AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Leppävirta henkikirja 1727

Sivu 1744A (aukeaman 1744 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Danskansarj/Tanskansaari - 2 - Johan Kåppoins hustru - 1 Cav Koponen
Son Bertell 1 - Koponen
1 Halloila/Halola 1 - - Lieut:n Herlins Bost - - Inf
Piga Bertell Kauhains hust - 1 Kauhanen
- - 3 L:B: Mattz Jöransson 1 -
B:r Jöran Jöranss:n mh 1 1
- - 1 Tårp:e Lahrs Soinin 1 - Soininen
2 - 4 - Bertell Tårfwin mh 1 1 Caw: Torvinen
B:r Erich Tårfwin 1 - Torvinen
B:r Johans hustru - 1 Torvinen
1 Hofwila/Huovila - - 4 Påhl Ittkoin mh 1 1 Inf: Itkonen
Bror Michell mh 1 1 Itkonen
2 - - 2 Michel Hyfwärin 1 - Inf: Hyvärinen
Mattz Ittkoins hustru - 1 Itkonen
1 Hapamäckj/Haapamäki - 6 - Påhl Suchoin mh 1 1 Cav: Suhonen
B:M: Olof Kåppoin mh 1 1 Koponen
Son Olof mh 1 1
- 5 - Petter Suchoins hustru - 1 Cav: Suhonen
Bror Hindrich mh 1 1 Suhonen
Petter Mattss:n Suchoin 1 - Suhonen
Påhl Nijssain 1 -
2 - 6 1 Issack Krögare mh 1 1 Cav: Kröger
Anders Krögares hust - 1 Kröger
Pigan Margareta Lappitar - 1 Lappalainen
Bror Johan Krögare mh 1 1 Kröger
Solld: Såpains hustru - 1 Sopanen 124
3 - 4 - Anders Clåstarin mh 1 1 Caw: Luostarinen
Son Anders Anderss:n mh 1 1
1 Hofwilansallmj/Huovilansalmi - - 4 Lahrs Kållare mh 1 1 Inf: Kolari
D:r Påhl Kåppoin mh 1 1 Koponen
1 Hangassmäckj/Hankamäki - 4 - Erich Kinnuin mh 1 1 Cav Kinnunen
Johan Kinnuin 1 - Kinnunen
Pigan Anna Tollatar - 1

Sivu 1744B (aukeaman 1744 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Jurickala/Juurikkasalmi - - 5 Hindrich Kåppoin mh 1 1 Inf: Koponen
Bror Samuell mh 1 1 Koponen
B:r Johan Hindersson 1 - Koponen
1 Kånnusslax/Konnuslahti - - - Öfwerste Lieut: Bostelle - -
- - 4 L:B: Mattz Hardikain 1 - Hartikainen
Johan Parfwiain mh 1 1 Parviainen
Pigan Anna Parfwitar - 1 Parviainen
- - 2 Johan Kanckuin mh 1 1 Kankkunen
2 - 3 - L:B: Erich Kauhain mh 1 1 Capl:s Bohl Kauhanen
D:r Abraham Kauhain 1 - Kauhanen
3 - - 5 Staffan Simbain mh 1 1 C:og:
B:M: Bengdt Hämäl:n mh 1 1 Hämäläinen
Solld: Keemans hustru - 1 111
4 4 - - H:r Johan Argilander mh 1 1 Caw: Argillander
Syster Brita Argilandra - 1 Argillander
Pigan Anna Kaufwatar - 1
5 - 2 - Mattz Lappalain mh 1 1 Caw: Lappalainen
6 - - 2 Hindrich Tupporain mh 1 1 Inf: Tuppurainen
- - 2 Dafwid Dafwitzain mh 1 1 Taavitsainen
