AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1693 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1693

Sivu 2274A (aukeaman 2274 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Bengtila/Penttilä 4 Johan Eskelsson mh 2 Hämäläinen
B:r Matz mh 2 Hämäläinen
2 T. Olof Lamain mh 2 Laamanen
Himahuha/Himahuuha 2 Johan Aufwin mh 2 Auvinen
2 Anders Pehrss. mh 2 Auvinen
5 Matz Simonss. hustru 1 Himanen
B:r Matz mh 2 Himanen
B:r Anders mh 2 Himanen
Huchtima/Huhtimaa 1 Josep Pehrss. Tijmoin mh 2 Timonen
3 Johan Leskin mh 2 Leskinen
Rytt hustru 1
6 1 Pehr Brusiuss. mh 2 Narinen
B:r Brusius mh 2 Narinen
d. And. Sackoin mh 2 Saikkonen
Soldatz hustru 1
Huckalaby/Huuhkaala 3 Laars Huckoin mh 2 Huuhkainen
B.M. Laars 1 Hamunen
3 1 Grelss Ihalain 1 Ihalainen
S. Matz mh 2 Ihalainen
Soldatz hustru 1
Hamulla/Hamula 2 Johan Jacobss: mh 2 Hamunen
3 Pehr Ryhoin mh 2 Ryhänen
B:r Matz Johansson 1 Ryhänen
4 Matz Asilain mh 2 Asilainen
Syster S. Morten mh 2
4 Måns Reppoin 1 Reponen
S. Jöran mh 2 Reponen
B:r Matz 1 Reponen
6 1 Matz Ryhin mh 2 Ryhänen
B:r Pehr mh 2 Ryhänen
B:r Anders mh 2 Ryhänen
Soldatz hustru 1

Sivu 2274B (aukeaman 2274 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Harmala/Harmaala 4 Johan Kilpoin mh 2 Kilponen
B:r Matz mh 2 Kilponen
4 Matz Pehrsson mh 2 Harmainen
BM Matz Räppoin 1 Reponen
2 Mårten Leskin mh 2 Leskinen
Junimäkij/Junninmäki 6 Påhl Luckoins h 1 Luukkonen
B:r Anders mh 2 Luukkonen
B:r Pehr mh 2 Luukkonen
B:r Johan 1 Luukkonen
Kyrkioby/Kirkonkylä 2 H:r Israllss E:a 1 Ithimaeus
d. Mattz Lijkoin 1 Liikanen
Kietawala/Kietävälä 10 Thomas Matson mh 2 Luukkonen
B:r Jöran mh 2 Luukkonen
B:r S. Laars mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
dåtter Elin 1 Luukkonen
Rytt. hustru 1
4 Johan Pehrsson mh 2 Kietäväinen
B:r Pehr Pehrss: mh 2 Kietäväinen
5 Påhl Aufwins h 1 Auvinen
B:r Pehr mh 2 Auvinen
S. Påhl 1 Auvinen
B:r S. Hindrich 1 Auvinen
3 Hind. Mårtenss. mh 2 Kietäväinen
Pehr Sajkoins h 1 Saikkonen
4 Pehr Lamain mh 2 Laamanen
B:r Laars mh 2 Laamanen
4 Påhl Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Johan mh 2 Ikonen
4 Pehr Giöstavsson mh 2
Pehr Jattin mh 2 Jaatinen
2 Mattz Lamain mh 2 Laamanen
Kackala/Kokkola 4 Johan Ljematain med hustru 2 Liimatainen
M. Lars Kondin mh 2 Kontinen
Killiuila/Kiljula 3 Pehr Pehrsson 1 Kiljunen
S. Pehr med hustru 2 Kiljunen
7 Pehr Laarsson 1 Kiljunen
B:r S. Laars mh 2 Kiljunen
B:r S. Matz mh 2 Kiljunen
B:r Bertell mh 2 Kiljunen
Kittula/Kitula 8 Påhl Kiettuin mh 2 Kitunen
B:r Anders mh 2 Kitunen
B:r Laars mh 2 Kitunen
B:r Johan mh 2 Kitunen
4 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
B:r Mattz mh 2 Penttinen
