AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1668 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1668

Sivu 849B (aukeaman 849 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavalleriet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nijnisarj/Niinisaari 5 Peter Peterson Turkain mh 2 Turkiainen
Arfwedh Henrichson mh 2 Turkiainen
R. Henrich Petersson 1 Turkiainen
Ollilla/Ollila 5 Birel Hemelein mh 2 Hämäläinen
R. Mårten Matzon mh 2 Hämäläinen
F.B.S. Johan Eskellsson 1 Hämäläinen
Kittula/Kitula 3 R. Matz Larson Lukoin 1 Luukkonen
Peter Huckoin mh 2 Huuhkainen
1 H.M. Jöns Harmains h 1 Harmainen
5 Matz Johansson Härkä 1 Härkä
R. S. Johan Matzsson mh 2 Härkä
B. Jonas Matzon 1 Härkä
Matz Matzons hust 1 Härkä
4 Henrich Pålsson mh 2 Kitunen
R. Lars Larsson mh 2
5 Lars Thomasson Lukoin 1 Luukkonen
B. Påål mh 2 Luukkonen
R. Thomas Thomasson mh 2 Luukkonen
5 Bertel Henrichson Lukoin mh 2 Luukkonen
R. Henrich Michelson mh 2 Savolainen
Margeta Matzdott:r 1
Junninmäki 8 Påål Jönsson Lukoin mh 2 Luukkonen
F.B. Thomas Anderss:s hust 1 Luukkonen
Johan Johansson mh 2 Luukkonen
R.G. Henrich Anderson mh 2 Luukkonen
R. Peter Jönsson 1 Luukkonen
Luukkola 11 Matz Thomasson Lukoin mh 2 Luukkonen
B.S. Matz Silfwesterson mh 2 Luukkonen
Peter Olofssons E:a 1
Matz Olofsson mh 2 Luukkonen
Thomas Thomason mh 2 Luukkonen
R. Lars Thomasson mh 2 Luukkonen
Lintusalo 4 Matz Månsson 1 Saikkonen
R. Måns Månsson mh 2 Saikkonen
Jöns Månsson Saikoins h 1 Saikkonen
Repola 5 Jören Mårtensson mh 2 Reponen
R. Mårten Repoin mh 2 Reponen
B. Måns mh 2 Reponen
Pirtimäkj/Pirttimäki 9 Lars Lambain 1 Lampainen
Johan Peterson Hakulin mh 2 Hakulinen
R. Erich Petersson 1 Hakulinen
Pål Harkains hust 1 Härkönen
Hans Simonsson Pöllöin mh 2 Pöllänen
Cnuth Peukoin mh 2 Päykkönen
Himahuuha 4 Peter Petersson 1 Auvinen
R. Påål Afwinen 1 Auvinen
Peter Andersson mh 2 Auvinen
Kietäwä/Seppälä 4 R. Peter Olofsson mh 2 Kietäväinen
S. Oloff Petersson 1 Kietäväinen
B.S. Matz Olofsson 1 Kietäväinen
Wesinemj/Vesiniemi 4 Mårten Peters: Kanunkijnj mh 2 Kanunkinen
R. Peter Mårtenson mh 2 Kanunkinen
8 Jöns Christerson Achtin mh 2 Ahtiainen
B. Påål Christersson 1 Ahtiainen
R. B. Lars mh 2 Ahtiainen
B. Mårtens E:a 1 Ahtiainen
drengh Staffan Olofson Uckoin 1 Ukkonen
drengh Olof Olofsson 1
7 Eskell Hansson Taiwain 1 Taivainen
R. Olof Hansson mh 2 Taivainen
Johan Heikurin mh 2 Heikkurinen
Pål Taifwans h 1 Taivainen
drengh Peter Lamain 1 Laamanen
Huhtimaa 3 Matz Matzon Kilpoin mh 2 Kilponen
R. Lars Henrichsson 1

