AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1688 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1688

Sivu 1343AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ninsarij/Niinisaari 6 Peher Tuckin 1 Turkiainen
B. Påhl mh 2 Turkiainen
S. Peher mh 2 Turkiainen
Rytt hustru 1
Ollila 6 Mattz Hemel: mh 2 Hämäläinen
F B. Berendt mh 2 Hämäläinen
B. Mattz 1 Hämäläinen
Rytt hustru 1
Kitula 5 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
B:r Mattz mh 2 Penttinen
Rytt hustru 1
5 Påhl Kijttuin mh 2 Kitunen
B. Anders mh 2 Kitunen
Rytt hustru 1
5 Jöran Luckoin mh 2 Luukkonen
B. Brusius 1 Luukkonen
Erich Larss. h 1 Luukkonen
Rytt hustru 1
5 Måns Safwol: mh 2 Savolainen
B. Anders mh 2 Savolainen
Rytt hustru 1
Junnmäkj/Junninmäki 5 Påhl Jönss h 1 Luukkonen
B. Anders mh 2 Luukkonen
Peher Jönsson 1 Luukkonen
Rytt hustru 1
Lukola/Luukkola 9 Mattz Lukoin 1 Luukkonen
B. Eskell mh 2 Ryynänen
B. Sylwester mh 2 Ryynänen
B.S. Mattz h 1 Luukkonen?
B. Olof mh 2 Luukkonen?
Rytt hustru 1
Räppälä/Repola 5 Mårten Repoin 1 Reponen
S. Hindrich mh 2 Reponen
d. Erich 1
Rytt hustru 1
Pirttimäki 4 Larss Lambain 1 Lampainen
S. Johan 1 Lampainen
d. Erich Larss. mh 2 Kietäväinen?
Ryhällä/Ryhälä 4 d. Jöran Kiskin mh 2 Kiiskinen
Loss K. Karin Pullin 1 Pullinen
Rytt hustru 1
Aufwila/Himahuuha 2 Peher J Andss 1 Auvinen
B. Johan mh 2 Auvinen
d. Peher Hatain 1 Haatainen
Säppälä/Seppälä 5 Olof Peherss. mh 2 Kietäväinen
B. mh 2
Rytt hustru 1
Ketawäla/Kietävälä 5 Thomas Mattz mh 2 Luukkonen
S. Jöran 1 Luukkonen
B.S. Laars 1 Luukkonen
Rytt hustru 1
Wäsinemj/Vesiniemi 5 Hans Kottra 1 Kotro
S. Johan hustru 1 Kotro
S. Mattz mh 2 Kotro
B. Christer 1 Kotro
5 Hind. Luckoin 1 Luukkonen
S. Påhl mh 2 Luukkonen
B. Christer mh 2 Luukkonen
7 Olof Taifwain 1 Taivainen
Rytt h 1
Johan Hoskoin 1 Heikkurinen
S. Johan mh 2
B.M. Erich Mustoin mh 2 Mustonen
6 Johan Karjalain 1 Kainulainen
S. Johan mh 2 Kainulainen
Rytt h 1
d. Mattz Lijckain mh 2 Liikanen
Huhctuma/Huhtimaa 6 Johan Kilipoin mh 2 Kilponen
B.M. Mattz Sorigoin mh 2 Sorjonen
B. Mattz 1 Kilponen
Rytt hustru 1
7 Grelss Läskin 1 Leskinen
S. Johan mh 2 Leskinen

Sivu 1344A (aukeaman 1344 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huhctuma/Huhtimaa B.S. Mårten Jacobss mh 2 Leskinen
Rytt hustru 1
d. Morten Capin 1 Kaipainen
Råkansalo/Rokansalo 4 Peher Johansson mh 2 Rokkanen
Rytt hustru 1
d. Påhl Lehnoin 1 Leinonen
Mietula/Miettula 5 Hindrich Johanss mh 2 Miettunen
B. Laars mh 2 Miettunen
Rytt hustru 1
Kyllälä/Kyllölä 2 Påhl Kyllin mh 2 Kyllönen
Lukola/Luukkola Måns Hindss mh 2 Luukkonen
B.S. Johan mh 2 Luukkonen
B. Mårten mh 2 Luukkonen
Rytt hustru 1
Nijsarj/Niinisaari 3 Quartm Peher Röss hustru 1
Pijga Ditto dreng 2
5 Christer Kottro mh 2 Kotro
Mattz Olofss mh 2 Kotro
B. Peher 1 Kotro
2 Påhl Häckin mh 2 Häkkinen
