AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1656 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1656

Sivu 1018A (aukeaman 1018 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kitulansalo/Kokkola 3 Jöns Larssonn Kockoin Kokkonen 1: h.1: K:t h.1:
Kitula 5 Oluf Larssonn Saickoin oferdigh Saikkonen h.1: Peer Larssonn 1: h.1: Rytt h 1: B:r h. 1:
5 Hend Påållssonn Kituinen Kitunen 1: h.1: B:r Oluf 1: h.1: Rytt.h. 1:
6 Madz Michellssonn Safwolain Savolainen 1: h.1: B:r Anders 1: B:r Son Bertil 1: h.1 Rytt.h.1
Lukoila/Kitula 7 Thomas Larssonn Lukoin Luukkonen 1: h.1: Son Lars 1: h.1: B:r Son Simon 1: h.1: Rytt h 1
Huuhkaala 4 Lars Peerssonn Hukoin Huuhkainen 1: B:r h.1. Son Lars 1: h.1.
2 Jöns Larssonn Bengdtin Penttinen 1: drag:n h.1.
3 Johan Peerssonn Hukoin oferd:gh Huuhkainen h 1. Son Peer 1: h.1.
Kitula 6 Jöns Madtsson Lukoinen Luukkonen 1: B:r Anders 1: h.1: Son Påål 1: B:r Son Thomas 1: Rytt.h.1.
Luukkola 8 Thomas Madtsson ibm Luukkonen 1: Son Madz 1: h.1: B:r Son Madz Matsson 1: h.1: B:r And. ibm alldeeles oferdig, ähn B:r Son Anders 1: h.1: La__ Thomasson 1
1 Inhyses Anni Kitutar Kitunen 1: Koo 1, hoos Thomas Lukoin
Häihinemi/Luukkola 4 Nilis Parri Parri 1: h.1: Bolagzm. Jöns 1. Inh. Caisa Pijspatar 1
- - Chirstin Hucka dragon till Jeskis Huuhkainen?
5 Ohluf Larssonn Lukoin Luukkonen 1: h.1: B:r Peer 1: dotter 1: Son 1.
2 Christer Mårtenssonn Lukoin gl: drag:n Luukkonen h.1: Sons E:a
4 Anders Mårtenssonn Luukkonen 1: h.1: Farbrors h.1: dotter 1.
3 Jönnss Jönnssonn Lukoin Luukkonen 1: h.1: B:r Hind. 1.
Nijnisaarj/Niinisaari 1 Madz Härkein Härkönen gl: dott:r 1. Madz Andersson dragon till PellossNemi
3 Peer Peerssonn Turkia Turkiainen 1: h.1: dotter 1.
1 Mårten Häckinenn Häkkinen 1.
2 Lars Larssonn Hulkoinen Hulkkonen 1: h.1: Son Lars K:t
3 Peer Hindrichssonn Turkiain Turkiainen 1: h.1: Son Peer 1.
1 Erich Christerssonn Kotro Kotro K:t h. 1.
Lijmattala/Liimattala 3 Jöns Pesoin Pasanen 1. Styffsonn Christer 1. h.1
2 Oluf Anderssonn Lijmatain Liimatainen 1: drag:n h 1:
4 Hend. ibm Liimatainen 1: h.1: Son 1: h.1.
2 Jöns Madtsson Liimatainen 1: Inhyses Christer ibms h.1. Koo 1.
2 Anders Anderssonn Lijmatainen Liimatainen 1: h.1.
Lindusalo/Kitula 6 Madz Jönssonn Härkä Härkä 1: h.1. Peer Olufzsonn 1: h.1: K:t h 1: Madz Madtssonn 1
Maunola 1 1 Lars Kallinenn Kallinen sielf drag:n Son Lars 1. HwssM. Madz Andss. 1. Koo _
2 Mårten Jacobssonn Kiliunen Kiljunen 1: Moder 1:
2 Anders Johanssonn Kiliuinen Kiljunen 1: h.1.
4 Peer Greelsson ibm Kiljunen 1:h.1: B:r Lars 1: h.1:
2 Christer Hindssonn ibm Kiljunen 1: h.1:

Sivu 1018B (aukeaman 1018 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Maunola 2 Jöns Madtssonn Kuti Kuutti 1.h.1:
Lintusalo 4 Hind. Månsson Vitikainen 1: B:r Son Oluf 1: h.1: Son 1.
2 Swen Peersson Kiliuinen Kiljunen 1: h.1:
Kauppila 2 Oluf Hannssonn Karfwinen Karvinen 1: h.1:
4 Lars Anderssonn Sorioinen Sorjonen 1: h.1: Måns Caipain ibm 1: Inh Pijga 1
1 Lars Caupinenn Kauppinen 1
Lintusalo 5 Oluf Saickoinenn Saikkonen 1: h.1: B:r Jöns 1: h.1: Rytt.h.1:
3 Madz Lijkoinen Liikanen 1: drag:n h.1: Son ibm 1:
Repola 5 Mårten Repoinen Reponen 1: h.1: Faarb:r 1: h.1: Son Hans Månss. 1
Son Hans Månss. Repoinen Reponen
5 Måns Anderssonn Ihalain Ihalainen 1: h.1: B:r Jöns 1: h.1: ähn B:r Grels 1
Ollila 4 Anders Gabriellssonn Lijkoin Liikanen 1: Måg Bengdt 1: h.1: drag.h.1.
4 Madz Hämälein oferdig Hämäläinen Sonn Birger 1: h.1: Eskill ibm 1: h.1.
2 Jörann ibm Hämäläinen 1: h.1.
Kyllölä 4 Pååll Påållssonn Kylloinen Kyllönen 1: Hend. ibm 1: h.1: Rytt.h.1:
Kiliula/Kiljula 3 Anders Peersson Kiliunen Kiljunen 1: h.1: dragon h.1:
4 Peer Madtssonn ibm Kiljunen 1: h.1: B:r Måns 1: h.1:
3 Lars Larsson ibm Kiljunen 1: h.1: B:r Bengdt 1
Rokotaipal/Ruokotaipale 2 Nilis Peersson Huiainen Hujanen 1: h.1.
2 Jöns Peersson Summainen Summanen 1: h.1.
Råckansalo/Rokansalo 5 Johan Peersson Rokkanen 1: h.1. B:r And. 1: ähn b:r Pååll 1: Rytt.h.1.
3 Anders Larsson ibm Rokkanen 1: h.1: B:r Christers h.1.
3 Jöns Larsson ibm Rokkanen 1: B:r Abraham 1. Syster 1.
Kyrckiobyy/Kirkonkylä 2 Pååll Bengtinen Penttinen 1: h.1.
Lampila 1 Anders ibm Penttinen 1: sielf Knecht Corpral Uthe.
Lambila/Lampila 3 Matz Jönsson Lambinen Lampinen 1: h.1: B:r Lars 1:
4 Pååll Påållssonn ibm Lampinen 1: Bolagzm. Peer 1: h.1: B:r Johan 1
Miettula 1 Jören Lautiain Laitinen 1. Stodh 1.
Kirkonkylä Jöns Amundssonn är fergekarl i Pumala Sundh Koo 1.
1 Anders Tickains h. Tikkanen 1
Meettula/Miettula 2 Pååll Påållssonn Meetuinen Miettunen 1: h.1: Pååll Jatins Koo 1
3 Oluf Peerssonn ibm Miettunen 1: h.1: B:r Hind. 1.
3 Hind. ibm Miettunen 1: h.1: B:r Johann
4 Johan Kangain Kankainen 1: h.1: B:r Eskill förlammat h.1: drag:n h 1.
2 Pååll Mondoin aldeles förlam:t Montonen Son 1: h.1:
Wesinemi/Vesiniemi 5 Mårten Peerssonn Kanungin Kanunkinen 1: h.1: Rytt.h.1: d:gh Thomas 1: h.1.
2 Hend. Peerssonn Bengdtinen Penttinen 1: h.1:
5 Peer Peerssonn Lamain Laamanen 1: h.1: Oluf Madtzson ibm 1 Son And. ibm 1 R.h.1
2 Christer Ahtiainen blindh Ahtiainen Son Jöns 1: Rytt.h.1
1 Peer Amundssons E:a 1: hest 1: Koo 1.
1 Huussm. Peer Taifwain Taivainen 1: Stodh 1: Koo 1
3 Eskill Hannssonn Taifwain Taivainen 1: h.1: B:r Gustaff 1