7 1 - - Rustmest: Gustaff Jacks hust - 1 Rustmest: Bost: Inf:
- - 3 L:B: Hindrich Karfwin 1 -
B:M Sigfred Mustoin mh 1 1 Mustonen
8 - 6 - Erich Soumalain mh 1 1 Caw: Suomalainen
Bror Axell mh 1 1 Suomalainen
Bror Thomas mh 1 1 Suomalainen
1 Kuronlax/Kuronlahti - 2 1 Adam Kåssoin mh 1 1 Caw:
Solld: Pittkoins hustru - 1 Pitkänen 136
2 - 4 - Christer Åinoin mh 1 1 Caw: Oinonen
Swåg:r Michell Karhu mh 1 1 Karhu
3 - 3 - Olof Könöin mh 1 1 Caw: Könönen
Bror Johan 1 -
4 - 2 - Hindrich Hindss. Kåssoin mh 1 1 Caw:
5 - 5 - Hindrich Kåppoin mh 1 1 Caw: Koponen
Bror Olof Kåppoin 1 - Koponen
Bror Påhl 1 - Koponen
Dåtter Anna - 1 Koponen

Sivu 1745A (aukeaman 1745 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kurrialanranda/Kurjalanranta - - 4 Nills Kåssoin mh 1 1 Inf:
F:B: Anders mh 1 1
2 - - 3 Thomas Immoin mh 1 1 Inf: Immonen
Son Casper 1 - Immonen
3 - 3 - Nills Mickoin mh 1 1 Caw: Mikkonen
D:r Erich Mickoins hust - 1 Mikkonen
4 - 3 - Ellias Kållare mh 1 1 Caw: Kolari
D:r Johan Kållares hust - 1 Kolari
5 - - 2 Michell Coulemain mh 1 1 C:og: Kolehmainen
7 - 2 - Mattz Peersson Nissin 1 - Caw: Nissinen
Syster Carin - 1 Nissinen
6 - - 2 Hindrich Kåssoin mh 1 1 C:og:
8 - 4 - Eskell Kållare 1 - Caw: Kolari
Måg: Olof Kåssoin mh 1 1
D:r Ållickains hustru - 1 Ollikainen
9 - - 4 Johan Tirroin mh 1 1 C:og: Tirronen
B:M: Lahrs Airaxin mh 1 1 Airaksinen
10 - - 2 Johan Tirckonen mh 1 1 C:og: Tirkkonen
11 - - 2 Olof Parfwiain 1 - C:og: Parviainen
Pigan Nuppotar - 1 Nupponen
1 Kåtalax/Kotalahti - 4 - Lahrs Sutinen 1 - Caw: Sutinen
D:r Johan Tårniain 1 - Torniainen
D:r Hindrich Tenhuin mh 1 1 Tenhunen
2 - 1 - Johan Johansson Kauhain 1 - Caw: Kauhanen
3 - 3 - Lahrs Ittkoins hustru - 1 Caw: Itkonen
Son Lahrs 1 - Itkonen
Frende Johan Ittkoins hust 1 - Itkonen
4 - 2 - Erich Klostarins hustru - 1 Caw: Luostarinen
D:r Lahrs Ittkoin 1 - Itkonen
5 - 5 - Erich Laitin mh 1 1 Caw: Laitinen
Bror Johan Laitin 1 - Laitinen
D:r Eskell Marck:n mh 1 1 Markkanen
6 - - 4 Johan Hållapain mh 1 1 Inf: Holopainen
Bror Olof 1 - Holopainen
Solld: Tirckoins hust - 1 Tirkkonen 101
7 - 1 - Petter Johansson Marck:n 1 - Caw: Markkanen
8 - 3 - Hans Nirains hustru - 1 Caw: Niiranen
Bror Anders 1 - Niiranen
Son Petter Nirain 1 - Niiranen

Sivu 1745B (aukeaman 1745 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
9 Kåtalax/Kotalahti - - 3 Michell Herrain 1 - C:og: Herranen
