AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1682 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1682

Sivu 1114B (aukeaman 1114 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__isarj/Niinisaari 3 Peter Turkiain 1 Turkiainen
B:r Påhl mh 2 Turkiainen
__la/Ollila 5 Böriell Hämäl:n mh 2 Hämäläinen
Son Madtz mh 2 Hämäläinen
Mårten Mårtenson 1
__la/Kitula 4 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
B:r Madtz 1 Penttinen
R: Christer Anders:s h 1
5 Påhl Kettuin mh 2 Kitunen
B:r Johan Henderson mh 2 Kitunen
d. And. Wiskoin 1
6 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Jöran Thomason mh 2 Luukkonen
B:r Brusius mh 2 Luukkonen
6 Måns Safwol:n mh 2 Savolainen
Anders Madtzs. mh 2 Savolainen
d. Mårten Sparrj mh 2 Parri
__imäkj/Junninmäki 7 Påhl Jönsson mh 2 Luukkonen
Johan Madtzson mh 2 Luukkonen
Anders Madtzs. mh 2 Luukkonen
Peter Jönsson 1 Luukkonen
__kola/Luukkola 9 Madtz Luckoin mh 2 Luukkonen
Eskill Pehrsson mh 2 Ryynänen
Sylfwesters E:a 1 Luukkonen
B:r S. Madtz mh 2 Luukkonen
Oloff Madtzson mh 2 Luukkonen
__salo/Lintusalo 4 Madtz Saickoin mh 2 Saikkonen
Jöns Madtzsons E:a 1 Saikkonen
Johan Kotters E:a 1 Kotro
__älä/Ryhälä 6 Walentin Baltzars. mh 2
d. Jöran mh 2 Kiiskinen
d. Måns Repoin mh 2 Reponen
Repola 3 Mårthen Repo mh 2 Reponen
Son Madtz Mårtenson mh 2 Reponen
Pyritimäkj/Pirttimäki 2 Lars Lambain 1 Lampainen
Son Johan 1 Lampainen
1 H.M. Peter Tåifwaris h, Koo 1 1 Toivari
Aufwila/Himahuuha 6 Peter Anderson mh 2 Auvinen
d. Peter Hatain mh 2 Haatainen
Johan Aufwin mh 2 Auvinen
2 H.M: Johan Luckoins h, Koo 1 st: 1 Luukkonen
dotter 1
Säppälä/Seppälä 3 Oloff Persson mh 2 Kietäväinen
Måns Pehrssons E:a 1 Kietäväinen?
Kietäwälä/Kietävälä 5 Thomas Madtzs. mh 2 Luukkonen
Thomas Thomason mh 2 Luukkonen
B:r S. Lars Madtzson 1 Luukkonen
1 H.M. Lars Kietäwä 1 Koo, fåhr 2 st: 1 Kietäväinen
Wäsiniemj/Vesiniemi 4 Hans Kottra 1 Kotro
Anders Hansson 1 Kotro
Johan Hansson mh 2 Kotro
2 H.M. Erich Hulkoin mh, häst 1 koo 1 2 Hulkkonen
2 H.M. Peter Lama mh 2 Laamanen
5 Hendrich Luckoin mh 2 Luukkonen
Son Påhl mh 2 Luukkonen
Johan Grelsson 1
6 Oloff Tåif:n mh 2 Taivainen
B:r Peter 1 Taivainen
Johan Heckurin mh 2 Heikkurinen
S. Johan 1
3 Peer Lamain mh 2 Laamanen
dotter Maria 1 Laamanen
1 H.K. Malin Lamain 1 Laamanen

Sivu 1115A (aukeaman 1115 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huchtima/Huhtimaa 4 Johan Kilpoin mh 2 Kilponen
Oloff Johansons E:a 1
d. Staffan Kangain 1 Kankainen
Sorjola 4 Thomas Bengtin mh 2 Penttinen
d. Thomas Kaipoin 1 Kaipainen
d. Måns Witicka 1 Vitikka
Huhtimaa 4 Grels Leskin 1 Leskinen
Bengt Sallis E:a 1 Salli
B.S. Mårt: Jacobs. mh 2 Leskinen
Råkansalo/Rokansalo 2 Pehr Johans mh 2 Rokkanen
Mietula/Miettula 4 Hend. Johanson mh 2 Miettunen
Lars Johanson mh 2 Miettunen
Ninimäkj/Niinimäki 3 Lars Saickoin 1 Saikkonen
Lars med h 2 Saikkonen
Kyllälä/Kyllölä 3 Pehr Kylläin mh 2 Kyllönen
B:r Son Påhl Madtzson 1 Kyllönen
Luckola/Luukkola 6 Mårten Henders mh 2 Luukkonen
B:r S. Johan Madtzs. mh 2 Luukkonen
Mårten Anderson mh 2 Luukkonen