Sivu 1019A (aukeaman 1019 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wesinemi/Vesiniemi - - Valentin Philippussonn dragon till Jockas, blefwen dragon Harmainen?
3 Madz Olufzsonn Kilpoin Kilponen 1: drengh 1: Rytt.h 1.
2 Hind. Meetuinen Miettunen 1: h.1: på öde
6 Lars Mårthenssonn Saikoin Saikkonen 1: h.1: B:r Madz 1: Rytt.h.1: d:gh Oluf Matinen 1: h.1
Harmala/Harmaala 2 Thomas Harmainen Harmainen 1: B:r h 1:
3 Pååll Peerssonn ibm Harmainen 1: Bolagzm. Staphan 1: h.1:
2 Pååll Peerssonn Pitkä Pitkäharmainen 1: h.1:
Pirtimäkj/Pirttimäki 4 Lars Peerssonn Hakulinen Hakulinen 1. B:r Pååll 1. h.1: d:gh Erich 1.
4 Fältw. Johan Johanssons Hakulinen b:r Hind. 1: h.1: Son Erich 1: drengh Grels 1
2 Anders Olufssonn Hakulinen Hakulinen 1: h.1:
Hamula 2 Jacob Hamuien Hamunen 1: h.1:
2 Jören Asilain Asilainen 1: h.1:
3 Peer Mustoin Mustonen 1: h.1: K:t h.1.
2 Johan Anderssonn Ryhänen Ryhänen 1: h.1:
4 Peer Bengdtssonn Suliu Sulju 1: B:r Bengdt 1: h.1: K:t h.1
1 Nilis Ihalains h Ikäheimonen 1: Stodh 1: Koo 1.
Ryhalä/Ryhälä 5 Hans Jonssonn Kotro Kotro 1: h.1: Bolagzm. Jöns 1: h.1: d:gh Hans 1
2 Måns Nilissonn Ollikainen Ollikainen 1: hust Syster 1
2 Oluf Peerssonn Nauckarin Naukkarinen 1: h.1
1 Sigfredh Ifwoinenn Iivonen 1
2 Mårten Janhuinen Janhunen 1: Syster 1:
3 Måns Jönnssonn Lapweteleinen Lapveteläinen 1: d:gh Madz 1: drag h 1
4 Anders Himainen Himanen 1: h.1: B:r Johann 1: h.1:
Kerinemi/Keriniemi 4 Pååll Hakulinen Hakulinen 1: h.1: B:r Peer 1:h.1.
2 Madz Olufssonn ibm Hakulinen 1: h.1:
2 Lars Pellinenn Pellinen 1: h.1:
1 Michell Smålander Smolander sielf dragon h.1:
Keetäwälä/Kietävälä 2 Pååll Wålmarssonn Auvinen 1: dåtter 1
4 Mårten Giliussonn Kietäväinen 1: B:r h.1: drengh Johan 1: h.1:
2 And. Johansson Kietäväinen sielf drag. d:gh Peer 1: K:t h:1
7 Jöns Mårtenssonn Keetäwäin Kietäväinen 1: h.1: B:r Mårten 1: h.1: d:gh Pååll Lambinen 1: h.1: Rytt.h.1
Hapasarj/Kietävälä 4 Madz Lamain Laamanen 1: h.1: B:r Hind. 1: h.1:
Wiliackala/Himahuuha 4 Grels Lukoin Luukkonen 1: Son Johan 1: döttrar 2
4 Anders Peerssonn Aufwin Auvinen 1: h.1: B:r Peer 1: dotter 1
Lars Anderssonn Hakulin Hakulinen Stodh 1: Koo 1
3 Johan Anderssonn Lewiä gl: oferdig Leviä drengh Johan Polsonn 1: h.1: dragon h.1
Sepänkylä/Seppälä 6 Peer Olufzson Keetäwäin Kietäväinen 1: h.1: B:r h.1: ähn b:r Thomas 1: h.1: Ryt.h.1
3 Madz Christersson ibm Kietäväinen 1: h.1: dotter 1

