AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1660 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1660

Sivu 864A (aukeaman 864 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Ryttare Medh dess Frij= och tilldeelningz Hemman

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
_itulansalo/Kitula 2 Jöns Jönsson med hustro 2 Harmainen
4 Hinrich Poolsson medh h: 2 Kitunen
drengh Larss medh h 2 Huuhkainen
7 Matz Michellsson mz h: 2 Savolainen
broder Anders 1 Savolainen
broder Matz mz h: 2 Savolainen
Rytt Erich med h 2 Savolainen
7 Thomas Larsson mz h: 2 Luukkonen
Larss Thomasson mz h 2 Luukkonen
broder S. Simon med h 2 Luukkonen
Rytt: Thomas Thomasson 1 Luukkonen
__umuby/Junninmäki 6 Jönss Matzons hustro 1 Luukkonen
Påål Jönsson mz h: 2 Luukkonen
Thomas And: mz h: 2 Luukkonen
Rytt: Hend: Andersson 1 Luukkonen
__iniemj/Luukkola 12 Thomas Matzon med h: 2 Luukkonen
Matz Sylfwester med h 2 Luukkonen
Matz Tohmasson medh h 2 Luukkonen
Anders O. medh h: 2 Luukkonen
Peer Matzon medh h: 2 Luukkonen
Rytt: Larss Thomasson 1 Luukkonen
Rytt: Enka Elin 1
_inisaarj/Niinisaari 4 Peer Peersson medh h: 2 Turkiainen
broder Son Arfwedh 1 Turkiainen
Rytt: Påfwell 1 Turkiainen
4 Christ: Kotro med h: 2 Kotro
Olof Christersson med h 2 Kotro
_indusalo/Kitula 8 Jönss Härkä mz hust 2 Härkä
B:r Matz medh hustru 2 Härkä
Sonn Matz 1 Härkä
Rytt: Peer medh hust 2 Härkä?
dotter Margreta Undan dölt 659 1 Härkä
Repola 6 Månss Repoin mz hust 2 Reponen
B:r Son Mårten med h: 2 Reponen
Sonn Månss 1 Reponen
Rytt: Hanss Månsson 1 Reponen
Lintusalo 5 Jönss Saikoinen med h 2 Saikkonen
B:r Olof medh hustro 2 Saikkonen
Rytt: Månss Månsson 1 Saikkonen
Ollilaby/Ollila 6 Matz Hämäläin mz h 2 Hämäläinen
Son Bertill mz hust: 2 Hämäläinen
B:r Enkia 1
Rytt: Mårthen 1 Hämäläinen
Kyllölä 6 Påll Pålss: Kyllein med h: 2 Kyllönen
B:r Hend: medh hustro 2 Kyllönen
Rytt: Enka 1
Rytt: Jacob 1 Kyllönen
Råckansalo/Rokansalo 5 Jönss Rockoin medh h 2 Rokkanen
Rytt: Enkia 1
drengh Jacob 1 Lampainen
Rytt: Anderss 1 Rokkanen
Kyrckieby/Kirkonkylä 6 Mårten medh hustru 2
Rytt: och Enka 2
Johan Mårtensson med h 2
Mietulaby/Miettula 5 Hend. Hend: medh hust 2 Miettunen
B:r Johan medh hustru 2 Miettunen
Ryttare Erich
Wäsunemj/Vesiniemi 9 Peter Laman med hust 2 Laamanen
Anders Olofss. med h 2 Laamanen
Matz Olofssons hust: 1 Laamanen
dotter 1
Rytt: Jören med hustru 2 Laamanen
B:r Son Rassmus 1 Laamanen
6 Rytt: Jöns Christ: mz h 2 Ahtiainen
B:r Larss 1 Ahtiainen
Farbroders hustro 1
broder Enkia 1
Pijga 1
Tåifwalaby/Vesiniemi 5 Gustaff Hanss. med h: 2 Taivainen
B:r Eskill medh hust 2 Taivainen
Moder 1
Kockola/Vesiniemi 7 Matz Olss. Kilpoin mz h 2 Kilponen
B:r hustro Karjn 1
Rytt Larss med hust: 2 Kilponen
drengh Matz med hust 2
Pirtmäkj/Pirttimäki 5 Larss Heckurin med hustro 2 Hakulinen
Påål med hustro 2 Hakulinen
Son Johan 1 Hakulinen

