AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1690 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1690

Sivu 1121oA (aukeaman 1121o vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nijnisarj/Niinisaari 6 Peer Turkiain 1 Turkiainen
B:r Påhl mh 2 Turkiainen
Son Peer mh 2 Turkiainen
Rytt:e hustro 1
6 Matz Olofsson mh 2 Kotro
B: Peer Ohlss: mh 2 Kotro
d: Peer Peerss: Hatain mh 2 Haatainen
2 Samuell Turkiain mh 2 Turkiainen
4 1 Mattz Larss: Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Son Lars mh 2 Hulkkonen
Soldatz hustro 1
Ollila 6 Börgiell Hämäl: mh 2 Hämäläinen
Mattz Hämäl: mh 2 Hämäläinen
Markus Böriellsson 1 Hämäläinen
Ryttare hustro 1
4 Berent Mattsson mh 2 Hämäläinen
B:r Mattz Mattzs: mh 2 Hämäläinen
3 Måns Månsson 1 Kiljunen
Son Mattz mh 2 Kiljunen
Kitula 5 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
B:r Mattz mh 2 Penttinen
Ryttare hustro 1
7 Påhl Kituin mh 2 Kitunen
B:r Anders mh 2 Kitunen
B:r Lars Hend:ss: mh 2 Kitunen
Ryttare hust:o 1
5 Brusius Lukoin mh 2 Luukkonen
Erich Larsson mh 2 Luukkonen
Ryttare hustro 1
7 Påhl Thomass Lukoin mh 2 Luukkonen
Son Anders mh 2 Luukkonen
B:r Peer Påhlsson 1 Luukkonen
B:r Thomas mh 2 Luukkonen
3 Måns Safwol: mh 2 Savolainen
Ryttare hust:o 1
Junnimäkj/Junninmäki 6 Påhl Johanss:s hust:o 1 Luukkonen
And: Mattzson mh 2 Luukkonen
Peer Johanss: mh 2 Luukkonen

Sivu 1121oB (aukeaman 1121o oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Junnimäkj/Junninmäki Rytt:s dott:r Walborgh 1
Lukola/Luukkola 8 Eskiell Peerss: mh 2 Ryynänen
Sylfwester mh 2 Ryynänen
B:r Son Matzes h:o 1 Luukkonen?
Olof Matzson mh 2 Luukkonen?
Ryttare hustro 1
7 Mårthen Hend:ss: mh 2 Luukkonen
B:r Son Johan mh 2 Luukkonen
Mårthen And:ss: mh 2 Luukkonen
Ryttare hust:o 1
6 Olof Lukoins h:o 1 Luukkonen
Lars Ohlss: mh 2 Luukkonen
Peer Ohlss:s h:o 1 Luukkonen
Olof Hend:ss: mh 2 Luukkonen
5 Jöns Johanss mh 2 Luukkonen
Michell Jönss Lukoin 1 Luukkonen
B:r Jacob Hanss: mh 2 Luukkonen
Räpola/Repola 5 Hind: Mårthenss: mh 2 Reponen
Son Erich Michelss: mh 2 Reponen
Ryttare hustro 1
Pyrtimäkj/Pirttimäki 3 Johan Larss: mh 2 Lampainen
Ryttare h:o 1
4 1 And:s Hakulin mh 2 Hakulinen
B:r Johan mh 2 Hakulinen
Soldatz hust:o 1
2 Mårthen Larss: mh 2 Kietäväinen
Ryhälä 2 Claes Wallentinss:s h:o 1
D: Jöran Kijskins h:o 1 Kiiskinen
1 H.K. Margeta Pullin Koo 1 st: fåår 1 st: 1 Pullinen
3 Matz Månsson 1 Reponen
B:r Peers h:o 1 Reponen
B:r Markus 1 Reponen
4 Johan Ohlsson mh 2 Lapveteläinen
B:r Anders mh 2 Lapveteläinen
2 Erich Ikäheimoin mh 2 Ikäheimonen
4 Samuell Killjuin mh 2 Kiljunen
Son Johan mh 2 Kiljunen
5 Johan Himains hust:o 1 Himanen
Son And:s mh 2 Himanen
d: And:s Himain mh 2 Himanen
Aufwila/Himahuuha 2 Johan Aufwins h:o 1 Auvinen
And:s Peersson 1 Auvinen
Säppäkylä/Seppälä 3 Simon Reinikain mh 2 Reinikainen
Rytt:e h:o 1
6 1 Olof Peukoinen 1 Päykkönen
Son Lars mh 2 Päykkönen
Son Lars Hendss: mh 2 Päykkönen
Son Arfwed Ohllsson 1 Päykkönen
Soldatz h:o 1
2 Peer Johanss: Råckain 1 Rokkanen
Modren 1
Ketäwälä/Kietävälä 7 Thomas Mattss: mh 2 Luukkonen
Son Jöran 1 Luukkonen
B:r Son Lars Matsson 1 Luukkonen
B:r Hend: Mattzss: mh 2 Luukkonen
Rytt:e hust:o 1
5 Påhl Aufwin mh 2 Auvinen
B:r Pehr Påhlsson mh 2 Auvinen
Son Påhl Peersson 1 Auvinen
3 Hind: Mårthensson mh 2 Kietäväinen
D: Peer Peerss: Saikois h:o 1 Saikkonen
2 Johan Peersson mh 2 Kietäväinen
1 H.K. Pijga Maria Koo 1 st: fåår 1 st: 1
4 Peer Gustafsson mh 2
Peer Jatin mh 2 Jaatinen