Sivu 850A (aukeaman 850 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokansalo 7 Jöns Peterson Råkain mh 2 Rokkanen
B. Anders mh 2 Rokkanen
R. Siffer Suppain 1 Supponen
Peter Jönsson mh 2 Rokkanen
Miettula 7 Johan Henrichs: Metuin mh 2 Miettunen
B. Henrichz hust 1 Miettunen
Henrich Jönsson mh 2 Miettunen
R. Erich Matzon mh 2
Niinimäki 6 Lars Mårtenss: Saikoin 1 Saikkonen
Lars Månsson 1 Saikkonen
B. Matz Månsson mh 2 Saikkonen
R. Johan Hemelein mh 2 Hämäläinen
Vesiniemi 6 Peter Peterson Lamain mh 2 Laamanen
R. Jören Peterson mh 2 Laamanen
drengh Lars Pellinen mh 2 Pellinen
Kyljula/Kyllölä 4 Henrich Pålson Kyllöin mh 2 Kyllönen
B.S. Pål Pållsson 1 Kyllönen
R. Jacob Pålsson 1 Kyllönen
Huhtilä/Sorjola 7 Matz Hansson Sorjain mh 2 Sorjonen
R. B. Peter Hansson mh 2 Sorjonen
B. Anders mh 2 Sorjonen
Bror 1
Huhtimaa 6 Grels Jacobss: Leskin mh 2 Leskinen
G.R. B.S. Grels Grelss: mh 2 Leskinen
Son 1
R. Bengt Safwolain 1 Savolainen
Ryhälä 3 Erich Larssons E:a 1
R. Johan Hamuin mh 2 Hamunen
Kietewelä/Kietävälä 7 Jöns Mårtens: Kjete: mh 2 Kietäväinen
R. B. Lars mh 2 Kietäväinen
B. Mårten Mårtensson 1 Kietäväinen
drengh Jacob Petersson Lambin mh 2 Lampinen

Dito Frij och Tilld:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kietewälä/Kietävälä 8 Matz Hend: Lamain mh 2 Laamanen
B. Pål mh 2 Laamanen
B. Lars mh 2 Laamanen
B. Peters hustru 1 Laamanen
B. Jören Henrichsson 1 Laamanen
Nijnisarj/Niinisaari 2 Mårten Pålss: Heckinen mh 2 Häkkinen
2 Profos Hans Kåtras h 1 Kotro
S. Anders Hansson 1 Kotro
3 Matz Christerss:n Tofweris h 1 Toveri
S. Christer Matzon mh 2 Toveri
3 Olof Christerson Kotro mh 2 Kotro
B. Johan mh 2 Kotro
Lukola/Luukkola 3 Jöns Jönsson Lukoin 1 Luukkonen
B. Henrich mh 2 Luukkonen
4 Anders Mårtens: Lukoin mh 2 Luukkonen
F.B.S. Mårten Henrichson mh 2 Luukkonen
Harmala/Harmaala 2 Pål Peterson Pitkä mh 2 Pitkäharmainen
Hamula 2 Jacob Hamuins h 1 Hamunen
S. Olof Jacobsson 1 Hamunen
Råkotaipel/Ruokotaipale 4 Niels Peterson Hujain mh 2 Hujanen
S. Peter mh 2 Hujanen
Limata/Liimattala 2 Olof Anderson Lijmata mh 2 Liimatta
Harmala/Harmaala 2 Pål Peterson Harmain mh 2 Harmainen
Kietäwälä/Seppälä 4 Henrich Larson Peukoin mh 2 Päykkönen
B. Oloff mh 2 Päykkönen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huchkola/Huuhkaala 2 Lars Swensson mh 2 Huuhkainen
Lukola/Luukkola 3 Hend: Olufsson mh 2 Luukkonen
Dr. Olof Olofsson 1 Luukkonen
Kitula 3 Peter Larson Lukoin 1 Luukkonen
S. Lars Peterson mh 2 Luukkonen
Ninisarj/Niinisaari 2 Johan Matzon Herkein 1 Härkönen
Dr. Hans Bertelss:s hustru 1 Härkönen
Limata/Liimattala 4 Johan Gustafsson mh 2 Taivainen
Dr. Gustaf Hansson mh 2 Taivainen
5 Olof Olofsson Matin 1 Matinen
Abraham Olofsson mh 2 Matinen
drengh Mårten Reusko mh 2
1 H.K. Jöns Passoins h 1 Pasanen
4 Peter Henrichson Limata mh 2 Liimatta
B. Johan mh 2 Liimatta