5 Brusius Luckoin mh 2 Luukkonen
Erich Larsson mh 2 Luukkonen
S. Anders 1 Luukkonen
4 Måns Safwolain mh 2 Savolainen
Rytt. hustru 1
Rytt. S. Pehr Andsson 1
Kaupila/Kauppila 5 Markus Saijrain mh 2 Sorjonen
B:r Laars mh 2 Sorjonen
S. Jöran 1 Sorjonen
6 Matz Karfwoin mh 2 Karvinen
B:r Hans mh 2 Karvinen
B:r Thomas mh 2 Karvinen
Kaipoila/Kaipaala 3 Christer Rockains h 1 Rokkanen
S. Jacob med hustru 2 Rokkanen
6 Matz Kaipoin mh 2 Kaipainen
B:r Anders mh 2 Kaipainen
B:r Hindrich mh 2 Kaipainen
6 1 Olof Parkoin 1 Parkkinen
S. Påhl med h 2 Kaipainen
Bror Pehr med hustru 2 Kaipainen
d. Johan Kåttalein 1 Kotilainen
Soldatz hustru 1

Sivu 2275A (aukeaman 2275 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaipoila/Kaipaala 5 Thomas Kackoin 1 Kekkonen
B:r Johan Påhlsson 1 Kekkonen
Mohr 1
B:r Påhl med hustru 2 Kekkonen
Kylälä/Kyllölä 4 Johan Hindsson mh 2 Kyllönen
d. Olof Sackoin mh 2 Saikkonen
7 Thomas Huttuins h 1 Huttunen
B:r Mattz med hustru 2 Huttunen
B. Thomas mh 2 Huttunen
B:r Hans mh 2 Huttunen
Kärniemj/Keriniemi 10 Matz Hackulin 1 Hakulinen
S. Olof mh 2 Hakulinen
B:r Eskell 1 Hakulinen
B:r Johan mh 2 Hakulinen
B:r Mattz 1 Hakulinen
B S. Olof mh 2 Hakulinen
B:r Påhl Matson mh 2 Hakulinen
6 Pehr Hackulin mh 2 Hakulinen
B:r Påhl med hustru 2 Hakulinen
d. And. Hottuin mh 2 Huttunen
1 Maria Olofssdåtter 1
Lambila/Lampila 2 Christer Kåttroin mh 2 Kotro
5 1 Johan Lambin mh 2 Lampinen
B:r Johan mh 2 Lampinen
Laars Jönsson 1 Lampinen
Soldatz hustru 1
5 Mons Sorjoin 1 Sorjonen
B:r Matz mh 2 Sorjonen
B:r Pehr 1 Sorjonen
Syster 1
Lukoila/Luukkola 9 Mårten Hindrichsson med hustru 2 Luukkonen
B:r Johan mh 2 Luukkonen
B:r Mårten mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
Rytt. hustru 1
8 Hindrich Luckoin 1 Luukkonen
B:r Laars mh 2 Luukkonen
B:r Pehrs hustru 1 Luukkonen
B:r Olof mh 2 Luukkonen
B:r Simon mh 2 Luukkonen
6 Johan Johanss mh 2 Luukkonen
B:r Jacob mh 2 Luukkonen
B:r Michell mh 2 Luukkonen
8 Eskell Rynoin mh 2 Ryynänen
B:r Sylwester mh 2 Ryynänen
B:r Olof 1 Ryynänen
Olof Matson mh 2 Luukkonen
Rytt hustru 1
Lijmatala/Liimattala 5 1 Thomas Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Erich mh 2 Luukkonen
d. Påhl Råckain 1 Rokkanen
Soldatz hustru 1
3 Abraham Matin mh 2 Matinen
S. Thomas 1 Matinen
7 Hindrich Pehrsson 1 Liimatainen
B:r Pehr mh 2 Liimatainen
B:r Hindrich mh 2 Liimatainen
d. Johan Horoin mh 2 Harmainen
6 Oloff Andsson mh 2 Liimatainen
S. Anders mh 2 Liimatainen
d. And. Rockoin mh 2 Rokkanen
Lindusalo/Lintusalo 4 Swen Kyllin mh 2 Kiljunen
B:r S. Matz mh 2 Kiljunen
3 Pehr Rockain mh 2 Rokkanen
B:r Anders 1 Rokkanen
2 Jöran Wittcka 1 Vitikainen
B:r Abraham 1 Vitikainen
