AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1697 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1697

Sivu 2557B (aukeaman 2557 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Bengtila/Penttilä 1 4 Johan Eskelsson mh 2 Hämäläinen
B:r Mattz mh 2 Hämäläinen
d. Påhl Laarsson 1
Himuhuha/Himahuuha 3 Johan Afwin mh 2 Auvinen
S. Anders 1 Auvinen
d. Michell Aufwoin M död och E tijger sin föda Auvinen
1 Anders Pehrsson 1 Auvinen
5 Mattz Himains h 1 Himanen
B:r Mattz mh 2 Himanen
B:r Anders mh 2 Himanen
Huchtma/Huhtimaa 3 Pehr Tijmoin 1 Timonen
S. Jonas mh 2 Timonen
2 Johan Läskin mh 2 Leskinen
2 1 Brusius Narjnein mh 2 Narinen
Soldatz hustru 1
Niinimäki 2 1 Påhl Käharin mh 2 Kähäräinen
Soldatz hustru 1 36
Huckalaby/Huuhkaala 4 Bertell Walldolain mh 2 Valtonen
S. Anders mh 2 Valtonen
6 Grels Ihalain 1 Ihalainen
S. Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
B:r Anders mh 2 Ihalainen
d. Olof Lamains h 1 Laamanen
B:r Johan mh tijger sin föda Ihalainen?
Hamula 2 Johan Kyllingein 1 Kyllönen
d. Johan Hamoin 1 Hamunen
4 Pehr Johanss. Ryhain mh 2 Ryhänen
B:r Mattz mh 2 Ryhänen
4 1 Mattz Aisillain mh 2 Asilainen
S. Marten 1
B:r Mårten 1 Asilainen
Soldatz hustru 1 Kankainen 33

Sivu 2558A (aukeaman 2558 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hamula 7 Måns Räppoin mh 2 Reponen
S. Måns mh 2 Reponen
B:r Jöran mh 2 Reponen
B:r Anders 1 Reponen
5 Mattz Anders: Ryhin mh 2 Ryhänen
B:r Pehr mh 2 Ryhänen
B:r Anders E:a, M död 1 Ryhänen
Harmmala/Harmaala 5 1 Johan Kilpoin mh 2 Kilponen
dåtter Maria 1 Kilponen
d. Philipius mh 2 Harmainen
Soldatz hustru 1 Paalainen 32
3 Anders Summoin mh 2 Summanen
d. Mattz Pehrssons E:a 1 Harmainen
2 Mårten Leskin mh 2 Leskinen
Junimakij/Junninmäki 8 Anders Luckoin mh 2 Luukkonen
B. Pehr mh 2 Luukkonen
B:r Johan Johanss: mh 2 Luukkonen
B:r Johan Mattz. mh 2 Luukkonen
Kietawälo/Kietävälä 1 7 Thomas Mattzon mh 2 Luukkonen
S. Joran mh 2 Luukkonen
B S. Laars mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
6 Johan Pehrsson mh 2 Kietäväinen
B:r Pehr mh 2 Kietäväinen
B:r Olof mh 2 Kietäväinen
2 Hindrich Aufwin mh 2 Auvinen
Påhl Aufwins h: död Auvinen
3 1 Påhl Pehrsson (h :död) 1 Auvinen
S. Påhl mh 2 Auvinen
Soldatz hustru 1
1 1 Hindrich Mårtenss. Kettaw: 2 Kietäväinen
3 Pehr Pehrss: Lamains E:a, M död 1 Laamanen
B:r Laars mh 2 Laamanen
4 Påhl Johanss. Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Johan mh 2 Ikonen
3 Mattz Lamain mh 2 Laamanen
dåtter Ellin 1 Laamanen