Sivu 850B (aukeaman 850 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Magnola/Maunola 5 Lars Kallinen mh 2 Kallinen
Dr. Peter Larsson mh 2 Kallinen
B. Henrich Larsson 1 Kallinen
3 Mårten Jacobson Kiljuin mh 2 Kiljunen
B. Anders Jacobsson 1 Kiljunen
3 Peter Grelsson Kiljuin mh 2 Kiljunen
Dr. Lars Grelsson 1 Kiljunen
2 Anders Johansons Kiljuins E: 1 Kiljunen
D. B.S. Peter Petersson 1 Kiljunen
4 Christer Henrichs: Kiljuin mh 2 Kiljunen
D:r B. Lars mh 2 Kiljunen
Repola 8 Grels Anders: Ihalain mh 2 Ihalainen
B. Måns mh 2 Ihalainen
B. Mårthen mh 2 Ihalainen
D:r Christer mh 2 Ihalainen
Hannula/Hamula 2 D:r Brusius Jacobson mh 2 Hamunen
Lindusalo/Rokansalo 5 Abraham Larson Råckain mh 2 Rokkanen
D:r Johan mh 2 Rokkanen
Jöns Råckains hust 1 Rokkanen
Kietewälä/Kietävälä 4 Peter Pålson Aufuin mh 2 Auvinen
B. Pål Pålss:s hust 1 Auvinen
D:r Peter Larss:s hust 1
6 Mårten Giljusson 1 Kietäväinen
M. Olof Hyfwein mh 2 Hyvönen
D:r Lars Hackulains h 1 Hakulinen
drengh Bertel Olofson mh 2 Laamanen
Sopala 3 D:r Erich Michelson mh 2 Savolainen
Dott:r Brita 1 Savolainen
Kietävälä 1 Russm: Johan Peterss:s h 1 Kietäväinen
Valtola 4 Lars Pålson Waldoin mh 2 Valtonen
D:r B. Anders 1 Valtonen
Thomas Pålss:s hust 1 Valtonen
Muuramäki 4 Christer And: Waldoin mh 2 Valtonen
D:r B. Anders mh 2 Valtonen
Keriniemi 5 Matz Olofson Hakulin mh 2 Hakulinen
B. Oloff mh 2 Hakulinen
B. Peter Olofsson 1 Hakulinen
Sorjola 4 Hans And: Sorjoin mh 2 Sorjonen
Dr. Christer Jörensson mh 2
Huhtimaa 4 Olof Brusison Narin mh 2 Narinen
D:r Grelses hust 1 Narinen
B. Brusius Brussisson 1 Narinen
Ollila 7 Måns Olofson Saiko mh 2 Saikkonen
B. Olof Olofsson 1 Saikkonen
drengh Johan Johansson mh 2 Huttunen
B. Lars Johansson mh 2 Huttunen
Metula/Miettula 4 Johan Johanson Kangain mh 2 Kankainen
D:r Peter Johansson mh 2 Kankainen
Lampila 3 Pål Pålsson Lambin 1 Lampinen
D:r Michel Pålsson mh 2 Lampinen
Kiljula 4 Peter Matzon Kiljuin mh 2 Kiljunen
B. Samuel Matzon 1 Kiljunen
B. Matz Matzsson 1 Kiljunen
6 Lars Larson Kiljuin mh 2 Kiljunen
B. Peter mh 2 Kiljunen
D:r Bengt Larsson mh 2 Kiljunen
Ryhälä 8 Anders Petersson Aufuin mh 2 Auvinen
M. Matz Staffanson mh 2 Auvinen
D:r Henrich Erichsson mh 2
drengh Michel Pullin mh 2 Pullinen
3 Corp: Mårtens hust 1 Janhunen
Markus Markuson mh 2 Janhunen
3 Siffer Ilwoin mh 2 Ilvonen
Thomas Kuckoins hust 1 Kukkonen
Caupila/Kauppila 5 Lars And: Sorjoins h 1 Sorjonen
D:r S. Anders mh 2 Sorjonen
B. Lars Larsson mh 2 Sorjonen
Telalax/Sipilänsaari 6 Henrich Hend: Sipin mh 2 Sipinen
B. Erich Henrichson mh 2 Sipinen
D:r Mårten Larsson mh 2
Råkotaipal/Ruokotaipale 5 Erich Johanson Sum: mh 2 Summanen
B. Jören Johanson mh 2 Summanen
D:r B. Johan Johansson 1 Summanen
1 Tårpare Hans Mazss:n Korhoins h 1 Korhonen
Caupila/Kauppila 3 Matz Larson Caupin mh 2 Kauppinen
D:r B.S. Matz Larson 1 Kauppinen

