AloitussivuSavon henkikirjatPieksämäen pitäjä1722 → Nimihakemisto

Pieksämäki henkikirja 1722

Nimihakemisto


-  A  B  C  D  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å 
 -  A  B  C  D  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And:s Andersson (Sikosaari) 1464

Anders (Kirkonkylä) 1457

Anders Christerss: (Virmasniemi) 1467

Anders Mattsson (Jauhomäki) 1456

Arfwedh Erssonn (Längelmäki) 1459

Carll (Kirkonkylä) 1456

Christer (Kirkonkylä) 1456

Christer Thomasson (Pyhitty) 1462

Claes Claesson (Kirkonkylä) 1457

Cnuth Michelsson (Nuutila) 1458

Cnuth Michelssonn (Längelmäki) 1459

Daniel (Kukkola) 1457

Erich Ersson (Valkeamäki) 1467

Erich Staffanss: (Karkkola) 1458

Eskiell Hindersson (Haukivuori) 1454

Gertru (Nikkarila) 1461

Grels Ohlsson (Hankamäki) 1454

Hindrich (Kirkonkylä) 1457

Hindrich Elliesson (Häkkilä) 1454

Hindrich Hindersson (Pieksämäki) 1463

Hindrich Larsson (Siikamäki) 1463

Isach (Nykälä) 1461

Jacob (Maavesi) 1460

Joachim Michelss: (Pyhitty) 1462

Johan (Vilhula) 1465b

Johan Johanss: (Väisälä) 1468

Johan Johansson (Kukkola) 1457

Johan Michellsson (Haukivuori) 1454

Jöran Johansson (Kirkonkylä) 1457

Lars (Jauhomäki) 1456

Lars (Oittila) 1462

Lars (Virmasniemi) 1467

Lars Jörenss: (Häkkilä) 1454

Lars Michellsson (Liedemäki) 1459

Lars Peersson (Längelmäki) 1459

Lars Peersson (Siikamäki) 1463

Lars Thomasson (Pyhitty) 1462

Magdalena (Pappila) 1469

Markus (Kutumäki) 1458

Mattz (Kantala) 1458

Mattz Ohlsson (Nykälä) 1461

Oloff Grelssonn (Hankamäki) 1454

Peer (Vilhula) 1465b

Peer Bassiliossonn (Tihusniemi) 1465

Petter (Kirkonkylä) 1457

Petter Thomasson (Hankamäki) 1454

Påhl (Siikamäki) 1463

Påhl Erichsson (Suontientaipale) 1463

Påhl Jacobsson (Vilhula) 1465b

Samuel (Jauhomäki) 1456

Samuell Erichsson (Jauhomäki) 1456

Samuell Johansson (Vilhula) 1465b

Sigfredh (Virmasniemi) 1467

Simon (Kirkonkylä) 1457

Simon (Vehmaiskylä) 1465b

Simon Ohlsson (Suonenjoki) 1464

Simon Simonsson (Toholahti) 1465

Staffan Grelss: (Vanaja) 1468

Staffan Johanss: (Valkeamäki) 1467

Staffan Johansson (Hankamäki) 1454

Staffan Staffansson (Suolivesi) 1464

Thomas (Pyhitty) 1462

Thomas Thomasson (Rummukka) 1463

AAlkuun

Airaxin

Matz (Suonenjoki) 1464

Asp

And: (Pyhitty) 1462

Assickain

Grels (Vanaja) 1468

Johan (Väisälä) 1468

Auf:ickain

Anders Jorensson (Häkkilä) 1454

Jören (Häkkilä) 1454

BAlkuun

Brask

Jacob (Tikkalanmäki) 1464

CAlkuun

Collanus

Claus (Pappila) 1469

Cuålemain

Peer (Utriala) 1465b

DAlkuun

Dawidtzain

Niels (Längelmäki) 1459

Dawidzain

Bengdt (Längelmäki) 1459

Erich (Hällinmäki) 1453

Joachim (Längelmäki) 1459

Dawitzain