Lambila/Lampila 3 Ländzm. Påhl Påhlss mh 2 Vokkolainen
d. Bertell 1
Hamulla/Hamula 4 Brusius Jacobss 1 Hamunen
Johan mh 2 Hamunen
d. Peher Johanss 1 Ryhänen
2 Mattz Asillain mh 2 Asilainen
4 Mattz Ryhain mh 2 Ryhänen
B. Peher 1 Ryhänen
B. Anders 1 Ryhänen
2 Måns Räpoin mh 2 Reponen
Ruokotaipale 3 Nillss Huijoin h 1 Hujanen
S. Grelss mh 2 Hujanen
Limatala/Liimattala 4 Olof Andss. mh 2 Liimatainen
S. And. mh 2 Liimatainen
Harmaala 4 Påhl Pitkaharma mh 2 Pitkäharmainen
S. Påhl mh 2 Pitkäharmainen
2 Mattz Peherss mh 2 Harmainen
1 Soldatz h 1
1 Jöran Lamoin h 1 Laamanen
Säppakyla/Seppälä 4 Olof Pönka 1 Päykkönen
S. Laars mh 2 Päykkönen
B. Hindrich h 1 Päykkönen
1 Soldatz hustru 1
2 Peher Johanss Rokain 1 Rokkanen
Mohr 1
2 Christer Rokoin mh 2 Rokkanen
Huckala/Huuhkaala 2 Laars Larss mh 2 Huuhkainen
5 Grelss Ihalain mh 2 Ihalainen
S. Mattz mh 2 Ihalainen
S. And 1 Ihalainen
1 Soldatz h 1
Lukola/Luukkola 7 Olof Luckoin 1 Luukkonen
B. Laars mh 2 Luukkonen
B. Peher mh 2 Luukkonen
B. Olof mh 2 Luukkonen
Ninsarj/Niinisaari 2 Samuell Turkiain mh 2 Turkiainen
Lijmatala/Liimattala 3 Thomas Andss. mh 2 Luukkonen
B. Erich 1 Luukkonen
1 Soldatz hustru 1
3 Abram Mattin mh 2 Matinen
S. Thomas 1 Matinen
5 Peher Hindss h 1 Liimatainen
S. Hindrich mh 2 Liimatainen
S. Peher 1 Liimatainen
B. Erich 1 Liimatainen
Mangula/Maunola 5 Mårten Jacobss E:a 1 Kiljunen
S. Jacob mh 2 Kiljunen
d. Johan Wijdkain mh 2 Vitikainen
5 Peher Grelss: h 1 Kiljunen
B.S. Grelss mh 2 Kiljunen
B. Michell 1 Kiljunen
B. Laars 1 Kiljunen
4 Hind. Larss. Sallin mh 2 Kallinen
B. Peher mh 2 Kallinen
7 Johan Killins mh 2 Kiljunen
B. And. mh 2 Kiljunen
B. Morten mh 2 Kiljunen
B. Mattz 1 Kiljunen
3 Christer Hindss Wickan 1 Kiljunen
Anders Larss mh 2 Kiljunen
Rakansalo/Rokansalo 4 Abram Larsson mh 2 Rokkanen
S. Laars m hustru 2 Rokkanen
Kjatäwäla/Kietävälä 3 Påhl Aufwin mh 2 Auvinen
Peher Pohlsson 1 Auvinen
Soldatz hustru 1

Sivu 1344B (aukeaman 1344 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kjatäwäla/Kietävälä 2 Hindrich Mårtenss 1 Kietäväinen
d. Maria 1 Kietäväinen
2 Johan Peherss mh 2 Kietäväinen
Waldola/Valtola 7 And Pohlss h 1 Valtonen
S. Pohl 1 Valtonen
B. Påhl mh 2 Valtonen
Thomas mh 2 Valtonen
Rytt hustru 1
Muramakj/Muuramäki 5 Christer Waldoin h 1 Valtonen
B. Bertell mh 2 Valtonen
Mag Christer mh 2
Karkanemij/Keriniemi 4 Olof Mattss mh 2 Hakulinen
Eskell mh 2 Hakulinen
Ollila 4 Mattz Månss Killin mh 2 Kiljunen
fahr med sin hustru 2
Sorilla/Sorjola 4 And. Hanss mh 2 Sorjonen
B. Johan mh 2 Sorjonen
Sorulla/Sopala 4 Påhl Mattzs. K__tt__ mh 2 Kietäväinen
B. Thomass mh 2 Kietäväinen
Killijula/Kiljula 5 Peher Peherss. mh 2 Kiljunen
Samuell Matts. mh 2 Kiljunen
Johan Samuelss 1 Kiljunen
6 Peher Larss. mh 2 Kiljunen
B.S. Laarss mh 2 Kiljunen
B.S. Peher 1 Kiljunen
Lars Ihalains h 1 Ihalainen