Syster Son Anders mh 1 1
10 - - - Nills Kåssoins - - Crono öde
11 - - 3 Påhl Ittkoin 1 - Inf: Itkonen
M: Mattz Pöllein mh 1 1 Pöllänen
12 - 1 - Nills Nillssonn 1 - Caw:
13 - 3 - Lahrs Sutinen mh 1 1 Caw: Sutinen
Bror Olof 1 - Sutinen
1 Käinälämäckj/Keinälänmäki - 4 - Johan Keinoin mh 1 1 Caw: Keinänen
B:M: Johan Soumal:n mh 1 1 Suomalainen
2 - - 3 Peer Keinoin mh 1 1 Inf: Keinänen
Solld: Olf Heiskains hust - 1 Heiskanen 119
3 - - 3 Anders Ohlsson Rässoin 1 - Inf:
M: Påhl Ruskain mh 1 1 Ruuskanen
1 Kartasahlo/Kartasalo - 6 - Anders Pöuhein mh 1 1 Caw: Pöyhönen
Son Anders Anderss:n mh 1 1 Pöyhönen
B:M: Anders Lappal:n mh 1 1 Lappalainen
1 Kåppolanemj/Kopolanniemi - 2 - Hindrich Lappal:n mh 1 1 Caw: Lappalainen
2 1 - - Cornett: Ryggi hem: - - Frällsse
D:r Adam Karfwoin 1 - Karvonen
3 - - 2 Johan Hämmälein mh 1 1 Frällsse Hämäläinen
4 - - 3 Hindrich Anderss:n Kåppoin 1 - Frällsse Koponen
Syster Margareta - 1 Koponen
Solld: Oxmans hust - 1 Oksman 135
1 Läppäwirda/Leppävirta - 3 - Johan Ifwarsson mh 1 1 Caw:
D:r Mattz Kåppoin 1 - Koponen
2 - - 3 Gustaf Purrains hust - 1 Inf: Pura
Swåg:r Anders Karpins hust - 1 Karppinen
D:r Johan Tackin 1 - Takkinen
3 - - 3 Lahrs Mattsson mh 1 1 Inf:
Thomas Hofwins hust - 1 Huovinen
4 - 3 - Petter Pullckin 1 - Caw: Pulkkinen
Bror Anders hustru - 1 Pulkkinen
Bror Axell 1 - Pulkkinen

Sivu 1746A (aukeaman 1746 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Läppäwirda/Leppävirta 5 - - Sacell:n H:r Johan Montan med hustrun 1 1 Caw: Montan
Son Christopher 1 - Montan
D:r Olof Hijri 1 -
D:r Påhl Tålloin 1 -
6 - - - Lieut:n Comphers Bost - - Inf:
- - 2 L:B Johan Nickin mh 1 1 Nikkinen
7 - 4 - Johan Hämmälein mh 1 1 Caw: Hämäläinen
Bror Carll mh 1 1 Hämäläinen
8 - 4 - Bertell Pumalain mh 1 1 Caw: Puumalainen
Pigan Brita - 1
Pigan Carin - 1
9 - - 2 Solld: Sigfred Mustoins hust - 1 Caw: Mustonen
Solld: Johan Mustoins hust - 1 Mustonen
10 - 7 - Erich Johansson mh 1 1 Caw:
B:r Johan Johansson mh 1 1
B:r Carll Johansson mh 1 1
Pigan Ingeborg
11 - - 1 Anders Anderss:n Kinnuin 1 - C:og: Kinnunen
12 4 - - Länssm:n Lahrs Nillss:n mh 1 1 C:og:
Swåg:r Wilhelm Affleck 1 - Afleck
D:r Ifwar Ållickain 1 - Ollikainen
13 - - - Under Prästebohlet - -
14 - 4 - Påhl Christerss: Kåpoin mh 1 1 Caw: Koponen
Bror Christer mh 1 1 Koponen
15 - - 3 Johan Nickinen mh 1 1 Inf: Nikkinen