Sivu 1121pA (aukeaman 1121p vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wäsiniemj/Vesiniemi 6 Mattz Kåttro mh 2 Kotro
B:r Christer 1 Kotro
SonaSon And:s mh 2 Kotro
Rytt:e hustro 1
6 Hend: Lukoin 1 Luukkonen
Son Påhl mh 2 Luukkonen
D: Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen
Rytt:e hustro 1
Rytt:e Thomases E 1
Peer Mietins häst 1 st: koo 1 st: - Miettunen
4 Olof Taifwains h:o 1 Taivainen
Rytt:e Joh: Heikurins h:o 1 Heikkurinen
d: Mattz Lamain mh 2 Laamanen
5 Johan Kenol:n 1 Kainulainen
Son Johan mh 2 Kainulainen
Rytt:e hust:o 1
D: Mattz Karjalain 1 Karjalainen
Huchtima/Huhtimaa 7 Johan Killpoin mh 2 Kilponen
B:r Son Mattz mh 2 Kilponen
D: Påhl Harmain mh 2 Harmainen
Rytt:e hust:o 1
Sorjola 4 Thomas Bengtins Hem:n Penttinen
B:M: Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
D: Påhl Kaipain 1 Kaipainen
Pijga Anna 1
Huhtimaa 4 Johan Läskin mh 2 Leskinen
D: Mårth: Kaipain 1 Kaipainen
Rytt:e hustro 1
2 Peer Brusiuss: mh 2 Narinen
2 Brusius Ohlss: mh 2 Narinen
Råkansalo/Rokansalo 6 Peer Johanss: mh 2 Rokkanen
Son Thomas mh 2 Rokkanen
D: Påhl Råckain mh 2 Rokkanen
4 Abram Larss: mh 2 Rokkanen
Son Lars mh 2 Rokkanen
6 Lars Andersson mh 2 Rokkanen
Son Påhl mh 2 Rokkanen
Son Erich mh 2 Rokkanen
Mietula/Miettula 3 Hendrich Johansson 1 Miettunen
Lars Johanss: mh 2 Miettunen
8 Peer Kangain mh 2 Kankainen
B:r Johan mh 2 Kankainen
Son Simon mh 2 Kankainen
Erich Peersson mh 2 Kankainen
6 1 Hend: Peerss:s h:o 1 Miettunen
B:r Son Peer 1 Miettunen
B:r Lars mh 2 Miettunen
Son Jöran Hend:ss mh 2 Miettunen
Soldatz h:o 1
Harmala/Miettula 5 Jöran Räpoin 1 Reponen
M: Petter Tåifwain mh 2 Taivainen
D: Mattz Lijkain mh 2 Liikanen
Harmaala 2 Mårthen Läskin mh 2 Leskinen
1 H:K: Pitkä Pafwos h:o 1
2 Mattz Peersson mh 2 Harmainen
1 H:K: Maria Ehrsd:r 1
Kyllälä/Kyllölä 2 Påhl Kylläin mh 2 Kyllönen
Lambila/Lampila 3 Christer Kåtrå mh 2 Kotro
D: Erich Hångain 1 Honkanen
4 Länsm: Påhl Wåckol: mh 2 Vokkolainen
D: Johan Kårhoin 1 Korhonen
D: Christer 1
4 Lars Jönss: mh 2 Lampinen
B:r Son Johan mh 2 Lampinen
5 Måns Såriain mh 2 Sorjonen
B:r Mattz 1 Sorjonen