3 Mons Repoin 1 Reponen
Son Matz mh 2 Reponen

Sivu 2275B (aukeaman 2275 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lindusalo/Lintusalo 3 Laars Sackoin mh 2 Saikkonen
B:r Anders 1 Saikkonen
Muramäkj/Muuramäki 9 Christer Malldoin 1 Valtonen
B:r Bertell mh 2 Valtonen
B S. Matz mh 2 Valtonen
S. Anders mh 2 Valtonen
S. And. Bertelss mh 2 Valtonen
Magnula/Maunola 8 Grelss Killuin mh 2 Kiljunen
S. Pehr mh 2 Kiljunen
B:r Michell mh 2 Kiljunen
B:r Matz Pehrss mh 2 Kiljunen
4 Johan Killuins h 1 Kiljunen
S. Anders 1 Kiljunen
B:r Matz mh 2 Kiljunen
3 Christer Hindrichsson 1 Kiljunen
B.S. Anders mh 2 Kiljunen
6 Hind. Kallin 1 Kallinen
B:r Pehrs hustru 1 Kallinen
S. Pehr Pohlss mh 2 Kallinen
d. Pehr Cappain mh 2
4 Jöran Käharäin mh 2 Kähäräinen
B:r Jacob mh 2 Kähäräinen
Miutula/Miettula 8 Pehr Kangain mh 2 Kankainen
B:r Johan mh 2 Kankainen
S. Simon mh 2 Kankainen
S. Erich mh 2 Kankainen
5 Hind. Johansson 1 Miettunen
S. Johan mh 2 Miettunen
Laars Johanss. E:a 1 Miettunen
d. Påhl Lamain 1 Laamanen
6 Hind. Mietins h 1 Miettunen
B.S. Pehr 1 Miettunen
B:r Laars med hustru 2 Miettunen
S. Jöran mh 2 Miettunen
5 Jöran Reppoin 1 Reponen
M. Pehr Thomas mh 2 Taivainen
d. Philip Thomass mh 2
Ninisarij/Niinisaari 7 Påhl Turkiain mh 2 Turkiainen
S. Pehr mh 2 Turkiainen
B:r S. Johan mh 2 Turkiainen
Rytt hustru 1
4 Påhl Heckin mh 2 Häkkinen
S. Morten 1 Häkkinen
d. Christer Piskoin mh 2 Piskonen
4 Samuell Turkiain 2 Turkiainen
S. Thomas 1 Turkiainen
B.S. Hindrich 1 Turkiainen
6 Matz Kottro mh 2 Kotro
B:r Pehr mh 2 Kotro
d. Erich Hångain mh 2 Honkanen
4 1 Matz Hullkoin mh 2 Hulkkonen
B:r Laars mh 2 Hulkkonen
Soldatz hustru 1
Ållila/Ollila 4 Matz Killinoin mh 2 Kiljunen
B. Påhl mh 2 Kiljunen
6 Matz Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:r Markus 1 Hämäläinen
Rytt hustru 1
d. Johan mh 2
Petäniemij/Petäjäniemi 4 Anders Hattain mh 2 Haatainen
B:r Påhl mh 2 Haatainen
Pijrtmäkij/Pirttimäki 3 Johan Lambin mh 2 Lampainen
Rytt hustru 1
2 Mårten Kietwoin mh 2 Kietäväinen
4 1 And. Hackeljnden mh 2 Hakulinen
B:r Johan med hustru 2 Hakulinen
Soldattz hustru 1

Sivu 2276A (aukeaman 2276 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pällilä/Pellilä 4 1 Pehr Erichss. Sincko mh 2 Sinkkonen
B:r Johan med hustru 2 Sinkkonen
Soldatz hustru 1
4 Pehr Pellin mh 2 Pellinen
B:r S. Johan mh 2 Pellinen
3 Olof Nackorein 1 Naukkarinen
Anders mh 2 Naukkarinen
Rokotaipal/Ruokotaipale 8 Erich Summoin 1 Summanen
S. Mans 1 Summanen
B:r Jörans E:a 1 Summanen
S. Pehr mh 2 Summanen
B:r Matz Johanss. mh 2 Summanen
Rytt. hustru 1
4 Grelss Huiain mh 2 Hujanen
B:r Påhl mh 2 Hujanen
Rokansalo 7 Pehr Johansson mh 2 Rokkanen