Sivu 2558B (aukeaman 2558 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kåckola/Kokkola 5 Johan Lematin mh 2 Liimatainen
M. Laars Kondin mh 2 Kontinen
d. Elias Lamain 1 Laamanen
d Johan Karhuins h tijger sin föda Karhunen
Killiula/Kiljula 1 2 Pehr Mattss Killiun 1 Kiljunen
S. Pehr mh 2 Kiljunen
6 Pehr Larss. Killioin mh 2 Kiljunen
B.S. Laars mh 2 Kiljunen
B S. Mattz mh 2 Kiljunen
Kittula/Kitula 5 Påhl Kettuin mh 2 Kitunen
B:r Laars mh 2 Kitunen
B:r Johan (h död) 1 Kitunen
B Hindrich död Kitunen
6 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
B:r Mattz mh 2 Penttinen
B:r Laars 1 Penttinen
Rytt. hustru 1
1 4 Brusius Lockoins E, M död 1 Luukkonen
B:r Erich mh 2 Luukkonen
S. Anders mh 2 Luukkonen
5 Mårten Hindss Luckoin (h död) 1 Luukkonen
d. Måns Safwol: mh 2 Savolainen
B.S. Hindrich Mortenss mh 2 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 7 Markus Såijrain mh 2 Sorjonen
B:r Laars mh 2 Sorjonen
S. Jöran mh 2 Sorjonen
d. Laars Ihalain 1 Ihalainen
8 Mattz Olofss Karfwoin mh 2 Karvinen
B:r Hans mh 2 Karvinen
B:r Thomas mh 2 Karvinen
B:r Mattz mh 2 Karvinen
Kaipoila/Kaipaala 2 Christer Råckains h 1 Rokkanen
S. Jacob (h blin) 1 Rokkanen

Sivu 2559A (aukeaman 2559 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaipoila/Kaipaala 4 Mattz Pehrss. Kaipoin mh 2 Kaipainen
S. Anders mh 2 Kaipainen
1 T. Hindrich Pehrsson 1 Kaipainen
4 Påhl Parkin mh 2
B:r Påhl mh 2 Kaipainen
Olof Parkin gaml: och bräckl: Parkkinen
4 Thomas Käckoin 1 Kekkonen
B:r Johan 1 Kekkonen
B:r Påhl mh 2 Kekkonen
Kylälä/Kyllölä 2 Johan Kyllin mh 2 Kyllönen
6 Thomas Huttuins h 1 Huttunen
B:r Mattz mh 2 Huttunen
B:r Thomas 1 Huttunen
B:r Hans mh 2 Huttunen
d. Johan till Carel:
3 Påhl Kyllin mh 2 Kyllönen
B:r Mattz 1 Kyllönen
Kärniemj/Keriniemi 1 10 Mattz Hakelin 1 Hakulinen
S. Olof Mattss mh 2 Hakulinen
S. Eskell mh 2 Hakulinen
S. Johan mh 2 Hakulinen
S. Mattz 1 Hakulinen
S. Olof Olofsson (h död) 1 Hakulinen
S. Påhl mh 2 Hakulinen
6 Grelss Hackuluin 1 Hakulinen
B:r Pehr E:a, M död 1 Hakulinen
B:r Påhl mh 2 Hakulinen
d. Anders Huttuin 1 Huttunen
d. Anders Pehrsson 1
Lambila/Lampila 3 Christer Kåttroin (h död) 1 Kotro
d. Erich Hångain mh 2 Honkanen

Sivu 2559B (aukeaman 2559 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lambila/Lampila 5 Johan Lambin mh 2 Lampinen
B:r S. Johan mh 2 Lampinen
B:r Mattz 1 Lampinen
2 Munsterskrif: Johan Tollpo mh 2 Tolpo
5 Mons Sorjoins h 1 Sorjonen
B:r Mattz mh 2 Sorjonen
B:r Pehr 1 Sorjonen
dåtter Karin 1 Sorjonen
Lukoila/Luukkola 1 5 Johan Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Mårten mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
7 Laars Luckoin (h död) 1 Luukkonen
B:r Pehr mh 2 Luukkonen
B:r Olof mh 2 Luukkonen
B.S. Josep mh 2 Luukkonen
7 Johan Johansson mh 2 Luukkonen
dåtter Britta 1 Luukkonen
B:r Jacob mh 2 Luukkonen
B:r Michell mh 2 Luukkonen
8 Eskell Pehrss. Rynöin mh 2 Ryynänen
B:r Sylwester mh 2 Ryynänen
S. Olof mh 2 Ryynänen
S. Morten 1 Ryynänen
Rytt. hustru 1
Lijmatala/Liimattala 4 Thomas Luckoins E:a, M död 1 Luukkonen
B:r Erich mh 2 Luukkonen
d. Morten Hackein 1
4 Abraham Matin (h död) 1 Matinen
S. Thomas mh 2 Matinen
S. Laars 1 Matinen
6 Hindrich Pehrss. Lijmatin mh 2 Liimatainen
B:r Pehr mh 2 Liimatainen
B:r Erich mh 2 Liimatainen
d. Johan Harmain M död, E:a tijger sin föda Harmainen

