AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1701 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1701

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  J  K  L  M  P  R  S  T  U  VW  Ö 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  P  R  S  T  U  VW  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Kirkonkylä) 3283A

Anders Larson (Hurissalo) 3279A

Anders Ohlson (Seppälä) 3282A

Anders Peersson (Himahuuha) 3278B

Crister (Lampila) 3280A

Crister (Vesiniemi) 3282B

Elias Haralds: (Kirkonkylä) 3282B

Erich (Hurissalo) 3279A

Hindrich (Kietävälä) 3279B

Hindrich (Vesiniemi) 3282B

Hindrich Peerson (Kaipaala) 3280A

Ingebår (Kokkola) 3279B

Jacob Hend:son (Kirkonkylä) 3283A

Johan (Hurissalo) 3279A

Johan (Kietävälä) 3279B

Johan (Miettula) 3281A

Johan (Ollila) 3281B

Johan (Kirkonkylä) 3283A

Johan Jost (Maljala) 3281A

Johan Peerson (Kietävälä) 3279B

Jonas (Ruokotaipale) 3282A

Karin (Miettula) 3281A

Lamber (Hauhala) 3279A

Lars (Ryhälä) 3282A

Lars Cristerson (Piskola) 3281B

Lisa (Miettula) 3281A

Lisa (Kirkonkylä) 3283A

Mattz (Kietävälä) 3279B

Mattz (Miettula) 3281A

Mattz Eskellson (Penttilä) 3278B

Mårten Larson (Pirttimäki) 3281B

Peer (Kietävälä) 3279B

Peer Larson (Hamula) 3279A

Påhl Nielson (Maunola) 3281A

Thomas Cristerson (Piskola) 3281B

Thomas Mattzson (Kietävälä) 3279B

AAlkuun

Asillain

Mattz (Hamula) 3278B

Mårten (Hamula) 3278B

Aufwin

Anders (Petäjäniemi) 3281B

Johan (Petäjäniemi) 3281B

Matz (Ryhälä) 3282A

Stafan (Ryhälä) 3282A

BAlkuun

Bengdtin

Israell (Ryhälä) 3282A

Bengdtinen

Lars (Kitula) 3279B

Matz (Kitula) 3279B

Påhl (Kitula) 3279B

Brugum

(Kirkonkylä) 3283A

HAlkuun

Hackulin

Peer (Pirttimäki) 3281B

Hackulinen

Mattz (Pirttimäki) 3281B

Hakelain

Eskell (Keriniemi) 3280A

Mattz (Keriniemi) 3280A

Olof (Keriniemi) 3280A

Hakul:

Anders (Vesiniemi) 3282B

Hakulin

Grells (Keriniemi) 3280A

Påhl (Keriniemi) 3280A

Hamoin

Johan (Huuhkaala) 3278B

Harmain

Johan (Kokkola) 3279B

Mattz (Kirkonkylä) 3282B

Philiph (Sorjola) 3282A

Heikin

Mårten (Liimattala) 3280B

Hekurin

Joh: (Pellilä) 3281B

Mattz (Pellilä) 3281B

Hemeus

Carll (Kirkonkylä) 3283A

Herkein

Peer (Sorjola) 3282A

Hijmain

Anders (Himahuuha) 3278B

Mattz (Himahuuha) 3278B

Huijain

Grells (Ruokotaipale) 3282A

Mattz (Ruokotaipale) 3282A

Hujain

Anders (Ihalainen) 3279A

Peer (Kirkonkylä) 3282B

Hulkoin

Johan (Sipilänsaari) 3282B

Lars (Niinisaari) 3281B

Lars (Sipilänsaari) 3282B

Lisa (Niinisaari) 3281B

Mattz (Niinisaari) 3281B

Huttuin

Hanns (Kyllölä) 3280A

Mattz (Kyllölä) 3280A

Thomas (Kyllölä) 3280A

Hång:n

Erich (Niinisaari) 3281B

Hämäl:

Böriell (Ollila) 3281B

Markus (Ollila) 3281B

Härkein

Johan (Miettula) 3281A

Härkoin

Simon (Lintusalo) 3280B

IAlkuun

Ihalain

Lars (Muuramäki) 3280B

Mattz (Huhtimaa) 3278B

Mattz (Huuhkaala) 3278B

Olof (Huuhkaala) 3278B

Ikoin

Johan (Piskola) 3281B

Påhl (Piskola) 3281B

Ikäihmoin

Erich (Ryhälä) 3282A

Ingin

Simon (Hylkylä) 3279A

Inginen

Mårten (Hylkylä) 3279A

Ingoin

Lars (Hylkylä) 3279A

Innoin

Peer (Kirkonkylä) 3283A

JAlkuun

Jukarin

Michell (Hurissalo) 3279A

KAlkuun

Kainul:n

Bertell (Vesiniemi) 3282B

Johan (Vesiniemi) 3282B

Michell (Vesiniemi) 3282B

Mårten (Vesiniemi) 3282B

Kaipoin

Anders (Kaipaala) 3280A

Mattz (Kaipaala) 3280A

Kangain

Joh: (Kokkola) 3279B

Kanguin

Simon (Miettula) 3281A

Stafan (Kirkonkylä) 3282B

Karfwin

Hanns (Maunola) 3281A

Mattz (Kauppila) 3280A

Olof (Kauppila) 3280A

Thomas (Kauppila) 3280A

Thomas (Maunola) 3281A

Keckoin

Johan (Rokansalo) 3282A

Kettewoin

Anders (Kirkonkylä) 3283A

Kettuin

Anders (Niinisaari) 3281B

Ketturin

Olof (Kietävälä) 3279B

Kettwein

Hindrich (Kietävälä) 3279B

Mattz (Kietävälä) 3279B

Kiettuwäin

Lars (Sopala) 3282B

Mattz (Sopala) 3282B

Kijlioin

Crister (Lintusalo) 3280B

Kiliuin

Anders (Maunola) 3281A

Grels (Maunola) 3281A

Johan (Maunola) 3281A

Mattz (Maunola) 3281A

Peer (Maunola) 3281A

Killinen

Mattz (Kiljula) 3279B

Peer (Kiljula) 3279B

Killiuin

Anders (Maunola) 3281A

Killjnen

Anders (Kiljula) 3279B

Bertell (Kiljula) 3279B

Killuin

Matz (Luukkola) 3280A

Kiskin

Johan (Pirttimäki) 3281B

Mårten (Kirkonkylä) 3283A

Kittuin

Johan (Kitula) 3279B

Mårten (Kitula) 3279B

Påhl (Kitula) 3279B

Kyllingh

Johan (Hamula) 3278B

Kylloin

Johan (Kyllölä) 3280A

Mattz (Kyllölä) 3280A

Matz (Kyllölä) 3280A

Påhl (Kyllölä) 3280A

Kåndiain

Christer (Vesiniemi) 3282B

Grells (Vesiniemi) 3282B

Lars (Vesiniemi) 3282B

Peer (Vesiniemi) 3282B

Kåndin

Abraham (Kontila) 3278B

Anders (Kontila) 3278B

Anders (Sorjola) 3282A

Crister (Kirkonkylä) 3282B

Crister (Kirkonkylä) 3283A

Johan (Penttilä) 3278B

Lars (Kontila) 3278B

Mattz Larsson (Kontila) 3278B

Michell (Kontila) 3278B

Peer (Kontila) 3278B

Kåtrain

Crister (Lampila) 3280A

Kåttrain

Hanns (Vesiniemi) 3282B

Kåttroin

Mattz (Niinisaari) 3281B

Peer (Niinisaari) 3281B

Kähäräin

Anders (Niinimäki) 3278B

Påhl (Niinimäki) 3278B

Kättawäin

Påhl (Seppälä) 3282A

Kättuin

Hindrich (Pirttimäki) 3281B

Lars (Kirkonkylä) 3282B

Påhl (Pirttimäki) 3281B

LAlkuun

Lamain

Lars (Kietävälä) 3279B

Mattz (Kietävälä) 3279B

Peer (Kietävälä) 3279B

Lambin

Johan (Lampila) 3280A

Mattz (Lampila) 3280A

Påhl (Kirkonkylä) 3279B

Lapal:

Anders (Piskola) 3281B

Laurikain

Anders (Pellilä) 3281B

Leinoin

Grels (Maljala) 3281A

Lenhoin

Anders (Hurissalo) 3279A

Peer (Hurissalo) 3279A

Lenhuin

Anders (Ihalainen) 3279A

Leskinen

Johan (Huhtimaa) 3278B

Limatain

Erich (Liimattala) 3280B

Hind: (Liimattala) 3280B

Johan (Ryhälä) 3282A

Lars (Liimattala) 3280B

Olof (Liimattala) 3280B

Oloff (Liimattala) 3280B

Peer (Liimattala) 3280B

Liukoin

Anders (Junninmäki) 3279A

Erich (Kitula) 3279B

Erich (Liimattala) 3280B

Hindrich (Luukkola) 3280B

Hindrich (Maunola) 3281A

Jacob (Luukkola) 3280B

Johan (Luukkola) 3280B

Joseph (Luukkola) 3280B

Lars (Kitula) 3279B

Lars (Luukkola) 3280B

Matz (Junninmäki) 3279A

Michell (Luukkola) 3280B

Måns (Kitula) 3279B

Olof (Maunola) 3281A

Oloff (Luukkola) 3280B

Peer (Junninmäki) 3279A

Peer (Niinisaari) 3281B

Påhl (Niinisaari) 3281B

Simon (Maunola) 3281A

Luckoin

And:s (Luukkola) 3280A

Eskell (Vesiniemi) 3282B

Hind: (Kitula) 3280A

Hind: (Luukkola) 3280A

Hindrich (Vesiniemi) 3282B

Johan (Kitula) 3280A

Johan (Luukkola) 3280A

Olof (Kitula) 3280A

Påhl (Vesiniemi) 3282B

Läskinen

Mårten (Miettula) 3281A

MAlkuun

Maliain

Thomas (Maljala) 3281A

Marander

(Kirkonkylä) 3283A

Martin

Lars (Liimattala) 3280B

Thomas (Liimattala) 3280B

Mietin

Jöran (Miettula) 3281A

Lars (Miettula) 3281A

Peer (Miettula) 3281A

Måndoin

Hanns (Maljala) 3281A

Johan (Ikola) 3279B

Mårten (Ikola) 3279B

Peer (Hauhala) 3279A

Möttö

Crister (Piskola) 3282A

Mattz (Piskola) 3282A

PAlkuun

Parj

Olof (Kirkonkylä) 3283A

Pedikain

Lars (Pitkälahti) 3281B

Thomas (Kaipaala) 3280A

Peukoin

Lars (Seppälä) 3282A

Piskoin

And:s (Piskola) 3281B

Hindrich (Piskola) 3281B

Johan (Maljala) 3281A

Matz (Maljala) 3281A

Peer (Maljala) 3281A

Pitkoin

Jöran (Repola) 3282A

Puttoin

Markus (Kirkonkylä) 3283A

RAlkuun

Rackain

Johan (Rokansalo) 3282A

Peer (Rokansalo) 3282A

Thomas (Rokansalo) 3282A

Reinin

Eskell Peerson (Luukkola) 3280B

Olof (Luukkola) 3280B

Syllfwester (Luukkola) 3280B

Rohian.

Elias (Kirkonkylä) 3283A

Rohianus

Hind: (Kirkonkylä) 3283A

Rosenius

Lars (Kirkonkylä) 3283A

Ryhain

Mattz (Hamula) 3279A

Råcka

Anders (Lintusalo) 3280B

Peer (Lintusalo) 3280B

Påhl (Lintusalo) 3280B

Råckain

Anders (Pirttimäki) 3281B

Johan (Rokansalo) 3282A

Påhl (Rokansalo) 3282A

Räppoin

Erich (Repola) 3282A

Jöran (Hamula) 3278B

Markus (Lintusalo) 3280B

Mattz (Lintusalo) 3280B

Måns (Hamula) 3278B

Peer (Hamula) 3278B

Thomas (Lintusalo) 3280B

Röhöinen

Peer (Harmaala) 3279A

Röndoinen

Ifwar (Harmaala) 3279A

Peer (Harmaala) 3279A

SAlkuun

Sabellstierna

Carll (Kirkonkylä) 3279B

Sackoin

Lars (Huhtimaa) 3278B

Sairain

Jöran (Kauppila) 3280A

Lars (Kauppila) 3280A

Markus (Kauppila) 3280A

Sinkoin

Peer (Pellilä) 3281B

Solla

Markus (Ihalainen) 3279A

Peer (Ihalainen) 3279A

Påhl (Ihalainen) 3279A

Sollo

Benjam (Ihalainen) 3279A

Cnuth (Ihalainen) 3279A

Påhl (Ihalainen) 3279A

Stafan (Ihalainen) 3279A

Stackåfvius

Johan (Lampila) 3280A

Sture

(Kirkonkylä) 3282B

Sumain

Månns (Ruokotaipale) 3282A

Peer (Ruokotaipale) 3282A

Summa

Grells (Himahuuha) 3278B

Såikain

Anders (Lintusalo) 3280B

Johan (Lintusalo) 3280B

Såriain

Mattz (Sorjola) 3282A

Månns (Sorjola) 3282A

Peer (Sorjola) 3282A

TAlkuun

Timain

Jonas (Huhtimaa) 3278B

Karin (Ihalainen) 3279A

Peer (Ihalainen) 3279A

Turkiain

Johan (Niinisaari) 3281A

Peer (Niinisaari) 3281A

Påhl (Niinisaari) 3281A

UAlkuun

Uckoin

Påhl (Kirkonkylä) 3279B

VWAlkuun

Wald:

Påhl Anderson (Valtola) 3282B

Waldoin

Anders (Huuhkaala) 3278B

Anders (Muuramäki) 3280B

Bertell (Huuhkaala) 3278B

Lars (Huuhkaala) 3278B

Mattz (Muuramäki) 3280B

Walduin

Lars (Valtola) 3282B

Mattz (Valtola) 3282B

Påhl (Valtola) 3282B

Wässäin

Påhl (Hylkylä) 3279A

ÖAlkuun

Ööman

(Kirkonkylä) 3283A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 303 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023