Anders (Längelmäki) 1459

Peer (Maavesi) 1460

Drabant

Thomas (Pörölänmäki) 1462

FAlkuun

Forssman

And:s (Haukivuori) 1455

Fridlander

Claes (Pyhitty) 1462

Joseph (Pyhitty) 1462

Niels (Pöyhölä) 1462

Fårssman

Jacob (Haukivuori) 1455

Johan Jacobsson (Haukivuori) 1455

HAlkuun

Halloin

Mattz (Kuvansi) 1458

Haloin

Lars (Maavesi) 1460

Mattz (Liedemäki) 1459

Mattz (Maavesi) 1460

Thomas (Väyrylä) 1468

Heurin

Erich (Haukivuori) 1454

Peer Claesson (Haukivuori) 1454

Hilduin

Jören (Tikkalanmäki) 1464

Mattz (Tikkalanmäki) 1465

Oloff (Tikkalanmäki) 1465

Påhl (Valkeamäki) 1467

Staffan (Tikkalanmäki) 1465

Hulckoin

Påhl (Längelmäki) 1459

Sigfridh (Längelmäki) 1459

Huttuin

Erich (Suontientaipale) 1463

Hyf:äin

Mattz (Jäppilä) 1456

Påhl (Haukivuori) 1455

Hyninen

Oloff (Kosolansaari) 1457

Håckain

Hindrich (Häkkilä) 1454

Häckin

Anders (Häkkilä) 1454

Brussius (Häkkilä) 1454

Daniel (Pyhäjärvi) 1462

Ifwar (Häkkilä) 1454

Lars (Pyhäjärvi) 1462

Lars Brussiuss: (Häkkilä) 1454

Matz (Suonenjoki) 1464

Häckinen

Hindrich Swanttss: (Häkkilä) 1454

Staffan (Liedemäki) 1459

Tönnis (Häkkilä) 1454

Hämäl:

Hindrich (Niskamäki) 1461

Lars Larsson (Hankamäki) 1454

Peer (Vilhula) 1465b

Häninen

Erich (Maavesi) 1460

Hänninen

Lars (Pitkäsmäki) 1462

Lars (Vanaja) 1468

Påhl (Pitkäsmäki) 1462

IAlkuun

Ikoin

Erich (Valkeamäki) 1467

Gustaff (Valkeamäki) 1467

Hans (Jäppilä) 1456

Hindrich Larss: (Valkeamäki) 1467

Lars (Jäppilä) 1456

Lars (Valkeamäki) 1467

Magdalena (Niininiemi) 1461

Petter (Valkeamäki) 1467

Simon (Niininiemi) 1461

Inginen

Johan (Pyhitty) 1462

Påhl (Pyhitty) 1462

Iskanius

Petter (Haukivuori) 1455

Issoin

Thomas (Niininiemi) 1461

JAlkuun

Jalckain

Johan (Neuvola) 1461

Petter (Sianjalka) 1464

Jallkain

Johan (Niskamäki) 1461

Påhl (Niskamäki) 1461

Janhuin

Erich (Maavesi) 1460

Hindrich (Sauvomäki) 1464

Lars (Surnunmäki) 1463

Mattz Ohlsson (Maavesi) 1460

Oloff (Maavesi) 1460

Jembssein

Anders (Häkkilä) 1454

Junicka

Claes (Jauhomäki) 1456

Jämssi

Lars (Surnunmäki) 1463

Jänttze

Påhl (Jauhomäki) 1456

Jäppin

Hindrich (Kukkola) 1457

Jacob (Jäppilä) 1456

Johan (Kukkola) 1457

Johan (Tikkalanmäki) 1465

Johan Jacobsson (Jäppilä) 1456

KAlkuun

Kaipain

Anders (Vehmaiskylä) 1465b

Jören Eskiellsson (Tikkalanmäki) 1465

Mattz (Tikkalanmäki) 1465

Oloff (Tikkalanmäki) 1465

Kandain

Hindrich (Hällinmäki) 1453

Lars (Hällinmäki) 1453

Lars (Väisälä) 1468

Thomas (Väisälä) 1468

Kanddain

Mattz (Kantala) 1458

Kanttin

Petter (Kärkkäälä) 1458

Zacharias (Kärkkäälä) 1458

Karial:

Arffwedh (Toholahti) 1465b

Karialain

Johan (Tyyrinmäki) 1465

Kariel:

Abraham (Kukkola) 1457

Elias (Kukkola) 1457

Karjalain

Lars (Surnunmäki) 1463

Kaupin

Gustaff (Längelmäki) 1459

Johan (Suolivesi) 1464

Lars (Valkeamäki) 1467

Mårten (Valkeamäki) 1467

Staffan (Valkeamäki) 1467

Kinnuin

Peer (Suontientaipale) 1463

Knutin

Michell (Nuutila) 1458

Krok

Beniam (Tikkalanmäki) 1464

Kuckoin

Elias (Käpysalo) 1458

Erich Ersson (Liedemäki) 1460

Peer (Käpysalo) 1458

Petter (Käpysalo) 1458

Kuif:alain

Michell (Hällinmäki) 1453

Kurckij

Lars (Vehmaiskylä) 1465b

Kurf:itz

Johan (Karjala) 1457

Niels (Karjala) 1457

Kuttil:

(Pitkäsmäki) 1462

Kåchwaka

Niels (Häkkilä) 1454

Kåf:acka

Johan (Vilhula) 1465b

Kåf:ain

Oloff (Kirkonkylä) 1457

Kåf:istain

Thomas (Liedemäki) 1460

Kåfwacka

Peer (Häkkilä) 1454

Kåifwisstoin

Cnuth (Piispalanmäki) 1462

Kånttin

Lars (Suonenjoki) 1464

Simon (Suonenjoki) 1464

Kårhoin

Christer (Liedemäki) 1459

Simon (Liedemäki) 1459

Käriäin

Hindrich (Haukivuori) 1455

Kärjain

Peer (Haukivuori) 1455

Kärjäin

Jeronimus (Haukivuori) 1455

LAlkuun

Laitin

Bertill (Hietamäki) 1453

Claes (Jauhomäki) 1456

Hindrich (Lyytilänmäki) 1460

Johan (Jauhomäki) 1456

Laitinen

Oloff (Liedemäki) 1459

Lappi

Hindrich (Suontientaipale) 1464

Leijnoin

Petter (Maavesi) 1460

Leikas

Jacob (Pyhitty) 1462

Marckus (Pyhitty) 1462

Linduin

Adam (Valkeamäki) 1467

Michell (Valkeamäki) 1467

Peer (Valkeamäki) 1467

Lyra

Hindrich (Kirkonkylä) 1457

Lytin

(Suontientaipale) 1463

Läppätro

Bertill (Kirkonkylä) 1457

Läykas

Lars (Kantala) 1458

Markus (Kantala) 1458

Niels (Kantala) 1458

MAlkuun

Mannin

Dawid (Kirkonkylä) 1457

Hans (Hällinmäki) 1453

Mårthen (Hällinmäki) 1453

Petter (Niskamäki) 1461

Manninen

Christer (Ihalainen) 1456

Lars (Vanaja) 1468

Påhl (Vanaja) 1468

Thomas (Ihalainen) 1456

Marckain

Eskiell (Luukkola) 1459

Eskiell (Vehmaiskylä) 1465b

Johan (Suontientaipale) 1463

Michel (Suontientaipale) 1463

Michell (Vilhula) 1465b

Oloff (Herrala) 1453

Oloff (Suontientaipale) 1463

Peer Peerssonn (Markkala) 1461

Petter (Markkala) 1461

Påhl (Herrala) 1453

Påhl (Oittila) 1462

Matilain

Mattz (Hankamäki) 1454

Mattilain

Elias (Suolivesi) 1464

Påhl (Armisvesi) 1453

Molland

(Neuvola) 1461

Mollander

Claudius (Pappila) 1469

Helena (Pappila) 1469

Muhoin

Staffan (Pyhitty) 1462

Muldain

Niels (Kukkola) 1458

Mustoin

Oloff (Kärkkäälä) 1458

Påhl (Liedemäki) 1459

Myryläin

Oloff (Haukivuori) 1455

Måijlain

Peer (Haukivuori) 1455

Påhl (Haukivuori) 1455

Måndoin

Hans (Maavesi) 1460

Möckcöin

Johan Hindersson (Rummukka) 1463

Oloff (Rummukka) 1463

NAlkuun

Nauckarin

Johan (Surnunmäki) 1463

Nenoin

Niels (Kuvansi) 1458

Niels (Pöyhölä) 1462

Nenojin

Peer Peersson (Kutumäki) 1458

Nickulain

Michell (Hällinmäki) 1453

Niskain

Peer (Kuvansi) 1458

Nyckein

Lars (Nykälä) 1461

Mårten (Haukivuori) 1455