Sivu 865A (aukeaman 865 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhälä 6 Fougden Erich Larss mz h 2
Skrif:re Poike 1
drengh Johan 1
Rytt: 1
Pijga 1
1 Rytt: Prophossens Hanses hustro 1
Kietewälä/Kietävälä 6 Jönss Mårtenss. mz h. 2 Kietäväinen
Rytt. Larss mz hust. 2 Kietäväinen
Son Mårten med hust 2 Kietäväinen
Hapasalo/Kietävälä 7 Matz Lamain med hust 2 Laamanen
Hend. Lamain med hust 2 Laamanen
dreng Johanoch Son Påll 2
B:r hustru Magdalena 1
Aufwila/Himahuuha 7 And: Aufwinen mz hust. 2 Auvinen
Broor Peer 1 Auvinen
Son Påål 1 Auvinen
Fader och Moder 2
Rytt. Matz 1
Seppänkylä/Seppälä 4 Peer Kietäwäin mz h 2 Kietäväinen
B:r Thomas medh hust 2 Kietäväinen
6 Lars Peukeinen med h 2 Päykkönen
Son Hind: medh hust: 2 Päykkönen
Son Oloff 1 Päykkönen
dotter 1
Såriala/Sorjola 5 Anders Sixtuss. mz h 2 Sorjoin
B:r Ryttare Sixtus 1 Sorjoin
B:r Peer Hansson med h 2 Sorjoin
2 Inh. Matz Turkias medh hustru 2 Turkiainen
Leskila/Huhtimaa 4 Grelss Leskinen mz h 2 Leskinen
Rytt. Grelss 1
Rytt Enkia Margreta 1
Saikola/Vesiniemi 4 Larss Saikoinen mz h 2 Saikkonen
B:r Matz och Larss 2 Saikkonen
Luukola/Luukkola 6 Jönss Jonsson med h 2 Luukkonen
Son Jonss medh hust 2 Luukkonen
Son Hind: medh hust 2 Luukkonen
Ninisarj/Niinisaari 2 Mårten Häckinen mz h 2 Häkkinen
Harmalaby/Harmaala 2 Påål Pitku med hust 2 Pitkäharmainen
Luukolaby/Luukkola 4 And: Mårtensson med hust 2 Luukkonen
Soldatz hustro 1
Farbroders hust: 1

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kitulansalo/Kitula 2 Larss Huckoin med hust 2 Huuhkainen
Luukola/Luukkola 5 Oloff L: medh h 2 Luukkonen
Peer L. Lukoin medh h 2 Luukkonen
Drag: Enkia Walborg 1
3 Christ: Mårth: med h. 2 Luukkonen
Sons Enkia 1
Ninisarj/Niinisaari 3 Johan Matzons hustro 1 Härkönen
Hanss Bertilss. medh h 2 Härkönen
Limatala/Liimattala 2 Christ: Pasoin medh h 2 Pasanen
3 Oloff Andersson 1 Liimatainen
dragoun Enkia 1
Fader 1
5 Hind: Hind. medh hust 2 Liimatainen
Peer Hind: hustro 1 Liimatainen
dotter Kajsa 1 Liimatainen
Sonn 1
4 Jönss Matzon medh hust 2 Liimatainen
Son Bertill med hust: 2 Liimatainen
4 And. Limatain med hust 2 Liimatainen
Olof Matzon medh hust 2
Hammulaby/Hamula 1 Peer Mustoins Enkia 1 Mustonen
Lindusalo/Maunola 2 Anders Kellins Enkia 1 Kallinen
Son Peter 1 Kallinen
2 Mårten Jacobsson 1 Kiljunen
Styfmoder 1
6 Peer Grelsson med hust 2 Kiljunen
Son Larss med hustro 2 Kiljunen
Fader Grels med hust 2 Kiljunen
Lintusalo 3 Månss Hindrics. hustro 1 Saikkonen
Jönss Månsson med hustro 2 Saikkonen
5 Hind. Månsson med hustro 2 Vitikainen
B:r S:n Oloff medh hustro 2 Vitikainen
B:r Son Peter Petersson 1 Vitikainen
4 Swen Peersson med hust 2 Kiljunen
Son Grelss med hust 2 Kiljunen
Kauppila 2 Oloff Kerfwin med hust 2 Karvinen
2 Larss Sorioin med hust 2 Sorjonen
1 Inh. Månss 1 Kauppinen
2 Larss Caupin med hust 2 Kauppinen
Lintusalo 4 Matz Lijkoin med hust 2 Liikanen
Son Anders med hust 2 Liikanen