B:M: Anders Kinnuin 1 - Kinnunen
16 2 - - H:r Capitein Hirsins Fruu - 1 Caw:
Pigan Anna Mustoin - 1 Mustonen
1 Leetämäckj/Lietemäki - 4 - Thomas Laitinen 1 - Caw: Laitinen
Bror Lahrs mh 1 1 Laitinen
Son Petter 1 - Laitinen
1 Läppämäckj/Leppämäki - - 4 Olof Ittkoins hustru - 1 Inf: Itkonen
Son Mattz mh 1 1 Itkonen
Dåtter N: - 1 Itkonen
2 - - 2 Mattz Kåssoin mh 1 1 Inf:

Sivu 1746B (aukeaman 1746 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Läppämäckj/Leppämäki - 1 - Erich Peersson Parckin 1 - Caw: Parkkonen
4 - - 3 Anders Parckoin mh 1 1 Inf: Parkkonen
Bror Påhl 1 -
5 - - 5 Hindrich Hinderss: Kåssoin med hustrun 1 1 Inf:
Bror Anders mh 1 1
Bror Staffan 1 -
1 Lylimäckj/Lylymäki - 7 - Mattz Nillss:n Kåpp:n mh 1 1 Cav: Koponen
B:S: Mattz Andersson Kåppoin med hustrun 1 1 Koponen
Son Cnuth Kåppoin mh 1 1 Koponen
D:r Anders Kåppoin 1 - Koponen
2 - 2 - Påhl Safwol:n mh 1 1 Caw: Savolainen
3 - 2 - Johan Mattss:n Kåpp:n mh 1 1 Caw: Koponen
- 1 - Tårp:n Mattz Heiskains hust - 1 Heiskanen
1 Luttila - 3 - Mattz Luttins hustru - 1 Caw: Luttinen
Bror Jonas hustru - 1 Luttinen
Pigan Ingeborg Luttitar - 1 Luttinen
2 - - 2 Olof Jurfwain mh 1 1 Inf: Jurvanen
1 Lappimäckj/Lapinmäki - - 4 Erich Kinnuins hustru - 1 Inf: Kinnunen
D:r Mattz Åinoin mh 1 1 Oinonen
Pigan Appolonia - 1
2 - - 2 Måns Hållapain mh 1 1 C:og: Holopainen
3 - - 2 Bengdt Hämmäl:s hust - 1 C:og: Hämäläinen
Bror Erich 1 - Hämäläinen
1 Mustamäckj/Mustinmäki - 3 - Johan Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
Bror Lahrs Läskin 1 - Leskinen
2 - 3 - Staffan Nuppoin 1 - Caw: Nupponen
B:S: Michell Michellss:n mh 1 1 Nupponen
3 - 4 - Petter Lappalain mh 1 1 Caw: Lappalainen
Bror Michell mh 1 1 Lappalainen
4 2 - - Rustmest:n Petter Schmidt - -
D:r Lahrs Ittkoin 1 - Itkonen
Pigan Carin Ittkotar - 1 Itkonen

Sivu 1747A (aukeaman 1747 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Mustamäckj/Mustinmäki - - 4 L:B: Påhl Kinnuin 1 - Kinnunen
Bror Lahrs 1 - Kinnunen
D:r Johan Mickoin 1 - Mikkonen
Jöran Pittkoins hustru - 1 Pitkänen
5 - 4 - Hindrich Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
Bror Mattz 1 - Luukkonen
Olof Kåssoins hustru - 1
6 - - 2 Erich Lappalain mh 1 1 C:og: Lappalainen
7 - - 2 Hindrich Ohlss:n Soinin mh 1 1 C:og: Soininen
1 Månnimäckj/Monninmäki - 3 - Mårten Kurroins hust - 1 Caw: Kuronen
Bror Påhl mh 1 1 Kuronen