Påhl (Nykälä) 1461

Staffan (Haukivuori) 1455

Nykein

Daniell (Neuvola) 1461

Johan (Kärenniemi) 1458

Mattz Larss: (Vehmaiskylä) 1465b

Nykäin

Jören (Pitkäsmäki) 1462

Lars (Pohjalahti) 1462

Michel (Pitkäsmäki) 1462

Michel Michelsson (Pitkäsmäki) 1462

Nyssein

Hindrich (Kähkölä) 1458

Petter (Längelmäki) 1459

Nyssin

Anders (Kukkola) 1457

Nyssinen

Hindrich (Kukkola) 1457

Nyssoin

Lars (Hulkkola) 1455

Nänoin

Niels (Kutumäki) 1458

Nänöinen

Mattz (Liedemäki) 1459

Näriäin

Thomas (Markkala) 1461

OAlkuun

Olickain

Påhl (Haukivuori) 1455

PAlkuun

Paijain

Johan (Valkeamäki) 1467

Peer (Valkeamäki) 1467

Parf:ain

Erich (Tihusniemi) 1465

Parf:inen

Ifwar (Kähkölä) 1458

Pauckoin

Hindrich (Virtasalmi) 1468

Pettrin

Petter (Nikkarila) 1461

Stina (Nikkarila) 1461

Peura

Johan (Hankamäki) 1454

Peurain

Hindrich (Hällinmäki) 1453

Pisspain

Johan (Kirkonkylä) 1457

Pittkoin

Joseph (Surnunmäki) 1463

Pulckin

Adam (Tikkalanmäki) 1465

Hind: Hindersson (Virtasalmi) 1468

Mattz (Virtasalmi) 1468

Påhl (Tikkalanmäki) 1464

Pulliain

Anders (Maavesi) 1460

Arfwedh (Maavesi) 1460

Carl (Maavesi) 1460

Peer (Maavesi) 1460

Thomas (Maavesi) 1460

Puroin

Elias (Virtasalmi) 1467

Påhl (Virtasalmi) 1467

Puttckoin

Erich (Maavesi) 1460

Puttkoin

Anders (Längelmäki) 1459

Hans (Surnunmäki) 1463

Lars (Kirkonkylä) 1457

Lars (Vehmaiskylä) 1465b

Mattz (Virtasalmi) 1468

Niels (Vehmaiskylä) 1465b

Niels (Virtasalmi) 1468

Petter (Surnunmäki) 1463

Påhl (Vehmaiskylä) 1465b

Staffan (Surnunmäki) 1463

Påckalain

Hind: (Pappila) 1469

Pöndin

Jören (Venettekemäranta) 1467

Oloff Peersson (Venettekemäranta) 1467

Pöndinen

Peer (Venetmäki) 1467

Thomas (Venetmäki) 1467

Pöyhein

Niels (Kärkkäälä) 1458

Peer (Kärkkäälä) 1458

RAlkuun

Rijssain

And:s (Haukivuori) 1455

Ripin

Michel Michelss: (Suontientaipale) 1463

Rissain

Bengdt (Jäppilä) 1455

Bengdt (Jäppilä) 1456

Bengt (Pappila) 1469

Joseph (Jäppilä) 1456

Sigfredh (Jäppilä) 1455

Ryttkein

Niels Påhlsson (Tikkalanmäki) 1465

Peer (Tikkalanmäki) 1465

Råmuinen

Johan (Maavesi) 1460

Mattz (Maavesi) 1460

Oloff (Maavesi) 1460

Thomas (Maavesi) 1460

Råpoin

Anders (Sarkaniemi) 1463

Michel (Sarkaniemi) 1463

Mårten (Sarkaniemi) 1463

Olof (Virtasalmi) 1468

SAlkuun

Sacharin

Samuel (Toholahti) 1465

Sacko

Hindrich (Kukkola) 1457

Sickain

Johan Jörensson (Tikkalanmäki) 1465

Jören (Längelmäki) 1459

Jören Johansson (Tikkalanmäki) 1465

Oloff (Virtasalmi) 1468

Susanna (Tikkalanmäki) 1465

Sormuinen

Johan (Vehmaiskylä) 1465b

Suchoin

Johan Grelsson (Längelmäki) 1459

Petter (Tossavalansaari) 1465

Påhl (Tossavalansaari) 1465

Suichkoin

Erich (Suontientaipale) 1463

Johan (Suontientaipale) 1463

Oloff (Suonenjoki) 1464

Thomas (Suonenjoki) 1464

Sutin

Sigfred (Niininiemi) 1461

Sämäin

