AloitussivuSavon henkikirjatLeppävirran pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Leppävirran henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

HAlkuun

Haapamäki

1693: Kinnuin, Klostarin, Kröger, Suhoinen

1708: -, Hyttin, Klosterin, Krogare, Kåpoin, Ollickain, Suonin, Tijmoin

1711: -, Allikain, Hyttin, Krögare, Kåpoin, Suhoin, Tijmoin

1722: -, Hyttin, Klåstarin, Krögare, Kåpoin, Suchoin, Suchoinen, Såpoin

1725: -, Clostarin, Krögare, Kåpoin, Suchoin, Såpain

1727: Clåstarin, Krögare, Kåppoin, Lappitar, Nijssain, Suchoin, Såpain

Halola

1693: -, Kopiain, Leifwines, Läskinen, Orainen, Turin

1708: -, Hackarin, Krögare

1711: -, Hackarin

1722: -, Hackarin, Tårf:in, Tårfwin

1725: -, Haikarin, Mickoin, Såinin, Torfwin, Tårfwin

1727: -, Herlin, Kauhain, Soinin, Tårfwin

Hankamäki

1693: Kinnuin

1708: Kinnun

1711: Kinnuin

1722: Kar___, Kinnuin, Kinuin

1725: Kinnuin

1727: Kinnuin, Tollatar

Huovila

1693: Ahnoin, Ikoin, Kåckoin, Linduin

1708: -, Ilkoin, Linduin

1711: Ittkoin

1722: Ittkoin

1725: Ittkoin, Linduin

1727: Hyfwärin, Ittkoin

Huovilansalmi

1693: -, Sepoin, Såpain

1708: -, Minckoin

1711: Mickoin

1722: Kållarij, Lapitar

1725: Kållare

1727: Kållare, Kåppoin

JAlkuun

Juurikkasalmi

1693: Keppoin

1708: Kåpoin

1711: Kåpoin

1722: Kapoin

1725: -, Kåppoin

1727: Kåppoin

KAlkuun

Kartasalo

1693: -, Pöuhiä

1708: Pöuhuin

1711: Peuhoin

1722: Lappalain, Peuhoin

1725: Lappal:n, Peuhöin

1727: Lappal:n, Pöuhein

Keinälänmäki

1693: Keinoin, Kinnuin, Rämsu

1708: -, Heskain, Kaipiain

1711: -, Räss:n

1722: Kännäin, Käynoin, Rässäin

1725: Heiskain, Keinoin, Ruskain, Rässein

1727: Heiskain, Keinoin, Ruskain, Rässoin, Soumal:n

Konnuslahti

1693: -, Böllgias, Happoin, Hardikain, Karfwin, Kinnuin, Lappal:n, Mallijn, Parwain, Safwolain, Somal:n, Tijll

1708: -, Hara, Hardickain, Hardikain, Hyfrin, Håpain, Karfwiain, Karfwin, Kinnun, Kunin, Lappal., Lappal:, Parfwin, Pocktor, Sijattor, Suomalain, Ursinius

1711: -, Hardickain, Heiska, Hyfwerin, Karfwin, Kauhain, Kinnuin, Lappal:, Lappalain, Parfwiain, Skopa, Soumalain, Tupurain

1722: -, Hardickain, Hilduin, Häjska, Karf:in, Karf:oin, Kauhiain, Kinnuin, Lappal:, Lappalain, Mustoin, Parjain, Simbain, Suåmalain, Tuppurain

1725: -, Argiland:, Argilander, Haputar, Hardick:n, Hardickain, Karfwin, Kauhain, Lappalain, Lappitar, Mustoin, Parfwiain, Parfwitar, Simbain, Soumal:, Soumalain, Tuppurain

1727: Argilander, Argilandra, Dafwitzain, Hardikain, Hämäl:n, Jack, Kanckuin, Karfwin, Kaufwatar, Kauhain, Keeman, Lappalain, Mustoin, Parfwiain, Parfwitar, Simbain, Soumalain, Tupporain

Kopolanniemi

1693: Kapoin, Lappal:n, Lappalain, Parkoin, Pittketer, Pustinen, Tehnuin, Turin

1708: Hemel., Klosterin, Kåpoin, Lappal.

