AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1679 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1679

Sivu 1054A (aukeaman 1054 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ninisarj/Niinisaari 3 Peter Turkiain 1 Turkiainen
B:r Påhl medh hust: 2 Turkiainen
Ållila/Ollila 5 Börjel Hämäläin m:h: 2 Hämäläinen
S: Madtz medh h: 2 Hämäläinen
R: Madtz Johansson 1 Hämäläinen?
Kitula 3 Madtz Larssons hust: 1 Luukkonen
R: Grels Thomsson m:h: 2
4 Påll Hindersson Kituins h: 1 Kitunen
R: Hindrichz hustru 1 Kitunen
B:r Johan Hindersson mh 2 Kitunen
6 Påll Thomsson Lukoin m:h: 2 Luukkonen
R: Thomas Thomss:s h: 1 Luukkonen
B:r Jöran Thomsson m:h: 2 Luukkonen
B:r Brusius 1 Luukkonen
4 Måns Bertilss: Safwolain m:h: 2 Savolainen
R: Lars Conduisses h: 1 Kontiainen
B:M: Anders Olofssons h: 1
Junnimäkj/Junninmäki 6 Pååll Jönsson Lukois hust: 1 Luukkonen
B:r Johan m: hust: 2 Luukkonen
B: Johan Madtsson 1 Luukkonen
Anders Madtsson m:h: 2 Luukkonen
Lukola/Luukkola 4 Madtz Olofsson Lukoin m:h: 2 Luukkonen
Eskell Peersson 1 Ryynänen
Sylfwesters hust: 1 Luukkonen
Lindusalo/Lintusalo 3 Madtz Månsson Saikoin m:h: 2 Saikkonen
Jöns Månssons hust: 1 Saikkonen
Repola 3 Mårten Mårtenss: Repoin 1 Reponen
Jöran Mårtensson m:h: 2 Reponen
Pyrtimäkj/Pirttimäki 3 Laars Lambain 1 Lampainen
d: Peter Lamain m:h: 2 Laamanen
Ryhälä 3 Valentin Baltzarssons h: 1
d: Johan Ikoin 1 Ikonen
d: Erich Kyrö 1
Aufwila/Himahuuha 6 Peter Andersson m: hust: 2 Auvinen
R: Madtz Cuosmasson m:h: 2 Kuosmanen?
d: Olof And:sson Lamain medh hustru 2 Laamanen

Sivu 1054B (aukeaman 1054 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__älä/Seppälä 4 Olof Peersson m:h: 2 Kietäväinen
Måns Perssons hust: 1 Kietäväinen?
R: B: Madtz Peersson 1 Kietäväinen
__wälä/Kietävälä 4 Thomas Madtsson m:h: 2 Luukkonen
Thomas Thomsson m:h: 2 Luukkonen
1 H:K: Lars Ketawäins h: 1 Kietäväinen
__mj/Vesiniemi 4 Anders Hanssons hust: 1 Kotro
B:r Madtz 1 Kotro
Prophossen Johan Hanssons h: 1 Kotro
R: Anders Häifwes h: 1 Häivä
2 Peter Peterss: Lamain m:h: 2 Laamanen
5 Olof Taifwais hust: 1 Taivainen
Johan Gustafssons hust: 1 Taivainen
Johan Heikurin m:h: 2 Heikkurinen
S: Johan 1
__tima/Huhtimaa 4 Johan Madtsson Kilpoin 1 Kilponen
Olof Johanssons h: 1
R: Philip Thomasson 1 Harmainen
d: Jöran Karfwin 1 Kervinen
Sorjola 4 Thomas Bengtis h: 1 Penttinen
R: Påll Madtzson m:h: 2 Penttinen
Madtz Madtsson 1
Huhtimaa 4 Grels Läskin 1 Leskinen
R: Bengdt Sallis hust: 1 Salli
B: S: Mårten Jacobss: m:h: 2 Leskinen
__ansalo/Rokansalo 3 Madtz Peersson 1 Rokkanen
Peer Johansson m:h: 2 Rokkanen
__tula/Miettula 4 Hindrich Johansson 1 Miettunen
Lars Johansson m:h: 2 Miettunen
R: Peter 1 Miettunen
__imäkj/Niinimäki 4 Lars Saikois hust: 1 Saikkonen
S: Lars m: hust: 2 Saikkonen
R: Måns Larsson 1 Saikkonen
__llälä/Kyllölä 4 Påll Kyllöin m:h: 2 Kyllönen
B:r S: Pål Madtzsson 1 Kyllönen
R: Madtz Madtsson 1 Kyllönen
Lukoila/Luukkola 6 Mårthen Hindersson m:h: 2 Luukkonen
B: S: Johan medh hust: 2 Luukkonen
R: Michell Bengdtin m:h: 2 Penttinen
5 Hindrich Jönsson m:h: 2 Luukkonen
B:r Johan Jönsson m:h: 2 Luukkonen
R: Jacob Johansson 1 Luukkonen
Ninisarj/Niinisaari 3 Christer Kåtro m:h: 2 Kotro
d: Måns Witicka 1 Vitikka