2 - - 2 Erich Juckarin mh 1 1 Inf: Jukarinen
3 - 2 - Johan Lappwätel:n mh 1 1 Caw: Lapveteläinen
1 Ninimäckj/Niinimäki - - 4 Hindrich Kåssoin mh 1 1 C:og:
Bror Mattz 1 -
D:r Olof Mattssons 1 -
2 - - 3 Anders Anderss:n Pirin mh 1 1 C:og: Pirinen
Bror Olof 1 - Pirinen
3 - - 6 Påhl Tirckoins hustru - 1 Inf: Tirkkonen
Son Mattz 1 - Tirkkonen
Bror Hindrich mh 1 1 Tirkkonen
Pigan Anna Suchatar - 1 Suhonen
Solld: Ture Jässperss:s hust - 1 130
4 - 2 - Staffan Kinnuin mh 1 1 Caw: Kinnunen
5 - 3 - Peer Tirckoin mh 1 1 Caw: Tirkkonen
Bror Johan 1 - Tirkkonen
6 - 3 - Mattz Peerss:n Tirckoin mh 1 1 Caw: Tirkkonen
Son Hindrich 1 - Tirkkonen
7 - - 2 Anders Kåppoin mh 1 1 C:og: Koponen
8 - 1 - Erich Pullckin 1 - Caw: Pulkkinen
1 Ossmaierfwj/Osmajärvi - - 2 Abraham Reinick:n mh 1 1 C:og: Reinikainen
2 - 2 - Olof Luttin mh 1 1 Caw: Luttinen
3 - - 1 Påhl Laitin 1 - C:og: Laitinen
4 - 3 1 Mattz Tijmoin 1 - Caw: Timonen
Swåger Mattz mh 1 1
Solld: Tenhuins hustru - 1 Tenhunen 95

Sivu 1747B (aukeaman 1747 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Ossmaierfwj/Osmajärvi - - 3 Anders Suttins hustru - 1 C:og: Sutinen
Bror Ifwar 1 - Sutinen
Syster Margareta - 1 Sutinen
6 - - 1 Jöran Lydickein 1 - C:og: Lyytikäinen
7 - 4 - Hindrich Reininkain mh 1 1 Caw: Reinikainen
Bror Påhl 1 - Reinikainen
Bror Petter 1 - Reinikainen
8 - 2 - Johan Laitin mh 1 1 Caw: Laitinen
9 - 3 1 Issraell Jossepsson 1 - Caw:
Bror Ifwar mh 1 1
Solld: Karialains hust: - 1 Karjalainen 97
1 Paukarlax/Paukarlahti - 3 - Påhl Reininkain 1 - Caw: Reinikainen
D:r Peer Safwol:n mh 1 1 Savolainen
2 - 3 - Hindrich Hyfwärins hust - 1 Caw: Hyvärinen
Bror Erich mh 1 1 Hyvärinen
3 - 2 - Olof Kånttinen 1 - Caw: Konttinen
Pigan Tickatar Tikkanen
4 - 3 - Johan Kånttin mh 1 1 Caw: Konttinen
S:r Gustaf Ållickain 1 - Ollikainen
1 Pätronmäckj/Petromäki - 4 - Christer Mattss:n Ifwoin 1 - Caw: Ilvonen
B:M: Mattz Lahrss:n mh 1 1
Bror Bertell 1 -
2 - - 3 Hindrich Hindersson 1 - C:og:
Son Hindrich mh 1 1
3 - 2 - Adam Safwol:n mh 1 1 Caw: Savolainen
1 Pållfwijerfwj/Polvijärvi - - 5 Grells Pirain mh 1 1 Inf: Piirainen
Swåg:r Petter Keinoin mh 1 1 Keinänen
Solld: Kåssoins hustru - 1 108
- - 5 Adam Pirain mh 1 1 Inf: Piirainen
D:r Mattz Pjrain mh 1 1 Piirainen
Bror Olof 1 - Piirainen
2 - - 3 Mattz Törrein 1 - C:og: Törrönen
Drengen Olof Kåppoin med hustrun 1 1 Koponen