1711: Hämälein, Klostarin, Kåpoin, Lappalain, Nissin

1722: Kåpoin, Kåpoinen, Pittkoin

1725: Karfwoin, Kåpoin, Kåppoin, Lappal:n, Oxman, Tyggi

1727: Hämmälein, Karfwoin, Kåppoin, Lappal:n, Oxman, Ryggi

Kotalahti

1693: -, Hackarin, Herrain, Itkoin, Laikinen, Läskinen, Muckoin, Nakorin, Nijrain, Puhroin, Safwolain

1708: -, Herrain, Hålapain, Itkoin, Julkoin, Knutin, Laitin, Lappal:, Leskin, Nijrain, Safwolain, Tijmmon, Turuin, Väioil:

1711: -, Herrain, Hålapain, Hållapain, Ittkoin, Laitin, Marckain, Nijrain

1722: -, Halopain, Herroin, Ilckoin, Itkoin, Kauhain, Klåstarin, Laitin, Marckain, Mustoin, Nijrain, Sutinen, Tårnjoin

1725: -, Herrain, Hållopain, Ittkoin, Kauhain, Klostarin, Laitin, Lytinen, Marckain, Nijrain, Pöllein, Sutinen, Tenhuin, Tirckoin, Tårnioin

1727: -, Herrain, Hållapain, Ittkoin, Kauhain, Klostarin, Kåssoin, Laitin, Marck:n, Nirain, Pöllein, Sutinen, Tenhuin, Tirckoin, Tårniain

Kurjalanranta

1693: -, Afwin, Kiärroin, Kosurin, Muhoin, Nisein, Safwolain, Saukoin, Suhoin, Tirroin, Tuppurain, Turinen, Turuin

1708: -, Kasurin, Kinnuin, Klosterin, Kåpoin, Kåsoin, Myckoin, Nissain, Purdin, Sainan, Sainoin, Sarain, Suhoin, Turuin, Tyroin, Årarain

1711: Araxain, Kassarin, Klostarin, Kåssoin, Mickoin, Nissinen, Purtinen, Tirckoin

1722: -, Airaxain, Cuålemain, Innoin, Karpin, Kassain, Kinnuin, Kålare, Kållare, Kåsoin, Kåssojn, Mickoin, Mustoin, Nissin, Parf:eain, Såinin, Tirckonen, Tuåf:ain, Ålckoin

1725: -, Airaxin, Immoin, Koulemain, Kållare, Kåssoin, Mickoin, Nissinen, Parfwiain, Tirickanen, Ållickain

1727: Airaxin, Coulemain, Immoin, Kållare, Kåssoin, Mickoin, Nissin, Nuppotar, Parfwiain, Tirckonen, Tirroin, Ållickain

Kuronlahti

1693: -, Kossoin, Kossoinen, Kåpoin, Könöin, Pitkäin, Pittkäin

1708: -, Koning, Kåppoin, Kåssoin, Pitkoin, Pölloin

1711: Kuolemain, Kåpoin, Kåssoin, Könninen, Pelloin

1722: Hyry, Kåppoin, Kåssoin, Könoin, Pölläin, Åjnoin

1725: Karhuin, Kåpoin, Kåppoin, Kåssoin, Könoin, Pittkoin, Åinoin

1727: -, Karhu, Kåppoin, Kåssoin, Könöin, Pittkoin, Åinoin

LAlkuun

Lapinmäki

1693: Hålapain, Hålopa, Kåppain, Lappalain, Pajutain

1708: Hallapain, Hållapa, Lappal:, Lappalain, Tunnin

1711: Hålopain, Lappalain

1722: Hämälain, Hållapain, Kinnuin

1725: Hollopain, Hämäl:n, Hållopain, Kinnuin

1727: -, Hämmäl:, Hållapain, Kinnuin, Åinoin

Leppämäki

1693: -, Höstrein, Immoin, Kåssoin, Lapweteläin, Parkin, Parkoin, Tackuin, Tenhuin

1708: Hardickain, Kåssoin, Parckain, Safwolain

1711: Kåssoin, Parckoin, Safwolain

1722: -, Kåssoin, Parckoin, Saf:olain

1725: Ittkoin, Kåssoin, Parckin, Parckoin, Safwol:

1727: Ittkoin, Kåssoin, Parckin, Parckoin

Leppävirta

1693: -, Colemain, Collemain, Haloin, Haloinen, Julkoin, Jöppöin, Kankotter, Kappoin, Karfwoin, Krögare, Kämäräin, Kåpoin, Könöin, Lappalain, Mustoin, Mähnin, Nickinen, Nickonen, Pemol:, Perroin, Pulkin, Purckoin, Purroin, Reppoin, Suttin, Suttinen, Tafwast, Tijrkoin, Turoin, Wåckalain

1708: -, Bollia, Bomen, Buske, Haiuckain, Hemel:, Henduin, Håppain, Kappoin, Kemerain, Kinnuin, Konuin, Kållimain, Kåpoin, Lappal., Littuin, Montan, Mustoin, Nickoin, Parfwoin, Pulckoin, Puruin, Suttuin, Ursinius, Våckel:

1711: -, Buschou, Henduin, Hämälein, Jutelain, Kinnuin, Kämmärein, Kåpoin, Montanus, Mustoin, Nyckein, Pullkin, Sutinen, Ursinus

1722: -, Argiland., Böllia, Hyf:erin, Hämäl:, Keijnoin, Kinnuin, Kouainen, Kåpoin, Kåssoin, Lackman, Mickoin, Monthanus, Nickin, Nickitar, Nyckein, Oxman, Pulckin, Puroin, Suttinen, Thenhuin, Tåloinen, Ursinus

1725: -, Hafwein, Hirsin, Hyrj, Hämälein, Karpin, Keijoin, Kinnuin, Koppoin, Kåpoin, Kåssoin, Kåttilain, Lappit:r, Montanus, Mustoin, Nickain, Nickatar, Nickinen, Oxmann, Pullkin, Pumal:n, Purroin, Sutinen, Tenhuin, Tålloinen, Ållickain

1727: -, Affleck, Compher, Hijri, Hirsin, Hofwin, Hämmälein, Karpin, Kinnuin, Kåpoin, Kåppoin, Montan, Mustoin, Nickin, Nickinen, Pullckin, Pumalain, Purrain, Tackin, Tålloin, Ållickain

Lietemäki

1693: -, Lathnen

1708: Laitin

1711: -, Laitin

1722: Laitinen

1725: Laitinen

1727: Laitinen

Luttila

1693: -, Achwikas, Karfwin, Knutin, Lappalain, Luttinen

1708: -, Junckain, Tallotar

1711: -, Hardickain, Junnickoin

1722: Liutin, Ojnåin

1725: Jurfwain, Luttin

1727: Jurfwain, Luttin, Luttitar

Lylymäki

1693: -, Arfwelin, Kapoin, Safwolain, Tallain

1708: -, Kanckoin, Kinnun, Kåpoin, Safwol.

1711: -, Kanckoin, Kåpoin

1722: Heiskain, Kåpoin, Saf:olain, Tirckain

1725: Heiskain, Koppoin, Kåppoin, Safwol:n

1727: Heiskain, Kåpp:n, Kåppoin, Safwol:n

MAlkuun

Monninmäki

1693: Keinain, Philpuxin

1708: Philipuxin, Safwal:

1711: Phillpuxin, Safwolain

1722: Junckarj, Kuroin, Lappwätel:

1725: -, Junckarin, Kurroin, Laitin, Lapwätel:n

1727: Juckarin, Kurroin, Lappwätel:n

Mustinmäki

1693: -, Kinnuin, Kinnuinen, Kurfwinen, Lappal:n, Liukoin, Pulkinen

1708: Hijppain, Itkoin, Karfwain, Kinnuin, Kossoin, Lappal., Luckoin, Nickoin

1711: Karfwoin, Kinnuin, Lappalain, Liuckoin, Nickoin

1722: Ittkoin, Lappalain, Liukoin, Ljmat, Turuin

1725: Kinnuin, Lappal:n, Lappalain, Luukoin, Läskin, Mickoin, Nuppoin, Pittkoin, Turuin

1727: Ittkoin, Ittkotar, Kinnuin, Kåssoin, Lappalain, Luukoin, Läskin, Mickoin, Nuppoin, Pittkoin, Schmidt, Soinin