Sivu 1121pB (aukeaman 1121p oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lambila/Lampila B:r Petter 1 Sorjonen
Syster 1
Hamula 6 Brusius Hamuin 1 Hamunen
Johan Jacobss: mh 2 Hamunen
M: Peer Johanss: mh 2 Ryhänen
Soldatz hust:o 1
2 Mattz Asilain mh 2 Asilainen
6 1 Mattz Ryhäin mh 2 Ryhänen
B:r Peer mh 2 Ryhänen
B:r Anders mh 2 Ryhänen
Soldatz hustro 1
2 Måns Räpäin mh 2 Reponen
Ruokotaipal/Ruokotaipale 4 Grelss Nielss: Hujain mh 2 Hujanen
B:r Påhl mh 2 Hujanen
7 Erich Johanss: Summain mh 2 Summanen
B:r Jöran mh 2 Summanen
Son Peer Erichss: mh 2 Summanen
Rytt:e hustro 1
1 H:M: Lars Bertillss:s h, Koo 1 st: Fåår 1 st: 1
3 Torp: Lars Jauhoins h, Koo 1 st: Fåår 2 st: 1 Jauhonen
Son Johan Larss: mh 2 Jauhonen
Limattala/Liimattala 4 Olof Anderss: mh 2 Liimatainen
Son Anders mh 2 Liimatainen
3 1 Thomas Andersson 1 Luukkonen
B:r Erich mh 2 Luukkonen
Soldatz hust:o 1
3 Abraham Mattin mh 2 Matinen
Son Thomas 1 Matinen
6 Hend: Peerss: mh 2 Liimatainen
B:r Peer mh 2 Liimatainen
B:r Erich mh 2 Liimatainen
Magnula/Maunola 4 Josepss Ihalain mh 2 Ihalainen
Son Jacob mh 2
7 Peer Greelss: Witikais h:o 1 Kiljunen?
Son Petter mh 2 Kiljunen
B:r Son Greels Larss: mh 2 Kiljunen
B:r Michell Larss: mh 2 Kiljunen
6 Hend: Larss: Kallin mh 2 Kallinen
B:r Peer mh 2 Kallinen
Son Påhl Peerss mh 2 Kallinen
5 Johan Killjuins h:o 1 Kiljunen
And:s Anderss: mh 2 Kiljunen
B:r Mattz Anderss: mh 2 Kiljunen
2 Mårthen Killjuin mh 1 Kiljunen
4 Christer Hendss: Wikain 1 Kiljunen
And:s Larsson mh 2 Kiljunen
D: Johan Harmain 1 Harmainen
Waldola/Valtola 12 And:s Påhlsson mh 2 Valtonen
Son Påhl Anderss: 1 Valtonen
B:r Påhl Larsson mh 2 Valtonen
B:r Thomas Påhlsson mh 2 Valtonen
Thomas Ohllss:s h:o 1 Valtonen
B:r Son Lars Larsson 1 Valtonen
Mattz Andersson 1 Valtonen
Jacob Ohllsson 1 Valtonen?
Ryttare hust:o 1
Muramäkj/Muuramäki 6 Christer Waldoins h:o 1 Valtonen
B:r Bertill mh 2 Valtonen
Mattz Christersson mh 2 Valtonen
Son Anders 1 Valtonen