B:r Matz med hustru 2 Rokkanen
S. Thommas mh 2 Rokkanen
Rytt hustru 1
6 Laars Anderssons h 1 Rokkanen
S. Pehr med hustru 2 Rokkanen
B:r Erich mh 2 Rokkanen
d. Laars Kondin 1 Kontinen
5 Abraham Larsson mh 2 Rokkanen
S. Laars mh 2 Rokkanen
B:r Johan 1 Rokkanen
Repola 6 Anders Ihalain mh 2 Ihalainen
B:r Johan mh 2 Ihalainen
d. Pehr Månsson mh 2
7 Hindrich Räpoin mh 2 Reponen
S. Erich med hustru 2 Reponen
Rytt hustru 1
d. Anders Safwolain mh 2 Savolainen
Ryhälä 6 Staffan Mats. mh 2 Auvinen
B:r Johan mh 2 Auvinen
d. Jöran Kiskein 1 Kiiskinen
Rytt hustru 1
5 Matz Rappoin mh 2 Reponen
B:r Pehr med hustru 2 Reponen
B:r Markus 1 Reponen
5 Johan Oloffss: mh 2 Lapveteläinen
B:r Anders mh 2 Lapveteläinen
d. Thomas 1
2 Mårten Luckoin 1 Luukkonen
Rytt. hustru 1
7 And. Johanss mh 2 Himanen
B:r Mårten 1 Himanen
Johan Hijmains h 1 Himanen
dåtter Lijsa 1 Himanen
d. Arfwe mh 1 Berner
4 Samuel Kijlluin mh 2 Kiljunen
S. Johan mh 2 Kiljunen
Säppälä/Seppälä 3 Pehr Råcka mh 2 Rokka
B:r Johan 1 Rokka
3 Simon Reinikain mh 2 Reinikainen
Rytt hustru 1
4 Matz Kietwain 1 Kietäväinen
B:r Grelss Pehrss mh 2 Kietäväinen
dåtter 1
7 1 Oloff Puijckoin 1 Päykkönen
S. Laars mh 2 Päykkönen
B:r Laars mh 2 Päykkönen
B:r Anders 1 Päykkönen
B:r Olof 1 Päykkönen
Soldatz hustru 1
Soroila/Sorjola 4 Anders Soroin 1 Sorjonen
B:r Johan mh 2 Sorjonen
B:r Pehr mh 2 Sorjonen

Sivu 2276B (aukeaman 2276 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Soroila/Sorjola 4 Matz Ihalain mh 2 Ihalainen
d. Påhl Kaipain 1 Kaipainen
Rytt hustru 1
Sipilansarj/Sipilänsaari 4 Johan Hulkin 1 Hulkkonen
S. Johan mh 2 Hulkkonen
Syster Margaretha 1 Hulkkonen
Såpalanemj/Sopala 3 Thomas Kettwärin mh 2 Kietäväinen
B:r Påhl hustru 1 Kietäväinen
Wesniemj/Vesiniemi 7 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Eskell Hindss mh 2 Luukkonen
Rytt hustru 1
d. Påhl Laars 1
d. Pehr Sormoin 1 Sormunen
6 Johan Kawolain 1 Kainulainen
S. Johan mh 2 Kainulainen
B:r Mårten mh 2 Kainulainen
Rytt hustru 1
9 Johan Kottro mh 2 Kotro
Matz 1 Kotro
B:r Christer mh 2 Kotro
B:r S. Johan mh 2 Kotro
Rytt hustru 1
H.K. Maria 1
6 Laars Kondin mh 2 Kontinen
B:r Christer mh 2 Kontinen
d. Mårten 1
Rytt hustru 1
2 Mårten Widikain mh 2 Vitikainen
Walldola/Valtola 9 And. Walldoin mh 2 Valtonen
S: Påhl Anderss. mh 2 Valtonen
B. Påhl Larss. mh 2 Valtonen
B:r S. Laars Larsson 1 Valtonen
Matz Andersson 1 Valtonen
Rytt hustru 1
Condila/Kontila 10 Abraham Kondin mh 2 Kontinen
B:r Michels hustru 1 Kontinen
B:r Matz mh 2 Kontinen
B:r Laars mh 2 Kontinen
B:r Anders mh 2 Kontinen
Rytt hustru 1
Hurijsalo/Hurissalo 4 Pehr Hanss. Tuirains E 1 Timonen
B:r Laars mh 2 Timonen
B:r Pehr 1 Timonen