Dito Frij och Tilld: hem:n

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ninisarj/Niinisaari 2 Påål Häckin m:h: 2 Häkkinen
Lambila/Lampila 3 Länsm:n Påll Wåckolain 1 Vokkolainen
d: Påll medh hust 2
Hamula 2 Olof Jacobsson m:h: 2 Hamunen
4 Mårthen Jöransson m:h: 2 Asilainen
M: Mårten Kyllöin m:h: 2 Kyllönen
2 Madtz Anderss: Ryhäin 1 Ryhänen
B: Peter 1 Ryhänen
Råkotaipal/Ruokotaipale 2 Peter Hujain m:h: 2 Hujanen
Limattala/Liimattala 2 Olof Andersson m:h: 2 Liimatta
Harmala/Harmaala 2 Pål Perss: Pittkäharmain m:h: 2 Pitkäharmainen
3 Madtz Persson m: hust: 2 Harmainen
Pål Perssons hust: 1 Harmainen
Säppäkylä/Seppälä 4 Olof Peukeis hustru 1 Päykkönen
B:r Hindrichz hust: 1 Päykkönen
S: Lars Hindersson m:h: 2 Päykkönen
Caipola/Kaipaala 4 Lars Johansson 1 Kaipainen
B:r Madtz medh hust: 2 Kaipainen
Johan Larssons hust: 1 Kaipainen

Dragoner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huhkala/Huuhkaala 3 Lars Larsson m:h: 2 Huuhkainen
D: Lars Ahokas hust: 1 Ahokainen
5 Lars Persson m:h: 2 Luukkonen
D: Peters hustru 1 Luukkonen
d: Mårten Nilsson Parrj m:h: 2 Parri