Sivu 851A (aukeaman 851 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Dito Frij och Tilldelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cupiala/Kauppila 2 Olof Hansson Karfuain mh 2 Karvinen
Lindusalo/Lintusalo 3 Henrich Månsson Witikain mh 2 Vitikainen
B. Hans Månsson 1 Vitikainen
4 Grels Swenson Kiljun mh 2 Kiljunen
B. Johan Swensson mh 2 Kiljunen
Råkansalo/Rokansalo 4 Lars Andersson Råckain mh 2 Rokkanen
B. Brusius Andersson 1 Rokkanen
drengh Anders Lijmata 1 Liimatta
Kietewälä/Himahuuha 3 Johan Grelsson mh 2 Luukkonen
drengh Johan Lukoin 1 Luukkonen
Petäjäniemi 3 Matz Anderson Hatain mh 2 Haatainen
B. Peter Andersson 1 Haatainen
Lampila 2 Lars Jönsson Lambin mh 2 Lampinen
Waldola/Valtola 4 Peter Matzon Ketewein mh 2 Kietäväinen
B. Pål Matzon mh 2 Kietäväinen
Hamula 2 Bengt Bengtson Sunin mh 2 Sulju
2 Mårten Hansson Kylloin mh 2 Kyllönen
Lukola/Luukkola 2 Niels Michellson Sparrj mh 2 Parri
Harmala/Harmaala 2 Thomas Philipson Harmain mh 2 Harmainen
Lindusalo/Lintusalo 2 Anders Matzon Lijkain mh 2 Liikanen
Kiljula 2 Måns Matzon Kiljuin mh 2 Kiljunen
Kärjenemj/Keriniemi 5 Peter Hakulins hust 1 Hakulinen
B. Pål Pålsson mh 2 Hakulinen
B.S. Pål Petersson mh 2 Hakulinen

Infanteriet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kärinemj/Keriniemi 1 Fenr: Johan Johanss:s h 1
Hamula 2 Johan Anders: Ryhäin mh 2 Ryhänen
Mondola/Penttilä 5 Eskel Olofson Lamain mh 2 Laamanen
Syt:S. Johan Lechwoin mh 2 Lehvonen
Anders Olofson Lamain 1 Laamanen
Tetalax/Pellilä 3 Peter Olofson Pellinen mh 2 Pellinen
B. Olof Pellinens E:a 1 Pellinen
2 H.M. Erich Johans: Pellin mh 2 Pellinen
Himala/Ryhälä 6 Johan Anderson Himain mh 2 Himanen
B. Matz mh 2 Himanen
drengh Lars Sopain mh 2 Sopanen
Metula/Miettula 6 Olof Peterson Metuin 1 Miettunen
B. Henrich mh 2 Miettunen
B. Peters E:a 1 Miettunen
Anders Olofsson mh 2 Miettunen
2 Peter Pålson Metuins E:a 1 Miettunen
Pål Metuins hust 1 Miettunen
Kockola/Kokkola 3 Olof Nielson Kituins h 1 Kitunen
S. Måns Olofsson mh 2 Kitunen
Nijnisarj/Niinisaari 4 Johan Larson Hulkoin mh 2 Hulkkonen
B. Lars Larsson mh 2 Hulkkonen
Hamula/Ryhälä 3 Niels Ikäheimos hust 1 Ikäheimonen
S. Johan Nielsson mh 2 Ikäheimonen
Kietewälä/Kietävälä 2 Peter Peterson Saikarj mh 2 Saikkonen

Crono

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hapasalo/Vesiniemi 2 Jacob Eskellsson mh 2
Pellilä 2 Erich Jönsson Saickoin mh 2 Sinkkonen