Caupilla/Kauppila 5 And. Sorio mh 2 Sorjonen
S. Markuss mh 2 Sorjonen
HM. And. Sorio h, Koo 1 st: 1 Sorjonen
Ruokotaipale 7 Erich Johanss. Suma mh 2 Summa
S. Johan 1 Summa
S. Peher mh 2 Summa
Rytt hustru 1
Lars Bertelss h 1
Mietula/Miettula 5 Peher Kangain mh 2 Kankainen
B. Johan mh 2 Kankainen
S. Simon 1 Kankainen
Ryhälla/Ryhälä 4 Johan Olofss. mh 2 Lapveteläinen
B. And mh 2 Lapveteläinen
Sipilänsaari 2 Johan Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Caupila/Kauppila 4 Mattz Karfwoin mh 2 Karvinen
B. Hanss mh 2 Karvinen
Lijndusalo/Lintusalo 4 Hind. Wittckain 1 Vitikainen
S. Jöran 1 Vitikainen
Johan Harnain 1 Harmainen
B. Peher 1
5 Grelss Swens. mh 2 Kiljunen
B. Swen mh 2 Kiljunen
S. Mattz 1 Kiljunen
Råkansalo/Rokansalo 5 Lars Andss. mh 2 Rokkanen
B. Påhl mh 2 Rokkanen
S. Peher 1 Rokkanen
Petteijnemj/Petäjäniemi 4 Mattz Hattains E:a 1 Haatainen
S. Anders mh 2 Haatainen
B. Påhl 1 Haatainen
Lambila/Lampila 4 Lars Jonss. mh 2 Lampinen
B.S. Johan mh 2 Lampinen
Waldola/Valtola 2 Peher Matts. 1 Kietäväinen
S. Grelss 1 Kietäväinen
Ryhälla/Ryhälä 2 Staffan Wckoin mh 2 Ukkonen
Pirttimäki 4 And. Hakulin mh 2 Hakulinen
B. Johan mh 2 Hakulinen
Lindosalo/Lintusalo 2 Måns Mortens. mh 2 Reponen
Karnemij/Keriniemi 5 Peher Pohlss. mh 2 Hakulinen
B. Grelss mh 2 Hakulinen
S. Simon 1 Hakulinen
Huhtima/Huhtimaa 4 Peher Brussius. mh 2 Narinen
B.S. Brusius mh 2 Narinen
Ryhälla/Ryhälä 6 Johan Ijmoin mh 2 Himanen
S. And mh 2 Himanen
d. And. Heinoin mh 2 Himanen
Himahuuha 2 Mattz Hemains h 1 Himanen
S. Mattz 1 Himanen
Mietula/Miettula 5 Hindrich Peherss h 1 Miettunen
B.S. Peher 1 Miettunen
B Laarss 1 Miettunen
Jöran Hindss mh 2 Miettunen
Pällila/Pellilä 4 Peher Sinkon mh 2 Sinkkonen
B. Johan mh 2 Sinkkonen
1 Soldatz h 1
3 Olof Lackorin h 1 Naukkarinen
Peher Nackarin mh 2 Naukkarinen
Kirkonkylä 3 Cap: H Isralz E:a 1 Ithimaeus
d Staffan mh 2

Sivu 1345A (aukeaman 1345 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pijrtmäkj/Pirttimäki 2 Morten Larss mh 2 Kietäväinen
Bengtila/Penttilä 4 Johan Eskelss. mh 2 Hämäläinen
B. Mattz mh 2 Hämäläinen
Pallila/Pellilä 2 Peher Olofss mh 2 Pellinen
Kietävälä 4 Peher Lamain mh 2 Laamanen
B. Peher mh 2 Laamanen
Kockola/Kokkola 2 Johan Limatain mh 2 Liimatainen
Ninsarij/Niinisaari 4 Mattz Hulkoin mh 2 Hulkkonen
B. Laars mh 2 Hulkkonen
1 Soldatz h 1
Ryhalla/Ryhälä 4 Nills Ikaheman mh 2 Ikäheimonen
B. Erich mh 2 Ikäheimonen
Ketawall/Kietävälä 3 Peher Christerss mh 2
B. Peher 1
Lindsalo/Lintusalo 2 Peher Råckain mh 2 Rokkanen
Lambila/Lampila 2 Laarss Påhlss. mh 2 Lampinen
Ninimäkj/Niinimäki 6 Larss Sackoin h 1 Saikkonen
S. Laarss mh 2 Saikkonen
S. Månss mh 2 Saikkonen
Soldatz hustru 1
Luukkola 6 Johan Jonsson 1 Luukkonen
S. Michell 1 Luukkonen
B. Jacob mh 2 Luukkonen
Jonss Johanss mh 2 Luukkonen
Caipola/Kaipaala 4 Mattz Peherss. mh 2 Kaipainen