Sivu 2560A (aukeaman 2560 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lijmatala/Liimattala 4 Olof Andss. Lijmatin (h död) 1 Liimatainen
S. Anders mh 2 Liimatainen
S. Laars 1 Liimatainen
Lindusalo/Lintusalo 4 Swen Kyllin mh 2 Kiljunen
B:r S. Mattz mh 2 Kiljunen
4 Pehr Rockoin mh 2 Rokkanen
B:r Anders 1 Rokkanen
B:r Påhl 1 Rokkanen
2 Jöran Wittckain 1 Vitikainen
B:r Abraham 1 Vitikainen
4 Mons Monss. Repoin mh 2 Reponen
S. Mattz mh 2 Reponen
4 Anders Sackoin mh 2 Saikkonen
d. Olof Sackoin mh 2 Saikkonen
Muramäkj/Muuramäki 4 Mattz Walldoin mh 2 Valtonen
S. Anders mh 2 Valtonen
Magnula/Maunola 8 1 Grelss Killuin mh 2 Kiljunen
S. Pehr mh 2 Kiljunen
B:r Michell mh 2 Kiljunen
B:r Mattz Pehrsson mh 2 Kiljunen
Soldatz hustru 1
5 Johan Killuins h 1 Kiljunen
S. Anders mh 2 Kiljunen
B:r Mattz mh 2 Kiljunen
3 Christer Hindrichss. 1 Kiljunen
B:r S. Anders mh 2 Kiljunen
5 Pehr Larss: Kallin 1 Kallinen
B. Pehr Pehrss: mh 2 Kallinen
d. Mattz Lijckoin mh 2 Liikanen
3 Simon Olofss. Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich 1 Luukkonen
Jacob Kaharäin mh tijger sin föda Kähäräinen
B:r Jöran M död, E tijger sin föda Kähäräinen
Mietula/Miettula 4 Simon Kangain mh 2 Kankainen
Son Erich mh 2 Kankainen
Pehr mh böhr döda Kankainen

Sivu 2560B (aukeaman 2560 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mietula/Miettula 5 Hindrich Johansson mh 2 Miettunen
S. Johan mh 2 Miettunen
d. Laars Johanssons E:a 1 Miettunen
7 Pehr Pehrss. Mietin mh 2 Miettunen
B S. Laars mh 2 Miettunen
B S. Pehr Hindrichss. mh 2 Miettunen
B:r Jörans E:a, M död 1 Miettunen
Hindrich Pehrssons E:a tijger sin föda Miettunen
4 Jöran Räppoin mh 2 Reponen
M. Pehr Taifwain mh 2 Taivainen
Ninisarij/Niinisaari 1 6 Pehr Pehrss Turkain 1 Turkiainen
B:r Påhl (h död) 1 Turkiainen
B.S. Pehr Hindrichss 1 Turkiainen
S. Pehr mh 2 Turkiainen
B S. Johan mh 2 Turkiainen
Rytt hustru, M. död E:a tijger sin föda
1 5 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
d. Anders Pijskoin mh 2 Piskonen
d. Christer Pijskoin mh 2 Piskonen
Påhl Häckeins E:a tijger sin föda Häkkinen
3 Samuell Turkiain 1 Turkiainen
S. Thomas 1 Turkiainen
B S. Hindrich 1 Turkiainen
4 Mattz Kåttro mh 2 Kotro
B:r Pehr mh 2 Kotro
5 1 Mattz Hullkoin mh 2 Hulkkonen
B:r Laars mh 2 Hulkkonen
dåtter Karin 1 Hulkkonen
Soldatz hustru 1
Ållila/Ollila 4 Mattz Killiuin mh 2 Kiljunen
B:r Påhl mh 2 Kiljunen
5 Biöriell Hemel: 1 Hämäläinen
S. Mattz E:a, Man död 1 Hämäläinen
B:r Markus mh 2 Hämäläinen
d. Michell Mattsson 1