NAlkuun

Niinimäki

1693: Kåppoin, Kåssoin, Nulpoin, Piroin, Pirroin, Tijmoin, Tirkoin, Turåin

1708: Klosterin, Käwing, Kåpoin, Kåssoin, Pyrrein, Tijrckoin, Tirckain, Tåssoin

1711: -, Kåssoin, Könningh, Pirin, Tirckoin

1722: -, Karhin, Kinnuin, Parf:eain, Pijrain, Ruppoin, Tirckoin

1725: -, Karhin, Kinnuin, Kåpoin, Kåssoin, Pirin, Pullkin, Tirckoin

1727: -, Kinnuin, Kåppoin, Kåssoin, Pirin, Pullckin, Suchatar, Tirckoin

OAlkuun

Osmajärvi

1693: -, Haring, Hyfwain, Hyfwein, Höringh, Jempse, Lackoin, Laitinen, Latin, Pässinen, Ringin, Tackoin, Tålloinen

1708: -, Laitin, Passoin, Pulckin, Pulckoin, Reinickain, Tackain, Tijmoin, Utriain

1711: -, Jämssä, Laitin, Passoin, Reinickain, Timmoin, Utriain

1722: -, Kinnuin, Laitin, Rejnickain, Suttin, Tijmoin

1725: -, Karialain, Kauhain, Kinnuin, Kinnutar, Laitin, Luttin, Reinickain, Sutin, Tenhuin, Tijmoin

1727: -, Karialain, Laitin, Luttin, Lydickein, Reinick:n, Reininkain, Suttin, Tenhuin, Tijmoin

