AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1657 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1657

Sivu 1745A (aukeaman 1745 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kokkola 2 Jöns Larsson Cockoin Kokkonen 1: h:1:
Kitula 4 Peer Larsson Saickoin Saikkonen 1: Ry:h:1 B:r And:h:1: d:gh 1:
4 Hendrich Pålsson Kituins h: Kitunen 1: B:r Ol:1: d:gh 1: Rytt:h:1:
6 Matz Michilsson Safuolain Savolainen 1: h:1: B:r Bert:1: B:r And:1: h:1: Rh:1:
6 Thomas Larsson Luukkonen 1: h:1: S:n Lars 1: h:1: BS:n Sim:1: R:e h:1:
Huuhkaala 1 Larss Person Huchkains h: Huuhkainen 1:
1 Jöns Larsson Bengdtin blindh dragon Penttinen h:1
3 Johan Persson Huchkain oferdig Huuhkainen h:1: S:n Peer 1: h:1
Kitula 5 Jöns Matzson Luckoinen Luukkonen 1: BS:n Thom:1: h:1: R:h 1: Bm:1:
Luukkola 8 Thomas Matzson ibm Luukkonen 1: S:n Matz 1: h:1: BS:n Silf:r 1: h:1
Anders ibm oferdig Luukkonen h:1 BS:ns And: h:1 Ry:h:1:
1 Inhysses Kaisa Kitutar Kitunen 1: Koo 1
3 Niels Parrj Parri 1: h:1: Knecht h:1
1 Inhyses Kaisa Piskatar Piispanen? 1:
4 Olåf Larss: Luckoin Luukkonen 1: B:r Peer 1: Syst:1: drag:h:1
1 Christer Mårtensons ibms Sånah: Luukkonen 1:
4 And: Mårt: ibm Luukkonen 1: h:1: Knect h:1: Farb:h:1:
4 Jöns Jönsson ibm Luukkonen 1: h:1: B:r Hend:1: h:1:
Niinisaari 3 Johan Matzson Härkä Härkä 1: d:gh Hans 1: Ry:h:1:
2 Peer Person Turkia Turkiainen 1: h1:
1 Mårt: Heckinen Häkkinen 1:
3 Lass Larson Hulkoin Hulkkonen 1: S:n 1: h:1:
3 Per Hend: Turkiain Turkiainen 1: S:n Peer 1: h:1
3 Olåf Christerss: Kåtro Kotro 1: h:1: Ry:h:1:
Liimattala 2 Christer Passoinen Pasanen 1: h:1:

Sivu 1745B (aukeaman 1745 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Liimattala 1 Olåf Anderson Lijmatain Liimatainen dragon h:1:
3 Hend: ibm Liimatainen 1: h:1: Christer Rockains h:1:
2 Jöns Matzson Liimatainen 1: h:1:
1 Inhysses Christer ibms h: Liimatainen 1:
1 Anders Staf: Petijns E:a Pätynen 1:
Kitula 5 Matz Jönsson Härkä Härkä 1: h:1: Per Oll:1 h:1 Ry:h:1:
Maunola 1 Anders Kallins dått: Kallinen 1:
1 Inhyss: Matz And: Rockains h: Rokkanen 1: Koo 1
2 Mårten Jacobsson Kiliuinen Kiljunen 1: Stiuf Moor 1:
2 Anders Johansson ibm Kiljunen 1: h:1:
4 Peer Grelsson Kiljunen 1: h:1: B:r Lars 1:h:1
2 Christ: Hend: Kiliuinen Kiljunen 1: h:1:
1 Jöns Matzsson Kutis h: Kuutti 1:
Lintusalo 4 Hendrich Månsson Vitikainen 1: h:1: Olåf Per:1 h:1:
2 Swen Persson Kiliuinen Kiljunen 1: h:1:
Kauppila 2 Olåf Hansson Karfwinen Karvinen 1: h:1:
2 Lars And: Sorioinen Sorjonen 1: Bolagz Måns 1:
Lars Cauppinen aldeles utfattigh och een fåår Kauppinen
Lintusalo 4 Olåf Månsson Saickoinen Saikkonen 1: h:1: Jöns B:r 1: h:1:
2 Matz Lijkains S:n h:r Liikanen 2:
Repola 4 Mårten Mårt: Repoinen Reponen 1: h:1: Farb: Måns 1: h:1:
4 Måns And: Ihalainen Ihalainen 1: h:1: B Jöns 1: h:1:
Ollila 2 Anders Gabrielsson Liikanen 1: dått:1:
4 Matz Hemeleinen Hämäläinen 1: S:n Biril 1: h:1: B:r Eskels h:1:
2 Jören Jörensson Hämäläinen 1: h:1:
Kyllölä 4 Pål Pålson Kylloinen Kyllönen 1: B Hend: 1: h:1: Ry:h:1:
Kiljula 1 Anders Kiliuins h: Kiljunen 1:
1 Inhy: Sigfredh Suppais E: Suppanen 1:
4 Peer Madzson Kiliuinen Kiljunen 1: h:1: B Måns 1: h:1:
2 Lass Larsson ibm Kiljunen 1: h:1:
Ruokotaipale 2 Niels Person Hujainen Hujanen 1: h:1:
2 Jöns Person Summainen Summanen 1: h:1:
Rokansalo 4 Jöns Person Rockainen Rokkanen 1: h:1: B Pål 1: Ry:h:1:
2 Anders Larson ibm Rokkanen 1: h:1:
3 Jöns Larsson ibm Rokkanen 1: h:1: Syst:1:
Kirkonkylä 2 Påll Bengtinen Penttinen 1: h:1:

Sivu 1746A (aukeaman 1746 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lampila 1 Anders Bengtins h: Penttinen 1:
3 Matz Jönsson Lambinen Lampinen 1: h:1: Bh:1:
3 Pål Pålsson ibm Lampinen 1: Bolagz: Peer 1: h:1:
Miettula 1 inhysses Jören Laitinen Laitinen 1: Stodh 1:
Kirkonkylä - Jöns Amundssons Koo 1:
Miettula 2 Pål Miettuins S:n h:r Miettunen 2:
- Pål Jatins Jaatinen Koo 1: Stodh 1:
4 Olåf Person Miettuin Miettunen 1: h:1: B:1: h:1:
2 Hendrich Hend: ibm Miettunen 1: h:1:
3 Johan Kangains h: Kankainen 1: Eskels h:1: drag: h:1:
3 Michel Pålsson Måndoinen Montonen 1: h:1: dott: K:t E:a 1:
Vesiniemi 2 Mårt: Person Kangains h: Kanunkinen 1: Ryt: E:a 1:
2 Hendrich Persson Bengdtinen Penttinen 1: h:1:
5 Peer Persson Laamainen Laamanen 1: h:1: R:h:1: And: O: 1: h:1:
3 Jöns Christersson Achtiainen Ahtiainen 1: Bh:1: Leig:kar Sh1:
Peer Amundssons E:ias Stodh 1: Koo 1:
2 Göstaf Hanson Taivainen 1: Ry:h:1:
2 Matz Oll: Kilpoinen Kilponen 1: Ry: E:ia 1:
2 Hendrich Miettuinen Miettunen 1: h:1:
4 Matz Månsson Saickoinen Saikkonen 1: d:gh 1: h:1: Ry:h:1:
Harmaala 2 Thomas Harmainen Harmainen 1: Sejka Lukotar 1: inhyss:
1 Pål Persson ibm Harmainen 1:
2 Pål Persson Pitkä Pitkäharmainen 1: h:1:
Pirttimäki 4 Lars Persson Hakulinen Hakulinen 1: Pål 1: h:1: S:n Johan 1:
3 Feltwebels Johan Joh: Hakulinen B:r Hend: 1: d:gh 1: h:1:
2 Anders Ollsson Hakulin Hakulinen 1: h:1:
Hamula 3 Jacob Hamuinen Hamunen 1: h:1: S:n 1:
2 Jören Assilain Asilainen 1: h:1:
1 Peer Mustoins h: Mustonen 1:
2 Johan Anderson Ryhainen Ryhänen 1: h:1:
2 Peer Bengdtson Suliu Sulju 1: Bh:1:
1 inhy: Niels Ikeheimoins h: Ikäheimonen 1: Stodh 1: Koo 1:
Ryhälä 4 Hans Jönson Kåtros Kotro Bolagz: Jöns 1: h:1: d:gh Hans Hamuinen 1: h:1
1 Anders Muttulains h: Muttulainen 1: Inhysses hoos Kåtro