Sivu 1055A (aukeaman 1055 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lukola/Luukkola 4 Hindrich Olofsson 1 Luukkonen
B:r Olofz hust: 1 Luukkonen
Lars Olofssons h: 1 Luukkonen
D: Peter Olofssons h: 1 Luukkonen
Ninisarj/Niinisaari 2 Samuel Turkiain m:h: 2 Turkiainen
Limatala/Liimattala 6 Thomas Anderss: m:h: 2 Luukkonen
B:r Erich med hust: 2 Luukkonen
d: Madtz Tiussa 1 Tiusa
D: Caupi Lambis h: 1 Lampi
3 Abraham Mattin m:h: 2 Matinen
D: Olof Clemetssons h: 1
2 H:M: Erich Hulkoin m:h: 2 Hulkkonen
4 Peter Hindersson 1 Liimatta
S: Hindrich m:hust: 2 Liimatta
D: Madtz Peersson 1 Liimatta
Magnula/Maunola 2 Hindrich Larsson m:h: 2 Kallinen
2 Mårten Jacobsson m:h: 2 Kiljunen
3 Peter Grelsson Kiljuis h: 1 Kiljunen
B: S: Grels Larsson 1 Kiljunen
B:r Laars 1 Kiljunen
2 And:s Johansson Kiljuis E:a 1 Kiljunen
S: Johan Andersson 1 Kiljunen
5 Christer Hindersson 1 Kiljunen
B: S: Jacob m: hust: 2 Kiljunen
D: Grels Ihalain m:h: 2 Ihalainen
Räpola/Repola 2 Mårthen Ihalain m:h: 2 Ihalainen
Hamula 3 Brusius Jacobsson 1 Hamunen
B: Jacob m: hust: 2 Hamunen
Råkansalo/Rokansalo 3 Christer Råcka m:h: 2 Rokka
Abraham Larssons h: 1 Rokka
Kietävälä 2 Peer Johanssons hu 1 Kietäväinen
S: Johan Peersson 1 Kietäväinen
Ketäwälä/Kietävälä 2 Pååll Aufwin 1 Auvinen
D: Peter Larssons hust: 1
3 Hindrich Mårtenss: m:h: 2 Kietäväinen
D: Lars Johanssons h: 1 Hakulinen
Såpolanemj/Sopala 2 Johan And:sson Aufwin medh hust: 2 Auvinen
1 H:M: Peter And:sson 1
Waldola/Valtola 4 Anders Pålsson m:h: 2 Valtonen
B:r Påll Larsson 1 Valtonen
B:r Thomas hust: 1 Valtonen
Muramäkj/Muuramäki 5 Christer Waldoin 1 Valtonen
D: Anders hustru 1 Valtonen
B:r Bertil m: hust: 2 Valtonen
d: Berndt Ersson 1
Kärnemj/Keriniemi 3 Olof Madtsson Hakulin m:h: 2 Hakulinen
Eskel Madtsson 1 Hakulinen
Ollila 2 Madtz Saikois hust: 1 Saikkonen
B:r Olof 1 Saikkonen
Sårjola/Sorjola 3 Anders Hansson m:h: 2 Sorjonen
B:r Johan 1 Sorjonen
Kiljula 3 Peter Madtsson 1 Kiljunen
B:r Måns m:hust: 2 Kiljunen
5 Peer Larsson 1 Kiljunen
B:r S: Lars m:hust: 2 Kiljunen
Bengdt Larssons hust: 1 Kiljunen
D: Johan Härkäs hust: 1 Härkä
Caupila/Kauppila 3 Anders Sorjoin 1 Sorjonen
B:r Larses hustru 1 Sorjonen
D: Christers hustru 1 Sorjonen
2 H:M: Johan Swenss: m:h: 2
Råkotaipal/Ruokotaipale 4 Erich Johansson 1 Summanen
B:r Jöran m: hust: 2 Summanen
D: Madtz Johanssons h: 1 Summanen
Metula/Miettula 4 Peter Kangain m:h: 2 Kankainen
B:r Johan medh h: 2 Kankainen
Lindusalo/Lintusalo 2 Anders Råckain m:h: 2 Rokkanen
Lambila/Lampila 3 Lars Pållsson m:hust: 2 Lampinen
d: Staphan 1
Ryhälä 3 Madtz Aufwin 1 Auvinen
B: M: Johan Olofsson m: hust: 2 Lapveteläinen

Dito Frij och Tilld:___

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wäsnemj/Vesiniemi 2 Hans Simonsson m:h: 2 Pöllänen
Sipiläsarj/Sipilänsaari 2 Johan Hulkoin m:h: 2 Hulkkonen
Caupila/Kauppila 3 Madtz Olof Karfwin m:h: 2 Karvinen
B: Hans hustru 1 Karvinen
Lindusalo/Lintusalo 2 Hans Månss: Witika m:h: 2 Vitikainen
2 Grelss Swensson m:h: 2 Kiljunen
Råkansalo/Rokansalo 2 Lars Andersson m:h: 2 Rokkanen

