AloitussivuSavon henkikirjatMäntyharjun pitäjä1693 → Henkikirja ☰ 

Mäntyharju henkikirja 1693

Sivu 1827A (aukeaman 1827 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Savon puoli

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hyrällby/Hyyrylä 5 Bertell Jacobsson mh 2
M. Erich mh 2
Rytt hustru 1
4 Erich Andersson mh 2
B:r Eskell med hustru 2
Hopolaby/Huopola 5 Christer Christersson mh 2
B:r Anders mh 2
B:r Hindrich 1
2 Simon Jonsson mh 2
Karangamäkj/Karankamäki 4 Erich Knuthss. Witikain mh 2
B:r Hindrich mh 2
2 T. Laars Thomasson mh 2
Lachnanemj/Lahnaniemi 6 Thomas Witikain mh 2
B:r Hindrich 1
Dåtter Brita dito Maria 2
Dåtter Walborg 1
2 T. Erich Jacobsson mh 2
3 Christer Sigfredss. mh 2
Absentia 1
4 Jöran Lepistö mh 2
S. Hindrich mh 2
4 Hindrich Hemel: mh 2
B:r S. Hindrich mh 2
2 Thomas Philipssons E:a 1
B:r Anders hustru 1
2 Michell Christerss. mh 2
4 Pehr Hindrichsson mh 2
St.S. Simon mh 2
2 Staffan Bertelss. mh 2
5 Pehr Wallckoin mh 2
B:r Erich 1
B:r Sigfred mh 2
2 Johan Påhlsson mh 2
Mynttilta/Mynttilä 3 Johan Tyllin mh 2
B:r Blassius 1
5 Christer Pehrss. mh 2
S. Thomas 1
B:r Matz mh 2
2 Erich Pehrsson mh 2
4 Mårten Pehrss mh 2
S. Pehr 1
H.K. Margaretha 1
2 Hindrich Båck mh 2
Ninimakj/Niinimäki 5 Grelss Wargh mh 2
B:r S. Anders mh 2
B:r S. Grelss 1
2 Christer Pyllkain mh 2
5 Simon Niroin mh 2
S. Christer mh 2
Såldatz hustru 1
6 Johan Näbb mh 2
B:r Hans mh 2
D. Matz Grelss. mh 2
3 Christer Pjppar mh 2
Absentia 1
Ollikala/Ollikkala 2 Philip Witzain mh 2
3 Matz Christerss mh 2
Soldatz hustru 1
2 Luckas Luckass. mh 2
2 Matz Philipsson mh 2

Sivu 1827B (aukeaman 1827 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala/Ollikkala 2 Christer Larsson mh 2
4 Anders Knutss mh 2
H.M. Mårten Möller mh 2
2 Grelss Kurfuin mh 2
2 Thomas Erichss. mh 2
Poitznemij/Poitsiniemi 6 Sigfred Påhlsson 1
B:r Staffan mh 2
S. Påhl mh 2
Såldatz hustru 1
Safwinemij/Saviniemi 2 Cnuth Thomasson mh 2
4 Knuth Warsa mh 2
B:r Matz mh 2
3 Erich Grelsson mh 2
Påhl Thomass. hustru 1
3 Lars Wallckoin mh 2
B:r Anders 1
Särkamäkj/Särkemäki 4 Jöran Mårtenss nh 2
B:r Sigfred 1
Pijga Malin 1
4 Matz Andsson mh 2
B:r Christer mh 2
Tåifwola/Toivola 3 Simon Roppoin mh 2
T Knuth Nuppoins h 1
3 Erich Sigfredss. mh 2
B:r Påhl 1
6 Sigfred Eskellsson Hackein 1
Bror Niels 1
Bror Eskell med hustru 2
Bror Knuth med hustru 2
2 Thomas Jacobsson Lattiein mh 2
4 Matias Thomassn med hustru 2
Laars Kompain med hustru 2
2 Hindrich Larsson med hustru 2
2 Erich Kohoin med hustru 2
2 Berend Hemel: hel: Nyckein 1
St.S. Hindrich 1
2 Matz Jacobss. Wänttz mh 2
4 Anders Pietin mh 2
B:r Eskell med hustru 2
2 Knuth Kommoin med hustru 2
2 Hindrich Packarin med hustru 2
2 Knuth Thomasson Sangeri medh hustru 2
2 Hindrich Staffanss Packarin med hustru 2

Sivu 1828A (aukeaman 1828 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tåifwola/Toivola 2 Simon Matsson Möller med h 2
5 Matz Matsson Passoin med h 2
B:r Påhl 1
B:r Thomas 1
S. Matz Matz 1
Tillikala/Tiilikkala 3 Sigfred Hindrichss. Tillikain med hustru 2
Bror Matz 1
2 Michell Erichsson 1
Mohr 1
Walldaby/Vuolteenkylä 3 Mårten Sigfredss. Passoin med h 2
D. Jacob Bertelss 1

Sivu 770A (aukeaman 770 vasen sivu) Kirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hallmenemi/Halmeniemi
Jänixälä/Jäniskylä
Kårpilax/Korpilahti
Kinnilä
Luchtais/Luhtanen
Lydickälä/Lyytikkälä

Sivu 770B (aukeaman 770 oikea sivu) Kirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Outila
Passoila/Paasola
Partzima/Partsinmaa

Sivu 771A (aukeaman 771 vasen sivu) Kirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pajulax/Pajulahti
Skyttälä/Kyttälä
Worinemi/Vuoriniemi
Wannois/Vanonen
Pappila

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1711

© Väinö Holopainen 2023