Sivu 1748A (aukeaman 1748 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Pållfwijerfwj/Polvijärvi - - 4 Johan Ohlsson Turuins hust - 1 C:og: Turunen
B:M: Michel Backarins hust - 1 Pakarinen
Slächtinge Olof Turuin 1 - Turunen
Solld: Michell Turuins hust - 1 Turunen
1 Pittkälännemj/Pitkälänniemi - - 2 Petter Laitin mh 1 1 C:og: Laitinen
2 - 3 - Erich Pittkoin mh 1 1 Caw: Pitkänen
Pigan Margareta Pusketar - 1
1 Pussilantaipall/Pussilantaival - - 5 Axell Laitin mh 1 1 C:og: Laitinen
B:r S: Måns Månss:n mh 1 1 Laitinen
Solld: Haikoins hustru - 1 Haikonen 121
1 Purdilanlax/Puurtila - - 3 Mattz Mattss:n Hållap:n mh 1 1 Inf: Holopainen
Bror Peer 1 - Holopainen
2 - 2 - Staffan Könöin 1 - Caw: Könönen
Son Staffan 1 - Könönen
3 - 2 - Hindrich Parfwiain mh 1 1 Caw: Parviainen
1 Reinickala/Reinikkala - 2 - Peer Karfwoin mh 1 1 Caw: Karvonen
1 Rumuckala/Rummukkala - - 5 Mattz Törrein mh 1 1 Inf: Törrönen
Bror Bertell mh 1 1 Törrönen
Bror Lahrs hustru - 1 Törrönen
2 - - 3 Staffan Heiskain mh 1 1 Inf: Heiskanen
Solld: Ellias Pustins hust - 1 Puustinen 128
3 - 4 - Påhl Karpinen mh 1 1 Caw: Karppinen
Bror Jöran mh 1 1 Karppinen
4 - 5 - Erich Kinnuin 1 - Caw: Kinnunen
Bror Petter Kinnuin mh 1 1 Kinnunen
Bror Olof 1 - Kinnunen
Bror Ifwar 1 - Kinnunen
5 - 2 - Lahrs Kinnuin mh 1 1 Caw: Kinnunen
- 4 1 Simon Liucko mh 1 1 Caw:
B:S: Johan mh 1 1
Solld: Olof Pittkoins hust - 1 Pitkänen 129
1 Rijhiranda/Riihiranta - 4 - Staffan Kåppoin mh 1 1 Caw: Koponen
Bror Hindrichz hustro - 1 Koponen
D:r Adam Kurroin 1 - Kuronen
2 - 4 - Lahrs Marckain mh 1 1 Caw: Markkanen
Bror Eskell mh 1 1 Markkanen
1 Sydenma/Sydänmaa - 3 - Olof Adamsson Laitin 1 - Caw: Laitinen
D:r Hans Clemethsson 1 -
Bror Erich 1 -

Sivu 1748B (aukeaman 1748 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Sydenma/Sydänmaa - 2 - Cassper Lappal:n mh 1 1 Caw: Lappalainen
1 Samais/Saamainen - 3 - Anders Hardickain mh 1 1 Caw: Hartikainen
B:M: Jöran Ittkoin 1 - Itkonen
2 - 2 - Johan Peersson Tårfwin 1 - Caw: Torvinen
Bror Peer 1 - Torvinen
3 - 3 - Peer Halloin mh 1 1 Caw: Halonen
D:r Swän Hofwin 1 - Huovinen
4 - - 2 Anders Keinoin mh 1 1 Inf Keinänen
5 - - 2 Mattz Thomain mh 1 1 Inf: Tuomainen
6 - - 2 Petter Kämmärein mh 1 1 Inf: Kämäräinen
7 - 1 - Petter Kärieins hustru - 1 Caw: Kääriäinen
8 - 4 - Lahrs Pisspain mh 1 1 Caw. Piispanen