Sivu 1055B (aukeaman 1055 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__emj/Petäjäniemi 2 Madtz Hatains h: 1 Haatainen
Son Anders Madtsson 1 Haatainen
__ila/Lampila 3 Lars Jönsson 1 Lampinen
B: S: Johan m:h: 2 Lampinen
__la/Valtola 4 Pååll Madtzson m:h: 2 Kietäväinen
B:r Peers hustru 1 Kietäväinen
Thomas Madtssons h: 1 Kietäväinen
__lä/Ryhälä 2 Staphan Uckoin m:h: 2 Ukkonen
__la/Hamula 2 Madtz Knuthsson m:h: 2 Anttonen
__lo/Lintusalo 1 Måns Mårthenssons h: 1 Reponen
__mj/Keriniemi 3 Peter Pållsson 1 Hakulinen
B:r Grels Pålsson m:h: 2 Hakulinen
__ima/Huhtimaa 3 Peter Brusiussons h: 1 Narinen
B:r S: Brusius m:h: 2 Narinen
__älä/Ryhälä 3 Johan Himain m:h: 2 Himanen
S: Anders 1 Himanen
__ua/Himahuuha 2 Madtz And:sson Himains h: 1 Himanen
S: Anders 1 Himanen
__la/Miettula 5 Hindrich Perssons h: 1 Miettunen
B:r S: Peter m:h: 2 Miettunen
B:r S: Laars 1 Miettunen
Anders Olofssons h: 1 Miettunen
1 H:K: Sutitar Koo 1: 1
__lä/Pellilä 3 Erich Jönsson Sinkoins h: 1 Sinkkonen
S: Peter 1 Sinkkonen
B: Johans hust: 1 Sinkkonen
__kioby/Kirkonkylä 3 Capl: H:r Israel m:h: 2 Ithimaeus
d: Staphan 1

Infanterje

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__äkj/Pirttimäki 1 Mårten Larsson 1 Kietäväinen
__tilä/Penttilä 3 Johan Eskelssons h: 1 Hämäläinen
B: Madtz m: hust: 2 Hämäläinen
__lä/Pellilä 2 Peer Olofsson m:h: 2 Pellinen
__välä/Kietävälä 2 Peter Lamain m:h: 2 Laamanen
__la/Kokkola 2 Johan Limatain m:h: 2 Liimatainen
Ninisarj/Niinisaari 2 Lars Hulkoin m:h: 2 Hulkkonen
Kärnemj/Keriniemi 1 Madtz Hakulin 1 Hakulinen

Frelsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hans Brudgumin läänitys
Ryhälä 2 Johan Ikäheimoin m:h: 2 Ikäheimonen
Ketäwälä/Kietävälä 2 Peter Saicko 1 Saikkonen
Sona hustru 1
Nassokinin läänitys
Caipola/Kaipaala 4 Madtz Persson m:h: 2 Kaipainen
B:r Hindrich Perssons hust: 1 Kaipainen
B:r Peter 1 Kaipainen
4 Oloff Parkin 1 Parkkinen
S: Pååll Peersson m:h: 2 Kaipainen
B:r Peter 1 Kaipainen
2 Pååll Käckoin m:h: 2 Kekkonen
Johan Pistolekorsin läänitys
Pyrtimäkj/Pirttimäki 3 Anders Hakulin m:h: 2 Hakulinen
B:r Johan 1 Hakulinen
H:r Öfw: Baranoffz FrelsseBaranoffin läänitys
Pittkälax/Pitkälahti 3 Thomas Pehikäins h: 1 Pietikäinen
S: Thomas medh hust: 2 Pietikäinen
Piskola 1 Joust Madtzsons hust: 1 Laitinen
2 Anders Jöransson Limatain medh hust: 2 Liimatainen
2 Lars And:sson Piskoin m:h: 2 Piskonen
2 Lars Christersson Piskoin m:h: 2 Piskonen
2 H:M: Hindrich Ikoin m:h: 2 Ikonen
2 Anders And:ss: Lappalain m:h: 2 Lappalainen
Maljala 3 Pål Thomsson Maljames 1 Maljanen
S: Thomas m: hust: 2 Maljanen
2 Laars Larsson Dito m:h: 2 Maljanen
2 Joust Christerss: Kuifwin m:h: 2 Kuivanen
1 Peter Säppäläins hust: 1 Seppäläinen
2 Påål Jönsson Parkin m:h: 2 Parkkinen
Condula/Kontila 5 Abraham Conduin m:h: 2 Kontinen
B:r Michel 1 Kontinen
B:r Madtz Larsson m:h: 2 Kontinen

