifwar (Osmajärvi) 2623

Inga (Juurikkasalmi) 2614

Ingeb: Stina (Leppävirta) 2619

Ingeborg (Leppävirta) 2620

Issraell Jossepsson (Osmajärvi) 2623

Johan (Konnuslahti) 2614

Johan (Kurjalanranta) 2616

Johan (Monninmäki) 2622

Johan Ifwarsson (Leppävirta) 2618

Johan Johansson (Leppävirta) 2619

Johan Joranss:n (Halola) 2613

Jöran (Osmajärvi) 2623

Jöran (Sarkamäki) 2628

Karin (Leppävirta) 2619

Lahrs (Vehvilä) 2628

Lahrs Nillssonn (Leppävirta) 2619

Liskin (Leppävirta) 2619

Margetta (Halola) 2613

Maria (Pappila) 2630

Mattz (Niinimäki) 2622

Mattz (Osmajärvi) 2623

Mattz Jöransson (Halola) 2613

Nills (Kotalahti) 2617

Olof (Haapamäki) 2613

Olof Mattsson (Niinimäki) 2622

Påhl (Polvijärvi) 2624

Ture Jessperssonn (Niinimäki) 2622

AAlkuun

Airaxin

Mattz (Kurjalanranta) 2616

Argiland:

Brita (Konnuslahti) 2615

Argilander

Johan (Konnuslahti) 2615

BAlkuun

Backarin

Michell (Polvijärvi) 2624

CAlkuun

Clostarin

Anders (Haapamäki) 2614

Karin (Haapamäki) 2614

Collanus

Petter (Soinilansalmi) 2627

Thomas (Soinilansalmi) 2627

Virgelius (Soinilansalmi) 2627

FAlkuun

Fougtil:n

Michell (Valkeamäki) 2629

GAlkuun

Glomerus

Olof (Timola) 2628

HAlkuun

Hafwein

Thomas (Leppävirta) 2618

Haikarin

Mattz (Halola) 2613

Haikoin

(Pussilantaival) 2624

Halloin

Peer (Saamainen) 2626

Hapalain

(Saamainen) 2626

Happoin

Anders (Pappila) 2630

Haputar

Anna (Konnuslahti) 2615

Hardick:n

Mattz (Konnuslahti) 2614

Hardickain

Anders (Saamainen) 2625

Johan (Konnuslahti) 2614

Heiskain

Erich (Valkeamäki) 2629

Mattz (Lylymäki) 2621

Mich: Ohlss:n (Sarkamäki) 2628

Olof (Keinälänmäki) 2617

Olof (Sarkamäki) 2628

Staffan (Rummukkala) 2625

Henduin

Hindrich (Sarkamäki) 2628

Herrain

Michell (Kotalahti) 2617

Michell (Valkeamäki) 2628

Hillduin

Hans (Petromäki) 2623

Hirsin

(Leppävirta) 2620

Hofwin

Swen (Saamainen) 2625

Hollopain

Anders (Pappila) 2630

Måns (Lapinmäki) 2621

Hyfwein

Simon (Saamainen) 2626

Hyfwärin

Erich (Paukarlahti) 2623

Hindrich (Paukarlahti) 2623

Hyrj

Olof (Leppävirta) 2618

Hyttin

Anders (Valkeamäki) 2629

Jöran (Valkeamäki) 2629

Simon (Valkeamäki) 2629

Hållop:n

Mattz Mattss:n (Puurtila) 2624

N: (Puurtila) 2624

Peer (Puurtila) 2624

Hållopain

Anders (Lapinmäki) 2621

Johan (Kotalahti) 2617

Olof (Kotalahti) 2617

Hämäl:n

Bengdt (Lapinmäki) 2621

Johan (Lapinmäki) 2621

Hämälein

Bengdt (Leppävirta) 2619

Carll (Leppävirta) 2619

Johan (Leppävirta) 2619

IAlkuun

Ifwanain

Christer (Valkeamäki) 2628

Lahrs (Valkeamäki) 2629

Lahrs Mattss:n (Valkeamäki) 2628

Mattz (Valkeamäki) 2629

Michell (Valkeamäki) 2628

Michell (Valkeamäki) 2629

Samuell (Valkeamäki) 2629

Immoin

Hindrich (Varkaus) 2629

Staffan (Varkaus) 2629

Thomas (Kurjalanranta) 2616

Ittkoin

Johan (Kotalahti) 2616

Jöran (Saamainen) 2625

Lahrs (Kotalahti) 2616

Mattz (Huovila) 2613

Mattz (Leppämäki) 2620

Michell (Huovila) 2613

Olof (Leppämäki) 2620

Påhl (Huovila) 2613

Påhl (Kotalahti) 2617

Samuell (Sarkaniemi) 2627

Ittkotar

(Sarkaniemi) 2627

Carin (Varkaus) 2629

JAlkuun

Junckarin

Erich (Monninmäki) 2622

Jurfwain

Olof (Luttila) 2621

KAlkuun

Kaipoin

Peer (Tuppurinmäki) 2628

Kanckutar

Ingeb: (Saamainen) 2626

Karfwin

Hindrich (Konnuslahti) 2615

Hindrich (Saamainen) 2626

Karfwoin

Adam (Kopolanniemi) 2618

Peer (Reinikkala) 2625

Karhin

(Niinimäki) 2622

Karhu

Johan (Saamainen) 2626

Karhuin

Mich: (Kuronlahti) 2615

Karialain

(Osmajärvi) 2623

Karpin

And:s (Leppävirta) 2618

Karpinen

Joran (Rummukkala) 2625

Påhl (Rummukkala) 2625

Kassain

N: (Pappila) 2630

Nils (Pappila) 2630

Kassin

Hindrich (Sarkamäki) 2628

Kauhain

Abraham (Konnuslahti) 2614

Bertell (Osmajärvi) 2622

Erich (Konnuslahti) 2614

Johan (Kotalahti) 2616

Johan Johansson (Kotalahti) 2616

Michell (Saamainen) 2626

Kauhoin

Bert: (Tuppurinmäki) 2628

Keijnoin

Olof And:ss:n (Tuppurinmäki) 2628

Keijoin

Hind: (Leppävirta) 2620

Keinoin

Johan (Keinälänmäki) 2617

Peer (Keinälänmäki) 2617

Peer (Polvijärvi) 2624

Kinnuin