Bror Peers hustru - 1 Piispanen
D:r Sigfred Keinoin 1 - Keinänen
9 - 2 - Christer Reinickain mh 1 1 Caw: Reinikainen
10 - 2 - Swän Hofwin 1 - Caw: Huovinen
D:r Johan Karhin 1 -
11 - - 3 Petter Pullckins hustru - 1 C:og Pulkkinen
Son Olof Pullckin mh 1 1 Pulkkinen
12 - 3 - Hindrich Karfwin mh 1 1 Caw:
Son Hindrich Hindersson 1 -
13 - 2 - Michell Kauhain mh 1 1 Caw: Kauhanen
1 Såinilansallmj/Soinilansalmi - 5 - Mattz Soinin mh 1 1 Caw: Soininen
B:r Olof Mattss:n Soinin 1 - Soininen
B:M Olof Nissins hustru - 1 Nissinen
Bror Hindrich 1 -
2 - 3 - Thomas Collani hustru - 1 Caw:
Bror Virgelius mh 1 1
3 - - 3 Hindrich Purdins hustru - 1 C:og: Puurtinen
Dåtter Sophia 1 - Puurtinen
Dåtter Anna 1 - Puurtinen
1 Sarckanemj/Sarkaniemi - 3 - Hans Keinoin mh 1 1 Caw: Keinänen
Dåtter Carin - 1 Keinänen
1 Staffanlanmäckj/Tahvanala - - 2 Hindrich Suchoinen mh 1 1 C:og: Suhonen
2 - - 3 Johan Safwol:n mh 1 1 C:og: Savolainen
Son Johan 1 - Savolainen
3 - 3 - Michell Thomain mh 1 1 Caw: Tuomainen
Bror Lahrs 1 - Tuomainen

Sivu 1749A (aukeaman 1749 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Säijerlax/Saijanlahti - - 4 Michell Wänttin mh 1 1 C:og: Vänttinen
Bror Mårten 1 - Vänttinen
Bror Grells 1 - Vänttinen
2 - 4 - Peer Luttin mh 1 1 Caw: Luttinen
St:S: Tynnes Lappal:n mh 1 1 Lappalainen
1 Sackerlax/Saahkarlahti - 2 1 Lahrs Langin mh 1 1 Caw: Lankinen
Solld: Michell Turuins hust - 1 Turunen 132
2 - 3 - Hindrich Råpoin mh 1 1 Caw:
Bror Johan 1 -
3 - 3 - Staffan Kåttilain 1 - Caw: Kotilainen
Bror Peer Kåtilains hust - 1 Kotilainen
Bror Mattz Kåtilain 1 - Kotilainen
4 - 2 - Clemeth Pittkoin mh 1 1 Caw: Pitkänen
5 - 2 - Olof Råpoins hustru - 1 Caw:
Son Olof Ohlsson 1 -
6 - 3 - Hindrich Pittkoins hustru - 1 Caw: Pitkänen
B:M: Olof Kåppoin mh 1 1 Koponen
1 Sarckamäckj/Sarkamäki - 3 - Michell Ohlsson Heiskain mh 1 1 Caw: Heiskanen
Bror Olof 1 - Heiskanen
2 - 2 - Olof Turuin mh 1 1 Caw: Turunen
3 - 4 - Olof Pöllein mh 1 1 Caw: Pöllänen
Bror Jöran mh 1 1 Pöllänen
4 - - 1 Hindrich Kassin 1 - C:og:
5 - 1 1 Hindrich Tirckoin 1 - Caw: Tirkkonen
Solld: Zachris Kåppoins hust - 1 Koponen 139
6 - 2 - Hidnrich Händnin mh 1 1 Caw:
7 - 1 - Påhl Suchoin 1 - Caw: Suhonen
1 Tupporala/Tuppurinmäki - - 2 Peer Tijmain mh 1 1 Inf: Timonen
2 - 1 - Peer Kinnuins hustru - 1 Caw: Kinnunen
3 - 3 1 Olof Anderss:n Keinoin mh 1 1 Caw: Keinänen