Sivu 865B (aukeaman 865 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Repola 6 Månss Anderss med hust 2 Ihalainen
B:r Jönss med hustro 2 Ihalainen
Fader medh hustro 2
Ollilaby/Ollila 4 Sigf. Huttuin med h 2 Huttunen
B:r Erich med hustro 2 Huttunen
2 Jören Jörenss med hust 2 Hämäläinen
Kiliula/Kiljula 6 Peer Kiliuin medh h 2 Kiljunen
Moder 1
Broder Månss med hust 2 Kiljunen
B:r Samuel 1 Kiljunen
3 Larss Larsson medh hust 2 Kiljunen
B:r Peter 1 Kiljunen
Ruokotaipale 4 Jönss Peerss Sunoin mz h 2 Summanen
Son Erich med hustro 2 Summanen
Rackolansarj/Rokansalo 4 And. L: medh hustro 2 Rokkanen
Son Larss medh hustro 2 Rokkanen
3 Jönss Larsson med hust 2 Rokkanen
B:r Abraham 1 Rokkanen
Luukola/Luukkola 2 Nillss Parre med hust 2 Parri
Ninisarj/Niinisaari 1 Bertill Perss Turkus h 1 Turkiainen
Kyrkieby/Lampila 4 Påål Lambinen med hust 2 Lampinen
B:r Peer P. med hust 2 Lampinen
Mietula/Miettula 4 Johan Cangain med hust 2 Kankainen
B:r Eskill med hust 2 Kankainen
Hammula/Hamula 2 Jacob Hamurin 1 Hamunen
Son Brusi 1 Hamunen
2 Peer Sulnien med hust 2 Sulju
_öhäläby/Ryhälä 4 Oloff Naukarin mz h 2 Naukkarinen
Sifred Ifwoin med hust 2 Iivonen
2 Månss Jönss. med hust 2 Lapveteläinen
2 Mårten Janhuin med hust 2 Janhunen
_urinemj/Keriniemi 3 Michell Smålander medh hustro 2 Smolander
Drag: hustro 1
_täwäläby/Kietävälä 2 Påål Wollmarsson 1 Auvinen
dotter Walborg 1 Auvinen
3 Mårten Elgidusson mz h 2 Kietäväinen
B:r hust: Brjta 1
2 Corp. Peer Johanssons h 1 Kietäväinen
drengh Peter 1
_ufwilaby/Himahuuha 4 Grelss Lukoin med hust 2 Luukkonen
Sonn Johan 1 Luukkonen
dotter Walborg 1 Luukkonen
Waldolaby/Valtola 5 Matz Ketäwäin 1 Kietäväinen
Söner 3
dotter 1
5 Oloff Waldoin med hust 2 Valtonen
B:r Larss medh hust 2 Valtonen
B:r Anders 1 Valtonen
Muuramäki 5 Larss Christ: med hust 2 Valtonen
B:r Son Peter 1 Valtonen
Drag. medh hust 2
Hatala/Petäjäniemi 4 Anders Hatain med h 2 Haatainen
B:r Matz medh hustro 2 Haatainen
Sippilansarj/Sipilänsaari 2 Hind. Sippinen med h 2 Sipinen
Sorialaby/Sorjola 3 Hind. Soriain medh hust 2 Sorjonen
drag: h. Elin 1
Huhtimaa 4 Brusius Narinen 1 Narinen
hustru 1
Son Oloff medh hust: 2 Narinen