Sivu 1746B (aukeaman 1746 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ryhälä 2 Måns Olsson Ollikainen Ollikainen 1: h:os Syst Sidza 1:
1 Olåf Peerson Nauckarins h: Naukkarinen 1:
1 Sigfredh Ifwoinen Iivonen 1:
2 Måns Jönsson Lapwetelains Lapveteläinen d:gh 1: drag:h 1:
4 Anders And: Himainen Himanen 1: h:1: B:r Joh: 1: h:1:
1 Mårten Janhuinen Janhunen 1:
Keriniemi 4 Pål Hakulinen Hakulinen 1: h:1: B:r 1: h:1:
3 Matz Oll: ibm Hakulinen 1: h:1: B:r 1:
2 Larss Pellinen Pellinen 1: h:1:
1 Michil Smålanders Smolander dragon h:
Kietävälä 2 Pål Wolmarsson Auvinen 1: dått:1:
2 Mårten Egidiumssons h: Kietäväinen 1: B:r h:1:
2 Anders Johansons Kietäväinen Stiufson Peer 1: Knecht h:1:
6 Jöns Mårtenson Kieteueinen Kietäväinen 1: h:1: Ry:h:1: S:n Mår: 1: h:1: Pål Lambins h:1:
3 Matz Lamainen Laamanen 1: h:1: Bh:1:
Himahuuha 4 Grels Luuckoinen Luukkonen 1: S:n Joh: 1: dött:2:
4 Anders Peersson Aufuinen Auvinen 1: h:1: B Per 1: dått: 1:
Lass Andersson Hakulins Hakulinen Stodh 1: Koo 1: Quiga 1:
2 Johan Pålson Cardinen Kaartinen 1: drag: E:a 1:
Seppälä 4 Peer Oll: Kietäwäinen Kietäväinen 1: h:1: B Thom: 1: h:1:
B Thom: Kietäwäinen Kietäväinen
1 Rytt: Jöns Kuckos E:ia Kukko 1: inhysses
3 Christer Matzsson Kietäueinen Kietäväinen 1: h:1: Syst:1:
4 Lass Peyköinen Päykkönen 1: S:n Hend: 1: h:1: dått:1:
Valtola 1 Matz Matzsson Kieteueinen Kietäväinen 1:
4 Olåf Pålsson Waldoinen Valtonen 1: h:1: B Lars 1: än B: And: 1:
Muuramäki 4 Lass Christersson ibm Valtonen 1: h:1: BS:n Peer 1: drag:h:1:
Petäjäniemi 4 Anders Bert: Haatain Haatainen 1: B Matz 1: h:1: dott: 1:
Kietävälä 2 Matz Person Kieteueinen Kietäväinen 1: h:1:
3 Anders Oll: Laamainen Laamanen 1: B Eskell 1: h:1:
Sipilänsaari 2 Hend: Hend: Sipinen Sipinen 1: h:1:
Pellilä 3 Peer Person Pellinen Pellinen 1: h:1: S:n 1:
2 Olåf Matzson ibm Pellinen 1: h:1:
2 Brusius Pellinen Pellinen 1: h:1:
Sorjola Lars And: Soriainen förder til Lindusalo Sorjonen