PAlkuun

Pappila

1708: -, Argillander, Kossoin, Lotin, Mustoin, Möhoin, Rönberg, Thil, Åxmann

1711: -, Argilander, Kåssoin, Mustoin, Thijle, Åxman

1722: -, Argeland., Kasain, Mähoin, Oxman

1725: -, Happoin, Hollopain, Kassain, Kyander, Mähoin, Oxman

1727: -, Argilandr, Hardickain, Hämäl:n, Kyander, Mähoin, Oxman, Pura

Paukarlahti

1693: -, Hackorain, Heskain, Jalkain, Jeskeläin, Ollikain, Pullkoin, Reinkain

1708: -, Heiskain, Kackorin, Kåntein, Pillckain, Renickain

1711: Heiskain, Kåntin, Reinikain

1722: Hardickain, Hyf:erin, Kauhain, Kånttinen, Rejnickain, Saf:olain

1725: Hyfwärin, Kånttin, Kånttinen, Reinickain, Safwol:n

1727: Hyfwärin, Kånttin, Kånttinen, Reininkain, Safwol:n, Tickatar, Ållickain

Petromäki

1693: Karfwin, Keinin, Kåppoin

1708: -, Karfvain

1711: -, Ittkoin

1722: -

1725: -, Hillduin, Krabba

1727: -, Ifwoin, Safwol:n

Pitkälänniemi

1693: Afleck, Perfwin, Pitkäin, Pittkäin

1708: Affleck, Kåpoin, Möhoin, Nackarin, Parfwain, Pitkoin

1711: Affleck, Parfwiain, Pittkoin

1722: Afflech, Parf:iain, Pittkain

1725: Parfwiain, Pittkoin, Puskitar

1727: Laitin, Pittkoin, Pusketar

Polvijärvi

1693: -, Morkein, Pijrain, Pijroin, Turuin

1708: -, Marckoin, Piron, Törroin

1711: -, Backarin, Pirin, Törrein

1722: -, Backarin, Keinoin, Pirain, Turuin, Törrein

1725: -, Backarin, Keinoin, Kåssoin, Pirain, Turuin, Törrein, UK

1727: Backarin, Keinoin, Kåppoin, Kåssoin, Pirain, Pjrain, Turuin, Törrein

Pussilantaival

1693: Kyllein, Latin

1708: -, Lappal:, Möckoin

1711: Kärckein, Lappalain, Möukein

1722: Lappal:, Lappal:n

1725: -, Haikoin, Lappal:n

1727: Haikoin, Laitin

Puurtila

1693: -, Hålpoin, Purdinen, Uhmin

1708: Hålapa, Hållapain, Purdinen

1711: Ahokain, Hållapain, Könein

1722: Hållopain, Jurfwain, Könöin

1725: Hållop:n, Könöin, Parfwiain

1727: Hållap:n, Könöin, Parfwiain

RAlkuun

Reinikkala

1693: -, Hyfwein, Hyttin, Reinkain, Turöin

1708: Reinickain

1711: Reinickain

1722: Hålopain, Kinnutar, Rejnikain, Ållickain

1725: Karfwoin

1727: Karfwoin

Riihiranta

1693: Jeppein, Kåpoin, Kåpoinen, Morkoin

1708: -, Kåpoin, Marckoin

1711: Kåpoin, Marckain

1722: Kåpoin, Laiditar, Marckain

1725: Kåppoin, Marckain

1727: Kurroin, Kåppoin, Marckain

Rummukkala

1693: -, Kinnuin, Korpein, Korppin, Lamain, Latinen, Såpoin

1708: -, Heiskain, Karpin, Kinnun, Suhoin, Tordin

1711: Backarin, Heiskain, Kinnuinen, Kinnunen, Törrin

1722: -, Häijskain, Karpinen, Kinnuin, Kåpoin, Kåstin, Liuko, Törrin

1725: -, Heiskain, Karpinen, Kinnuin, Kåppoin, Liucko, Pittkoin, Pust:, Törrein

1727: Heiskain, Karpinen, Kinnuin, Liucko, Pittkoin, Pustin, Törrein

SAlkuun

Saahkarlahti

1693: -, Kinnuin, Kåttilain, Mallin, Ollkoin, Pitkäin, Råpoin, Tackoin

1708: Kattel:, Kåpoin, Kårhoin, Pitkoin, Råpoin

1711: Kopoin, Kuroin, Kåtalain, Langin, Pittkoin, Ropoin, Råpoin

1722: Kåtelain, Langin, Läskinen, Råpoin, Taski

1725: Kåtilain, Langin, Pittkoin, Råpoin, Soinin, Turuin

1727: Kåppoin, Kåtilain, Kåttilain, Langin, Pittkoin, Råpoin, Turuin

Saamainen

1693: -, Haloinen, Happlain, Hardikain, Heskein, Hoffwoin, Karfwinain, Kariulain, Kenuin, Kinnuin, Korigein, Kyryläin, Mustoin, Nissinen, Pulkinen, Räsäin, Råniain, Sonion, Tommain, Tuppriain, Tårfwin

1708: -, Cauhanen, Haloin, Hardickain, Håfwain, Karfvin, Kerfain, Kinuin, Lindotar, Pulcki, Pulckij, Rahimoin, Rässain, Tarfwin, Thomain

1711: Haloin, Hardickain, Hofwin, Hålapain, Karfwoin, Kouhiain, Käriäin, Pisspa, Pullckin, Råinin, Tomain, Torwain

1722: Haloin, Hapal:, Hardickain, Håf:in, Karf:ain, Karhin, Kauhain, Keinoin, Kämärein, Pispain, Pulckin, Pulckoin, Såinin, Temoin, Tårf:in

1725: Halloin, Hapalain, Hardickain, Hofwin, Hyfwein, Ittkoin, Kanckutar, Karfwin, Karhu, Kauhain, Kämmärein, Kämpin, Käriäin, Mönckein, Pisspain, Pullckin, Pullkin, Reinickain, Thomain, Tårfwin, Wäpsal:

1727: Halloin, Hardickain, Hofwin, Ittkoin, Karfwin, Karhin, Kauhain, Keinoin, Kämmärein, Käriein, Pisspain, Pullckin, Reinickain, Thomain, Tårfwin

Saijanlahti

1693: -, Jufwoin, Kinnun, Korpinen

1708: Karpoin, Lappal:, Wättein

1711: -, Lappalain, Wäntin

1722: Luttin, Pulckin, Wäntin

1725: Lappal:n, Luttin, Wänttin

1727: Lappal:n, Luttin, Wänttin

Sarkamäki

1693: Kiörain, Koppoin, Lamain, Ottin, Pöllin, Saikonen, Såmoinen, Turuin

1708: -, Aickas, Hardikain, Kanckain, Kåpoin, Lamain, Pöllein, Terroin, Turuin

1722: -, Heiskain, Häijskain, Lammain, Pöllein, Räsain, Turuin

1725: -, Heiskain, Henduin, Kassin, Kåpoin, Lamain, Pöllein, Staffanain, Suhoin, Tirckoin, Turuin