Sivu 1056A (aukeaman 1056 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Condula/Kontila 2 H:M: Peter And:sson m:h: 2 Kontinen
Hurisalo/Hurissalo 2 Peter Tijmoin m:h: 2 Timonen
5 Anders And:ss: Leinoin m:h: 2 Leinonen
B:r Grels m:h: 2 Leinonen
B:r S: Anders Peersson 1 Leinonen
2 Laars Pålss: Jukarain m:h: 2 Jukarainen
2 Markus Jukarain m:h: 2 Jukarainen
2 B:r Erich m: hust: 2 Jukarainen
4 Pål Eskelssons hust: 1 Leinonen
B:r Jören 1 Leinonen
B:r Eskel m: hustru 2 Leinonen
Ihalainen 2 Laars Conduins hust: 1 Kontinen
Son Christer 1 Kontinen
2 Peer Pållsson Sålla 1 Solla
B:r S: Pååll 1 Solla
Ikola 4 Staphan Ikoin m:h: 2 Ikonen
B:r Johan m: hust: 2 Ikonen
Hylkelä/Hylkylä 1 Peer Larsson Hylkeis h: 1 Hylkeinen
2 Michel Erichss Randalain medh hust: 2 Rantalainen
5 Anders Sutaris hust: 1 Suutari
S: Simon 1 Suutari
B:r Tönnes m: hust: 2 Suutari
B:r Berthill 1 Suutari
2 Jöran Larsson Ingin 1 Inkinen
Moder 1
3 Johan Mårtenss: Ingin m:h: 2 Inkinen
B:r Mårthen 1 Inkinen
Hauhola/Hauhala 2 Madtz Måndoin 1 Montonen
S: Anders 1 Montonen
2 Madtz And:ssons Ketäwäins h:u 1 Kietäväinen
S: Johan 1 Kietäväinen
Kyllälä/Kyllölä 2 Hindrich Pålssons hust: 1 Kyllönen
S: Pååll 1 Kyllönen
2 Thomas Madtsson 1 Huttunen
B:r Hindrichz hustru 1 Huttunen
Huonemiehiä (ei läänitystaloja)
Kyrckjoby/Kirkonkylä 1 Färiek: Thomas Tijmoin 1 Timonen
1 H:K: Elin Pålsdåtter 1
1 H:K: Elin Erichzdåtter 1
1 Staphan Smedz hust: 1 Seppo
1 D:s hust: Helga 1
1 Pål Hind:sson Bengtin 1 Penttinen
1 H:K: Michel Bengtins Enk: 1 Penttinen
2 H:M: Mårten Kangain m:h: 2 Kankainen

Presterskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrckjoby/Kirkonkylä 4 Dom: Carolus Nigreus medh hustru 2 Nigraeus
d: Madtz Ketäwäin 1 Kietäväinen
d: Peter Kanungen 1 Kanunkinen
2 Klåckaren Christer Peersson m:h: 2 Kontiainen
1 Executor Michel Tuhkuin 1 Tuhkunen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16781680

© Maija-Liisa Laakso 2023