Sivu 1121qA (aukeaman 1121q vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kärniemj/Keriniemi 6 Olof Mattzson mh 2 Hakulinen
Eskiell Mattzs: mh 2 Hakulinen
Johan Mattzson mh 2 Hakulinen
1 H:M: Peer Kuhas h:o Gertrud, Koo 1 st: fåår 1 st: 1 Kuha
5 Peer Påhlss: Hakulin 1 Hakulinen
B:r Greels Påhlss: mh 2 Hakulinen
B:r Simon mh 2 Hakulinen
3 Lösdr: Bengt Ikoin Köör 2 st: Fåår 2 st: 1 Ikonen
Syster Maria 1 Ikonen
Syster Caisa 1 Ikonen
Soriala/Sorjola 3 And:s Hanss 1 Sorjonen
B:r Johan mh 2 Sorjonen
Kiljula 3 Peer Mattzs: Kiljuin 1 Kiljunen
Peer Peersson mh 2 Kiljunen
6 Peer Larsson mh 2 Kiljunen
B:r Son Lars mh 2 Kiljunen
B:r Son Matz Larss: 1 Kiljunen
Lars Ihalais h:o 1 Ihalainen
Kaupila/Kauppila 4 Markus Sorioin mh 2 Sorjonen
B:r Lars mh 2 Sorjonen
6 Mattz Karfwin mh 2 Karvinen
B:r Hans mh 2 Karvinen
B:r Thomas mh 2 Karvinen
Lapinsalmj/Kauppila 1 H:M: And:s Soriois h:o, Koo 1 st: 1 Sorjonen
Sipilänsarj/Sipilänsaari 4 Johan Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Son Johan mh 2 Hulkkonen
Såpolaniemj/Sopala 3 Thomas Kietäwäin mh 2 Kietäväinen
B:r Påhls h:o 1 Kietäväinen
1 Lösdr: Erich Hulkoin Koo 1 st: fåår 3 st: 1 Hulkkonen
Lindusalo/Lintusalo 3 Jöran Witikain 1 Vitikainen
Moder 1
B:r Abraham 1 Vitikainen
4 Swen Killjuin mh 2 Kiljunen
Son Mattz Greelss: mh 2 Kiljunen
2 Måns Mårth mh 2 Reponen
2 Peer Råckain mh 2 Rokkanen
Pätäjänemj/Petäjäniemi 4 And:s Mattzson mh 2 Haatainen
B:r Påhl Mattzson mh 2 Haatainen
Himahua/Himahuuha 3 Mattz Himains h:o 1 Himanen
B:r Mattz Himain mh 2 Himanen
Pällilä/Pellilä 4 1 Peer Erichsson mh 2 Sinkkonen
B:r Johan mh 2 Sinkkonen
Soldatz hust:o 1
3 Olof Naukarins h:o 1 Naukkarinen
Peer mh 2 Naukkarinen
2 Peer Ohlss: mh 2 Pellinen
Kyrckioby/Kirkonkylä 3 Cap: H:r Israels E:a 1 Ithimaeus
d: Staffan mh 2
Bengtilä/Penttilä 5 Johan Eskiellsson 1 Hämäläinen
B:r Mattz mh 2 Hämäläinen
D: And:s Peerss: mh 2
2 Lösdr: Olof Lamoin mh 2 Laamanen
Huchkala/Huuhkaala 3 Lars Larss: mh 2 Huuhkainen
B.M. Lars Hamuin 1 Hamunen
6 Greels Ihalain 1 Ihalainen
Son Mattz mh 2 Ihalainen
Son Anders mh 2 Ihalainen
Soldatz hust:o 1

Sivu 1121qB (aukeaman 1121q oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hapasalo/Kietävälä 4 Peer Låmoin mh 2 Laamanen
B:r Peer mh 2 Laamanen
Kåckala/Kokkola 5 Johan Lijmatain mh 2 Liimatainen
d: Lars Kånduin mh 2 Kontinen
d: Lars Saikoin 1 Saikkonen
Nijnimäkj/Niinimäki 4 Lars Saikoin mh 2 Saikkonen
B:r Måns mh 2 Saikkonen
Kaipola/Kaipaala 2 Matz Peerss: Kaipain mh 2 Kaipainen
2 Sochne Smed Hend: Peerss: mh 2 Kaipainen
7 Olof Parkin 1 Parkkinen
Son Påhl Peerss: mh 2 Kaipainen
B:r Peer mh 2 Kaipainen
D: Påhl Käckoin mh 2 Kekkonen
2 Thomas Påhlss: Käckoin 1 Kekkonen
Moor 1
Pitkälax/Pitkälahti Wählb: Öfwerst Brandtz h:o Baranoff
2 Thomas Pehikäin mh 2 Pietikäinen
Piskola 5 Joust Mattzson mh 2 Laitinen
Son Thomas mh 2 Laitinen
Son Lars 1 Laitinen
1 Lösdr: Peer Westerin 1 Vesterinen
2 And:s Lijmatain mh 2 Liimatainen
4 Lars Anderss: mh 2 Piskonen
Son Hendrich 1 Piskonen
B:r Anders 1 Piskonen
3 Lars Christerss: mh 2 Piskonen
d: Mårth: Hend:sson 1
1 H:K: Magdalena 1
3 And:s Laplain mh 2 Lappalainen
d:r Chirstin 1 Lappalainen
Malila/Maljala 5 Thomas Påhlss. Malin mh 2 Maljanen
B:r Johan mh 2 Maljanen
Soldatz hust:o 1
5 Lars Larssons h:o 1 Maljanen
Son Lars mh 2 Kähäräinen
B:r Jöns 1 Kähäräinen
Son Påhl 1 Kähäräinen
2 Joust Christersson mh 2 Kuivanen
3 Peer Säppälain mh 2 Seppäläinen
B:r Johan 1 Seppäläinen
5 Peer Kåndiain 1 Kontiainen
Son Johan mh 2 Kontiainen
B:r Son Anders mh 2 Kontiainen
Kondula/Kontila 9 Abraham Kånduin mh 2 Kontinen
B:r Michels hust:o 1 Kontinen
B:r Mattz Larsson mh 2 Kontinen
B:r Lars mh 2 Kontinen
B:r Anders Hend:ss mh 2 Kontinen
Hurisalo/Hurissalo 4 Peer Timoin mh 2 Timonen
B:r Hans mh 2 Timonen
6 And:s Lijnoin mh 2 Leinonen
B:r Greels mh 2 Leinonen
B:r Son And:s Peerss: mh 2 Leinonen
3 Lars Juckarin mh 2 Jukarainen
Son And:s Larsson 1 Jukarainen
4 Påhl Läinoin mh 2 Leinonen
Jöran Leinoins h:o 1 Leinonen
Soldatz hust:o 1
2 Lösdr: Eskiel Eskielss: Leinoin mh 2 Leinonen
Ihala/Ihalainen 5 Lars Kånduin mh 2 Kontinen
B:r Christer mh 2 Kontinen
Son Greels 1 Kontinen
Piskola 3 Lars Jacobsson mh 2 Metelinen?
B:r Frantz 1 Metelinen?
Ihalainen 3 Påhl Såhlas h:o 1 Solla
B:r Knuth mh 2 Solla