Frij= och tilldeelningz hemman Under footfolket

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kitulansalo/Kokkola 3 Olof Kituin med h 2 Kitunen
Sonn Månss 1 Kitunen
Huuhkaala 4 Johan Huckain med h 2 Huuhkainen
Son Peer med hust 2 Huuhkainen
Ninisarj/Niinisaari 3 Larss Hulkoin medh h 2 Hulkkonen
B:r Hindrich 1 Hulkkonen
Killiula/Ruokotaipale 3 Nillss Peersson med h 2 Hujanen
Styfmoder 1
Kyrkieby/Kirkonkylä 3 Påål Bengtin med h 2 Penttinen
Anders Bengtins hust 1 Penttinen
Lampila 3 B:r Larses hustro 1 Lampinen
Matz Lambinen medh h 2 Lampinen

Sivu 866A (aukeaman 866 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mietulaby/Miettula 4 Påål Mietin med h 2 Miettunen
B:r Peer medh hust 2 Miettunen
Yliviivattu perhe, epäselvä
5 Oloff Persson med h 2 Miettunen
B:r Peer medh h 2 Miettunen
B:r Hendrich 1 Miettunen
Mondolaby/Penttilä 2 Eskill Lamain med h 2 Laamanen
Wasunemj/Vesiniemi 2 Hind. Bengtinen medh h 2 Penttinen
Harmola/Harmaala 2 Thomas Harmon med h 2 Harmainen
2 Påål Perss medh h 2 Harmainen
Pirtmäkj/Pirttimäki 3 Fend: Johan Johanss:s h 1 Hakulinen
B:r Hend. medh hust 2 Hakulinen
Hammulaby/Hamula 2 Jören Assilain med h 2 Asilainen
2 Johan A. Ryhoin med h 2 Ryhänen
Himalaby/Ryhälä 6 Anders Himain med h 2 Himanen
B:r Johan medh hust 2 Himanen
B:r Matz medh hust 2 Himanen
Kärinemj/Keriniemi 4 Påål Hakulinen mz h 2 Hakulinen
B:r Peer medh hust 2 Hakulinen
3 Matz Olsson medh h 2 Hakulinen
B:r Oloff 1 Hakulinen
2 Larss Pellanen med h 2 Pellinen
Seppäkylä/Seppälä 3 Christer Matzon med h 2 Kietäväinen
Fader 1
Hatala/Kietävälä 2 Matz Ketäwäin med h 2 Kietäväinen
2 Anders Olss. Lamain medh hustro 2 Laamanen
Pälliläby/Pellilä 1 Peer Persson Pellinen 1 Pellinen
2 Oloff Matzon med h 2 Pellinen
Sorialaby/Sorjola 4 Larss Månsson med h 2 Sorjonen
Broder Peer med h 2 Sorjonen

Frellse och Inhyses folck

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lindusalo/Lintusalo 1 Matz Råcka 1 Rokka
2 Anders Johansson mz h 2
Kiliula/Kiljula 2 Anders Kiliua med h 2 Kiljunen
Kyrkieby/Kirkonkylä 1 Anders Bengtinens h 1 Penttinen
Miettula 3 Jören Laitin med h 2 Laitinen
Sonn 1
Kirkonkylä 2 Jönss Amundsson med h 2
Wasunemj/Vesiniemi 2 Inh.man Jöns medh h 2
2 Peer Amundz Enkia 1
medh dotter 1
Kackola/Vesiniemi 2 Hind. Olss. Matin mz h 2 Miettunen
Pirtmäkj/Pirttimäki 2 And. Olss. medh h 2 Hakulinen
Hamala/Hamula 2 Nilss Ikehenin medh hustro 2 Ikäheimonen
Aufwila/Himahuuha 2 Larss Anderssons hust 1 Hakulinen
medh dotter 1
Pällilä/Pellilä 2 Brusius Pällinen medh hustro 2 Pellinen
Såriala/Sorjola 2 Matz Turkia medh h 2 Turkiainen
Nassokinin läänitys
Kajpala/Kaipaala 6 Larss Caipiain med hust 2 Kaipainen
Son Peter med hust 2 Kaipainen
B:r Son Peter Pålsson med hustro 2 Kaipainen
6 Peer Larsson med hust 2 Kaipainen
B:r Påål medh hustro 2 Kaipainen
B:r Johan med hust 2 Kaipainen
2 Påål Kekoin med h 2 Kekkonen
Baranoffin läänitys
Hurisalo/Piskola 5 Christer Piskoin medh hustru 2 Piskonen
Son Anders medh h 2 Piskonen
Fader Christer 1 Piskonen
4 Anders Piskoin med h 2 Piskonen
Son Larss med hust 2 Piskonen
3 Påål Christ. medh h 2 Vesterfink
dotter Kajsa 1 Vesterfink