Frij och Tilldel: hem:n

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Luckola/Luukkola 6 Johan Jönsson mh 2 Luukkonen
Jacob Johanson mh 2 Luukkonen
Jöns Jönsson mh 2 Luukkonen
Ninisarj/Niinisaari 4 Christer Kåttra mh 2 Kotro
Madtz Ohlson 1 Kotro
dito pro 1681 1
2 Påhl Heckin mh 2 Häkkinen
Lambila/Lampila 4 Påhl Wåckolain 1 Vokkolainen
B:r Niels 1 Vokkolainen
d. Peter Råckoin mh 2 Rokkanen
Hamula 3 Brusius Jacobs. mh 2 Hamunen
Johan Jacobson 1 Hamunen
4 Mårten Jöranson mh 2 Asilainen
M. Mårten Kylläin mh 2 Kyllönen
4 Madtz Ryhäin mh 2 Ryhänen
B:r Peter 1 Ryhänen
B:r Anders Andersson 1 Ryhänen
Råckotaipal/Ruokotaipale 3 Peter Hujain mh 2 Hujanen
Son Grels 1 Hujanen
Limattala/Liimattala 2 Oloff Anderson mh 2 Liimatainen
Harmala/Harmaala 2 Påhl Pitkäharma mh 2 Pitkäharmainen
3 Madtz Pehrsson mh 2 Harmainen
Påhl Pehrsson 1 Harmainen
Säppäkylä/Seppälä 5 Oloff Piucka mh 2 Päykkönen
B:r Hend. hust 1 Päykkönen
S. Lars Hinderson mh 2 Päykkönen
Kaipola/Kaipaala 5 Lars Johansson 1 Kaipainen
B:r Madtz med h 2 Kaipainen
Mohr 1
B:r Johan 1 Kaipainen
Huklala/Huuhkaala 3 Lars Larsson mh 2 Huuhkainen
Lars Ahokas E:a 1 Ahokainen
3 Lars Pehrsson mh 2 Luukkonen
S. Peters hust 1 Luukkonen
Luckola/Luukkola 8 Hendrich Ohlsson 1 Luukkonen
B:r Oloff mh 2 Luukkonen
Lars Ohlsson mh 2 Luukkonen
Peter Ohlsson mh 2 Luukkonen
Oloff Henderson 1 Luukkonen
Ninisarj/Niinisaari 2 Samuel Turkoin mh 2 Turkiainen
Limattala/Liimattala 4 Thomas Anderson mh 2 Luukkonen
Cauppj Lambj mh 2 Lampi
2 Abraham Mattin mh 2 Matinen
6 Peter Hendersson mh 2 Liimatta
S. Hendrich mh 2 Liimatta
Madtz Pehrsson mh 2 Liimatta
Magnula/Maunola 3 Hend. Larsson mh 2 Kallinen
B:r Peter 1 Kallinen
2 Mårten Jacobson mh 2 Kiljunen
4 Peter Grelssons E:a 1 Kiljunen
B:r S. Grels Larsson mh 2 Kiljunen
B:r Lars 1 Kiljunen
4 Anders Killias E:a 1 Kiljunen
Son Johan mh 2 Kiljunen
And. Andersson 1 Kiljunen