Anders (Leppävirta) 2619

Erich (Hankamäki) 2614

Erich (Lapinmäki) 2621

Erich (Rummukkala) 2625

Ifwar (Rummukkala) 2625

Johan (Hankamäki) 2614

Mattz (Osmajärvi) 2623

Olof (Mustinmäki) 2622

Peer (Tuppurinmäki) 2628

Petter (Rummukkala) 2625

Staffan (Niinimäki) 2622

Kinnutar

Karin (Osmajärvi) 2623

Klostarin

Erich (Kotalahti) 2616

Koppoin

Mattz (Leppävirta) 2618

Mattz (Lylymäki) 2620

Mattz Mattss:n (Lylymäki) 2621

Koulemain

Michell (Kurjalanranta) 2616

Krabba

Thomas (Petromäki) 2623

Krögare

Anders (Haapamäki) 2614

Issack (Haapamäki) 2614

Johan (Haapamäki) 2614

Kurroin

Mårten (Monninmäki) 2622

Påhl (Monninmäki) 2622

Kyander

Johan (Pappila) 2630

Kåckoin

Anders (Valkeamäki) 2629

Lahrs (Valkeamäki) 2629

Kåckonen

Jöran (Valkeamäki) 2629

Kållare

Ellias (Kurjalanranta) 2616

Eskell (Kurjalanranta) 2616

Johan (Kurjalanranta) 2616

Lahrs (Huovilansalmi) 2614

Kånttin

Johan (Paukarlahti) 2623

Kånttinen

Christer (Paukarlahti) 2623

Kåpoin

Anders (Niinimäki) 2622

Anna (Kopolanniemi) 2618

Christer (Leppävirta) 2620

Hindrich (Kuronlahti) 2615

Hindrich And:ss:n (Kopolanniemi) 2618

Michell (Kopolanniemi) 2618

Olof (Haapamäki) 2613

Påhl (Kuronlahti) 2615

Påhl Christerss:n (Leppävirta) 2620

Zach: (Sarkamäki) 2628

Kåppoin

Anders (Lylymäki) 2620

Anders (Varistaipale) 2629

Anna (Kuronlahti) 2615

Bertell (Tanskansaari) 2613

Erich (Varistaipale) 2629

Hindrich (Juurikkasalmi) 2614

Hindrich (Riihiranta) 2625

Johan (Tanskansaari) 2613

Johan (Varistaipale) 2629

Johan Hinderss:n (Juurikkasalmi) 2614

Mattz (Lylymäki) 2620

Mattz (Varistaipale) 2629

Nills (Lylymäki) 2620

Olof (Kuronlahti) 2615

Olof (Kopolanniemi) 2618

Olof (Rummukkala) 2625

Olof (Riihiranta) 2625

Olof (Varistaipale) 2629

Påhl (Kopolanniemi) 2618

Samuell (Juurikkasalmi) 2614

Sigfredh (Varistaipale) 2629

Staffan (Riihiranta) 2625

Kåssoin

(Leppävirta) 2619

(Polvijärvi) 2624

Adam (Kuronlahti) 2615

Anders (Kurjalanranta) 2616

Anders (Leppämäki) 2620

Axell (Varkaus) 2629

Eskell (Varkaus) 2629

Hind: Hinderss:n (Kuronlahti) 2615

Hindrich (Kurjalanranta) 2616

Hindrich (Niinimäki) 2622

Hindrich Hinderssonn (Leppämäki) 2620

Johan (Kurjalanranta) 2616

Johan (Varkaus) 2629

Mattz (Leppämäki) 2620

Nills (Kurjalanranta) 2616

Olof (Kuronlahti) 2615

Soffia (Varkaus) 2629

Kåtilain

Peer (Saahkarlahti) 2627

Staffan (Saahkarlahti) 2627

Kåttilain

Mattz (Leppävirta) 2619

Käijoin

Hans (Sarkaniemi) 2627

Kämmärein

Peer (Saamainen) 2626

Kämpin

Anders (Saamainen) 2626

Käriäin

Peer (Saamainen) 2626

Könoin

Johan (Kuronlahti) 2615

Olof (Kuronlahti) 2615

Könöin

Staffan (Puurtila) 2624

LAlkuun

Laitin

Adam (Sydänmaa) 2625

Christer (Vehvilä) 2628

Erich (Kotalahti) 2617

Johan (Monninmäki) 2622

Johan (Osmajärvi) 2623

Olof (Sydänmaa) 2625

Påhl (Osmajärvi) 2623

Laitinen

Lahrs (Lietemäki) 2620

Thomas (Lietemäki) 2620

Lamain

Anders (Sarkamäki) 2628

Langin

Lahrs (Saahkarlahti) 2627

Lappal:n

And:s (Kartasalo) 2618

Axell (Pussilantaival) 2624

Cassper (Sydänmaa) 2625

Hindrich (Kopolanniemi) 2618

Michell (Mustinmäki) 2621

Monss (Pussilantaival) 2624

Månss Månsson (Pussilantaival) 2624

Peer (Pussilantaival) 2624