Sivu 866B (aukeaman 866 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hurisalo/Piskola 2 Lars And med h 2 Piskonen
Pitkälahti 2 Oloff Leskinen medh hustro 2 Laaskonen
Piskola 2 Jören Lappalan med hustro 2 Lappalainen
3 Larss Pajain mz h 2 Paajanen
B:r Christer 1 Paajanen
Hylkylä 4 Larss Hylkein 1 Hylkeinen
Son Larss med h 2 Hylkeinen
dotter 1
2 Peer Peerss. med h 2 Hylkeinen
2 Mårt. Simonss. mz h 2 Inkinen
2 Erich Randalain mz h 2 Rantalainen
2 Clemet Ingines h 1 Inkinen
dotter 1
4 Bengt ibm mz hust 2 Inkinen
Son Larss medh h 2 Inkinen
Hauhala 2 Påål Olss. med h 2 Kietäväinen
2 Matz Waroin med h 2
Ikola 4 Anders Ikoin med h 2 Ikonen
B:r Jönss medh h 2 Ikonen
Maljala 2 Påål Thomss med h 2 Maljanen
2 And. Caupiss medh h 2 Maljanen
2 Påll Persson med h 2 Maljanen
4 Christer med hust 2 Kuivanen
Son Jost med hust 2 Kuivanen
2 Larss Kylloin med hust 2 Kyllönen
ifron Baranofz frelse skal finnas i Hurisalo 2
1 Christer Lapweteleins hustro inh. Looss Påål Persson 1 Lapveteläinen
2 Larss Larsson 1 Maljanen
Caupi Mollies h 1 Maljanen
Kontila 7 Hind Larsson Condinen medh hust 2 Kontinen
B:r Larss med h 2 Kontinen
B:r Son Påål med h 2 Kontinen
Johans hustro 1 Kontinen
2 Hanss Tijmoin mz h 2 Timonen
1 Inh. Sejko Piskoin 1 Piskonen
4 And. Lewoin med h 2 Leinonen
Peder And. medh h 2 Leinonen
Hurissalo 5 Påål Juckarin med h 2 Jukarainen
B:r Son Mårten med h 2 Jukarainen
dotter 1
Ihalainen 4 Matz Pålsson Solla medh h 2 Solla
B:r Peter med h 2 Solla
2 Johan Ihalain med h 2 Ihalainen
2 Staffan Parkin medh h 2 Parkkinen
Kyllölä 4 Peer Hind. medh h 2 Saikkonen?
Matz Peersson medh h 2 Solla
2 Inh.man Mårten P. Poldoin medh h 2 Peltonen
4 Brusius Matzon med h 2 Korhonen
B:r Hanss medh h 2 Korhonen
Pappilat ym.
Kirkonkylä 4 Läntzman Thomas Skult medh hust 2 Schuldt
dotter Malin 1 Schuldt
drengh Michell 1
1 Läntzmans hustru i Sulkawa, Syster Anna 1 Schuldt
6 Sahl: Her Staffans döttrar 2
Son Joseph medh hust 2
drengh Matz 1
Pjga 1
2 Cappelan Her Johan Francicj medh h 2
5 Kyrkioherden Herr Gabriel medh h 2
dotter, drengh och Pjga 3
4 Klockaren med h 2 Penttinen
Son Hind: med hust 2 Penttinen
2 Fougdens Prophoss Påål Wåckain med h 2 Vokkolainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16591662

© Maija-Liisa Laakso 2023