Sivu 1115B (aukeaman 1115 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Magnula/Maunola 4 Christer Hinders. mh 2 Kiljunen
B:r S. Jacob mh 2 Kiljunen
__pola/Repola 3 Mårten Ihalain mh 2 Ihalainen
Christer Ihalains E:a 1 Ihalainen
__kansalo/Rokansalo 3 Christer Råcka mh 2 Rokka
Abraham Larsons E:a 1 Rokka
__täwälä/Kietävälä 5 Påhl Aufwin mh 2 Auvinen
Peter Larssons E:a 1
Peter Påhlsson mh 2 Auvinen
2 Hend. Mårtenson mh 2 Kietäväinen
__dola/Valtola 5 Anders Påhlson mh 2 Valtonen
B:r Påhl Larsson 1 Valtonen
B:r Thomas h 1 Valtonen
__uramäkj/Muuramäki 4 Christer Waldoin mh 2 Valtonen
B:r Bertill mh 2 Valtonen
__iniemj/Keriniemi 4 Oloff Madtzson mh 2 Hakulinen
Eskill Madtzson mh 2 Hakulinen
__ila/Ollila 3 Måns Saikoins E:a 1 Saikkonen
B:r Oloff mh 2 Saikkonen
__ila/Sorjola 4 And. Hanss. mh 2 Sorjonen
B:r Johan mh 2 Sorjonen
__jula/Kiljula 6 Pehr Madtzson mh 2 Kiljunen
B:r Måns mh 2 Kiljunen
Samuel Madzson mh 2 Kiljunen
6 Pehr Larsson mh 2 Kiljunen
B:r S. Lars mh 2 Kiljunen
Bengt Larsson mh 2 Kiljunen
__pila/Kauppila 3 Anders Sorio mh 2 Sorjonen
B:r Lasses E:a 1 Sorjonen
__pinsalmj/Kauppila 1 H.M. Peter Härkäs h, kiör 2 fåhr 4 1 Härkä
__otaipal/Ruokotaipale 4 Erich Johanson mh 2 Summa
B:r Jöran mh 2 Summa
__tula/Miettula 5 Peter Kangain mh 2 Kankainen
B:r Johan mh 2 Kankainen
dito pro 681 1
Lindusalo/Lintusalo 1 Anders Rockains E:a 1 Rokkanen
Lambila/Lampila 2 Lars Påhlsson mh 2 Lampinen
Ryhälä 4 Johan Ohlsson mh 2 Lapveteläinen
B:r Anders mh 2 Lapveteläinen
3 Peter Naukarin mh 2 Naukkarinen
H.K. Anna Petersd:r 1
Wesniemj/Vesiniemi 2 Hans Simonsson mh 2 Pöllänen
Sipilänsarj/Sipilänsaari 2 Johan Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Caupila/Kauppila 4 Madtz Ohls. Karf: mh 2 Karvinen
B:r Hanss mh 2 Karvinen
Lindusalo/Lintusalo 2 Hend. Witicka mh 2 Vitikainen
6 Grels Swänsson mh 2 Kiljunen
H.M. Hans Mårtens. mh 2
B:r Swän 1 Kiljunen
Son Madtz Grelsson 1 Kiljunen
2 H.M. Grels Ihalain mh 2 Ihalainen
Råkansalo/Rokansalo 2 Lars Andersson mh 2 Rokkanen
Petejäniemj/Petäjäniemi 3 Madtz Hatains E:a 1 Haatainen
S. And. Madtzson mh 2 Haatainen
Lambila/Lampila 3 Lars Jönssons h 1 Lampinen
B:r S. Johan med h 2 Lampinen
Waldola/Valtola 5 Påhl Madtzson mh 2 Kietäväinen
B:r Pehr mh 2 Kietäväinen
Thomas Madtzsons h 1 Kietäväinen
Ryhälä 3 Staffan Wckoin mh 2 Ukkonen
Pijga Caisa 1
Hammula/Hamula 3 Madtz Cnutson mh 2 Anttonen
han pro 681 1
Lindesalo/Lintusalo 2 Måns Mårtenson mh 2 Reponen
Kärniemj/Keriniemi 4 Peter Påhlsson mh 2 Hakulinen
B:r Grels Påhlsson mh 2 Hakulinen
Huchtima/Huhtimaa 4 Petter Brusiuson mh 2 Narinen
B:r S. Brusius mh 2 Narinen
Ryhälä 5 Johan Himain mh 2 Himanen
Son Anders mh 2 Himanen
Son Mårten 1 Himanen

Sivu 1116A (aukeaman 1116 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Himmahuja/Himahuuha 4 Madtz Himain mh 2 Himanen
Son Anders mh 2 Himanen
Mietula/Miettula 8 Hend. Pehrssons h 1 Miettunen
B:r Peter mh 2 Miettunen
B:r Lars mh 2 Miettunen
Anders Ohlson mh 2 Miettunen
Jöran Hinderson 1 Miettunen
1 H.K. Sutikar Koo 1 1
Pällilä/Pellilä 4 Erich Sinckoins h 1 Sinkkonen
Son Peter 1 Sinkkonen
B:r Johan mh 2 Sinkkonen
Kyrckby/Kirkonkylä 3 Capl: H:r Israel mh 2 Ithimaeus
dreng Staffan 1
Kyrckmäkj/Pirttimäki 2 Mårten Larsson mh 2 Kietäväinen
Bengtilä/Penttilä 6 Johan Eskillsson mh 2 Hämäläinen
B:r Madtz mh 2 Hämäläinen
d. Oloff Lamain mh 2 Laamanen
Pällilä/Pellilä 2 Pehr Ohlsson mh 2 Pellinen
Kietäwälä/Kietävälä 3 Peter Lamain mh 2 Laamanen
B:r Lars Pehrsson 1 Laamanen
Kockola/Kokkola 2 Johan Limatain mh 2 Liimatainen
Ninisarj/Niinisaari 4 Lars Hulkoin mh 2 Hulkkonen
S. Madtz mh 2 Hulkkonen

Frälsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Capit. BrudgumsHans Brudgumin läänitys
Ryhälä 3 Niels Ikäheimoin mh 2 Ikäheimonen
Son Erich 1 Ikäheimonen
Ketäwälä/Kietävälä 4 Peter Saicko mh 2 Saikkonen
Son Peter mh 2 Saikkonen
Nassokinin läänitys
Kaipola/Kaipaala 4 Madtz Pehrsson mh 2 Kaipainen
B:r Hend. Person mh 2 Kaipainen
4 Oloff Parckin mh 2 Parkkinen
S. Påhl Pehrson mh 2 Kaipainen
B:r Peter 1 Kaipainen
Johan Pistolekorsin läänitys
Pyrckimäki/Pirttimäki 4 Anders Häckolin mh 2 Hakulinen
B:r Johan med h 2 Hakulinen
H:r Öf:rst Baranofz FrälsseBaranoffin läänitys
Pitkälax/Pitkälahti 2 Thomas Pohikäin mh 2 Pietikäinen
Piskola 2 Just Madtzson mh 2 Laitinen
2 And. Jöranson mh 2 Liimatainen
2 Lars Pijskoin mh 2 Piskonen
2 H.M. Hend. Ickoin mh, koo 1 st: 2 Ikonen
2 And. Lappalain mh 2 Lappalainen
3 Lars Christersson mh 2 Piskonen
d. Jacob Malliain 1 Maljanen
Maljala 4 Påhl Thomasson mh 2 Maljanen
Son Thomas 1 Maljanen
dotter 1
2 Lars Larsson mh 2 Maljanen
2 Just Kuif:n mh 2 Kuivanen
1 Pehr Seppäläin 1 Seppäläinen
2 Påhl Jönson Parkin mh 2 Parkkinen
Condula/Kontila 7 Abraham Konduin mh 2 Kontinen
B:r Michell mh 2 Kontinen
B:r Madtz Larsson mh 2 Kontinen
B:r Lars 1 Kontinen
2 H.M. Pehr Andersson mh, koo 1 2 Kontinen
Hurisalo/Hurissalo 3 Peter Timoin mh 2 Timonen
B:r Hanses h 1 Timonen
7 Anders Leinoin mh 2 Leinonen
B:r Grelses h 1 Leinonen
B:r S. Anders Pehrss. mh 2 Leinonen
B:r Michell mh 2 Leinonen
2 Lars Jukara mh 2 Jukarainen
6 Påhl Eskillsson mh 2 Leinonen
B:r Jöran mh 2 Leinonen
B:r Eskill mh 2 Leinonen
2 H.M. Bertill mh 2
Ihalainen 5 Lars Kondinen mh 2 Kontinen
B:r Christer 1 Kontinen
Mohr 1
Syster Brijtha 1 Kontinen

Sivu 1116B (aukeaman 1116 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ihalainen 3 Pehr Sålla mh 2 Solla
B:r S. Påhl 1 Solla
3 H.M. Lars Påhlson Ihal: mh 2 Ihalainen
hon pro 681 1
__oila/Ikola 4 Staffan Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Johan mh 2 Ikonen
__ylkelä/Hylkylä 2 Johan Hylkein mh 2 Hylkeinen
2 H.M. Påhl Kåckoin mh 2 Kokkonen
1 Michell Randal:n 1 Rantalainen
8 Anders Sutarj mh 2 Suutari
B:r Thönnes mh 2 Suutari
B:r Bertill mh 2 Suutari
Simon Sutarj mh 2 Suutari
2 Jöran Larsson 1 Inkinen
Modher 1
4 Johan Mårtens. mh 2 Inkinen
B:r Mårten mh 2 Inkinen
__uhola/Hauhala 4 Madtz Mondoin mh 2 Montonen
Son Anders mh 2 Montonen
4 Madtz Kietäwäin mh 2 Kietäväinen
Son Johan mh 2 Kietäväinen
__llälä/Kyllölä 3 Hendrich Påhlsson mh 2 Kyllönen
Son Påfwell 1 Kyllönen
4 Thomas Madtzs. mh 2 Huttunen
B:r Hindrich mh 2 Huttunen
Hans Brudgumin läänitys
__ietula/Miettula 3 Jöran Repoin mh 2 Reponen
Madtz Lijkanen 1 Liikanen
Ei läänitettyjä
__rckioby/Kirkonkylä 2 Thomas Timoj mh, Koo 1 st: 2 Timonen
2 Staffan Smed mh 2 Seppo

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__rckioby/Kirkonkylä 8 Kyrck: H:r Anthonj Breutigam med h 2 Brudgum
d. Jöran Kiärfw: mh 2 Kervinen
Pijga 1
d. Madtz Kietäwäin mh 2 Kietäväinen
d. Peter Cammuinen 1 Kanunkinen?
2 Bertell Tuchuin mh 2 Tuhkunen
2 Klåck: Christer Pehrs. mh 2 Kontiainen
1 Execut. Michel Tuchuins h 1 Tuhkunen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16801688

© Maija-Liisa Laakso 2023