B:S: Anders Keinoin 1 - Keinänen
Solld: Bert: Kauhains hust - 1 Kauhanen 125
4 - 2 - Anders Happoin mh 1 1 Caw: Happonen
5 - 2 - Johan Rässein mh 1 1 Caw:
1 Timola - 3 - Påhl Sutinen mh 1 1 Caw: Sutinen
Bror Ifwar 1 - Sutinen

Sivu 1749B (aukeaman 1749 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Timola - 6 - Oloff Glomerus mh 1 1 Caw: Glomerus
Styf Son Cassperr mh 1 1
D:r Cnuth Cnutin 1 - Nuutinen
Pigan Anna Niskatar - 1 Niskanen
3 - 1 - Johan Marbergh 1 - Caw:
1 Wächwilä/Vehvilä - 5 - Erich Wäpsälein mh 1 1 Caw: Vepsäläinen
Swåger Lahrs mh 1 1
D:r Christer Laitin 1 - Laitinen
1 Wallckiamäckj/Valkeamäki - 2 - Michell Ifwanain mh 1 1 Caw: Iivanainen
2 - 2 - Michell Härain mh 1 1 Caw:
3 - - 3 Lahrs Ifwanain mh 1 1 C:og: Iivanainen
Bror Samuell 1 - Iivanainen
4 - 3 - Anders Kåckoin mh 1 1 Caw: Kokkonen
Bror Cassper 1 - Kokkonen
5 - - 2 Jöran Kåckoin 1 - C:og: Kokkonen
Bror Lahrs Kåckoin 1 - Kokkonen
6 - - 2 Erich Heiskain mh 1 1 C:og: Heiskanen
7 - 1 - Michell Ifwanain 1 - Caw: Iivanainen
8 - - 3 Ifwar Hyttins hustru - 1 C:og Hyttinen
Bror Son Simon 1 - Hyttinen
B:M: Michell Fougtel: 1 - Voutilainen
1 Waristaipall/Varistaipale - - 8 Olof Kåppoin mh 1 1 C:og: Koponen
Bror Anders mh 1 1 Koponen
Bror Mattz mh 1 1 Koponen
D:r Johan Kåppoin 1 - Koponen
Solld Mattz Törreins hust - 1 Törrönen
- 4 - Erich Koppoin mh 1 1 Caw: Koponen
Bror Sigfredh mh 1 1 Koponen
1 Unnukansahlo/Unnukansalo - 1 1 Påhl Rautiain 1 - Caw: Rautiainen
1 Warckaus/Varkaus - - 5 Axell Kåssoin 1 -
Bror Eskell 1 -
Bror Son Johan 1 -
Syster Sophia 1 1
Pigan Carin Ittkatar - 1 Itkonen
2 - - 6 Staffan Immoin mh 1 1 C:og: Immonen
Petter Parfwiain 1 - Parviainen
Hindrich Immoin mh 1 1 Immonen
Solld Mattz Läskins hust - 1 Leskinen 120

Sivu 1750A (aukeaman 1750 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 2 - - Klåck:n Bertell Oxman med hustrun 1 1 Oksman
1 - - Spög: Olof Mähoin 1 - Mähönen
1 - - Brofougd: Samuell Pura 1 - Pura
1 - - Upbördz skrif:n Joh: Argilandr 1 - Argillander
1 - - Uthrijdaren Thomas Hämäl:n 1 - Hämäläinen
8 - - Kyrckioheerd:n Höfwällärde H:r Johan Kyander mh 1 1 Kyander
D:r Johan Hardickain 1 - Hartikainen
D:r Johan Oxman 1 - Oksman
D:r Cassper Oxman 1 - Oksman
Pigan Magdalena - 1
Pigan Malin - 1
Pigan Judith - 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin1725

© Väinö Holopainen 2023