Sivu 1122rA (aukeaman 1122r vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ihalainen 4 Peer Sålla mh 2 Solla
Påhl Peerss: mh 2 Solla
Ikåla/Ikola 3 Johan Hansson mh 2 Montonen
Son Hans 1 Montonen
2 Lösdr: Hend: Ikoin mh 2 Ikonen
Kietävälä 3 Påhl Johansson mh 2 Ikonen
B:r Johan 1 Ikonen
Hyllkelä/Hylkylä 4 Johan Hyllkein mh 2 Hylkeinen
B:r Thomas mh 2 Hylkeinen
6 Peer Staffanss: Parkin mh 2 Parkkinen
B:r Johan mh 2 Parkkinen
B:r Staffan mh 2 Parkkinen
4 Bertill Pardain mh 2 Partanen
B:r Hans 1 Partanen
B:r Greels 1 Partanen
3 Johan Ingin 1 Inkinen
B:r Mårthen mh 2 Inkinen
4 Jöran Ingin mh 2 Inkinen
B:r Peers hust:o 1 Inkinen
B:r Lars 1 Inkinen
Hauhola/Hauhala 9 Anders Mattzson mh 2 Montonen
B:r Johan mh 2 Montonen
B:r Peer mh 2 Montonen
Soldatz hust:o 1
M: Christer Jacobss mh 2
1 Lösdrif: Lars Hindrichsson 1
Ikola 4 Johan Hansson mh 2 Montonen
Son Hans 1 Montonen
B:r Mårthen 1 Montonen
Kyllälä/Kyllölä Hendrich Påhlsson 1 Kyllönen
Son Johan mh 2 Kyllönen
5 Thomas Mattss: Huttuin mh 2 Huttunen
B:r Hendrichz h:o 1 Huttunen
B:r Mattz mh 2 Huttunen
Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Staffan Kangain mh, Koo 1 st: fåår 2 st: 2 Kankainen
1 H:K: Ellin Christersdott:r Koo 1 st: fåhr 1 st: 1
1 H:K: Ingeborg 1
2 Brofougde Peer Råckain mh, Köör 2 st: fåår 3 st: 2 Rokkanen
1 Staffan Smedz hust:o, Koo 1 st: fåhr 2 st: 1 Seppo
1 H:K: Eskiel Kangains h:o 1 Kankainen
1 H:K: Kirstin Månsdott:r 1

Sivu 1122rB (aukeaman 1122r oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrckioby/Kirkonkylä 3 Pastor H:r Anthon Brutigam mh 2 Breutigam
d: Erich Lambin 1 Lampinen
4 Cap: H:r Michael Savander mh 2 Savander
Landbonde Mattz Kietäwäin 1 Kietäväinen
D: Greels Peersson 1
2 Lösdrif: Mattz Ohllofss: Kietäwäin mh 2 Kietäväinen
2 Klåckare mh 2 Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16881693

© Maija-Liisa Laakso 2023