Frällse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hans Brudgumin läänitys
Metula/Miettula 2 Henrich Olofsons hust 1 Miettunen
S. Olof Henrichson 1 Miettunen
Nassokinin läänitys
Caipala/Kaipaala 7 Pål Larson Caipain mh 2 Kaipainen
Johan Larss:s hust 1 Kaipainen
B. Peter Larson 1 Kaipainen
B. Matz Petersson mh 2 Kaipainen
Lars Johansson 1 Kaipainen
5 Bergel Larson mh 2 Kaipainen
Lars Pålss:s hust 1 Kaipainen
Johan Larsson 1 Kaipainen
Pål Pålss:s hust Helga 1 Kaipainen
4 Pål Thomason Keckoin mh 2 Kekkonen
S. Thomas Pålson mh 2 Kekkonen
Johan Pistolekorsin läänitys
Pirtimäkj/Pirttimäki 4 Anders Ollson Hakulin mh 2 Hakulinen
S. Anders mh 2 Hakulinen
Pellilä 2 Siffer Sifferson Kangain mh 2 Kankainen
Baranoffin läänitys
Piskola 4 Christer Piskoinen mh 2 Piskonen
M. Henrich Pålson Ikoin mh 2 Ikonen
1 Pål Winkars E:a 1 Vesterfink
2 Lars Anderson Piskoin mh 2 Piskonen
2 Jacob Larson Piskoin mh 2 Piskonen
3 Lars Christerson Pajain 1 Paajanen
B. Christers hust 1 Paajanen
Dott:r Brita Larsdott:r 1 Paajanen
Pitkälahti 2 Thomas Peikain mh 2 Pietikäinen
Hylkylä 2 Lars Larson Hylkein mh 2 Hylkeinen
2 Frantz Haloin mh 2 Halonen
2 Erich Michelson Randalain mh 2 Rantalainen
2 Lars Bengtson Ingin mh 2 Inkinen
2 Mårten Simonson ibm mh 2 Inkinen
Hauhala 2 Lars Bertelson Hemelein mh 2 Hämäläinen
2 Matz And: Ketewein mh 2 Kietäväinen
Ikola 3 Anders Pålson Ikoin mh 2 Ikonen
B. Johan Pålss:s hust 1 Ikonen
Matjala/Maljala 1 Pål Thomason Maljain 1 Maljanen
1 Pål Parkinen 1 Parkkinen
2 Lars Larson Maljain mh 2 Maljanen
2 Christer Kiufwain mh 2 Kuivanen
2 Peter Henrichson Sokain mh 2 Saikkonen
Condula/Kontila 6 Henrich Larson Condiain 1 Kontinen
B. Pål Larson mh 2 Kontinen
B. Johan Larson mh 2 Kontinen
Peter Andersons hust 1 Kontinen
Hurissalo 2 Peter Hansson Timoin mh 2 Timonen
4 Anders Peterson Leinoin mh 2 Leinonen
S. Michel Anderson mh 2 Leinonen
6 Pål Erichson Jukarin mh 2 Jukarainen
Markus Mårtenson mh 2 Jukarainen
Lars Erichson mh 2 Jukarainen
Ihalainen 4 Mårten Person Ihalain mh 2 Ihalainen
Lars Larson mh 2 Kontinen
3 Peter Pålson Leinoin mh 2 Leinonen
B. Matz Pålsson 1 Leinonen
2 Staffan Pålson Parkin mh 2 Parkkinen
Kyllölä 2 Jören Hemelein mh 2 Hämäläinen
2 Michel Peterson Sollo mh 2 Solla
Piskola 2 Jören Olofson Lappalain mh 2 Lappalainen
Hurisalo/Hurissalo 3 Eskell Pålson Leinoin mh 2 Leinonen
S. Pål Eskellson 1 Leinonen
2 H.M. Bertel mh, Koo 1 2
1 H.M. Erich Bertelson 1 Hämäläinen
Ei läänitettyjä
Kyrkieby/Kirkonkylä 1 H.M. Thomas Tijmoin 1 Timonen
1 H.M. Johan Hommans h 1 Hofman
4 Lendzm: Pål Wåckolain mh 2 Vokkolainen
drengh Måns Uckoin 1 Ukkonen
drengh Peter Peukein 1 Päykkönen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrkieby/Kirkonkylä 6 Past: Sahl: H:r Gabriels E:a 1
D. Laur: mh 2
Pijga Maissa 1
drengh Christer 1
drengh Staffan 1
4 Capl: H:r Johan mh 2
drengh Jören Sifferson mh 2
3 Klock: Matz Michelss:s hust 1 Penttinen
S. Henrichz hust 1 Penttinen
S. Lars Matzsson 1 Penttinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16671669

© Maija-Liisa Laakso 2023