6 And. Länhoin mh 2 Leinonen
B:r Grelss mh 2 Leinonen
B S. Anders mh 2 Leinonen
4 Laars Juckarin 1 Jukarainen
S. Anders mh 2 Jukarainen
B:r Michell 1 Jukarainen
3 Påhl Länhoin mh 2 Leinonen
d: Bertell 1
Hylkälä/Piskola 3 Mårten Pettein 1 Pettinen
B:r Israll 1 Pettinen
B:r Laars 1 Pettinen
Hylkylä 6 Pehr Parkoin mh 2 Parkkinen
B:r Johan mh 2 Parkkinen
B:r Staffan mh 2 Parkkinen
5 Bertell Pardain mh 2 Partanen
B:r Hans mh 2 Partanen
B:r Grelss 1 Partanen
5 Johan Ingins E:a 1 Inkinen
B:r Mårten mh 2 Inkinen
d. Thomas mh 2
6 Jöran Ingin mh 2 Inkinen
B. Pehr med h. 2 Inkinen
Bror Laars 1 Inkinen
d. Pehr Westerein 1 Vesterinen

Sivu 2277A (aukeaman 2277 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hauhola/Hauhala 6 1 And. Mondoin mh 2 Montonen
B:r Johan mh 2 Montonen
B:r Pehr mh 2 Montonen
Soldatz hustru 1
Ihala/Ihalainen 3 Grels Kondoin mh 2 Kontinen
B:r Påhl 1 Kontinen
4 Cnuth Sollo mh 2 Solla
B:r Påhl hustru 1 Solla
B:r Benijmoin 1 Solla
6 Pehr Sollo mh 2 Solla
S. Peer mh 2 Solla
B:r Påhl mh 2 Solla
Ikoila/Ikola 7 Johan Mondoin mh 2 Montonen
S. Hans mh 2 Montonen
B. Morten mh 2 Montonen
Syster Walborg 1 Montonen
Malliala/Maljala 4 Thomas Påhlsson mh 2 Maljanen
B:r Johan mh 2 Maljanen
4 Laars Käheroins h 1 Kähäräinen
B Jöns mh 2 Kähäräinen
B:r Påhl 1 Kähäräinen
3 1 Jons Kurfwin mh 2 Kuivanen
B:r Thomas mh 2 Kuivanen
Soldatz hustru 1
4 Pehr Säppelain mh 2 Seppäläinen
B:r Johan 1 Seppäläinen
Absentia 1
3 Pehr Kondiain 1 Kontiainen
S. Johan mh 2 Kontiainen
Pittkalax/Pitkälahti 3 Thomas Pijdckain med hustru 2 Pietikäinen
S. Thomas 1 Pietikäinen
Piskala/Piskola 3 And. Lijmatin mh 2 Liimatainen
B:r Johan 1 Liimatainen
5 Laars Piskoin mh 2 Piskonen
B:r Anders 1 Piskonen
S. Hindrich mh 2 Piskonen
3 Laars Christerss mh 2 Piskonen
d. Niels Matss 1
3 And. Lapplain mh 2 Lappalainen
dåtter Kirstin 1 Lappalainen
3 Laars Jacobss mh 2 Metelinen?
B:r Frans 1 Metelinen?
Kyrkioby/Kirkonkylä 7 Ländzman Pohl Wockol: mh 2 Vokkolainen
d. Markus mh 2 Puttonen?
d. Johan Korho 1 Korhonen
d. Johan Kexer 1
d. Påhl Luckoin 1 Luukkonen
2 T. Staffan Kangain mh, Koo 1 fohr 2 st 2 Kankainen
1 H.K. Elin Erichssdåtter Koo 1 fohr 2 st 1
2 Brofougd. Pehr Rockain mh 2 Rokkanen
1 Johan Bertelss. hustru 1
1 H.K. Kirstin Månssd. 1
1 Corp: Rotkes hustru 1
1 Staffan Tuckons h 1 Tuhkunen?
6 Kyrckioh: H:r Antoni Brugum mh 2 Breutigam
d. Erich Lambain 1 Lampainen
d. Johan Herrain 1 Herranen
d. Christer Pajuin 1 Pajunen
Piga Maria 1
5 Cap: H:r Mihels Savander mh 2 Savander
d. Matz Olofss mh 2 Kietäväinen
M. Anders mh 2
1 Klock. Christer Kondin 1 Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16901694

© Maija-Liisa Laakso 2023