Marckus (Nikkarila) 1461

Säppein

Månss (Kukkola) 1457

TAlkuun

Tackin

Lars (Nykälä) 1461

Tarckiain

Adam (Haukivuori) 1455

Tarf:ain

Claes (Hällinmäki) 1453

Erich (Haukivuori) 1455

Gustaff (Hällinmäki) 1453

Mattz (Neuvola) 1461

Mårthen (Hällinmäki) 1453

Niels Mårthensson (Hällinmäki) 1453

Sigfredh (Haukivuori) 1455

Simon (Maavesi) 1460

Simon (Neuvola) 1461

Thomas (Hällinmäki) 1453

Tarfwain

Peer (Piispalanmäki) 1462

Tarwonnus

Ebba (Kirkonkylä) 1456

Simon (Kirkonkylä) 1456

Tawaststierna

(Tikkalanmäki) 1464

Teura

Hans (Pyhitty) 1462

Thenhuin

Eskiell (Maavesi) 1460

Oloff (Längelmäki) 1459

Ticka

Jacob (Utriala) 1465b

Peer (Utriala) 1465b

Tijhoin

Petter (Haukivuori) 1455

Tijttenen

Petter (Vauhkola) 1468

Tuijanen

Sigfredh (Valkeamäki) 1467

Ture

Ifwar (Suontientaipale) 1463

Turpein

Hindrich Samuelss: (Sianjalka) 1464

Samuell (Sianjalka) 1464

Tyfwein

Matz (Pitkäsmäki) 1462

Michel (Pitkäsmäki) 1462

Peer (Pitkäsmäki) 1462

Tyrf:ein

Jören (Niskamäki) 1461

Tyrfwäin

Mattz (Niskamäki) 1461

Tåf:ain

Mattz (Toholahti) 1465

Mattz Mattsson (Toholahti) 1465

Tåloin

Herman (Jäppilä) 1456

Johan (Jäppilä) 1456

Niels (Jäppilä) 1456

Tänhuin

Erich (Siikamäki) 1463

UAlkuun

Uhlenius

(Kirkonkylä) 1456

Utriain

Peer (Maavesi) 1460

Uttriain

(Längelmäki) 1459

Hans (Utriala) 1465b

VWAlkuun

Walckoin

Påhl (Haukivuori) 1455

Simon (Sauvomäki) 1464

Wallkoin

Lars (Ruokomäki) 1463

Wariss

Johan (Markkala) 1461

Wauchkoin

Dominicus (Kirkonkylä) 1457

Elias (Sauvomäki) 1464

Johan (Jäppilä) 1456

Joseph (Vauhkola) 1468

Staffan (Kirkonkylä) 1456

Virgilius (Sauvomäki) 1464

Wauhkoin

Johan (Vauhkola) 1468

Wilhuin

Bengdt (Kirkonkylä) 1456

Daniel (Pappila) 1469

Johan Peersson (Vilhula) 1465b

Peer (Vilhula) 1465b

Petter (Vilhula) 1465b

Willhuin

Hindrich (Kirkonkylä) 1457

Johan (Kirkonkylä) 1457

Williacka

Petter (Haukivuori) 1455

Williackain

Mårten (Haukivuori) 1455

Wollmar

Jacob (Hällinmäki) 1453

Wächwil:n

Erich (Suontientaipale) 1463

Wäissein

Arf:edh (Väisälä) 1468

Arfwedh (Väisälä) 1468

Johan (Väisälä) 1468

Wänälain

Lars (Tikkalanmäki) 1465

Wäpsselein

Eskiell (Tihusniemi) 1465

Påhl (Tihusniemi) 1465

Wäpsäl:

Hindrich (Rajalanniemi) 1463

Samuel (Rajalanniemi) 1463

Wästärin

Lars (Jauhomäki) 1456

YAlkuun

Yllein

Olof (Suolitaipale) 1464

Oloff Ohlsson (Suolitaipale) 1464

Ylleinen

Hans (Sauvomäki) 1464

Hindrich (Sauvomäki) 1464

Yllinen

Erich (Kylmämäki) 1458

Jören (Kylmämäki) 1458

Lars (Kylmämäki) 1458

Michell (Kylmämäki) 1458

Ylloinen

Oloff (Hietamäki) 1453

Yllöinen

Johan (Surnunmäki) 1463

ÅAlkuun

Åjnoinen

And:s (Maavesi) 1460

Ållickain

Johan (Haukivuori) 1455

Årawa

Lars (Hällinmäki) 1453

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 438 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023