Sivu 1019B (aukeaman 1019 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Sepänkylä/Seppälä 4 Lars Pöyckein Päykkönen 1: Son Hend. 1: h.1: dotter 1
Waldoila/Valtola 2 Madz Olufzsonn Keetäwäin gl: Kietäväinen Son Madz 1: ähn Son Peer 1
4 Oluf Påållssonn Waldoin Valtonen 1: h.1: B:r Lars 1: ähn b:r And.1
Muuramäki 2 Lars Christerssonn Valtonen 1: h.1:
Petäjäniemi 4 Anders Bertillssonn Haatanen 1: B:r Madz 1: h.1: dotter 1.
Kietävälä 1 Madz Peerssonn Keetäwäins Kietäväinen 1: h.1:
Sipilä/Sipilänsaari 3 Hend Hanssonn Sipinen Sipinen 1: h.1: B:r 1.
Pellilä 3 Peer Peerssonn Pellinen Pellinen 1: h.1: B:r h.1.
1 Oluf Madtzsonn förlammat Pellinen h.1:
2 Brusius Pellinen Pellinen 1: h.1:
Huchtima/Sorjola Lars Anderssonn Soriain förder till Lindusalo byy Sorjonen
3 Lars Månssonn Sorjonen 1: h.1: B:r Peers h.1:
3 1 Hans Anderssonn Sorjonen 1: h.1: drag:n h.1: Inh. Påål Sorioins dott:1: Koo 1
5 And. Sorioinen Sorjonen 1: h.1: Hind. Turkias h.1: Peer Hansson ibm 1: h.1
Huhtimaa 4 Brusius Narinen Narinen 1: Son Oluf 1: h.1: drag:n h 1.
6 Grels Leskinenn Leskinen 1: h.1: Son Grels 1. B:r h.1. K.h.1. drengh Caupi Lambinen 1.
Nassokinin läänitys
Caipala/Kaipaala 6 Lars Caipoinen Kaipainen 1: h.1: Son Peer 1: h.1: ähn b:rS:n Peer 1: h.1
5 Peer Larsson ibm Kaipainen 1: B:r Johan 1: h.1: ähn B:r Påål 1: h.1.
1 Pååll Kackoin Kekkonen 1: Lars Ladikain dragon till Jockas
Wälb. Claes Johan Baranofz F:e
Piskola 3 Christer Summain gl: Piskonen h.1: Son Christer 1: h.1:
1 Anders Piskoins h Piskonen 1:
3 Pååll Christerssonn Vesterfink 1: h.1. dotter 1:
1 Lars Anderssons ibms h Piskonen 1:
Pitkälahti 3 Oluf Olufzsonn Leskinen Laaskonen 1: h.1: Moder 1:
Piskola 3 Jören Olufzsonn Lappalain Lappalainen 1: h.1: K:t h.1:
3 Lars Christerssonn Paiainen Paajanen 1: h.1. B:r Christer 1.
Hylkoilä/Hylkylä 2 Lars Christerssonn Hylkoinen Hylkeinen 1: h.1:
2 Peer Clemetssonn Hylkeinen 1: h.1:
3 Mårten Simonssonn Inkinen 1: h.1: Son Simon 1:
2 Madz Inginen Inkinen 1: h.1:
1 Clemet ibms dotter Inkinen 1:
3 Bengdt ibm Inkinen 1: Son Lars 1: h.1:
Hauhola/Hauhala 1 Pååll Olufzsonn Keetäwäin Kietäväinen K:t h.1:
1 Madz Hannssonn ibms h Kietäväinen 1:
Ikoila/Ikola 3 Pååll Ikoinenn gl: Ikonen Son And.1. ähn Son Jons 1: h.1:

Sivu 1020A (aukeaman 1020 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Maliala/Maljala 2 Pååll Thomassonn Maliassmies Maljanen 1: h.1:
1 Anders Caupissonns h Maljanen 1
1 Pååll Peerssonn Maljanen 1
1 Lars Larssonn ibm Maljanen K:t h.1.
2 Jost Christerssonn Kuivanen 1: h.1: Uptagit öde
Kontila 7 Peer Larssonn Kondiain Kontiainen 1: h.1: Hind. Dito B:r 1: h.1: ähn B:r Pååll 1: h.1: ähn B:r Johan 1.
2 Hans Tijmoinen Timonen 1: h.1:
3 And. Leinoin Leinonen 1: Son Peer 1: h.1:
Hurissalo 4 Erich Jukarin åldringh Jukarainen Son Pååll 1:h.1: B:r Son Ma__ 1: dotter 1
Ihalainen 2 Madz Sålla Solla 1: h.1:
2 Johan Larssonn Ihalain Ihalainen 1: h.1:
1 Anders ibm Ihalainen 1
3 Madz Påållssonn Sålla Solla 1: h.1: B:r Peer 1
2 Mårten Peerssonn Peldoin Peltonen 1: h.1:
Kyllölä 4 Brusius Madtssonn Korhonen 1: h.1: B:r Nilis 1: ähn b:r Hans 1
2 Madz Peerssonn Solla Solla 1: h.1:
Hurissalo 1 Inh. Seiko Piskotar Piskonen 1: Koo1: hoos Leinoin
Leinoin Leinonen
Maliala/Maljala 1 Inhyses Christer Lapwetelains h. Lapveteläinen 1: Koo 1:
Maliala byy/Maljala 1 Caupi Peerssonn Maliassmies h. Maljanen 1: Koo 1:
Pappilat
Kirkonkylä Pastor medh sin hustru gambla
3 Bolagzm. Lars Kåhoinen Kohonen? 1: h.1: Sigfredh Kangain 1
5 Sacellanus H:r Gabriel 1: h.1: drengier 2. Pijga 1
3 Klåckare Penttinen 1. Son 1: h.1
Förlåfwadhe och hemma warande sampt förrymbde Knechtar
-- Bertill Hansson förlåfwat och oferdigh
Lintusalo Oluf Peerssonn Härkä förlåft Härkä
-- Måns Hendsson Igre

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16551657

© Maija-Liisa Laakso 2023