Sivu 2561A (aukeaman 2561 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Petaniemj/Petäjäniemi 4 Anders Hallein mh 2 Haatainen
B:r Påhl mh 2 Haatainen
Pijrtmäkj/Pirttimäki 6 Olof Kettuin mh 2 Kettunen
B:r Hindrich mh 2 Kettunen
d. Påhl Tuckoin mh 2
2 1 Morten Larsson mh 2 Kietäväinen
Soldatz hustru 1 Kerstinen 34
Pättilä/Pellilä 3 Påhl Michelss Lambain 1 Lampainen
d. Olof Pellin mh 2 Pellinen
4 Pehr Erichss. Sincko mh 2 Sinkkonen
B:r Johan mh 2 Sinkkonen
2 Anders Noikorin mh 2 Naukkarinen
S. Pehr död Naukkarinen
Olof Nockorin gambl: och bräckel: Naukkarinen
Rokotapal/Ruokotaipale 1 8 Erich Summoin mh 2 Summanen
S. Pehr mh 2 Summanen
S. Mons mh 2 Summanen
S. Johan hustru 1 Summanen
B:r S. Grelss Johanss. mh 2 Summanen
5 Grelss Hujain mh 2 Hujanen
B:r Påhl mh 2 Hujanen
B:r Anders 1 Hujanen
Rokonsalo/Rokansalo 7 Pehr Johanss. mh 2 Rokkanen
B:r Mattz mh 2 Rokkanen
S. Thomas mh 2 Rokkanen
dåtter 1
5 1 Laars Andss. Rockoins h 1 Rokkanen
S. Påhl mh 2 Rokkanen
B:r Erich mh 2 Rokkanen
Soldatz hustru 1 Pajunen 15
7 Abraham Laarsson mh 2 Rokkanen
S. Laars mh 2 Rokkanen
B:r Johan 1 Rokkanen
d Laars Sackoin mh 2 Saikkonen
Repola 2 Mattz Johanss. Summa mh 2 Summa

Sivu 2561B (aukeaman 2561 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Repola 5 Erich Reppoin mh 2 Reponen
d. Anders Safwolain mh 2 Savolainen
d. Morten Mortenss h 1
Hindrich Mortensson mh böhr döda Reponen
Ryhälä 1 6 Mattz Afwoin 1 Auvinen
S. Staffan mh 2 Auvinen
S. Johans E:a 1 Auvinen
S. Mattz 1 Auvinen
d. Hindrich Lamain 1 Laamanen
d. Jöran Kiskin 1 Kiiskinen
d. Pehr Erichss: Sormuin död Sormunen
5 Mattz Manss: Roppoin mh 2 Reponen
B:r Pehr 1 Reponen
B:r Markus 1 Reponen
d. Mattz Hindrichsson 1
2 Johan Olofss: Lappwet: (h blin) 1 Lapveteläinen
B:r Anders (h: död) 1 Lapveteläinen
Mårten Mattz Luckoin mh, M död, E:a tijger sin föda, ödhe Luukkonen
5 Anders Hijmain mh 2 Himanen
B:r Mårtens E:a, M död Himanen
d. Arfwe Berner mh 2
3 Grelss Mattz. mh 2 Reponen?
B.M. Morten Reppoins E:a, M död 1 Reponen
d. Samuell Kyllin mh, tijger sin föda Kiljunen
Säppälä/Seppälä 2 Pehr Råcka mh 2 Rokka
3 Simon Renikain (h: död) 1 Reinikainen
B.S. Pehr Olofss: mh 2 Reinikainen?
6 Mattz Kiettewain mh 2 Kietäväinen
B:r Grehlss mh 2 Kietäväinen
d. Morten Jattein mh 2 Jaatinen
6 Laars Hindss Puijckoin mh 2 Päykkönen
B.S. Laars Olofsson mh 2 Päykkönen
B:r Anders Olofss: mh 2 Päykkönen
Olof Puijckoin mh böhr döda Päykkönen
Soldatz hustrun, M.död E tijger sin föda