Sivu 1747A (aukeaman 1747 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Sorjola 3 Lars Månsson Sorjonen 1: B:r 1: h:1:
2 Hans Anderson Sorjoinen Sorjonen 1: drag:h:1:
4 Anders Sixtuson Sorjonen 1: Per Hanson 1: h:1: Hend: Turkias h:1:
Huhtimaa 3 Brusius Narinen Narinen 1: h:1: Olåfz h:1:
4 Grels Leskinen Leskinen 1: h:1: Bol: Matz Saickoin 1: Ry:h:1:
Wälbö: Peter Nasakz Frelsse
Kaipaala 5 Lars Caipainen Kaipainen 1: S:n Peer 1: h:1: BS:n Peer 1: h:1:
3 Per Larsson ibm Kaipainen 1: Johans h:1: än B:r Pål 1:
1 Pål Kieckoinen Kekkonen 1:
Wälbö: Clas Johan Branåffz F:e
Piskola 3 Christer Piskoins h: Piskonen 1: S:n 1: h:1:
1 Anders Piskoins h: Piskonen 1:
2 Pål Christersons h: Vesterfink 1: dått:1:
1 Lars Anderssons h: Piskonen 1:
Pitkälahti 2 Olåf Oll: Laskoinen Laaskonen 1: h:1:
Piskola 2 Jören Ollsson Lappalainen Lappalainen 1: h:1:
3 Lass Christersson Paijainen Paajanen 1: h:1: B: Christ: 1:
Hylkylä 3 Larss Larsson Hylkyinen Hylkeinen 1: h:1: dåt:1:
2 Per Persson Hylkeinen 1: h:1:
3 Mårten Simonsson Inkinen 1: h:1: S:n Simons h:1:
2 Matz Inginen Inkinen 1: h:1:
1 Clemet Ingins dått: Inkinen 1:
3 Bengdt Ingin Inkinen 1: S:n 1: h:1:
Hauhala 1 Pål Olsson Kieteueins Kietäväinen K:t h:1:
1 Matz Hansson ibms h: Kietäväinen 1:
Ikola 3 Anders Pålsson Ikoinen Ikonen 1: B:r Jöns 1: h:1:
Maljala 2 Pål Thomasson Maljanen 1: h:1:
1 Anders Caupisson Maljanen 1:
3 Pål Persson Maljanen 1: h:1: Christer Lapuetelains h:1: inhysses
2 Lars Larsson Maljanen 1: Caupi Maliasmies h:1: Koo 1: inhysses
3 Jost Christersson Kuivanen 1: h:1: Stiufmod:r 1:
Kontila 6 Hend: Larsson Condinen Kontinen 1: h:1: BS:n Pål 1: h:1: Joh: h:1: än B:r Lars 1:
3 Hendrich Tijmoinen Timonen 1: h:1: Saicko Piskotar 1: Inhyss:
Kirkonkylä 3 Gestgifuare Tönnes Schuldt Skult 1: h:1: dreng 1:

Sivu 1747B (aukeaman 1747 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kontila 3 Anders Leijnoinen Leinonen 1: S:n Peer 1: h:1:
Hurissalo 5 Pål Erichsson Jukarainen Jukarainen 1: h:1: BS:n Mår: 1: h:1: dått:1:
Ihalainen 3 Matz Pålson Sålla Solla 1: h:1: B Per Pålson 1:
2 Johan Larsson Ihalainen Ihalainen 1: h:1:
1 Anders Ihalainen Ihalainen 1:
Kyllölä 2 Peer Matzsson Sålla Solla 1: h:1:
Ihalainen 2 Mårten Person Peldoinen Peltonen 1: h:1:
Kyllölä 3 Brusius Matzson Korhoinen Korhonen 1: h:1: B:r Hans 1:
Pappilat
Kirkonkylä 2 Pastor Locj 1: d:gh 1:
5 Sahcelanus H:r Gabriel 1: h:1: d:gr 2: Pijga 1:
2 Klockare Penttinen 1: S:n h:1:

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16561658

© Maija-Liisa Laakso 2023