Petter (Mustinmäki) 2621

Tynnes (Saijanlahti) 2627

Lappalain

Erich (Mustinmäki) 2621

Mattz (Konnuslahti) 2615

Lappit:r

Ingeb: (Leppävirta) 2619

Lappitar

Brita (Soinilansalmi) 2627

Carin (Konnuslahti) 2615

Lapwätel:n

Mattz (Monninmäki) 2622

Linduin

Peer (Huovila) 2613

Liucko

Johan (Rummukkala) 2625

Simon (Rummukkala) 2625

Luttin

Johan (Luttila) 2621

Jonas (Luttila) 2621

Mattz (Luttila) 2621

Olof (Osmajärvi) 2622

Peer (Saijanlahti) 2627

Luukoin

Hindrich (Mustinmäki) 2621

Lytinen

Anders (Kotalahti) 2617

Läskin

Johan (Mustinmäki) 2621

Lahrs (Mustinmäki) 2621

Mattz (Varkaus) 2629

MAlkuun

Marberg

Johan (Timola) 2628

Marckain

Eskell (Kotalahti) 2617

Eskell (Riihiranta) 2625

Johan (Kotalahti) 2617

Lahrs (Riihiranta) 2625

Mickoin

Erich (Kurjalanranta) 2616

Johan (Mustinmäki) 2621

Nills (Kurjalanranta) 2616

Olof (Halola) 2613

Montanus

Johan (Leppävirta) 2618

Mustoin

(Konnuslahti) 2615

Johan (Leppävirta) 2619

Michell (Leppävirta) 2619

Sigf: (Konnuslahti) 2615

Mähoin

Olof (Pappila) 2630

Mönckein

Christer (Saamainen) 2626

NAlkuun

Nickain

Johan (Leppävirta) 2619

Nickatar

Anna (Leppävirta) 2619

Nickinen

Johan (Leppävirta) 2620

Nijrain

Anders (Kotalahti) 2617

Hans (Kotalahti) 2617

Nissin

Olof (Soinilansalmi) 2626

Nissinen

Bertell (Kurjalanranta) 2616

Karin (Kurjalanranta) 2616

Petter (Kurjalanranta) 2616

Nuppoin

Anna (Mustinmäki) 2621

Staffan (Mustinmäki) 2621

OAlkuun

Oxman

(Kopolanniemi) 2618

Bert: (Pappila) 2630

Oxmann

Cassper (Leppävirta) 2619

Johan (Leppävirta) 2619

PAlkuun

Parckin

Peer (Leppämäki) 2620

Sijssla (Leppämäki) 2620

Parckoin

Anders (Leppämäki) 2620

Påhl (Leppämäki) 2620

Parfwiain

Gustaf (Pitkälänniemi) 2624

Hindrich (Puurtila) 2624

Johan (Konnuslahti) 2614

Johan (Kurjalanranta) 2616

Olof (Kurjalanranta) 2616

Petter (Varkaus) 2629

Parfwitar

Anna (Konnuslahti) 2614

Peuhöin

Anders (Kartasalo) 2618

Anders And:ss:n (Kartasalo) 2618

Pirain

Adam (Polvijärvi) 2624

Grells (Polvijärvi) 2624

Mattz (Polvijärvi) 2624

Pirin

Anders (Niinimäki) 2622

Olof (Niinimäki) 2622

Pisspain

Lahrs (Saamainen) 2626

Peer (Saamainen) 2626

Pittkoin

(Kuronlahti) 2615

Clemeth (Saahkarlahti) 2627

Erich (Pitkälänniemi) 2624

Hindrich (Saahkarlahti) 2627

Joran (Mustinmäki) 2621

Olof (Rummukkala) 2625

Pullckin

Olof (Saamainen) 2626

Petter (Saamainen) 2626

Pullkin

Anders (Leppävirta) 2618

Erich (Niinimäki) 2622

Peer (Leppävirta) 2618

Peer (Saamainen) 2626

Pumal:n

Bertell (Leppävirta) 2619

Purdin

Hindrich (Soinilansalmi) 2626

Sophia (Soinilansalmi) 2626

Purroin

Gustaf (Leppävirta) 2618

Puskitar

Margetta (Pitkälänniemi) 2624

Pust:

Ellias (Rummukkala) 2625

Pässi

Thomas (Varkaus) 2629

Pöllein

Mattz (Kotalahti) 2617

Olof (Sarkamäki) 2628

RAlkuun

Rautiain

Påhl (Unnukansalo) 2629

Reinickain

Abrah: (Osmajärvi) 2622

Christer (Saamainen) 2626

Hindrich (Osmajärvi) 2623

Påhl (Osmajärvi) 2623

Påhl (Paukarlahti) 2623

Ruskain

Påhl (Keinälänmäki) 2617

Råpoin

Hindrich (Saahkarlahti) 2627

Johan (Saahkarlahti) 2627

Olof (Saahkarlahti) 2627

Rässein

Anders Ohlss:n (Keinälänmäki) 2617

Johan (Tuppurinmäki) 2628

SAlkuun

Safwol:

Adam (Leppämäki) 2620

Johan (Valkeamäki) 2629

Safwol:n

Peer (Paukarlahti) 2623

Påhl (Lylymäki) 2621

Safwolain

Johan (Tahvanala) 2627

Simbain

Staffan (Konnuslahti) 2615

Soinin

(Saahkarlahti) 2627

Mattz (Soinilansalmi) 2626

Olof Mattsson (Soinilansalmi) 2626

Soumal:

Johan (Konnuslahti) 2614

Soumalain

Axell (Konnuslahti) 2615

Erich (Konnuslahti) 2615

Thomas (Konnuslahti) 2615

Staffanain

(Sarkamäki) 2628

Suchoin

Hindrich (Haapamäki) 2613

Peer (Haapamäki) 2613

Påhl (Haapamäki) 2613

Suhoin

Påhl (Sarkamäki) 2628

Suhoinen

Hindrich (Tahvanala) 2627

Sutin

Anders (Osmajärvi) 2623

Ifwar (Osmajärvi) 2623

Margetta (Osmajärvi) 2623

Sutinen

Ifwar (Timola) 2628

Johan (Leppävirta) 2618

Lahrs (Kotalahti) 2616

Lahrs (Kotalahti) 2617

Olof (Kotalahti) 2617

Påhl (Timola) 2628

Såinin

Lahrs (Halola) 2613

Såpain

(Haapamäki) 2614

TAlkuun

Tackin

Johan (Tuppurinmäki) 2628

Tenhuin

(Osmajärvi) 2623

Erich (Kotalahti) 2617

Hindrich Hindersson (Leppävirta) 2620

Thomain

Lahrs (Tahvanala) 2627

Mattz (Saamainen) 2626

Michell (Tahvanala) 2627

Tijmoin

Mattz (Osmajärvi) 2623

Peer (Tuppurinmäki) 2628

Tirckoin

(Kotalahti) 2617

Hindrich (Niinimäki) 2622

Hindrich (Sarkamäki) 2628

Mattz (Niinimäki) 2622

Mattz Peerss:n (Niinimäki) 2622

Peer (Niinimäki) 2622

Påhl (Niinimäki) 2622

Tirickanen

Johan (Kurjalanranta) 2616

Tollotar

Anna (Tahvanala) 2627

Torfwin

Erich (Halola) 2613

Tuppurain

Hindrich (Konnuslahti) 2615

Turuin

Johan Påhlss:n (Polvijärvi) 2624

Mich: (Saahkarlahti) 2627

Olof (Polvijärvi) 2624

Olof (Sarkamäki) 2627

Påhl (Mustinmäki) 2621

Tyggi

(Kopolanniemi) 2618

Tålloinen

Påhl (Leppävirta) 2618

Tårfwin

Bertell (Halola) 2613

Carin (Saamainen) 2626

Johan Peersson (Saamainen) 2626

Peer (Saamainen) 2626

Tårnioin

Johan (Kotalahti) 2616

Törrein

Mattz (Polvijärvi) 2624

Mattz (Rummukkala) 2625

Matz (Varistaipale) 2629

Michell (Polvijärvi) 2624

UAlkuun

UK

Mich: (Polvijärvi) 2624

VWAlkuun

Wänttin

Grells (Saijanlahti) 2627

Michell (Saijanlahti) 2627

Mårten (Saijanlahti) 2627

Wäpsal:

(Saamainen) 2626

Wäpsal:n

Erich (Vehvilä) 2628

ÅAlkuun

Åinoin

Christer (Kuronlahti) 2615

Ållickain

(Kurjalanranta) 2616

Johan (Leppävirta) 2618

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 441 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023