Sivu 2562A (aukeaman 2562 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Soroila/Sorjola 3 Johan Kangein (h: död) 1 Kankainen
d. Anders Hansson mh 2 Sorjonen
5 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
S. Israell mh 2 Ihalainen
d. Påhl Kaipoin 1 Kaipainen
Sipilänsarj/Sipilänsaari 3 Johan Hulkin 1 Hulkkonen
S. Johan mh 2 Hulkkonen
Såpalanemij/Sopala 4 Thomas Kettwawein E:a 1 Kietäväinen
S. Laars 1 Kietäväinen
B:r Påhl mh 2 Kietäväinen
Wesniemij/Vesiniemi 7 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
S. Hindrich 1 Luukkonen
B:r Eskell Hindss mh 2 Luukkonen
d. Laars Jöransson 1
Rytt. hustru 1
6 Johan Karjlain 1 Kainulainen
S. Johan mh 2 Kainulainen
B:r Michell mh 2 Kainulainen
B:r Morten (h död) 1 Kainulainen
5 Johan Kåttro E:a, M död 1 Kotro
S. Hans mh 2 Kotro
d. Johan Harmain mh 2 Harmainen
2 Brofougd: Christer Kåttro (h döff) 1 Kotro
B:r Mattz 1 Kotro
9 Laars Larss: Kondin mh 2 Kontinen
B:r Grelss (h död) 1 Kontinen
B:r Christer mh 2 Kontinen
B:r Johan mh 2 Kontinen
B:r Påhls E:a, M död 1 Kontinen
Rytt. hustru 1
2 Mårten Widckain mh 2 Vitikainen
Waldola/Valtola 1 9 Anders Waldoin 1 Valtonen
S. Påhl mh: B:r Påhl Larss: mh 2+2 Valtonen
BS: Laars Larss: mh: BS. Mattz Mattz mh 4 Valtonen
Rytt. hustru 1

Sivu 2562B (aukeaman 2562 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Condiala/Kontila 11 Abraham Kondin mh 2 Kontinen
B:r Michell mh 2 Kontinen
B:r Mattz Laarss: mh 2 Kontinen
B:r Laars mh 2 Kontinen
B:r Anders mh 2 Kontinen
Rytt. hustru 1
Hurjsalo/Hurissalo 4 Pehr Hanss Tijmains E:a 1 Timonen
B:r Laars mh 2 Timonen
B:r Pehr 1 Timonen
6 Anders Pehrss. Länhoin mh 2 Leinonen
B:r Pehr Pehrsson mh 2 Leinonen
B:r Grelss mh 2 Leinonen
6 Laars Jukarin mh 2 Jukarainen
S. Anders mh 2 Jukarainen
S. Erich 1 Jukarainen
S. Michell 1 Jukarainen
2 Påhl Eskellss: Länhoin mh 2 Leinonen
Hylkälä/Piskola 4 Mårten Hindss Pettuin 1 Pettinen
B:r Israll mh 2 Pettinen
B:r Laars 1 Pettinen
d. Mårten Wäster mh, till Carel: Vester
Hylkylä 6 Peer Staffanss. Parkoin mh 2 Parkkonen
B:r Johan mh 2 Parkkonen
B:r Staffan mh 2 Parkkonen
6 Bertell Andss Pardain mh 2 Partanen
B:r Hans mh 2 Partanen
B:r Grelss mh 2 Partanen
1 Mårten Ingein (h död) 1 Inkinen
4 Jöran Ingein mh 2 Inkinen
B:r Peer mh 2 Inkinen
B:r Laars till Carel: Inkinen
Michell Randalain mh tijger sin föda, ödhe Rantalainen
S. Hindrich tijger sin föda Rantalainen
Hauhola/Hauhala 6 Anders Mattz: Måndoin mh 2 Montonen
B:r Johan mh B:r Pehr mh 4 Montonen