1727: Heiskain, Händnin, Kassin, Kåppoin, Pöllein, Suchoin, Tirckoin, Turuin

Sarkaniemi

1693: Keinoin

1708: Kännin

1711: -, Ahokas, Heiskain, Keinein, Kåpoin, Lamain, Törrein

1722: Itkotar, Käjnoin

1725: Ittkoin, Ittkotar, Käijoin

1727: Keinoin

Soinilansalmi

1693: Koppoin, Kåssoin, Salin, Souhoin

1708: Collenius, Säinein

1711: -, Kotennius, Mickoin, Suhoin

1722: Kålennius, Purdin

1725: -, Collanus, Lappitar, Nissin, Purdin, Soinin

1727: -, Collan, Nissin, Purdin, Soinin

Sydänmaa

1693: -, Hijckahemm, Ickoin, Lautinen

1708: -, Laitin

1711: -, Laitin

1722: -, Cnutin, Laitin

1725: -, Laitin, Lappal:n

1727: -, Laitin, Lappal:n

TAlkuun

Tahvanala

1693: Itkoin, Mähoin, Pullkoin, Tuckain

1708: -, Heskain, Itkoin, Pulckoin

1711: Ittkoin

1722: Suchoinen

1725: Safwolain, Suhoinen, Thomain, Tollotar

1727: Safwol:n, Suchoinen, Thomain

Tanskansaari

1693: Nickinen

1708: Wirilander

1711: Kopoin

1722: Kåpin

1725: Kåppoin

1727: Kåppoin

Timola

1693: Ahockas, Kinnuinen, Kinon, Timoin

1708: -, Karfvin, Kinnun, Kåpoin, Marberg, Suttuin

1711: Glomerus, Kåpoin

1722: -, Glomerus, Kåpoin, Lutinen, Sutinen

1725: -, Glomerus, Marberg, Sutinen

1727: -, Cnutin, Glomerus, Marbergh, Niskatar, Sutinen

Tuppurinmäki

1693: Happain, Kinnuin, Kinun, Kinunen, Latin, Pardain, Tuppuroin

1708: -, Keijnon, Kinnun, Laitin, Tuporain, Tupporin

1711: Kaipoin, Kinnuin, Käinoin

1722: Kaipain, Kejnoin, Kinnuin, Rässäin, Tijmoin

1725: Kaipoin, Kauhoin, Keijnoin, Kinnuin, Rässein, Tackin, Tijmoin

1727: Happoin, Kauhain, Keinoin, Kinnuin, Rässein, Tijmain

UAlkuun

Unnukansalo

1693: Luckoin, Suhnoin

1708: -

1711: -

1722: Läskin

1725: Rautiain

1727: Rautiain

VWAlkuun

Valkeamäki

1693: -, Harroin, Heiskain, Heskain, Hyttin, Hållapain, Hållepain, Ifwain, Ifwanain

1708: Heiskain, Heiskan, Herrain, Hyttin, Ifwoin, Karfvin, Laitin, Pulckoin

1711: Harain, Hyttin, Ifwanain, Karfwin, Laitin, Turuin

1722: Harain, Hyttin, Häjskain, If:ain, If:ainain, Ifwainen, Kåckoin, Reinickain, Saf:olain

1725: Fougtil:n, Heiskain, Herrain, Hyttin, Ifwanain, Kåckoin, Kåckonen, Safwol:

1727: Fougtel:, Heiskain, Hyttin, Härain, Ifwanain, Kåckoin

Varistaipale

1693: -, Kåpoin, Läskoin

1708: -, Hyttetor, Hålapain, Kåpoin

1711: Kåpoin

1722: Kupoin, Kåpoin

1725: Kåppoin, Törrein

1727: Koppoin, Kåppoin, Törrein

Varkaus

1693: Immoin, Kyryläin, Purdin, Åhnein

1708: -, Kyrel:

1711: Kåssoin, Turuin

1722: Innoin, Kåssoin, Parf:eain

1725: Immoin, Ittkotar, Kåssoin, Läskin, Parfwiain, Pässi

1727: Immoin, Ittkatar, Kåssoin, Läskin, Parfwiain

Vehvilä

1693: Nickerin, Pispa

1708: -, Pijspain, Wapsalain

1711: -, Sijckain, Wäpsälein

1722: -, Wäpselain

1725: -, Laitin, Wäpsal:n

1727: -, Laitin, Wäpsälein

© Väinö Holopainen 2023