B. Hindrich mh 2 Kaipainen
5 Olof Parkoin 1 Parkkinen
S. Påhl mh 2 Kaipainen
B. Peher mh 2 Kaipainen
4 Påhl Kockoins h 1 Kekkonen
S. Påhl mh 2 Kekkonen
B. Thomass 1 Kekkonen
2 Christer Rockain mh 2 Rokkanen
Wälborne H:r Öfwerst Branhofz FrälsseBaranoffin läänitys
Pitkalax/Pitkälahti 2 Thomas Puhkain mh 2 Pietikäinen
Piskola 4 Just Matts. mh 2 Laitinen
S. Thomas mh 2 Laitinen
2 And. Lijmatain mh 2 Liimatainen
3 Laarss Piskoin mh 2 Piskonen
Soldatz h 1
3 Laarss Christers mh 2 Piskonen
H:K: Magdalena Koo 1 st: 1
2 Anders Lappal: mh 2 Lappalainen
Maljala 5 Påhl Thomass h 1 Maljanen
S. Thomas mh 2 Maljanen
B. Johan mh 2 Maljanen
3 Laars Larss h 1 Maljanen
S Laars mh 2 Maljanen
2 Just Christerss mh 2 Kuivanen
3 Peher Sappalein mh 2 Seppäläinen
B. Johan 1 Seppäläinen
3 Peher Condoin mh 2 Kontiainen
Condula/Kontila 6 Abram Condin mh 2 Kontinen
B. Michell 1 Kontinen
B. Mattz mh 2 Kontinen
B. Laars 1 Kontinen
Hurijsalo/Hurissalo 3 Peher Tijmain mh 2 Timonen
B. Hans h 1 Timonen
7 And. Lenoin 1 Leinonen
B. Grells mh 2 Leinonen
B.S. And mh 2 Leinonen
B. Michell mh 2 Leinonen
2 Larss Juckeroin mh 2 Jukarainen
3 Jöran Månss mh 2 Leinonen
B. Eskell 1 Leinonen
Ihalaby/Ihalainen 3 Larss Condoin mh 2 Kontinen
B. Christer 1 Kontinen
Piskola 4 Christer Jacobs. mh 2 Metelinen?
B. Laars 1 Metelinen?
B. Frans 1 Metelinen?
Ihalainen 2 Påhl Salla mh 2 Solla
2 Peher Salla mh 2 Solla
Ikolila/Ikola 4 Staffan Ikoins h 1 Ikonen
B. Johan mh 2 Ikonen
Hylkylä Jöran Randal: h 1 Rantalainen
Hylkela/Hylkylä 2 Johan Hylky mh 2 Hylkeinen
Kietävälä 5 Påhl Ickoin mh 2 Ikonen
B. Johan 1 Ikonen
d. Hind. mh 2
Hylkylä 2 Peher Parkin mh 2 Parkkinen
4 Simon Pardain h 1 Partanen
B. Tyness E:a 1 Partanen
B. Bertell mh 2 Partanen

Sivu 1345B (aukeaman 1345 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hylkylä 4 Johan Ingin mh 2 Inkinen
B. Mårten mh 2 Inkinen
4 Jöran Ingin mh 2 Inkinen
B. Peher 1 Inkinen
B. Laars 1 Inkinen
Hanhola/Hauhala 5 And. Mondoin 1 Montonen
B. Johan mh 2 Montonen
B. Peher mh 2 Montonen
2 Jochan Mattss 1 Kietäväinen
Soldatz h 1
Kylläla/Kyllölä 3 Hind. Pohlsson 1 Kyllönen
S. Johan mh 2 Kyllönen
5 Thomas Huttin mh 2 Huttunen
B. Hind. h 1 Huttunen
B. Mattz mh 2 Huttunen
Hans Brudgumin läänitys (MK1687)
Mietula/Miettula 4 Jöran Repoin mh 2 Reponen
M Peher mh 2 Taivainen
Ei läänitettyjä
Kyrkioby/Kirkonkylä 3 Staffan Kangan mh 2 Kankainen
HK. Elin Christersdott. 1
2 Borf: Peher Rong mh 2
1 Staffan Smed 1 Seppo
5 Kyrkioh: H: And: Brungum mh 2 Breutigam
d. Jöran mh 2
Pijgga 1
6 Cap: H: Michell mh 2 Savander
d. Mattz mh 2
d. Christer Johns. mh 2
2 Thomas Mats. mh 2
2 Klock. Christer mh 2 Kontiainen
2 Lössd. Olof Lamoin mh 2 Laamanen
1 Lössd. Thomas Kettun 1 Kettunen
2 Lössd. Erich Hulkoin mh 2 Hulkkonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16821690

© Maija-Liisa Laakso 2023