Sivu 2563A (aukeaman 2563 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ihala/Ihalainen 3 Anders Lenhuin mh 2 Leinonen
S. Mattz 1 Leinonen
4 1 Cnuth Mattz. Sollo mh 2 Solla
B:r Pohl hustru 1 Solla
B. Beniam 1 Solla
Soldatz hustru 1 Liukkonen 8
7 Pehr Sallo mh 2 Solla
S. Pehr mh 2 Solla
S. Pohl mh 2 Solla
S. Markus 1 Solla
Ikoila/Ikola 6 1 Johan Mondoin 1 Montonen
S. Hans mh 2 Montonen
S. Mårten mh 2 Montonen
S. Johan 1 Montonen
Soldatz hustru 1 Teräväinen 4
Malloila/Maljala 4 Thomas Pohlsson mh 2 Maljanen
B:r Johan mh 2 Maljanen
4 Laars Käharoin mh 2 Kähäräinen
B:r Jöns mh 2 Kähäräinen
2 Johan Jostss: mh 2 Kuivanen
Jöns Kuif: mh, M död, tijger sin föda Kuivanen
S. Thomas tijger sin föda Kuivanen
d. Johan Seppel: mh, tijger sin föda Seppäläinen
3 Pehr Bertelsson mh 2
B:r Morten 1
Pittkalax/Pitkälahti 4 Thomas Pijdckeins E:a, M död 1 Pietikäinen
S. Thomas mh 2 Pietikäinen
S. Laars 1 Pietikäinen
Piskala/Piskola Anders Lijmatin mh, tijger sin föda, ödhe Liimatainen
B:r Johan tijger sin föda Liimatainen
d. Morten Päldoin tijger sin föda Peltonen
5 Laars Andss. Piskoins E 1 Piskonen
S. Hindrich mh 2 Piskonen
B:r Anders 1 Piskonen
d. Eskell Eskellsson 1
3 Laars Christerss mh 2 Piskonen
S. Christer 1 Piskonen

Sivu 2563B (aukeaman 2563 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Piskala/Piskola 4 Anders Larss. Laplain mh 2 Lappalainen
d. Bertell Mattz: mh 2
d. Johan Kondiain mh till Carel: Kontiainen
4 Laars Jacobsson mh 2 Metelinen?
B:r Frans mh 2 Metelinen?
dåtter Maria till Wijborg Metelinen?
Kyrkioby/Kirkonkylä 4 Länssm. Påhl Wåckolain mh 2 Vokkolainen
d. Påhl Uckoin 1 Ukkonen
d. Gabriel Kåttroins E:a, M död Kotro
2 T. Staffan Kangain (h: död) 1 Kankainen
St: S. Mattz (h: död) 1
koor 2 st: fåhr 2 st:
2 Mårten Pajnoin mh 2
1 Johan Helloins h 1 Halonen?
1 Corpr: Esaias Råhianius h 1 Rohianus
5 Kyrckioh: H:r Hind. Romanius mh 2 Romanus
dåtter Maria 1 Romanus
d. Anders Pittkoin mh 2 Pitkänen
1 HK. Josep Tijmoins h 1 Timonen
7 Kyrckioh: H:r Antonej E:a 1 Breutigam
S. Hindrich 1 Breutigam
dåtter Maria 1 Breutigam
dåtter Karin 1 Breutigam
vise Pastoren H:r Hindrich 1
d. Johan Kåfwain mh 2 Kovanen
9 Cap: H:r Lars Rosenius mh 2 Rosenius
d. Anders Alfwin mh 2 Alvinen
d. Pehr Råckain mh 2 Rokkanen
d. Påhl Michelss Kettein 1
d. Anders Lockoin 1
Pijga Beatta 1
2 Klåck: Giösta Olofss: mh 2
2 Christer Kondin mh 2 Kontiainen
2 Dödgref: Christer Pajun mh 2 Pajunen

Sivu 2564A (aukeaman 2564 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrkioby/Kirkonkylä 1 Sochen Skomack: And: Rockain 1 Rokkanen
1 Sundius Markus Puttoin 1 Puttonen
1 Cap: H:r Michell Sawanders E:a 1 Savander

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16941699

© Maija-Liisa Laakso 2023